Jump to content

Anders65

Branschmedlem
 • Posts

  657
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  12

Everything posted by Anders65

 1. En uppdatering från Audiophonics: - De har uppdaterat informationen på hemsidan till 99,9% (tyvärr missade de att uppdatera en text, vilket gör att det står kvar 99,999% där). - De frågade om hur jag mätt IACS. De fick all nödvändig info för att kunna göra detta själva - vilket de tackade för. Jag släpper denna punkt från mitt håll /Anders
 2. Jag har nu kontaktat leverantör B (Audiophonics i Frankrike), som svarar att det ska vara 99,999% (5N) silver i leverad tråd (står både 99,9% och 99,999% på hemsidan, men enligt dem är 99,999% korrekt). Jag gav Audiophonics mätresultaten för att ge den en chans att kontrollera sina uppgifter. Fortsättning följer... Kan tillägga att den 4N silvertråd jag mätte på baseras på ett giltigt certifikat gällande materialets renhet, vilket gör den till en bra referens. En referens med en materialkvalité som mätningarna validerar är korrekt. /Anders
 3. Nu har jag några intressanta mätresultat av renheten hos tre olika metalltrådar. Alla med en diameter nära 0,5mm. En koppartråd och två silvertrådar. 3N koppartråd = Uppmätt IACS 101,7% (Leverantör A. Enligt dem ska kopparn ha en renhet på 99,9% eller 3N) 5N silvertråd = Uppmätt IACS 102,4% (Leverantör B. Enligt dem ska silvertråden ha en renhet på 99,999% eller 5N) 4N silvertråd = Uppmätt IACS 107,3% (Leverantör C. Enligt dem ska silvertråden ha en renhet på 99,99% eller 4N) Leverantör B är en leverantör av komponenter för HiFi och DIY, medan leverantör C är en leverantör av material för professionellt bruk. Jag blir ganska besviken på leverantör B vars silver faktiskt ska vara renare än den från leverantör C. Men mätningen visar att silvret från leverantör C är mycket renare. Jag skulle till och med säga att silvertråden från leverantör B är av dålig kvalité. Speciellt med tanke på att den bör vara något bättre än tråden från leverantör C. Slutsatsen blir (tyvärr) att denna typ av uppmätning var mycket relevant. /Anders
 4. Jag kan mäta resistans på två sätt. Båda med 4-polsmätning. Dels traditionellt med en DC-ström vilket då bara ger realdelen. Men jag kan även mäta resistansen med en växelström av valbar frekvens inom 100Hz - 100kHz. Med denna mätning kan jag se både realdelen och imaginärdelen separat, men också impedansen.
 5. Ska se om jag kan reda ut lite kring detta... dels kring resistans och materialet ledningsförmåga, men även mina resonemang kring varför materialets ledningsförmåga påverkar ljudet mera än dess resistans. Här har jag inte exakta svar, men det är så långt jag kommit genom tidigare resonemang i tråden samt inläsning av forskning. Resistansen är det motstånd i enheten ohm som vi mäter exempelvis över en resistor eller över ledaren i en signalkabel. Om vi mäter resistansen för en ledare i en signalkabel som är 0,5m lång så får vid dess resistans på säg 0,1ohm. Nu kan vi säga även att signalkabelns ledare har en resistans på 0,2ohm per meter. Resistivitet är däremot måttet på materialets ledningsförmåga och har enheten ohm-meter. Alltså inte ohm/meter. Konduktivitet är bara inversen av resistiviteten. Materialets ledningsförmåga som med en viss längd och diameter på tråden ger en viss resistans byggs upp av flera olika materialegenskaper. Om vi här bortser från inducerade strömmar som exempelvis virvelströmmar (=skinneffekt) som inte blir relevant för audiosignaler under en viss diameter på ledaren så finns det tre huvudsakliga materialegenskaper som påverkar hur bra materialet leder ström: Hur starkt valenselektronerna hålls till atomkärnan. Detta kallas även för elektronmobilitet. Hur mycket orenheter det finns i materialet. Hur kristallstrukturen i materialet ser ut. Man skulle kunna säga att den resistans vi mäter är dessa parametrar tillsammans. Det som är viktigt att inse är att när vi mäter resistansen så ser vi bara summan av alla dessa tre parametrar. Men eftersom dessa påverkar materialets ledningsförmåga på tre olika sätt så uppstår små skillnader när vi kör en audiosignal genom ledaren. Det är det vi genom vår mycket känsliga hörselapparat som gör att vi kan höra skillnaden mellan två signalkablar där endast ledarmaterialet skiljer. Men genom att mäta skillnaden i konduktans enligt ovan får jag ett mått på summan av orenheterna och kristallstrukturen för ett visst material som koppar eller silver. Det förklarar även varför det inte är samma sak att minska resistansen genom en kortare kabel eller en tjockare ledare jämfört med att påverka materialets ledningsförmåga genom minska mängden syre eller antalet kristaller per volymenhet i ledarmaterialet. Ska nog tilllägga att även själva elektronmobiliteten har betydelse för ljudet.
 6. Nu har jag kalibrerat mätningen. Jag har även noterat att diametern på silvertråden jag provmäter på varierar med några enstaka mikrometer längs tråden. Så med ett medelvärde av flera mätningar tillsammans med en kalibrerad resistansmätning så ligger silvertråden på IACS 104% vilket fortfarande är lite lågt, men okej ändå. Man kan förstås fråga sig varför jag intresserat mig för denna mätning? Jo, det är så lätt för tillverkare av koppar och silvertråd att ange "superbra" värden som till exempel IACS 107% eller 6N koppar utan att det går att verifiera. En del tillverkare kan uppvisa certifikat, men hur vet jag att certifikatet gäller för den tråden eller kabeln jag får levererad? Jag vill veta vilken materialkvalité på koppar eller silver jag verkligen får. Med denna enkla mätning går det inte att fuska med materialen. Jag ser om materialet inte håller förväntad renhet. En kvalitetssäkring helt enkelt
 7. Kanske borde skriva hur jag räknar ut det... L = Trådens längd A = Trådens tvärsnittsarea R = Uppmätt resistans över trådens längd \(\rho\) = Resistivitet (enhet: ohm-meter) \(\rho = \frac{R \times A}{L}\) \(\sigma\) = Konduktivitet (enhet: Siemens/meter) \(\sigma = \frac{1}{\rho}\) IACS 100% motsvarar en konduktivitet på 58 MS/m vilket i sin tur motsvarar en koppar med 99,9% renhet vid 20graderC.
 8. Idag kom mikrometern så jag började förstås mäta direkt Repeterbarheten på mätningarna är över all förväntan vilket gör att jag ligger på +/-0,1% mellan mätningar på samma tråd. Men jag är osäker på hur väl den absoluta nivån stämmer. Därför beställde jag några lågohmiga shuntmotstånd med bra tolerans så att jag kan verifiera resistansmätningarna bättre. Då vet jag ungefär hur stor den absoluta toleransen blir. Men i vilket fall så mätte jag en silvertråd enligt IACS till 102,4% vilket är förvånansvärt lågt värde. Antingen så håller inte tråden den kvalité som uppgivits eller så stämmer inte min absoluta nivå så bra än. Återkommer... Bäställde även några meter koppartråd av 3N kvalité (99,9% koppar). Den borde ligga nära IACS 100%. /Anders
 9. Jag är kanske inte rätt person att svara på det, men om man hör lite brum ifrån utrustningen kan man prova att vända kontakten. Ett annat sätt kan vara att känna med baksidan av ett finger om utrustningens chassi laddas upp. Då kan man prova om det försvinner när man vänder kontakten. Någon med bättre förslag?
 10. Det finns nog flera intressanta mätningar man skulle kunna göra. Det finns många parametrar jag skulle kunna mäta på kontaktdon, men just kopparkvalité i signalledaren är lite svårt på grund av att det är svårt att mäta tillräckligt noggrant. Däremot är det inga problem att mäta kapacitans och dielektriska förluster, vilket ger kvalitén på plastmaterialet i kontaktdonet. Kontaktövergångar i form av noggrann resistansmätning kan göras då jag använder 4-polsmätning.
 11. Allt är relativt.. Relativt koppar med 99,9% renhet kan ledningsförmågan vara högre, som till exempel hos silver. Ledningsförmågan hos silver ligger ofta kring 107% jämfört med den kopparkvalité som man i IACS satt till 100%. Hade 100% motsvarat ett supraledande material så skulle man inte kunna komma högre än just 100%. Ett annat sätt att säga samma sak som dessa procentsatser är att silver leder ström så många procent bättre än koppar
 12. Jag fick en tanke härom kvällen... Jag skulle vilja kunna mäta kvalitéen på koppar och silverledare. Om vi tar s.k. ETF koppar med 99,9% renhet avseende syremolekyler så har den en ledningsförmåga på 100% enligt IACS - en standard från 1914. Men om vi har en koppar av 99,99% renhet så ökar ledningsförmågan med ca 1% till 101%. Med enkristallskoppar har jag sett siffror uppåt 113% vilket till och med är över silver som vanligen ligger kring 107%. Genom att mäta resistansen, längden och diametern på en koppar/silver-tråd tillräckligt noggrannt så borde jag kunna få fram materialkvalitéen hyffsat bra. För detta beställde jag en digital mikrometer som har upplösningen 1um. Noggrann resistansmätning har jag redan i mätriggen. Med dessa prylar borde jag kunna mäta med 0,3 - 0,4% relativ noggranhet. Den absoluta mätnoggrannheten borde kunna hamna på strax under 1%.
 13. Dags för en liten nyhetsuppdatering, Har haft stora problem under en hel vecka med hostingen av hemsidan. Den har varit superseg på grund av problem med servrarna den kördes på. Jag blev till slut tvungen att flytta från servrar i UK till andra i NL. Gick otroligt smidigt och nu snurrar allt som det ska igen :-) Högtalarkablarna har äntligen fått grönt ljus att kunna tillverkas. Helt klart en milstolpe som klarats av. Men det återstår några utmaningar... Tyvärr kommer det dröja ett tag tills jag har löst finansieringen för att dra igång tillverkningen. Men som jag ser det nu är det en tidsfråga, även om det dröjer några månader innan det är löst. Men, jag jobbar nu intensivt med en annan "nyhet" som jag planerar att släppa inom en månad. Återkommer givetvis här när det är dags. /Anders
 14. Så nu är hemsidan uppdaterad med dessa kablar Priset blev från 960kr med BNC-kontakter. Att priset ökar så markant med RCA-kontakter beror dels på att dessa kontakter är mycket dyrare och på att det tar betydligt längre tid att montera dessa.
 15. Har ägnat några timmar åt att mäta på de nya 75-ohmskablarna för digitala signaler och klockor (släpps om några dagar). För mätningarna använder jag en vektornätverksanalysator och en mätbrygga med 4-polsmätning (kalibrerade instrument). Mätobjektet är den första produktionsriktiga BNC-BNC versionen på 1,5m. Tillverkad i Sverige av en kombination av noggrannt utvalda material för riktigt vassa prestanda som tål att jämföras till ett rimligt pris (kommer snart på hemsidan). Samma design som Zero-kablarna men inte samma teknologi. En milstolpe att vara i mål med denna kabel! Nedanstående är uppmätta värden: Karaktäristisk impedans: 74ohm Kapacitans: 53pF/m Hastighetsfaktor: 0,84 DC-resistans i skärm: 7,3mOhm/m
 16. Det finns en del konstigheter inom kvantfysiken som inte är helt utredda än :-) Låt mig beskriva ett klassiskt exempel. Fotoner och elektroner har båda egenskaper som en partikel men även som en vågform. Det finns ett klassiskt experiment som visar en av kvantfysikens konstigheter. Det brukar kallas dubbelspaltsexperimentet. Bilden nedan visar att elektronerna som kommer igenom spalterna S1 och S2 uppvisar egenskap som vågor genom det interferensmönster som skapas på detektorn. Om elektronerna skulle ha "rena" partikelegenskaper skulle det inte uppstår ett sådant interferensmönster. Men så långt inget konstigt... Underligheten uppstår om man försöker mäta vilken väg elektronen tagit genom spalten. Då kollapsar vågformsegenskaperna och elektronerna uppvisar partikelegenskaper. Det räcker till och med att i uppställningen möjliggöra en sådan mätning för att vågformsegenskaperna ska kollapsa. Vill någon att vi inte ska kunna göra detta... Nja, en förklaring kan vara att ex fotoner existerar i flera tillstånd samtidigt tills de interagerar med något och då avgörs dess egenskap. Men det finns nog andra teorier kring detta med. Men jag tror inte det går att förklara det med klassiska metoder som vi är vara vid.
 17. Fotoner är som sagt energibärare. Men här vill jag introducera ett begrepp som kallas växelverkan. När fotoner (ljus) av tillräcklig energi träffar vissa halvledande material kan valenselektroner slås bort från atomer som då blir joner och det skapar en ström. Det är lite förenklat så solceller som bygger på halvledarteknik genererar elektrisk ström. Detta är ett exempel på växelverkan mellan fotoner och elektroner. Men denna växelverkan uppstår på flera ställen i vår vardag kring elektricitet. Ett exempel som har beröring på kablar är en växelverkan som sker i den elektriska ledaren när vi säger att det går ström i den. Men det är vär inga fotoner i koppar när det går ström i den? Jo, faktiskt - men det handlar om virtuella fotoner som vi inte kan mäta utan bara teoretiskt bevisa att de uppstår. Lite så är det ibland med kvantfysik. Om vi mäter på kvantfenomen så påverkas det som händer så att vi inte får samma resultat som när vi inte "tittar" på vad som händer. Magiskt. Jo, absolut. Men jag lämnar det där. Vi säger att det bara är så, då jag inte helt förstår det och inte heller skulle kunna förklara det på ett rimligt sätt. Men vi ska gå tillbaka till 1965 då Richard Feynman fick nobelpris för ett sätt att visualisera växelverkan mellan exempelvis elektroner och fotoner. Han anses allmänt vara en av 1900-talets stora fysiker och är känd för sina banbrytande bidrag till kvantelektrodynamiken och fader till det som kallas Feynmandiagram. Feynmandiagram kan användas för att visualisera sannolikheten för att olika typer av växelverkan kan inträffa i olika situationer. I kvantfysik pratar man ofta om sannolikheter eftersom många egenskaper inte kan härledas genom partiklars beteende utan i form av vågor. Denna teori är den mest exakta teorin inom fysiken som har en noggranhet på 12 decimaler. Bilden nedan visar ett feynmandiagram för växelverkan mellan elektroner och fotoner. X-axeln är avstånd medan Y-axeln är tiden, vilket är lite ovanligt. Tiden löper nedifrån och uppåt. Det detta diagram visar är när två fria elektroner (e-) längst ner i diagrammet kommer för nära varandra stöts de ifrån varandra. Men det intressanta är att den vänstra elektronen avger en foton som den högra absorberar. Det blir så att en del av den vänstra elektronens rörelseenergi överförs till den högra elektronen med hjälp av en virtuell foton. Fotonen är precis som för ljus eller annan elektromagnetisk strålning även här energibärare. Fotonen visas som en horisontell våg. Eftersom vågen inte lutar sker energiöverföringen mycket fort. Med ljusets hastighet. Så När vi säger att den går ström i ledaren förskjuts det fria elektronhavet via dessa virtuella fotoner. Detta var en mycket liten del av QED, men intressant ur ett kabelperspektiv. Förståelse, till någon nivå, av denna typ av kvantmekanismer kan vara viktigt för förståelse på en högre nivå - på makronivå. Även om god förståelse för den klassiska fysiken är grunden, så ger denna nivå kunskaper som inte går att få insikt inom traditionell elektromagnetism. Inte för att den som vill ha en bra kabel behöver ha dessa kunskaper - men det vara bra och att förstå att det sker saker på kvantnivå som man inte kan se genom den klassiska fysiken. Man skulle kanske kunna säga att man ser effekten av vad som händer på kvantnivå - men utan att få förklaring till varför genom den klassiska fysiken.
 18. Oj, vi bor ju nästan grannar 😊 Jag vet att flera här gärna vill låna kablar, vilket är jättekul. Och jag kommer se till att det blir möjligt för i första hand medlemmar. För branschmedlemar är det bästa att höra av sig till mig. Men jag återkommer kring hur och när jag kan lösa detta - och förstås till dig @Bagarn
 19. Nu börjar det närma sig en utökning sortimentet med kablar för överföring av digitala signaler. Kablarna är handbyggda av noggrannt utvalda material för att möta höga krav på lågt jitter i signalöverföringen. Allt i linje med min filosofi att såväl analog som digital signalöverföring ska vara så transparent som det är fysiskt möjligt. Med transparent medan jag att kabeln inte ska påverka signalen. I den digitala domänen handlar det mycket om reflektioner som kan orsaka jitter och därmed påverka ljudkvalitéen. Det är ofta svårt eller omöjligt att rätta till problem som kablar kan ställa till med. Syftet med min filosofi är att få ut så bra värde och upplevelse av utrustningen som möljigt - till en rimlig kostnad. Det är precis samma filosofi jag har när vi kommer till högtalarkablar så småningom. Jag tror dessa kommer "ruska om" i vad som många trott vara möjligt. Simuleringarna ser nu fantastiskt bra ut - men det är fortfarande en bit kvar tills alla produktionstekniska utmaningar är lösta. Jag tror kanske teknologi som de baseras på kommer kallas Zero2 technology. Det är två lösningar som samverkar på ett helt nytt sätt. För kablar som överför seriell digital audio eller klocksignaler är bra ögondiagram så viktigt för att minimera jitter. Jag använder en 75ohms-kabel med mycket bra impedansanpassning och låg dämpning samt guldpläterade BNC/RCA-kontaktdon. Ledaren i kabeln är silverpläterad av solid koppar. Isoleringen är gasinjecerad PE vilket ger en kapacitans på låga 53pF/m. Kabeln är designmässigt lik Zero-serien för att matcha fint. Jag kommer börja med 1,5m längd med BNC-BNC, BNC-RCA och RCA-RCA.
 20. Nu så börjar det ordna till sig lite efter en covid-dipp... Tänkte börja skriva lite om partikelfysik och QED - Quamtum Electro Dynamics. Varför kan detta vara intressant här tro? Jo, den så kallade klassiska elektrodynamiken kan beskrivas med Maxwells fyra ekvationer som förklarar elektriska och magnetiska fält. Dessa används till exempel i de program jag använder för simulering av just elektrostatiska och magnetiska fält. Även om den klassiska fysikens ekvationer beskriver dessa fält på ett bra sätt så säger de inte så mycket om hur elektromagnetism fungerar egentligen. Den klassiska fysikens nivå beskriver med olika ekvationer hur storheter och krafter förhåller sig till varandra. Sådana storheter och krafter som vi använder oss av över allt i vårt moderna samhälle. Men ibland finns skäl att förstå mer i detalj vad som händer. Ett sådant exempel är förståelsen för effekten av kristallgränser eller orenheter när vi kör en ström genom en kopparledare. Vägen till att förstå hur elektromagnetism fungerar går via partikelfysiken. Vi tar oss nu en nivå djupare. Till kvantumnivån. Ljus består som du kanske vet av fotoner. Fotoner har en nyckelroll inte bara för ljus och all elektromagnetisk strålning utan även för hela området elektromagnetism. Vad är då en foton? Det är faktisk lite svårt att greppa men det är en elementarpartikel (en elementarpartikel kan inte brytas ner till mindre delar) som inte har någon massa alls. Det är en partikel som är energibärare och som både har vissa egenskaper som en partikel men också egenskaper som en våg. Ett exempel är att när två vågor korsar varandra skapas interferensmönster vilket sker med fotoner - precis som när två vågor möter varandra på en vattenyta. Samtidigt kan vi detektera enskilda fotoner som om de vore vanliga partiklar. Hur detta kan komma sig är lite överkurs här - låt oss konstatera att det är så :-) Ljus av olika färger har olika frekvens. Ju mer energi i fotonen desto kortare våglängd och högre frekvens. Som exempel har fotoner med våglängden för blått ljus kortare våglängd och därmed mer energi än fotoner som vi ser i form av rött ljus. Fotoner har som sagt ingen massa. Det är just detta som gör att de färdas med ljusets hastighet i rymden. Fotoner har en extrem livslängd vilket gör att vi till och med kan se ljus som uppstod förhållandevis kort tid efter big bang. En intressant egenskap är att våglängden dock kan påverkas av gravitation när de färdas genom rymden. Exakt hur är nog ingen som vet än. Detta var en kort intro till ämnet. Kommer fortsätta skriva mer om fotoner och vad de har för roll utöver ljus/elektromagnetisk strålning.
 21. Jo, precis det stämmer bra. Jag mäter gärna några kablar om du vill. Vore riktigt intressant då jag tror bomull har en del bra egenskaper som skiljer dem från "vanliga" kablar.
 22. Det jag fokuserar på här är hur fysikaliska egenskaper påverkar en analog signal i kablar som jag fokuserar på här. Och precis som du skriver är det inte så enkelt när man tar fram en kabel som uppskattas ljudmässigt. Det blir då kombinationen av många olika parametrar som samverkar till en helhet. Även om jag jobbar med olika simuleringsverktyg för att optimera en konstruktion så måste jag i sista steget lyssna, jämföra och iterera för att nå hela vägen. En av anledningarna är just ledarmaterial. En fördel med bomull borde vara statisk elektrictet och även om jag inte lyckade nå hela vägen så har jag kunnat mäta skillnader före och efter inspelning av kablar. Kanske finns en fördel här med bomull, men jag har inte mätt på sådana kablar. En mycket bra fråga som jag grävt lite i men jag vill inte påstå att jag har någon förklaring jag kan stå för än. På det teoretiska planet kan jag se fördelar med OFC och OCC men kopplingen till skillnader vi hör är inte förstådd än tycker jag. Kort handlar de fysikaliska effekterna om att när elektroner krockar med kristallgränser och molekyler påverkas både flödet och resistansen. Har skrivit en del tidigare om detta. Sen tycker jag olika personer som säger sig höra skillnad beskriver olika saker (om vi håller oss till koppar). Kanske det finns psykoakustiska effekter med ibland? För några år sedan innan jag läst in det jag hittat kring fysiken kopplat till vad som påverkar kablars egenskaper så köpte jag ett par kablar med OCC koppar. OCC ska ju vara bra. Men jag blev djupt besviken. De var riktigt dåliga. Det visade sig bero på att tillverkaren använder PVC i isolationen. Vad vill jag säga med det? På grund av bristande kompetens hos kabeltillverkaren så har man valt OCC - för det säljer, men kabeln har fundamentala problem som gör den riktigt dålig (ska tillägga att den mäter lika dåligt som den låter...) Jag tror att det finns mycket mera att utforska kring varför vi hör skillnader mellan olika ledarmaterial och pläteringar.
 23. En bra tanke. Precis som i högtalarfilter som för kablar är det en fördel om man använder ett bra dielektrika med låga förluster. Lite märkligt att det pratas mest om dielektricitetskonstanten och inte dielektricitetsförlusterna när det gäller kablar. För analoga signalkablar och högtalarkablar borde det vara det omvända.
 24. Oj, jo helt rätt! Tack 😀 Till listan av polära material med höga förluster kan man förutom PVC lägga till nylon, gummi och trä.
 25. Jag vill skjuta in en sak jag letat efter länge som jag äntligen hittade lite data på. Isolering med bomull är ju populärt på grund av dessa låga dielektricitetskonstant. Men som jag förklarat tidigare så påverar den bara kapacitansen. Låg dielektricitetskonstant sänker kapacitansen i kabeln. Givetvis antaget att man behåller geometrierna. Men det jag varit betydliga mer nyfiken på är dess dielektriska förluster eftersom dessa påverkar signalen i audioområdet. Och tyvärr finns det en del problem där med bomull. Det finns flera polarisationer som samverkar inom audiofrekvensområde och till det så försämras både dielektricitetskonstanten och förlusterna med ökad luftfuktighet. Nu finns det sämre väl än bomull som PVC, men om målet är att minimera förluster finns det bästre alternativ än bomull. Vill man ha låg kapacitans kan bomull vara ett bra alternativ, men vill man ha låga förluster är de icke polära isolermaterialen bättre (skillnaden vi pratar om är i storleksordningen en 10-potens). Följande icke polära material har mycket låga förluster. - Teflon - Polyeten - Polypropylen - Polyester /Anders -en sjukling för tillfället :-( så vi får se om jag orkar ta mig an partikelfysiken idag eller om det måste vänta lite
×
×
 • Create New...