Det är säkert ELC-kurvan du lärde om... Människans hörsel är inte linjär utan icke-linjär. Ljud som kommer in i örat uppfattas inte av hjärnan som det egentligen låter. Fletcher & Munson tog fram kurvan ELC som står för Equal Loudness Contours. Denna beskriver människans hörsel och hur vi faktiskt uppfattar ljud vid olika ljudintensiteter. Alltså, örat är mest känsligt mellan ca. 2-5 kHz så därför sänker en del tillverkare detta register för att kompensera, den s.k. BBC-dippen