Jump to content

ymir

Medlem
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

 1. Over vises overharmoniske STØYSTRØMMER opp til 31 harmoniske, 1550Hz kun for hele stereoanlegget under drift. Dessverre ikke opp til 150kHz.
 2. Angående Cy kondensatoren. Fjernes den faller filterets evne til å redusere/fjerne common mode? EMC filter for medical bruk ,der er Cy kondensator fjernet. En vil ikke ha støystrømmer til sikkerhetsjord. Noen eksempler på støy problemer. Hos min nabo: Durende,(sterk lyd) fra sikringer skyldtes supraharmonics (2kHz-150kHz). En nabo hadde problemer med sikringer som durte,merkelige lyder fra koketopp (induksjon) blinkende led lys etc. Årsaken var strømforsyning i et spillkonsoll (PC) hos nabo. https://pqa.no/elekt
 3. Ja,kan godt bruke begrepet resonanser og kabler er nødvendigvis en del av nettverket inn og ut av filter. Enda mer komplekst Og så er jo impedans for/til sikkerhets jord (overgangsmotstand til jord) enda ikke omtalt.Dit vi ønsker å lede støystrømmene. https://www.ti.com/lit/an/slla057/slla057.pdf?ts=1612602427463&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Ground loops are one cause of common-mode noise between phases, neutral and ground, in a power distribution system. This noise is injected into the power supplies, which in turn pass it on to the elect
 4. Får ikke med meg alt som skrives. Lettere å lese dansk, men lettere å forstå svensk tale enn dansk så beklager dersom jeg tolker feil noen ganger . Hvordan leser dere norsk? Angående Cy kondensatoren.Den skal vel handtere common mode. På industri filtre til hospital, medical, er Cy fjernet pga nivået av lekkstrømmer, så disse filtrere common mode dårlig. Når det gjelder denne förimpedans så bør det alltid søkes laves mulig förimpedans/källimpedans for at lastens returstøy. Men dette er ett tveegget sverd. Dersom en ønsker/må bruke emc filter vil slike fil
 5. Vad var det som gjorde att du valde just den strömkabeln/kablarna? Kablenes LCR verdier og dens påvirkning av støykomponenter målt med Hioki 8855 scoo, FFT analyse. Avhengig av el-installasjonens støybilde,övertonar og källimpedans/förimpedans kan strömkabel være den viktigste kabel. RIAA påvirkes mest,deretter preamp og kilder. Poweramp påvirkes minst. Årsak er at jo lavere spenning apparatet arbeider med jo mer påvirkes apparatet av støystrømmer, övertonar/störningar,spesielt i området 2 - 150kHz,supraharmonics. Vik
 6. Spiller en høyt nok kan vi sikkert høre mye,bare å skru opp volum. Men en standard hørselstest (Audiometri) skal se slik ut. https://no.wikipedia.org/wiki/Audiometri
 7. Jeg lider også av tinitus. Låter noe hifi mer slitsomt enn andre? Hører vi det vil vil høre? Hører noen spesielle lyder bedre enn andre?Ja. Hyperakusis, fonofobi, recruitment? https://tinnitustips.no/hyperakusis-fonofobi-recruitment/
 8. Hei igjen Litt mer utfyllende fra "superdamen" Rönnberg. Klipper ut litt slik at også de av oss som ikke er ingeniør også kan få ett lite innblikk i hva som skjer i en bolig installasjon. https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/23665/propagation-of-supraharmonics-in-the-low-voltage-grid-energiforskrapport-2017-461.pdf To use the term Harmonic together with a prefix is already common practice in the field of Power Quality. The term “Interharmonics” refers to frequency components that fall outside the harmonics, i.e. non-integer multiples of
 9. Hei Lenge siden jeg har besøkt dette forum.Igjen vil jeg takke Peo.Nesten hele min forståelse av hva som skjer med henhold til lyd og hva som påvirker elektronikken startet med "det smutsiga nettet" og da spesielt en link til Universitet i Luluå,og Sarah Rønnberg. Hun er en av verdens fremste forskere på støy i området 2-150kHz,så kalt "supraharmonics" Ordet "supraharmonics" er hennes,og er det uttrykke alle forskere bruker når dette diskuteres. Det spesielle med supraharmonics er at dette støyområdet IKKE lar seg filtrere av elektronikken, som er laget f
 10. Belles konstruerer produkter som er tenkt å vare en evighet. http://www.powermodules.com/ Doxa http://doxa.no/ How can we offer 25 years warranty and 30 day Money-back-guarantee on our DOXA Model 61 Amplifier? During reliability testing over the past 24 months our new amplifier has been thoroughly tested, both mechanically and electrically. This amplifier has been tested continually under extremely heavy loads, and it has performed 100 percent - every time - month after month.
 11. Her kan måling med en Fluke vise forsterkning av støy (hovedsakelig intermodulasjon fra nevnte trafo i innlegg over) Måling rett i stikkontakt vegg og ut av en Noratel støydempingstrafo med Consonance nettfilter Electrocompaniet nettkabel. Innlegg #227 https://www.hifisentralen.no/forumet/kabelhja-rnet/93510-blir-det-bedre-lyd-i-forsterkeren-med-ny-stra-mkabel-12.html Forsterkning av 23nd harmoniske pga filterkondensator i Ulveco støydempingstrafo, begge målinger på sekundærside av Ulveco. innlegg # 200 https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-
 12. Hei Har ikke lest hele tråden,men vil dele mine erfaringer. Først vil jeg vis til den som har forsket mest og kan mest om dette med nettstøy i boliger etc. Min erfaringer er som min Svenske Gudinne sier,"mesteparten av nettstøyen er i egen installasjon,og vandrer mellom apparatene" Dette er nær sagt Bibelen angående støy (også hos IEEE) i egen installasjon,og var vel PEO`s inspirasjonskilde. http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf Min reise innen nettstøy startet for vel 12 år siden pga. mye ødelagt elektronikk,varmgang i all
 13. En god artikkel om bruk av STØYDEMPINGSTRANSFORMATORER https://senorc.no/?p=226 http://www.noratel.com/no/produkter/ Innlegg #297 er mine trafoer.Jeg bruker ikke støydempingstrafo til poweramp, men en slik mellom poweramp og preamp. http://www.rolls.com/product.php?pid=HE18 http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-15.html
 14. Heldige vi i Norge (og Albania) der de fleste (ca. 70%)har IT nett = balansert nett.med generelt lavere THD (hos meg 0,3-0,5 %) enn på TN nett. https://no.wikipedia.org/wiki/IT-nett https://no.wikipedia.org/wiki/Nettsystem https://no.wikipedia.org/wiki/Trefase https://no.wikipedia.org/wiki/TN-nett
 15. litt mer lesestoff om hva som gir dårlig lyd og hvorfor http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/89822-stra-m-og-stra-m-fru-blom-9.html http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf A similar analysis can be done relating the peak voltagedeviations with interharmonic frequency. The interface betweenelectronic equipment and the AC power system is the DC powersupply comprising rectifiers, a capacitor and a regulator. Thepresence of the rectifiers ensures that only the AC voltage peakscharge the capacitor voltage. Since, from one cy
×
×
 • Create New...