Jump to content

Andrén

Branschmedlem
 • Posts

  23
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Andrén last won the day on June 29 2021

Andrén had the most liked content!

Recent Profile Visitors

981 profile views
 1. Det budskapet gick fram och det förstår jag. Orsaken till att jag valde att inte släppa det var just som följer, för att använda din analogi. Jag tror ingen skulle kritisera någon högtalartillverkare för val av filtertopologi, hur en basreflexkonstruktion fungerar och har för överföringsfunktion eller vilket material som sitter i konen. Men när ett första ordningens elektriskt filter får en 4e ordningens LR branthet, basreflexhögtalaren har en pluggad port med 6dB högre verkningsgrad än teoretisk max, samtidigt som konen inte heller består utav diamant utan grafit. Ja då kan jag garantera att röster skulle höjas för dylika påståenden. Denna nivå/typ av påståenden är det jag kommenterat. Där råder inte konstruktionsval eller filosofi. Hade det presenterats som åsikter, och inte någon ultimat sanning så hade diskussionen aldrig kommit till. Jag bidrar gärna till dylik sektion. Men det krävs tid för att skapa bra material och det är i sin linda, diskussion med Calle_jr är igång. Nämner det igen. Jag bryr mig innerligt inte "hur" någon når sitt nirvana. Jag citerar mig själv här, då jag inte vet om du ämnar addressera det senare eller missar det. Jag tänker inte sitta och ta skit och falska anklagelser, det förutsätter jag att ni moderatorer gör. Hittills finner jag inget tillfälle där ni adresserar SMTs fruktansvärda attityd och påhopp. Mvh
 2. Kanske jag gör, men det är min genuina uppfattning. Du ser ju själv vilken bias som råder, då enkla frågor om saklighet och stöd för påståenden renderar personangrepp mm som inte har publicerats här.
 3. Kan bara säga det igen, känslor och upplevelser är ju fundamentet i detta. Hur var och en upplever, tar del av musiken eller njuter är högst personligt. Ju gladare människa desto bättre. Jag har däremot vissa problem med att man notoriskt går till personangrepp och tillskriver mig åsikter/saker som inte sagt och dess mindre stämmer. Eller bottenappet, fake news. Din högtalaranalogi haltar, SMTs vägval eller konstruktioner, helt och hållet något annat. Har inte kommenterat om någotdera. Däremot hur detta bestäms och fungerar, vilket diskussionen aldrig kom vidare från. SMT som företag får väl göra vad hen önskar. Sen finns en betydande skillnad här också. SMT tjänar pengar, direkt via försäljning, på forumets medlemmar. Jag har inget ekonomiskt intresse i att föra akustiska diskussioner på forum. På det, så har SMT varit en av de få om någon som fått utrymme att diktera hur akustik skall diskuteras på detta forum, vilket blir problematiskt i ljuset av att personangrepp är första val vid minsta frågeställning kring det faktiska ämnet och dess fundamenta. Du får gärna beskriva hur diskussionen skall föras om en aktör tillåts rita upp spelplan och regler. Som det är nu så är det näppeligen till gagn för gemene hifientusiast. Väl mött
 4. Det finns ingen "tvist" om psykoakustik. Det är en falsk dikotomi. Psykoakustiken är ett eget forskningsfält med mängder av studier och litteratur som är i allra högsta grad vetenskaplig så den kan förklaras och beskrivas tämligen utförligt. Till viss del i formler dessutom, även om det inte är så signifikant alla gånger. Jag vill hävda det motsatta, det finns inget här som inte passar in i de forskningsfält som berörs. Om det så är akustik, teknisk akustik, elektroakustik, psykoakustik, psykologi eller vilken disciplin du nu vill lägga in i det hela. Däremot är det multidisciplinärt och komplext. Vilket inte alls är samma sak som att det inte passar in i en vetenskaplig förklaringsmodell. Den typen av argument är bara skadlig, och används oftast av de som inte förstår sitt område eller tror sig ha uppfunnit hjulet. Finns ingen kamp att övertyga någon, men som har repeterats många gånger. Den som kommer med så pass stora påståenden, behöver kunna backa upp dem. SMT har varit exceptionellt bra på att inte presentera just något alls. Total avsaknad av tillförlitliga mätningar, produktdata, relevanta artiklar eller ens en egen stringent förklaring till någotings funktion. Slutligen. Det är helt ok att skapa en alternativ förklaringsmodell till hur världen fungerar, hur man vill tolka den mm. Men hur vi än vänder oss så behöver modellen vara koherent med den verklighet den agerar i. Annars saknar modellen något värde. Mvh PS. Detta är mer ett inlägg i en diskussion snarare än att det skall vara riktat mot dig. Däremot formulerade du några saker jag anser vara feltolkningar av läget.
 5. Rumsradien är det avstånd från en källa där efterklangsfältet är lika starkt som direktljudet. dvs "en perfekt horisontell spridning" skulle inte ge någon interferens av dylikt slag, då styrkan av reflexerna från ytorna i övrigt skulle vara av större magnitud än från det specifika objektet.
 6. Kanske, men det kan bli för utelämnande. Det krävs dock inte av resonemanget. Om du hävdar "en perfekt horisontell spridning" så får du inte en fullskalig utsläckning utanför rumsradien. Mätningen visar att flera v ving-moduler bredvid varandra, över hela lyssningsbredden ger denna lobning och utsläckning. Då utsläckningen finns över hela bredden, så faller hela påståendet. V-vingar kan inte påvisas ha den påstådda egenskapen. Inte svårare än så
 7. Gubben tycker han är fyndig med orden. Iom att du inte har en susning om vetenskapsmetodik så är jag inte särskilt intresserad av att göra artikelgranskning åt dig. Men jag kan ju ge dig gratisrådet att kanske välja någon annan att granska artikeln om du har någon som helst ambition att prata om vetenskaplighet. Artikeln är möjligtvis granskad för dess publicering, ett magasin. Den har 1st referens, som tar ett citat ur ett bokkapitel, som har 1st refens! Som vars referens inte stödjer uttanladet i sig. Kraven på vetenskaplighet finns inte där, i ett magasin, vilket jag tror och hoppas att granskaren är medveten om. Så du får kalla kritiken vad du vill. Du påstår något, du har bevisbördan. För övrigt är det snudd på komiskt hur du inte klarar av att vara saklig. Du verkar vara besatt av att gå till personangrepp. Försök igen. Jag ger inte heller något för auktoritetsargument. PS. Jag kan tycka att jag själv börjar bli gubbe vid snart 40. Har man problem att se sig som gubbe vid pensionsålder så kanske man skall justera sin självbild. Men det va det där med att lära gamla hundar att sitta. DS
 8. Då säger vi såhär då. Kunden har handlat direkt av dig och ställt upp på din inrådan. Mätningar är utförda över hela lyssningsfältet ser ut som följande. Tonkurva utan destruktiv interferens är utan vingar. I rest my case.
 9. Nu är det dags för gubben Matts, SMT, att ta en kurs en i vetenskapsmetodik. Sen väntar jag med diger spänning på att du skall presentera några "fake news" från min sida. PS. Du fortsätter presentera anekdotiska påståenden. dvs inget som bevisar något alls D.S
 10. Inte för att vara petimeter, men jag skulle inte säga att det varken ger mer information än ett spektrogram/impulssvar eller löser ett problem genom att vara tydligare. Däremot i resonanshänseende så blir en burstdecay (periodbaserad) tydligare. Där kommer en resonans, oavsett frekvens, se likadan ut i presentationen. I ett vatennfall, eller spektrogram med smoothing blir det otydligare. Det skall också nämnas att resonanser med lägre Q än 2 blir svårtydda eller svårare att upptäcka i periodbaserad presentation. Likaså kommer tidiga reflektioner att skeva till visningen ytterligare. Sen i slutändan blir det ju vad den som mäter vill ta reda på, och om mätningen kan ge svar på det eller ej =) Så jag vill bara uppmärksamma ev fallgropar, och jag åsyftar inget annat.
 11. Som Engelholm säger, det finns en viss psykoakustisk grund till varför den blir användbar. Jag skulle förklara det genom både hur rummet agerar i modalområdet, övergångsområde samt strålområde. I olika domäner blir olika vägningar mer talande än andra. Periodbaserade jämförelse har mest relevans i modalområdet. För övriga området blir det svårläst när en isobar i grafen inte representerar samma moment relativt skalan. Samt att ju högre frekvens kommer att innehålla mindre och mindre information om rumsinteraktionen. Impulssvaret är det som blir det centrala, visningen som vattenfall, spektrogram, ETC är bara fönstringar av samma upptagna data. Det "viktiga" är ju således att man har sitt syfte med mätningen och att mätningen tillåter att dras slutsatser från
 12. Designing_diffusers_in_the_time_domain Hittade artikeln. Inte så köttig, men en reflektion på området. Mvh
 13. Det finns lite olika delar i allt detta. Simulera kan vi göra väldigt bra, men det blir sällan en pragmatisk lösning då beräkningskapaciteten och noggrannheten som krävs tillsammans med CAD tar sin tid. Så oftast trumfar erfarenheten simuleringen i kostnadseffektivitet. Diffusion är ett luddigt begrepp Skämt åsido, men oftare än sällan så har adressenten av begreppet föga förståelse för innebörden. Man får fråga sig, är det självklart att det är diffusion som eftersträvas eller tillräcklig scattering? Är det den frevensmässiga diffusionen eller den temporala? Ingen av dem är helt oberoende av den andra, samtidigt som designkriteriumet sätter villkor för det eftersträvansvärda. Om jag inte minnsminner mig så har T. Cox på Salford studerat den temporala aspekten bla. Ska se om jag kan länka artikeln. Ja, väldigt ovanligt, men rätt udda upplevelse när hörselsinnet får en sådan pass stor diskrepans mot synintryck. Orienteringsförmågan blir påverkad
×
×
 • Create New...