Jump to content

RKL

Medlem
 • Posts

  77
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by RKL

 1. Hej, Personligen skulle jag inte söka felet i varken elektroniken eller i högtalarna utan i första hand i a) inspelningarna eller b) rummet. Kör själv med en anläggning med mycket hög resolution, har helt enkelt fått godkänna att dåliga inspelningar låter precis som de har förutsättning till. Istället har kombinationen mellan denna anläggning och ett akustiskt åtgärdat rum medfört att de flesta lite bättre inspelningar låter mycket bra. I sista hand är det väl frågan om en prioritering; vill du höra det som finns på skivan eller vill du dra en "slöja" över helheten för att tillåta vilka dåliga inspelningar som helst? Försök dämpa bort eller diffusera första reflexerna på väggar och golv (taket kan vara svårare), samt prova runt med olika inspelningar. Om du fortfarande inte är nöjd med helheten, är det kanske dags att titta på byten i anläggningen. Mvh, RKL
 2. Tja, lika bra att lägga ut bildena på taket då man kommit igång... Som sagt hade två stycken stora QRD-moduler redan i början monterats i taket i främre delen av rummet (dvs. vid första tak-reflektionspunkten från högtalarna). Runt (och emellan) dessa byggdes en ram för att sänka en del av taket till samma nivå som QRD-modulerna. Detta utrymme fylldes med mineralull, varefter det täcktes med akustikskiva från Gyptone. På detta sätt blev främre delen av taket ca. 60% diffuserande och 40% absorberande. Första skivan på plats mellan diffusorerna: Främre delen av konstruktionen innan resten av skivorna monterades: I samma skede var det dags att åtgärda taket i bakre delen av rummet (dvs. ovanför lyssningsplatsen). En del av skivan i taket hade skurits bort för att rymma 4 st GH-moduler. Dessa skulle senare omges av AD40-stavar. Och med alla GH-moduler på plats: Igen ett steg närmare...... Mvh, RKL
 3. Då diffusorpanelen kommit upp på bakväggen, kunde man konstatera att taket fortfarande krävde "lite" arbete.......: Notera ingången till rummet bakom den gröna skyddsduken till vänster. En översiktsbild av rummet mot framväggen, inkl. diffusorn vid första reflektionspunkten på höger vägg: Samt motsvarande översikt inkl. väggen till vänster. Notera att denna vägg är sned i förhållande till framväggen i rummet: Framväggens diffusorpanel hade under tiden fått lite mera yta: I detta skede hade ingen ännu hunnit ta sig an taket, det skulle bli nästa steg....det blev liksom uppskjutet ett flertal gånger pga. att det inte var så tacksamt att arbeta med (armerad betong, inte speciellt lätt att fästa ribborna i..... :angry: ). Mvh, RKL
 4. Nåja. Nästa steg var att göra panelen till bakväggen färdig. En hel massa sågande & limmande, men slutresultatet började redan synas. Det blev rätt bra, med ytor både på olika led och på olika djup: Och från en annan vinkel: På samma gång började även panelen på sidoväggen ta form, allt akustikmaterial på rätt plats men all finish saknades: Sen var det dags att kontrollera måtten på den stora diffusorn på framväggen i rummet. I detta skede var inga av AD40-stavarna ännu fastskruvade, väggen bakom dem saknade den kommande akustikpanelen + sido-lådorna saknade både isolering och fyllning. Men alla delar verkade passa såhär långt, både i höjd- och sidoled: Snart skulle det bli dags att titta närmare på taket igen + börja arbeta på ytorna i rummet. Mera om det på kommande. Mvh, RKL
 5. På samma gång som den stora diffusorpanelen tog form, var det dags att sätta igång med bakväggens diffusor samt panelerna för sidoväggarna. I och med att rummet inte är så brett vid bakväggen (dessutom en dörr att beakta) ville jag utnyttja utrymmet maximalt utan att ta upp alltför mycket djup. Det är dock avgörande att få diffusion på väggen bakom lyssningsplatsen, så jag satte igång med en panel bestående av AD40- och AD20-paneler, var och en i eget fack och placerad på olika djup i relation till varandra. Den täcker i praktiken hela väggen bredvid dörren (dörren skall behandlas separat): Vid de första refletionspunkterna monterades 4 st GH- moduler, omgivna på övre och nedre sidan av AD40-pelare. Såhär såg de ut i början: I detta skede var allting liksom halvvägs. Den stora diffusorpanelen började ta form, liksom även sido- och bakväggen. Taket var ännu nästan orört, sånär som på de tidigare monterade QRD-panelerna. Rummet var i detta skede dammigt, fullt med saker och hade ett överväldigande eko. Inte direkt ljus i tunneln, ännu... Mvh, RKL
 6. Lite närmare syn på diffusorns ram (utan akustikskivor på väggen): Sedan var det dags att prova ifall de beställda AD40-stavarna faktiskt ryms in i det reserverade utrymmet, samma gäller för topp- och bottenskivorna i vitt: Ribborna på bakväggen är 50mm tjocka. På väggen skulle monteras 40mm akustikskiva från Paroc (tät mineralull med vit yta). Mellan denna yta och stavarna skulle bli en 10mm luftspalt, stavarna i sin tur skulle monteras med 4mm inbördes mellanrum för att göra hela ytan till både en diffusor och en bredbandsaborbent. Stavarna skulle även monteras på olika djup i ramen enligt QRD-principen för bästa diffusion. Här en sidobild innan akustikskivan installerades och innan en massa annat arbete: Även en bild på nedre delen av helheten. Strömkablarna från väggen är 2x Supra LoRad, helt separata till mätarskåpet och även där med separata säkringar. Tanken var att ha slutstegen på ena linjen, källan och försteget på andra samt dessutom att helt isolera dessa från dimmers etc. som orsakar störningar: På samma gång som detta framskred var det dags att titta på sidoväggarna samt väggen bakom lyssningsplatsen.......mera om detta inom kort. Mvh, RKL
 7. Hej, Även jag har högtalarna rätt nära sidoväggarna (60cm från diskant till panelen på sidoväggen). Har dock behandlat dessa väggar akustiskt + har högtalare som är mycket riktande i ljudet. Det är ju alltid frågan om en kompromiss, i mitt fall ville jag ursprungligen ha möjligast bred uppsättning, efter lite lyssnande har jag fått märka att denna uppsättning i själva verket ger den jämnaste helhets-återgivningen (provade att ha högtalarna längre från väggen). Man liksom provar (och mäter) sig fram.... Mvh, RKL
 8. Några månader efter föregående steg (pga. att rummet användes som materiallager för resten av remonten) var det dags att jämna ut väggarna och börja jobba på akustiken. 1) På bakväggen byggdes ramen för den kommande diffusorpanelen bakom högtalarna. 2) I taket (ovanför högtalarna) installerades 2st QRD-diffusormoduler med måtten 120 x 130cm. Dessa skulle fungera som en del i den nedsänkta delen av taket (med ca. 60% diffusion och 40% absorption). QRD-diffusorerna har byggts tidigare, helt enligt formel. Diffusormodulen på bakväggen uppmättes så, att 2 st Svanå V-4 skulle rymmas i bägge hörnen. Det intressanta med rummet är att det inte egentligen finns några räta (90 grader) vinklar mellan väggarna, utan alla väggar är mer eller mindre sneda åt olika håll. Som helhet är rummet över 1m bredare vid bakväggen (dvs. bakom högtalarna) än det är vid dörren. Även detta är positivt med tanke på stående vågor, men lite utmanande då det gäller att försöka planera så symmetriskt som möjligt. I detta skede kunde man redan tänka sig att projektet skulle bil färdigt någon dag.....men trots det var det mycket tid kvar... Mvh, RKL
 9. Kolla in PBN Audio Montana SPI, borde rymmas i din budget. Kör själv sedan några år tillbaka med Montana, då jag länge sökte en ersättare till mina Dunlavy SC-IV och hittade den perfekta lösningen i just detta märke. Enormt prisvärt och gör allt det du nämner. Enda negativa sidan är lång inspelningstid, men det kan man leva med. Kolla: Montana SPI Mvh, RKL
 10. Nästa steg... Efter fem månaders grävande, isoleringsarbete, gjutandet av nytt golv med installation av golvvärme, för att inte tala om en hel massa torkning och utjämning, började rummet se ut såhär: Den gamla sockeln täcktes av 75mm polyuretanskiva för värmeisolering. Innerväggen består av 55mm Siporex-tegel. Hela utrymmet mellan inre och yttre vägg kommer åt att "andas" för att undvika fuktbildning. Som helhet borde denna konstruktion vara avsevärt bättre ljudmässigt än en solid betongvägg: Notera att detta är precis samma utrymme som syns på bilderna 2 och 3 längst uppe i tråden och till vilket man såg in genom den vackra originaldörren... Nu var ju nästa steg att börja fundera närmare på akustik-installationerna i rummet....för att inte tala om precis alla andra ytor också. Och taket... Mvh, RKL
 11. Det är som tur inte fullt så galet som det låter. Vi förnyade hela källaren på en gång, för att få in diverse andra rum också. Men man kan ju inte förneka att lyssningsrummet hade en central roll i arkitektens ritningar.... Mvh, RKL
 12. Hej, I detta fall borde det inte vara någon risk. Vi var även tvungna att förnya dräneringen utanför huset, så i praktiken har vi grävt på bägge sidor. Den gamla sockeln ersattes av en ny, armerad sockel med betydligt större tjocklek än den gamla. Den nya sockeln var man tvungen att gjuta 1m bredd åt gången, då man inte kunde försvaga huset på större områden på en gång. Lägg till detta stadens granskare som sprang omkring med förstoringsglas; detta projekt är gjort enligt alla tänkbara föreskrifter, så ingenting borde ramla. Hoppas man ju..... Mvh, RKL
 13. Fullt 3,60 var det inte tanke att gräva, men målsättningen var åtminstone 2,60m fri höjd i rummet. Då man lägger till behover av ett ordentligt gruslager, isolering, samt den armerande bottenplattan var det ju frågan om att gräva rätt djupt. Så vad hände? Jo, husets gamla sockel tog slut. Så det var bara att gräva djupare och gjuta ny sockel........ Emellanåt hann man bli "lite" orolig över om det någonsin kommer att spelas musik i källaren..... Mvh, RKL
 14. Fler bilder på kommande. På tal om taket; det är alltså frågan om ett stenhus. De trä-rester du ser på bilden är den trästomme på vilken bottenvåningens (dvs. ovanför källaren) betongplatta i tiden gjutits (50 år sedan). Detta utrymme har inte varit i bruk sedan dess (man har inte ens kommit hit utan att ta ner en vägg), därför ser trä-resterna så illa ut. Då de putsades bort visade sig ytorna vara i bra skick, så det var inget problem. Men visst fanns det spindelväv, också... Mvh, RKL
 15. Det blev till att bygga lyssningsrum. Hade tänkt mig att hela alltihop skulle ta 6 mån, det tog över 13.... Såhär såg det ut under de första veckorna: En titt in genom den ursprungliga dörren: Efter att de ursprungliga väggarna "tagits bort" såg det kommande lyssningsrummet redan lovande ut....: Höjden i det "nya" utrymmet räckte inte till, så man fick ta till lite grövre verktyg: Flera bilder följer inom kort. Mvh, RKL
 16. Hej BTS, Helt av samma åsikt, bara att prova själv. I mitt fall har jag provat (dock inte i detta rum och med andra högtalare) med en bred rack, ca. 70cm hög mellan högtalarna och upplevde då en klar försämring av rymd i ljudet + stereobilden tappade fokus. Hade då en större bokhylla på väggen bakom högtalarna. Som sagt, alla uppsättningar och rum är olika. Mvh, RKL
 17. Hej, Du har rätt. Elektronikstapeln är rätt låg, endast cd-spelare samt försteg i ställningen + 2st monoblock på lägre hyllor bredvid ställningen. Har tidigare provat med en högre elektronikstapel / hylla mellan högtalarna, men upplever att djupet bilr bättre utan en sådan. I det fallet krävs dock en fungerande diffusor på väggen bakom högtalarna. Därav denna lösning, målsättningen var att få bästa möjliga fokus + djup i ljudet. Panelen på bakväggen är byggd av 160cm höga pelare av Svanås AD40. Mellan varje pelare finns en 4mm luftspalt och väggen bakom pelarna är beklädd med 40mm akustikskiva från Paroc (mycket tät mineralull). På det sättet fungerar väggen både som en diffusor och som bredbandsaborbent. Hela modulens "sido-lådor" är fyllda med mineralull för extra absorption. Lådan som syns uppe på väggen väntar på att stämmas med en springa med viss bredd beroende på vilken frekvens som skall dämpas. Har inte ännu hunnit mäta upp den saken. Utöver detta står två stycken V4-resonatorer i bägge hörnen bredvid diffusorn (saknas ännu i vänster hörn), även de skall ställas in enligt mätningar. Sakta med säkert framåt.... Mvh, RKL
 18. För att svara på den tidigare frågan; Efter många om och men ser väggen mellan högtalarna ut såhär: Ledsen för den dåliga bilden. Bakväggen har byggts i samband med att hela lyssningsrummet byggdes. Elektroniken saknas på bilden, men på basen av några dagars lyssning sen bilden togs fungerar väggen mellan högtalarna rätt bra... Återkommer med flera bilder inom kort. Mvh, RKL
 19. Tänkte bara meddela för dem som har intresse (och kanske vägarna förbi) att det nära Helsingfors (90km) här i Finland finns ett par Acapella Triolon, drivna av ett par Audio Research Ref.210 monoblock eller Burmester 911 (varierar). Javisst, de är kompletterade med en subwoofer, Velodyne 1812... Lönar sig absolut att besöka ifall man av någon anledning befinner sig i landet. www.tlaudio.fi Mvh, RKL
 20. Hej, Finns det några Pass Labs-ägare på forumet (eller andra), som kunde kommentera 350.5-slutsteget? Närmast vad gäller upplösning, dynamik och kontroll? T.ex. i jämförelse med produkter som Mark Levinson 335, Audionet AMP monoblock eller Burmester 911...? Alla kommentarer välkomna. Mvh, RKL
 21. www.highendnews.com är tillbaka igen efter en mindre paus pga. tekniska bekymmer. Även innehållet är uppdaterat, kolla t.ex. in följande: Audio Physic Avanti V Svanå Akustikprodukter Pathos Endorphin Högtalarkablar - en teknisk synpunkt Mera är på kommande... Mvh, RKL
 22. Säljes Montana EPS högtalare i Cherry-finish. Högtalarna är mycket neutrala till ljudet, med hög resolution och stor dynamisk förmåga. Har flera år av "Class-A" -ranking i Stereophile under bältet. Byggda för hand av PBN Audio i San Diego, USA. Högtalarna är utrustade med Custom ScanSpeak -element (Revelator-diskant, 2x4" mellanregister samt 2x9" baselement), verkligt ordentliga spikes samt har en vikt på 86kg/styck. Frekvensomfånget är 20Hz-22kHz. Högtalarna har kostat ca. 8500USD som nya (=90.000 SEK inkl.moms och tull). Detta par är av årsmodell 2002 (garanti till 2007) och de är i nyskick. Original packlådor av trä finns. Högtalarna finns i Helsingfors, Finland, men professionell frakt ordnas vid behov. Högtalarna säljes pga. flytt. Även nästa par kommer dock att vara av samma märke när det beger sig.. Pris: 36.000 SEK el. seriöst bud. Kontakt: highend@dlc.fi Bilder kan skickas per epost vid behov. Mvh, RKL PBN Audio Highend.no http://www.stereophile.com/floorloudspeake...9pbn/index.html (notera att paret till salu inte har svart front, utan trä-finish hela vägen runt)
 23. Hej, Jo, visst verkar det som om den skulle vara lite "klen". Har nu lyssnat på dynamiska inspelningar en stund, tyvärr tar den bort lite av "topparna". Å andra sidan får jag bättre "kontur" på basen, med lite mera nyanser. Men det blir liksom lite "snällt", det hela. Gällande försteg och cd är jag av samma åsikt som PLINIUS. Fick igår en EPS till mitt försteg, tycker dock den gör en avsevärt mycket större förbättring i ljudet än MiniSub. Som sagt, måste ännu prova Shunyata Hydra, vissa påstår att den skulle förbättra dynamiken... Mvh, RKL
 24. Hej, Jag provade tidigare Isotek Orion i mitt system (Audionet AMP II G2 monoblock, Montana EPS högtalare) och upplevde då en klar försämring i dynamik. Har nu kopplat upp MiniSub G2. Mycket av det "Plinius" säger har även jag upplevt, men tycker även att det finns en liten dynamikbegränsning, samt att vissa transienter inte är fullt så "snabba" som tidigare. Men jag har bara lyssnat två dagar, skall bekanta mig närmare innan jag gör något beslut. Borde också prova Shunyata Hydra, som kunde vara ett intressant alternativ. Mvh, RKL
 25. Hej, Du skall absolut lyssna på Reference Recording´s version med Minnesota Symphony Orchestra. Ingen dynamikbegränsning där, inte. Har för mig att skivan blivit belönad med ett flertal omnämnanden för "bästa ljud". Mvh, RKL
×
×
 • Create New...