tek

Artikelgruppen
 • Content Count

  833
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  11

tek last won the day on November 2 2019

tek had the most liked content!

Recent Profile Visitors

4 388 profile views
 1. tek

  NY Maskin

  Svårt att uppskatta tiden, normalt tar dylika övningar mycket mer tid än man tror. Tiden går nog att få ner med en person med erfarenhet och förutsatt att allt förberett. Om kablar/kabelförtenning är färdigt, eventuella kort är förborrade osv. Sen är det såklart skillnad på hur långt man tar filosofin point to point. Där kanske elektronik som löds "hängande i luften" är ena änden och PBA helt utan kablar invändigt är andra änden av skalan. Finns såklart problem med dylika kort, exempelvis har jag hört historier att våglödningsmaskiner (för hålmonterat) kan ge ojämn kvalitet med riktigt stora kort. Det kan trimmas och inget mot den ojämna kvalitén en avancerad point to point ger. Se bild nedan: Detta var inte det mest prydliga exemplaret av point to point och borde ge alla, även de som inte räknar sig som "vän av ordning" kalla kårar Det blir i princip ingen skillnad med mönsterkort, en liten uppdatering kan ju strappas även på ett mönsterkort. Mönsterkort är i princip gratis idag, eller i varje fall väldigt billiga. Även med fler lager än 2. Största kostnaden att göra uppdateringar är nog att ta in och ens börja mecka. Det är människornas tid som brukar kosta. En liten uppdatering på rätt plats går nog att klämma in, men en uppdatering på "fel ställe" kan bli ytterst problematisk. Jämfört med att bara byta PBA där allt eller bara skramlet byts. I slutändan kanske storlek på serier och filosofi avgör.
 2. tek

  NY Maskin

  Fina steg! Vore intressant att se under korten, pertinax eller vad det är. Det är väl en yrkeskada, men steg som är monterade point to point ger mig rysningar av obehag när man tänker på producerbarhet men detta är ju riktigt prydligt!
 3. Jag håller med. Det gäller nog alla vanliga inställningar. Att ratta på de vanliga inställningarna realtivt enkelt borde alla tillverkare av tonarmar tillhandahålla. Azimuth är en parameter som en del tillverkare verkar strunta i. Det kan jag nog inte leva utan. En nyhet jag läste angående ämnet tog jag tog upp just detta. Att det var inte bara maskinerna som blivit lite knarriga. Här är den: https://mrstylus.com/en/jelco-is-bankrupt-answers-to-questions-and-rumours/
 4. Det enda som jag upplever är direkt dåligt är hur man fixerar höjden på tonarmen. Jag är inte ensam om att tycka det då det finns en tredjepartsprodukter som denna: https://www.akkelisaudio.com/skivspelare-tillbehor/blandade-tillbehor/easy-vta-for-jelcoarmar.html
 5. Mitt hifi intresse har legat i dvala under våren, men nu är det tillbaka och då får man passa på att köra vidare. Första prototypen blev väldigt bra med undantag för att jag drev kärnan lite väl hårt. Så för att minska magnetiseringen av kärnan så tänker jag för prototyp 2 så tänker jag nästan fördubbla antalet varv. Då kan jag halvera tvärsnittsarean på kärnan men måste minska på trådtjockleken radikalt för hålla lika antal lager på speciellt primärlindan. Jag kommer med största sannolikhet inte få lika fin frekvensgång HF-mässigt som i mätningen ovan på grund av ökat läckage och mer kapacitans, men det får man leva med. Då är det bara till att börja veva.
 6. Jag håller med. Jag diggar framförallt att det går att rita kompakta men fortfarande lättlästa scheman. Den till synes enkla idén klarar inte många program. Jag noterade att det inte finns nån ideal trafo, eller iaf hittar jag den inte. Jag föredrar trafo där man bara anger omsättning och sätter parasiter utanför. Jag hann inte testa men kan tänka mig att du bör välja: primärinduktansen exempelvis 10H eller nåt beroende på typ av trafo, sekundärinduktans = primärinduktans*omsättning. Eftersom du inte vet läckinduktansen kan du sätta K till 1 eller 0.999 eller så.
 7. Sista serien armarna (TK) tycker jag verkar intressanta. Om det är kopior kan jag inte avgöra. https://www.jelco-ichikawa.co.jp/features.html Kör en enklare Jelco-arm som inköptes för kaffepengar och den upplever jag har riktigt fin byggkvalitet med tanke på nypris som jag tror inte ligger på mer än 5-6kkr. Jelco är väl fortfarande en ganska vanlig OEM. Transrotor använder på vissa verk vad jag tror är Jelco.
 8. Gällande MicroCap då det använts för att för att göra en del simuleringar i tråden. Nästan alla simuleringsprogram jag använder eller använt exempelvis ISSpice, LTSpice, NL5, MultiSim har några bra funktioner som de andra inte har. Jag har också börjat att lajja med MicroCap då det också har ytterligare några fina funktioner, men då Spectrum Software nu stängt ner är det intressant att veta om framtiden. Det vore synd om mjukvaran bara blir obsolet inom ett par år eller så. Jag mailade skaparen Andy Thompson och frågade: Kommer nya versioner lanseras för att hantera exempelvis nya Windows releaser? Om inte planeras källkoden släppas publikt? "Not planning on it but the code is pretty robust so I would expect it will work for the next few versions." och angående publik källkod: "Not planning on it."
 9. Jag tror man mätt utan signal, dvs ingången kortsluten mot jord och låtit skåpet/audio analysatorn beräkna RMS mätt på utgången under ett visst tidsspann. Normalt brukar man ange vad man haft för bandbredd i mätningen. Men säker är jag inte. Synd att de inte är tydligare.
 10. Det blir naturligt då pickupen påverkar kretsen. En del handlar om att 47k motståndet på ingången brusar. Bidraget som påverkar SNR spänningsdelas mot pickup+sut. Högre impedans i den transformerade impedansen från pickupen via suten så ökar bidraget från 47k-motståndet. En del handlar om att pickupen i sig brusar. Högre intern resistans -> mer brus. Lägre output -> lägre SNR. Om man hade haft inte försumbar brusström hade skillnaden blivit större. Dl103 och Atlas är nog ganska bra på att titta på ändarna av spannet av pickuper även om det säkert finns andra lämpliga kandidater. Inte jag heller. Antar att det kortslutit ingången och mätt med oscilloskop på utgången. I en perfekt värld blir det samma sak. Ripplet på utgången kan dock bero på flera fenomen. Det kan vara bra att mäta så som ett komplement till SNR. När man bara specar ett värde utan förutsättningar blir ofta redovisningen meningslös.
 11. För 1:8 koppling av LL1931: 67,4 dB / 71,8 dBA För 1:16 koppling av LL1931: 69,2 dB / 73,5 dBA. Möjligtvis är det mindre bra att koppla en DL103 till en 1:16 LL1931 map frekvensgången, jag har dock aldrig mätt på en LL1931 så säker är jag inte.
 12. Tack! Jag var hyffsat nära då. Man bör ha i åtanke att pickupen spelar stor roll. Atlas måste vara den mest lågohmiga jag sett som samtidigt ger ut relativt hög output. Jag kan beräkna för DL103 som är i det andra spannet när jag kommer hem. . Den är högimpediv med ganska låg output ( 43ohm, 46uH och 0.3mV). Sen får man ta i beaktande de förenklingar jag gjort som troligtvis kapar nån eller ett par dB till. Angånde röret i sig. Utefter de beräkningar jag gjort ligger röret på runt 6nV/sqrt(Hz) med 1/f-brus vilket man får säga är inte speciellt lågbrusigt. En bra JFET ligger runt 1nV/sqrt(Hz) och bipolära kan ligga under 1nV/sqrt(Hz) men då har man en avsevärd brusström att ta hänsyn till vilket gör att de troligen passar bättre för rena MC-steg. De som finns att tillgå nu ligger som JFET:en BF862, 0.8nV/sqrt(Hz) och lite drygt 1,1nV/Sqrt(Hz) om man tar med 1/f-brus. Om man lägger gridmotståndet till detta får man en 7,2 nV/sqrt(hz), sqrt(6^2+4^2) Gränsen till vad man vill ha brukar anges på runt 73dBA, så för @calle_jr så har han fortfarande gott om marginal. De flesta skivor man spelar är nog på betydligt sämre än 73dBA vilket gör marginalen än större.
 13. ok, jag har gjort en grov uppskattning av SNR för steget ifråga. Nedan är en schema med bruskällor jag tagit med. Schemat innehåller diverse förenklingar jag gjort. Dessa är: 1. Signalen förstärks så mycket i första steget så att bidragen från efterföljande steg blir försumbara 2. Kaskodröret (V2) är brusfritt, dvs idealt map brus. 3. Signalröret V1 har försumbar brusström. Gridströmmen är låg vilket gör även brusströmmen på grid försumbar. 4. Inimpedansen till efterföljande steg är väldigt hög (Z1) 5. Impedansen när man tittar in i plate på V2 är väldigt hög. Detta tillsammans med att Ca kortsluter Ra så kan förstärkningen från Vi till Vo antas vara -gm RL, dvs transkonduktansen för V1 multiplicerat med lastresistansen. 6. Biaseringskretsen för kaskodröret har bytts ut mot en spänningskälla. Tittar man in i katoden på V2 är impedansen (Z3) låg. 7. Motstånden är ideala på så sätt att de inte bidrar med mer än termiskt brus, varken excess noise eller 1/f brus är med i beräkningarna. Det är inga problem för exempelvis Rg. Men Rl och Ra har ett visst spänningsfall och kommer möjligtvis ge upphov till excess noise. Detta beroende på teknologi på motståndet är tillverkat av. 8. I de beräkningar som gjorts med en SUT har endast omsättning och DC-resistans för primär och sekundär tagits med i beräkningarna. Trafons överföringsfunktion är antas vara helt rak. Komponentparametrar Jag har höftat fram att strömmen som flyter genom signalröret V1 är 1.75mA. Spänningen på anoden är runt 115V. Jag har använt databladet: https://www.jj-electronic.com/en/12ay7 Brusspänningen för röret är då lika som för ett motstånd med värde 3.06/gm (Sounds of Silence). Jag uppskattar värdet på gm i detta område till 1.8 mS. DVS det ekvivalenta motståndet är 1700 ohm. Detta "motstånd" sitter alltså i serie direkt på ingången. Vn,eq_V1 i bilden nedan. Rp - rörets utimpedans uppskattar jag till 45kOhm runt arbetsområdet från databladet. Det blev oväntat högt. Detta är en småsignalparameter av utgångsresistansen för röret i fråga. En större svårighet är att veta gränsfrekvensen för 1/f bruset. Jag hittar ingen som har mätt just 12AY7 men då detta använt samma värde som B.Vogel specar för 12AT7 nämligen 1kHz. @calle_jr du som har en modell av röret kan väl kolla arbetspunkten? Ström genom signalröret och spänningen över det. Kort om beräkningarna: Rl - Transformeras till noden Vi via DC-förstärkningen -gm*RL. Påverkar i min beräkning väldigt lite. Ra - Jobbiga handberäkningar för att transformera till noden Vi, men då den filtreras (kortsluts) via kondensatorn Ca påverkar den knappt. Ri - 47kohmsmotståndet på ingången påverkar väldigt lite då impedansen i pickupen är ganska låg. Rg och brusspänningen från röret sitter direkt på ingången och påverkar. Utifrån de parametrar jag valt är det framförallt röret som dominerar. Resultat: Man får ta resultaten med en nypa salt då en hel del förenklingar gjorts. Så detta får väl antas som ett slags best-case. För pickupen Lyra Atlas (Atlas 4,2Ohm, 11uH(?), 0.56mV@1kHz) får man: Om M5 phono skulle vara en MC-förstärkare (dvs används utan sut) blir SNR 58,2dB / 62,5dBA (A-viktat) för beräkningen. Men då detta är ett MM-steg (du använder väl en LL1931?). Det ger SNR på 75.3 dB / 79.6 dBA för 1:8 och 80.4 / 84.3 dBA för kopplingen 1:16. De fina siffrorna såklart till stor del på pickupen som har relativt hög utsignal och väldigt låg intern resistans. Om man använder exempelvis AT OC9 MK3 (12ohm, 26uH, 0.4mV@1kHz) så får man för 1:8 : 71,8 dB / 76,1dBA och 1:16 : 75.4 dB/ 80.1 dBA. Detta är också beräknat med LL1931 som SUT. Det lönar sig att använda en SUT med hög omsättning, det tolkar jag som att steget i sig inte är helt tyst och man når inte en utplaningseffekt oavsett omsättning. Se exempelvis vissa av mina beräkningar map SUT:ar för MARIA. Det bör kanske vara så för många rör-RIAA och/eller att resistansen i SUT:en för omsättning 1:8 är i paritet med i varje fall Atlas interna resistans. Och motståndet på 1kOhm då? Det påverkar men eftersom röret i sig brusar än mer än och dominerar så får det inte den dramatiska effekten som jag först trodde. Jag trodde att röret skulle vara mer lågbrusigt. Att en komponent dominerar eller "sätter taket" beror då varje komponent adderas RMS, dvs Vn_eq = SQRT(V1^2+V2^2). Det handlar om någon eller några dB minskning av SNR om man använder 200 ohm istället för 1kOhm.
 14. Jättefin tobaksodling! Hur ska det konsumeras? Snus?
 15. Den stora skillnaden är att signalnivån in är så pass mycket lägre in till ett RIAA. Lägga till lite brus när signalen är 1Vrms spelar inte så mycket roll för SNR. Nej jag mindes fel. Trodde du du hade 10ohms pickup. Med en 4,2 ohm blir skillnaden ännu större såklart. Ta reda på mer info om motståndet. I denna position bör det inte vara så nogrannt då det inte är någon större dc-spänning över det. Jag antar att svårigheten blir att hitta data på rören, brus brukar sällan specas i datablad för rör. Man får hoppas att nån mätt eller exempelvis anta ett spann. Har du nån info om 6072a? Vad uppgraderades i försteget?