Jump to content

ymir

Medlem
 • Posts

  19
 • Joined

 • Last visited

 1. Over vises overharmoniske STØYSTRØMMER opp til 31 harmoniske, 1550Hz kun for hele stereoanlegget under drift. Dessverre ikke opp til 150kHz.
 2. Angående Cy kondensatoren. Fjernes den faller filterets evne til å redusere/fjerne common mode? EMC filter for medical bruk ,der er Cy kondensator fjernet. En vil ikke ha støystrømmer til sikkerhetsjord. Noen eksempler på støy problemer. Hos min nabo: Durende,(sterk lyd) fra sikringer skyldtes supraharmonics (2kHz-150kHz). En nabo hadde problemer med sikringer som durte,merkelige lyder fra koketopp (induksjon) blinkende led lys etc. Årsaken var strømforsyning i et spillkonsoll (PC) hos nabo. https://pqa.no/elektromagnetisk-interferens-hoyfrekvent-stoy/ Mange merkelige problemer flere forbrukere har erfart har vært forårsaket av disse “supraharmoniske” spenningene. Når støynivået blir høyt nok vil ofte kontrollelektronikken ikke fungere som tiltenkt, som resulterer i apparater ikke skrur seg av eller på, eller generelt oppfører seg merkelig. Ofte kan det oppstå komiske situasjoner når et elektrisk apparat genererer støy som gjør at et annet elektrisk apparat ikke fungerer. I et tilfelle kunne en husstand ikke bruke induksjonstoppen mens varmepumpen gikk, i et annet hus var det umulig å styre belysningen (dimmingen) når induksjonstoppen stod på. Mer alvorlige interferens-utfordringer Etterhvert som utbredelsen av kraftelektronikk har økt (praktisk talt alle produkter du har hjemme inneholder kraftelektronikk, fra PC-ladere, mobil-ladere, strømforsyninger, induskjonstopper, kjøkkenutstyr, elbilladere, mm.), har også mengden tilfeller av elektromagnetisk inteferens økt. Eksemplene kan også være mer alvorlige, som at flere kunder blir berørt av samme problem (i et nettområde måtte flere kunder bytte ut samme modell av en induksjonstopp), at apparater med termostater skrur seg ukontrollert av og på (brannfare), eller at mer kritisk utstyr (f.eks. labteknisk eller medisinsk utstyr) blir forstyrret. PQA har vært kjennskap til eller vært involvert i konkrete case i alle de nevnte tilfellene. Erfaring hos meg som bekrefter Rönnberg sitt utsagn. LED lys har hos meg ett kortvarig liv. Det visade sig att störningarna ”städades bort” av den nya lampan i stället för att spridas på nätet. På samma vis kan lampor svälja störningar från solcellsomriktaren. – Jättebra för nätet, men kanske inte så lyckat för lampan, konstaterar Sarah. Sarah vet varför hårtorkar startar mitt i natten https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2017/mars/sarah-vet-varfor-hartorkar-startar-mitt-i-natten/?utm_source=Elinstallatörens+nyhetsbrev&utm_campaign=695a9cd7e1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_29&utm_medium=email&utm_term=0_203576ae17-695a9cd7e1-139704137
 3. Ja,kan godt bruke begrepet resonanser og kabler er nødvendigvis en del av nettverket inn og ut av filter. Enda mer komplekst Og så er jo impedans for/til sikkerhets jord (overgangsmotstand til jord) enda ikke omtalt.Dit vi ønsker å lede støystrømmene. https://www.ti.com/lit/an/slla057/slla057.pdf?ts=1612602427463&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Ground loops are one cause of common-mode noise between phases, neutral and ground, in a power distribution system. This noise is injected into the power supplies, which in turn pass it on to the electronic components.Conventional power transformers and isolation transformers will not block normal-mode noise impulses, but if the secondary of these transformers have the neutral bonded to ground, then they serve to convert normal-mode noise to common-mode noise. From the standpoint of microelectronic circuits, common-mode noise is more potentially harmful than normal-mode noise Som det sies her. https://incompliancemag.com/article/electromagnetic-compliance-a-view-from-the-field/ The 50 Ohms Question Life is quiet and predictable in the EMC test laboratory. Everything is nicely terminated with 50 Ohms – ins and outs. The cables are short (as short as the regulations allow it) and nothing else disturbs the test. Everything in this “bubble” is tranquil and steady. What could possibly go wrong by placing equipment under test out there in the real world? As it happens, a number of thing can go wrong. Let’s consider what happens when the impedance of a power line and ground is no longer 50 Ohms. There aren’t many power lines out there with the impedance of 50 Ohms – their output impedance is very low, otherwise the voltage would dip significantly even with the weakest of the light bulb. Nor there are many “loads” with 50 Ohms impedance – only those consuming precisely 288 W at 120VAC or 1250 W at 250V would present such load to the power line. This is at 50/60 Hz, of course – impedance at high frequencies varies wildly. A much more realistic scenario for power line (“line side”) output impedance is 0.1 Ohms. As for the “load” side (equipment itself) – anything goes. Industry has settled on 0.1/100 Ohms numbers – 0.1 Ohms for the “line” side and 100 Ohms for the “load” side. Would the difference between 50/50 Ohms and 0.1/100 Ohms matter? Actually, quite a bit. The main method of control of conducted emission is use of power line EMI filter – almost every product that is plugged into power line has at least one, even if it is not immediately visible. A typical EMI filter contains some combination of L and C – inductors and capacitors, meaning that termination impedance would influence the filter’s self-resonance performance and its transfer function. Consider performance of a typical EMI filter in both 50/50 Ohms and in 0.1/100 Ohms scenarios. Figure 10 15 shows that, in 50/50 Ohms termination, the attenuation of a filter steadily improves with the frequency (A). However, outside of the EMC testing laboratory and in real-life installation, the performance of the filter is quite different. Charts B and C show the transfer function of the same filter in 0.1/100 and 100/0.1 termination respectively. A most interesting thing happens – rather than attenuating the signal, the attenuation becomes “negative,” which simply means amplification. At one frequency (~450kHz) measured “attenuation” is -12dB; in alternate termination at ~2MHz, it is -14dB. It simply means that noise at this frequency will be amplified ~4 times and ~5 times respectively. http://incompliancemag.com/wp-content/uploads/2017/09/1710_F4_fig10.png Figure 10: Insertion loss of a typical EMI filter at 50/50 and 0.1/100 Ohms (Source: J. Drinovsky, Z. Kejik, V. Ruzek, and J. Zachar, International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, Issue 3, Volume 5, 2011)
 4. Får ikke med meg alt som skrives. Lettere å lese dansk, men lettere å forstå svensk tale enn dansk så beklager dersom jeg tolker feil noen ganger . Hvordan leser dere norsk? Angående Cy kondensatoren.Den skal vel handtere common mode. På industri filtre til hospital, medical, er Cy fjernet pga nivået av lekkstrømmer, så disse filtrere common mode dårlig. Når det gjelder denne förimpedans så bør det alltid søkes laves mulig förimpedans/källimpedans for at lastens returstøy. Men dette er ett tveegget sverd. Dersom en ønsker/må bruke emc filter vil slike filtre som jo er laget for område 150kHz og langt opp i MHz området ofte forsterke störningar i området supraharmonics,2-150kHz, når förimpedansen er lav. Dette skjedde hos meg.Jeg hadde en kurs med "høy" förimpedans ,0.8 ohm.Da fungerte Consonance nettfilteret. Så fikk jeg en dedikert kurs til stereoen. 1.6m, 4mm2, og 0.3 ohm. Det endte opp med at både Consonance filteret (Opera audio) og Schaffner filtrene forsterket støyen, rundt ca. 4-5kHz. Jeg reduserte problemet med å ta i bruk en liten Noratel støydempings trafo. En til preamp, og en til DAC. Dette hovedsakelig for å øke förimpedans. Slike støydempings trafoer handterer ikke så lave støykomponenter. Kanadiske Plitron skal visst nok handtere ned til 1kHz sier de.Brukes blandt annet av Torus Power og Furman? Leser en litt her Så ser vi at det er kun 2 som har god effekt av nettfilter, de to med høyest förimpedans. En med lav förimpedans får dårligere lyd. De andre har liten ingen virkning av nettfiltre,Årsak? Förimpedans? Mye av det samme er det som påvirker lydforskjeller på nettkabler. Litt om filtre og källimpedans. https://incompliancemag.com/article/electromagnetic-compliance-a-view-from-the-field/ En annen løsning er å ta i bruk C og R core transformatorer til bruk i preamp, riaa og dac. Den ultimate løsning? Ser bl.a at John Curl anbefaler denne løsning (C core).Spec bruker R Core. Hadde på ett tidspunkt Consonance elektronikk. Der var der R core, og problemet ble redusert. Når det gjelder supraharmonics vil "second emission ?" være av typen "ikke syncron" med grunnfrekvens 50Hz. Strømforsyningene i hifi utstyret handterer ikke dette, heller ikke området supraharmonics. En strømforsyning er konstruert for å handtere, glatte de lavere harmoniske og grunnfrekvens. I tidligere tider var støyområdet supraharmonics ett ikke-eksisterende problem. Ha en god dag
 5. Vad var det som gjorde att du valde just den strömkabeln/kablarna? Kablenes LCR verdier og dens påvirkning av støykomponenter målt med Hioki 8855 scoo, FFT analyse. Avhengig av el-installasjonens støybilde,övertonar og källimpedans/förimpedans kan strömkabel være den viktigste kabel. RIAA påvirkes mest,deretter preamp og kilder. Poweramp påvirkes minst. Årsak er at jo lavere spenning apparatet arbeider med jo mer påvirkes apparatet av støystrømmer, övertonar/störningar,spesielt i området 2 - 150kHz,supraharmonics. Viktigste egenskaper til kabelen. 1: Lav capasitans 2: For Preamp og kilder,lav capasitans og "høy" motstand = tynn kabel,eks, 0.75mm2. 3: For poweramp,lav capasitans og "lav" motstand = tykk kabel,så tykk kabel som mulig i stöpsel/iec kontakt,6mm2? Min erfaring er at i hovedsak gav kabler med høy capasitans, eks Electrocompaniet nättkabel (ca 750pF) en forsterkning av støy,supraharmonics . Lyden ble eks. hard med tydelig S-lyder, samt som om pickup ikke sporer skikkelig ved digital avspilling (CD,streaming/DAC) Fioliner ble også avspilt dårlig +++andre artefakter. Vinyl avspilling like ens. Glem tankegangen om at det er hundrevis av meter kabel fra nättstation. Supraharmonics vil i all hovedsak være innenfor boligens installasjon og vandre mellom lastene i installasjonen, og i liten grad vandre ut på nättet til naboer. Om en skal høre forskjeller på kabler er støybilde,(störningar) og förimpedans viktig. Er förimpedans "lav" og vi har störningar kan disse forsterkes. Er förimpedans "middels" kan det hende at der ikke vil være forskjeller på kabler. Er förimpedans "høy" kan störningar dempes. Til preamp med riaa bruker jeg "sort lakris", 0.75mm2, 110pF, MEN disse måler (mäter?) forskjellig, ofte rundt 200pF. Har en DIY kabel (western electric) som mäter (ar?) 30-40 pF för 2m. Det er lavere enn selv Nordost sine kabler som måler svært bra. Til poweramp benyttes DH lab power+ 6mm2.Denne er ikke skjärmad. Ingen av mine kabler har skjärm da den øker capasitansen. Har også Supra LoRad til alle komponenter,men den fungerer dårlig.(230 pF for 1m kabel) Heimdall 2> 10pF - 4 OhmFrey 2> 8,8pF - 2 OhmTyr 2> 8pF - 1,3 OhmOdin 2> 15pF - 1,33 OhmOdin 1> 19pF - ? Ohm R= pr. 1000ft/304mC= pr. 30cm Dessuten har jeg nylig byttet belysning fra compakt lysrør (cfl) til LED og nå glødelaper. samt skilt dedikert kurs fra resten i installasonen.Tidligere, med compakt lysrør var kabelforskjeller store. Nå er forskjellene på nëttkabler minimale. I en mail til meg forklarer den forskeren som kan mest om dette,Sarah Rönnberg ved Universitet i Luleå litt om hva som foregår i en el installasjon i bolig. Lærerikt fra Sarah Rönnberg http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och dukommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många lasteranslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv. Jag ska försöka besvara dina frågor såsom jag förstår dem med mina begränsade kunskaper i norska.Jag har jobbat vidare en hel del med supratoner (eng. supraharmonics dvs störningar i frekvensområdet 2 till 150 kHz) sedandokumentet som du hänvisar till. Dessa supratoner alstras och injiceras i nätet av apparater som har någon form av switchning (alltsånästan all ny utrustning, TV, datorer, växelriktare för solceller, elbilsladdare, spisar, mikrovågsugnar, LED lampor osv). Hur mycket somskickas in på nätet i form av en ström beror på vilken impedans apparaten ”ser” för den frekvensen. Den impedansen består inte barautav nätimpedansen utan också den ingångsimpedans som finns hos andra anslutna apparater. Låt oss anta att du i ditt hus har en TVmed ett EMC filter. Detta filter har en kondensator kopplat mellan fas och nolla. Bredvid din TV ansluter du en vanlig LED lampabestående av en likriktardel med en kondensator på DC sidan. Din TV kommer att skicka in en högfrekvent ström till nätet på exempelvis50 kHz och din lampa skickar in en ström på exempelvis 30 kHz. Om du mäter på ingången till din TV kommer du att se både 50 kHz och30 kHz då kondensatorn i filtret erbjuder en lågimpedans väg för strömmen från lampan på 30 kHz. Störningen från lampan kommeralltså att i högre grad flyta till TVn än ut mot det mer induktiva nätet (som har högre impedans för dessa frekvenser). Så läge TVn (ochfiltret) är ansluten så kommer den att shunta störningen från lampan. På samma sätt kommer du att kunna se 50 kHz om du mäter vidlampan. Då likriktarbryggan är öppen och lampan drar 50 Hz ström kommer kondensatorn på DC sidan att kopplas mot nätet och lampandrar också till sig strömmen på 50 kHz (och eftersom lampan är olinjär kommer den också att skapa multiplar av denna 50 kHz signal,dvs övertoner på supratonen). Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och dukommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många lasteranslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv. Huruvida dessa supratonsströmmar kan skada en apparatlåter jag vara osagt men det kan medföra ökad stress på kondensatorn som utsätts för höga strömmar som den inte är avsedd för. Detfinns också ett antal rapporterade fall då man misstänkt att supratoner ligger bakom att någon apparat inte fungerar som den ska.Att begränsa eller filtrera dessa supratoner är såklart tekniskt möjligt men det skulle också innebära större och dyrare produkter samtökade problem för elnätskommunikation. Det jobbas på att sätta rimliga och rättvisa standarder och gränsvärden men ännu återstår enhel del arbete. Jag bifogar en föreläsning jag gav för Elsäkerhetsverket på svenska som handlar om supratoner (några figurtexter är påengelska men det kanske går bra ändå). Det är kanske svårt att få ut något av bara bilderna men har du ytterligare frågor är det bara attdu hör av dig igen.
 6. Spiller en høyt nok kan vi sikkert høre mye,bare å skru opp volum. Men en standard hørselstest (Audiometri) skal se slik ut. https://no.wikipedia.org/wiki/Audiometri
 7. Jeg lider også av tinitus. Låter noe hifi mer slitsomt enn andre? Hører vi det vil vil høre? Hører noen spesielle lyder bedre enn andre?Ja. Hyperakusis, fonofobi, recruitment? https://tinnitustips.no/hyperakusis-fonofobi-recruitment/
 8. Hei igjen Litt mer utfyllende fra "superdamen" Rönnberg. Klipper ut litt slik at også de av oss som ikke er ingeniør også kan få ett lite innblikk i hva som skjer i en bolig installasjon. https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/23665/propagation-of-supraharmonics-in-the-low-voltage-grid-energiforskrapport-2017-461.pdf To use the term Harmonic together with a prefix is already common practice in the field of Power Quality. The term “Interharmonics” refers to frequency components that fall outside the harmonics, i.e. non-integer multiples of the fundamental frequency. The term “Subharmonics” is often used for frequency components below the fundamental frequency. Adding the prefix supra (meaning above or beyond the limits off 1) when describing components in the frequency range 2 to 150 kHz seems appropriate and coherent with existing terminology within the Power Quality field.How supraharmonic currents will propagate depend on the impedance at every branch seen by the source, as is the case with currents at any frequency. Considering an installation, like the installation in a detached house, there will be impedances introduced by the wiring, the devices that are connected within the installation and by the grid to which the installation is connected. The wiring will offer impedance that is mostly resistive and inductive. It will vary with length and frequency but it will be static over time (i.e. the impedance will not change with time).In many cases the impedance of the grid is higher than the impedance of neighboring devices and supraharmonic emission does not propagate outside the installation to any great extent. However, there are exceptions when the grid impedance is small e.g. due to a resonance and the grid is not always “emission free” either.At the resonance frequency the only thing left to damp a signal is the resistive part of the circuit. Inside an installation like a detached house, capacitances will be present in the form of appliances (in their EMC filter or in the form of the dc-side capacitor behind a diode rectifier) and inductances in the form of wires and some appliances (directly-connnected motors). The resistive elements are present in the wiring and in some appliances (e.g. espresso machines and tea-water cookers). The latter contribution is reducing in number, among others by the replacement of incandescent lamps with electronic lighting. AIn [78] a series of measurements were conducted to see the impact from the wires on the impedance in an installation. It was shown that by varying the length of the wires (and as a result also the inductance) to an appliance equipped with a capacitor at its terminals the frequency dependent impedance changed consequently. The length of the power cord was altered from 0 to 46 meters and as a result the frequency with minimum impedance shifted from 78.6 kHz to 38 kHz, all the time within the supraharmonic range. In [79] it was shown that a common mode resonance is likely to occur in the frequency range 2 to 150 kHz between parallel connected EMC-filters.Based on the theory that the wires in an installation can have an effect on the resonance in the higher frequency range, some calculations and simulations were performed. In all cases the appliances are considered as a current source behind a capacitor, in the same way as in [15]. The case of a single appliance connected to the grid via a wire is shown in Figure 23 where I0 and C1 represent the appliance responsible for the primary emission, L1 represents the wire, R1 the wave impedance of the grid, R2 and L2 the low frequency resistance and inductance of the grid. The impedance of the grid, ZGrid would hence be R1 in parallel with R2 and L2 and the external impedance, Zext, seen by the appliance consequently a series connection of L1 and ZGrid.A longer wire would shift the resonance peak to a lower frequency and somewhat increase the amplification. Both transfer function and transfer impedance show a decrease with increasing cable length.When a second appliance in form of a capacitor C2 is connected, through a wire with inductance L3; as shown in Figure 24 an additional resonance frequency will appear.As seen in Figure 25 it is feasible that the connection of a second appliance will create a resonance point at a frequency between 10 kHz and 20 kHz; moreover the simulations show that the length of the wire will shift this resonance frequency. The figure also shows that depending on the length of the wire connecting the second appliance, the primary emission from the first appliance can vary by a factor of more than 10. The primary emission from an appliance can thus not be considered as constant, but instead it depends on the properties of the grid and of other appliances connected in the neighborhood.
 9. Hei Lenge siden jeg har besøkt dette forum.Igjen vil jeg takke Peo.Nesten hele min forståelse av hva som skjer med henhold til lyd og hva som påvirker elektronikken startet med "det smutsiga nettet" og da spesielt en link til Universitet i Luluå,og Sarah Rønnberg. Hun er en av verdens fremste forskere på støy i området 2-150kHz,så kalt "supraharmonics" Ordet "supraharmonics" er hennes,og er det uttrykke alle forskere bruker når dette diskuteres. Det spesielle med supraharmonics er at dette støyområdet IKKE lar seg filtrere av elektronikken, som er laget for 50Hz og harmoniske opp til ca 2kHz. Men selv dette område påvirker strømforsyningene,noe blandt annet PS Audio nytter seg av i deres regeneratorer. Økning av 3nd harmoniske. "When you engage the MultiWave feature, a bit of third harmonics is added top the sine wave on the output. This added third harmonicincreases the charging time for equipment and improves the performance.""Rhesus"https://www.hifisentralen.no/forumet...dvendig-7.htmlFordelen med harmoniske på nettet er at en sinuskurve der toppene er flatet ut (dvs 3,5,7 harmoniske osv) gir lengre tid til opplading avkondensatorene i strømforsyningen. Dette gir lavere peakstrøm, og det igjen gir mindre rippelspenning, eller 'støy' på spenningenforsyningen leverer. Det gir også mindre switchestøy fra likeretterdiodene, som kan være en fordel.Det kan også gi lengre levetid på produktet. Har selv ved flere anledninger blitt forsynt med diesel aggregat på grunn av oppgradering av en 66kV linje. På grunn av liten demping i nettet her,lite last,får vi THD langt over 8%,hovedsakelig på grunn av høye 5 og 7 harmoniske over grenseverdiene ca. over 5-6%.Da blir lyden som ofte beskrevet rundt om kring i verden, fyldig,kraftig,varm etc. 5 og 7 harmoniske er ett produkt fra generatorene med opphav i blant annet utformingen av polskoene på generator. Det finnes direktiv for dette. Og hvordan påvirker så dette lyden på hvilke tidspunkt? Økt demping kommer ved økende forbruk.Jo mer øktende forbruk,jo mer DEMPES 5 og 7 harmoniske. Når folket er ferdig for dagen og kommer hjem øker forbruket og disse harmoniske dempes. Dette varierer med henhold til hvor nær og hvor lagt borte en er i fra generator,produksjonsted. Det samme skjer ikke med de såkalte "supraharmonics",disse støykomponentene øker. Da har vi to støy relaterte produkter som jobber i mot den gode lyden. Når det går mot kveld/natt og helg reduseres "supraharmonics" og 5 og 7 harmoniske øker,noe som altså er svært positivt for strømforsyningene. Angående "supraharmonics" så vil det for audiophile være preamp og kilder,DAC og RIAA som blir mest påvirket på grunn av de lave spenningene de jobber med.Power amp lider minst. Noen tar høyde for dette i konstruksjonene og benytter C-core og R-core transformatorer i preamp etc. Disse har lavere capasitans enn ringkjerne tranformatorer. Og her noe av "mystikken" med henhold til kabler og nettfiltre,sammen med kilde impedansen i nettet,förimpedansen. Alle filtre er svært sensitive for kilde impedansen og vil oftest ha en forsterkende effekt på støykomponenter i området 2-150kHz,supraharmonics.Les bare data blad hos produsenter,Schaffner etc.Finer kurver ved den standardiserte 50/50 ohm kilde last impedans,med de andre kurve vis hva som skjer i "real world" , området utenfor emc filtrene tiltenkte arbeidsområde,150kHz og langt opp i MHz området, altså 2-150kHz forsterkes, gir en RESONANS. Litt artig når en leser erfaringene her https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/12160-det-smutsiga-n%C3%A4tet/ der 4 av 6 ikke hører noen særlig bedring når filter prøves.Det er kun hos to som opplever en positiv virkning. Begge disse har den høyeste förimpedans.Dette stemmer svært godt med hvordan nettfiltre reagerer på förimpedans, kilde impedans. Når det gjelder kablers påvirkning..når supraharmonics i all hovedsak opptrer i egen installasjon og vandrer mellom kursene i installasjonen og i svært liten grad ut på nettet,ja knapt nok ut til hovedsikring. Da må en tenke på hvor mange % utgjør apparatkabel til preamp på 2m av kursens total lengede på,si 15m? Eksemel link under fra Sarah Rønnberg http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf Her forklarer Rønnberg til meg litt. om sammenhengen Jag ska försöka besvara dina frågor såsom jag förstår dem med mina begränsade kunskaper i norska.Jag har jobbat vidare en hel del med supratoner (eng. supraharmonics dvs störningar i frekvensområdet 2 till 150 kHz) sedandokumentet som du hänvisar till. Dessa supratoner alstras och injiceras i nätet av apparater som har någon form av switchning (alltsånästan all ny utrustning, TV, datorer, växelriktare för solceller, elbilsladdare, spisar, mikrovågsugnar, LED lampor osv). Hur mycket somskickas in på nätet i form av en ström beror på vilken impedans apparaten ”ser” för den frekvensen. Den impedansen består inte barautav nätimpedansen utan också den ingångsimpedans som finns hos andra anslutna apparater. Låt oss anta att du i ditt hus har en TVmed ett EMC filter. Detta filter har en kondensator kopplat mellan fas och nolla. Bredvid din TV ansluter du en vanlig LED lampabestående av en likriktardel med en kondensator på DC sidan. Din TV kommer att skicka in en högfrekvent ström till nätet på exempelvis50 kHz och din lampa skickar in en ström på exempelvis 30 kHz. Om du mäter på ingången till din TV kommer du att se både 50 kHz och30 kHz då kondensatorn i filtret erbjuder en lågimpedans väg för strömmen från lampan på 30 kHz. Störningen från lampan kommeralltså att i högre grad flyta till TVn än ut mot det mer induktiva nätet (som har högre impedans för dessa frekvenser). Så läge TVn (ochfiltret) är ansluten så kommer den att shunta störningen från lampan. På samma sätt kommer du att kunna se 50 kHz om du mäter vidlampan. Då likriktarbryggan är öppen och lampan drar 50 Hz ström kommer kondensatorn på DC sidan att kopplas mot nätet och lampandrar också till sig strömmen på 50 kHz (och eftersom lampan är olinjär kommer den också att skapa multiplar av denna 50 kHz signal,dvs övertoner på supratonen). Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och dukommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många lasteranslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv. Huruvida dessa supratonsströmmar kan skada en apparatlåter jag vara osagt men det kan medföra ökad stress på kondensatorn som utsätts för höga strömmar som den inte är avsedd för. Detfinns också ett antal rapporterade fall då man misstänkt att supratoner ligger bakom att någon apparat inte fungerar som den ska.Att begränsa eller filtrera dessa supratoner är såklart tekniskt möjligt men det skulle också innebära större och dyrare produkter samtökade problem för elnätskommunikation. Det jobbas på att sätta rimliga och rättvisa standarder och gränsvärden men ännu återstår enhel del arbete. Jag bifogar en föreläsning jag gav för Elsäkerhetsverket på svenska som handlar om supratoner (några figurtexter är påengelska men det kanske går bra ändå). Det är kanske svårt att få ut något av bara bilderna men har du ytterligare frågor är det bara attdu hör av dig igen. http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=107460&PN=1&TPN=1
 10. Belles konstruerer produkter som er tenkt å vare en evighet. http://www.powermodules.com/ Doxa http://doxa.no/ How can we offer 25 years warranty and 30 day Money-back-guarantee on our DOXA Model 61 Amplifier? During reliability testing over the past 24 months our new amplifier has been thoroughly tested, both mechanically and electrically. This amplifier has been tested continually under extremely heavy loads, and it has performed 100 percent - every time - month after month.
 11. Her kan måling med en Fluke vise forsterkning av støy (hovedsakelig intermodulasjon fra nevnte trafo i innlegg over) Måling rett i stikkontakt vegg og ut av en Noratel støydempingstrafo med Consonance nettfilter Electrocompaniet nettkabel. Innlegg #227 https://www.hifisentralen.no/forumet/kabelhja-rnet/93510-blir-det-bedre-lyd-i-forsterkeren-med-ny-stra-mkabel-12.html Forsterkning av 23nd harmoniske pga filterkondensator i Ulveco støydempingstrafo, begge målinger på sekundærside av Ulveco. innlegg # 200 https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-10.html
 12. Hei Har ikke lest hele tråden,men vil dele mine erfaringer. Først vil jeg vis til den som har forsket mest og kan mest om dette med nettstøy i boliger etc. Min erfaringer er som min Svenske Gudinne sier,"mesteparten av nettstøyen er i egen installasjon,og vandrer mellom apparatene" Dette er nær sagt Bibelen angående støy (også hos IEEE) i egen installasjon,og var vel PEO`s inspirasjonskilde. http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf Min reise innen nettstøy startet for vel 12 år siden pga. mye ødelagt elektronikk,varmgang i all elektronikk OG DÅRLIG LYD/TV bilde. Nettet ble oppgradert i 2007 pga overgang fra 5kV til 22kV. Det ble registret en resonans ved bl.a 23nd harmoniske - 1150 Hz. Mätning i link ble utført i stikk til stereo med en MedCal N nettanalysator https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-3.html https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv.html For å utbedre denne resonansen ble det oppgradert trafo i nettstasjon fra 200kva til 315kva. innlegg #180 blå skrift er forklaring på hva som ble utført da av Siv.ingeniør (mastergrad elkraft teknikk) https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-9.html I tillegg ble det det som kunne kobles ut av kabler koblet ut for å REDUSERE CAPASITANSEN i nettet,dette er ett viktig punkt. I løpet av flere påfølgende år ble det utført PQ mätninger med bl. a utstyr fra MedCal ST 1år, Encore Dranetz 1 uke, Hioki 8860-50, og Elspec.3 måneder. Siste oppgradering av trafo i nettstasjon ble en trafo på 800kva. Alle disse oppgraderingen bedret situasjonen noe,da hovedsakelig pga økt kortslutttings ytelse på trafo. Dette medfører jo da endring i kilde impedans/nettimpedans for min installasjon. Men fremdeles er største delen av nettimpedansen mellom elektronikk (stereo siden vi nå er inne på audio) og boligens hovedsikring/inntaksikring på 63A. Målt etter PEO`s metode med vannkoker er/var min før-impedans/nettimpedans ca.0.9 ohm. https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-26.html Her fungerte mitt Consonance nettfilter til en viss grad. Fikk senere en dedikert 16A kurs til stereoen med 1m, 4mm2 kabel til sikringskap,da ble før-impedansen redusert til 0,2 ohm. Da ble også virkningen av nettfilteret redusert,faktisk ble problemet forverret/økt ved bruk av filteret. Det samme viste seg ved bruk av sk. audiofile nettkabler,fra bl.a Supra og Electrocompaniet.(ca. 200pF og 700pF) Her ¨mätas det med Hioki`en i Consonance filteret med Supra kabler. https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-37.html Og det vi ser er en forsterkning av støykomponent rundt 5kHz der forsterkningen forårsakes av nettfilter og kabler, hovedsakelig pga CAPASITANSEN i filter og kabel. Fjernes filter og nettkabler til stereo og de byttes ut med kabler med LAVERE CAPASITANS reduseres problemet betydelig. Mindre hard lyd,mindre påtrengende S-lyder. EMC filtre er sensitive for kilde impedans (nettstasjon) førimpedans. Dette sier også bl.a Schaffner. https://www.onfilter.com/ac-power-line-emi-filters https://docs.wixstatic.com/ugd/53be97_320fa114167346d2afe453637487e292.pdf As seen, the noise after the conventional filter which is supposed to suppress it actually got higher. This is not a mistake - it is all in agreement with the filter's own specification as shown in Figure 5. In 50 Ohms termination the filter will hopefully perform better, but there is no power line in the world with 50 Ohms impedance. Vi har under åren som gått testat med ganska många olika fabrikat och modeller av strömrenare hos både A, B, C och hos mig, men det är faktiskt bara hos Gubbe A och hos mig som vi har märkt någon större skillnad med och utan. Så här ser sammanställningen av THD vs förimpedans ut. Kort og godt; Høg førimpedans gir bedre virkning av nettfilter, Lav førimpedans gir mindre virkning av nettfilter og i mange tilfeller en forverring. Angående kabler. https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-38.html Medfølgende kabler til elektronikken kan ha høy Capasitans,150pF +. Skjerm kan øke capasitansen. Til preamp,dac og riaa,tynn kabel med "høg" R verdi og lav C verdi er å anbefale. Har også erfaring med regeneratorer , PS Audio PPP og PurePower 2000i. Når problemet var tilstede fungerte ikke regeneratoren fra PS Audio,den gav ingen hjelp. PurePower er det eneste hjelpemiddelet som hjalp. Heller ikke Støydemping trafoer fra Noratel og Ulveco hjalp, hverken hver for seg,eller sammen med nettfilter og/eller PS Audio. innlegg #559 https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-28.html Så litt om THD. THD og harmoniske er ett lite problem,men kan brukes som en indikasjon på andre parametre som forårsaker degradering av lyden Har erfaring med THD og 5 harmoniske laaangt over grenseverdier.Stereoen fungerte helt ok,kun en beskjeden økning av temperatur på elektronikken. Hovedproblemet ser ut til å være interharmoniske/intermodulasjon. Kilder er lysbue ovner ,smelterverk ,heater pumps (varmepumper) og elektriske koblinger. Bilde i innlegg # 94 viser tydelig hvordan THD varier med døgnrytmen og hvordan 230V i boligen speiler overliggende nett, fra 22kV til 66kV og som bilde/mätning ikke viser, opp til 400kV. https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-5.html Økt nettbelastning gir økte THD verdier og da også økt intermodulasjon/interharmoniske. Hovedårsaken til problemene hos meg var intermodulasjon. Og hvorfor er intermodulasjon viktigere enn harmoniske som årsak til dårlig lyd? http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf The interface betweenelectronic equipment and the AC power system is the DC powersupply comprising rectifiers, a capacitor and a regulator. Thepresence of the rectifiers ensures that only the AC voltage peakscharge the capacitor voltage. Since, from one cycle to another,these peaks always reach the same amplitude, the regulatorcorrects the fluctuations at the capacitor terminals.The addition of harmonics to the supply signal does not affectthe fluctuation because these harmonics are synchronized withthe fundamental of the power system. However, interharmonics,which are not synchronized, do affect the peak amplitude of theAC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of thecapacitor varies from one cycle to another, resulting in anincrease in the fluctuation upstream of the regulator and, sincethis fluctuation is excessive, it affects the operation of the equipment. Kildene til intermodulasjonsjon hos meg VAR en generator og en defekt transformator. Generator/produksjonsanlegg er ikke lenger i bruk og transformator er byttet. Innlegg # 285 og # 287 https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-15.html Resterende nettstøy er hovedsakelig i egen installasjon http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf Reduserer en førimpedansen ved å korte med avstand til hovedsikring/inntaksikring 63A, dvs stereo rett på inntaksikring,en hopper over sikringskap med el mätar / jordfeil skydd, kun en 16A sikring (smeltesikring) får en slik mätning i sweet spot.Legg merke til verdiene på Ref.level. 60.1 dB og 55.6dB For ordens skyld,dette er ulovlig,og ble utført sammen med min mann fra nettselskap/eier. Innlegg # 677 https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-34.html FØRIMPEDANSEN ER VIKTIG innlegg #482 med kommentar bl.a på PEO`s tanker om førimpedansen fra nevnte mann med mastregrad el kraft teknikk og høy sjef i nettselskap. https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-25.html Igjen en takk til PEO for inspirasjon.Håper jeg fikk med det viktigste ang min erfaring med støy.
 13. En god artikkel om bruk av STØYDEMPINGSTRANSFORMATORER https://senorc.no/?p=226 http://www.noratel.com/no/produkter/ Innlegg #297 er mine trafoer.Jeg bruker ikke støydempingstrafo til poweramp, men en slik mellom poweramp og preamp. http://www.rolls.com/product.php?pid=HE18 http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-15.html
 14. Heldige vi i Norge (og Albania) der de fleste (ca. 70%)har IT nett = balansert nett.med generelt lavere THD (hos meg 0,3-0,5 %) enn på TN nett. https://no.wikipedia.org/wiki/IT-nett https://no.wikipedia.org/wiki/Nettsystem https://no.wikipedia.org/wiki/Trefase https://no.wikipedia.org/wiki/TN-nett
×
×
 • Create New...