Jump to content

Anders65

Medlem+
 • Posts

  526
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

Everything posted by Anders65

 1. Det är en bra och relevant fundering tycker jag. Tycker nog generellt att just internkablage i apparater och högtalare får för lite utrymme i diskussioner. Kablar i apparater och högtalare spelar verkligen roll även om de ofta är kortare än externa kablar. Jag kan rekommendera internkablar på metervara från Neotech, https://wp.neotechcable.com/up-occ-hook-up-wire/
 2. Har nu kört inbränning av Ikea lampsladd i 33 timmar. Jag antar att isoleringen är av PVC. Intressant nog sker ingen säkerställd inbränningseffekt. Är det så att det är bara icke polära material som PE och PTFE som påverkas av inbränning? Fortsättning följer...
 3. En enkel fråga kan tyckas kanske, men jag tycker den förtjänar sin utläggning. Jag tidigare sagt att jag gärna undviker skriva för mycket om strömkablar, men jag kommer ändå beröra det lite i svaret här. Högtalarkablar och signalkablar används för att transportera information. En analog ljudsignal innehåller all den information som i slutänden ska till högtalaren för att generera ljud. Kablarna som transporterar signalen från ex en DAC till ett försteg eller från slutsteget till högtalaren bör dels inte påverka signalen och inte heller filtrera bort något alls från signalen. Alla elektriska kablar som transporterar analog eller digitaliserat ljud är relevanta med avseende på att påverka signalen så lite som möjligt. Så ur det perspektivet kommer varje tillförd skarv bara mer eller mindre försämra signalen. Det spelar (på den här nivån) ingen roll i vilken ordning skarvarna monteras. En bra kabel tillför mindre försämringar än en dålig bland skarvarna. Om vi håller oss kvar vid kablar som signalkablar, högtalarkablar mm så är störningar ett kapitel i sig. Om man skarvar ihop fler kablar så riskerar man att dels får in mer störningar i systemet och dels ökar risken för störningar via jord mellan apparaterna. Så generellt sett om man använder RCA-kablar så ha gärna korta om det går. Med XLR-kablar blir störningsproblemen mindre så de kan vara lite längre. Men ju längre kablarna är desto mer påverkar de ljudet. Hur mycket beror förstås på kabelns egenskaper. När det gäller strömkablar finns det några viktiga skillnader jämfört med de som transporterar en ljudsignal. För strömkablage finns det två aspekter att tänka på. Dels vill ha inte ha in ledningsbundna störningar från nätet men inte heller påstrålade störningar. Samtidigt ska den ha en låg impedans sett från ansluten utrustning så att strömmen kan levereras så "snabbt" som möjligt. Om kabeln har för hög impedans kan det i slutänden orsaka distortion vid transienter i ljudet eftersom spänningen då kan dippa kort vid dessa (generaliserar en del här...). För strömkablar finns det två motstridiga krav kan man säga. Dels vill man filtrera spänningen från 50Hz-nätet så mycket det går för att inte få in störningar i apparaterna och samtidigt behöver kabeln kunna leverera ström mycket snabbt. Min åtsikt är att en strömkabel måste ha ett väl konstruerat filter för att apparaten ska fungera optimalt - nu tänker jag visserligen mest på slutsteg och integrerade förstärkare. För apparater som inte driver signaler med höga strömmar är strömkabelns filtrering viktigast. Sen kan man ju ha ett separat strömfilter för detta eller andra lösningar som återskapar en ren 50Hz med låg distortion och låga störningsnivåer. Hur viktigt allt detta är beror på hur känsligt utrustningen är för distortion på 50Hz, hur känsligt den är för snabba spänningsdippar och störningskänsligheten. Så slutklämmen för strömkabeln och din fråga blir: - Ja, sista biten har betydelse. Jag skulle inte gå så lång att säga att bara sista metern som räknas. Att ha en robust strömförsörjning, bra jordning mm fram till 230VAC-uttaget är viktigt. Men det är ju inte alls alltid det går att påverka, då är sista metern viktigast. Såvida man inte ha ett separat och bra konstruerat nätfilter.
 4. Håller med om att man borde ange kapacitansen som du skriver. Men 20-30pF per kontakt låter väldigt högt. Jag mäter några enstaka pF på mina XLR-kontakter. Kabeln i BJC LC-1 har enl. tillverkaren 12.2pF per feet vilket motsvarar 40pF/m. Jag mäter 48pF på mina 1m kablar så det blir 4pF kvar per kontakt. Jag vill nog mena att C2 normalt är den dimensionerande kapacitansen. Skillnaden med Zero XLR är att C1 är dimensionerande och C2 några enstaka pF. Till C1 i mina kablar bidrar kontakterna med några enstaka pF.
 5. Inser nu att jag kanske ska kommentera tidigare mätning på signalkablar med översväng och setting time. Den typer av mätningar är för att se lyfta fram egenskaper hos kabeln i sig. Ibland behövs detta för att förstå hur den är byggd, hur den hanterar högfrekventa störningar och om den ställer speicifika krav på utrustningen för att fungera optimalt. Jag använder ibland karaktäriserande mätningar för helt andra typer av komponenter - för att se dess enskilda egenskaper. Alla komponenter i signalvägen har betydelse och då vill jag som konstruktör ha koll på dess karaktäristisk innan jag designar in den. Ibland testar jag enskilda komponenter och ibland mindre kopplingar mycket långt utanför dess normala driftområde. Men rimligt är att undra varför jag mäter långt utanför det man normalt tolkar som hörbart? Ex 20-20kHz. Mycket av det som jag menar skapar en känsla av musikalitet ligger långt ner i nivå, och dessutom är vi otroligt känsliga för viss tidsrelaterad distortion. Det är vår höga känslighet för en del aspekter i ljud som gör att jag ofta vid en första anblick mäter saker som ligger långt utanför det som har med audiosignaler att göra. Men som i fallet med signalkablar så kanske de mäter lika i en relevant kretskoppling, men trots det hör vi med lätthet skillnad. Det handlar om att tolka mätningar, göra relevanta mätningar och förstå vad de egentligen visar. Ibland måste jag lägga en mätning långt utanför det som kan ses rimligt, men syftet kan vara att lyfta fram en egenskap som vi hör men är svår att mäta med de instrument jag har. Ett annat syfte med en mätning utanför audiobandet kan vara att se hur komponenten eller lösningen hanterar EMI (elektromagnetiska störningar). Högfrekventa störningar, ledningsbundet eller påstrålat kan via olinjäriteter i utrustningens kretskopplingar orsaka störningar vi hör i audiobandet genom oönskad modulation på signaler/ledare inne i utrustningen. Vanligen handlar detta om amplitud- eller fasmodulation.
 6. Med ingångsimpedans och ingångsfilter liknande det jag använder på förstärkaren blir det ingen skillnad mellan kablarna med denna mätning. Ett förväntat resultat tycker jag nog. Ser ut som nedan oavsett kabel. Här har jag mätt vid kontakten på "ingången". Ops... 0.5us/div i bilden..
 7. Ingångssteg för försteg och förstärkare brukar ligga mellan 20-100kohm som ingångsimpedans. Förutom det finns ibland ett RF och/eller ESD-filter på ingången. Jag använder 220ohm och 220pF. Detta blir lågpassfilter och fungerar både som ett ESD-skydd och ett RF-filter för ingångssteget. Att lägga en kondensator direkt på ingången utan seriemotstånd hoppas jag inte är så vanligt - ingen bra konstruktion på grund att det orsakar höga Q-värden i kretsen med kabeln.
 8. En bra tanke. Ska testa med en mindre konding till jord. Kanske några hundra pF?
 9. Funderar lite på nästa del för denna tråd. Vad skulle det kunna vara? Några tankar: - Inbränning av lampsladd? (påbörjas igår så jag fyller på med lite info från denna test om någon dag) - En Zero RCA kabel? - Lyssning på Zero XLR någon annans system? - Nytt område jag kan dyka in i? - Frågeställningar eller andra förslag?
 10. Kul att du frågar. Har även fått samma fråga utanför forumet så jag ska räkna på kostnaderna. Blir bara tillverkning mot beställning förstås och det blir jag själv som bygger och mäter upp varje exemplar. Tänker mig en XLR och en RCA-version samt guld eller rhodium-pläterade kontakter samt valbar längd inom rimliga gränser. Men det finns några kosmetiska och robusthetsdetaljer jag vill fixa innan jag gör flera. Men jag återkommer med enkel prislista.
 11. Nu har jag mätt stegsvar på några av signalkablarna. Källimpedansen är 50ohm och lastimpedansen är 22kOhm. Stig- och falltiderna på signalen från generatorn satt till 20ns. Tyvärr samplar inte mitt oscilloskåp så snabbt att jag kan få bättre upplösning i tid än 10ns. Vi börjar med Supra DAC XLR. Sen NN Zero XLR. Och här Zavfino Fusion XLR. Och till sist BAV LC-1 RCA. Klara vinnare i denna test är BAV LC-1 RCA och NN Zero XLR. Dessa två är både snabba och utan att skapa större ringningar/översväng.
 12. Lite mätningar Zero XLR ligger på 60pF sett från DACen eller vad man kopplar den till. Det är dock en avgörande skillnad mot andra kablar. För Zero XLR är kapacitansen att se som ett vanlig kondensator medan vanliga kablar har motsvarande kapacitans distribuerad längs hela kabelns signalledare. Detta gör att mätningen av kapacitans för Zero XLR inte blir så relevant ur ett signalperspektiv. Den är dock relevant ur perspektivet att ex DACens utimpedans och kapacitansen skapar ett RC-filter (kring 10MHz beroende på apparatens utimpedans ). Zero XLR har en förhållandevis hög induktans. Zero XLR har med min utrustning inte mätbara nivåer av förluster avseende elektriska fält. Zero XLR har klart lägst resistans i signaljord av de XLR-kablar jag testat. Detta är dock vanligen inte av så stor betydelse för XLR-kablar på grund av balanserad signalöverföring. Men beroende på konstruktionen hos ansluten utrustning kan låg resistans ändå ha en viss betydelse.
 13. Kanske en Black Adder Collection med Zero XLR, Zero RCA eller varför inte Lossless XLR 😂
 14. Tack! Tyvärr är dom lite dyra - jag vill inte snåla på material-kvalitéen. Ville se hur bra jag kan göra dem helt enkelt och då blir det lite dyrt, men inte jämfört med många high-end kablar ändå.
 15. Riktigt cool känsla att förverkliga en idé och sen lyssna på resultaten. Redan nu måste säga att detta är för mig en ny nivå av öppenhet och transparens i ljudbilden. Kan snabbswitcha mellan BAV LC-1 och det är svårt att ungå att höra skillnaden. Lyssnar o njuter just nu av Anna-Lotta Larsson, Jag ser dig i smyg. Fin musik och en mycket bra inspelning. Imorgon börjar jag med mätningar.
 16. Byggde klart de första XLR-kablarna ikväll :-) Version "B" med noll dielektriska förluster. Hur kan jag hävda noll förluster? Jag lovar att det inte finns någon ormolja alls i påståendet, utan ett mig veterligen helt nytt och annorlunda sätt att bygga en kabel. En konsekvens blir att de inte behöver spelas in. Nu ska jag lyssna ordentligt och kritiskt på dem. Sen blir det mätningar...
 17. Vet inte riktigt vilken typ du tänker på men jag använder typen polyswitch. Ett slags PTC-motstånd fast av polymer. Använder även PTCer som automatsäkring i vissa kretskopplingar.
 18. Tack för tipset :-) går med i gruppen. Detsamma - ha en bra helg!
 19. Tack! Det kvarstå mycket mätningar innan jag törs säga mer än att det finns en inbränningseffekt. Men den är säkerligen beroende av isomationsmaterialet och där kan jag inte säga så mycket än. Polariseringen är frekvensberoende (och det är dessutom tre olika typer som samverkar) och när jag mäter på kabeln jag testade så ser inbränningseffekten är lite större vid 10kHz än 100kHz. Det finns flera saker som händer i isolationsmaterialet när det utsätts för ett elektriskt fält. För polariserande material (och jag anser till viss del även vissa icke polariserande) så sker en molekylär rotation på grund av fältet. Hur mycket rotation som sker och vilken friktionen som uppstår beror på hur molekylerna i materialet är uppbyggda. Men min hypotes är att det är friktionen avseende den rotationen fram och tillbaka som minskar i testfallet med ca 10% efter en tid av växlande fält. Men det återstår mycket testande och mätningar innan jag har en klar bild över hur olika material bör brännas in för bästa effekt. Det är fortfarande för många osäkerhetsfaktorer kring detta för att landa i en rekommendation. En del menar att kablar "motioneras" då och då för att inte återgå till högre förluster. Om det är så är det inte helt otroligt att "motioneringen" tar kortare tid än första inbränningen. Men även detta behöver redas ut för att inte hamna som ormolja. Jag inser att utredningen med inbränning tar tid och att jag egentligen har för lite material att testa på, vilket gör det extra svårt att få progress utan att gissa. Kul när erfarenheter, mätningar och teori stämmer överens! Det är så inspirerande att höra när du och andra skriver om upplevelser kopplat till det jag resonerar kring teoretiskt eller försöker mäta. Jag tidigare haft svårt att ta till mig relevansen av lyftare, men det går faktiskt att mäta skillnader och det går att resonera logiskt om teorierna kring det. Men vad som händer när en kabel ligger på golvet beror till stor del på kabelns konstruktion. Måste verkligen understryka just detta. Det är det växlande elektriska fältet som uppstår mellan kabeln och golvet och att golvet i sig har en icke försumbar dielektricitetskonstant som gör att jag mäter effekten. Hur snabbt en elektrolyt kan ta emot eller avge en viss mängd energi beror till stor del på dess ESR (ekvivalenta serieresistans). Kan vara så att ESR ändras något efter lite användning - men jag har inte mätt på det. Över lång tid kommer ESR dock att öka, vilket är en av anledningarna till att man kan behöva byta ut gamla lytar till nya :-)
 20. Ett uppdatering från inbränningen av Mogami 2497 RCA-kablar. Det verkar inte som om det sker någon större förändring efter 100 timmar jämfört med 48 timmar. Avbryter testet. Det behövs dock ytterligare tester för att förstå hur olika material påverkas av inbränning eftersom dessa kablar har både PVC och PE i kabeln.
 21. Ett litet förtydligande för avssende uppmätt kapacitans för version "B". 41pF är bara relevant för den kapacitans drivaren ser mot kabeln. Siffran säger i detta fall inget om signalöverföringen.
 22. Inte än, men det kommer så småningom. Kabeln är en konstruktion av flera delar så det är inte riktigt så enkelt att klippa till och mäta. Den prototyp jag byggt nu är 1m - men är inte helt ihopbyggd då jag fortfarande saknar en del. Hoppas kunna bygga en komplett kabel i helgen, men det blir "A" eller "B" då jag bara har XLR-kontakter till ett par. Jag lägger till mätningarna på to-do listan
 23. Absolut. Kan tyvärr inte mäta under 4kHz då kapacitansen är så liten (23pF). Men med en liten ändring av "A" ser förlusterna nu ut såhär: 4kHz (-54dB) (tidigare -48dB) 10kHz (-58dB) 100kHz (-63dB) Förlusterna minskar med ökade frekvens.
 24. Jag har precis börjat byggandet av en egen XLR-kabel. Har inte allt material än, men kunde inte hålla mig från att börja mäta lite på bänken. Kör nu till att börja med med två varianter på konceptet. Första mätningar på själva kabelkonstruktionerna. - A: 23pF/m, -48dB förlustnivå, induktans som Supra DAC XLR. - B: 41pF/m, Även högre induktans men sjukt snabb då signalöverföringen är i princip förlustfri (AC-mässigt förlustfri).
×
×
 • Create New...