Jump to content

CommonMode

Medlem
 • Content Count

  150
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

CommonMode last won the day on February 22 2018

CommonMode had the most liked content!

Recent Profile Visitors

752 profile views
 1. God Jul och Gott Nytt År, till er alla... Från //CommonMode
 2. Hej Peo Tack för intressanta inlägg Vi använder sedan lång tid frekvensen i elnätet för att styra genereringen (effekten som tillförs elkraftnätet). Om elanvändningen ökar då sjunker frekvensen och då känner bl.a. vattenkraftstationerna av detta och ökar produktionen. Ny teknik skriver idag om frekvensvariation i det Svenska kraftnätet. ”Ett elnät i obalans tvingade Ringhals att stänga ner” ”Frekvensen i elnätet blev för hög och Ringhals 3 tvingades att stänga. Händelsen visar att marginalerna i elsystemet krymper, anser Svenska kraftnät.” https://
 3. Paul McGowan säger här att “Switch mode power supply are happier with single ended supply” utan att antyda vad det handlar om. Jag kan hålla med honom om att den som har konstruerat” Switch mode power supply” (SMPS) förväntar sig att nätdelen oftast matas med ”obalanserad matning”. Men det behöver därmed inte betyda att ”balanserad matning” är sämre. EMC filtret som sitter i de flesta SMPS med skyddsledaranslutning har även en filterkoppling (kondensator) till skyddsledaren som skapar en läckström vid matning från obalanserad strömkälla. I ljudanläggni
 4. Jag är medveten om det, det var jag som påpekade om ev. DC och jämna övertoner. Du har troligtvis inga bekymmer med DC. Däremot så tillför du gruppen kunskaper genom ditt arbete på din egen anläggning.
 5. Det finns metoder att mäta likström genom att "strömkompensera" strömmen i en strömtransformator så att flödet i kärnan blir noll och att sedan redovisa den ström som kompenserar. Det brukar kallas att mäta med Zero-flux, Läs här The basic principle of Zero-flux; http://www.pm-sms.com/?page_id=12 Köper du en handhållen tångamperemeter så måste du välja en "dyrare" modell för att kunna mäta likström. En multimeter som mäter likström har vanligtvis en shunt (en kort ledare med resistans) för att mäta ett spänningsfall som sedan redovisas som en ström. Det kan
 6. Har du DC-strömmar då kan du inte mäta dessa korrekt via strömtransformator. Jag tror (hoppas att) inte den har intern strömtransformator utan mäter strömmen direkt via en shunt: Kopplar du in en yttre strömtransformator då kan denna enhet inte mäta dc-komponenter i strömmen på korrekt sätt.
 7. Hårfönen på max. THD ändrar sig lite hela tiden så svårt att få något helt tydligt resultat och jag vågar inte köra fönen på max för länge då de är för mycket belastning. Om du mäter strömmen till enbart hårfönen och den består av en resistans (utan diod) och en motor, då borde inte strömmen innehålla så mycket övertoner
 8. Med två DC PSU menar du väl det du tidigare skrev om "två Paul Hynes SR4 PSU som ger 9Vdc 2A styck", eller hur? Det var 3,7 % 2:a ton med två DC PSU inkopplade. Den ökade till 4,1 vid "Andra mätningen med slutsteget." Hur ser det ut om du har hårfönen ensam på max (resistans utan diod) inkopplad där slutstegen ansluts, efter THD mätaren, eller en annan resistiv last.
 9. Hej Intressant! Hade du haft tillgång till ett kupeelement för bil eller en hårfön med strömbrytare som väljer två effektlägen så kunde du själv se om du ev. kunde öka minska DC-komponenten genom att vända stickproppen vid anslutning i elnätet i samma fas som slutstegen. Du kunde då även se hur (litet) som påverkan blir om du ansluter hårfönen i en annan fas eller hur påverkan blir om du ansluter i andra uttag i huset.
 10. Jag tycker det är helt ok att de som är intresserade av ”välljud” ägnar tid åt att ”förbättra” sin anläggning. Jag har själv lagt ned en hel del tid och pengar för att ”förbättra” det jag tyckte kunde förbättras men bestämde ganska tidigt att försöka hitta ”förnöjsamhetspunkten” i ”modifierandet” När jag 1976 hade köpt en Hede/Finnberg modifierad 2 spårs, 19/38 cm/s, Revox A77 så kunde jag snabbt konstatera att den ”lät mycket bra”. Men samtidigt konstaterade jag, vid inspelning, att signalen före ”tape” lät bättre än efter ”tape”. Istället för att då, lägga tid, kraf
 11. Hej calm Likström i en transformator innebär att magnetiseringskurvan förskjuts från sin mittpunkt. Ena halvperioden kommer närmare ”taket” (mättnad) i magnetiseringskurvan medan andra halvan kommer längre ifrån ”taket” (eller botten eftersom det är åt andra hållet). Det innebär bl.a. högre förluster och ibland ett tydligt ”ljud” från transformatorn. Hur mycket DC-ström som din transformator tål innan du ”märker” nackdelar är svårt att säga. Jag har inte sett speciellt mycket mätningar på just det, jag vet bara att bl.a. så har stora krafttransformatorer ha
 12. Vad menar du? Menar du att det elnät du kopplar in dig på inte kan innehålla en DC komponent på 25 mV?
 13. Förekomsten av DC-komponenter i spänningen elnätet kan variera, vid olika tider på dygnet och veckan, beroende på vilka laster elanvändarna använder, kopplade till den lågspänningstransformatorn som kraftbolaget har på sitt område. Hårfönar och de kupéelement som används i samband med elektriska motorvärmare i bilar, är exempel på laster där man kopplar in en diod för att halvera eleffekten och det skapar då en DC-komponent i elnätet, men bara på sekundärsidan i ”din” lågspänningstransformator, inte överallt i elnäten Normalt vandrar likströmmen uppåt mot kraftverkets
 14. Hej octavia rs Prova göra om mätningen utan de två stora slutstegen (toroidtransformatorerna). Försvinner de jämna övertonerna då?
×
×
 • Create New...