Jump to content

Anders65

Branschmedlem
 • Posts

  668
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Everything posted by Anders65

 1. Ikväll tog jag äntligen tag i att se vad som gått sönder i min Lavardin-förstärkare... Jag lastade den för hårt för en tid sedan då jag jämförde förstärkare. Den klippte signalen o luktade sedan mindre gott... Lavardin har en filosofi som går ut på att transistorerna i signalvägen ska ha en så konstant effektförbrukning som möjligt oavsett signalens nivå. Syftet är att minimera det man kallar minnes-distortion. En termisk minneseffekt. Tror jag har beskrivit det i förstärkartråden för en tid sedan. Men vad har det med kablar att göra? Dels läste jag ett par patent idag och när jag lyfte på locket på Lavardin såg jag att de använder Litztråd till högtalaranslutningarna o kanske än mer intressant emaljerad ganska tunn koppartråd från kretskorten till RCA-kontakterna. Varför emaljerad koppartråd? Jo, jag tror det kopplar till den designfilosofi som Lavardin hade när Gerard Perrot konstruerade förstärkaren. Att minimera alla minneseffekter. Det är så att polarisationen i kablars dielektrika ger en minneseffekt då energi lagras där likt en kondensator. Kanske därav valet emaljerad koppartråd. I ett av patenten läste jag att energitransporten under "relaxation time" kan bete sig lite illa och kanske till och med skapa en oscillation under den tiden. Eftersom detta sker med signal inom hela audiofrekensområdet så skulle detta eventuellt kunna förklara en del av de kabelegenskaper vi upplever.
 2. Tänkte skriva lite om induktans i högtalarkablar och hur olika typer av lösningar påverkar induktansen. För beräkning av induktans med koppar som ledare används permeabiliteten; \(\mu_0 = 4 \pi*10^{-7}\) För en enkel ledare gäller formeln för induktans; \(L = \frac{\mu_0 } {2*\pi}*l[ln\frac{2*l}{r_w}-\frac{3}{4}]\) Men i praktiken utgörs ju en högtalarkabel av minst två ledare med ett avstånd d mellan sig. Om ledarna inte är så långt ifrån varandra påverkas induktansen av ledarnas närhet till varandra. Om strömmen går i motsatt riktning så minskar induktansen ju närmare ledarna ligger varandra. Induktansen ges av formeln: \(L \approx \frac{\mu_0 } {2*\pi}*l[ln\frac{d}{r_w}+\frac{1}{4}]\) Om strömmen däremot går i samma riktning i båda ledararna så bidrar den ömsesidiga induktansen till en ökad induktans. Induktansen ges av formeln: \(L \approx \frac{\mu_0 } {2\pi} * 2l[ln{\frac{2l}{\sqrt{r_w*d}}-\frac{7}{8}}] \) Till detta är det ju så att om man parallellkopplar två ledare med ett stort avstånd mellan dem så halveras induktansen. När det gäller högtalarkablar så vill vi ofta få ner induktansen eftersom detta möjliggör ett mer transparent ljud med hög upplösning. Nordost parallellkopplar flera ledare för att minska induktansen. Men eftersom den ömsesidiga induktansen mellan ledarna motverkar vinsten med denna lösning har man ett tydligt avstånd mellan ledarna. Fördelarna med en sådan konstruktion är relativt låg induktans och samtidigt en låg kapacitans. Som nackdel kan nämnas att omgivande störningar kan inducera strömmar i kablarna eftersom skärm saknas och att kablarna inte är tvinnade. Vissa menar dock att S/N (Signalnivån i förhållande till den inducerade störnivån) på högtalarkablar är så låg (<100dB) att skärmning och tvinnade ledare är onödigt. Jag har dock inte grävt i detta (ännu...) och kan inte uttala mig om det. Ett annat sätt är att partvinna ledningar med motstående strömriktning. Man får då ner induktansen och samtidigt en störtåligare kabel. Men priset är högre kapacitans och att induktansen bara sjunker marginellt med ett par. Ska man få ner induktansen markant med så parallellkopplar man ett flertal par. Kimber har ett antal olika tvinnade kablar som har nyttjat den principen för att få minimal induktans. Nackdelen blir ju lägre induktans desto högre kapacitans. Det finns en del förstärkare som får problem med just detta, som Naim. Det torde bero på att de konstruerats med en ganska liten fasmarginal, vilket kan ge instabilitet med kapacitiva laster. Man kan även fläta samman flera ledare där strömmen gå åt samma håll. Genom att se till att ledarna ligger så nära 90 graders vinkel i förhållande till varandra som möjligt så får man ner den ömsesidiga induktansen och därmed kabelns induktans. Detta kan göras med multipla 3-flätor. En dubbelfläta görs genom att först göra 3st 3-flätor och sedan fläta dessa tre till en dubbel 3-fläta. Om man sedan tar två sådana flätade kablar och lägger dessa nära varandra för den 2-poliga kabeln så minska induktansen ytterligare utan att kapacitansen ökar lika mycket som när man flätar/tvinnar flera par ledare med motsatt strömriktning. Just att fläta ett flertal ledare med samma strömriktning och sedan sammanfoga dessa i ett par till en kabel är just vad Iconoclast gör avseende sin högtalarkabel. Notera dock att Belden har patent på en metod att konstruera en högtalarkabel med denna typ av flätning.
 3. En kommentar till ovanstående är att om järnstaven är en lindad induktor med en kärna av ferromagnetiskt material på ett kretskort så beroende på dess riktning i förhållande till magnetfältet så kommer det induceras en ström. Detta är ett gammalt välkänt problem för kretskortskonstruktörer.
 4. Jag gjorde några simuleringar med en enkel högtalarkabel och magnetiska fält. Bilden visar flödestäthet när jag kör 1A i vardera riktningen i ledarna. Rektanglarna till vänster och överst är av järn. Detta för att illustrera att magnetfältet kan orsaka en ström i ferromagnetiska material en bit från kabeln. Hurvida en ström skapas beror på riktningen hos det magnetiska fältet och om det uppstår en krets för strömmen att flyta i. Om det skapas elektriska strömmar på grund av närliggande ferromagnetiska material blir det förluster avseende den signal man skickar genom kabeln.
 5. Jag vill vara tydlig med att magnetfält och elektriska fält inte är samma sak. Det är bara det elektriska fältet som är av betydelse för förluster i isoleringen och det är det elektriska fältet som ses i bilden jag lade upp ovan. Det är förluster som relaterar till isoleringen som Zero-kablarna hanterar. Jag kommer snart lägga upp några ganska intressanta generella simuleringar avseende magnetiska fält på tråden "från kablar till musikalitet". Titta gärna in där! Än så länge har jag bara tilllämpat tekniken på signalkablar. Min erfarenhet från lyssning med olika högtalarkablar är att induktansen spelar förhållandevis stor roll för ljudet.
 6. Jag använder som en del säkert känner till simuleringar väldigt ofta eftersom jag tycker det är ett effektivt sätt att verifiera teorier och optimera konstruktioner. Det är dessutom så att många parametrar jag vill optimera mot inte är mätbara med vanliga instrument. För elektronik kör jag SPICE-baserad simulering men för kablar lämpar sig FEM (Finite Element Method) mycket bättre. FEM är dock klurigare att sätta upp, men det tar bara lite mer tid. Jag börjar nå dit jag vill med konstruktionen, simuleringar och material för Zero RCA så jag tänkte visa hur en av alla simuleringar på kabeln ser ut. Det som återstår är mer lyssning för val av några material. Men konstruktionsarbetet är i stort klart. Simuleringen visar just att det elektriska fältet runt ledaren i centrum "inte finns". Det är genom att ha åstadkommit detta som jag kan bygga en kabel i princip utan förluster i isoleringen. Jag har tyvärr fått lite problem leveranstid av kontaktdonen, så det kan bli andra än de jag vill ha på det första kompletta prototypen. Så här långt har jag jobbat med kabeln i sig.
 7. Nästa område tror jag kommer ta upp en typ av förluster i kablar som vi inte tagit upp än. Vi har diskuterat rätt mycket om förluster relaterade till kabelns isolering. Dessa har med det elektriska fältet att göra. Men nu är vi ju inne och tittar lite på det magnetiska fält som skapas av strömmen i kabeln. Hittills har vi sett hur AC-resistansen påverkas av skinneffekten och närhetseffekten. När AC-resistansen ökar med frekvensen får vi även lite högre förluster i kabeln. Ett sätt att minska den effekten är att använda Litz-teknik. Men nästa gång kommer jag skriva lite om förluster relaterade tills det magnetiska fältet som omger kabeln.
 8. Litz-konceptet är ganska omfattande så jag berör bara delar här. Men det baseras på att flera/många ledare (eller som jag helst säger kardeler) är individuellt isolerade från varandra i en kabel. Alla kardeler kopplas sedan samman i kabelns ändar i kontakterna. Syftet med Litz-kablar är att minska AC-resistansen när skinneffekten gör sig påmind. Dess användning kan vara fördelaktiv, speciellt när det gäller lindningar i transformatorer för switchad strömförsörjning. Men givetvis finns många användningsområden. Här ska jag försöka reda ut om det finns några fördelar gällande signalkablar och högtalarkablar. Det finns väldigt många variationer kring hur en Litz-kabel byggs. Den kanske enklaste varianten är ett antal isolerade kardeler som är tvinnade till en kabel. En mer komplex konstruktion där man lindar bundar med litztrådar runt en icke ledande kärna. Här har man även ersatt mittledaren i Litztråden med en icke isolerande kärna. Många känner nog till att bakgrunden till att Litz-kablar kan vara bra är på grund av skinneffekten. Med många kardeler för en viss area på kabeln blir ytan mycket större än med en enkeltråd. Flerledare räknas inte som Litz-tråd eftersom kardelserna i en sådan kabel inte är isolerade från varandra. Men det finns flera aspekter än skinneffekten som påverkar egenskaperna hos kablar med Litz-tråd. Dels har vi närhetseffekten som påverkar strömtätheten och därmed AC-resistansen genom virvelströmmar och har vi cirkulationsströmmar som uppstår på grund av yttre magnetfält från andra kablar, transformatorer eller för den delen att radiofrekventa fält som finns överallt där vi befinner oss. Jag tycker bilden nedan ger några bra exempel på hur närhetseffekten kan påverka strömtätheten i en typisk Litz-kabel. De två vänstra bilderna är med bara en tråd ansluten och den längst ner till höger har en tråd som inte är ansluten. Dessa är nog med för att ge en övergripande förståelse. Man ser att det har betydelse hur kabeln hanterar externa fält och att exempelvis skärmning kan ha förhållandevis stor betydelse. Cirkulära strömmar i en Litz-kabel uppstår när det finns ett yttre fält som passerar genom hela kabeln. Men eftersom våglängen på de fält som är relevanta för audio är extremt lång så funkar det bra att tvinna kabeln för att hantera problemet med cirkulära strömmar i audioområdet. Men radiofrekventa fält från några hundra MHz och uppåt orsakar ändå cirkulära strömmar i denna typ av kablar. Bilden nedan illustrerar detta. Effekten av detta inom vårt område kan förstås diskuteras. Ett par frågeställningar kring Litz-tråd: - Har man nytta av denna teknik i signalkablar? Jag ser ingen poäng med det eftersom vi inte har behov av en stor ledararea. Strömmarna i signalledaren är väldigt små eftersom impedansen hos lasten som kabeln är ansluten till vanligen är mer än 10kOhm. Egentligen kan man ha en så tunn ledare i signalkablar så att man inte får en skinneffekt. Fördelen med detta blir konstant AC-resistans och induktans inom audioområdet. - Har man nytta av Litz-teknik i högtalarkablar? Det finns en del fördelar med Litz-tekniken eftersom det kan gå relativt höga strömmar i dessa kablar. Med Litz-tråd ökar AC-resistansen mindre med ökande frekvens jämfört med motsvarande traditionell kabel. Nackdelar är en elektromagnetisk komplexitet och vanligen högre kostnader för tillverkning. Fördelarna är begränsade och det finns andra aspekter för högtalarkablar som jag tror påverkar ljudet betydligt mer än att använda Litz-tråd.
 9. Ingen fara - det är naturligt och jag förstår att det kan vara svårt att tro utan en teoretisk förklaring. I helgen ägnade jag lite tid åt simuleringar och FEM-analys (Finite Element Method) av konstruktionen avseende bland annat elektriska fält. Och resultaten bekräftar teorin och mätningarna på Zero XLR. Jag inser att tekniken kan komma att kopieras genom att andra tillverkare köper mina kablar och att patent är dyrt... Om denna teknik bekräftar sig på marknaden blir det kanske ett ganska kort marknadsfönster tills andra tar över. Men om jag har bidragit till ännu bättre kablar på något sätt så är det ju jättebra. Och skulle jag kunna hjälpa andra tillverkare att implementera teknologin så är det ju bara positivt. Jag ser inte att jag kommer massproducera kablar. Testade även lite nya material för Zero RCA, och nu är jag nära mitt mål med kabeln. Har även börjat skissa på hur man skulle kunna göra en högtalarkabel med denna teknik, men huvudfokus nu är på att få fram en RCA-kabel. Det ser ut som den kan bli lite billigare än Zero XLR då den är enklare att tillverka och att materialkostnaden blir något lägre.
 10. När två parallella ledare är nära varandra uppstår en närhetseffekt på motsvarande sätt som för skinneffekten. Bilden nedan visar hur magnetfältet runt ledare 1 inducerar virvelströmmar i ledare 2. Grafen nedan ger en bild över hur närhetseffekten (avståndet mellan ledarna) påverkar AC-resistansen antaget att strömmen i ledarna går åt samma håll. Jag gjorde en simulering på detta. Bilden nedan visar två parallella ledare som är 2mm i diameter. De svaga linjerna är isoleringen. Kör 20kHz och strömmen går åt samma hål i ledarna. Man ser hur skinneffekten och närhetseffekten samverkar i detta exempel. Ju rödare färg desto högre strömtäthet i ledarna. Pilarna visar riktningen på magnetfälten som strömmarna i ledarna skapar. En annan vy på samma simulering med magnetfälten i färg. Man ser att ledarnas närhet gör att magnetfälten tar ut varandra mellan dem (blå färg betyder ett svagt fält). En tredje vy är det elektriska fältet. Nästa gång kanske det blir intro om Litz-ledare där man nyttjar både skinn- och närhetseffekten.
 11. Om vi kör en DC-ström genom en kabel blir strömtätheten över tvärsnittytan jämnt fördelad. Men om vi har växelström som analogt ljud motsvarar kan det som kallas skinneffekt uppstå. Ju högre frekvens desto mer av strömmen fördelas mot ledarens yta. Detta innebär att den effektiva ytan där merparten av strömmen flyter minskar med ökande frekvens och därmed ökar resistansen. Detta beror på de så kallade virvelströmmar (Eddy Currents) som uppstår. Bilden nedan illustrerar detta: I bilden ovan är I strömmen genom kabeln. Den strömmen orsakar ett magnetfält i kabeln (H-fält). Detta fält gen i sin tur upphov till det som kallas virvelströmmar (Iw). Man ser i bilden att dessa virvelströmmar motverkar strömmen i centrum medan de ökar strömtätheten närmare ledarens yta. Ett annat begrepp är skinndjupet som är ett mått på tjockleken på "skinnet" vid en viss frekvens. Bilden nedan illustrerar detta. Om man ritar upp skinndjupet i en graf antaget en runt kopparledare ser det ut så här: Om vi tar 10kHz som exempel läser vi i grafen att skinndjupet är ca 0,65mm. Det betyder att om vi har en ledare med diametern 1,3mm så blir strömmen ganska jämt fördelad från 0-10kHz medan över den frekvensen så minskar strömtätheten i centrum av ledaren. Detta innebär även att resistansen i ledaren börjar öka över 10kHz. Ett bra begrepp när man pratar om hur mycket skinneffekten påverkar en ledare är att använda Rac/Rdc-förhållandet. När vi inte har någon effekt alls av skinneffekten är detta förhållande = 1. Men när frekvensen ökar och att skinndjupet är mindre än radien på ledaren börjar resistansen öka. Den blå kurvan i figuren nedan visar detta: Vi kan som ett exempel i diagrammet ovan se att ressistansen i ledaren dubbleras då diametern i ledaren är sju gånger så stor som skinndjupet. En annan konsekvens av skinneffekten är att ledarens inre induktans minskar vid ökande frekvens enligt formeln: \(\delta = skinndjupet, l=ledarlängd, r=ledarradie\) Om vi fortsätter med ledare av koppar på 1,3mm diameter så blev skinndjupet 0,65mm vid 10kHz. Vi säger att ledaren är 3m lång. Då blir den inre induktansen 0,15uH vid 10kHz och 0,08uH vid 100kHz. Den yttre induktansen för ledaren i detta exempel är 4,2uH. Detta var lite grunder gällande skinneffekt. Fortsätter nästa gång med närhetseffekten.
 12. Det är nog absolut så att jordning och olika typer av störningar förtjänar sin egen tråd. Jag skulle gärna skapa "Från störningar till musikalitet" Men just nu så har jag fullt upp med denna tråd, och det finns mycket kvar att resonera kring här. Men jag vill gärna skriva mycket om även detta framöver - kanske ett av de viktigaste områdena? Och jag är säker på att många här kan bidra i en sån tråd
 13. En mycket bra och relevant frågeställning för oss alla. Jag kan förstås bara ge min bild, precis som du frågar efter. Alla komponenter i kedjan från källan till högtalare och rummet påverkar hur vi upplever att det låter. Eftersom det handlar om hur vi som individer får bästa musikaliska upplevelsen och alla delar påverkar den, så blir det både individuellt vad som upplevs vara bäst och komplext. När man har ett komplext system där dessutom målet handlar om upplevelser ser jag två olika vägar fram - som kan komplettera varandra. Dels är små steg en bra metod sen tänker jag själv på att reducera komplexiteten om det går. En del i det är i att förstå mig själv. Vad är det som får mig att uppskatta ljudet hemma? En annan del är att det är svårt att optimera ett komplext system. Jag tror att om jag reducerar antalet komponenter som bidrar till det ljud jag vill ha så kommer jag längre på min ljudresa. Konkret så vill jag att kablar ska påverka ljudet så lite det bara går av den anledningen att reducera komplexitet för att nå längre i slutändan. Och att i huvusak högtalare, rummet och förstärkaren ska bidra till det ljud jag vill ha. Men jag har ju haft fördelen att skapa det ljud jag vill ha genom förstärkaren jag konstruerat. Den har en mycket avsiktlig distribution av harmoniska övertoner, men samtidigt är den transparent. Jag vill ha transparens för att få med så mycket av den inspelade informationen som möjligt ända ut till högtalarelementen. Det är hos förstärkaren jag sätter "karaktären" medan jag samtidigt eftersträvar transparens och neutralitet på kablar och högtalare. En sak jag lärt mig på senare tid är hur extremt viktig tidsrelaterad information i ljudet är för upplevelsen. Vi är otroligt känsliga för den delen. Men det är som sagt hur jag gjort, och det finns helt andra sätt att nå dit man vill. Inget rätt eller fel. Men små steg är bra tror jag.
 14. Min erfarenhet är att problem med jordning och skärmning varierar väldigt mellan olika setuper/apparater. Jag har haft själv haft betydligt större påverkan på ljudet av "suboptimeringar" än de jord/störningsåtgärderna jag gjort. Som exempel isolerade jag DACen från störningar via USB-jorden med att koppla en DDC mellan NUCen och DACen. DDC jag använder isolerar USB så att störningar via dess jord och matning inte fortplantar sig vidare till DACen. Förbättringarna då blev nog hörbara men väldigt små i förhållande till exempelvis byta av signalkablar och högtalarkablar. Apparaternas och kablarnas konstruktion och inkopplingen har stor betydelse för hur stora problem man får med EMI och ex. jordströmmar. Det är lätt att göra konstruktioner som är störningskänsliga, men lite svårare att göra dem tåliga mot sånt. Men där som men mycket annat handlar det om kunskaper i hur man gör bra konstruktioner som inte är störningskänsliga och som samtidigt levererar hög kvalitet på ljudet. Exempelvis så är skärmning i kablar med låga signalnivåer viktigt, men skärmning kan lätt påverka ljudkvalitén negativt om man inte har koll på alla prarametrar.
 15. Det är svårt att utveckla för mycket utan att ge iväg min IP, men samtidigt förstår jag att det låter märkligt att jag hittat ett sätt att i princip få bort de förluster alla kämpar med att få bort. Det allra flesta använder PE, PTFE, skummad PE, eller att linda en PE/PTFE tråd för att skapa mer luft kring ledaren. Detta har ett gemensamt syfte - att minimera förlusterna som isoleringen orsakar. Att med traditionell teknik hur man bygger en kabel skapa en i princip förlustfri signalöverföring är omöjligt vill jag påstå. För att kunna göra detta måste man göra på ett annat sätt. Hur jag gör är min IP. Jag har inte sett min typ av lösning även om jag sett lite tankar i den riktningen via patent.
 16. En riktigt bra lista och tanke att gör en lite mer kortfattad sammanställning så småningom. Tackar! Det finns ett antal områden du listar som inte berörts än: - Skineffekt och virvelströmmar (Eddy currents) och till det kan man koppla solida ledare vs flerledare vs litztråd samt olika typer av ledartråd. Är lite sugen på detta som nästa område här. Tror inte är så stora konstigheter att skriva om detta, möjligen förutom olika typer av ledartråd där det kan behövas lite djupare resonemang. - Skärmning och jordning. Detta är ett stort område för en anläggning, men även speciellt viktigt för signalkablar. Borde diskuteras mera här. - Propagation of velocity. Har lagt fram min förklaring och motiv till varför jag inte ser att detta är relevant för signalkablar och högtalarkablar. - Man skulle kunna ta upp olika sätt att bygga högtalarkablar. För och nackdelar. Induktans, kapacitans och impedans lär komma upp där. Skulle vilja vänta lite med högtalarkablar då mina tankar för närvarande ligger hos signalkablar. Koax, triax och aspekter kring dessa är intressant och det ligger närmare det jag jobbar med just nu. - Renhet i koppar och effekten av kristallisering har varit uppe till viss del, men inte pläteringar. Inte heller andra ledarmaterial eller övergångar mellan olika material samt kontakteringsmaterial. Finns mycket kvar...
 17. Tack, då förstår jag bättre 😊 Håller med om att man först bör förstå normalläget och sen det som kan hända utanför det, som ex inbränning. Inbränning tog över lite kanske... Det jag skrev om innan inbränning handlade om isoleringens påverkan på ljudet. Den delen av normalläget tycker jag är hyffsat utredd. Men det finns andra delar som jag inte berört. Skineffektens betydelse och skärmning/jordning är ett par exempel som kanske borde få mer utrymme. Andra förslag?
 18. Som med mycket annat vill vi ofta förstå hur saker som vi hör eller ser fungerar. När ljudet med en kabel ändrar sig. Vad beror detta på? Men om man förstår att inbränning är något som behövs i många fall så kan man ju lämna det där. Såvida det inte behovet kommer tillbaka om kabeln inte använts en tid. Mätmässigt har jag inte kommit så långt än att ta tag i den frågan. Men för mig är frågan varför inbränning är intressant enkel att svara på. Jag vill förstå bakomvarande mekanismer 😊 Ibland när jag gått ner på djupet i ett problem får jag ideer om hur gamla problem skulle kunna lösas på nya sätt. Både kablarna och förstärkar-projektet bygger en hel del på detta sätt att lösa gamla problem på nya sätt genom att ta till mig kunskaper från andra håll hit till vårt intresseområde. För att applicera kunskap från forskning i andra områden behöver jag förstå vad som ex orsakar problemen vi hör.
 19. Konstruktionen av RCA-kablarna är nu i full gång med mätningar på olika material att bygga kablarna med. Det är ett rätt tidskrävande arbete med många alternativ och kombinationer. Även om jag är i ett tidigt stadie så ser det redan lovande ut. Men de blir inte klara förrän jag nöjd med kvalité, mätprestanda och lyssning. Detta gör att det är för tidigt än att säga när de blir klara. De kommer att ärva samma grundkoncept som Zero XLR - för förlustfri signalöverföring. De ärver även designen avseende utseendet. Jag bygger precis som Zero XLR själva kabeln själv då det inte finns färdigt kabel på metervara som uppfyller kombinationen av krav jag ställer på funktion och prestanda. Gör förstås även montering av kontakter och uppmätning med mätriggen.
 20. Bra fråga! Men ett problem i frågeställningen är vad som är bra ljud? Det är olika för oss. Jag måste därför begränsa svaret till inbränningens påverkan på kabeln. Om man vill ha kablar som påverkar ljudet så lite som möjligt har inbränning endast en positiv effekt. Hur mycket en kabel påverkas av inbränning är olika, men påverkan på ljudet minskar efter inbränning. Men det finns många parametrar som påverkar hur bra en kabel är för ljud. Inbränning påverkar bara det som har med isoleringen att göra. Det finns ur kabelns perspektiv ingen negativ effekt av inbränning
 21. Har ängnat lite lästid åt att se om det finns flera aspekter kring inbränning än de som relaterar till isoleringen. Ett område jag sökte av speciellt noga var det jag tittat på tidigare, men då ur andra aspekter närmligen de s.k. grain boundaries som finns i till exempel OFC. Det jag kom fram till tidigare - på ett rent teoretiskt plan var att de sannolikt uppstår ett slags brus (eller kanske snarare ett analogt jitter) på grund av att transporten av laddning genom kabeln på molekylnivå inte går rakt. Beroende på infallsvinklar mot kristallgränserna blir det lite av en sick-sack bana för den elektriska laddnnigstransporten genom materialet. Genom att använda OCC så minimeras denna effekt därmed det analoga jittret hos strömmen. Detta är dock inget jag kunnat mäta eller lyssna mig till för att verifiera. Detta finns men jag vet inte om det är möjligt att höra detta. Det finns någon mindre kabeltillverkare som hävdar att det skapas bryggor och tunnlar förbi dessa kristallgränser vid inbränning. Mer det finns inga teoretiska belägg för detta. Så till detta förklaras genom forskning så blir min åsikt om detta att det är ormolja. När jag lyssningstestade olika högtalarkablar som ex Belden Pure AV som har OCC så föll den långt ner på listan jämfört med ex Kimber. Detta visade sig bero på isoleringsmaterialet. Så min erfarenhet är att isoleringen även för högtalarkablar har mycket större betydelse än ex OCC vs OFC. Om man läser det Nordost, Cardas och Audioquest skriver så handlar inbränning om de typer av effekter som är beskrivna i denna tråd. Nu är det ju inte alls säkert att det är hela sanningen för den skull. Grävandet fortsätter...
 22. Skulle vara intressant med ett resonemang kring ström och inbränning av kablar :-) Så här långt har jag bara tänkt inbränning relaterat till isoleringen och det som händer med olika polarisationer när man gör detta. Då handlar det bara om växlande fält orsakat av spänningen. Den biten är relevant för både signalkablar och högtalarkablar.
 23. Har du provat? Kan inte säga att jag själv har noterat någon direkt skillnad vad gäller inspelning av nätkablar, men trots att det inte är "signalkablar" så menar många att det är stor skillnad och inbränning krävs av både nätkablar och inte minst kontakter. Min kommentar var på det teoretiska planet. Jag har gjort mätningar på störningar och distortion i nätuttag samt simuleringar mm för lite mer avancerade nätfilter. Men inget alls relaterat till inbränning av nätkablar. Men det vore intressant att höra vilka argumenten kan vara för inbränning av nätkablar
 24. Tack! Kul att du finner tråden intressant. Jo, jag har kollat lite vad som finns på marknaden. Tackar för länken. En annan är Nordost Vidar.
 25. Jag har tre noteringar så här långt kring olika alternativ för inspelning. Det blir helt ovetenskapligt - bara mina erfarenheter från lyssning. Inspelningstid och hur stor skillnad man upplever efter inspelning kan säkert skilja sig mycket mellan olika kablar. - Jag började testa med en fyrkantvåg på 100kHz och mycket snabba flanker. Förkortar inspelningstiden dramatiskt, men lyssningsmässigt fick jag en känsla för att kabeln måste spelas lite efter detta innan den sätter sig ljudmässigt. Jag trodde att detta skulle vara bäst inspelningssignal men jag ändrade mig efter lyssning. - Testade sedan med bredbandigt men bandbreddsbegränsat brus. Det förkortar inspelningstiden troligen ungefär lika mycket. Körde två dygn och sen lyssning. Jag upplevde ingen märkbar förändring i ljudet efter avslutat inspelning, men tydlig förbättring mot före inspelningen. - Min erfarenhet är att inspelning med musik funkar precis lika bra, men det tar lång tid och förbättringen sker så långsamt att man inte vet om kabeln stabiliserat sig. Så i slutänden tror jag musik funkar precis lika bra, men det finns poänger ändå. Sen vet jag inte vad som händer om man inte spelat med kabeln på en tid. Kanske måste den åter igen spelas ett tag för att vara som bäst? Om jag skulle addera ex USB-kontakter så måste jag först se om inspelning av sådana har något egentlig betydelse. Ingen aning just nu. Jag kanske i en framtid tar en titt på ex USB-kablars signalöverföring. Ett problem för närvarande är att min mätrigg bara klarar att mäta en del av alla parametrar som är intressanta för den typen av signalöverföring. Nätkablar är ett eget kapitel med helt andra krav och annan funktion än signalkablar. Inspelning av nätkablar ser jag ingen poäng med. Finns säkert de som inte håller med :-)
×
×
 • Create New...