Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 2020-04-08 in all areas

  1. 1 point
    AlfaGTV

    Vad lyssnar du på just nu?

    För en stund sedan var det en gammal rock-rökare på skivtallriken; Efter en löptur och matlagning behövde jag nåt lugnare så blev det lite norsk jazz: (allt på vinyl idag!)