Jump to content

MatsT

Medlem+
 • Posts

  1 752
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  42

Everything posted by MatsT

 1. Det blir ju helt klart lättare att se resultatet vid lägre frekvenser med redovisningen i perioder, det ryms längre tid i diagrammet och det behövs.
 2. Jag har flera gånger försökt förklara varför signalen vid öronen inte bör vara samma som går in i högtalarna men känner inte att jag når fram med budskapet riktigt så det får kanske bli en specialiserad tråd så småningom. Just det så kallade "återgivningssynsättet" blockerar i viss mån resonemangen och när diffusion beskrivs som något som lägger till konstlat rum så visar det att resonemangen inte landat rätt. Jag vill beskriva diffusion som ett sätt att få reflexerna diffusa (!) och i och med det suddas reflexen ut men det läggs inte till något, det sprids ut. Absorption tar bort ljud över en viss frekvens och blir akustiskt som ett hål i väggen där ljud försvinner ut. Båda metoderna kan förstås användas men att det ena skulle var principiellt mer rätt vill jag inte hålla med om, det gäller att använda på rätt sätt så att helheten blir som den önskas.
 3. Jag tittar gärna på mätningar men använder dem inte för rangordning. När jag var ung var jag övertygad om att bra mätvärden automatiskt gav bättre ljud eller i vart fall inte sämre. En bit in på min HiFi-resa blev jag avvand från det beteendet när jag upptäckte hur fruktansvärt fel jag kunde hamna. Det är inte mätningarna det är fel på, det är tolkningen av dem som är svårare än man kan tro. Det finns säkert något slags golv för hur dåligt det kan mäta och ändå ge ett funktionellt och bra ljud men i en del fall är jag uppriktigt förvånad över hur pass liten konvergens det är mellan mätvärden och ljudkvalitet. Jag ger inga exempel här men har skrivit en del om annorlunda vägar att ta i HiFi-snåren. Jag hävdar inte att jag har mer rätt än andra i generella termer men i min jakt på bästa resultat så fungerar de udda valen. Jag är inte förvånad alls över Steves slutsatser att oavsett om det är mätvärden eller enbart subjektiva lyssningsintryck som delges av testare så är de ungefär lika bra eller dåliga som beslutsunderlag för dem som läser recensionerna. Man bör prova själv också.
 4. Ordet illusion är känsligt att använda eftersom många associerar det med magi men det behöver inte vara så. Här är ett synsätt: Är det lättare att svälja benämningen "virtuell verklighet"?
 5. Inte alls! Jag tror att det råder stor enighet om att det egna rummet inte ska lägga till rumslighet och det kan uppnås på flera sätt. Vad det snarare handlar om är att hjärnan förutsätter att ljud kommer från "alla håll" för att det inspelade rummet ska upplevas som "verkligt". Det är mycket låga nivåer på studsarna som krävs för att uppnå det men blir det tyst så blir det "hål i rummet". För att studsarna i det egna rummet ska bli underordnade de inspelade krävs att de saknar riktningsinformation, dvs det ska vara "efterklang" som är diffus och avtagande i lagom takt.
 6. Precis så tänker jag också och för att skruva till tankesättet lite brukar jag skriva hur får vi bäst inbillning. Illusionen eller fantomprojektionen som en del väljer att kalla det skapas helt i det egna huvudet med hjälp av koder eller nycklar i det inspelade och uppspelade materialet. Ofta jämställs återgivningen med streckfigurer som ändå med hjärnans fantastiska förmåga att hitta mönster och ifyllande av detaljer hämtade ur minnet och erfarenhetsbanken ändå uppfattas som verklighetstroget om rätt förutsättningar ges. Den sista kursiverade texten inbegriper i mycket stor utsträckning akustiska förutsättningar.
 7. Jag ser också gärna mätningar på diffusorer. En rimlig utgångspunkt och just det sista (oavsett tillvägagångssätt) gillar jag. Det blir ofta diskussioner om tillvägagångssätt snarare än vad man vill uppnå och varför man vill uppnå en viss effekt.
 8. Grunden till förklaringen ligger i den här bilden. Jag ansluter mig till de tankegångarna som är att reflektioner finns i rummet och att de inte är ohörbara men ligger på en lämplig nivå och är "efterklang". Det gröna fältet känns rimligt för mig men här finns det såklart utrymme för olika smakriktningar. Det beror på musikval, lyssningsvanor och uppspelningsnivå bland annat.
 9. Det stämmer bra med min erfarenhet, det kan göra skillnad men det beror en hel del på anslutna apparater också hur det blir. Din VTL är säkert tämligen immun mot störningar och de flesta av mina apparater också. Vad som däremot kan göra en del skillnad är hanteringen av jordströmmar mellan apparater, det är ett ganska knepigt kapitel. Jag har börjat dra sätta in lite skärmade nätkablar anslutna till så lika jordpunkt som möjligt och sedan kan jag låta vissa apparater "flyta" och i några fall får de sin anslutning via isolationstransformator. Jag är inte färdig med min installation eftersom det är så jobbigt att röja i kablagen i bruksanläggningen som i första hand är inkopplad för att brukas. En stor trefas isolationstransformator som skapar ett eget "jorduniversum" för anläggningen skulle jag inte tacka nej till och helt omöjligt att bygga in en sådan är det inte så vi får se i framtiden hur det blir.
 10. Hörlurar är ganska likt reflexfritt rum bortsett från lyssningsvinkeln. Jag har hört mycket övertygande återgivning via hörlurar där ljudvågorna detekterats via sfäriska mikrofoner med "array-teknik". Modeling Continuous Source Distributions in Wave-based Virtual Acoustics Två högtalare i rum och "normal inspelningsteknik" ger begränsningar men kan lura hjärnan rätt bra också om det ges rätt förutsättningar.
 11. Jag har inga synpunkter på smaken när det gäller vilken typ av rumsanpassning som föredras utan all min argumentation har grundats i att jag inte håller med om att något är mer korrekt i sin helhet (absorption/diffusion). När det gäller detaljlösningar så kan man nog däremot hamna där. Samma sak för mig! Det är precis det jag inriktar mig på men jag vill uttrycka det så här: För mig handlar det enkom att isf hantera det som stör musiken... Ett par exempel: Tidiga reflexer i vissa riktningar är störande eftersom de av hjärnan inte kan skiljas ut från direktljudet och därmed påverkar både frekvensgång och ljudbilds-information. Absorption av sidoreflex kan vara störande om absorbenten anbringas på sidovägg eftersom den påverkar rumsklangen och ger ett "hål i rummet" från den riktningen där absorbenten placerats. Hjärnan uppfattar detta som att något fattas och det finns inget i informationen från högtalarna som kan fylla i detta. En bättre lösning enligt mig är att plocka bort reflexen på väg från högtalaren till väggen (kan göras inom en snäv vinkel) eller genom att använda diffusion i reflexpunkten. Absorption kan behövas för att reducera efterklangen så att den inte stör eller låter på ett sätt som påverkar upplevd inspelad rumsklang. En lämplig metod enligt mig är att använda hörn och vinklar i rummet eftersom allt ljud ansamlas där ganska snabbt och därmed kan absorption åstadkommas utan att rumsklangen påverkas nämnvärt och utan "hål i rummet".
 12. Prova att lägga en mjuk kudde ovanpå högtalarna som sticker ut en aning framåt. Då får du veta ungefär hur det påverkar.
 13. För att reflekterat ljud som finns på inspelningen ska låta naturligt behövs reflexer i lyssningsrummet. Har man inte det blir reflexer i inspelningen mest bara konstiga och kopplas ihop med direktljudet från högtalarna. Det är inte så att 2 högtalare fungerar som en dekoder som på något mystiskt vis packar upp alla vinklar och reflexer från inspelningsrummet och presenterar dem i 3 dimensioner i lyssningsrummet. Det är hjärnans tolkning av alla ljud i rummet som ger ljudbilden. För dem som tror att det blir bra om bara ljudtrycket som alstras vid trumhinnorna är likadant som den inspelade signalen så borde ett reflexfritt rum fungera fint men det verkar inte göra det så då måste man börja leta efter mekanismer som hjärnan använder för att skapa mönsterigenkänning och koppla ihop det med erfarenhetsbasen bl.a Det är inte helt enkelt det här och har man lite olika erfarenheter och preferenser blir det lätt misstolkningar av förklaringar som ges. Det är faktiskt också så att vi beroende på tidigare erfarenheter inte tolkar ljud på samma sätt. Jag är inte ute efter att missionera för det ena eller andra men vill gärna försöka förklara hur jag ser på det och hoppas att någon har behållning av det, annars är det inte stor mening att skriva. Alla får skapa sin egen erfarenhet och bygga därifrån men lite öppenhet för alternativa lösningar kan vara uppfriskande och ibland resultera i nya och bättre vägval. Ibland blir det säkert tvärtom men då har man i alla fall lärt sig det.
 14. Jag gissar att tvåvåningssteget med hålmonterade OP är utgångssteg och att det ska vara ganska enkelt att plocka upp signalen från strömutgången på DAC'en där någonstans. SMD-kretsar är för pilligt för mig, jag är van vid rör!!
 15. Oavsett inspelningsrummets karakteristik och mikrofonernas upptagningsmönster i kombination med uppspelningsapparaturens spridningskarakteristik? Det går nog inte generalisera på det sättet. Bara absorption -> reflexfritt rum. Det låter väldigt onaturligt i ett sådant med högtalare som spelar. Jag tror att du menar att alla ingrepp som görs i rummet är med absorption och då går det säkert att få till det ganska bra men utan reflekterat ljud i några riktningar blir det inte så lyckat. Jag tror att det beror en del på vad man vill ha ut av lyssnandet egentligen vad som avgör metodiken men det går att göra på olika sätt. Just balansen mellan släpp/fokus är något som jag själv har jobbat mycket med. Jag vill ha båda delarna och tycker också att jag fått det. Det kommer reflekterat ljud från alla håll med "samma" klangbalans som direktljudet och reflexerna är "lagom" dämpade för att inte störa. Direktstudsarna är behandlade på väg mot väggarna istället för på väggarna. Alla vill säkert inte göra som jag eller ha just den kompromissen men att det skulle finnas ett "korrekt" sätt att åtgärda rum håller åtminstone inte jag med om.
 16. Nu har det anlänt ett kretskort för framtida experiment. DSD1796 Dual Chip Decoder Board Det blir knappast något gjort med kortet före hösten.
 17. SACD-spelare brukar ha ett analogt filter vid 50-100kHz, ofta valbart. Till skillnad från med t.ex CD återges 10kHz fyrkantvåg rätt snyggt.
 18. PS Audio verkar ha dubbla BNC-utgångar för DSD och frågan är om inte det är SDIF-3 som jag letat efter ett tag för att kunna använda till Tascam DA-3000? Jag känner inte så stort behov av det själv eftersom jag har SACD-spelare med i princip samma utgång som DA-3000 men en intressant utveckling kan det vara.
 19. Jag kände mig också som att jag cyklat i diket ett tag när jag provade "nedmixning" i början. I manualen står det att STEREO är defaultläget för spelning via 2 kanaler ut och hur de gjort MULTI-lagret påverkar inte på annat sätt än att de kanske gjort 2-spårsvarianten via tråkig mixning eller alternativ mikronplacering vid inspelningen. Jag skrev i min tråd att jag kände att det var onödigt att ge inspelningsteknikerna fler kanaler att leka med när jag bara vill ha 2 kanaler men det är förvisso inte bara mig de ska tillfredsställa.
 20. Jag slet mitt hår ett tag men efter lite normal lyssning utan direkta jämförelser kom jag fram till att det är "STEREO" som ska väljas. Då blir det ungefär samma ljudbild som på CD-lagret och jag utgår ifrån att det är det som är avsett för 2-kanalsuppspelning. Ibland blir det lite roliga effekter med den nedmixade (?) flerkanalsversionen men det blir i längden bara konstigt.
 21. Det blir lätt onödigt stort fokus på formatet och jag håller med om ovanstående. Min erfarenhet är att något större möda nog läggs på SACD-mastern än på 16/44.1-mastern som finns på samma skiva, det räckte för att motivera mig att köpa en ny SACD-spelare. Bortsett från att det faktiskt kan bli riktigt bra med 16/44.1 så finns det skillnader mellan formaten. DSD är det "snabbaste" formatet men ger istället mer brus ovanför 20kHz än PCM med hög upplösning. Med en bra avkodare av DSD-signalen låter det fantastiskt och jag tycker att det är ett "tillräckligt bra" format även om dubbel DSD nog kan låta snäppet bättre. Många har nog bara hört SACD på maskiner som inte släpper igenom DSD-signalen utan ingrepp med DSP men om man bara låter 5-bitarssignalen som är den råa avkodade DSD-signalen passera ett ganska enkelt analogt lågpassfilter så blir det väldigt bra. 5-bitarssignalen innehåller 3 ettor för att markera att signalen ska upp och 2 ettor för att markera att signalen ska ned. Om vartannat paket är upp och vartannat ned så blir medeltalet ettor 2.5 av 5 och det är DSD-signalens nollvärde. Jag har spelat in analog signal från LP med olika format och jag bedömer DSD som betydligt bättre än PCM för detta och det som hörs tydligast skillnad på är knaster och brus från skivan som kommer igenom mest opåverkat med DSD som impulssvaren ovan också indikerar. Bortsett från spelning av SACD direkt i Marantz SA-10 ges mängder av alternativ för uppspelning av filer från streamer och det lär ta ett tag att prova dessa. Jag kanske breder ut mig lite i den här tråden när det kommer så långt.
 22. Nu har jag fått 2 vaccinsprutor och det har gått någon vecka därutöver så jag har tagit mig ut bland lite folk igen. HiFi är ett ganska stort intresse så jag prioriterade ett besök hos Akkelis Audio för att titta lite närmare på ett par streamers. Lite klokare blev jag nog men jag ska prova lite innan jag slår till på något nytt. Det "råkade" bli ett inköp ändå av ett mer modest slag: Jag behövde en ny matta till min Unamco och det har snackats en del om Origin Live och deras produkter. Deras skivmatta passar mig fint och nu har jag provlyssnat utan att jämföra med något annat direkt men det var rackarns hur bra det lät om skivspelaren idag! Kan detta vara enbart dagsform?! Vidare försök måste till men tills dess spelar jag bara vidare och känner mig nöjd med köpet.
 23. Är det egentligen svårt? Det egna processandet kommer sist i kedjan och är viktigast. Man kan förstås välja olika vägar att komma fram till det man gillar men jag utgår i från att alla vill just dit - till något som vi gillar. Vi tillhör i viss mån "läger" som vurmar för olika sätt att ta sig fram och ofta tycker jag att just "tillhörigheten" tar för stor plats men något ska man ju diskutera förstås. Hur som helst, det är alltid intressant att ta del av andras erfarenheter och i regel tycker jag att beskrivningen av erfarenheten ger mer än det praktiska tillvägagångssättet och beskrivningen av det. Både hur test görs och hur de uppfattas är viktigt och de olika aspekterna hör ihop och för min del är detta det allra mest intressanta, att försöka få en uppfattning om hur en verklig och redovisad skillnad upplevs. Många avvikelser som är svåra att mäta är lätta att höra och många avvikelser som är lätta att mäta är svåra att höra. Vi lär inte komma fram till konsensus men jag tycker det är roligt med en tråd som faktiskt avhandlar det viktigaste för mig, hur ljudet processas och uppfattas.
 24. Kanske en julklapp som ska läggas undan ett tag?
×
×
 • Create New...