Jump to content

Andrén

Branschmedlem
 • Posts

  23
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Andrén

 1. Det budskapet gick fram och det förstår jag. Orsaken till att jag valde att inte släppa det var just som följer, för att använda din analogi. Jag tror ingen skulle kritisera någon högtalartillverkare för val av filtertopologi, hur en basreflexkonstruktion fungerar och har för överföringsfunktion eller vilket material som sitter i konen. Men när ett första ordningens elektriskt filter får en 4e ordningens LR branthet, basreflexhögtalaren har en pluggad port med 6dB högre verkningsgrad än teoretisk max, samtidigt som konen inte heller består utav diamant utan grafit. Ja då kan jag garantera att röster skulle höjas för dylika påståenden. Denna nivå/typ av påståenden är det jag kommenterat. Där råder inte konstruktionsval eller filosofi. Hade det presenterats som åsikter, och inte någon ultimat sanning så hade diskussionen aldrig kommit till. Jag bidrar gärna till dylik sektion. Men det krävs tid för att skapa bra material och det är i sin linda, diskussion med Calle_jr är igång. Nämner det igen. Jag bryr mig innerligt inte "hur" någon når sitt nirvana. Jag citerar mig själv här, då jag inte vet om du ämnar addressera det senare eller missar det. Jag tänker inte sitta och ta skit och falska anklagelser, det förutsätter jag att ni moderatorer gör. Hittills finner jag inget tillfälle där ni adresserar SMTs fruktansvärda attityd och påhopp. Mvh
 2. Kanske jag gör, men det är min genuina uppfattning. Du ser ju själv vilken bias som råder, då enkla frågor om saklighet och stöd för påståenden renderar personangrepp mm som inte har publicerats här.
 3. Kan bara säga det igen, känslor och upplevelser är ju fundamentet i detta. Hur var och en upplever, tar del av musiken eller njuter är högst personligt. Ju gladare människa desto bättre. Jag har däremot vissa problem med att man notoriskt går till personangrepp och tillskriver mig åsikter/saker som inte sagt och dess mindre stämmer. Eller bottenappet, fake news. Din högtalaranalogi haltar, SMTs vägval eller konstruktioner, helt och hållet något annat. Har inte kommenterat om någotdera. Däremot hur detta bestäms och fungerar, vilket diskussionen aldrig kom vidare från. SMT som företag får väl göra vad hen önskar. Sen finns en betydande skillnad här också. SMT tjänar pengar, direkt via försäljning, på forumets medlemmar. Jag har inget ekonomiskt intresse i att föra akustiska diskussioner på forum. På det, så har SMT varit en av de få om någon som fått utrymme att diktera hur akustik skall diskuteras på detta forum, vilket blir problematiskt i ljuset av att personangrepp är första val vid minsta frågeställning kring det faktiska ämnet och dess fundamenta. Du får gärna beskriva hur diskussionen skall föras om en aktör tillåts rita upp spelplan och regler. Som det är nu så är det näppeligen till gagn för gemene hifientusiast. Väl mött
 4. Det finns ingen "tvist" om psykoakustik. Det är en falsk dikotomi. Psykoakustiken är ett eget forskningsfält med mängder av studier och litteratur som är i allra högsta grad vetenskaplig så den kan förklaras och beskrivas tämligen utförligt. Till viss del i formler dessutom, även om det inte är så signifikant alla gånger. Jag vill hävda det motsatta, det finns inget här som inte passar in i de forskningsfält som berörs. Om det så är akustik, teknisk akustik, elektroakustik, psykoakustik, psykologi eller vilken disciplin du nu vill lägga in i det hela. Däremot är det multidisciplinärt och komplext. Vilket inte alls är samma sak som att det inte passar in i en vetenskaplig förklaringsmodell. Den typen av argument är bara skadlig, och används oftast av de som inte förstår sitt område eller tror sig ha uppfunnit hjulet. Finns ingen kamp att övertyga någon, men som har repeterats många gånger. Den som kommer med så pass stora påståenden, behöver kunna backa upp dem. SMT har varit exceptionellt bra på att inte presentera just något alls. Total avsaknad av tillförlitliga mätningar, produktdata, relevanta artiklar eller ens en egen stringent förklaring till någotings funktion. Slutligen. Det är helt ok att skapa en alternativ förklaringsmodell till hur världen fungerar, hur man vill tolka den mm. Men hur vi än vänder oss så behöver modellen vara koherent med den verklighet den agerar i. Annars saknar modellen något värde. Mvh PS. Detta är mer ett inlägg i en diskussion snarare än att det skall vara riktat mot dig. Däremot formulerade du några saker jag anser vara feltolkningar av läget.
 5. Rumsradien är det avstånd från en källa där efterklangsfältet är lika starkt som direktljudet. dvs "en perfekt horisontell spridning" skulle inte ge någon interferens av dylikt slag, då styrkan av reflexerna från ytorna i övrigt skulle vara av större magnitud än från det specifika objektet.
 6. Kanske, men det kan bli för utelämnande. Det krävs dock inte av resonemanget. Om du hävdar "en perfekt horisontell spridning" så får du inte en fullskalig utsläckning utanför rumsradien. Mätningen visar att flera v ving-moduler bredvid varandra, över hela lyssningsbredden ger denna lobning och utsläckning. Då utsläckningen finns över hela bredden, så faller hela påståendet. V-vingar kan inte påvisas ha den påstådda egenskapen. Inte svårare än så
 7. Gubben tycker han är fyndig med orden. Iom att du inte har en susning om vetenskapsmetodik så är jag inte särskilt intresserad av att göra artikelgranskning åt dig. Men jag kan ju ge dig gratisrådet att kanske välja någon annan att granska artikeln om du har någon som helst ambition att prata om vetenskaplighet. Artikeln är möjligtvis granskad för dess publicering, ett magasin. Den har 1st referens, som tar ett citat ur ett bokkapitel, som har 1st refens! Som vars referens inte stödjer uttanladet i sig. Kraven på vetenskaplighet finns inte där, i ett magasin, vilket jag tror och hoppas att granskaren är medveten om. Så du får kalla kritiken vad du vill. Du påstår något, du har bevisbördan. För övrigt är det snudd på komiskt hur du inte klarar av att vara saklig. Du verkar vara besatt av att gå till personangrepp. Försök igen. Jag ger inte heller något för auktoritetsargument. PS. Jag kan tycka att jag själv börjar bli gubbe vid snart 40. Har man problem att se sig som gubbe vid pensionsålder så kanske man skall justera sin självbild. Men det va det där med att lära gamla hundar att sitta. DS
 8. Då säger vi såhär då. Kunden har handlat direkt av dig och ställt upp på din inrådan. Mätningar är utförda över hela lyssningsfältet ser ut som följande. Tonkurva utan destruktiv interferens är utan vingar. I rest my case.
 9. Nu är det dags för gubben Matts, SMT, att ta en kurs en i vetenskapsmetodik. Sen väntar jag med diger spänning på att du skall presentera några "fake news" från min sida. PS. Du fortsätter presentera anekdotiska påståenden. dvs inget som bevisar något alls D.S
 10. Inte för att vara petimeter, men jag skulle inte säga att det varken ger mer information än ett spektrogram/impulssvar eller löser ett problem genom att vara tydligare. Däremot i resonanshänseende så blir en burstdecay (periodbaserad) tydligare. Där kommer en resonans, oavsett frekvens, se likadan ut i presentationen. I ett vatennfall, eller spektrogram med smoothing blir det otydligare. Det skall också nämnas att resonanser med lägre Q än 2 blir svårtydda eller svårare att upptäcka i periodbaserad presentation. Likaså kommer tidiga reflektioner att skeva till visningen ytterligare. Sen i slutändan blir det ju vad den som mäter vill ta reda på, och om mätningen kan ge svar på det eller ej =) Så jag vill bara uppmärksamma ev fallgropar, och jag åsyftar inget annat.
 11. Som Engelholm säger, det finns en viss psykoakustisk grund till varför den blir användbar. Jag skulle förklara det genom både hur rummet agerar i modalområdet, övergångsområde samt strålområde. I olika domäner blir olika vägningar mer talande än andra. Periodbaserade jämförelse har mest relevans i modalområdet. För övriga området blir det svårläst när en isobar i grafen inte representerar samma moment relativt skalan. Samt att ju högre frekvens kommer att innehålla mindre och mindre information om rumsinteraktionen. Impulssvaret är det som blir det centrala, visningen som vattenfall, spektrogram, ETC är bara fönstringar av samma upptagna data. Det "viktiga" är ju således att man har sitt syfte med mätningen och att mätningen tillåter att dras slutsatser från
 12. Designing_diffusers_in_the_time_domain Hittade artikeln. Inte så köttig, men en reflektion på området. Mvh
 13. Det finns lite olika delar i allt detta. Simulera kan vi göra väldigt bra, men det blir sällan en pragmatisk lösning då beräkningskapaciteten och noggrannheten som krävs tillsammans med CAD tar sin tid. Så oftast trumfar erfarenheten simuleringen i kostnadseffektivitet. Diffusion är ett luddigt begrepp Skämt åsido, men oftare än sällan så har adressenten av begreppet föga förståelse för innebörden. Man får fråga sig, är det självklart att det är diffusion som eftersträvas eller tillräcklig scattering? Är det den frevensmässiga diffusionen eller den temporala? Ingen av dem är helt oberoende av den andra, samtidigt som designkriteriumet sätter villkor för det eftersträvansvärda. Om jag inte minnsminner mig så har T. Cox på Salford studerat den temporala aspekten bla. Ska se om jag kan länka artikeln. Ja, väldigt ovanligt, men rätt udda upplevelse när hörselsinnet får en sådan pass stor diskrepans mot synintryck. Orienteringsförmågan blir påverkad
 14. Underförstått från min sida att det givetvis råder en viss proportionalitet i vilka saker som behöver beläggas. Kunde ha varit tydligare. Därmed sagt så blir det olika krav på bevisbördan du presenterar produktspecifikationer eller om du basunerar ut kategoriska gränsvärden för vad som är möjligt att åstadkomma inom ett helt vetenskapsfält. I detta fall smårumsakustik, och särskilt när det pekar mot ens egna verksamhet. Ingen kommer kräva en producent på vansinnig massa data och granskningar för en produktspec så länge du inte gör anspråk på egenskaper eller anpassningar till reglementen. Det är en balansgång i ekonomin och styrningen i företaget som representerar en produkt och dess kunder, om vilka kostnader en produkt i sin livscykel får bära och fortfarande vara lönsam i verksamheten. Så jag emfaserar igen. Att en tillverkar en produkt som denne älskar, paketerar den i ett koncept, säljer den och har nöjda kunder är väl superbra. Diskuterar/postulerar man hur något verkar eller interagerar, är det forskning eller stöd i forskning som måste åberopas. Har vi inte det, så har vi inget fundament för området. Givetvis kan man tycka att forskningsläget är bristfälligt, och bidra med ökad kunskap genom att göra nya studier, jättebra! Det för ämnet framåt. Eller för den delen ha subjektiva preferenser som åsidosätter alla förklaringsmodeller, och bara ha egen njutning i fokus. Så det måste råda balans och proportionalitet mellan anspråk och bevisbörda. Att sno ihop en produkt kan ju vara allt mellan busenkelt och skitsvårt. Har man kompetens och/eller resurser är vi tillbaka i det företagsekonomiska, en fråga var begränsningen sätts. Verifieringen är klurigare och klart lättare på modulnivå och mångdimensionellt större när du sätter det i ett system. Hur saker verkar, är väl för de allra flesta ting, vart fall inom akustikområdet klarlagt (Med detta menar jag att all fysik är klarlagd, därmed inte att kunskapsläget är uttömt och inte har tillämpningar som behöver lösas eller optimeras). Transformeringen över till psykoakustik och perception är mer begränsat i vad som är utrett, och som med den mesta forskningen så behöver kunnandet byggas på. Men vi bör vara så pass sansade att någon ny revolution avseende att föra över molekylrörelser från luften till en tolkad signal i hjärnan, övertransformerad via kroppens sinnen, inte är nära förestående. Forskning kan ju också ha olika kvalitet, och blir avhängigt vilka slutsatser som kan dras från den. En dåligt utförd studie genererar i sin definition dålig eller bristfällig kunskap och slutsatserna som kan dras blir därefter. För att inte glömma studier som inte visar korrelation eller kausalitet kan mkt väl vara av stort värde, men av andra orsaker. Det låter ju jättebra! Jag blir sällan förvånad över konsulter som gör en god behovsanalys och löser problemet, det ligger lite i jobbet Så jag kan bara gratulera dig och @Engelholm Audio till ett väl utfört uppdrag! Självklart! Givetvis kan man föra fram sina egna teser och försöka påvisa dem, sådant skall och bör uppmuntras. Huruvida det kan vidimeras och bli kunskap, det får följa sedvanlig vetenskapsmetodik. Givet även det, att historierna kring allt detta kan vara hiskeligt intressanta. När en produktkategori är given så behöver någon sällan det. Oftast brottas man med samma/liknande parametrar. Jag avkräver inte publicerade artiklar bakom de hifiprylar jag handlar. Gör man anspråk på egenskaper så bär man också bevisbördan för detta. Sen är det upp till var och en att hitta det en gillar Helt klart, företagande är en sak, vetenskap något annat. De kan ge varandra förutsättningar, men "bevisar" inget. Akustikverkstan är ett konsultbolag som inte säljer produkter, varvid det inte går att jämföra rätt av. Jag kan inte tala för var en av mina 20 kollegor, men bolaget åtar sig inte uppdrag vi inte besitter kompetens för. Däremot är det upp till var konsult att vara transparent mot kunden, så att kundnyttan maximeras. Det är före min tid så jag kan inte relatera till Stig. Men jag hade opponerat mot dylika påståenden oavsett om de kom från GIK, Primacoustic, RPG, ArtNovion, Vicoustic, RealTraps, SMT, Sounds of Science, Akustikmiljö eller från annan aktör. Mvh
 15. Kan bara instämma här. Men det finns mjukvaror för att väl predikera just dessa grundläggande egenskaper. Dessa är rätt bra, men haltar oftast i att inte kunna hantera lagerstrukturer. Då får man andra FEM/BEM el likn mjukvaror eller Matlab till viss del. R. Hughes avhandling på ämnet är bra läsning Man skall vara försiktig eller åtminstone varsam i detta. En modulegenskap som en diffusor har, är något annat än en systemegenskap som ett rum får av en design. Diffusorn är ett verktyg bland andra, och bör diskuteras som ett. Drar man det till systemnivå så lägger vi till så pass många parametrar att det blir svårt att jämföra. EDT, T30 blir således mest intressant om du har en target eller designkriterium. Föga förvånande så har olika akustiker lite olika target Mvh
 16. Jag betackar mig SMTs försök till härskarteknik, fultolkning och särskilt utlåtande om min CV. OK, men varsågod, peka då på märkliga påståenden och bemöt det istället för att komma med tomma påståenden. Det du framför är anekdotisk bevisföring. Glada kunder är en förutsättning för företagande så det är ett rätt menlöst instick i en teknisk debatt. Dvs vem eller vilka dina kunder är, är ingenstans ett sakligt tekniskt eller vetenskapligt argument. Det är i bästa fall säljsnack. Men varsågod, vi lever i ett land med fri företagsverksamhet så håll tillgodo. Bevisbördan ligger på den som påstår något. Du har gjort svepande förklaringar utan referenser som stödjer det du påstår. Jag har bemött flertal av dina påståenden, men du har undvikit att svara på lejonparten av det. Men jag kan fortsätta: Icke underbyggt påstående. Men vi kan vara eniga i att jag inte heller är superexalterad över Schröderdiffusorer. Men huruvida du får ett hörbart bidrag på sättet du påstår beror på sekvenser, bredder och avstånd. Det är på intet sätt ett absolut mått. Igen, ovidimerat påstående som inte säger något alls just. Vi vet båda att dimensioneringar har fler variabler än en, och fler än 3 rymdvinklar. Detta är din åsikt, inte ett kausalt samband. En mening som just inte betyder något alls. Jag vet inte om det är något att stoltsera med att du kan få liknande avklingning i olika stora rum, men visst, om du hakar upp dig på Sabine så får du väl göra det. Igen, omotiverat och ovidimerat. Mao svammel. Följt av ditt stipulerade och egendefinierade åsikt om neutralt. Påståendet är motsägelsefullt i dess utryck och mening, men vi kan vara eniga om att det finns en hifi ambition i det. Nu tar du dig friheten och tolka igen. Jag skrev tekniskt svammel och säljsnack. Osakligheten har du varit god nog att presentera på allehanda vis så det låter jag stå för dig. Alla som kommer med lika dåligt underbyggda argument skulle jag lägga i samma låda, tekniskt svammel. Nej, antingen så försöker du desperat söka stöd i litteraturen för det du påstår, eller så kan du inte bedöma vilka slutsatser som får dras av litteraturen du hänvisar till. Men varsågod om du kan hänvisa till forskning. SMT, anekdoter, anekdoter och ännu fler anekdoter. Anekdoter är inte bevis för något alls. Men kul för dig som företagare! Artikeln är inte en vetenskaplig artikel och den är heller ej Peer reviewed. Med detta vill du säga att någon annan simulerat det du önskat att tillverka? Att du hade en aning om vad produktutveckling inom akustik innebär? Högst oklart argument Antingen så sätter du ett boundary condition till mätförutsättningen eller så använder du ingen standardiserad metod, men definiera perfekt så kan vi diskutera det. Men jag noterar att du skriver: Om 1,6m inte är tillräckligt för att ett objekt med påstått "nära nog perfekt spridning" inte skall ge loobning, ja då ger jag inte mycket för det argumentet. Jag skulle säga att det är loobing effekt. En effekt som tydligt syns i en liknande mätning och mätavstånd. Uppenbart, kraftiga kamfiltereffekter som följd. * Bild kommer* Så jag ser fram emot SMTs kommentarer. Gärna med utan ad hominem angrepp, fultolkningar, gärna med radbrytningar, punktering och avstavade meningar. Samt en gnutta tydlighet så blir texten lite mer informativ för geneme Euphonialäsare.
 17. Jag förstår vad du säger och har läst igenom hela tråden. Jag nämner igen att jag har ingen orsak att kommentera om någons tyckande, det är subjektivt och ju nöjdare lyssnaren är desto bättre =) Oavsett tillvägagångssätt. Men om vi angriper det från ett professionellt perspektiv, så är det klart att man som Akustiker kan sätta ett target med referens i Tooles presentation av presedenseffekten och eftersträva ett reflektogram likt det gröna. Det har ju bara med en målsättning att göra, inte ett argument eller bevis på att verkligheten förhåller sig så. Med det sagt, man kan ha olika target, och olika mål, men en ska inte backa upp sin bevekelsegrund till target med felaktigheter. För att ta några exempel. Här behöver tillverkaren 1. Definiera "perfekt spridning" 2. visa en mätning med frekvenssvar i den vinkelrymden, för att ha ett case att kunna kommentera. 3. Jag har mätningar på V-vingar som loobar kraftigt och ger mycket starka kamfiltereffekter, även bortom rumsradien. Jag utesluter att lägga en subjektiv värdering i det, men det harmoniserar inte med "pefekt spridning" och "ingen loobning" 1. Nej, det är ett felaktigt antagande. Att hävda att maximerad loudness effekt maximerar "full timbre" säger inte referensen med tillhörande figur, heller ej något huruvida det är eller skulle motiveras vara eftersträvansvärt. 2. "bredbandig närfältsdiffusion" har väldigt lite att göra i ett ljudfält efter 100ms, varpå det inte kan motivera det föregående. 1. Då jag jobbar i ett företag som driver ett ackrediterat labb för dylika mätningar och har utfört standardiserade mätningar på området så skulle jag säga att dessa siffror skall tas med en rejäl skopa salt, tills dess att ett mätprotokoll presenteras. Varför? Osäkerheten är stor när det är material med låg absorbtionskoefficient då den inte blir så mycket större än felmarginalen i labbet. Dessutom blir den för dylik produkt väldigt frekvensberoende, och det enskilda värdet kan inte användas särskilt väl i dimensioneringar. Varpå, protokoll och förutsättningar måste kännas till för att veta vilka slutsatser som tillåts att göras på den presenterade datapunkten. 2. Som ovan skrivet, långt mer intressant är det ju att veta hur spridning i frekvens och temporalförlopp ser ut, så varför inte publicera det? Då blir det ju både tydligt och enkelt istället för att publicera siffror som blir intetsägande. 3. En educated guess, jag skulle tro att absorbtionen är högre och ffa tydligt frekvensberoende. 1. Nej, det finns ingen evidens för det påståendet. En kan tycka att "det måste ligga i spaciousness" men det bär inte påståendet att andra metoder inte gör det. 2. Om "endast åstadkommas med" argumenterar för sitt eget sätt att uppnå sitt egendefinierade mål, ja visst, inget emot det. Däremot så ger det som 1. inget argument för att något annat inte gör det. ----- Så igen, för att vara tydlig. Jag lägger ingen värdering i människors metod att spisa sin musik. Men om vi diskuterar ämnet med respekt för kunskapsfältet, så måste vi branschanknutna vara tydliga och noggranna med vad som är teknik, forskning, anekdoter, sälj eller spekulationer. Mvh
 18. +1 I alla Euphoniaforumisters intresse, så måste det ju finnas krav att om man representerar ett företag att iaf kunna presentera tekniska förklaringar. Just nu är mycket av det SMT framfört i denna tråd säljprat, tekniskt svammel eller i bästa fall ofullständiga förklaringar till det akustiska. Jag kan givetvis visa mer specifikt vad jag åsyftar, men det är inte givet att det är i linje med TS tanke med tråden. Men finns önskemål om det så utvecklar jag det. Jag har ingen orsak att skjuta in OT i denna tråd mer än att höja rösten för saklighet från aktörer, som mig själv, som skriver detta som en i branschen. --- Utöver detta så tycker jag att det är kul att se Martens fortsatta arbete! =) --- Obs! Detta har inget att göra med åsikter kring hur en produkt, rum eller anläggning bör låta. Heller ej vad envar har för preferenser eller upplevelser.
 19. Jag minns inte, jag var så hög på ångorna från lackfärgen
 20. Det är spånskivor som är urfrästa och ihopsatta och därefter spacklade till rätt form =)
 21. Jamo Concert 8 med stativ, soundstyle, säljes. En mycket trevlig stativare som har givit mig massor av välljud under en tid. Säljes i förmån till finansiering av ett eget bygge. Kontakt via PM eller mail: kalle.andren@gmail.com Pris BUD! Kan även tänka mig att sälja dem separat styckevis. Som ypperlig centerhögtalare.
×
×
 • Create New...