Jump to content

CommonMode

Medlem
 • Content Count

  184
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

CommonMode last won the day on February 22 2018

CommonMode had the most liked content!

Recent Profile Visitors

851 profile views
 1. Hej octavia rs Vet vi något mer om skillnaden i mätvärden mellan Z-line och Z-loop. I många mätningar skilljer det mycket, även där det inte borde skillja alls. Det är inte bra. Om vi skall kunna lita på mätningar, bör vi klarlägga orsaken.
 2. Hej VoicesInMyHead Jordning (potentialutjämning) av (multimedia)utrustning kan ibland ställa till det, skapa oväntade resultat, om man inte gör åtgärderna systematiskt. Eftersom elektroniken i obalanserade utrustningar (se En ovanligt balanserad tråd) använder en signalreferens som måste förmedlas vidare till nästa apparat vid överföring mellan två apparater, och att denna jord i många fall sammanbinds med ”jordning av utrustning av säkerhetsskäl” så uppstår ibland olika ”fenomen” vid denna signalöverföring. Om vi lämnar området ”jordning av utrustni
 3. Hej octavia rs Utmärkt att du kan mäta där du är och få värden från en annan plats än hemma. I övre bilden läser jag av kortslutningsströmmen L-N, till 466 A, förimpedans 0,49 ohm. Det ger en drivspänning (fasspänning) på 228,34 V I undre bilden (lite svårt att se markeringen i över N, PE resp L) har du en jordslutningsström (Ijordslut) L-PE, vid centralen till 309A, förimpedans (jordslutningsimpedans) 0,74 ohm. Det ger en drivspänning (fasspänning) på 228,66 V Det ger skillnad och en skillnad åt samma håll. Jag har svårt att se hur d
 4. Hej octavia rs Jag räknar på elnätet till mitt hus. Jag har räknat på min jordslutningsström Ijordslut och jämför den med uppmätt vid elcentralen. Den uppmätta Ijordslut är ca 1000 A och den beräknade Ijordslut är ca 1016 A Ik3 =2,497 kA (den är bara beräknad). Som jämförelse tittade jag på det du beräknat och mätt hos dig, som är ett utmärkt underlag t.o.m. med enlinjechema. Du har mätt din jordslutningsström (Ijordslut) L-PE, vid centralen till 554A, förimpedans (jordslutningsimpedans) 0,42 ohm. Du har även mätt kortslutningsströmmen
 5. Hej LPL Tack för bra respons. Jag kan hålla med om att modulationsbrus, val av mikrofon och mikrofonplacering etc. och t.ex. val av kabel till gitarr- och sångmikrofon hör till ”olika sporter”. Vid tiden jag var med på LTS i Stockholm (LTS = Ljudtekniska sällskapet) så var det en väldig diskussion om ”guldöron”, förmågan att höra om en viss kondensator, kabel eller annan komponent i ljudkedjan kunde urskiljas vid blindtest (eller dubbel blindtest). Det blev nog aldrig riktigt klarlagt, på den tiden, om hur säkert man t.ex. kunde hitta den bästa kabel
 6. Hej Sammy Det handlade om samma kör, inspelad i samma kyrka (vid olika tidpunkt), men inspelningarna fanns på två olika LP-skivor. Det var inte jag som använde två extra mikrofoner. När jag sedan ”hittade” och lyssnade på den andra inspelningen lät det ”bättre” gällande efterklang. Genom två extra mikrofoner på avstånd hade man ”förbättrat” efterklangen i kyrkan, men på bekostnad av precisionen i körmedlemmarnas placering. Precisionen lät något bättre på rullbandet än senare på LP-skivan och modulationsbruset från bandspelaren, "försvann" i LP-skivans ljudb
 7. Hej, LPL Gjorde detsamma och håller med. Han visade, i det senare avsnittet, ett antal RCA bestyckade kablar och en med XLR- stereo eller balanserad kabel. Det framgick inte tydligt vad det gällde för typ av överföring. En reflektion, när de inspelningar vi lyssnar på, spelas in med mikrofon, sker det nästan uteslutande med balanserad kabel försedd med XLR- kontakter. De RCA bestyckade, och obalanserade, kablar som här visades upp och betecknades som ”bättre och bättre” används inte i första länken vid inspelningar, mellan mikrofon och mikrofonförstärkare. Vad ha
 8. Hej Det jag saknar lite i klippet ”Do Audiophile Cables Matter? Here's PROOF! ” är att man berättar lite mera vad man mäter genom att koppla en kabel till en antenningång. Om det är en 300 ohms antenningång för FM bandet (radio) så handlar det om att mätaren på framsidan mäter signalstyrkan i den ”radiosignal” som tas emot. Det vanligaste sättet att mäta signalstyrkan, är genom att titta på hur mycket förstärkning som mottagarens AGC måste addera till den modulerade bärvågen (= FM-signalen) för att erhålla en tillräckligt stark signal till detektorn som demodulera
 9. Hur viktig är förimpedansen? Måste vi ”finlira” med komponenterna i elnätet före utrustningen för att det skall ”låta bra”? Jag växte in i musiklyssnandet när många hävdade att det var viktigt med ett starkt nät för att t.ex. slutsteg skall kunna leverera det ”tryck” som effektsteg förväntas att göra. Det var även viktigt, för att inte slutsteget skulle påverka spänningsmatningen till övriga delar i ljuduppställningen. Träffade Bo Bengtsson några gånger. Han prövade att använda ”nätfilter” som skulle ”förbättra ljudet” och minska störningar inför
 10. Hej tek Menar du att det saknas standardisering hur man märker elektrisk utrustning? Orsaken att man inom elkraftområdet anger storlek på t.ex. transformatorer i skenbar effekt (VA) och inte i aktiv effekt (W) är det du här åskådliggör. Gällande maximal belastning (av t.ex. en transformator) så är det inte den aktiva effekten som är avgörande utan den skenbara effekten. Den skenbara effekten talar om den maximala ström som kan tillåtas vid den spänningen som en transformator är konstruerad för. Samma med säkring. När det gäller om en säkring
 11. Hej ymir Du frågar ” Angående Cy kondensatoren. Fjernes den faller filterets evne til å redusere/fjerne common mode? EMC filter for medical bruk ,der er Cy kondensator fjernet. En vil ikke ha støystrømmer til sikkerhetsjord.” Dagens EMC-Filter byggs för att begränsa ledningsbundna störningar i frekvensområdet 150 kHz till 30 MHz att vandra ut i elnätet där elnätet då fungerar som en antenn som skapar radiostörningar. En Cx-kondensator sätter konstruktören in för att begränsa de differentiella störningarna (störningar mellan fasledare (L) och nolledare (N)
 12. Hej tek ”Soft-switching” har tillämpats länge, från 1980-talet tror jag, men eftersom det är svårare att konstruera nätdelar med ”Soft-switching” än ”Hard-Switching”, (kräver bl.a. mer beräkningsarbete av konstruktören), så är det inte så många som konstruerar enligt den principen. Jag tror att jag sett militära normer som innehållit frekvenser under 150 kHz, sedan finns det frekvensområden tillåtna för kommunikation i elnätet i frekvensområden under 150 kHz i många länder (även över 150 kHz i vissa länder). Första generationen av avläsning av vå
 13. Hej Har nu skrivit en del text och har en del illustrationer om elsystem, störningar och balanserad spänningsmatning. När jag skulle börja lägga in text och bilder insåg jag att jag inte har skrivit tillräckligt mycket för att kunna få med figurer nödvändiga för förståelsen. Som det ser ut, får jag nog avvakta, med text och figurer, hoppas att ingen blir besviken.
 14. Hej tek Detta med störningar och filtrering är lite komplicerat Jag håller med om att apparater inte borde generera ledningsbundna störningar. Normerna kräver inte att tillverkarna tar bort alla störsignaler, vilket vore önskvärt. Det har kommit normer för att begränsa övertonshalten (upp till 2 kHz) i strömmen till apparater. Men det har inneburit att apparater i stället levererar supratoner (2–150 kHz), när man bl.a. använder switchad teknik för att minska övertonerna. Hur mycket arbete tillverkarna lägger ned på att ta bort ledningsbundna störningar
 15. Hej tek Förstår nog inte vad du avser Gäller "utanpå för störningar utifrån" störningar från elnätet? Vad är "EMCfilter utanpå" är det EMC-filter placerade i apparater vi köper?
×
×
 • Create New...