Jump to content

Anders65

Branschmedlem
 • Posts

  657
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  12

Reputation Activity

 1. Like
  Anders65 got a reaction from 24U in Från kablar till musikalitet   
  Om vi kör en DC-ström genom en kabel blir strömtätheten över tvärsnittytan jämnt fördelad. Men om vi har växelström som analogt ljud motsvarar kan det som kallas skinneffekt uppstå. Ju högre frekvens desto mer av strömmen fördelas mot ledarens yta. Detta innebär att den effektiva ytan där merparten av strömmen flyter minskar med ökande frekvens och därmed ökar resistansen. Detta beror på de så kallade virvelströmmar (Eddy Currents) som uppstår. Bilden nedan illustrerar detta:

  I bilden ovan är I strömmen genom kabeln. Den strömmen orsakar ett magnetfält i kabeln (H-fält). Detta fält gen i sin tur upphov till det som kallas virvelströmmar (Iw). Man ser i bilden att dessa virvelströmmar motverkar strömmen i centrum medan de ökar strömtätheten närmare ledarens yta. Ett annat begrepp är skinndjupet som är ett mått på tjockleken på "skinnet" vid en viss frekvens. Bilden nedan illustrerar detta.
   
   

  Om man ritar upp skinndjupet i en graf antaget en runt kopparledare ser det ut så här:

   
  Om vi tar 10kHz som exempel läser vi i grafen att skinndjupet är ca 0,65mm. Det betyder att om vi har en ledare med diametern 1,3mm så blir strömmen ganska jämt fördelad från 0-10kHz medan över den frekvensen så minskar strömtätheten i centrum av ledaren. Detta innebär även att resistansen i ledaren börjar öka över 10kHz. Ett bra begrepp när man pratar om hur mycket skinneffekten påverkar en ledare är att använda Rac/Rdc-förhållandet. När vi inte har någon effekt alls av skinneffekten är detta förhållande = 1. Men när frekvensen ökar och att skinndjupet är mindre än radien på ledaren börjar resistansen öka. Den blå kurvan i figuren nedan visar detta:

  Vi kan som ett exempel i diagrammet ovan se att ressistansen i ledaren dubbleras då diametern i ledaren är sju gånger så stor som skinndjupet. En annan konsekvens av skinneffekten är att ledarens inre induktans minskar vid ökande frekvens enligt formeln:

  \(\delta = skinndjupet, l=ledarlängd, r=ledarradie\)
   
  Om vi fortsätter med ledare av koppar på 1,3mm diameter så blev skinndjupet 0,65mm vid 10kHz. Vi säger att ledaren är 3m lång. Då blir den inre induktansen 0,15uH vid 10kHz och 0,08uH vid 100kHz. Den yttre induktansen för ledaren i detta exempel är 4,2uH.
   
  Detta var lite grunder gällande skinneffekt. Fortsätter nästa gång med närhetseffekten.
 2. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från kablar till musikalitet   
  Jag kan mäta resistans på två sätt. Båda med 4-polsmätning. Dels traditionellt med en DC-ström vilket då bara ger realdelen. Men jag kan även mäta resistansen med en växelström av valbar frekvens inom 100Hz - 100kHz. Med denna mätning kan jag se både realdelen och imaginärdelen separat, men också impedansen. 
 3. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Från kablar till musikalitet   
  Jag förstår!
  Bra förklarat.
  Konduktivitet är alltså en del av admittansen (1/Z), och ska man jämföra äpplen med äpplen måste man då mäta rätt summa.
  Kan du få ett mått på den imaginära delen? 
   
 4. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från kablar till musikalitet   
  Ska se om jag kan reda ut lite kring detta... dels kring resistans och materialet ledningsförmåga, men även mina resonemang kring varför materialets ledningsförmåga påverkar ljudet mera än dess resistans. Här har jag inte exakta svar, men det är så långt jag kommit genom tidigare resonemang i tråden samt inläsning av forskning.
   
  Resistansen är det motstånd i enheten ohm som vi mäter exempelvis över en resistor eller över ledaren i en signalkabel. Om vi mäter resistansen för en ledare i en signalkabel som är 0,5m lång så får vid dess resistans på säg 0,1ohm. Nu kan vi säga även att signalkabelns ledare har en resistans på 0,2ohm per meter.
   
  Resistivitet är däremot måttet på materialets ledningsförmåga och har enheten ohm-meter. Alltså inte ohm/meter. Konduktivitet är bara inversen av resistiviteten.
   
  Materialets ledningsförmåga som med en viss längd och diameter på tråden ger en viss resistans byggs upp av flera olika materialegenskaper.
  Om vi här bortser från inducerade strömmar som exempelvis virvelströmmar (=skinneffekt) som inte blir relevant för audiosignaler under en viss diameter på ledaren så finns det tre huvudsakliga materialegenskaper som påverkar hur bra materialet leder ström:
  Hur starkt valenselektronerna hålls till atomkärnan. Detta kallas även för elektronmobilitet. Hur mycket orenheter det finns i materialet. Hur kristallstrukturen i materialet ser ut. Man skulle kunna säga att den resistans vi mäter är dessa parametrar tillsammans. Det som är viktigt att inse är att när vi mäter resistansen så ser vi bara summan av alla dessa tre parametrar. Men eftersom dessa påverkar materialets ledningsförmåga på tre olika sätt så uppstår små skillnader när vi kör en audiosignal genom ledaren. Det är det vi genom vår mycket känsliga hörselapparat som gör att vi kan höra skillnaden mellan två signalkablar där endast ledarmaterialet skiljer. Men genom att mäta skillnaden i konduktans enligt ovan får jag ett mått på summan av orenheterna och kristallstrukturen för ett visst material som koppar eller silver. Det förklarar även varför det inte är samma sak att minska resistansen genom en kortare kabel eller en tjockare ledare jämfört med att påverka materialets ledningsförmåga genom minska mängden syre eller antalet kristaller per volymenhet i ledarmaterialet.
   
  Ska nog tilllägga att även själva elektronmobiliteten har betydelse för ljudet.
 5. Like
  Anders65 reacted to calle_jr in Från kablar till musikalitet   
  Så om jag kapar 10cm på alla mina signalkablar så har jag utklassat allt silver i världen? 
  Jag blir förvirrad när längdenheten finns med med samma inflytande som materialet.
  Något är lurt med det, för längden har betydelse, men inte så stor betydelse som materialet.
   
  Jag skulle hellre anta att det handlar om en kombinationseffekt vilka egenskaper som ger bäst klang.
  En del menar då att man håller på med filterverkan, men allt inom hifi är ju i så fall en filterverkan.
   
 6. Like
  Anders65 got a reaction from Ampalang in Från kablar till musikalitet   
  Ska se om jag kan reda ut lite kring detta... dels kring resistans och materialet ledningsförmåga, men även mina resonemang kring varför materialets ledningsförmåga påverkar ljudet mera än dess resistans. Här har jag inte exakta svar, men det är så långt jag kommit genom tidigare resonemang i tråden samt inläsning av forskning.
   
  Resistansen är det motstånd i enheten ohm som vi mäter exempelvis över en resistor eller över ledaren i en signalkabel. Om vi mäter resistansen för en ledare i en signalkabel som är 0,5m lång så får vid dess resistans på säg 0,1ohm. Nu kan vi säga även att signalkabelns ledare har en resistans på 0,2ohm per meter.
   
  Resistivitet är däremot måttet på materialets ledningsförmåga och har enheten ohm-meter. Alltså inte ohm/meter. Konduktivitet är bara inversen av resistiviteten.
   
  Materialets ledningsförmåga som med en viss längd och diameter på tråden ger en viss resistans byggs upp av flera olika materialegenskaper.
  Om vi här bortser från inducerade strömmar som exempelvis virvelströmmar (=skinneffekt) som inte blir relevant för audiosignaler under en viss diameter på ledaren så finns det tre huvudsakliga materialegenskaper som påverkar hur bra materialet leder ström:
  Hur starkt valenselektronerna hålls till atomkärnan. Detta kallas även för elektronmobilitet. Hur mycket orenheter det finns i materialet. Hur kristallstrukturen i materialet ser ut. Man skulle kunna säga att den resistans vi mäter är dessa parametrar tillsammans. Det som är viktigt att inse är att när vi mäter resistansen så ser vi bara summan av alla dessa tre parametrar. Men eftersom dessa påverkar materialets ledningsförmåga på tre olika sätt så uppstår små skillnader när vi kör en audiosignal genom ledaren. Det är det vi genom vår mycket känsliga hörselapparat som gör att vi kan höra skillnaden mellan två signalkablar där endast ledarmaterialet skiljer. Men genom att mäta skillnaden i konduktans enligt ovan får jag ett mått på summan av orenheterna och kristallstrukturen för ett visst material som koppar eller silver. Det förklarar även varför det inte är samma sak att minska resistansen genom en kortare kabel eller en tjockare ledare jämfört med att påverka materialets ledningsförmåga genom minska mängden syre eller antalet kristaller per volymenhet i ledarmaterialet.
   
  Ska nog tilllägga att även själva elektronmobiliteten har betydelse för ljudet.
 7. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från kablar till musikalitet   
  Nu har jag kalibrerat mätningen. Jag har även noterat att diametern på silvertråden jag provmäter på varierar med några enstaka mikrometer längs tråden. Så med ett medelvärde av flera mätningar tillsammans med en kalibrerad resistansmätning så ligger silvertråden på IACS 104% vilket fortfarande är lite lågt, men okej ändå. 
   
  Man kan förstås fråga sig varför jag intresserat mig för denna mätning?
   
  Jo, det är så lätt för tillverkare av koppar och silvertråd att ange "superbra" värden som till exempel IACS 107% eller 6N koppar utan att det går att verifiera. En del tillverkare kan uppvisa certifikat, men hur vet jag att certifikatet gäller för den tråden eller kabeln jag får levererad?
   
  Jag vill veta vilken materialkvalité på koppar eller silver jag verkligen får. Med denna enkla mätning går det inte att fuska med materialen. Jag ser om materialet inte håller förväntad renhet. En kvalitetssäkring helt enkelt 
   
   
 8. Like
  Anders65 got a reaction from Terminator in Från kablar till musikalitet   
  Nu har jag kalibrerat mätningen. Jag har även noterat att diametern på silvertråden jag provmäter på varierar med några enstaka mikrometer längs tråden. Så med ett medelvärde av flera mätningar tillsammans med en kalibrerad resistansmätning så ligger silvertråden på IACS 104% vilket fortfarande är lite lågt, men okej ändå. 
   
  Man kan förstås fråga sig varför jag intresserat mig för denna mätning?
   
  Jo, det är så lätt för tillverkare av koppar och silvertråd att ange "superbra" värden som till exempel IACS 107% eller 6N koppar utan att det går att verifiera. En del tillverkare kan uppvisa certifikat, men hur vet jag att certifikatet gäller för den tråden eller kabeln jag får levererad?
   
  Jag vill veta vilken materialkvalité på koppar eller silver jag verkligen får. Med denna enkla mätning går det inte att fuska med materialen. Jag ser om materialet inte håller förväntad renhet. En kvalitetssäkring helt enkelt 
   
   
 9. Like
  Anders65 got a reaction from Double A in Från kablar till musikalitet   
  Nu har jag kalibrerat mätningen. Jag har även noterat att diametern på silvertråden jag provmäter på varierar med några enstaka mikrometer längs tråden. Så med ett medelvärde av flera mätningar tillsammans med en kalibrerad resistansmätning så ligger silvertråden på IACS 104% vilket fortfarande är lite lågt, men okej ändå. 
   
  Man kan förstås fråga sig varför jag intresserat mig för denna mätning?
   
  Jo, det är så lätt för tillverkare av koppar och silvertråd att ange "superbra" värden som till exempel IACS 107% eller 6N koppar utan att det går att verifiera. En del tillverkare kan uppvisa certifikat, men hur vet jag att certifikatet gäller för den tråden eller kabeln jag får levererad?
   
  Jag vill veta vilken materialkvalité på koppar eller silver jag verkligen får. Med denna enkla mätning går det inte att fuska med materialen. Jag ser om materialet inte håller förväntad renhet. En kvalitetssäkring helt enkelt 
   
   
 10. Like
  Anders65 got a reaction from P-pan in Från kablar till musikalitet   
  Nu har jag kalibrerat mätningen. Jag har även noterat att diametern på silvertråden jag provmäter på varierar med några enstaka mikrometer längs tråden. Så med ett medelvärde av flera mätningar tillsammans med en kalibrerad resistansmätning så ligger silvertråden på IACS 104% vilket fortfarande är lite lågt, men okej ändå. 
   
  Man kan förstås fråga sig varför jag intresserat mig för denna mätning?
   
  Jo, det är så lätt för tillverkare av koppar och silvertråd att ange "superbra" värden som till exempel IACS 107% eller 6N koppar utan att det går att verifiera. En del tillverkare kan uppvisa certifikat, men hur vet jag att certifikatet gäller för den tråden eller kabeln jag får levererad?
   
  Jag vill veta vilken materialkvalité på koppar eller silver jag verkligen får. Med denna enkla mätning går det inte att fuska med materialen. Jag ser om materialet inte håller förväntad renhet. En kvalitetssäkring helt enkelt 
   
   
 11. Like
  Anders65 got a reaction from MatsT in Från kablar till musikalitet   
  Nu har jag kalibrerat mätningen. Jag har även noterat att diametern på silvertråden jag provmäter på varierar med några enstaka mikrometer längs tråden. Så med ett medelvärde av flera mätningar tillsammans med en kalibrerad resistansmätning så ligger silvertråden på IACS 104% vilket fortfarande är lite lågt, men okej ändå. 
   
  Man kan förstås fråga sig varför jag intresserat mig för denna mätning?
   
  Jo, det är så lätt för tillverkare av koppar och silvertråd att ange "superbra" värden som till exempel IACS 107% eller 6N koppar utan att det går att verifiera. En del tillverkare kan uppvisa certifikat, men hur vet jag att certifikatet gäller för den tråden eller kabeln jag får levererad?
   
  Jag vill veta vilken materialkvalité på koppar eller silver jag verkligen får. Med denna enkla mätning går det inte att fuska med materialen. Jag ser om materialet inte håller förväntad renhet. En kvalitetssäkring helt enkelt 
   
   
 12. Like
  Anders65 got a reaction from Terminator in Från kablar till musikalitet   
  Kanske borde skriva hur jag räknar ut det...
  L = Trådens längd
  A = Trådens tvärsnittsarea
  R = Uppmätt resistans över trådens längd
  \(\rho\) = Resistivitet (enhet: ohm-meter)
   
  \(\rho = \frac{R \times A}{L}\)
   
  \(\sigma\) = Konduktivitet (enhet: Siemens/meter)
   
  \(\sigma = \frac{1}{\rho}\)
   
  IACS 100% motsvarar en konduktivitet på 58 MS/m vilket i sin tur motsvarar en koppar med 99,9% renhet vid 20graderC.
 13. Like
  Anders65 got a reaction from Terminator in Från kablar till musikalitet   
  Idag kom mikrometern så jag började förstås mäta direkt 
   
  Repeterbarheten på mätningarna är över all förväntan vilket gör att jag ligger på +/-0,1% mellan mätningar på samma tråd. Men jag är osäker på hur väl den absoluta nivån stämmer. Därför beställde jag några lågohmiga shuntmotstånd med bra tolerans så att jag kan verifiera resistansmätningarna bättre. Då vet jag ungefär hur stor den absoluta toleransen blir.
   
  Men i vilket fall så mätte jag en silvertråd enligt IACS till 102,4% vilket är förvånansvärt lågt värde. Antingen så håller inte tråden den kvalité som uppgivits eller så stämmer inte min absoluta nivå så bra än. Återkommer...
   
  Bäställde även några meter koppartråd av 3N kvalité (99,9% koppar). Den borde ligga nära IACS 100%.
   

   
  /Anders
 14. Like
  Anders65 got a reaction from Double A in Från kablar till musikalitet   
  Idag kom mikrometern så jag började förstås mäta direkt 
   
  Repeterbarheten på mätningarna är över all förväntan vilket gör att jag ligger på +/-0,1% mellan mätningar på samma tråd. Men jag är osäker på hur väl den absoluta nivån stämmer. Därför beställde jag några lågohmiga shuntmotstånd med bra tolerans så att jag kan verifiera resistansmätningarna bättre. Då vet jag ungefär hur stor den absoluta toleransen blir.
   
  Men i vilket fall så mätte jag en silvertråd enligt IACS till 102,4% vilket är förvånansvärt lågt värde. Antingen så håller inte tråden den kvalité som uppgivits eller så stämmer inte min absoluta nivå så bra än. Återkommer...
   
  Bäställde även några meter koppartråd av 3N kvalité (99,9% koppar). Den borde ligga nära IACS 100%.
   

   
  /Anders
 15. Like
  Anders65 reacted to conan in Från kablar till musikalitet   
  Man mäter ju i Siemens och det hade varit intressant att mäta ledningsförmåga med och utan kontakter ... fast det är svårt då det alltid är någon kontaktövergång mellan mätobjekt och mätsystem. Relativ mätning kanske duger.
 16. Like
  Anders65 reacted to Bebop in Från kablar till musikalitet   
  Astrid Lindgrens legendariska utspel mot Gunnar Sträng i Pomperipossa skrev hon: "så många procent finns inte"  Om ledningsförmågan överstiger 100% blir väl kablarna en förstärkare... 
 17. Like
  Anders65 got a reaction from Terminator in Från kablar till musikalitet   
  Allt är relativt..  
   
  Relativt koppar med 99,9% renhet kan ledningsförmågan vara högre, som till exempel hos silver. Ledningsförmågan hos silver ligger ofta kring 107% jämfört med den kopparkvalité som man i IACS satt till 100%. Hade 100% motsvarat ett supraledande material så skulle man inte kunna komma högre än just 100%.
   
  Ett annat sätt att säga samma sak som dessa procentsatser är att silver leder ström så många procent bättre än koppar 
 18. Like
  Anders65 got a reaction from calle_jr in Från kablar till musikalitet   
  Jag fick en tanke härom kvällen...
   
  Jag skulle vilja kunna mäta kvalitéen på koppar och silverledare. Om vi tar s.k. ETF koppar med 99,9% renhet avseende syremolekyler så har den en ledningsförmåga på 100% enligt IACS - en standard från 1914. Men om vi har en koppar av 99,99% renhet så ökar ledningsförmågan med ca 1% till 101%. Med enkristallskoppar har jag sett siffror uppåt 113% vilket till och med är över silver som vanligen ligger kring 107%. 
   
  Genom att mäta resistansen, längden och diametern på en koppar/silver-tråd tillräckligt noggrannt så borde jag kunna få fram materialkvalitéen hyffsat bra. För detta beställde jag en digital mikrometer som har upplösningen 1um. Noggrann resistansmätning har jag redan i mätriggen. Med dessa prylar borde jag kunna mäta med 0,3 - 0,4% relativ noggranhet. Den absoluta mätnoggrannheten borde kunna hamna på strax under 1%.
 19. Like
  Anders65 got a reaction from Ampalang in Från kablar till musikalitet   
  Jag fick en tanke härom kvällen...
   
  Jag skulle vilja kunna mäta kvalitéen på koppar och silverledare. Om vi tar s.k. ETF koppar med 99,9% renhet avseende syremolekyler så har den en ledningsförmåga på 100% enligt IACS - en standard från 1914. Men om vi har en koppar av 99,99% renhet så ökar ledningsförmågan med ca 1% till 101%. Med enkristallskoppar har jag sett siffror uppåt 113% vilket till och med är över silver som vanligen ligger kring 107%. 
   
  Genom att mäta resistansen, längden och diametern på en koppar/silver-tråd tillräckligt noggrannt så borde jag kunna få fram materialkvalitéen hyffsat bra. För detta beställde jag en digital mikrometer som har upplösningen 1um. Noggrann resistansmätning har jag redan i mätriggen. Med dessa prylar borde jag kunna mäta med 0,3 - 0,4% relativ noggranhet. Den absoluta mätnoggrannheten borde kunna hamna på strax under 1%.
 20. Like
  Anders65 got a reaction from Steelberry in Från kablar till musikalitet   
  Fotoner är som sagt energibärare. Men här vill jag introducera ett begrepp som kallas växelverkan. När fotoner (ljus) av tillräcklig energi träffar vissa halvledande material kan valenselektroner slås bort från atomer som då blir joner och det skapar en ström. Det är lite förenklat så solceller som bygger på halvledarteknik genererar elektrisk ström. Detta är ett exempel på växelverkan mellan fotoner och elektroner. Men denna växelverkan uppstår på flera ställen i vår vardag kring elektricitet. 
   
  Ett exempel som har beröring på kablar är en växelverkan som sker i den elektriska ledaren när vi säger att det går ström i den. Men det är vär inga fotoner i koppar när det går ström i den? Jo, faktiskt - men det handlar om virtuella fotoner som vi inte kan mäta utan bara teoretiskt bevisa att de uppstår. Lite så är det ibland med kvantfysik. Om vi mäter på kvantfenomen så påverkas det som händer så att vi inte får samma resultat som när vi inte "tittar" på vad som händer. Magiskt. Jo, absolut. Men jag lämnar det där. Vi säger att det bara är så, då jag inte helt förstår det och inte heller skulle kunna förklara det på ett rimligt sätt.
   
  Men vi ska gå tillbaka till 1965 då Richard Feynman fick nobelpris för ett sätt  att visualisera växelverkan mellan exempelvis elektroner och fotoner. Han anses allmänt vara en av 1900-talets stora fysiker och är känd för sina banbrytande bidrag till kvantelektrodynamiken och fader till det som kallas Feynmandiagram.
   
   
  Feynmandiagram kan användas för att visualisera sannolikheten för att olika typer av växelverkan kan inträffa i olika situationer. I kvantfysik pratar man ofta om sannolikheter eftersom många egenskaper inte kan härledas genom partiklars beteende utan i form av vågor. Denna teori är den mest exakta teorin inom fysiken som har en noggranhet på 12 decimaler. Bilden nedan visar ett feynmandiagram för växelverkan mellan elektroner och fotoner.
   

   
  X-axeln är avstånd medan Y-axeln är tiden, vilket är lite ovanligt. Tiden löper nedifrån och uppåt. Det detta diagram visar är när två fria elektroner (e-) längst ner i diagrammet kommer för nära varandra stöts de ifrån varandra. Men det intressanta är att den vänstra elektronen avger en foton som den högra absorberar. Det blir så att en del av den vänstra elektronens rörelseenergi överförs till den högra elektronen med hjälp av en virtuell foton. Fotonen är precis som för ljus eller annan elektromagnetisk strålning även här energibärare. Fotonen visas som en horisontell våg. Eftersom vågen inte lutar sker energiöverföringen mycket fort. Med ljusets hastighet. Så När vi säger att den går ström i ledaren förskjuts det fria elektronhavet via dessa virtuella fotoner.
   
  Detta var en mycket liten del av QED, men intressant ur ett kabelperspektiv. Förståelse, till någon nivå, av denna typ av kvantmekanismer kan vara viktigt för förståelse på en högre nivå - på makronivå. Även om god förståelse för den klassiska fysiken är grunden, så ger denna nivå kunskaper som inte går att få insikt inom traditionell elektromagnetism. Inte för att den som vill ha en bra kabel behöver ha dessa kunskaper - men det vara bra och att förstå att det sker saker på kvantnivå som man inte kan se genom den klassiska fysiken. Man skulle kanske kunna säga att man ser effekten av vad som händer på kvantnivå - men utan att få förklaring till varför genom den klassiska fysiken.
   
   
 21. Like
  Anders65 got a reaction from lindvall in Signalkablar utan förluster - Zero XLR   
  Dags för en liten nyhetsuppdatering,
   
  Har haft stora problem under en hel vecka med hostingen av hemsidan. Den har varit superseg på grund av problem med servrarna den kördes på.  Jag blev till slut tvungen att flytta från servrar i UK till andra i NL. Gick otroligt smidigt och nu snurrar allt som det ska igen :-)
   
  Högtalarkablarna har äntligen fått grönt ljus att kunna tillverkas. Helt klart en milstolpe som klarats av. Men det återstår några utmaningar... Tyvärr kommer det dröja ett tag tills jag har löst finansieringen för att dra igång tillverkningen. Men som jag ser det nu är det en tidsfråga, även om det dröjer några månader innan det är löst.
   
  Men, jag jobbar nu intensivt med en annan "nyhet" som jag planerar att släppa inom en månad. Återkommer givetvis här när det är dags.
   
  /Anders
 22. Like
  Anders65 reacted to Bebop in Från Bebops hifi-horisont   
  Och nu är hyllan på plats. Det blev lite ommöblering som jag tycker passar lite bättre där min Simon Yorke tar plats i vänstra ringhörnan och SME 12A i högra ringhörnan.
   

   
  Det nya hyllplanet blev utmärkt. Det förväntas väl att jag nu skall skriva om hur svärtan och upplösningen förändrades till det bättre. Det avstår jag ifrån och konstaterar bara att det låter alldeles förnämligt. Jag har fortsatt och trixat med VTA/SRA för att hitta optimal inställning. Jag tror jag är ganska nära nu, kanske t o m vad som är möjligt i min rigg. SRA med Ortofon Winfeld med VTF på 2,4 g blir inte optimalt med parallell arm. Den måste upp lite mer. När den är parallell hamnar SRA hos mig under 90 grader och det är inte optimalt. Jag har trixat både både med VTF och VTA/SRA och nu låter det förbannat bra i min bok. SME kan nu mäta sig med min Simon Yorke.
   
  Båda spelarna är lika bra men lite annorlunda. Med då skall man beakta att det sitter olika pickuper; Koetsu visavi Ortofon, Heimdal-phonokablar till SME och Cardas till Simon Yorke. Koetsun förstärks via MC rörlinjesteg i VTL. Ortofon går via Ortofons SUT och sedan in i VTLs MM-steg. Så vad gör vad?
   
  Det jag gillar hos SME är armen som man har bättre inställningsmöjligheter på och mer kontroll på vad jag gör. Inte så bra som med Kuzmas armar men betydligt bättre än med Simon Yorke. Men för övrigt handlar det mer om känslor. Båda spelarna låter bra och jag tunar dem lite olika med pickupval.
   

   
  Så här ser stacken ut nu...
   

   
 23. Like
  Anders65 got a reaction from Sammy in Signalkablar utan förluster - Zero XLR   
  Dags för en liten nyhetsuppdatering,
   
  Har haft stora problem under en hel vecka med hostingen av hemsidan. Den har varit superseg på grund av problem med servrarna den kördes på.  Jag blev till slut tvungen att flytta från servrar i UK till andra i NL. Gick otroligt smidigt och nu snurrar allt som det ska igen :-)
   
  Högtalarkablarna har äntligen fått grönt ljus att kunna tillverkas. Helt klart en milstolpe som klarats av. Men det återstår några utmaningar... Tyvärr kommer det dröja ett tag tills jag har löst finansieringen för att dra igång tillverkningen. Men som jag ser det nu är det en tidsfråga, även om det dröjer några månader innan det är löst.
   
  Men, jag jobbar nu intensivt med en annan "nyhet" som jag planerar att släppa inom en månad. Återkommer givetvis här när det är dags.
   
  /Anders
 24. Like
  Anders65 got a reaction from Double A in Signalkablar utan förluster - Zero XLR   
  Dags för en liten nyhetsuppdatering,
   
  Har haft stora problem under en hel vecka med hostingen av hemsidan. Den har varit superseg på grund av problem med servrarna den kördes på.  Jag blev till slut tvungen att flytta från servrar i UK till andra i NL. Gick otroligt smidigt och nu snurrar allt som det ska igen :-)
   
  Högtalarkablarna har äntligen fått grönt ljus att kunna tillverkas. Helt klart en milstolpe som klarats av. Men det återstår några utmaningar... Tyvärr kommer det dröja ett tag tills jag har löst finansieringen för att dra igång tillverkningen. Men som jag ser det nu är det en tidsfråga, även om det dröjer några månader innan det är löst.
   
  Men, jag jobbar nu intensivt med en annan "nyhet" som jag planerar att släppa inom en månad. Återkommer givetvis här när det är dags.
   
  /Anders
 25. Like
  Anders65 got a reaction from P-pan in Signalkablar utan förluster - Zero XLR   
  Dags för en liten nyhetsuppdatering,
   
  Har haft stora problem under en hel vecka med hostingen av hemsidan. Den har varit superseg på grund av problem med servrarna den kördes på.  Jag blev till slut tvungen att flytta från servrar i UK till andra i NL. Gick otroligt smidigt och nu snurrar allt som det ska igen :-)
   
  Högtalarkablarna har äntligen fått grönt ljus att kunna tillverkas. Helt klart en milstolpe som klarats av. Men det återstår några utmaningar... Tyvärr kommer det dröja ett tag tills jag har löst finansieringen för att dra igång tillverkningen. Men som jag ser det nu är det en tidsfråga, även om det dröjer några månader innan det är löst.
   
  Men, jag jobbar nu intensivt med en annan "nyhet" som jag planerar att släppa inom en månad. Återkommer givetvis här när det är dags.
   
  /Anders
×
×
 • Create New...