calle_jr

Admin
 • Content Count

  15 718
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  108

calle_jr last won the day on February 2

calle_jr had the most liked content!

1 Follower

About calle_jr

 • Birthday 1964-06-27

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.discogs.com/user/Calle_jr
 • ICQ
  0

Profile Information

 • Location
  Malmö

Recent Profile Visitors

51 345 profile views
 1. Här är en 1kHz ton som svajar med +/-0.1%: +/-0.1% Här är en 1kHz ton som svajar med +/-0.05%, dvs hälften av ovanstående: +/-0.05% Jag tycker att man med dessa två exempel går från vad som är störande hörbart till acceptabelt. Medan man med de absoluta hastighetsfelen har en helt annan tolerans. Såvida det inte bara handlar om att visa bra resultat på pappret. Men hastighetsändring är lite svårare att mäta och utvärdera så det struntar man i
 2. calle_jr

  Ditt senaste skivinköp...., del 2.

  Ständigt dessa ukrainare... Boris Lyatoshynsky - Symphony No. 3 / Grazhyna Chandos - CHSA 5233 Ett stycke svensk musikhistoria; Amanda Maier - Piano Trio In E Flat Major, String Quartet In A MAjor, St Nicholas-Schwank, Klavierstück & Preludes dB Productions Sweden - dbCD188 Kul läsning om henne i en 120 år gammal artikel: http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1896/pdf/1896_33.pdf Men Boris Giltburg slår det mesta just nu. Han har i rask takt diskat av Liszt, Rachmaninov, Beethoven, Prokofiev och Schumann. Här tar han sig an Shostakovich, och förutom de två pianokonserterna har han även efter samtal med kompositörens familj fått klartecken att transkribera Shostakovich stråkkvartett no. 8. Inspelningarna är från Liverpool med Rhys Owens på trumpet och den kungliga orkestern. Shostakovich, Boris Giltburg - Piano Concertos Nos. 1 And 2 / String Quartet No. 8 (Arranged For Piano) Naxos - 8.573666
 3. Ja, för 2sigma är alltid 5%-fraktilen bortskalad, men eftersom de skrev estimated är det kanske inte självklart hur en mätsnutt ser ut. Eller så är det Mitt exempel ovan har alltså +/-0.5% hastighetsändring, och jag kan fixa samma sak med +/-0.1% för att jämföra med din sämsta mätning.
 4. Ja, ungefär. Jag menade den här figuren som visas på en telefon: https://euphonia-audioforum.se/forums/uploads/monthly_2019_02/Screenshot_20190214-124246.thumb.png.781ea8fa2e5e811b3975b0f8204252f9.png När man anger felet som +1.08% så uppfattas det som mycket större än 0.10%, när det i praktiken är i samma härad. 33.70 rpm är ju inte ens 1.08% högre än 33 1/3 så de anger t.o.m med högre noggrannhet än de räknar. Ett dubbelfel i min bok. Under detta anges med vit text och mindre font (wow '2sigma' est.) +/-0.05%, antagligen "estimation". Dvs en ganska kryptisk liten notis av det som spelar störst roll. Här är 1010.8 Hz och räck upp handen om någon kan skilja det från 1kHz, speciellt det där 0.8 1010.8hz.wav Här är en ton som svajar kring 1kHz med 5Hz: 1000hz med 5Hz svaj Bara för att (lite slarvigt) illustrera att det blir lätt att man silar mygg och sväljer elefanter. Jag har inte kollat upp vad svaj enligt DIN IEC 386 2 sigma kan tänkas innebära i praktiken. Vi kan göra det om intresse finns.
 5. Den mäter hastighetsavvikelsen, dvs avvikelsen mot 33 1/3 rpm, vilket för absoluta majoriteten inte spelar roll +/-0,5 rpm skulle jag säga. Den beräknar också den kontinuerliga hastighetsändringen, dvs acceleration och retardation, på ett lite svårgenomskådligt sätt med hur mycket rotationen avviker från medelvärdet med mer än ett visst värde. Hur som helst, jag tycker den tidigare inställningen på SYD var bättre än den du ändrade till eftersom hastighetsändringarna var mindre även om hastighetsavvikelsen var större. Jag gillar inte att dessa verktyg anger procent med flera decimaler. Tror det är många som feltolkar.
 6. calle_jr

  Super HM-CD - kan det vara något?

  Ok. Om man ändå ska spela rippade filer så är det nog ingen vits att söka efter SHM. Materialet på skivan är ju detsamma.
 7. calle_jr

  Super HM-CD - kan det vara något?

  Jag har också god erfarenhet av dessa shm-cd. Undrar varför de heter Super High Material. Vad menas med att materialet är högt? Ja, men kan du rippa från din cd-spelare? Jitter är en myt
 8. calle_jr

  A clock to rule them all

  Om nu de som redovisas i denna tråd följer den metodiken så är både Mutek Ref 10, TAD och den du visade här extremt jämbördiga. Det måste finnas andra flaskhalsar att ge sig på än att jaga vidare med det. Eller?
 9. calle_jr

  Illustration av delningsfilter

  Jättebra synpunkter. Visst. Vi är ju toningenjörer allihop lite grand till mans Om det låter olika mellan två kablar så har den ena, den andra eller båda kablarna en filtereffekt i audiobandet i det aktuella systemet. Precis. Och jag tror att det är mycket lätt att överarbeta för att kunna redovisa spikrak frekvensgång för magnitud och fas. Men mitt största huvudbry är vad man egentligen gör i en dsp. I andra trådar diskuteras jittermumsare, femtoklockor och bitperfekta audioströmmar. Att koppla på ett digitalt filter här är ju som att släppa in en T-rex i rummet. Ps. Jag har gjort exakt samma reflektion som du när det gäller bildkablar. Den ena ger bild, den andra inte. Det kan man knappast kalla subtila skillnader, och att en audioström skulle vara opåverkad medan en videoström är död eller lever ser jag som ganska osannolikt.
 10. calle_jr

  Illustration av delningsfilter

  Ska försöka Ärligt talat har några av de bästa system jag hört dsp inblandat. Ser fram emot test Det vet jag inte, men tonkontroller är ju inget annat än hög- och lågpassfilter.
 11. calle_jr

  Illustration av delningsfilter

  Ja. Bra att du påpekade det. Jag avsåg lösningar där konsumenten ska skruva med detta själv hemma. Vi konsumenter klarar ju knappt av gamla hederliga tonkontroller Håller med. Hela detta området är uppbyggt av kompromisser. Jag tror inte det är nåt problem att superoptimera graferna så som de visar. Men vad innebär det i praktiken för klangen? Att göra såhär alltså: Jag vet inte, men jag tror faktiskt att det exemplet de visar där låter bättre utan korrigering. Skulle vara intressant med en demo.
 12. calle_jr

  Illustration av delningsfilter

  Output i ett FIR-filter är summan av viktade värden från föregående input. För varje sampel tittar man på värdet av föregående sampel och beräknar nästa värde utifrån definierade konstanter. Output i ett IIR-filter är också summan av viktade värden från föregående input, men även från föregående output. FIR och IIR är alltså helt och hållet matematiska modeller som kan tillämpas på olika beteenden i naturen. Men de kan också användas för att bygga digitala filter inom audio Fasförskjutning (delay) i ett FIR-filter är konstant och den råkar bli hälften av filtrets ordning. För filter av hög ordning är det inte acceptabelt. Det är enkelt att visualisera fasförskjutning; man inser intuitivt att en tons svängningar mellan max och minvärde förskjuts i tiden. Men vad spelar det för roll? För att beskriva konsekvensen av fasförskjutningars påverkan i filter behöver man titta på grupplöptid (group delay). Jag tycker att exemplet med bilar i inlägg #46 är illustrativt. Vi kan säga att det fenomenet illustrerar en hög grupplöptid. Dvs att olika frekvenser förskjuts olika mycket i tid. Om man tittar på tonen från ett instrument, eller en fyrkantvåg för den delen, så är den sammansatt av olika frekvenser (deltoner). Om inte alla ingående deltoner har samma fasförskjutning så kommer tonen förvrängas, och det är inte alls säkert att man uppfattar det som distorsion fastän det är det. Om man ritar upp fasgången för ett svep, så är grupplöptiden lutningen på linjen. Fördelen med FIR-filter är att man kan beräkna grupplöptiden till ett minimum, så kallat minimum-phase FIR-filter. Kombinationen ger konstant fasförskjutning och kort grupplöptid. Minimum-phase karakteriseras av att alla systemets poler och nollställen ligger inom enhetscirkeln. Detta ger ett system med minsta möjliga fasförskjutning. Det finns forskning som visar att grupplöptider som överstiger 1.5ms är hörbara för frekvenser över 1kHz. För lägre frekvenser är det mindre känsligt. Jag drar slutsatsen att för branta filter är det viktigt att tillämpa minimum-phase FIR-filter, speciellt för högfrekventa delningar. Låg-, hög- och bandpass FIR- eller IIR-filter ingår normalt i en digital signalprocessor, DSP, ofta i kombination med andra typer av digital signalbehandling såsom tonkontroller/eq eller rumskorrigering; Digitala filter är med andra ord gränslöst precisa. Det man kan ha betänkligheter kring, eller åtminstone jag, är om man verkligen vet vad man håller på med En audiosignal är en extremt delikat sammansättning av ljud som innehåller komplexa klanger och rumsinformation. Att våldföra sig på den med tokoptimering av två parametrar (nivå och tid) i en samplad dataström gör mig allt annat än säker på om det är en förbättring. Enbart AD- och DA-omvandling i processen är en stor utmaning.
 13. calle_jr

  A clock to rule them all

  Helt klart. Jag lever själv i tron att det finns en hel del hifi som har överarbetats eftersom det finns en marknad för det och nya modeller måste fram. Jag tyckte det var bättre att börja med att reda ut vad vi ser innan man fäller en dom baserat på pris, förutfattade meningar och tro. Personligen har jag ännu inte kunnat skapa mig susningen av vad som kan tänkas vara +/- för de apparater som beskrivs. Det är lite för luddigt.
 14. calle_jr

  Illustration av delningsfilter

  Digitala filter skiljer sig från elektroniska genom att man har en processor som beräknar hur signalen ska ändras. Dessutom, i elektroniska filter sker signalbehandlingen med en kontinuerlig (analog) signal, medan man i ett digitalt filter gör signalbehandlingen med en diskret samplad signal (ettor och nollor). Båda typerna kan kombineras med passiva eller aktiva komponenter. I praktiken är det programkod som styr i ett digitalt filter, medan det är komponentvärden som styr i ett analogt; Verilog programkod. Bild: eetimes.com Det som karakteriserar FIR-filter är att impulssvaret är noll utanför ett specifikt intervall (Finite Impulse Response), till skillnad från ett IIR-filter som aldrig riktigt trunkeras till noll (Infinite Impulse Response).