Jump to content

Mästarmöte har en vinnare!


Apexorca
 Share

Recommended Posts

1 minute ago, octavia rs said:

 

Kuben säger inget om hur det låter mer att den troligtvis inte kommer ha några problem att driva en högtalare oavsett hur knepig impedans/fasvinklar den presenterar till förstärkaren.

 

 

 

 

Detta är ju i så fall pudelns kärna. De skriver att det är "den bästa de mätt" vilket då har mycket liten betydelse för oss då det inte säger så mycket om hur @bigblue tycker att det låter i hans system. Men om @bigbluehade haft mätningar som intresse så är det bra. Nu sammanfaller både dessa "intressen", men om jag förstår det rätt så är det inte avgörande att de sammanfaller. 

Ett exempel hemma hos mig.  Krell FPB och Krell KCT mäter sämre än vad Krell evo 202 och Krell evo 402 gjorde i tester då det begav sig, men FPB och KCT låter faktiskt betydligt bättre tycker jag och frugan samt några polare. 

 

Så problematiken blir ju då att frågan om hur mätningarna är gjorda är viktig och kan säkert variera bland de som mäter. Mäter de rätt? Hur skall man tolka mätresultatet? Är alltid en rak kub bättre eller ett lägre värde bättre. Tolkas det rätt? Kan det vara så att den bästa musikåtergivningen sker med ett värde som ligger på en plats på skalan som inte är så förutsägbar som att det skall vara så låg eller så hög som möjligt? Så rak eller krokig som möjligt?

Är det vi mäter relevant för hur musiken uppfattas? (misstolka mig inte nu. Klart det är bra att veta om en 2watt rörförstärkare kan driva en trög högtalare på 85db känslighet till kaftfullt ljudtryck, men kanske låter den bra på lägre volymer???).

 

Vad är det mer som spelar roll egentligen? 

 

Bara för att jag i denna diskussion utgår från ytterligheten att mätningar är ointressanta för diskussionens skull så betyder inte det att jag inte tycker vi skall mäta. Det är ju det vi har att förhålla oss till som förhoppningsvis är den mest objektiv delen i vår subjektiva hobby. Men min erfarenhet och en del andras erfarenhet är att mätningar inte talar om för oss i så hög grad om vi kommer tycka att det låter bra eller dåligt. Och då kan det vara intressant att försöka reda ut hur viktiga mätningar är och om vi skall beakta dem mycket eller lite när vi läser en review.

 

Steve's diskussion i videon om det digitala mediets  överlägsenhet i mätningar jämfört med det analoga är ju faktiskt mitt i prick för att förstå poängen.

Det visar tydligt att vi kan ifrågasätta om det vi mäter verkligen påverkar det vi upplever när vi lyssnar på musik.

Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Apexorca said:

Så problematiken blir ju då att frågan om hur mätningarna är gjorda är viktig och kan säkert variera bland de som mäter. Mäter de rätt? Hur skall man tolka mätresultatet?

 

Mäter man med denna teknik så bör resultaten bli lika men variationer finns säkert.

 

Vill man veta mer så läser man hos den Svenska tillverkaren som bygger mätutrustningen.

 

Där hittar kanske även @conan svar på sin fråga.

 

https://www.audiograph.se/

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Apexorca said:

Hur skall man tolka mätresultatet?

Kubmätningarna kan ju vara intressanta om man har ”svåra” högtalare som har väldigt låg impedans. Wilson har eller i var fall hade högtalare som gick ner till ca 1,5 Ohm i energikrävande områden typ 100-200 Hz. För den kuben @bigblue visar är det inga problem men för de flesta rörförstärkare är det definitivt en utmaning. Dessutom ökar distorsionen vid låga impedanser med rör mer än hos transistorsteg. Indirekt kan ju detta påverka ljudet om det matchas fel. Samma sak med kraftiga fasvridningar som skapas i högtalarna.

 

En högtalares last är ju inte konstant över frekvensområdet. Det är ungefär som att välja propeller/stigningsvinkel till en utombordare. Den lever heller inte ett eget liv utan är beroende vilken last den skall driva. Mina egna går som lägst ner till 3,7 Ohm, vilket är ganska ”rörvänligt”. Paradigms nya bottnar i 2,4 Ohm vid 12,2 kHz. Det är heller inte så farligt men om det hade varit vid t ex 100 Hz där det krävs mer energi blir det lite tuffare men inte för förstärkare med bra kub som kan ge effekt även vid låga impedanser.

 

Så just kubmätningarna indikerar mer om en förstärkare kan driva svåra laster och inte hur den låter. Däremot kan ju en sämre kombination låta sämre alternativt att man inte får ut den fulla potentialen. För kraftfulla förstärkare är detta normalt inget stort problem idag. HiFi News gör inga kubmätningar men de beskriver eventuella matchningsproblem/-risker.

 

Förr pratade man mycket om distorsion och hur viktigt det var. Det är ju en mindre utmaning idag med siffror som är knappt mätbara.

 

En mätning jag saknar är hur högt man kan spela och dynamisk förmåga utan att en högtalare låter pressad eller orent. Skillnaden mellan mina Temptation och de jag hade innan (Confidence C4) har nästan identiska mätvärden/specifikationer. Den stora skillnaden ligger i dynamik och hur högt man kan spela utan att det börjar låta ansträngt. Men här spelar rummet också roll. Testvärden visar att Temptation är en betydligt enklare last än Confidence C4. Det kan vara avgörande med mina förstärkare men jag kan ju inte se på mätvärden hur det låter. Där håller jag med @Apexorca. För en tillverkare/konstruktör är det ju skillnad. Det visar t ex @calle_jr bashögtalartråd där han satt upp mål på elektriska parametrar satta utifrån ett förväntat/beräknat resultat som sedan följts upp på olika sätt.

 

 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, bigblue said:

Vid testen så imponerade man också över det höga Ampere-värdet. Är det av samma karaktär som kuben - dvs bra att ha som extra förstärkning om lasten blir besvärlig och/eller att man spelar högt?

Det är bra med höga värden, det är ett kvitto på hur mycket ström slutsteget kan leverera, Ampere (A) är enheten på ström.

 

Effekten består av Spänning och Ström (P=U*I). Tar man Ohms lag med Spänning (Volt), Ström (Ampere) och Motstånd/Resistans (Ohm) kan man likna det med en vattenslang.

image.png.6a8711589b18b8fd6c0d7a29543acbb3.png

 

Liten ström = liten effekt vilket t.ex. kan orsakas av högt motstånd i form av en klen slang eller ett veck på slangen och för ett slutsteg, underdimensionerad nätdel eller utgångssteg.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, bigblue said:

Vid testen så imponerade man också över det höga Ampere-värdet.

Det speglar väl kubens utseende om jag förstått det rätt. Power är i stort sett lika med ström (ampere) x spänning (volt). Försteget arbetar i huvudsak med spänning och slutsteget med ström för att driva högtalarna. Ju lägre impedans desto mer ström kommer slutsteget att dra ifrån nätdelen och som framgår av kuben är den nästan symetrisk ända ner till 1 Ohm och slutsteget har förmåga att leverera den ström som krävs ända ner, dvs höga amperetal. De flesta kuber brukar slutta kraftigt lägre än 4 Ohm, dvs nätdelen klarar inte leverera symmetriskt ända ner till 1 Ohm.

 

Sedan har en del förstärkare skyddskretsar som bryter in vid låga impedanser som kan göra dem svåra att mäta. I praktiken behöver man inte så extrema värden. De flesta högtalare har en impedanskurva som pendlar mellan 2,5 - 12 Ohm över frekvensområdet och det klarar de flesta förstärkare av idag utan större bekymmer. I vart fall de som brukar nämnas på Euphonia. Rör är lite mer kinkiga med besvärliga laster med låga impedanser.

 

Kubens säger dock inget om hur det låter; bara att det låter oavsett last (ungefär så).

Link to comment
Share on other sites

Du kan inte räkna med vad du har i vägguttaget @bigblue du transformerar ju ner spänningen med transformatorn i förstärkaren. 

 

Strömmen förstärkaren kan lämna är ju beroende av dess nätdel och mäts under väldigt korta stunder bör vara neråt 10mS sen stänger troligtvis skyddskretsarna av förstärkaren.

 

När du spelar musik så är strömuttaget beroende av vilken impedans högtalaren har (även hur starkt du vill spela så klart) och som sagt en högtalare är ingen konstant last så vid vissa frekvenser kan impedansen vara betydligt lägre än den nominella som står på högtalaren tex. 8ohm osv. vilket kräver mer ström.

 

Jag har inte läst igenom allt i länken men de verkar vara någorlunda lätt att ta till sig.

 

https://www.audioholics.com/audio-amplifier/impedance-selector-switch-1/amplifier-and-power-supply-basics

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, octavia rs said:

Strömmen förstärkaren kan lämna är ju beroende av dess nätdel och mäts under väldigt korta stunder bör vara neråt 10mS

Kuben har ju också en volt-axel, @bigblueVid 1 Ohm visar mätningen 1743 Watt och drygt 40 Volt. Vid ett kontinuerligt uttag skulle det ge ca 43 Ampere. Men sedan finns en kondensatorbank som momentant kan ge betydligt större uttag under korta stunder, det @octavia rs är inne på. Det kallas dynamisk effekt till skillnad från kontinuerlig effekt som är lägre. Gryphon själva anger 300 Watt vid 8 Ohm och 950 Watt vid 2 Ohm. De anger att värdet mäts enligt RMS (root mean square) ett medelvärde. Även det är mycket höga värden. Utöver dynamisk, kontinuerlig och medeleffekt finns även peak-värden. 
 

Här en illustration till RMS. Den blå linjen illustrerar RMS medelvärde för spänning, den gröna motsvarande för effekt och den röda visar effekttopparna. Det går att mäta på olika sätt som med mycket annat.

 

89733124-82AB-473C-882A-E4BF07A6B9BF.png 

Link to comment
Share on other sites

29 minutes ago, Bebop said:

Kuben har ju också en volt-axel, @bigblueVid 1 Ohm visar mätningen 1743 Watt och drygt 40 Volt. Vid ett kontinuerligt uttag skulle det ge ca 43 Ampere.

Räknar man bakvägen på 1743 W / 1 Ohm blir det ungefär

P=R*I2 => I=P/R => I=√1743/1 => I=42 Ampere

P=U*I => U=P/I => U=1743/42 => U=41,5 Volt

Så teori och mätning stämmer bra överens.

Link to comment
Share on other sites

RMS för en sinus blir ca 0.7 (rot 2) gånger max (peak). Lätt att komma ihåg. För godtycklig vågform får man integrera momentana effekten ^ 2 längs effektkurvan. Kan vara bra att veta om man mäter RMS med en multimeter att vissa gör det rätt för sinus men fel för godtyckliga vågformer. Man behöver kolla att multimetern tar fram ett sant RMS.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag känner personligen inte något större intresse i att djupdyka i siffrorna med avsikt att förbättra min musikåtergivning. 

 

@octavia rs @Bebop @LPL @conan mfl. tycker ni att dessa siffror ni förklarar ovan är bra och hjälper er för att få bättre musikåtergivning när ni väljer vad ni skall köpa, eller är det intressant curiosa för er?

Link to comment
Share on other sites

Efter min pro-vaccinerings självpåtagna och strängare coronarestriktioner än Folkhälsomyndigheten har rekommenderat sedan start så var det riktigt roligt att gå på Bengnans och handla skivor igen. Förra turen dit var lyckosam. Det blev en ny tur dit i dag och fyra nya vinylalbum. Att grotta ner sig i album jag inte lyssnat på så mycket innan är en rolig del av min musikhobby. Det är verkligen synd att Bengans inte har så mycket Klassisk musik längre, men de har lite väl valda album.

 

I dag blev det detta!

 

IMG_2270-2.jpg.24f3d5d92ab05e70373ceb88edacb167.jpg

Link to comment
Share on other sites

12 minutes ago, octavia rs said:

Jag vet att TAD mäter bra av de tester jag sett där man har mätt något på dem @Apexorca men de var inte därför jag köpte mitt TAD system jag köpte det för att jag tycker det låter bra inte pågrund av någon spec eller mätning.

Ja det är det jag förmodar är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt.

Vad tycker du nyttan är med testers mätvärden då?

Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, Apexorca said:

Vad tycker du nyttan är med testers mätvärden då?

 

Det är väl ett sätt att verifiera det som tillverkaren skriver i sin specifikation vad en förstärkare ska leverera tex.

 

Jag lägger inte så stor energi på tester oavsett om de bara är skrivet hur det låter, låter och mäter eller bara mäter för den delen men jag kan för den del ändå läsa för att de är kul att ta del av produkterna men en "review" är ändå bara en text om en produkt i en annans persons rum, anläggning m.m. de säger ju egentligen inte nått om hur det blir i mitt rum med mina elektronik osv. så för min del ser jag de mer som en fördjupad produktinformation.

 

Testerna i Hifi News gillar jag att läsa de är en bra kombo av både lyssning, intryck, information och mätningar.

 

https://www.hifinews.com/content/dagostino-relentless-mono-power-amplifier

 

Annars gillar jag Jeff Fritz tester på Soundstage Ultra (utan mätningar)

 

https://www.soundstageultra.com/index.php/equipment-menu/1048-msb-technology-premier-digital-to-analog-converter

Link to comment
Share on other sites

Förstår inte riktigt motståndet mot mätvärden. De visar ofta rätt bra vilka produkter som genast ska sållas till den ointressanta högen genom att antingen inte passa i den tilltänkta applikationen eller helt enkelt för att de är odugliga. Bra ingenjörskap är dessutom något jag beaktar i urvalet och jag föredrar lägga tid och pengar på produkter där det är uppenbart att konstruktören vet vad den sysslat med.

 

Kan man ana ett mått av konnässörsattityd att det skulle vara finare eller mer riktigt att inte kika på mätvärden vid sitt val av produkter än vice versa, eller är det inbillning från min sida?

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, octavia rs said:

 

Det är väl ett sätt att verifiera det som tillverkaren skriver i sin specifikation vad en förstärkare ska leverera tex.

 

 

Jag med om det. 

 

8 minutes ago, octavia rs said:

Jag lägger inte så stor energi på tester oavsett om de bara är skrivet hur det låter, låter och mäter eller bara mäter för den delen men jag kan för den del ändå läsa för att de är kul att ta del av produkterna men en "review" är ändå bara en text om en produkt i en annans persons rum, anläggning m.m. de säger ju egentligen inte nått om hur det blir i mitt rum med mina elektronik osv. så för min del ser jag de mer som en fördjupad produktinformation.

 

Jag tycker man kan läsa ut med breda penseldrag hur en produkter presterar i ett test genom reviewers beskrivningar i texten. Man får tolka och läsa mellan raderna och då tycker jag ofta att det är på samma karta i alla fall om jag sedan jämför och lyssnar själv. Men detaljerna just i egna systemet går ju inte att utröna utan att göra ett eget test hemmaii sitt egna system. Det är därför jag vurmar så för det. Just det där viktiga som man verkligen fastnar för hos en produkt händer bara hemma i mitt egna system och system jag känner mycket väl.

Link to comment
Share on other sites

Håller med @shifts i frågan varför det skulle vara helt ointressant med specifikationer och mätvärden inom just hifi?

 

Jag vill lyssna för att avgöra vilka hifi-apparater som faller mig i smaken, men varför ska jag inte kolla på specifikationer och mätningar under urvalet precis som jag gör om jag ska köpa en mulitmeter, en bil, en kompressor eller i princip det mesta. Jag har ju inte lust att prova mig fram tills jag hittar en bil som orkar dra en fullastad släpvagn eller prova alla mulitmetrar tills jag hittar en som har tillräcklig upplösning för ändamålet o.s.v. o.s.v.

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Apexorca said:

tycker ni att dessa siffror ni förklarar ovan är bra och hjälper er för att få bättre musikåtergivning när ni väljer vad ni skall köpa, eller är det intressant curiosa för er?

Både och... Jag vill ha lite kött på benen och förstå vad det är jag köper. Framför allt att prylar passar bra elektriskt tillsammans. Då kan man ticka av det som en checkpoint. Att ha ett litet hum om vilken last min förstärkare skall möta är viktig tycker jag. Samma sak vad gäller intern impedans, vikt och komplians på pickuper så jag på förhand kan räkna ut hur den passar min arm, SUT eller om jag kan ställa in optimala världen på min RIAA. Utgångs-/ingångsimpedans är viktiga om man väljer för-/slutsteg från olika tillverkare. En annan sak jag vill veta är t ex efter vilka principer en dac arbetar. I t ex HiFi Musik skrivs ofta att dacen klarar både pcm och dsd. Men en del dacar omvandlar dsd till pcm  istället för att ta ut signalen direkt. Det tycker jag är ointressant. En del dacar har galvanisk avskiljning så att inte eventuellt elektriskt brus från USB inge letar sig in i DSP/DACen. Bra finess och då behöver jag inte köpa separat lösning för det. Vilka typer av nätfilter sitter det i förstärkaren? Det kanske räcker med dessa istället för att köpa externa? Många förstärkare har balanserade utgångar men har hela förstärkaren balanserad konstruktion? Jag vill veta vad jag betalar för och vad det är jag köper. Det är samma sak om jag köper båt eller bil. Jag behöver inte förstå allt men vissa grundläggande fakta hjälper åtminstone mig att sålla ut det jag tycker är inressant att gå vidare med.

 

Det jag inte begriper försöker jag ta reda på. Antingen via nätet eller några av de experter vi har här på forumet. Design, pris, kända personer bakom en produkt och liknande räcker inte för mig. Just nu tycks det råda en våg där ju mindre en tillverkare är och ju högre pris den kan få ut, desto bättre är den. Den fällan har jag gått i några gånger och jag försöker undvika den. Naturligvis krävs lyssning men innan dess måste man ju välja ut något att lyssna på. Allt är inte bara subjektivt, hokus pokus och upplevelsebaserat i min värld. Det finns också fundamental fakta att ta till sig för att förstå som också hjälper mig att gå vidare med eventuella svagheter som ju inte behöver sitta i t ex elektroniken utan mellan enheterna, dvs de är inte optimerade för varandra.

 

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, shifts said:

Förstår inte riktigt motståndet mot mätvärden. De visar ofta rätt bra vilka produkter som genast ska sållas till den ointressanta högen genom att antingen inte passa i den tilltänkta applikationen eller helt enkelt för att de är odugliga. Bra ingenjörskap är dessutom något jag beaktar i urvalet och jag föredrar lägga tid och pengar på produkter där det är uppenbart att konstruktören vet vad den sysslat med.

 

Några grundläggande värden är viktiga. Tex antal Watt i förstärkare, känsligheten i en högtalare, storleken på en högtalare och några till värden är viktiga, men sällan mer än så. Det handlar ju oftast om om grejerna går att koppla ihop konstruktionsmässigt och inte hur det låter. Högst troligt säger oss specifikationen att en lite rörförstärkare på 4 watt ej bra med ett par gamla Apogee högtalare. 

 

För egen del har jag låg spänning och inget motstånd mot mätvärden från tester eller i specifikationernas styrka.  

Jag har bara aldrig upplevt att det varit viktigare för hur jag valt produkter än hur jag tycker att det låter. 

 

21 minutes ago, shifts said:

Kan man ana ett mått av konnässörsattityd att det skulle vara finare eller mer riktigt att inte kika på mätvärden vid sitt val av produkter än vice versa, eller är det inbillning från min sida?

 

Vissa kanske har denna attityd, men det har jag inte funderat på om folk har. Spelar ingen roll för mig om det är så. Jag är bara nyfiken på det Steve tog upp i videon eftersom jag tänkt lite på liknande sätt. 

Vad jag är ute efter är hur mycket det ligger i det Steve tar upp. När jag rannsakade mig själv inser jag ju att jag till stor del gör som Steve spanar om i videon jag länkade till. Jag misstänker att det är så för många. Då tycker jag frågan om vad omfattande mätningar på produkter gör för nytta för oss konsumenter i valet av produkter som skall förbättra musikupplevelsen. Är det relevant eller skall man se det som kuriosa? 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Bebop said:

Jag behöver inte förstå allt men vissa grundläggande fakta hjälper åtminstone mig att sålla ut det jag tycker är inressant att gå vidare med.

 

Ja så ser jag det också. Det är en slags basnivå som jag bedömer så. En slags grund för vad som är möjligt i mitt system, men de som blir kvar efter den sorteringen är många och då bryr jag mig inte om mätvärden. Det är inte så att jag sover gott om natten bara för att det mäter bra. Jag sover gott om det låter bra.

Link to comment
Share on other sites

Jag tittar gärna på mätningar men använder dem inte för rangordning. När jag var ung var jag övertygad om att bra mätvärden automatiskt gav bättre ljud eller i vart fall inte sämre. En bit in på min HiFi-resa blev jag avvand från det beteendet när jag upptäckte hur fruktansvärt fel jag kunde hamna. Det är inte mätningarna det är fel på, det är tolkningen av dem som är svårare än man kan tro.

 

Det finns säkert något slags golv för hur dåligt det kan mäta och ändå ge ett funktionellt och bra ljud men i en del fall är jag uppriktigt förvånad över hur pass liten konvergens det är mellan mätvärden och ljudkvalitet. Jag ger inga exempel här men har skrivit en del om annorlunda vägar att ta i HiFi-snåren. Jag hävdar inte att jag har mer rätt än andra i generella termer men i min jakt på bästa resultat så fungerar de udda valen.

 

Jag är inte förvånad alls över Steves slutsatser att oavsett om det är mätvärden eller enbart subjektiva lyssningsintryck som delges av testare så är de ungefär lika bra eller dåliga som beslutsunderlag för dem som läser recensionerna. Man bör prova själv också.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, LPL said:

Håller med @shifts i frågan varför det skulle vara helt ointressant med specifikationer och mätvärden inom just hifi?

 

Jag vill lyssna för att avgöra vilka hifi-apparater som faller mig i smaken, men varför ska jag inte kolla på specifikationer och mätningar under urvalet precis som jag gör om jag ska köpa en mulitmeter, en bil, en kompressor eller i princip det mesta. Jag har ju inte lust att prova mig fram tills jag hittar en bil som orkar dra en fullastad släpvagn eller prova alla mulitmetrar tills jag hittar en som har tillräcklig upplösning för ändamålet o.s.v. o.s.v.

 

Hmmm. Jag märker att jag är otydlig. Jag försöker igen. 

Jag säger inte mot det. Det vill man ju ha koll på. :smile: Jag kollar en del specifikationer på bilar jag köper och gör ett grovt urval... så klart, men jag väljer inte efter det där heller. Best specifikation kanske inte blir mitt val. Jag väljer den som jag gillar att köra bäst. Jag väljer absolut inte bilen pga specifikationens detaljer. 

 

Det handlar inte om att det är fel med att kika på mätvärden.  

Jag undrar bara om hur mycket mätningen spelar in i valet av produkt i slutändan? En multimeter är ju en annan typ av produkt som jag skulle köpa på specifikationens parametrar som beskriver det den är ämnad för och inte på hur den ser ut. För mig är det en fundamental skillnad, men vi är alla olika och det är ju bra.  

 

Hur skulle du värdera en produkt som mäter lite bättre, men låter lite sämre, mot en som mäter sämre, men låter lite bättre?

Jag tar ett fiktivt exempel där alla likheter med verkligheten i så fall är en tillfällighet... Du lyssnar och väljer på YG eller Wilson. Du tycker Wilson låter bättre, men YG mäter bättre (bara som en hypotes, jag vet inte detta). Vad väljer du? YG som är snyggare uppmätta kurvor, kuber och bättre ingenjörskonst eller Wilson som ger du tycker låter bättre när du lyssnar på musik. 

Jag skulle välja den som låter bättre. Så även om någon mäter och vi gillar att läsa om det och jämföra mot andra produkter (vilket är helt ok att göra) så har det ju inte påverkat mitt val (efter en första grovsortering) eftersom det grundats i hur det låter allena. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

50 minutes ago, Apexorca said:

Vad väljer du? YG som är snyggare uppmätta kurvor, kuber och bättre ingenjörskonst eller Wilson som ger du tycker låter bättre när du lyssnar på musik. 

Det är inget snack om saken, jag väljer de högtalare som jag tycker låter bäst. Mätningar är ett stort område som jag ser det, frekvensgången på en högtalare eller en effektkub på ett slutsteg eller distorsion är väl saker som vanligen förknippas med mätningar på hifi-utrustning.

 

Det finns mycket mer som t.ex. impedansanpassning som @Bebopvar inne på som kan påverka. Det kanske inte är uppenbart vid en provlyssning men något som ger sig till känna efter tiden t.ex. efter byte av kablar o.s.v. Ta t.ex. en nätdel, jag har svårt att tro att en nätdel med större andel överlagrad 50Hz och störningar skulle ge ett bättre resultat än en nätdel som lämnar ren spänning. Det är kanske inte hörbart där och då, men varför inte välja den PSU som mäter bäst i det fallet. Bara ett par exempel, att det inte är ett motsatsförhållande mellan bra mätningar och bra ljud. Mätningar är viktiga annars skulle vi inte vara där vi är i dag, men huruvida en viss mätning är ett urvalskriterium eller inte får man nog bedöma från fall till fall och givetvis aldrig glömma bort att använda öronen.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Apexorca said:

Jag skulle välja den som låter bättre.

Så klart väljer de flesta det som låter bättre, eller? Men om det är Marantz, Rotel, Musical Fidelity, Naim, Emotiva eller Yamaha som står bakom produkten? Får de ens chansen i en utvärdering? Jag tycker det finns en snobbism bland hifi-vänner med förutfattade meningar. Jag har själv bidragit till detta. De senaste åren har jag lyssnat en del på Yamahas finaste produkter. Jag måste erkänna att jag är imponerad över deras ljud till en bråkdel av vad många highend-prylar kostar. OK, de är inte gratis. De går loss på 100-150,000 men det är ju peanuts mot mycket annat.

 

Jag har också lyssnat en hel del på Marantz. Förstärkarna är bra men inte outstanding, t ex i jämförelse med Yamaha men deras finaste CD/SACD-spelare är outstanding. Jag och min kompis har köpt en SA-10. Jag har kopplat upp min parallellt med Aesthetix-version som kostar mer än dubbelt så mycket. Jag är inte människa att höra någon som helst skillnad. Jag har ett Euphoniamöte i sommar och då skall vi köra ett A/B-test. Min kompis har en McIntosh-SACD och en Audio Research CD-spelare där framför allt den senare fått mycket bra recensioner. Hans nya Marantz SA-10 spelar 8:or runt båda. Ändå kan man få höra att Marantz gör inga highend-prylar...

 

Men jag är helt enig med dig @Apexorca att mätvärden säger inte så mycket om hur det låter men det säger en del om hur väl produkter passar ihop och det i sin tur har bäring för om prylarna kan lira ihop.

Link to comment
Share on other sites

Ohh, det blir ett möte som jag gärna skulle vilja läsa mer om när ni stött och blött de olika maskinerna 👍🏻

Vilka mätvärden är det man ska ha utkik efter för att få en indikation om en CD-spelare passar ihop med befintlig utrustning?

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Apexorca said:

Jag känner personligen inte något större intresse i att djupdyka i siffrorna med avsikt att förbättra min musikåtergivning. 

 

@octavia rs @Bebop @LPL @conan mfl. tycker ni att dessa siffror ni förklarar ovan är bra och hjälper er för att få bättre musikåtergivning när ni väljer vad ni skall köpa, eller är det intressant curiosa för er?

Ja, förr var den här kuben intressant för att jag lyssnade med höga ljudtryck och ville vara lite mer säker på att förstärkarna kunde leverera till högtalaren.

 

Numera är inte kuben intressant för jag tyckte att ljudtryck inte är lika viktigt som återgivning i mellanregistret, framförallt.

 

Det är som med mycket annat som har en specifikation. Man behöver känna till de karaktäristika som är viktiga för en själv. Det är olika för de flesta.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...