CommonMode

Medlem
 • Content Count

  146
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

CommonMode last won the day on February 22

CommonMode had the most liked content!

Recent Profile Visitors

456 profile views
 1. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Jag är medveten om det, det var jag som påpekade om ev. DC och jämna övertoner. Du har troligtvis inga bekymmer med DC. Däremot så tillför du gruppen kunskaper genom ditt arbete på din egen anläggning.
 2. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Det finns metoder att mäta likström genom att "strömkompensera" strömmen i en strömtransformator så att flödet i kärnan blir noll och att sedan redovisa den ström som kompenserar. Det brukar kallas att mäta med Zero-flux, Läs här The basic principle of Zero-flux; http://www.pm-sms.com/?page_id=12 Köper du en handhållen tångamperemeter så måste du välja en "dyrare" modell för att kunna mäta likström. En multimeter som mäter likström har vanligtvis en shunt (en kort ledare med resistans) för att mäta ett spänningsfall som sedan redovisas som en ström. Det kan ju vara så att detta instrumentet är utrustad för att även kunna mäta likström men då bör det framgå. Har man en "vanlig" strömtransformatorstation i mätkretsen så uppstår bekymmer om den passeras av en likström (precis som för en transformator i en nätdel). Det kan då uppstå "mättningsfenomen" och mätfel. Även om instrumentet internt har vanliga strömtransformatorer och då inte kan mäta själva likström så redovisar den jämna övertoner som "indikation" på likström.
 3. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Har du DC-strömmar då kan du inte mäta dessa korrekt via strömtransformator. Jag tror (hoppas att) inte den har intern strömtransformator utan mäter strömmen direkt via en shunt: Kopplar du in en yttre strömtransformator då kan denna enhet inte mäta dc-komponenter i strömmen på korrekt sätt.
 4. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Hårfönen på max. THD ändrar sig lite hela tiden så svårt att få något helt tydligt resultat och jag vågar inte köra fönen på max för länge då de är för mycket belastning. Om du mäter strömmen till enbart hårfönen och den består av en resistans (utan diod) och en motor, då borde inte strömmen innehålla så mycket övertoner
 5. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Med två DC PSU menar du väl det du tidigare skrev om "två Paul Hynes SR4 PSU som ger 9Vdc 2A styck", eller hur? Det var 3,7 % 2:a ton med två DC PSU inkopplade. Den ökade till 4,1 vid "Andra mätningen med slutsteget." Hur ser det ut om du har hårfönen ensam på max (resistans utan diod) inkopplad där slutstegen ansluts, efter THD mätaren, eller en annan resistiv last.
 6. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Hej Intressant! Hade du haft tillgång till ett kupeelement för bil eller en hårfön med strömbrytare som väljer två effektlägen så kunde du själv se om du ev. kunde öka minska DC-komponenten genom att vända stickproppen vid anslutning i elnätet i samma fas som slutstegen. Du kunde då även se hur (litet) som påverkan blir om du ansluter hårfönen i en annan fas eller hur påverkan blir om du ansluter i andra uttag i huset.
 7. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Jag tycker det är helt ok att de som är intresserade av ”välljud” ägnar tid åt att ”förbättra” sin anläggning. Jag har själv lagt ned en hel del tid och pengar för att ”förbättra” det jag tyckte kunde förbättras men bestämde ganska tidigt att försöka hitta ”förnöjsamhetspunkten” i ”modifierandet” När jag 1976 hade köpt en Hede/Finnberg modifierad 2 spårs, 19/38 cm/s, Revox A77 så kunde jag snabbt konstatera att den ”lät mycket bra”. Men samtidigt konstaterade jag, vid inspelning, att signalen före ”tape” lät bättre än efter ”tape”. Istället för att då, lägga tid, kraft och pengar på att köpa en bättre inspelningsmaskin så bestämde jag mig för att vara nöjd. Jag hade en inspelningsmaskin i nivå med Robert von Bahr, Bertil Alving och Håkan Sjögren. https://tapesponding.wordpress.com/2015/05/13/great-tape-recorders-the-revox-a77/ http://www.poprockjazz.com/abbey-road-revox-a77/ De som jag spelade in, tyckte att det lät utmärkt, men då visste jag att de inte hade haft en chans att höra sig före ”tape” där det lät ”aningen” bättre. Av flera olika orsaker har jag under åren använt allt mer tid åt att arbeta med att begränsa ”störningar” i olika anläggningar, däribland ljudteknik. Att, i det arbetet, ”ta höjd” för att en anläggning skall tåla den elektriska miljö den befinner sig i (tåla de störningar som kan förväntas komma) liknar ofta arbetet med att förbättra en redan bra anläggning. Det finns alltid en möjlighet att lyfta en redan bra anläggning ett ”uns” till, och det är helt ok att göra så. Det är också bra att ha "headroom" i sin anläggning för att klara störningar och krävande musik. Det är inte säkert (inte självklart) att en likspänningskomponent i strömmen påverkar ljudet. Men gör den det då skall man åtgärda det. Det är bra om vi hjälper varandra att reda ut sådana saker.
 8. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Hej calm Likström i en transformator innebär att magnetiseringskurvan förskjuts från sin mittpunkt. Ena halvperioden kommer närmare ”taket” (mättnad) i magnetiseringskurvan medan andra halvan kommer längre ifrån ”taket” (eller botten eftersom det är åt andra hållet). Det innebär bl.a. högre förluster och ibland ett tydligt ”ljud” från transformatorn. Hur mycket DC-ström som din transformator tål innan du ”märker” nackdelar är svårt att säga. Jag har inte sett speciellt mycket mätningar på just det, jag vet bara att bl.a. så har stora krafttransformatorer havererat när de utsatts för alltför mycket likström från elanvändare. Här finns lite siffror angående ökning av ljud och förluster i kraftverkstransformatorer, men kom ihåg att man samtidigt gör reklam för "sin" lösning på problemet; Compensation of direct current https://www.energy.siemens.com/br/pool/hq/power-transmission/Transformers/Power Transformers/insert-compensation-of-direct-current.pdf
 9. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Vad menar du? Menar du att det elnät du kopplar in dig på inte kan innehålla en DC komponent på 25 mV?
 10. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Förekomsten av DC-komponenter i spänningen elnätet kan variera, vid olika tider på dygnet och veckan, beroende på vilka laster elanvändarna använder, kopplade till den lågspänningstransformatorn som kraftbolaget har på sitt område. Hårfönar och de kupéelement som används i samband med elektriska motorvärmare i bilar, är exempel på laster där man kopplar in en diod för att halvera eleffekten och det skapar då en DC-komponent i elnätet, men bara på sekundärsidan i ”din” lågspänningstransformator, inte överallt i elnäten Normalt vandrar likströmmen uppåt mot kraftverkets lågspänningstransformator där den sluts. Men om du t.ex. kopplar in en stor transformatorer, i din anläggning, så kan den shunta en del av den strömmen som annars skulle vandra ”uppåt” i nätet. Det är inte tillåtet att ansluta laster som har dioder i serie med värmeelement annat än via "stickpropp" eftersom denna kan vändas åt olika håll och att strömmarna då "någorlunda" bra "tar ut varandra".
 11. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Hej octavia rs Prova göra om mätningen utan de två stora slutstegen (toroidtransformatorerna). Försvinner de jämna övertonerna då?
 12. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Hej octavia rs Är inte dina 1 kVA transformatorer, toroidtransformatorer? Jag gjorde en snabbkoll. Ett datablad för en toroidtransformator på 1 kVA från TALEMA säger att resistansen i primärlindningen är 0,88 ohm (Tabell, sid 7) Copper Resistance T = 20°C Ohm, 0,88 https://cdn.sos.sk/productdata/b1/eb/780bfa5e/70062k.pdf Två paralella toroidtransformator har alltså resistansen ca 0,44 ohm för dc (om annat försummas) Du hade, enligt din beräkning, en slingimpedans (fas-nolla) på 0,2632 ohm vid anslutningen av ljudutrustningen som gav en beräknad kortslutningsström vid 220 V av 220/0,2632 A = 0,836 kA Två paralella toroidtransformator har alltså en resistans för likström, i nivå med din nätimpedans, det är fullt möjligt att den resistansen är tillräckligt låg för att sluta en mätbar DC-ström om det finns en likspänningskomponent i spänningen
 13. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Om det finns en likspänningskomponent i spänningen så beror eventuella strömmar på hur låg impedans som trafon (eller flera trafo) har för likspänning (i princip lindningsresistansen + ledningar och säkringar). Om du har flera inkopplade så ligger de parallellt och "samarbetar" för att sluta likströmmen
 14. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Har du en nätdel med en transformator först sedan en likriktare och en kondensator? Strömmen blir då liknande men mer filtrerad, inte lika spetsig "strömspik" Det är möjligt och att din transformator i den linjära nätdelen i så fall ger en lågohmig "slutning" av likströmmen
 15. CommonMode

  Hemma hos Octavia rs

  Hej octavia rs Det blev många som började mäta och diskutera THD! Av THD för strömmen så tolkar jag att den last du har är en (eller flera) ” SMPS’s AC front” en Switch Mode Power Supply utan PFC (Power Factor Corrector) matad från elnätet. Se; http://powerblog.vicorpower.com/2013/02/what-does-power-factor-mean-and-why-must-we-correct-it/ Spänning och ström ser ungefär ut som i fig.2 (fast spetsigare framkant och mjuk utförsbacke i bakkant) och övetonsspektrat (med udda övertoner) ser du i fig 3. Det som avviker är att du även har jämna övertoner som tyder på likström/osymmetri (osymmetri är när övre och undre kurvformen inte är spegelbilder av varandra). Om strömmen du mäter är liten så kan det vara begränsningar i mättekniken eller t.ex. en liten ström till en krets som är inkopplad i ”stand-by-läge” men det är svårt att veta vad du mäter som udda övertoner.