Jump to content

Anders65

Branschmedlem
 • Posts

  668
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Everything posted by Anders65

 1. Det är en bakgrundsprocess i huvudet :-) Jag har en del idéer som jag gärna skulle vilja göra simuleringar på. Men strömkablar är väldigt speciellt i mina ögon och jag har inte än hela bilden av vilka egenskaper den bör ha. En väg framåt kan vara att kombinera kabeln med ett riktigt bra nätfilter som en integrerad del av kabeln. Men först vill jag få fram högtalarkabeln och kablarna för digital audio. Men sen tar jag nog tag i denna del. Men en sak är i alla fall säker om framtida strömkablar. Det blir inte bara en enkel "sladd" med kontakter utan mer en integrerad lösning med inbyggda filter. Kan bli olika versioner för olika typer av apparater, men vi får se... Jag tar väldigt gärna emot tankar, synpunkter och idéer kring strömkablar!
 2. Härligt att du uppskattar prioriteringen jag har gjort. Kablarna ska inte behöva en dyr förpackning för att vara tilltalande. Det är produkten i sig som ska leverera värde på ett ärligt sätt. Visst kanske det blir någon REGAL-logga framöver på förpackning/emballage men inte så mycket mer än så. Dina intryck ligger helt i linje med andras kommentarer. Jag tycker det är en styrka att kablarna levererar samma grundläggande egenskaper i form av öppenhet, klarhet och dynamik oavsett system. Även om det finns nyanser i skillnader med kabeln mellan olika system så är de övergripande egenskaperna som uppnås gemensamma. Detta är för mig kanske allra viktigaste. Jag delar din erfarenhet att även dessa kablar drar en del nytta av inspelning. Riktigt trevlig läsning att Zero-kablarna kan mäta sig med betydligt dyrare och namnkunnigare alternativ. Tack för din fina recension!
 3. Ett steg till mot högtalarkablar.. För att optimera kabelns geometrier för låg induktans utan andra negativa effekter har jag hittills bara haft hjälp av simuleringar av elektrostatiska och elektromagnetiska fält. Genom att studera hur dessa fält påverkas i kabeln går det att få en uppfattning om påverkan på kabelns induktans när jag justerar kabelns konstruktion o geometri. Problemet har dock varit att jag inte kunna se resultaten i uH/m. Men detta är nu löst genom att använda en beräkningsmotor som utvecklats av M.I.T. kallad FastHenry2. Himla kraftfull o snabb, då jag kan få fram induktans för godtyckliga kabelmodeller ritade i 3d. Jag får nu en mycket mer komplett bild som inkluderar hur alla ledare i kabeln samverkar genom de elektromagnatiska fälten. Är detta nödvändigt..? Ja och nej kanske. Men eftersom jag alltid tar utgångspunkt från teori, forskning och simuleringar så är detta otroligt värdefullt för mitt sätt att jobba. Det var komplext att ta fram en högtalarkabel måste jag säga! Har nog rätt extrema krav har jag insett, men det är att tänja på de fysikaliska gränserna till vad som är möjligt som driver mig och det är det jag tycker är kul. Tyvärr tar detta projekt längre tid än jag hoppats på eftersom jag har varit tvungen att hitta några nya lösningar på flera gamla problem. Men simuleringarna och de nya beräkningarna ser mycket lovande ut så här långt 😀
 4. Då är resan genom förstärkaren snart slut. Men vi har förstås det viktiga utsteget kvar. Det blir en lite förenklad blir över hur det fungerar, men jag tänkte försöka förklara principerna. Utsteget är av klass AB med laterala MOSFET-transistorer från Exicon (ECW20N20/EWC20P20). Några fördelar med dessa jämfört med traditionella vertikala MOSFETar är lägre parasitiska kapacitenser och en gynnsammare temperaturkaraktäristisk. Temperaturkaratäristiken hos dessa gör att man kan lägga arbetspunkten så att den blir temperaturstabil. I praktiken så betyder det att jag inte behöver temperaturkompensera arbetspunkten då termisk rusning inte är ett problem. Eftersom jag har batteridrift och vill kunna köra så länge som möjlig utan nätanslutning behöver jag hålla ner biasströmmen genom transistorerna så mycket som möjligt. Eller med andra ord låta steget gå över i klass B vid så låg effekt som möjligt. Men detta resulterar normalt i en oacceptabel övergångsdistortion och är tvärt emot vad exempelvis Nelson Pass gör i sina förstärkare. Och det är då jag får riktigt nytta av låga parasitiska kapacitanser hos MOSFETarna. Detta gör att jag kan styra dem så snabbt och exakt med felkorrektion att jag får bort problemen med denna distortion. Utsteget kan ses som ett strömförstärkningssteg av push-pull typ där spänningsförstärkningen är 1. Jag jämför insignalen till steget med utsignalen i en slags strömspegel. Om dessa strömmar är exakt lika går signalen rakt igenom steget och strömförstärks bara (lite förenklat men i princip). Vid minsta skillnad mellan dessa strömmar korrigeras signalen till MOSFETarna så att in- och utsignal i steget blir precis lika. Detta ger även en riktigt hög dämpfaktor hos steget. Upp till ~2000. För felkorrektion använder jag en krets med strömfeedback. Dessa är överlägsna traditionella operationsförstärkare genom dess snabbhet och mycka fina AC-prestanda. Den har 2000V/us i stig/falltid en setting time på 100ns till 0.1% vilket är mycket bra och av vikt för denna applikation. Det som begränsar hastigheten i steget är inte denna krets förstås, utan drivningen av MOSFETarna på grund av dess kapacitanser. Men genom att begränsa utsteget till två par laterala MOSFETar per kanal håller jag ner kapacitanterna så att jag kan köra steget tillräckligt snabbt utan ett extra drivsteg. Jag fokuserade på att driva laddning och urladdning av gatearna med konstant ström och skapa samma tidskonstant för N resp. P-kanalerna. Men så här i efterhand kanske jag skulle vilja haft ett lite kraftigare drivsteg för MOSFETarna. Det var många sena kvällar innan steget blev stabilt och så snabbt jag ville. Idag lirar det bra upp till 800kHz innan bandbredden behöver begränsas av stabilitetsskäl. Signalen som kommer till steget är därför begränsad till 500kHz/-3dB för att ha god marginal till utsteget börjar tycka att insignalen är för jobbig att hantera. För att få drivningen av MOSFETarna och felkorrektionen att jobba bra gick det åt 4st strömgeneratorer per kanal. Undra om inte detta är rekord för ett steg
 5. Visst är det så. Och det finns olika vägar att nå sina mål gällande vågformen i frekvens och tidsdomänen. Jag tror alla sätt har sina utmaningar men att de blir liteolika beroende på vilka val man gjort. Tror verkningsgraden ligger kring 75%. Den sjunker dock vid låg uteffekt.
 6. Om vi pratar klass AB så tycker jag man kan säga så. Det är biasströmmen genom utgångstransistorerna som bestämmer till vilken effektnivå som steget är i klass A. Över den nivån jobbar ett sådant steg i klass B. Min virrhjärna har varit framme. Jag har använt fel begrepp. Ber om ursäkt. Jag menar mängden återkoppling i dB. Inte förstärkningsmarginal som är en annan sak. Jag vill ha mycket feedback >30dB en bra bit upp i frekvens, vilket kräver ett riktigt snabbt steg. Men likväl så blir det ju som du skriver enklare att uppnå detta med två steg i serie. Men med flera steg får man mer problem med annat - inget är gratis.
 7. Jag kan tänka mig att de som tillverkar för- och slutsteg lägger klass A i försteget för att sätta karaktären där och att slutsteget köra klass AB. Det är ju naturligt och väldigt många som gör så. Men mitt perspektiv är att med ett späningsförstärkarsteg i klass B eller AB så behövs normalt en hög förstärkningsmarginal för att hantera övergångsdistortionen som uppstår i den typen av steg. Jag vet att det råder olika meningar om hur stor marginalen bör vara, men jag vill ha 30-40dB upp till helst 100kHz. Sen är det så att det är enklare att få hög förstärkningsmarginal i ett steg som har unity gain jämfört med ett med hög förstärkning. Jag kör klass AB i förstegsdelen som har låg förstärkning. Jag tycker klass A steg har distortionsmässigt mindre komplexa "problem" att lösa så därför valde jag klass A där jag ha majoriteten av spänningsförstärkningen. Sen kan jag jag med klass A får den distribution av harmoniska övertoner jag vill ha.
 8. Visst är det så. Men VAS är snarare en del av slutsteget. Så min fråga blir kanske om det är vanligt med mixen av klass A och AB i slutsteg?
 9. Instämmer. Min lösning är ingen generell "sanning". Det var den renaste lösningen jag kom på med tanke på de konstruktionsval jag gjort som klass A i VAS. Kommer i inte ihåg om jag skrivit det, men en anledning till klass A i VAS är att jag inte vill ha någon crossover distortion i detta mycket känsliga steg. En annan är att jag vill ha karaktären av klass A men låg effektförbrukning av klass AB i utsteget. Ibland undrar jag varför kombon klass A och klass AB inte är vanligare? Jag har inte sökt så mycket efter det, men det känns lite ovanligt. Eller har jag fel kanske?
 10. Jo, precis. Förstärkningen är 1 i steget. Det en enkel sourceföljare och då blir spänningssförstärkningen ett. Jag vill ha all spänningsförstärkning i ett steg där jag skapar förstärkarens ljudmässiga egenskaper, som distributionen av harmoniska övertoner. En fördel som jag ser det med ett steg är enkelhet och renhet i konstruktionen och att jag har ett steg som jag måste säkerställa en extremt ren strömförsörjning till. Sen har det varit en utmaning i att gå från klass A i VAS till klass AB utan att tillföra något problem eftersom de har olika "referenspunkter". Men JFETen bara buffrar signalen och tillför egentligen inget annat. Vet inte om det var svar på din fråga? Nej, den behöver ingen kylning i min koppling. Men hur mycket ström man behöver köra i den beror på vad den ska driva. Jag simulerade det allra mesta noggrannt. Då såg jag till exempel förlusteffekterna i alla komponenter samtidigt som jag ser att steget orkar driva efterföljande steg tillräckligt bra. Simuleringar är verkligen ett smidigt sätt att se alla komponenters effektförluster.
 11. Nästa steg är oerhört enkelt, men ändå lite intressant och för lite diskuterat tycker jag. Det handlar om att skapa isolation mellan olika steg i signalkedjan. Om man inte har bra isolation mellan exempelvis VAS och slutsteget så kan slutsteget påverkar VAS, vilket kan orsaka stora problem. Samtidigt vill man har så lite komponenter i signalkedjan som möjligt. Det går förstås att skapa en bra isolation med en OP kopplad som spänningsföljare, men jag valde en ännu enklare lösning. Den mycket lågbrusiga LSK170, en JFET av N-typ DC-kopplad som en source-följare. Eftersom JFETar är spänningsstyrda och har mycket låga parasitiska kapacitanser så får man en bra isolation. Mycket bättre val än till exempel en NPN-transistor kopplad som en emitterföljare. En annan fördel jag nyttar för efterföljande steg är source-följarens utimpedans. Men mer om det senare... Jag har riktigt goda erfarenheter från att använda JFET-transistorer från Linear Systems. https://www.linearsystems.com/
 12. Helt underbart att ta del av din upplevelse! Tack - och självklart inspirerar det än mer till det jag håller på med nu. Att få fram en högtalarkabel med samma Zero-teknologi. Det tar tid, men jag hoppas verkligen att det går hela vägen. Jag tror väldigt mycket på den med. Åter igen - jag blir så glad över din upplevelse. Jag tycker både instrument och sång får en närhet och realism där alla nyanser och detaljer kommer med på ett naturligt och vilsamt sätt. Om det tar väldigt mycket tid med högtalarkabeln så går det betydligt fortare med det andra spåret. Att få fram en första riktigt bra kabel för digitalt ljud. Den är mer traditionellt konstruerad, men jag har varit mycket noggrann med materialvalen. Ser ut att kunna få ett rätt bra pris - vilket är trevligt.
 13. Igår började jag fundera om jag kanske borde kolla om det skulle gå att vara med som utställare på HEM - väldigt sent påtänkt förstås... Saker har nog aldrig gått så fort som idag.. Men nu är allt bokat och klart. Jag kommer stå vid ett ståbord i två dagar förhoppningsvis framför en roll-up som jag beställde ikväll . Men det är faktiskt tack vare de fina ord jag fått från de här och andra som kommenterat egenskaperna hos kablarna som gjorde att jag vågade ta steget redan nu! Hoppas vi ses till helgen!
 14. Gjorde precis en uppdatering på hemsidan som gör det möjligt att - om man vill - få nyheter till sig. Tänker mig korta notiser om saker som kan vara intressanta att känna till. Jag använder inga ljud (tycker själv att det kan vara lite störande) och skickar bara via webläsare om man tillåter aviseringar i den och självklart bara om man tackat ja.
 15. Tack :-) Lite design och belysning gör verkligen stor skillnad mot en standard prototyplåda.
 16. Det glädjer mig verkligen att du är så nöjd. Det bästa kvitto jag kan få - att dessa kablar verkligen levererar
 17. Ibland går saker lite fortare än man tror. Hemsidan har fått sig en uppdatering och nu finns det även en webshop. Samma priser som tidigare prislista, men jag har lagt till några tjänster. Flera produkter kommer förstås så småningom. Hemsidan o webshopen är bara på engelska för att spara en massa jobb att hantera flera språk. Tar jättegärna emot kommentarer och förslag förstås. Skulle tro att det finns en massa småsaker jag inte sett än och kanske saker som jag borde ha med men inte tänkt på. Det är första gången jag gör en webshop så det finns säkert en del nybörjarfel. Men som sagt, kom gärna med feedback så fixar jag till det som behövs. https://regalaudio.se/ /Anders
 18. Tänkte berätta lite om vad som händer bakom kulisserna... Jag är nu mitt inne i tekniska diskussioner med den tillverkare av som vi valt för högtalarkablarna. Allt känns riktigt bra, även om det är för tidigt att ropa hej till att vi kommer hela vägen. Men det ser ljust ut att vi så småningom kommer bredda sortimentet med högtalarkablar med Zero technology. Eftersom tillverkaren aldrig sett en liknande konstruktion, så tar det en hel del tid att diskutera material, geometrier, uppbyggnad och tillverkning. Vi har genom Zero technology och en lite annorlunda konstruktion för att sänka induktansen en väldigt speciell kabel. Men det är kul att ge lite utmaningar till underleverantörer Samtidigt jobbar vi med att ta fram en kabel för digitalt ljud. Fokus är en mycket "snabb" kabel med minimala förluster och 75 ohm karaktäristisk impedans. Ledaren är en solid silverpläterad koppartråd och isoleringen är av gasinjecerad polyeten. Jag tänkte börja med en längd på 1,5m. BNC-kontakter med RCA-adaptrar av god kvalitet (teflonisolering). Sen jobbar jag även med en uppdatering av hemsidan för att skapa en webshop. Det kommer även dyka upp några tjänster där. Jag tror att om ca 2 veckor så borde det mesta vara på plats inklusive en koppling till Klarnas betaltjänst checkout, som jag tycker ger en bra flexibilitet för betalningar. /Anders
 19. Vi fortsätter resan ett steg till. Så här långt har vi gjort allt vi kan för att Anna ska vara vara precis som hon är. Men nu kommer det mest kritiska steget i förstärkaren att förstora alla egenskaper med ca 28dB. Det är viktigt att här tänka på att 1V nu ska bli 25V - och exakt så från ~1Hz till 400kHz. Vi ska dessutom göra förstoringen så att timingen bevaras ända ner på nanosekundnivå. Jag tycker timingen är viktig för att snabba transienter inte ska påverkas och låta färgade. Jag valde två grundprinciper för detta. Jag vill inte ha ett push-pull steg på grund av övergångsdistortion (kan visserligen hanteras med återkoppling, men det kräver mycket hög förstärknings-marginal upp i frekvens) och jag vill ha ett extremt snabbt steg för att bevara timingen. Jag vill att steget ska ha en inbyggd snabbhet med en marginal på minst 10ggr och den snabbheten inte får skapas genom återkoppling. Det är inga problem att klara detta, men det kräver att man konstruerar för hög hastighet. En cascodekoppling i steget var det jag designade in. Men tyvärr visade det sig att jag inte tänkt på den "biasspänning" som man tappar i dessa steg. Konsekvensen blev att jag inte fick upp max spänningssving ens i närheten av Rail-to-rail. Detta är nödvändigt för att kunna leverera max effekt på 150W vid 8 ohm med den +/- spänning jag har att tillgå. Det gjorde ont, men det blev att löda bort hela den kopplingen och patcha dit en source-följare plus en konstantströmsgenerator. Faktum är att det nya steget överträffar det gamla steget. Det är mycket snabbt. Körde förstärkaren fram till och med detta steget upp till 2 MHz när jag släppte på utan begränsningar. Jag har viss lokal återkoppling för att sätta förstärkningen och förbättra linjäriteten på steget. Men eftersom jag kör steget i ren klass A så behöver jag inte bekymra mig över att lösa andra typiska distortionsproblem med återkoppling. En snabb liten N-MOS transistor (2N7000) tillsammans med NPN-transistorn KSC3503 utgör kärnan i steget. En kombination som visade sig fungera mycket bra tillsammans. Blev imponerad av vad dessa kan göra tillsammans På bilden nedan ser man patchningen med N-MOS och NPN-transistorn. Den extra konstantströmsgeneratorn som krävdes syns inte på bilden. Pilligt värre att lösa detta.
 20. Prototyp 1 och 2 av förstärkaren hade en traditionell motorstyrd volymkontroll. Alps och Bourns har likande komponenter för detta. Upplevde dock problem med att ljudnivån på riktigt låg volym inte blev samma mellan kanalerna. Så det blev relästyrd volymkontroll, men jag har kvar den motorstyrda potentiometern, men nu ger den bara en spänning in till ADC i XIAO-modulen (mikrokontroller o lite annat godis. För övrigt kompatibel med Arduino-plattformen). Den spänningen motsvarar sedan en den volym som sätts av mikrokontrollern med hjälp av reläna. Eftersom utimpedansen från föregående steg är låg så valde jag att ha så konstant utimpedans från resistorstegen som möjligt. Jag använder ytmonterade tunnfilmsmotstånd och 6st latchande relän per kanal vilket ger 0...64dB dämpning i ca 1dB steg. Dessa styrs från mikrokontrollern via I2C-bussen och en lokal I/O-expander för varje kanal. Denna onlinekalkylator gör uträkningen av motståndsvärdena superenkel! http://www.eijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html
 21. Jag fyller på med lite mer.. Normalt skickas all data i lokala nätverk med hjälp av en transportprotokoll som hanterar alla eventuella bitfel som uppstår genom omsändningar. Detta gäller både trådade och trådlösa nätverk. TCP/IP är ett sånt protokoll. Sen finns det protokoll för nätverk som inte nyttjar omsändningar, som UDP. För USB finns det olika sätt att skicka data. Så kallad BULK-överföring som exempel används mot hårddiskar nyttjar omsändningar vid bitfel. Medan audio nyttjar "Isochronous" som inte använder omsändningar. För strömmande data vill man ofta ha låga och konstanta fördröjningar och då använder ibland protokoll som inte använder omsändningar. Sen är ju nätverken så snabba idag så att omsändningar inte påverkar latensen så mycket, men för USB audio sker inga omsändningar vid bitfel. AES och S/PDIF är enkla protokoll som inte använder sig av omsändningar eller CRC för att identifiera bitfel (använder paritetsbit som visar om ett fel finns, men den räcker inte för att korrigera fel). Dessa protokoll transporterar PCM i en riktning utan omsändningar. För transport av DSD över dessa gränssnitt används DoP (DSD over PCM).
 22. Jag har tyvärr lite dålig koll på vad DACar gör vid enstaka CRC-fel, men jag tror inte det blir tyst. DACen kan nog inte felkorrigera ett fel som uppstår, men den borde kunna minimera ljudets påverkan av fel. Men någon påverkar blir det oavsett. Vid enstaka bitfel borde det resultera i distortion, men tappar man mycket data kan det bli tyst, men då mutar DAC-chipen för att det inte ska spraka i ljudet (så gjorde den DAC jag gjorde för några år sen i alla fall). Men påverkan på ljudet med USB-kablar handla nog oftast om mängden enstaka bitfel. Precis både buffring om omklockning är ju vanligt. Men det hjälper inte för enstaka bitfel. Här pratar vi DAC och USB Om vi pratar ljudpaket i nätverk över ethernet och TCP så routas trafik genom nätverkets routers/nätverksswitch. Detta kan göra att datapaket kommer fram i fel ordning. Sekvensnummer och logik med buffring fixar detta enkelt. Men detta handlar inte om USB, utan kommunikation i nätverk. Det handlar om flera saker. EMI (Elektromagnetiska störningar - eller "störningar") kan orsaka olika typer av problem hos en DAC. Ett problem är att de kan öka mängden bitfel och påverka ljudet på det sättet. Men EMI kan även påverka de mycket känsliga analoga delarna i en DAC. Hur känslig DACen är mot den typen av störningar beror väldigt mycket på konstruktionen. EMI via ex USB kan potentiellt även påverka klockningen i DACen - jittret, vilket i sin tur påverkar ljudet.
 23. Ska nog tillägga att jag tror dåliga impedansanpassningar är ett vanligt problem gällande USB. En dålig kabel förvärrar problem med CRC-fel i signalöverföringen, men en kabel kan nog inte korrigera för en dålig konstruktion på kretskortsnivå. EMI-problem som orsakar CRC-fel kan dock påverkas av kabeln. Längden på kabeln påverkar båda EMI och potentiellt CRC-fel på grund av dålig signalintegritet (dålig signalintegritet = signalen håller sig inte inom specifikationen).
 24. Intressant test. Vid dataöverföringar över USB används CRC (kodning för att upptäcka bitfel) och omsättningar, därför ser man skillander i hastighet. Vid dataöverföringar blir överföringen av data därmed alltid korrekt, men har man exempelvis en för lång eller dåligt impedansanpassad kabel kommer överföringshastigheten sjunka. Eller om det ex. finns problem med EMI eller kurvformen på signalen. Felkorrektion betyder alltså att en del data inte kommer fram korrekt utan måste skickas igen. För USB och digital audio är det lite annorlunda. CRC används för att upptäcka bitfel, men det sker inga omsändningar. Är inte riktigt påläst hur DACar hanterar CRC-fel, men kan tänka mig att de antingen använder föregående ord eller så kanske de interpolerar för att minimera effekten av CRC-fel. Men i vilket fall så kommer ljudet påverkas mer eller mindre av dessa CRC-fel. Så din test är på sätt och vis relevant även om den visar en annan sak. Man vill inte ha CRC-fel vid överföring av digital audio. Ska väl tillägga att EMC-problem mycket väl kan ge bitfel och därmed påverka ljudet.
 25. Jag delar insikten om att även kablar är komplext och jag har varit tvungen att gräva djupt i forskning kring materialvetenskapen för att hitta en del av svaren vi söker. Även om jag hittills mest fokuserat på kablar för överföring av analoga audiosignaler så är en del av detta förstås relevant även för överföring av digitalt ljud. Här följer en del av det som ligger bakom skillnader i ljud mellan olika kablar för överföring av digitaliserat ljud... som ex USB-kablar. De digitala formaten ger även andra utmaningar som exempelvis impedansanpassning. Vid minsta missanpassning i impedans mellan drivare (ex Streamer ) kabeln och mottagaren (ex DAC) så uppstår reflektioner i kabeln. I ett gränssnitt med 75 ohm ska alla dessa tre delar ha 75 ohm oberoende av frekvens för att undvika reflektion. I praktiken är detta inte möjligt. Reflektioner som uppstår orsakar jitter, vilket kan få påverkan på ljudet. Känsligheten för detta och hur ljudet påverkas är olika från system till system, vilket gör detta område svårt. Men även kabelns längd har betydelse för om jittret påverkar ljudet (låter konstigt kanske med det finns förklaringar till det förstås). Men det handlar om när data samplas i förhållande till när reflektionerna i kabeln når mottagaren. Utöver bristfällig impedansanpassning så har även ledningsbundna störningar via ex USB-kablar ofta påverkan på ljudet. En kabel som inte medger tillräckligt hög bandbredd ökar stig/falltiderna på den "digitala" signalen vilket leder till ett ökat jitter - och en påverkan på ljudet.
×
×
 • Create New...