Jump to content

Anders65

Branschmedlem
 • Posts

  668
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Everything posted by Anders65

 1. Accuphase Kensonic P-20 (efter lite googlande..)
 2. En kort kommentar. Om ledardiametern är under ca 0,5 mm är uppstår inte någon nämnvärd skineffekt i audioområdet. Det är oavsett koppar, silver eller silverplätering. Så om man fruktar skineffekten så är det bara att försäkra sig om att diametern på varje enskild ledare är max 0,5 mm. Det finns många åsikter kring ledarmaterial och plätering. Materialen i ledaren har absolut betydelse, men upp till ganska hög nivå är min erfarenhet att andra faktorer spelar betydligt större roll för hur bra en signalkabel är rent ljudmässigt.
 3. Det är lite olika. Som exempel består kommande referensserie av RCA-kablarna av 6st separata lager som jag bygger upp med "råmaterial". /Anders
 4. Bra att du frågar. För de flesta kablar köper jag alla råvaror och bygger för hand i mitt "produktionsrum". Undanstaget idag är digitalkablarna som byggs av en svensk underleverantör enligt min specifikation. Eventuellt kommer jag lägga ut flera kablar hos en underleverantör - om det blir mer serietillverkning.
 5. En högst relevant fråga! Under våren har patentet haft högst prio, vilket var en förutsättning även för högtalarkablarna. I sommar är det studiokablar (XLR), referensserien och nu tonarmskabeln som gäller. Sen blir det förhoppningsvis högtalarkablarna. Själva kabeln i sig är konstruerad och simulerad med mycket bra resultat. Det som återstår är producerbarhet, prototyper och iterationer med lyssningstester. Men jag måste tyvärr även tillägga att ekonomin har varit och är en begränsande faktor för att kunna gå hela vägen med dessa. De är dyra att utveckla eftersom det är en helt unik kabel som måste byggas från grunden. Men planen är att fokusera på den under hösten. /Anders
 6. Jag gör 1,25m längd på prototyperna. Blir säkert några iterationer på prototyperna för att få dem så bra jag vill innan arbetet fortsätter med lyssningstester. Skulle tro att det ligger ca en månad bort innan labbande på prototyper på grund av leveranstider på material.
 7. Tack vare bollning med@MatsT kring olika aspekter för en tonarmskabel kompletterat med input här så kommer jag ta fram ett par prototypkablar. - En DIN-RCA och en RCA-RCA. Jag har två huvudsyften med prototypkablarna - Testa om konstruktionen jag tänkt mig håller hela vägen. - Utreda producerbarheten av två versioner. DIN-kontakten är klart svårast då det blir trångt i kontakten på grund av teknologin. Om det lyckas så... - Kommer det finns möjlighet till rak eller vinklad DIN. - RCA-RCA får en jordtamp i varje ände. DIN-RCA i RCA-änden eftersom tonarmen redan är jordad via en pol i DIN-kontakten. - DIN-XLR. Det blir nog i steg 2 eftersom jag tror det blir lite skillnader mot de andra två versionerna. - Cirka 1m längd. Beror lite på vart jag kan hamna med kapacitanserna i kabeln. - Huvudfokus är MC, men jag kommer försöka få ner kapacitansen för att passa riktigt bra till MM med. - Kabeln kommer att ärva samma koncept som Zero XLR för att minimera störnivåerna som orsakas av påstrålade elektromagnetiska fält. - Tanken är att hålla ner diametern så att kabeln blir lätt och flexibel eftersom jag vill minimera den mekaniska kopplingen till skivspelaren via kabeln. Men utan avkall på prestanda Kommer att testa en ny lösning för att hålla ner kapacitanserna med små dimensioner. - Och den förstås kommer byggas för förlustfri signalöverföring med Zero technology. - Alla kabelversioner får kontaktdon med PTFE-isolering för minimala signalförluster i kontaktdonen. Not: Kapacitanserna jag pratar om är lastkapacitanser och inte signalkapacitanser. Vilket är två helt olika saker med den konstruktion jag använder. /Anders
 8. Kanske inte är så konstigt... men - DIN till RCA eller RCA-RCA? - Separat jordtråd. Används det? Längd? Hur går resonemangen kring jordtråden? - Lämplig kabellängd? /Anders
 9. Absolut. Jag skulle vilja lägga ut en "krok" här till er som erfarenheter av tonarmskablage så skulle vi kunna diskutera och se om jag kan göra något. Anledningen är att jag själv inte har någon vidare kunskap kring olika aspekter kring ett riktig bra sådant kablage. Tänker på egenskaper som flexibilitet, dimensioner, kontaktdon m.m. Några exempel på riktigt bra tonarmskablage är en väg fram. Får jag en bra känsla för hur ett bra sånt kablage bör se ut så ska jag se om jag göra det med Zero technology. Finns det någon lämplig tråd eller ska jag skapa en ny?
 10. Ett par trevliga sommarnyheter, Vi har nu även börjat levererat kablar till musikstudios, vilket jag tycker är superkul. Speciellt roligt att de jag pratat med är så intresserade av det vi gör. Det gör att vi nu håller på att ta fram en studioversion av XLR-kablarna - baserade på Zero technology förstås. Ska bli riktigt spännande att se vilken feedback vi får på dessa så småningom. En känd svensk producent/mix & master engineer som nyligen skaffat våra digitalkablar säger så här: "Jag hade en bra kabel innan, skillnaden blir mindre då mot en "vanlig" MEN jag gillar verkligen vad jag hör. Det blir lättare att skruva ljudet rätt. Roligare att jobba och slutresultatet blir mer fas-rätt, balanserat och rent. Otroligt roligt att upptäcka denna kabel!" /Anders
 11. Zero technology = Patent pending Idag är en stor dag! Resulatet av två månaders arbete tillsammans med en patentbyrå är patentskydd för Zero technology. "Allt är möjligt bara man är envis och inte ger upp" - Christian von Koenigsegg, från sommarprat i P1 i år. Patentansökan har nu lämnats in till patentverket, vilket betyder att Zero technology har patentskydd. Tack vare en investering från ett riskkapitalbolag och hjälp av en patentbyrå att skriva patenttexten så lämnades patentansökan för Zero technology in idag. Patentet ger ensamrätt till den tekniska lösningen bakom Zero technology och omfattar kablar inom en stor mängd tillämpningar, men även motsvarande tillämpningar för förlustfri överföring av analoga signaler på kretskort. Kretskortstillämpningar utöver audio kan exempelvis vara medicinska instrument, mätinstrument, sensorer mm. Att skydda teknologin var en nödvändighet för en långsiktig utveckling av Regal technology och våra produkter. Alla våra RCA och XLR-kablar för analoga audiosignaler samt kommande högtalarkablar omfattas av patentskyddet. Detta innebär även att jag nu kommer kunna distributera kablar med Zero technology till utvalda butiker. /Anders
 12. En uppdatering från Audiophonics: - De har uppdaterat informationen på hemsidan till 99,9% (tyvärr missade de att uppdatera en text, vilket gör att det står kvar 99,999% där). - De frågade om hur jag mätt IACS. De fick all nödvändig info för att kunna göra detta själva - vilket de tackade för. Jag släpper denna punkt från mitt håll /Anders
 13. Jag har nu kontaktat leverantör B (Audiophonics i Frankrike), som svarar att det ska vara 99,999% (5N) silver i leverad tråd (står både 99,9% och 99,999% på hemsidan, men enligt dem är 99,999% korrekt). Jag gav Audiophonics mätresultaten för att ge den en chans att kontrollera sina uppgifter. Fortsättning följer... Kan tillägga att den 4N silvertråd jag mätte på baseras på ett giltigt certifikat gällande materialets renhet, vilket gör den till en bra referens. En referens med en materialkvalité som mätningarna validerar är korrekt. /Anders
 14. Nu har jag några intressanta mätresultat av renheten hos tre olika metalltrådar. Alla med en diameter nära 0,5mm. En koppartråd och två silvertrådar. 3N koppartråd = Uppmätt IACS 101,7% (Leverantör A. Enligt dem ska kopparn ha en renhet på 99,9% eller 3N) 5N silvertråd = Uppmätt IACS 102,4% (Leverantör B. Enligt dem ska silvertråden ha en renhet på 99,999% eller 5N) 4N silvertråd = Uppmätt IACS 107,3% (Leverantör C. Enligt dem ska silvertråden ha en renhet på 99,99% eller 4N) Leverantör B är en leverantör av komponenter för HiFi och DIY, medan leverantör C är en leverantör av material för professionellt bruk. Jag blir ganska besviken på leverantör B vars silver faktiskt ska vara renare än den från leverantör C. Men mätningen visar att silvret från leverantör C är mycket renare. Jag skulle till och med säga att silvertråden från leverantör B är av dålig kvalité. Speciellt med tanke på att den bör vara något bättre än tråden från leverantör C. Slutsatsen blir (tyvärr) att denna typ av uppmätning var mycket relevant. /Anders
 15. Jag kan mäta resistans på två sätt. Båda med 4-polsmätning. Dels traditionellt med en DC-ström vilket då bara ger realdelen. Men jag kan även mäta resistansen med en växelström av valbar frekvens inom 100Hz - 100kHz. Med denna mätning kan jag se både realdelen och imaginärdelen separat, men också impedansen.
 16. Ska se om jag kan reda ut lite kring detta... dels kring resistans och materialet ledningsförmåga, men även mina resonemang kring varför materialets ledningsförmåga påverkar ljudet mera än dess resistans. Här har jag inte exakta svar, men det är så långt jag kommit genom tidigare resonemang i tråden samt inläsning av forskning. Resistansen är det motstånd i enheten ohm som vi mäter exempelvis över en resistor eller över ledaren i en signalkabel. Om vi mäter resistansen för en ledare i en signalkabel som är 0,5m lång så får vid dess resistans på säg 0,1ohm. Nu kan vi säga även att signalkabelns ledare har en resistans på 0,2ohm per meter. Resistivitet är däremot måttet på materialets ledningsförmåga och har enheten ohm-meter. Alltså inte ohm/meter. Konduktivitet är bara inversen av resistiviteten. Materialets ledningsförmåga som med en viss längd och diameter på tråden ger en viss resistans byggs upp av flera olika materialegenskaper. Om vi här bortser från inducerade strömmar som exempelvis virvelströmmar (=skinneffekt) som inte blir relevant för audiosignaler under en viss diameter på ledaren så finns det tre huvudsakliga materialegenskaper som påverkar hur bra materialet leder ström: Hur starkt valenselektronerna hålls till atomkärnan. Detta kallas även för elektronmobilitet. Hur mycket orenheter det finns i materialet. Hur kristallstrukturen i materialet ser ut. Man skulle kunna säga att den resistans vi mäter är dessa parametrar tillsammans. Det som är viktigt att inse är att när vi mäter resistansen så ser vi bara summan av alla dessa tre parametrar. Men eftersom dessa påverkar materialets ledningsförmåga på tre olika sätt så uppstår små skillnader när vi kör en audiosignal genom ledaren. Det är det vi genom vår mycket känsliga hörselapparat som gör att vi kan höra skillnaden mellan två signalkablar där endast ledarmaterialet skiljer. Men genom att mäta skillnaden i konduktans enligt ovan får jag ett mått på summan av orenheterna och kristallstrukturen för ett visst material som koppar eller silver. Det förklarar även varför det inte är samma sak att minska resistansen genom en kortare kabel eller en tjockare ledare jämfört med att påverka materialets ledningsförmåga genom minska mängden syre eller antalet kristaller per volymenhet i ledarmaterialet. Ska nog tilllägga att även själva elektronmobiliteten har betydelse för ljudet.
 17. Nu har jag kalibrerat mätningen. Jag har även noterat att diametern på silvertråden jag provmäter på varierar med några enstaka mikrometer längs tråden. Så med ett medelvärde av flera mätningar tillsammans med en kalibrerad resistansmätning så ligger silvertråden på IACS 104% vilket fortfarande är lite lågt, men okej ändå. Man kan förstås fråga sig varför jag intresserat mig för denna mätning? Jo, det är så lätt för tillverkare av koppar och silvertråd att ange "superbra" värden som till exempel IACS 107% eller 6N koppar utan att det går att verifiera. En del tillverkare kan uppvisa certifikat, men hur vet jag att certifikatet gäller för den tråden eller kabeln jag får levererad? Jag vill veta vilken materialkvalité på koppar eller silver jag verkligen får. Med denna enkla mätning går det inte att fuska med materialen. Jag ser om materialet inte håller förväntad renhet. En kvalitetssäkring helt enkelt
 18. Kanske borde skriva hur jag räknar ut det... L = Trådens längd A = Trådens tvärsnittsarea R = Uppmätt resistans över trådens längd \(\rho\) = Resistivitet (enhet: ohm-meter) \(\rho = \frac{R \times A}{L}\) \(\sigma\) = Konduktivitet (enhet: Siemens/meter) \(\sigma = \frac{1}{\rho}\) IACS 100% motsvarar en konduktivitet på 58 MS/m vilket i sin tur motsvarar en koppar med 99,9% renhet vid 20graderC.
 19. Idag kom mikrometern så jag började förstås mäta direkt Repeterbarheten på mätningarna är över all förväntan vilket gör att jag ligger på +/-0,1% mellan mätningar på samma tråd. Men jag är osäker på hur väl den absoluta nivån stämmer. Därför beställde jag några lågohmiga shuntmotstånd med bra tolerans så att jag kan verifiera resistansmätningarna bättre. Då vet jag ungefär hur stor den absoluta toleransen blir. Men i vilket fall så mätte jag en silvertråd enligt IACS till 102,4% vilket är förvånansvärt lågt värde. Antingen så håller inte tråden den kvalité som uppgivits eller så stämmer inte min absoluta nivå så bra än. Återkommer... Bäställde även några meter koppartråd av 3N kvalité (99,9% koppar). Den borde ligga nära IACS 100%. /Anders
 20. Jag är kanske inte rätt person att svara på det, men om man hör lite brum ifrån utrustningen kan man prova att vända kontakten. Ett annat sätt kan vara att känna med baksidan av ett finger om utrustningens chassi laddas upp. Då kan man prova om det försvinner när man vänder kontakten. Någon med bättre förslag?
 21. Det finns nog flera intressanta mätningar man skulle kunna göra. Det finns många parametrar jag skulle kunna mäta på kontaktdon, men just kopparkvalité i signalledaren är lite svårt på grund av att det är svårt att mäta tillräckligt noggrant. Däremot är det inga problem att mäta kapacitans och dielektriska förluster, vilket ger kvalitén på plastmaterialet i kontaktdonet. Kontaktövergångar i form av noggrann resistansmätning kan göras då jag använder 4-polsmätning.
 22. Allt är relativt.. Relativt koppar med 99,9% renhet kan ledningsförmågan vara högre, som till exempel hos silver. Ledningsförmågan hos silver ligger ofta kring 107% jämfört med den kopparkvalité som man i IACS satt till 100%. Hade 100% motsvarat ett supraledande material så skulle man inte kunna komma högre än just 100%. Ett annat sätt att säga samma sak som dessa procentsatser är att silver leder ström så många procent bättre än koppar
 23. Jag fick en tanke härom kvällen... Jag skulle vilja kunna mäta kvalitéen på koppar och silverledare. Om vi tar s.k. ETF koppar med 99,9% renhet avseende syremolekyler så har den en ledningsförmåga på 100% enligt IACS - en standard från 1914. Men om vi har en koppar av 99,99% renhet så ökar ledningsförmågan med ca 1% till 101%. Med enkristallskoppar har jag sett siffror uppåt 113% vilket till och med är över silver som vanligen ligger kring 107%. Genom att mäta resistansen, längden och diametern på en koppar/silver-tråd tillräckligt noggrannt så borde jag kunna få fram materialkvalitéen hyffsat bra. För detta beställde jag en digital mikrometer som har upplösningen 1um. Noggrann resistansmätning har jag redan i mätriggen. Med dessa prylar borde jag kunna mäta med 0,3 - 0,4% relativ noggranhet. Den absoluta mätnoggrannheten borde kunna hamna på strax under 1%.
 24. Dags för en liten nyhetsuppdatering, Har haft stora problem under en hel vecka med hostingen av hemsidan. Den har varit superseg på grund av problem med servrarna den kördes på. Jag blev till slut tvungen att flytta från servrar i UK till andra i NL. Gick otroligt smidigt och nu snurrar allt som det ska igen :-) Högtalarkablarna har äntligen fått grönt ljus att kunna tillverkas. Helt klart en milstolpe som klarats av. Men det återstår några utmaningar... Tyvärr kommer det dröja ett tag tills jag har löst finansieringen för att dra igång tillverkningen. Men som jag ser det nu är det en tidsfråga, även om det dröjer några månader innan det är löst. Men, jag jobbar nu intensivt med en annan "nyhet" som jag planerar att släppa inom en månad. Återkommer givetvis här när det är dags. /Anders
 25. Så nu är hemsidan uppdaterad med dessa kablar Priset blev från 960kr med BNC-kontakter. Att priset ökar så markant med RCA-kontakter beror dels på att dessa kontakter är mycket dyrare och på att det tar betydligt längre tid att montera dessa.
×
×
 • Create New...