Hans-Tommy

ethernetkabel

Recommended Posts

Jag saknar förvisso helt kunskaper om ljudöverföring över digitala media, men jag har en del erfarenhet av industriell dataöverföring. Vi använder både ethernet och dedicerade point to point förbindelser som transportmedia för vår digitala signalöverföring på jobbet.
Jag nöjer mig med att kommentera datatransport över ethernet i detta läget eftersom det verkar vara det mest omdiskuterade.

I vår processmiljön använder vi uteslutande skärmad CAT6 mellan switch och nod. Swicharna i sin tur är anslutna till stamnätet via fiber. Alla TP-kablar har skärmen ansluten i båda ändar och både switch och alla noder är jordade. Samtliga enheter i respektive nätsegment är matade från samma ställverk och är oftast utrustade med extra grov jordning, s.k. potentialutjämning.
Däremot använder vi aldrig skärmad TP-kabel i ren kontorsmiljö.

I vissa kontorsliknande verksamheter t.ex. i vårt lab är det dock alltid skärmad kabel som gäller. Användandet av UTP-kabel (oskärmad) stör bl.a. gaskromatografer och spectrophotometrar så pass att det blir allvarliga problem med mätningarna. Samtliga nätverksanslutna apparater i labbet är dock jordade till skillnad från den renodlade kontorsmiljön där det kan vara vilket som.

Här handlar det alltså inte om att skydda den digitala trafiken från störningar utifrån som i processen, utan tvärt om, det gäller att skydda den övriga utrustningen från det breda spektra av störningar som en TP-kabel strålar ut. 
Om en oskärmad TP-kabel stör vår lab-utrustning, vad kan då de störningarna göra med våra (analoga) audiosignaler?

Musik skickad med asynkron pakettrafik typ TCP/IP över ethernet borde i rimlighetens namn inte kunna förvanskas oavsett vilken kabel man använder, stämmer inte checksumman när paketet kommer fram till mottagaren kommer det att skickas om. I ett måttligt belastat 100Mbit nät hinner man skicka om ett paket flera gånger innan det blir några "dropouts". Är installationen defekt kommer överföringen inte att fungera alls.
Skickar däremot avspelningssystemet ut sin data via UDP istället för med TCP kan jag mycket väl tänka mig att inkommande störningar i kabeln och därmed korrupta paket kan ställa till med problem. UDP används ofta när man ska skicka till många klienter i ett IP-nätverk samtidigt, men då utan krav på mottagarkontroll, typ broadcast, webradio eller TV över nätet.

Jag tror inte att det är den digitala trafiken som blir störd i vår "rena" hemmiljö utan att det är den digitala trafiken i sig och alla dess apparater som routrar, accesspunkter och switchar som stör övrig hifi-utrustning antingen via etern eller via elnätet och att en skärmad TP-kabel snarare kan fungera som sändarantenn än som ett skydd om inte alla nätverkskomponenterna som är inblandade är avsedda för STP kabel.

 

/PEO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag som "analfabet" inom området undrar hur mottagaren vet hur stor checksumman ska vara på det kommande paketet. Jag ser framför mig hur ett "förpaket" med information om den kommande checksumman skickas, men tänk om fel information kommer fram pga störningar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Checksumman kan beräknas på flera olika sätt, men den vanligaste och enklaste metoden är den som allmänt kallas CRC (Cyclic Redundancy Check). Kontrollsumman beräknas först enligt en i förhand specificerad algoritm hos avsändaren och medföljer paketet som ska skickas, när paketet anländer hos mottagaren görs samma beräkning hos mottagaren av mottagen data enligt samma algoritm och överensstämmer den beräknade checksumman med den som ingår i paketet anser man att paketet är korrekt.

Den vanligaste metoden är att man tar den första byten i den aktuella data som ska skickas och gör ett XOR (exklusivt eller) med efterföljande byte. Med summan av den logiska operationen och nästkommande byte gör man nästa XOR, o.s.v genom hela datamängden som ingår i paketet. Resultatet från den sista XOR-operationen skickas med i paketet så att mottagaren kan jämföra sin CRC beräkning med avsändarens.

/PEO

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017-08-03 at 23:50, LasseJ said:

Intressant. Jag är helt enig med dig. Här finns mer om själva lyssningstestet.

https://arstechnica.com/gadgets/2015/07/even-vegas-strangers-agree-340-audiophile-cables-make-no-difference/

Det var många intressanta länkar och artiklar och läsa i samband med denna test som verkar mycket "neutralt" utförd. Jag har inte jämfört Ethernet-kablar så jag har ingen erfarenhet av om det går att uppfatta någon skillnad. Men jag hade nog inte kunnat göra det i den aktuella miljön. Ny musik, ny teknik och du har 30 sek på dig. Dessutom uppfattade jag det som om de som utförde testet inte nödvändigtvis var vana hifi-lyssnare utan snarare var deltagare på konferensen Amazing Meeting som är för skepticism och kritiskt tänkande.

Jag tror att "om" man ska kunna höra några skillnader på Ethernet-kablar så måste man nog vara en van hifi-lyssnare, i en mycket bekant miljö, med välkänd musik och en teknik i övrigt som man är mycket bekant med. Min uppfattning är att det tar ett bra tag att lyssna in sig hela vägen "in" till de små detaljerna som eventuellt gör skillnad. I början är det allt för mycket annat som är nytt och man hinner inte uppfatta att "det 4:e cymbal-anslaget klingar ut något längre än det 3:e" etc.

Därmed inte sagt att det man kom fram till inte stämmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Håller med dig om att det tar tid att göra en noggrann utvärdering så bör man lyssna länge, vara lite erfaren och i en bekant miljö och anläggning men jag tycker ändå att det är intressant. Nu finns det ju tester som visar på att det finns skillnader men med tanke på vad som ändå har framkommit i denna tråd så tycker jag nog att det finns annat som är mer värt att lägga pengar på men som vanligt är det upp till den enskilde att göra sina egna val. Inget är hugget i sten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gjorde en hel del test med olika kablar i min MSB-combo för att utröna om det fanns skillnader mellan olika kablar och om det fanns bättre kabel än den medföljande. Testade allt ifrån billiga kablar till dyrkabel från Audioquest, jag tror att det blev minst fem olika varav en egentillverkad. Enbart med lyssningsövningar. Kunde konstatera att visst går det höra skillnader men det slutliga valet blev ändå att ta den MSB utvecklat själva. Audioquestens dyrkabel påverkade diskanten på ett negativt sätt är min minnesbild varför den gick bort. De andra kablarna hade varierande subtila skillnader. Intressant kommentar från PEO att skärmning har mer funktionen att skärma av från att störa annan utrustning. I det analoga fallet tycks det vara mer tvärt om. Minns fortfarande Didrik DeGeers kommentarer kring den digitala "nedsmutsningen" och hans dubbelskärmade kablar till hans mikrofoner för att skärma av från yttre störningar i form av digitala signaler från t.ex. signalmaster för mobilnätet.

Liknande resonemang har jag också läst om strömrening för att undvika digitala signaler att fortplanta sig i systemet genom att separera t.ex.en cd-spelare och dac från övriga analoga komponenter i systemet rent strömmässigt. En funktion som t.ex en NO Thor  och Hydra sägs ha.

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fast mellan apparater typ olika delar av dacar eller mellan en bluray och en processor så är det inte Tcp/ip som man kör i kabeln som vid nätverkstrafik.

Direkt mellan apparater kan det säkert förekomma hörbara skillnader på olika kablage då man även måste ta i beaktning den individuella miljön som finns.

I individuella miljöer så kan det finnas skillnader i kvalitéer på nätverkstrafiken men då gäller det all datatrafik.

I ett väl fungerande nätverk så är min personliga åsikt att det inte finns generella ljudmässiga skillnader på nätverkskablar. För att jag skall ändra åsikt så måste det finnas repeterbara blindtester. 

/Harry

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Harryup said:

Fast mellan apparater typ olika delar av dacar eller mellan en bluray och en processor så är det inte Tcp/ip som man kör i kabeln som vid nätverkstrafik.

Precis, och i fallet MSB är det vad jag förstår I2S som är implementerat med RJ45/TP-kabel, med andra ord PCM på samma sätt som S/PDIF men med den skillnaden att datasignalen är åtskild från klockan vilket skall ge lägre jitter. Andra (t ex PS Audio) har istället valt HDMI som fysiskt gränssnitt för I2S. Om något är bättre eller sämre än det andra har jag ingen susning om, men att det kan vara hörbara skillnader i denna implementation med nätverkskablar är ju därmed inte konstigare än att man kan höra skillnad på andra digitalkablar för seriell överföring. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min fundering var snarast hur det oavsett digitala överföringsmetoder kan uppstå hörbara skillnader i kablar som rimligen bara överför ettor och nollor? Det andra förstår jag tyvärr inte ett jota av, eftersom jag är uppväxt på analog modersmjölk. :D:)

Calm 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En del digitala signaler skickas bara en gång. Andra i packet som kan komma fram i vilken ordning som helst och sedan vid behov sändas om. En del signaler klockas av sändaren, andra av mottagaren. Finns många sätt som det digitala kan skickas på. Sen finns ju också möjligheten att i samma kabel som man skickar digitala signaler så kommer det också analoga störningar apparater emellan. Och med kablage så kopplar man ju också ihop apparaters jordar som ha olika potential. Sen finns det timing att ta hänsyn till, att ettor och nollor kommer fram ju fram eller kan förlustfritt återskapas, men det måste också komma fram i rätt tid. Om det är överföring i fiber så är det sändaren som matar mottagaren i den takt som sändaren vill. Med fiber så väl som elektrisk överföring så finns det ju möjligheter till kontaktproblem i fiber så kan det även vara så att man kan få uppbrytningar av ljuset i olika färger med sämre överföring som följd. Överföringar mellan apparater är problematiska även i den digitala domänen. I en studio så använder man något som heter WorldClock för att syncha alla digitala enheter. Det gör man normalt inte i hemmiljö.

/Harry

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now