Jump to content

Alfa

Medlem
 • Posts

  84
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Alfa

 1. Alfa

  DAC!

  Hej Zäpo, Man kan bara ha en signalkälla påslagen åt gången när dessa är kopplade till någon av DAC V:s digitala ingångar. T.ex kan man inte ha USB anslutet samtidigt som man vill spela på SPDIF ingången. Angående kablar anslutna så tror jag att man bara bör ha en digitalkabel ansluten åt gången eftersom att den annars belastar den aktiva digitalkällans utgång kapacitivt. Ingångarna för AES/EBU och SPDIF är anslutna till samma punkter inne i DAC V. Georgios F har valt bort ingångsväljaren för att uppnå maximal ljudkvalite. Enligt Josef Svalander så arbetar de på en version med ingångsväljare baserat på återkoppling från marknaden. MVH Alfa
 2. Alfa

  DAC!

  Hej, Jag har själv en G-DIS DAC V med Furutechs finaste kontakter och jag är mycket nöjd med det ljud som denna omvandlare förmedlar. G-DIS DAC V är designad runt D/A omvandlaren Wolfson 8741 och utgångsstegen drivs av integrerade förstärkarkretsar av typ AD823. Har jämfört med Benchmark DAC1 och jag tycker att DAC V är betydligt bättre. Har även en Cyrus DAC X som också är en mycket bra DAC som jag föredrar framför Benchmark DAC1. G-DIS DAC V spelar i mina öron ännu mer detaljerat och öppnare än Cyrus DAC X. Jag har nu även sålt min Audio Research CD3 som jag inte tyckte var bättre än G-DIS DAC V matad av en modifierad Squeezebox Duet spelande wav filer kopierade av EAC... Min rekommendation är KÖP! Men smaken är som sagt som baken och alla har rätt till att tycka som den vill. Det som jag föredrar kanske någon annan ratar och vise versa. Det enda haken jag funnit med G-DIS DAC V är att den i dagens version inte har omkopplare för olika ingångar. MVH/ Alfa
 3. Hej Perrew, Jag är ingen expert på programvaror och kan inte precisera skillnaderna på service pack 2 och 3. Men om man har ett instabilt squeezecenter så verkar det som man bör se över om operativsystemet är uppdaterat ordentligt. Jag har funderat på linjärt reglerat aggregat också men inne i Duetten finns sekundära switchar för reglering till olika förbrukare. Moderna switchade aggregat har betydligt bättre prestanda vad avser rippel och brus jämfört med för några år sedan. Moderna kondensatorer är mycket bra på att filtrera det högfrekventa brus som skapas av switchen. Jag tror av dessa båda anledningar att den eventuella fördelen med lägre brus från ett linjärt reglerat aggregat inte ger någon förbättring vid drift av SB:n jmft med ett modernt switchat. MVH Alfa
 4. Hej, Jag refererade till Service Pack 3 som jag erfarit behövs i värddatorn där man installerar Squeezecenter för att det skall fungera stabilt. När det gäller modifiering av nätdelen till Squeezebox Duet så kan jag också rekommendera att man adderar några riktigt fina elektrolyter inne i själva Squeezeboxen, på 9 VDC matningen. T.ex Sanyos OS-CON kondensatorer. Det finns lite utrymme på kretskortet. Jag använder en 70 Watts switchat aggregat i adapterutförande. Aggregatet har extemt låg läckström vilket kanske kan vara en av hemligheterna bakom ljudförbättringen. MVH Alfa
 5. Hej, Det finns flera trådar på olika audioforum om detta. Här är mina egna erfarenheter av förbättringar av en Squeezebox Duet. - Modifieringar av nätdelen ger avsevärd ljudförbättring - SPDIF utgången bör belastas med så lågkapacitivt och kort kablage som möjligt. - Den optiska utgången fungerar mycket bra och låter speciellt bra när den är ensamt ansluten från SB till DAC:en (dvs med SPDIF kabeln urkopplad ur SB:n) - WAV-filer som kopierats okomprimerat från CD med Exact Audio Copy ger bra ljudmässigt resultat - Man behöver SP3 i värddatorn och senaste version av programvara i Squeezecenter - Man bör kontrollera att alla parametrar i Squeezecenterns inställningar är rätt inställda - Med en riktigt bra dac kan detta mäta sig med vilken high-end CD spelare som helst MVH Alfa
 6. Hej Pihl, Finns ML-28 steget kvar? MVH Alfa
 7. Hej Ingemar, Kul att du är nöjd med nya högtalarna! mvh Alfa
 8. Tack Ingemar, det var roligt att kunna hjälpa till. Lycka till med nya högtalarna. /Alfa
 9. Hej, Jag har själv ett ARC LS15 som jag valt att uppdatera enligt beskrivning från SACD MODS på nätet: http://www.sacdmods.com/ARCMODS.htm Genomförde det i två steg där just bytet av likriktardioder till IXYS fast recovery dioder blev ett rejält kliv uppåt. LS15 är ett mycket bra försteg i originalutförande och det kan alltså bli än bättre genom en relativ enkel modifiering. Det är totalt 12 dioder som byts ut. Skillnaden är tydligare detaljer i de övre registren och mer djup i ljudbilden. För mig uppstod behovet av ökad detaljskärpa från försteget under utvecklingen av signalkablarna Solid Link Audio. Mitt LS15 driver ett Mark Levinson ML23. MVH Alfa
 10. T.ex. MIT och Transparent har länken. MVH Alfa
 11. Det finns inbyggt i vissa högtalarkablage. Det är en del av det som finns i den dosa som sitter i högtalaränden på en del kablage. Vissa tillverkare har olika kablar för rör och transistorförstärkare och denna länk finns då när kalblarna är byggda för transistorförstärkare. De brukar ibland heta "SS" varianten för solid state. MVH Anders
 12. Hej igen Hulken, Komponenterna finns på t.ex. Elfa. www.elfa.se Det är inte samma sak som att ändra på en tonkontroll. Länken syftar till att belasta effektförstärkaren något i det övre frekvensspektrat och det som eventuellt är ovanför det hörbara. Belastningen skall på så sätt "elda" upp överskottsenergi som annars kan skjutas ut till högtalarna från högtalarkablaget och effekttransistorerna i effektförstärkaren och ge distorsion inom det hörbara området. De allra flesta högtalare ger effektförstärkaren en något induktiv belastning, dvs. effektförstärkaren belastas mindre vid högre frekvenser. En sådanhär länk skall placeras på högtalarens terminaler. Absolut inte på förstärkarens terminaler. Jag har rekommenderat samma belastningslänk till en kompis med Sonus Faber Cremona och han blev mycket nöjd. MVH Alfa
 13. Hej Hulken, Det kan vara värt att prova en belastningslänk för höga frekvenser parallellt på högtalarterminalen. Den kan bestå av en filmkondensator på 0,33uF i serie med en resistor på 15 ohm. Filmkondensatorn av MKP kvalitet t.ex. SCR. Motståndet skall vara av metallfilmstyp(dvs. låginduktiv). För utprovningsändamål räcker det med 2 W effekttålighet. Permanent monterad bör motståndet tåla 15-20 Watt. Idén med denna belastningslänken är att bjuda effektförstärkaren på belastning i det högfrekventa bandet för att minska distorsionen som annars kan uppstå i diskantområdet. Det finns högtalartillverkare som har denna länk som standard, dock inte alla. MVH Alfa
 14. Det är vanligt att det lilla hjulet som sitter på motorns axel tappar fästet mot axeln. Resulatet är att skivan snurra för sakta. Mvh Alfa
 15. Mark Levinson berättar själv om filosofin bakom sin produktutveckling. http://www.youtube.com/watch?v=0e14YzXxpcw
 16. Hej, Även de lite äldre stegen från ARC som t.ex. LS15, LS16 och LS22 är också mycket bra linjesteg med balanserat in och ut samt fjärr. MVH Alfa
 17. Hej, Själva drivern i Audio Aero är väl en Philips CDM PRO eller PRO 2. På den här länken finns instruktioner vad gäller underhåll av denna CD drive för professionella applikationer. http://www.vendoramusements.com/images/Maintenance.pdf MVH Alfa
 18. Hej igen Bebop, Ett sätt att snabbt kunna koppla om högtalarna till två olika slutsteg är t.ex. om man har banankontakter som anslutning på högtalarkablagets förstärkarende är att tillverka korta enkla kablar med en bananhylsa (hona) i avslutande ende mot högtalarkablaget. T.ex. kan man använda en enkelledare och enkardelig EKK 1,5mm2 och löda på bananhylsor. Visst har det viss påverkan på ljudet men man gör lika på båda slutstegen. MVH Alfa
 19. Hej Bebop, Man bör absolut inte koppla ihop två slutsteg till samma högtalarterminaler (om det inte är bryggkoppling vi pratar om). Det blir i alla andra fall inte en korrekt elektrisk koppling. Utgångssteget i vardera slutsteg är av det lågohmiga slaget för att kunna driva en högtalare och med största sannolikhet går den svagaste länken sönder. Inte ens skyddskretsarna kan skydda slutstegen om man matar in energi utifrån in i högtalarutgången.. MVH Alfa
 20. Hej Calle Jr. En RIAA förstärkare avsedd för MC pickuper ska ha en förstärkning som är lämplig för den lägre utsignalen från en lågnivå MC och då kan MC pickupen kopplas direkt till RIAA steget. Så i dessa fall behövs inget separat step up steg. Det kan var så att specifikationen på din pickup avser att en separat step-up transformator kan användas och att pickupen då kan belastas maximalt ner till 10 ohm. Det betyder i sig att inimpedansen till step up transformatorn skall ha ett värde på 10 ohm eller högre. Det finns egentligen inget i pickupen som känner av om det är en step up eller om den är direkt kopplad till en RIAA förstärkare men kanske är det så att när en step up transformator belastar pickupen är det inte ekvivalent till en resistor med ett lägsta värde på 10 ohm. Med en step up transformator kan man koppla en lågnivå MC till en RIAA förstäkare för MM. Step up transformatorn transformerar då upp signalen från pickupen till en lämplig nivå för MM steget. En step up transformator är passiv och har låg ingångsimpedans och högre utgångsimpedans. T.ex. 10-100 ohm in och 5.000-10.000 ohm i utimpedans. Den skall således själv inte belastas med lägre impedans än rekommenderat för den. Vad som är bäst går att diskutera. En separat step up innebär att signalen passerar igenom en passiv transformator extra jämfört med ett aktivt RIAA steg anpassat för MC pickup. Om man upplever att man får dra upp volymkontrollen mycket för att nå normal lyssningsnivå eller att brusnivån upplevs störande kan det vara värt att fundera över valet av RIAA förstärkare. Den skall belasta pickupen enligt pickupens specifikationer och kunna förstärka dess signal till lämplig nivå för det efterföljande förstärkarsteget förutom att den skall justera insignalen enligt själva RIAA korrigeringen. MVH Anders
 21. Hej Calle jr. Jag delar din uppfattning om att en MC pickup är mindre känslig mot kapacitiv belasning. Specifikationen för en pickup bör egentligen innehålla rekommendationer för både belasningsimpedans och kapacitans. Den låga interna impedansen på 5,5 ohm som din pickup har gör det relativt okritiskt med både belastningsimpedansen och belastande kapacitansen. Det verkar som om Lyran skall belastas mellan 100ohm upp till 47kOhm och därför bör RIAA steget som pickupen kopplas till ha en ingångsimpedans inom detta spann. Påverkan på frekvensgång på grund av kapacitans i kablar när man kör med en MC pickup är alltså begränsad. Däremot är signalnivån så låg att den lätt störs av yttre störkällor som nättransformatorer etc. Detta kan leda till brum. Av den anledningen kan det vara fördelaktigt att välja en lägre belastningsimpedans, kanske 100 ohm för att på så sätt få en lågohmigare slinga som därmed är mindre störkänslig. Av samma anledning är väl skärmade kablar också att föredra. En betydligt större inverkan på fekvensgång när man lirar vinyl är RIAA korrigeringen. Många RIAA steg har en omkopplingsknapp för MC/MM och ofta blir det då kompromisser och inte optimal frekvensgång i något av fallen. Ofta är det basåtergivningen som man då märker skillnad på. Många tror därför att MC pickuper har sämre bas än MM pickuper men det beror alltså oftast på RIAA:t. Ett bättre val är då ett RIAA med separata ingångssteg för MC respektive MM som tex. Cambridge RIAA steg 640P. Det finns även avancerade RIAA steg där man kan välja både belastande impedans och kapacitans t.ex Har Johan Bernström fd. Sentec designern nyligen lanserat ett sådant. MVH Anders
 22. Benchmark DAC1 säljes Svart, med rackfront. Cirka 15 månader, en ägare och i perfekt skick. Tre digitala ingångar med ingångsväljare. Driver slutsteget direkt, utan att separat försteg behövs. Mycket omryckt D/A omvandlare som bl.a. rankas som en A produkt av Stereophile. http://www.odysseyaudiosg.com/digital.htm Pris 7500 SEK eller enligt överenskommelse. Eventuellt kan en skärmad nätkabel med Furutech kontakt och digitalkabel medfölja Finns i Stockholmsområdet 070-3403400
 23. Hej, Min erfarenhet är att kopierigsskyddade skivor alltid låter sämre, men det kanske föranleder en annan tråd. Det retar mig att man betalar fullpris för kopieringsskyddade cd skivor som låter sämre. Som jag ser det är det samma sak som om man sålt LP skivor med repor på för att undvika kopiering...
 24. Hej Eliot. RoHS direktivet är en del av miljökraven i Europa. Det står för "Restrictions Of Hazardous Substances". I direktivet definieras hur mycket giftiga material en produkt får innehålla. Alla produkter som marknadsätts på Europamarknaden efter 1/7 2006 skall uppfylla direktivet. Komponenterna i produkterna måste således också uppfylla RoHS och vissa komponenter är svårare än andra att tillverka uppfyllande RoHS direktivet. En av de svåraste komponenterna är själva lödtennet. Eftersom att bly är förbjudet enligt RoHS direktivet används blyfritt tenn. Det har inte samma kemiska egenskaper som vanligt blyat tenn. Bland annat är lödtemperaturen högre vilket potentiellt kan skada andra komponenter under lödningsprocessen. Inom elektroniktillverkande industrin diskuteras även kvalitén på blyfria lödningar och hur dessa eventuellt kan påverka livslängden på produkterna. Det har visat sig i praktiken att blyfria lödningar med tiden tenderar att oxidera eller "lösas upp" fortare än traditionellt blyat tenn. Det forskas inom området för att förbättra blyfria tennets egenskaper.
 25. Rent teoretiskt så blir det mer filtrering ju fler skiljetrafos och filter man har. Det behöver dock inte vara så i en verklig applikation. Det är heller inte säkert att det blir bättre ljud i apparaterna med flera skiljetrafos och filter efter varandra. En skiljetrafo som är designad för stördämpning innehåller oftast även filter för att utöka bandbredden på stördämpningen. I anläggningen kan också apparaterna störa varandra på olika sätt. Det kan vara värt att titta på att stördämpa apparater i anläggningen med inbyggda aktiva störningskällor. Exempel på sådana är surroundprocessorer, CD drive och D/A omvandlare. Samtidigt är det oftast apparater med förstärkande kretsar som plockar upp störningar och som kan påverkas negativt av störningarna. Förstärkare kan alltså behöva skyddas mot störningar från andra apparater. Störningar kommer inte bara in via nätsladden. Apparaterna är ju ihopkopplade galvaniskt med signalsladdar vilka också leder och påverkas av störningar. Det är bara att pröva sig fram...
×
×
 • Create New...