Jump to content

Anders65

Branschmedlem
 • Posts

  669
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Reputation Activity

 1. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Instämmer.
  Det är därför simuleringar och mätningar är bra. De ökar på bedömningsunderlaget.
   
 2. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Att bryta ner en ljudupplevelse till olika delar och sedan försöka förstå vad som är relaterat till förstärkaren och gränssnittet högtalare -förstärkare är det jag försöker göra nu. Det blir förstås mycket lyssnande i denna fas och här är en referens som min Lavardin en god hjälp i att förstå och kunna särskilja de egenskaper som har att göra med förstärkaren. Det fina är att Lavardin fungerar som en fast referenspunkt. En referens behöver inte alls vara gemensam med målbilden, även om det hjälper om den är något sånär i den riktning man strävar efter. Den fungerar som en hjälp för att dels kalibrera mig själv om jag är på rätt väg eller inte. Den hjälper mig även att tolka en förändring jag inför - något som är rätt svårt när det handlar om finjusteringar. Risken annars är att min bedömning "flyter" lite för mycket vilket skulle kunna ge effekten av springa runt runt utan att komma närmare målet.
   
  I det iterativa arbete kan man säga att jag nu växlar mellan två olika loopar. En loop utan referenspunkt där jag bedömer om en förändring förde ljudet närmare min målbild eller ej. Och en annan loop där jag använder min referenspunkt för att se på vilka sätt förändringen påverkade avvikelsen från den fasta punkten. En avvikelse kan både vara önskvärd och icke önskvärd. Jag tror att det finns en poäng med att saxa mellan olika metoder i det iterativa arbetet. Idealiskt tror jag det skulle vara ha använda sig av tre metoder men jag har bara en användbar referens och då blir det ju två.
 3. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Ja. Det är alltså hur vi beskriver att det låter.
  Kruxet är att inget låter för sig själv. Ändå ska vi för jämnan beskriva hur saker låter för sig själv
  Fast att vi vet att varje delkomponent tillför sin klang så inbillar vi oss att vi kan beskriva dem isolerat var för sig.
  Detta slutsteg är väl ett lysande exempel på att komponenter inte kan sägas ha isolerade klangegenskaper.
   
  Jag tycker att jämförelsen med Lavardin är utmärkt. Då har man en referens. Men om man skulle byta till en annan förstärkare, andra högtalare eller kablar, så gäller ju inte beskrivningarna längre. Ändå gör vi dem och de har en tendens att cementeras.
   
  Din fråga är såklart inte så enkel att besvara eftersom svaret måste bli subjektivt. Leo Beranek gjorde stora insatser för att hitta ett sätt att kommunicera, och då handlar det om:
  Det system som sammantaget gör bäst ifrån sig i fråga om intimitet, livlighet, värme, direktljudets styrka, efterklangens styrka, definition eller tydlighet, briljans, diffusion, balans, blend (homogenitet), ensemble, attack, konsistens, frihet från eko, frihet från buller, dynamikomfång, tonal kvalitet och enhetlighet i hela rummet.

   
 4. Like
  Anders65 reacted to Bebop in Från linjesignal till musikalitet   
  Det handlar väl om någon form av ljudkvalitet. En definition jag hittade är denna:
   
  En produkts ljudkvalitet beskriver hur väl ljudet är anpassat till ett specifikt mål och/eller sammanhang (Blauert 1996).
   
  Enligt den formuleringen måste man börja med ett mål så att man vet när man nått dit man vill. Problemet är väl att vi inte är så bra på att sätta just det målet. Men om man lyckas finns ju följande modell att ta till (vet inte vem som gjort den).
   

   
  Källa
 5. Like
  Anders65 got a reaction from Ampalang in Från linjesignal till musikalitet   
  Att jag tar en iteration till med H2 (eller justering av jämna övertoner) beror på att jag efter impedansmatchningen av utsteget har fått mer "utrymme" att jobba med. Gjorde även en justering av H2-motkopplingen i simuleringsmodelllen nu ikväll som ger mig betydligt bättre kontroll över de jämna övertonerna. Det innebär att jag nu även kan justera nivå på distributionen i förhållande till insignalnivån. Ser ut att blir spännande kvällar nästa vecka med.
 6. Like
  Anders65 reacted to Bebop in Från linjesignal till musikalitet   
  Nej, jag tänkte naturligtvis ett riktigt bra och fullutrustat försteg utan fobi för en bra tonkontroll.
 7. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Öppen, transparent och rik på detaljer. Luftig men ändå bra grepp i basen. 
   
  BACH - Inside Polyphony av Christian Grøvlen, ex första spåret - Mycket fin klang på pianot. En högklassig inspelning tycker jag.
  Hotels & Dreamers av Allan Taylor, The Stranger - Bra transienter och hög närvaro i rösten.
  Notes from the Heart av Ulf Wakenius, Lars Danielsson, Memories of tomorrow - så mjuk gitarr som jag gissar det var tänkt.
   
  Klangen är lite en smaksak. Jag har hört några få inspelningar som kan upplevas lite ljusa. Där skulle jag vilja ha lite fylligare och något mjukare diskant. Men jag har hittat ganska nära det jag tycker är bra. Men jag tror jag kommer titta en gång till på distributionen av övertoner. Kanske lite mer H2, men vi får se. Finjusteringar. Ska även köra ett varv till med impedansmatchning mellan högtalare och förstärkaren.
 8. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Så här "vackert" kan det bli med filtret jag pratat om :-) 20 Ohms utimpedans på förstärkaren och ett optimerat filter mellan förstärkare och högtalare.
   
 9. Like
  Anders65 reacted to MatsT in Musikhörna och experimentverkstad   
  Direkt från verkstaden, nytillverkade rörhållar-hållare.
   

 10. Like
  Anders65 got a reaction from MatsT in Från linjesignal till musikalitet   
  Jo det är en förenkling som inte visar hur korrigeringar påverkas av drivningen. Viktigt att inte glömma detta. 
  Jag ser olika metoder att hantera den oönskade effekten via låga frekvenser. Man kan sätta in ett RLC-filter mellan högtalare och förstärkare som jämnar till impedansen och därmed löser problemet. Ser riktigt bra ut i simuleringarna. Ett annat sätt är frekvenskorrektion hos förstärkaren och ett tredje sätt är frekvensberoende utimpedans hos förstärkaren. En nackdel med filtret är effektutvecklingen i det och att det behöver anpassas mot varje högtalares impedanskurva. Den lösningen är inte skalbar med andra ord. Problemet med effektförlust försvinner om man lägger in en frekvenskompensation i förstärkaren, men problemet med anpassning mot högtalare blir större. Visst skulle man kunna ha trimbart Q-värde och centerfrekvens, men jag tycker det är en tekniklösning som inte är så bra ur ett praktiskt perspektiv. En låg utimpedans hos förstärkaren upp till 100-200 Hz är en bredare lösning som passar flertalet högtalare.
   
  Baserat på resultaten hittills för ett tvåvägssystem med portad låda så skulle man kunna resonera såhär,
   
  Antaget att man har ett rörsteg med relativt hög utimpedans så borde man addera ett filter mellan förstärkare och högtalare. Bara att mäta upp/begära impedanskurvan från tillverkaren och med vetskap om förstärkarens utimpedans/dämpfaktor så kan man fixa ett enkelt filter. Detsamma gäller om man har en färdig strömförstärkare. Men om man designar en ny förstärkare och vill ha hög utimpedans eller mera ren strömförstärkning utan krav på specialanpassning mot högtalare så skulle jag slå ett slag för frekvensberoende utimpedans.
   
   
 11. Like
  Anders65 got a reaction from MatsT in Från linjesignal till musikalitet   
  Jag körde simuleringen med 3 olika värden på R66 som motsvarar ungefär 200mOhm (röd), 2ohm (grön) och 20ohms (blå) utimpedans hos förstärkaren. 
  Diagram:
  Rad1Kolumn1: Relativt ljudtryck hos basen. 
  R2K1: Kombinerade fasgången efter delningsfilter.
  R3K1: Grupplöptid för den kombinerade signalen efter delningsfilter.
  R4K1: Grupplöptid hos ljudet från baselementet (korrigera gärna).
  R1K2: Förstärkarens utimpedans.
  R2K2: Utspänningen som högtalaren matas med.
  R3K2: Högtalarens impedans som förstärkaren ser. 
   
   
   
 12. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Lysande! 
   
   
   
  Jag är inte kapabel att se igenom hela innebörden av förstärkarkretsen, men är det inte så att ju lägre utimpedans desto mer beter sig högtalaren som den själv vill?
  Om man studerar utspänningen som högtalaren matas med så ser man att för låg utimpedans får feedback-kretsen inte "jobba".
  Därför tänker jag att om feedback-kretsen kunde anpassas bättre efter högtalarens impedansgång så kunde anpassningen bli bättre med bibehållen "kontroll" på membranet.
  Tänker jag fel eller är det luddigt förklarat?
   
 13. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  En något uppdaterad modell med några justeringar.  Framförallt har jag bytt till en ideal OP och adderat en koppling för justering av utimpedansen.  Jag justerar R66 för att nå en önskad utimpedans (Ro) från förstärkaren X4. Rg är satt till 0 ohm. Simuleringar kommer under kvällen :-)
   
 14. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Jag körde simuleringen med 3 olika värden på R66 som motsvarar ungefär 200mOhm (röd), 2ohm (grön) och 20ohms (blå) utimpedans hos förstärkaren. 
  Diagram:
  Rad1Kolumn1: Relativt ljudtryck hos basen. 
  R2K1: Kombinerade fasgången efter delningsfilter.
  R3K1: Grupplöptid för den kombinerade signalen efter delningsfilter.
  R4K1: Grupplöptid hos ljudet från baselementet (korrigera gärna).
  R1K2: Förstärkarens utimpedans.
  R2K2: Utspänningen som högtalaren matas med.
  R3K2: Högtalarens impedans som förstärkaren ser. 
   
   
   
 15. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Membranets radie. Membranets area är SD=πaD2.
   
  Du har kommit långt.
  Jag lyckas inte "tolka" den akustiska kretsen, men det betyder inte att den är fel.
  Det jag inte förstår är att hela kretsen är baserad på mobilitetsanalogi, men den akustiska kretsen är ritad som om det vore impedansanalogi.
  Och C14 borde vara en resistor, inte en konding.

   
  Såhär gjorde jag, men det är kanske onödigt omfattande för detta syftet (de rödmarkerade komponenterna är frekvensberoende):
   

   
   
   
   
  Exakt.
  Att se hur frekvens- och fasgång påverkas för olika val av drivning.
   
 16. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Tror att jag börjar få lite ordning på det hela... inga garantier dock :-)
   
 17. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Kurva 1: Filtrets enskilda och kombinerade frekvenssvar. Notera 180 gradera fasvridning
  Kurva 2: Den kombinerade fasgången från delningsfiltret
  Kurva 3: Motsvarar relativt ljudtryck från baselementet i aktuell portad låda.
  Kurva 4: Impedansen som förstärkaren ser.
   
  Nästa steg blir att komma tillbaka till syftet med allt detta. Att se hur olika egenskaper hos förstärkarens drivning av högtalare påverkar dessa och kanske andra egenskaper.
 18. Like
  Anders65 reacted to MatsT in Musikhörna och experimentverkstad   
  Idag hämtade jag upp komponenterna som jag lade en kompletteringsbeställning på så nu har jag inget att skylla på längre, bara att sätta igång och bygga.
   

 19. Like
  Anders65 got a reaction from MatsT in Från linjesignal till musikalitet   
  Kurva 1: Filtrets enskilda och kombinerade frekvenssvar. Notera 180 gradera fasvridning
  Kurva 2: Den kombinerade fasgången från delningsfiltret
  Kurva 3: Motsvarar relativt ljudtryck från baselementet i aktuell portad låda.
  Kurva 4: Impedansen som förstärkaren ser.
   
  Nästa steg blir att komma tillbaka till syftet med allt detta. Att se hur olika egenskaper hos förstärkarens drivning av högtalare påverkar dessa och kanske andra egenskaper.
 20. Like
  Anders65 got a reaction from MatsT in Från linjesignal till musikalitet   
  Tror att jag börjar få lite ordning på det hela... inga garantier dock :-)
   
 21. Like
  Anders65 reacted to JWE in Dungeons and Dachshunds   
  Tänkte lämna iväg den till en lokal mekanisk verkstad, det blir inte så avancerat. Håltagning för två flänsanslutningar och volymratt. Fräsning på baksida av fronten för flänsanslutningarna och framsida av front för volymratt. Osäker på om jag ska fräsa ur för displayen då den bara visar aktuell bitrate, inte så spännande.
   
 22. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  REL är kabinettets läckresistans. Jag har rättat mitt inlägg.
  Som du ser har Richard Small (ena halvan av Thiele-Small) inte med C14 i sin krets. Det beror antagligen på att strålningresistansen är försumbar när man tittar på hela impedansen i en högtalare. Syftet med hans artikel var inte att bygga Spice-modeller , utan att mäta TS-parametrar som sedan kunde användas vid handberäkningar. 
   
  Jag tror att C14=

   
  där Bl=8.5 N/A, SD=130 cm2 och aD=6.43 cm för Accuton-basen. ρ0=1.18 kg/m3.
  Dvs C14=11µF.
   
   
  Edit:
  REL och CMEP ska bara finnas med en gång i kretsen. Elementen sitter ju i samma kabinett och det finns väl bara en port.
   
 23. Thanks
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från linjesignal till musikalitet   
  Jag  blir så imponerad av din tråd om akustiska kretsen!! Inser hur lite jag kan... och tyvärr är matten en av mina svagheter.
   
  Jag kan inte själv göra en kvalificerad bedömning om din gissning är rätt, men hittade i alla fall en artikel som bland annat visar en förenklad elektrisk ekvivalent för högtalare med port. Liknar modellen jag använde (se fig 3 i artikeln).  
   
  http://www.readresearch.co.uk/thiele-small_papers/smalls_vented_box_article_1.pdf
 24. Like
  Anders65 reacted to JWE in Dungeons and Dachshunds   
  Hänt lite mer med nya hörlursriggen. Som tur var beställde jag mitt chassi från italienska Hifi2000 innan Italien stängde all icke nödvändig produktion i landet. 

  Allt är installerat och nu ska jag bara lämna iväg fronten för fräsning. Ska nog även sätta några plåtar mellan strömförsörjningen som avskärmning.
   
  Välfylld burk blir det.
   


  Tror jag och @Anders65 tävlar om vem som har finast kabeldragning. 
 25. Like
  Anders65 reacted to MatsT in Musikhörna och experimentverkstad   
  Nu börjar det röra .på sig i verkstaden. Idag har jag monterat ihop ett par kretskort.
   

   
  Nätdelskortet till L2 Pre. Det ska bara lödas dit några sladdar, testas och monteras rör så är det klart.
   

   
  När jag ändå höll på med lödning monterade jag linjesteget som följde med byggsatsen och jag förstärkte med ett par elektrolytkondensatorer som inte ingick. De behövs inte för ett linjesteg med reglerad nätdel men jag ska använda kortet på annat ställe (troligen som MC-steg) och då kan det vara bra med ett par rejäla elektrolyter på kortet. Det sitter 1k i serie från nätdelsanslutningen och där är det enkelt att byta till en drossel så att det blir bra reglerat. Utgångskondensatorerna ingick inte eftersom jag köpte byggsatsen utan dessa och jag har till att börja med satt dit ett par sådana av mycket bra men inte av "löjligt bra" kvalitet.
   
  Eftersom jag ska bygga ett annat linjesteg som blir "hard wired" har jag börjat skissa på monteringen i lådan.
   

   
  Håltagningen för RCA-kontakterna har jag ritat upp och ska använda det som hål-mall genom att spegelvända och borra extra hål till vänster i 2 våningar som det nu finns till höger. Det blir nog bara en tape-loop trots allt, det är svårt att få plats på bakstycket med fler hål.
×
×
 • Create New...