Jump to content

Anders65

Branschmedlem
 • Posts

  715
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Anders65 last won the day on August 30

Anders65 had the most liked content!

Profile Information

 • Location
  Linköping

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Oj, jag ber så mycket om ursäkt. Jag kör med AWG14 vilket motsvarar 2,5mm2. Det var ett skrivfel som jag fixade nu direkt. Tack för att du uppmärksammade mig på det Guldplätering är generellt det jag rekommenderar för alla kontakter om man inte har extra höga krav på tålighet mot nötning. Min rekommendation bygger helt enkelt på att guld är det bästa alternativet rent elektriskt. Men rhodium är ett bra alternativ som jag fortsättningsvis kommer erbjuda som ett alternativ för de kablar som ligger i referensserien. Om någon vill ha rhodium eller en speciell längd så löser jag det förstås även om det får viss påverkan på pris och leveranstid.
 2. Kanske ska kommentera filtret för den tekniskt intresserade. Jag har av olika skäl inte använt den typen av filter som vi hittar i filtrerade nätintag. Dessa är av common mode typ och har vanligen kondensatorer till skyddsjord, vilket jag inte har. Filtret ökar inte heller resistansen i kabeln som en del andra gör.
 3. Tänkte berätta att jag fått tillökning i kabelsortimentet. När jag gick in i detta med kablar trodde jag inte att jag skulle ta fram en strömkabel. Men att se vad som kommer att hända i framtiden går ju inte. Sen är det ju så att jag gärna försöker se om jag kan göra det som efterfrågas. Och jag lovar inget förrän jag vet om jag klarar det och att jag kommer kunna stå för det jag gör. Och för mig är en strömkabel mer än en vanlig sladd med kontakter. Jag ser ingen poäng att göra det, utan skulle jag göra en strömkabel så måste den bidra till en förbättrad elmiljö för apparaten. Sen finns det begränsningar i vad som är möjligt med en strömkabel. Jag kan inte minska den harmoniska distortionen i elnätet. Det är omöjligt i en nätkabel. Men det det finns en del andra saker som jag sett borde kunna göras. Även om det finns en del som säger att kablar inte har betydelse så började jag testa själv och upptäckte snabbt hur förvånansvärt stor skillnad det ändå kunde vara mellan olika signalkablar. Jag började gå in på djupet i det teoretiska kring vad det som många upplever beror på kring signalkablar. "Allt" påverkar sägs det, men jag ville veta vad som är viktigast. En insikt på resan är att det är väldigt olika saker för olika kablar. För att en signalkabel ska vara bra är vissa saker mer centrala än andra. Jag började titta på högtalarkablar och såg att det finns viss överlappning i vad som är kritiskt för en högtalarkabel, men mycket är väldigt olika. Detsamma gäller skivspelarkablar och inte minst signalkablar för digital audio/klocksignaler. Och nu strömkablar. En insikt är att det har varit och är enormt mycket arbete att utveckla kablar som verkligen är optimerade för respektive tillämpning. Bara för att jag har Zero teknologin betyder inte det att alla kablar ska vara baserade på den. Den tar hand om specifika problem som uppstår vid överföring av analoga audiosignaler. Så när jag gör en strömkabel är det helt andra förutsättningar som gäller och helt andra problem som behöver lösas. Så det är som att börja med ett vitt papper där jag tar med mig teoretiska kunskaper, det jag hör från andra och lyssningserfarenheter förstås. Som alltid när jag utvecklar en produkt eller kanske bara testar en idé använder jag mycket simuleringar. I fallet strömkabel så gör jag dels en förenklad modell av elnätets karaktär som ex förimpedansen. Nästa steg är att jag gör en modell av en verklig last som strömförsörjs via nätkabeln. Jag bygger en linjär nätdel i simuleringsmiljön. En modell som bygger på en toroidtransformator jag mätt upp tillsammans med likriktning, glättningskondensatorer och efterföljande last. Först nu kan jag börja testa olika typer av filter mm för nätkabeln. För mig är det extra viktigt med en realistisk simuleringsmiljö för strömkablar, eftersom jag dels vet vad jag vill uppnå och dels för att det är svårare att lyssna till sig den sista biten. De positiva effekterna av en bra strömkabel beror på så mycket olika saker. Hur mycket störningar finns det i nätuttaget och hur ser frekvensspektrat ut? Hur ser strömförbrukningen hos ansluten apparat ut spektrummässigt och inte minst hur känslig är apparaten för störningar via nätsladden? Bilden nedan visar frekvensgången i den första strömkabeln jag tagit fram (ligger i Momentum-serien). Den har ett inbyggd differential mode LC-filter samt en tillhörande urladdningsresistor. Filtret har sin induktiva del i stickproppen och sin kapacitiva del i apparatuttaget. Därimellan en partvinnad kabel samt skyddsjord. Varför jag gjort just så är av goda skäl som relaterar till kabelns sammantagna EMC-egenskaper. Både avseende ledningsbundna störningar och emission samt immunitet avseende elektronmagnetiska fält. Detta är hur kabeln fungerar i en miljö som efterliknar en verklig inkopplingsmiljö, om än något förenklad sådan. Bilden nedan visar hur resultatet blev. Den är ett litet hantverk att tillverka - som alla andra kablar jag gör, vilket gör att den kostar en slant. Men precis som andra kablar är den till för att ge bästa möjliga förutsättningar för den utrustning den används tillsammans med. Och att den inte ska ha någon negativ inverkan på den så viktiga dynamiken. Kabeln bidrar tvärt om till att bättre kunna leverera ström vid snabba strömtransienter - om apparaten behöver det. Kommer förstås visa den på Göteborg HiFi show.
 4. I kabeln kan jag inte se en direkt påverkan av störningar på kabelns transparens, men får man in störningar i apparaten så kan dessa adderas direkt eller indirekt till signalen. Indirekt via intermodulation. Sen kan det vara trickigt att att göra en "transparent" kabel som samtidigt har bra tålighet mot störningar.
 5. Transparens är lite slarvigt uttryckt av mig. Men jag inkluderar absolut tidsaspekter, mikrodynamik men även signalförluster i begreppet. Och opåverkad frekvensgång förstås. Sen finns det givetvis även andra aspekter som är viktiga. Känslighet för ledningsbundna jordströmmar eller påstrålade elektromagnetiska fält som exempel.
 6. Instämmer till 100% i det du skriver.
 7. En bra fråga som jag tror flera funderar på. Kan ge min bild som baseras på hur jag jobbbar och vad jag vill uppnå med signalbärande kablar i ett ljudsystem. Jag optimerar olika parametrar för olika typer av kablar, men för att uppnå samma syfte. Att kabeln ska vara så transparent som det bara går. Det är så jag jobbar. Eftersom jag optimerar mot transparens så blir det inte samma fråga om matchning mellan apparater och kablar. Ett bevis på det tycker jag är att alla som provat zero-kablar beskriver sina upplevelser väldigt lika. Trots helt olika anläggningar, musiksmak och erfarenhet. Men det är klart att finns det problem i exempelvis en förstärkare som maskeras av andra kablar så kan dessa framträda tydligare med en mer transparent kabel. Men det är undanstagsfall som jag inte hört någon berätta om - än. En annan aspekt är att en man kanske inte märker så stor skillnad mellan olika kablar om ljudsystemet i övrigt inte kan leverera hög upplösning eller som det finns andra problem i anläggningen som maskerar effekten av transparens. En kabel kan inte "laga" ett problem (eller jag tycker inte kablar ska användas för att filtrera bort information i en ljudanläggning). Men det är bara hur jag resonerar. Med traditionella mätningar på kablar som resistans, kapacitans och induktans är min åsikt att detta ger en mycket begränsad bild av hur en kabel kommer att fungera ljudmässigt i en system. När jag mäter upp kablar så brukar min tolkning av mer djupgående mätresultat och insikt i själva konstruktionen stämma väl överens med det jag och andra upplever kring ljudmässiga egenskaper hos kabeln. Så idag har jag en bra matchning mellan mätningar och upplevelsen och att det går att uppnå detta beror nog på att jag jobbar fokuserat med transparens. Gav det svar på det du undrade?
 8. Verkligen härlig läsning att kablarna även levererar så bra i en väldigt fin anläggning! Och en mycket proffsig recension som jag tycker ger en bra känsla av upplevelsen. Dessutom med vitt skilda musikstycken. Och fantastiskt fina bilder
 9. Jag känner att jag någon gång borde skriva en längre artikel om kablar för HiFi. Om man bara titta på vad kablar är till för så är det att koppla ihop apparater elektriskt så att de får ström eller för att överföra information i digital eller analog form. Så en gemensam nämnare är att vi måste ha en eller flera ledare. Så långt är allt jätteenkelt. Men när vi har att göra med återuppspelning av ljud måste vi inte bara koppla ihop apparaterna. Vi måste även se till att informationen vi skickar mellan apparaterna inte påverkas. Vår hörsel är så otroligt känslig för vissa egenskaper i ljudet att vi kan uppfatta förändringar som ligger 40dB, 60dB eller kanske 80dB under orginalsignalen. Nu pratar vi inte bara nivå och frekvensgång utan än mer tidsmässiga differenser. Det finns fortfarande många som tror att så länge en signalkabel har rak frekvensgång så är den transparent avseende ljudet. Inget kan vara mera fel. Det finns mycket tidsrelaterad information i en ljudsignal som en transparent kabel måste bevara för att vi ska uppleva ljudet som transparent och naturligt öppet. Och den delen har mycket liten koppling till frekvensgången. Men det finns förstås mera än frekvensgång och tidsrelaterade fel. Alla våra apparater sitter i en miljö av radiofrekventa elektromagnetiska fält. Kablar fungerar mer eller mindre bra som antenner. Att koppla in antenner till känsliga apparater känns ju inget bra. Eller hur? Det finns flera anledningar till att vi inte vill ha in radiofrekventa fält i apparaterna. Några exempel är att induktiva komponenter lätt plockar upp dessa störningar. En annan är att RF-signalers modulation kan ge störningar inom audiofrekvensområdet och även halvledare som finns i våra apparater ibland är så snabba att de kan börja påverkas av radiofrekventa störningar som kommer in ledningsbundet via kablar eller via induktanser som plockar upp radiofrekventa (RF) fält inne i apparaten. Precis som VTL enligt det @Bebop skriver är bästa platsen att ha filter i apparaten i direkt anslutning till kontaktdonen. Mota Olle vid grind... Men här gäller det att vara lite tydlig. Detta gäller högfrekventa störningar. Lågfrekventa störningar (i kHz-området) är ledningsbundna och kan lika väl tas omhand i ett yttre filter. Men även om vi har bra filter mot RF vid kontaktdonen så är dessa inte perfekta. Vi behöver dessutom se till att signalerna i kablarna inte tar med sig RF in i apparaten. En väl utförd skärmning är ofta effektiv mot detta (jag undviker medvetet att skriva för mycket om skärmning här då det är ett väldigt stort område i sig). Men att filtrera signalen i kabeln för att minska risken för RF in i apparaten är ett farligt vågspel och något jag inte alls rekommenderar. Men notera att jag skriver "signalen". Det betyder att jag avser informationsbärande ledare där informationen som transporteras i kabeln kan vara analog eller i digital form. Det är INTE samma sak med strömkablar. Dessa är inte och ska inte vara informationsbärare. Ett sätt att se på strömkablar ur det perspektivet är att störningar som är oönskad information bör inte läcka in till apparaten via strömkabeln. Strömkabeln som kan ha egen filter eller anslutas tillsammans med ett yttre filter ska alltså hindra oönskad information i form av störningar att läcka in i apparaten medan signalkablar och hörtalarkablar ska förmedla information i form av digitala eller analoga signaler utan minsta påverkan. Men åter till filter i signalkabeln. Varför anser jag att filter bör undvikas? När vi pratar om digitalkablar så är korrekt impedansanpassning över ett extremt stort frekvensområde en nödvändighet för att minimera risken för reflektioner och därmed jitter i signalen. Ett filter i kabeln förstör direkt dessa egenskaper. Om vi pratar om analoga signalkablar eller högtalarkablar ska man vara mycket försiktig med filter eftersom minsta påverkan på signalen kommer att höras, och som jag skrev ligger vår hörsel väldig känslig inte minst för tidsmässiga fel, vilket man får med filter. Förutom dessa fel riskerar man signalförluster genom filtrering. Man tappar helt enkel detaljinformation i signalen. Notera att jag både pratar om filter som påverkar signalen i ledaren och de elektrostatiska fält som omger ledaren. Zero-teknologin motverkar den filterverkan som uppstår genom kabeln isolation och kapacitiva koppling till skärmen. Därför upplevs ljudet med dessa kablar mycket transparant och neutralt. Man skulle nästan kunna kalla det "Zero-filter". Men tillbaka till strömkablar. Ett skärmat filter mot RF bör placeras direkt innanför 230V-intaget. En av anledningarna är kontaktdonstypen dålig avseende skärmning vilket betyder att yttre skärmning och RF-filter inte kommer att fungera så bra. Men konstruktören måste samtidigt se till att filtret inte försämrar de dynamiska egenskaperna om applikationen är en förstärkare med slutsteg. På grund av höga dynamiska strömmar i strömkablar och därmed stor betydelse av låg förimpedans så tycker jag att man bör minimera antalet filter i serie. Varje filter adderar en serieresistans. Det är därför jag bara vill ha ett DM-filter i strömkabeln och inget annat. Att filtrera för mycket ger bieffekter som inte är bra. Men jag tror att ett riktigt bra filter som är effektivt mot ledningsbundna störningar via elnätet upp till åtminstone några hundra kHz hjälper apparater att prestera så bra som möjligt. Baserat på mätningar på prototypfiltret för en strömkabel så tror jag att samma lösning kommer fungera bra både för ett slutsteg och en DAC som exempel. Så längre filterfunktionen är tillräckligt bra och strömkapaciteten räcker ser jag inget behov av olika lösningar för olika apparater. En "sjuka" som jag tycker mig se i området strömkablar är att tillverkare verkar vilja ärva in tekniker och material från signalkablar. Kanske för att kunna höja priserna på strömkablar? Men jag tycker det är en bedrövlig metod som bara lurar in kunder att tro att det är samma egenskaper som är viktiga för en signalkabel som för en strömkabel. Nu kanske jag riskerar att få kritik här, men att silvertråd eller OCC skulle förbättra en strömkabel så att apparaten presterar bättre har jag mycket svårt att tro på. Kanske tills någon ger en hållbar teoretisk förklaring... Det är även så att Zero-teknologin inte har någon poäng varken i digitalkablar eller strömkablar. Det blev ett väldigt långt inlägg.. skulle nog någon gång vilja skriva en artikel eller mindre bok i området...
 10. Precis det jag tycker det handlar om. Att skapa bra förutsättningar 👍
 11. Tackar för inspelet. Mina Y-kondingar är mycket små i förhålllande till X. Dom har olika funktion o jag tycker CM bör hanteras betydligt högre upp i frekvens än DM. Men jag ska fundera mera :-)
 12. Kablar med alla tre tvinnade finns gått om men bara fas o nolla har jag inte sett. Men jag har inte så bra koll på det.. Tycker inte alls skyddsjorden ska vara med i tvinningen. Men ett tvinnat par o en rejäl skyddsjord låter inte fel 👍
 13. Filtren kanske är bra för RF och högfrekventa common mode-störningar, men här söker jag i första hand andra egenskaper än det man får med den typen av filter. En vacker dag ska jag ta reda på vad min störning kommer ifrån, men lite overload just nu.. Det är inga konstigheter egentligen. I stort sett ett differential mode LC-filter med ett par Y-kondensatorer. Skillnaden mot "praxis" är nog att jag har större kapacitans och lite lägre DC-resistans än vad man brukar se. Jag har medvetet valt att inte ha en common mode drossel i filtret. Sen om jag tycker det blir tillräckligt bra är tanken att bygga in det i en strömkabel. Även om konceptet skalar dåligt gillar jag att ha filtret i kabeln. Ingen risk att apparater stör varandra. Och sen vill jag ha med sista metern kabel ända till apparaten så att det inte hamnar vad som helst där. En annan sak jag inte skrivit någon om än är själva nätsladden. Jag skulle vilja tvinna fas och nolla rätt tajt av flera skäl. Jag förstår inte varför detta inte är vanligare? Undrar om jag missat något där... Skyddsjord får dock inte tvinnas med de andra ledarna. Men jag tycker en sådan konstruktion borde bli betydligt bättre avseende både immunitet och utstrålning än en traditionell kabel. Att tvinna ledare med motriktade strömmar är ett gammalt knep som är himla effektivt.
 14. Gjorde några mätningar enligt ovan: 1. (röd) 230VAC uttag utan filter. 1. (grön) Med Schurter skärmat nätfilter på nätintag (artikel 5110.0633.1). 2. (orange) Med mitt prototypfilter 3. (blå) Utan insignal = bara mätsystemet. Jag har en stor störning i mätsystemet på ca 23kHz som jag inte haft tid att lokalisera. Så den spiken ska man bortse ifrån i alla mätningar. Man ser att ett vanligt skärmat nätfilter för nätintag inte dämpar något på lägre frekvenser. Den typen av filter är ju till för betydligt högre frekvenser. För prototypfiltret så stämmer dämningen överens med simuleringarna jag gjorde tidigare (så långt det går att se innan störningarna går ner i grundbrusnivå). Man kan till exempel, tack varje störningen i nätuttaget vid ca 67kHz, läsa ut att filtret har en dämpning på >50dB vid den frekvensen.
 15. Brusnivåer brukar ofta mätas som power spectral density, PSD eller amplitude spectral density, ASD. Denna typ av mätningar görs över den bandbredd som är intressant vilket gör den användbar när man behöver sänka brusnivån inom ett frekvensområde där applikationen kräver låg brusnivå. Denna metod är mycket vanlig inom RF-konstruktion, men kan även användas inom audio till exempel. Baserat på tidigare insikt att det inte bara är 20-20000Hz som är intressant för filtrering av ledningsbundna störningar eftersom det uppstår intermodulation. Detta gör att mätbandbredden bör vara större. Min mätuppkoppling med hög känslighet går upp till 96KHz, vilket då får bli den övre gränsfrekvensen. Jag vill inte ha med övertoner från 50Hz som normalt sträcker sig upp till ca 2kHz så satte jag den undre gränsfrekvensen till 5kHz. Så mätbandbredden blir 5kHz - 96kHz. När det gäller radiofrekventa fält så kanske du har upplevt 217Hz brum från mobiltelefoner någon gång? Det beror på att GSM använder TDMA, vilket betyder att RF-signalen tidsmultiplexas med en takt som är 217Hz. Så även om bärvågen ligger på exempelvis 900MHz eller 1800MHz så kan modulationsmetoden på radiosignalen göra att vi hör störningar i audiosystem från radiosändare som exempelvis en mobiltelefon. Detta gör att vi inte vill ha in RF i utrustningen. Det bästa sättet att ta hand om dessa störningar är att ha bra RF-filter direkt på alla in- och utgångar i apparaten. Om man har denna typ av ingångsfilter, som borde vara ett skallkrav på alla audioapparater, så kan ett yttre filter för nätspänningen fokusera på området 2kHz till några hundra kHz. Ett yttre nätfilter kan visserligen minska RF in till apparaten, men inte alls lika effektivt som att sätta ett filter direkt i anslutning till kontaktdon i apparaten. Bilden nedan visar min nuvarande uppkoppling för att mäta hur effektivt filtret är upp till ca 100kHz. Uppmätning av RF-egenskaper kräver en annan uppkoppling och andra instrument. Jag kanske tittar på detta framöver då jag borde kunna använda nätverksvektoranalysatorn som går upp till 1GHz. Mätpunkterna i bilden nedan kopplas in en i taget. Ska tillägga att lasten på 50W är rent resistiv (ett PTC på kylfläns som reglerar effekten). Uppkopplingen förutsätter att det finns brus på 230VAC inom aktuell mätbandbredd, vilket det inte är någon brist på i nätuttaget jag använder %3CmxGraphModel%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%221%22%20parent%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%222%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%223%22%20target%3D%225%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%223%22%20value%3D%22ADC%26lt%3Bbr%26gt%3B24bit%26lt%3Bbr%26gt%3B192kHz%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22384%22%20y%3D%22290%22%20width%3D%2260%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%224%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%225%22%20target%3D%2214%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%225%22%20value%3D%22FFT%26lt%3Bbr%26gt%3BPeak%20detect%2C%201%2C5Hz%20uppl%C3%B6sn%2C%20HP%205kHz%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22230%22%20y%3D%22290%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%226%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%227%22%20target%3D%2213%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%227%22%20value%3D%22Filter%26lt%3Bbr%26gt%3B(DUT)%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22500%22%20y%3D%22160%22%20width%3D%2260%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%228%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BentryX%3D0.25%3BentryY%3D0%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20target%3D%2210%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%3E%3CmxPoint%20x%3D%22460%22%20y%3D%22190%22%20as%3D%22targetPoint%22%2F%3E%3CmxPoint%20x%3D%22460%22%20y%3D%22190%22%20as%3D%22sourcePoint%22%2F%3E%3CArray%20as%3D%22points%22%3E%3CmxPoint%20x%3D%22460%22%20y%3D%22240%22%2F%3E%3CmxPoint%20x%3D%22500%22%20y%3D%22240%22%2F%3E%3C%2FArray%3E%3C%2FmxGeometry%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%229%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%2210%22%20target%3D%223%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2210%22%20value%3D%22Isolation%26lt%3Bbr%26gt%3B6kHz%20-%205MHz%20BW%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22470%22%20y%3D%22290%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2211%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%2212%22%20target%3D%227%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2212%22%20value%3D%22230VAC%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22660%22%20y%3D%22160%22%20width%3D%2260%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2213%22%20value%3D%22Last%26lt%3Bbr%26gt%3B50W%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22340%22%20y%3D%22160%22%20width%3D%2260%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2214%22%20value%3D%225kHz%20-%2096kHz%26amp%3Bnbsp%3B%26lt%3Bbr%26gt%3BAmplitude%20Spectral%20Density%20Noise%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%2280%22%20y%3D%22290%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2215%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BentryX%3D0.75%3BentryY%3D0%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20target%3D%2210%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%3E%3CmxPoint%20x%3D%22510%22%20y%3D%22300%22%20as%3D%22targetPoint%22%2F%3E%3CmxPoint%20x%3D%22620%22%20y%3D%22190%22%20as%3D%22sourcePoint%22%2F%3E%3CArray%20as%3D%22points%22%3E%3CmxPoint%20x%3D%22620%22%20y%3D%22240%22%2F%3E%3CmxPoint%20x%3D%22560%22%20y%3D%22240%22%2F%3E%3C%2FArray%3E%3C%2FmxGeometry%3E%3C%2FmxCell%3E%3C%2Froot%3E%3C%2FmxGraphModel%3E%3CmxGraphModel%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%221%22%20parent%3D%220%22%2F%3E%3CmxCell%20id%3D%222%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%223%22%20target%3D%225%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%223%22%20value%3D%22ADC%26lt%3Bbr%26gt%3B24bit%26lt%3Bbr%26gt%3B192kHz%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22384%22%20y%3D%22290%22%20width%3D%2260%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%224%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%225%22%20target%3D%2214%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%225%22%20value%3D%22FFT%26lt%3Bbr%26gt%3BPeak%20detect%2C%201%2C5Hz%20uppl%C3%B6sn%2C%20HP%205kHz%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22230%22%20y%3D%22290%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%226%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%227%22%20target%3D%2213%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%227%22%20value%3D%22Filter%26lt%3Bbr%26gt%3B(DUT)%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22500%22%20y%3D%22160%22%20width%3D%2260%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%228%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BentryX%3D0.25%3BentryY%3D0%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20target%3D%2210%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%3E%3CmxPoint%20x%3D%22460%22%20y%3D%22190%22%20as%3D%22targetPoint%22%2F%3E%3CmxPoint%20x%3D%22460%22%20y%3D%22190%22%20as%3D%22sourcePoint%22%2F%3E%3CArray%20as%3D%22points%22%3E%3CmxPoint%20x%3D%22460%22%20y%3D%22240%22%2F%3E%3CmxPoint%20x%3D%22500%22%20y%3D%22240%22%2F%3E%3C%2FArray%3E%3C%2FmxGeometry%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%229%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%2210%22%20target%3D%223%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2210%22%20value%3D%22Isolation%26lt%3Bbr%26gt%3B6kHz%20-%205MHz%20BW%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22470%22%20y%3D%22290%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2211%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BexitX%3D0%3BexitY%3D0.5%3BexitDx%3D0%3BexitDy%3D0%3BentryX%3D1%3BentryY%3D0.5%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20source%3D%2212%22%20target%3D%227%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2212%22%20value%3D%22230VAC%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22660%22%20y%3D%22160%22%20width%3D%2260%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2213%22%20value%3D%22Last%26lt%3Bbr%26gt%3B50W%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%22340%22%20y%3D%22160%22%20width%3D%2260%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2214%22%20value%3D%225kHz%20-%2096kHz%26amp%3Bnbsp%3B%26lt%3Bbr%26gt%3BAmplitude%20Spectral%20Density%20Noise%22%20style%3D%22rounded%3D0%3BwhiteSpace%3Dwrap%3Bhtml%3D1%3B%22%20vertex%3D%221%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20x%3D%2280%22%20y%3D%22290%22%20width%3D%22120%22%20height%3D%2260%22%20as%3D%22geometry%22%2F%3E%3C%2FmxCell%3E%3CmxCell%20id%3D%2215%22%20style%3D%22edgeStyle%3DorthogonalEdgeStyle%3Brounded%3D0%3BorthogonalLoop%3D1%3BjettySize%3Dauto%3Bhtml%3D1%3BentryX%3D0.75%3BentryY%3D0%3BentryDx%3D0%3BentryDy%3D0%3B%22%20edge%3D%221%22%20target%3D%2210%22%20parent%3D%221%22%3E%3CmxGeometry%20relative%3D%221%22%20as%3D%22geometry%22%3E%3CmxPoint%20x%3D%22510%22%20y%3D%22300%22%20as%3D%22targetPoint%22%2F%3E%3CmxPoint%20x%3D%22620%22%20y%3D%22190%22%20as%3D%22sourcePoint%22%2F%3E%3CArray%20as%3D%22points%22%3E%3CmxPoint%20x%3D%22620%22%20y%3D%22240%22%2F%3E%3CmxPoint%20x%3D%22560%22%20y%3D%22240%22%2F%3E%3C%2FArray%3E%3C%2FmxGeometry%3E%3C%2FmxCell%3E%3C%2Froot%3E%3C%2FmxGraphModel%3E
×
×
 • Create New...