Jump to content

Anders65

Branschmedlem
 • Posts

  669
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Reputation Activity

 1. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Alla sätt är bra utom de dåliga
   
  Jag skulle välja välinspelad musik som är lätt att utvärdera, dvs som jag tror jag vet hur den ska klinga.
  Jag skulle ha svårt att utvärdera allt på all musik, och skulle välja att fokusera på olika saker med väl valda spår av tex;
  Fritz Reiner/CSO, Boris Giltburg, Paul Lewis, Katie Melua, Don Henley, Radka Toneff, Count Basie, Quincy Jones, Ron Tutt, Jim Keltner, Boris Blank, Stevie Ray Vaughan, Sonny Rollins, John Lennon, Frank Zappa...
   
  I en första runda går det inte komma undan att man lyssnar efter påtagliga fel avseende klangbalans, dynamik, brus och distorsion. Om det finns grava fel som yttrar sig i livlöshet, tunnhet, sibilanter, bristfällig definition, tydlighet, intimitet, attack, utklingning, briljans, homogenitet, separation osv, så kommer man aldrig släppa dem.
   
  När man fått ordning på det så finns det nog inte så många varianter kvar och man kan koncentrera sig på vad som låter bäst ur ett helhetsperspektiv, tex orkesterverk, piano, sång. Men det är detta som tar längst tid. I detta skedet är det viktigt för mig att välja musik som jag är svag för och har en längre relation till.
   
 2. Like
  Anders65 got a reaction from Daniel in Från linjesignal till musikalitet   
  Nu är förstärkaren igång! Blev en del driftsättningsjobb med att bota självsvängningar och lite annat. Det största direkta felet var pinouten för JFET LSK170B. Det visade sig att jag hade ett gammalt datablad med fel pinout. Hur kan man ens släppa ut ett datablad på en enkel transistor med tre ben (TO-92) med fel pinout? Tog ett tag att hitta men nu är det patchat. Även självsvängningarna tog en hel del tid, då det gäller att verkligen hitta rätt ställen och rätt åtgärder. Jag har lugnat ner förstärkaren på ett antal punkter på den resan tills jag hittade helt rätt. Ska nu backa tillbaka en del åtgärder och sen börja intrimning mm. Nu börjar den riktigt roliga delen!
   
  Men jag kunde inte hålla mig från att koppla in den till DACen och högtalarna... Imponerande verkligen i de lägre registren och upplösningen i komplex musik. Finns lite att jobba med på övre registren.
   
  Så här set labbänken ut nu :-) nercabbad förstärkare, konstlast, audioanalysator, PC-oscilloskop och cadprogram i någon slags samverkan. Mycket grejer blir det.
   
   

   
 3. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Nu är förstärkaren igång! Blev en del driftsättningsjobb med att bota självsvängningar och lite annat. Det största direkta felet var pinouten för JFET LSK170B. Det visade sig att jag hade ett gammalt datablad med fel pinout. Hur kan man ens släppa ut ett datablad på en enkel transistor med tre ben (TO-92) med fel pinout? Tog ett tag att hitta men nu är det patchat. Även självsvängningarna tog en hel del tid, då det gäller att verkligen hitta rätt ställen och rätt åtgärder. Jag har lugnat ner förstärkaren på ett antal punkter på den resan tills jag hittade helt rätt. Ska nu backa tillbaka en del åtgärder och sen börja intrimning mm. Nu börjar den riktigt roliga delen!
   
  Men jag kunde inte hålla mig från att koppla in den till DACen och högtalarna... Imponerande verkligen i de lägre registren och upplösningen i komplex musik. Finns lite att jobba med på övre registren.
   
  Så här set labbänken ut nu :-) nercabbad förstärkare, konstlast, audioanalysator, PC-oscilloskop och cadprogram i någon slags samverkan. Mycket grejer blir det.
   
   

   
 4. Like
  Anders65 got a reaction from MatsT in Från linjesignal till musikalitet   
  Efter att ha tagit bort begränsningar som jag gjorde i VAS-steget för att råda bot på självsvängningen som jag löste på annat sätt och en första mer ordentlig kalibrering för korrekt balansering av ingångssteget blommar förstärkaren ut otroligt bra för att vara så här tidigt. Enligt uppdaterade simulering ligger jag nu på >50V/us i stig och fall-tider. Gjorde även en grov justering av PCF. Nästa del blir att fixa kraftigare strömmatning från batterierna och kraftigare säkringshållare. Säckar lite just nu. 
   
  Dags att lyssna o njuta ett tag. 
 5. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Om man utgår från de styrande elektriska och mekaniska komponenterna i en driver så kan impedansgången jämföras för spänningsdrift kontra strömdrift. I högtalarartikeln gick vi igenom hur Newtons rörelseekvationer, Ohms lag och kraften på en ledare i ett magnefält (F=Bli) samverkar, där kraftfaktorn Bl utgör kopplingen mellan den elektriska och mekaniska domänen.
  De styrande komponenterna är talspolens DC-resistans RE och induktans LE, driverns rörliga massa MMS, komplians CMS och dämpning RMS samt kraftfaktorn Bl.
  Och det som styr en drivers ljudtrycksnivå (SPL) i piston range är driverns acceleration.
   
  Vid spänningsdrift blir kopplingen mellan spänning och acceleration (dvs impedansen):

   
  Vid strömdrift blir kopplingen mellan ström och acceleration:

   
  Som synes är membranets acceleration vid strömdrift varken beroende av talspolens DC-resistans eller induktans. Och det är mindre påverkat av kraftfaktorn Bl. Man får en mycket mer direkt koppling mellan driverns mekaniska egenskaper och strömmatningen.
   
  Det får ju dock effekten vid strömmatning att drivern följer det mekaniska beteendet mer till punkt och pricka, dvs kraftiga utböjningar nära resonansfrekvensen och oscilleringar för transienter. Det har inte den inbyggda ”elektriska dämpningen” som vid spänningsmatning. Såvida man inte dämpar eller styr drivern på annat sätt...
   
   
  *)
  s=σ+jω är Laplace variabel för transformering av en funktion från tids- till frekvensdomänen. Reell del representeras av σ och imaginär del av ω. När den reella delen är noll så är s=jω. Vinkelfrekvensen ω=2πf och j2=-1.
   
   
 6. Like
  Anders65 reacted to MatsT in Musikhörna och experimentverkstad   
  Den oansenliga lådan till höger innehåller 2 "chip-ampar" och en potentiometer på högra sidan för steglöst val mellan nedanstående förstärkar-topologier. Den har också en potentiometer på fronten för reglering av volymen så det är en rätt komplett förstärkare på 2x50W ungefär och den låter inte så tokigt heller.
   

  Bilden lånad från Current Drive.
   
  Jag har kopplat upp den här anläggningen för att prova att allt fungerar som det ska eftersom jag kanske ska demonstrera effekten av strömdrivning för en del som är intresserade framöver. Effekten är faktiskt häpnadsväckande!! Med spänningsdrivning låter det OK och ungefär som man kan förvänta sig men med ökande andel strömdrivning händer det något med ljudet. De första procenten får det jag brukar kalla "transistor-fnissel" att försvinna och det är som ett elektroniskt brus/kvitter som lägger sig ovanpå allting och kan vara lite irriterande men det verkar vara individuellt. Det är alltså inte förstärkaren utan snarare högtalaren som ger upphov till det via motkopplingsslingan som försöker korrigera för "sekundära fel" i drivningen. Med strömdrivning sker ingen sådan korrektion men däremot fås en viss tonkurve-påverkan pga impedanskurvan. Drar man på för mycket strömdrivning hörs det att det blir klangförändringar men jag tycker inte att detta är särskilt störande förrän relativt stor andel strömdrivning valts. När jag drar på lite mer strömdrivning än den som får bort fnisslet så inträffar något intressant, högtalaren släpper ut ljudet i rummet utan att jag hör några ljud från själva högtalaren. Alla bi-ljud som hjärnan tenderar att använda till att avgöra varifrån de kommer (högtalaren) verkar försvinna. Det låter luftigt, fritt och med en exakthet som nästan får mig att tro att jag spelar på elektrostaterna!
   
  Det är svårt att beskriva i text vad som händer men det är lätt att höra så jag får väl försöka locka hit något sanningsvittne framöver som kan antingen styrka mina påståenden eller ha annan uppfattning om det är jag som överdriver.
 7. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Jag vet inte.
  Det låter så, men man skulle behöva se matematiken eller krets/simulering för att få en känsla för det. 
  Det finns nog en del fallgropar. Annars skulle det vara betydligt vanligare.
   
  @MatsT kanske vet, han håller ju på med liknande övningar.
   
  Engelsmännen P.G. Mills och O.J. Hawksford gjorde omfattande försök med kombinerad spännings- och strömdrift på 80-talet. Här är en av deras prototyper med integrerad styrenhet, slutsteg och 2-vägare:
   

  Bild från Mills & Hawksford: Distorsion Reduction in Moving-Coil Loudspeaker Systems Using Current-Drive Technology.
   
  Det ser mycket lovande ut, men verkar bli mycket komplicerat när man tar hänsyn till olinjäriteter i delkretsarna - på alla håll! De kom väl fram till att det är mycket svårt utan dsp.
   

   
 8. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Tänkvärt!
  Jag resonerar såhär ungefär.. Sett från förstärkaren är högtalaren en last vars impedans varierar med frekvensen. Impedansen kan dessutom vara induktiv, resistiv eller kapacitiv och den varierar med frekvensen. Varje högtalarmodel har sin egen impedanskurva. Högtalare är också med största sannolikhet optimerad med spänningsmatning.
   
  Visst skulle man kunna integrera slutsteg och högtalare mera, men för mig tappar man då möjlighet att byta högtalare. Ju tajtare dessa är integrerade med varandra desto större risk att det låter dåligt vid byte av högtalare. Jag vill nog hitta en mer generell kompromiss som ändå ger möjlighet till viss anpassning mot olika högtalare. En parameter man kan bolla med blir då förstärkarens utimpedans. Jag ser då helst att utstegets impedans är justerbar. Kanske 0-10 ohm eller något i den stilen. Och den har ett resistivt beteende. Finns det för stort frekvens- eller fas-beroende så tror jag man snabbt tappar kollen på effekten av justerbar utimpedans. En effekt jag vill åt är att ändra Q-värdet på den krets som skapas av högtalaren och förstärkaren tillsammans.  
 9. Like
  Anders65 reacted to AlfaGTV in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Tänker du Hesselvall I eller II? En kompis, @David_33rpm, köpte ett par sådana och de är verkligen speciella... De lät tämligen tråkigt och tunt med hans Holographic Audio slutsteg, men blommade ut och blev supertrevliga med min gamla Zindak rörhäck (4*EL34 i PushPull). Sen ska man ha plats för dem också!  
 10. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Det borde vara mycket mer finess att integrera slutsteg och högtalare. Det har vi sett några exempel på, men långt ifrån många. Största anledningen är antagligen att det är helt olika kompetenser, så att det blivit tradition att dela upp.
   
  Jag ser själv en större fördel att integrera riaa och försteg. Som bekant
   
 11. Like
  Anders65 reacted to sprudel in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Ingvar Öhman konstruerade en högtalare anpassad impedansmässigt osv för Perkas stora rörförstärkare The Dream. Det blev tydligen en fantastisk kombination enligt de som lyssnat. Att det inte blev genomslag kommersiellt tror jag beror på att det stack ut så pass mycket designmässigt från övrigt i branschen, och tämligen dyrt. De är väl inte heller direkt några kommersiella genier, snarare duktiga konstruktörer och det räcker inte alltid.
 12. Like
  Anders65 got a reaction from PKS in Från linjesignal till musikalitet   
  Monterade batteriladdningskretskortet idag :-) Ser ut att fungera så här långt, men något ska det ju alltid vara... Jag hade lyckats beställa 1,2kohm isf 1.2ohm för effektmotstånden som sätter laddströmmen. Blev inte mycket ur laddarna men parallellkopplade 4st 10ohmare så länge. Blir lägre laddström men funkar tills jag får hem 1,2ohmare o några dagar.  
   
  Front och bakpanel är på fräsning och jag väntar på de VAS-transistorer jag bytte till sent i projektet. De visade sig vara svåra att få tag på men hittade dem hos en mindre distributör i USA. Har mellanlandat i Holland just nu - hoppas dom kommer nästa vecka. Nästa steg blir montering av förstärkarkretskorten.
   
   
 13. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Jag tror att man vinner på att ha få och väl valda diskreta aktiva komponenter i signalvägen. Samtidigt ska man inte gå för långt i den riktningen eftersom det kan innebära att man använder en komponent på ett sätt som inte är optimalt för dess egenskaper. Få komponenter i signalvägen möjliggör en renare signalväg där man har större möjlighet att har kontroll över vad som sker. Renhet skulle kunna innebära att minimera skapandet av nya egenskaper som inte fanns med från början i signalen.
   
  Eftersom ingen komponent är ideal så måste man förstå de parasitiska egenskaperna bra så att man kan minimera effekterna av dessa. I det ligger även att förstå vilka av de parasitiska effekterna som har en menlig betydelse i applikationen. Samtidigt behöver man skapa en miljö och arbetspunkt där komponenterna i signalvägen presterar som bäst. Med miljö menar jag till exempel strömförsörjning och impedansanpassningar. Helst skulle man vilja undvika motkoppling eftersom det ökar komplexiteten av den distorsion som skapas. Motkoppling reducerar lägre ordningens övertoner, ökar linjäriteten och ger lägre utimpedans, men det har sidoeffekter. Motkoppling skapar både högre ordningens övertoner och intermodulationsdistortion. Har man en mindre bra design avseende motkoppling får man dessutom problem med de så viktiga transienta egenskaperna. Men ibland behövs viss motkoppling för att fintrimma egenskaperna. Man får kompromissa lite ibland - sånt är ju livet :-) 
   
   
  Den svåraste biten tycker jag är synergi. Det behövs tillräcklig kraft för de högtalare som ska drivas och förstärkningen behöver vara linjär. Kraft tycker jag är den minst komplicerade delen medan linjäritet kan vara ett lite svårare område. Däremot tycker jag synergi är riktigt svårt. En del av synergi är hur gränssnittet mellan förstärkare och högtalare påverkar matchningen. En parameter i matchningen är utimpedansen hos förstärkaren som påverkar effekten av högtalarens olinjära egenskaper. Men detta är förstås bara ett exempel av många aspekter inom synergi och tonal balans. Detta stora området skulle nog förtjäna en egen tråd :-)
 14. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Bra utgångspunkter!
  Man kan ju undra vad dessa egenskaper betyder för en förstärkare i praktiken?
  Enkelhet kan jag tänka mig översätta till att kretsen ska innehålla få komponenter och funktioner.
  Kvalitet (hellre standard) kan betyda robusta komponentval med små toleransavvikelser.
  Renhet och musikalitet är svårare att sätta fingret på  
   
  Det jag själv tänker på som viktigt är även egenskaper som synergi, kraft och linjäritet. Dvs vad ska förstärkaren användas ihop med (matchning), orkar den med att spela och hur beter den sig tonalt i mitt system?
   
  Jag är ännu sämre på rör, och med transistorer är det inte bättre. Men jag hänger gärna på ett försök att definiera kriterier
  Ska läsa artiklarna.
   
 15. Like
  Anders65 reacted to sprudel in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Det här är en givande och intressant tråd. 
 16. Like
  Anders65 got a reaction from MatsT in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Verkligen intressant läsning. I slutet av denna artikel lyfter Lynn Olson fram problemen som orsakats av jakten på låg THD. Ett problem som fortfarande är svåröverkomligt då marknadsmänniskorna vill ha bra siffror. Tyvärr säljer detta fortfarande, trots att dessa inte motsvarar hur de lyssningsmässiga egenskaperna blir. Det finns fortfarande en stor grupp som jagar bästa möjliga siffror (eller rättare sagt en stor majoritet). Detta trots att vi vet att till exempel THD inte säger mycket av värde när det gäller musikalitet och naturlig musikåtergivning. Lynn ställer sig den relevanta frågan om nu när vi nått en punkt där siffrorna är så bra - vilken riktning tar utvecklingen nu?
   
  Jag kan bara svara för egen del och för mig är målet tydligt. Jag vill återskapa musikalitet. För mig betyder det att jag ser och hör instrumenten med sin verkliga klang och detaljrikedom spelas framför mig när jag blundar och lyssnar på bra inspelningar. En så naturlig återgivning som möjligt helt enkelt. Och det handlar inte om låg THD, utan om många andra egenskaper som vi idag har svårt att mäta eller väljer att inte bry oss så mycket om. Intermodulationsdistortion som orsakas av en naturligt komplex ljudbild är ett exempel.
   
  Nelson Pass, tycker jag har lyckats ta sig förbi denna sifferhysteri för att istället fokusera på renhet, enkelhet, kvalitet och musikalitet. Han har blivit en förebild för mig i flera av mina resonemang. Lynn som jag precis börjat läsa om inspirerar verkligen med. Men jag har valt JFET/MOSFET-vägen istället för rörsteg. Egentligen beror det nog på att jag är så himla dålig på rör men även att jag ser en stor potential i JFET/MOSFET-konstruktioner.
   
  Kan även rekommendera denna artikel av Lynn,
  http://www.nutshellhifi.com/library/FindingCG.html
   
 17. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Verkligen intressant läsning. I slutet av denna artikel lyfter Lynn Olson fram problemen som orsakats av jakten på låg THD. Ett problem som fortfarande är svåröverkomligt då marknadsmänniskorna vill ha bra siffror. Tyvärr säljer detta fortfarande, trots att dessa inte motsvarar hur de lyssningsmässiga egenskaperna blir. Det finns fortfarande en stor grupp som jagar bästa möjliga siffror (eller rättare sagt en stor majoritet). Detta trots att vi vet att till exempel THD inte säger mycket av värde när det gäller musikalitet och naturlig musikåtergivning. Lynn ställer sig den relevanta frågan om nu när vi nått en punkt där siffrorna är så bra - vilken riktning tar utvecklingen nu?
   
  Jag kan bara svara för egen del och för mig är målet tydligt. Jag vill återskapa musikalitet. För mig betyder det att jag ser och hör instrumenten med sin verkliga klang och detaljrikedom spelas framför mig när jag blundar och lyssnar på bra inspelningar. En så naturlig återgivning som möjligt helt enkelt. Och det handlar inte om låg THD, utan om många andra egenskaper som vi idag har svårt att mäta eller väljer att inte bry oss så mycket om. Intermodulationsdistortion som orsakas av en naturligt komplex ljudbild är ett exempel.
   
  Nelson Pass, tycker jag har lyckats ta sig förbi denna sifferhysteri för att istället fokusera på renhet, enkelhet, kvalitet och musikalitet. Han har blivit en förebild för mig i flera av mina resonemang. Lynn som jag precis börjat läsa om inspirerar verkligen med. Men jag har valt JFET/MOSFET-vägen istället för rörsteg. Egentligen beror det nog på att jag är så himla dålig på rör men även att jag ser en stor potential i JFET/MOSFET-konstruktioner.
   
  Kan även rekommendera denna artikel av Lynn,
  http://www.nutshellhifi.com/library/FindingCG.html
   
 18. Like
  Anders65 reacted to MatsT in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Nelson Pass hör till mina favoriter också och där finns mycket roligt att läsa.
   
  En annan favorit sedan gammalt är Lynn Olson och han har också skrivit mycket som är intressant, här är några länkar:
  Nutshell High Fidelity
  Enjoy the Music.com - A Tiny History of High-Fidelity, High-End, & Ultra-Fi
  THE GEORGE ZEN WASHINGTON
  Western Electric - Rosetta Stone for Triodes
   
  Han är bra på att bryta ned och förklara och här är ett exempel:
  Loop Distortion - Tube Fest Talk, Part I
 19. Like
  Anders65 got a reaction from MatsT in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Hittade en sida där Nelson Pass skriver en del om bland annat detta. Fann en intressant tanke att komplex musik kan skapa ett spektrum av intermodulationsdistortion med peakar som är förhållandevis höga. Han skriver även att motkoppling och flera steg ökar komplexiteten hos distortionen. Nelson förordar enkelhet, något som även jag gärna instämmer i.    
   
  https://www.passlabs.com/press/audio-distortion-and-feedback
 20. Like
  Anders65 got a reaction from LasseJ in Från linjesignal till musikalitet   
  Monterade batteriladdningskretskortet idag :-) Ser ut att fungera så här långt, men något ska det ju alltid vara... Jag hade lyckats beställa 1,2kohm isf 1.2ohm för effektmotstånden som sätter laddströmmen. Blev inte mycket ur laddarna men parallellkopplade 4st 10ohmare så länge. Blir lägre laddström men funkar tills jag får hem 1,2ohmare o några dagar.  
   
  Front och bakpanel är på fräsning och jag väntar på de VAS-transistorer jag bytte till sent i projektet. De visade sig vara svåra att få tag på men hittade dem hos en mindre distributör i USA. Har mellanlandat i Holland just nu - hoppas dom kommer nästa vecka. Nästa steg blir montering av förstärkarkretskorten.
   
   
 21. Like
  Anders65 reacted to MatsT in Vägen från mätning av distorsion till musikalitet   
  Intressanta funderingar och jag har inte tid att grotta ned mig just nu men jag sökte lite snabbt på nätet och hittade en sida med lite intressanta undersökningar.
  Tubelab - Articles — Amplifier Testing
   
  Jag får fundera lite men jag är inte säker på att jag kan tillägga så mycket mer än att enkla lösningar ofta är att föredra eftersom de ger enkla fel (om än större) som har visat sig påverka mindre än mer komplicerade fel (om än mindre).
 22. Like
  Anders65 got a reaction from AlfaGTV in Från linjesignal till musikalitet   
  Monterade batteriladdningskretskortet idag :-) Ser ut att fungera så här långt, men något ska det ju alltid vara... Jag hade lyckats beställa 1,2kohm isf 1.2ohm för effektmotstånden som sätter laddströmmen. Blev inte mycket ur laddarna men parallellkopplade 4st 10ohmare så länge. Blir lägre laddström men funkar tills jag får hem 1,2ohmare o några dagar.  
   
  Front och bakpanel är på fräsning och jag väntar på de VAS-transistorer jag bytte till sent i projektet. De visade sig vara svåra att få tag på men hittade dem hos en mindre distributör i USA. Har mellanlandat i Holland just nu - hoppas dom kommer nästa vecka. Nästa steg blir montering av förstärkarkretskorten.
   
   
 23. Like
  Anders65 got a reaction from JWE in Från linjesignal till musikalitet   
  Monterade batteriladdningskretskortet idag :-) Ser ut att fungera så här långt, men något ska det ju alltid vara... Jag hade lyckats beställa 1,2kohm isf 1.2ohm för effektmotstånden som sätter laddströmmen. Blev inte mycket ur laddarna men parallellkopplade 4st 10ohmare så länge. Blir lägre laddström men funkar tills jag får hem 1,2ohmare o några dagar.  
   
  Front och bakpanel är på fräsning och jag väntar på de VAS-transistorer jag bytte till sent i projektet. De visade sig vara svåra att få tag på men hittade dem hos en mindre distributör i USA. Har mellanlandat i Holland just nu - hoppas dom kommer nästa vecka. Nästa steg blir montering av förstärkarkretskorten.
   
   
 24. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Monterade batteriladdningskretskortet idag :-) Ser ut att fungera så här långt, men något ska det ju alltid vara... Jag hade lyckats beställa 1,2kohm isf 1.2ohm för effektmotstånden som sätter laddströmmen. Blev inte mycket ur laddarna men parallellkopplade 4st 10ohmare så länge. Blir lägre laddström men funkar tills jag får hem 1,2ohmare o några dagar.  
   
  Front och bakpanel är på fräsning och jag väntar på de VAS-transistorer jag bytte till sent i projektet. De visade sig vara svåra att få tag på men hittade dem hos en mindre distributör i USA. Har mellanlandat i Holland just nu - hoppas dom kommer nästa vecka. Nästa steg blir montering av förstärkarkretskorten.
   
   
 25. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Det börjar närma sig verkligheten...  Visserligen en CAD-modell men det mesta av materialet finns. Hoppas få mönsterkorten till helgen :-)
  Man ser AC/DC omvandlarna och batteripacket  i lådan. Har haft en del problem med att få över 3D formatet på kretskortet (mesh) till solidmodell som går att jobba med i mekanik CADen. Så trist att gratisversionen av Designspark PCB inte stödjer export i IGES eller STEP-format. Tillägget för detta är hutlöst dyrt = inget alternativ. Får se hur jag löser det. Skulle vilja ha in kretskorten och kabeldragningen i 3D-modellen. Men verkligheten kanske hinner före..
   
   
×
×
 • Create New...