Jump to content

Strmbrg

Medlem+
 • Posts

  1 400
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

Everything posted by Strmbrg

 1. Ja, jag tror att påpekanden om att ämnet redan avhandlas någon annanstans inte förekommer så ofta här. Det är vissa på andra fora som kommer med slika småtrista kommentarer, och då utan att tillföra något i sakfrågan. Snarare är det väl fråga om en form av socialiserande, med "metoden tillrättavisa".
 2. Energin i de domänerna är så extremt låg att det är fullständigt irrelevant om det faller lite. För att knyta an till upplösning, så brukar det ibland talas om "artificiell upplösning" där en diskanthöjning ger just ett intryck av god upplösning. Sådant förekommer säkert, men då lär det handla om en höjning avsevärt längre ner i diskanten än i närheten av 20 kHz. Den "riktiga" höga upplösningen handlar som jag ser det, om annat än tonkurvan i diskanten. Hur fenomenet mäts vet jag inte. Kanske handlar det helt enkelt om distorsionsnivåer.
 3. Vet inte om den pågående diskussionen handlar om det, men emellanåt så får man en propå om att den trådämne man just skapat redan existerar i liknande form sedan tidigare. Nu är jag inte moderator eller ansvarig för forumet, men själv har jag inget problem med att ett ämne råkar dyka upp på nytt, som en ny tråd. Om man innan man startar en tråd måste göra en noggrann sökning i historiken, för att säkerställa att upprepning inte sker, så blir det väldigt omständligt. Och, om man så förväntas göra, så måste såklart historiken bevaras. Själv tycker jag att den "intellektuella" aspekten på ett forum är det centrala, och då blir sådant som huruvida man skall bygga vidare på en användbar gammal tråd, skapa en ny eller om upplivandet av en riktigt gammal tråd i sig skall ifrågasättas. För själva ämnet mer eller mindre ovidkommande kommentarer förekommer emellanåt, som "Varför drar du upp den här gamla tråden?" eller "Det här finns det redan en massa skrivet om, sök innan du skapar nya trådar." Båda dessa kommentarer förekommer emellanåt, dock osäker på om de förekommer på Euphonia. Jag har inte idats söka...
 4. Ja, det blev lite rörigt med mina dubbla kommentarer. Hursom så menar jag att man skall skilja på detekterbart vid jämförelser och en avvikelse som kan upplevas som en apparat-karaktär utan att behöva göra en detaljerad och noggrann jämförelse av hur -0,5 dB vid 20 kHz låter relativt 0 dB vid 20 kHz.
 5. Det där kan säkert detekteras av en eller annan person vid fokuserad jämförelse och då med annat material än musik. Men samtidigt lär det inte utgöra någon orsak till en hörbar "karaktär" hos apparaten. Mitt exempel med det "oklara, inbäddade , lågupplösta" ljudet när jag hade ett Exposure 3010-slutsteg, borde vara orsakat av något helt annat än ojämn frekvenskurva. Bristande småsignal-upplösning skulle jag nog säga i det fallet. Hur det förklaras tekniskt kanske någon annan kan reda ut.
 6. Detekterbart endast om man jämför 0,5 dB med 0 dB. Knappast något som skulle rendera i en distraktion under ett normalt musiklyssnande då man inte jämför. Frågan är om detta skall betraktas som en färgning/avvikelse/inverkan rent praktiskt. Jag skulle - utan att ha annat än en resonemansbaserad grund - påstå att man kan bortse från just den avvikelsen.
 7. Kan man sätta sig själv på ignore? Ibland står jag inte ut med mitt svammel. Som nu till exempel.
 8. Det kanske inte är så många marknadsförare och ekonomer i många av de här företagen. Och de som ändå är där kanske mest grottar i kontakter med reklambyråer respektive bokföringsprogram.
 9. Är ljudsignatur detsamma som färgning, dvs en avvikelse från neutralt? Min gissning är att det är så, men jag är nyfiken på om det finns andra tankar kring den frågan.
 10. Jag har emellanåt fått veta att min brist på pålästhet och brist på lyssningserfarenhet av anläggningar är orsaken till att jag inte förstår begrepp som exempelvis "varmare" eller "mer analytisk". Så kan det förhålla sig. Men för att försöka bringa klarhet() kring åtminstone de två ovan nämnda begreppen: Vad betyder de och hur är deras relation till varandra? Står de som motpoler, en bra bit ifrån varandra på en gemensam linje? Eller kan både påtagligt analytisk och påtagligt varm föreligga samtidigt? Hur beskriver man de begreppen lyssningsmässigt och mer utförligt än enbart med respektive "etikett"?
 11. Kul vete sjåen, men lite intressant kan det vara. Observera nu att jag inte påstår att skillnad saknas. Jag påstår purt och enbart att just jag inte förnam någon skillnad. Till det vill jag absolut lägga att jag inte anser mig bra på att höra inverkan av slika produkter. Inte minst kan denna begränsade förmåga bero på ett ointresse av att lägga ner kraft på att verkligen söka efter skillnader. Det som intresserar mig lite extra med just de här Clou-cable-nätfiltren är varför man fyllt dem med en liten skvätt sand och inte fyllt den helt. Om sandens syfte är att dämpa inträngande mekanisk påverkan - och den metoden dessutom fungerar, och ger påverkan på musikupplevelsen - varför låter man då komponenterna ligga och vila mot rörets insida? De borde väl i så fall monteras fritt hängande i röret utan kontakt med dess insida, varefter man fyller röret med såpass mycket sand att komponenterna helt kapslas in, oavsett i vilken position röret råkar hamna på golvet. En utförandemässigt ganska slafsig konstruktion skulle jag säga. Men det kanske finns förklaringar till utförandet som jag inte känner till. Sådant utesluter såklart inte den öppet tänkande människan, dvs den som inte redan bestämt sig för en viss ståndpunkt.
 12. Men jisses, ingen kommer ju att ge med sig. Herr A hävdar att det ligger till si. Herr B hävdar att det ligger till så. Varken A eller B kommer att ändra sig. Åtminstone kommer ingen av dem erkänna det. Åtminstone inte för varandra. Vad är syftet med slika diskussioner? Vad har det för betydelse för A att B har fel? Vad spelar det för roll för B att A är dum i huvudet? Var finns den intellektuella kärnan i samtalen? Varför släpper man inte fokuset på den hopplöse, lägger den tiden på att grundligt presentera sitt eget resonemang, istället för att kasta bort den på att recensera och öda tid på "dumskallar"? PS Jag är nog lite för o-social för att förstå det här jättevanliga fenomenet.
 13. Jag köpte ett Cloufilter en gång på nittiotalet. Ett plaströr mitt på kabeln. Ingen skillnad alls. Jag blev irriterad och slog sönder den. Ut kom en liten, liten sandhög och några kondensatorer vill jag minnas.
 14. Man är nog för lat för att fördjupa sig i kabeljämförelser. 🙂 Och om jag skulle försöka så blir det nog ungefär som om jag försöker höra skillnader (för trettioelfte gången) mellan Chord-DAC:ens filterlägen. Där är det ju bara att sitta kvar i fåtöljen och skifta. Skitenkelt och utan avbrott, men trots det så hör jag bara likheter.
 15. Jag tycker nog tråden är ganska ointressant. Åtminstone än så länge. Och åtminstone vad ämnet "sport" beträffar.
 16. Mjäkiga föräldrar och kaxiga ungar? Skaffa högtalare med såna där diskanter med en metallspets i mitten. Men det kanske är just sådana du nämner här ovan.
 17. Jag tvekar mest beroende på mina egna erfarenheter. Kom nyss att fundera lite kring lurar och mycket tidiga såväl som nivåstarka reflexioner i utrymmet mellan luren och skallen/örat. Det förstärkte min tanke om att lurar nog inte är så bra på hög upplösning som man ofta kanske tycker. Om nu tyckandet snarast grundar sig i jämförelser mellan alternativen, vill säga. Bättre än högtalare kan de ju vara i många fall, men då snarare på grund av att högtalar-/rums-lösningen inte är särskilt bra i sig själv.
 18. Såklart beror det på. Möjligen beror det på så väldigt många saker, att det inte går att ge ett rimligt svar på spörsmålet. För egen del så har jag funnit några få lurar som åtminstone kommer ganska nära min nuvarande högtalar- och rumslösning. Otfa är det nog rummet snarare än goda högtalare som ställer till det och får lurlyssning att framstå som vinnare. Det betyder naturligtvis inte att lurslyssningen - bara för att den "vann" - är bra. I sämsta fall är den dålig, men bättre än högtalarlyssningen.
 19. Jidder! Vilken rationell person kan tänka sig att detta kommer att leda någon vart? Bara ytterligare ett fånigt spel om vem som ids tjafsa längst. Vad är annars syftet? Och, även om nu syftet skulle vara att övertyga någon "motståndare" och vända vederbörande till den egna ståndpunkten. Eller vända vederbörande till insikt den absoluta sanningen eller så: Är det i så fall av omtanke om sina medmänniskors bästa som slik argument-pingis tillämpas? Pfh, skulle inte tro det. Vad spelar det för roll för en själv att det finns andra som inte håller med? Vad spelar det för roll för en själv, att det finns de som har "helt jävla fel"? Så länge inte dessa personer tränger sig in i ens eget hem och röjer runt i ens egen anläggning mot ens vilja, så vad är problemet? Resonemang och tankar är väldigt intressanta, men ofta verkar det svåra vara att släppa fokuset på att fälla motståndare. Tänk gärna på den där fnysande gnun. Konfrontera eller runda?
 20. Frågan handlar ju primärt om syftet med att lägga all inkommande flis i en burk, så att säga. Vad är fördelen med det? Jag är lite nyfiken då att jag vid andra samtal om detta fått svar av typen "Man vill ju känna en gemenskap, allt annat vore jättekonstigt" och snarlika kommentarer. Så, såvitt jag snappat upp av de få svar jag har fått, så är "enburksmetoden" en känslobaserad lösning snarare än en framresonerad och rationell. Och, absolut, så kan det få vara. Jag tänker inte peta i det och tvinga andra att göra eller tänka som jag. Det vare sig angår eller påverkar mig hur andra gör. Det enda som intresserar mig är att få inblick i resonemangen och tankegångarna, av den som till äventyrs vill dela med sig. Dela med sig av tankar etc alltså. Fliset får jag fanimej kirra själv.
 21. Fint uppställt! Men står inte högtalaren farligt nära skivspelaren? Ser att den senare är väggmonterad, men jag tänker nu på luftburen påverkan.
 22. Köper ofta någon hifi-pryl av tämligen irrationella skäl. Bara för att bränna lite flis. 😄 Åkej, inga fester, krogbesök, dyra dryckesvanor, ingen alko alls faktiskt och en massa annat som inte görs... Angående kablar så har jag skaffat Supras snordyraste högtalarkablage, som jag såklart inte minns namnet på. Tror de bellade, sju eller åtta papp. Rent vansinne! Men nu kan jag sätta "bock" i den rutan och släpper det. Samma sak med XLR-kableriet mellan de balanserade grunkorna, Supra "de luxe" även där och nån Atlas har jag för mig, för de dubbla BNC-anslutningarna mellan M Scalern och TT2:an. Bock och check liksom. Ingen efterforskning inför köpen, inget säkerställande av huruvida jag valt rätt, ingen test-läsning heller. Det senare är meningslöst tycker jag, eftersom i stort sett allt ändå får goda vitsord och de målande ljudbeskrivningar som oftast förekommer inte säger mig särskilt mycket mer än att artikeln behövde få en viss omfattning och författaren gillar att uttrycka sig. 🙂
×
×
 • Create New...