Jump to content

Hörlurslyssning av LP skivor


Musicman

Recommended Posts

Bästa Euphoniamedlemmar! Behöver Er hjälp.

Sedan något år tillbaka har jag funderat på att ordna till med en hörlursrigg. Efter mycket läsning av vad som fanns att tillgå så föll valet först på lurarna AKG K601. Nu gällde det att finna en förstärkare som passar ihop med denna. Då jag ville smyga igång detta intresse så valde jag att prova V.A.L E-10 men den motsvarade inte mina förväntningar.

Igår var det så dags igen att prova något nytt och jag begav mig till butiken med lurar och utvalda CD-skivor. Argon HA2 väntade uppvärmd på mig. Här är den också såsom tidigare prov matad med ett rör, 6n2. Efter att ha lyssnat på några musikstycken så var saken avgjord och det fick bli att åka hem med en liten låda och en tro på att vara i hamn.

När jag är hemma väntar en procedur där man andäktigt öppnar lådan med en mycket snygg förstärkare. Att det är rör är inte mig emot då jag använder Copland CTA401 som integrerad förstärkare och även den är matad med rör. Signalkällan består av en Thorens TD318 med orginalarm som det sitter en Clearaudio Symphony MC i yttre änden. Riaa är Primare R20 som är ställd på 50 Ohm enligt PU-tillverkarens rekommendationer.

Så har jag till sist kopplat in mina PAD kablar ifrån Tape Out på förstärkaren och till lurförstärkarens Input Aux. Nu borde det bli ett minst sagt lika bra ljud med vinyl. Men vad händer....... Vid uppspelning tidigare av CD så går volymen upp till max redan vid strax före reglaget står på 12.00. Nu med LP får jag vrida upp volymreglaget till max på lurförstärkaren och ändå inte uppnå den kraft i ljudet som tidigare uppstått. Istället tycker jag att mycket av detaljerna går förlorade och i viss mån så spricker ljudet.

Så kopplar jag om och kör riaa't direkt in i hörlursförstärkaren. Nu fungerar det som det ska. Ljudet är på maximal volym klart före 12.00 på volymreglaget. Det är väl bra så långt men skulle gärna vilja ha det kopplat så att riaa't och tunern är kopplad in i förstärkaren så att jag kan lyssna via högtalarna om så önskas. Som det nu är måste jag alltid koppla om kablarna för att det skall fungera optimalt.

Vi börjar här så länge. Om det är någon som vill ge mig råd om vad som händer så är jag mycket tacksam.

Link to comment
Share on other sites

Kanske mismatch mellan utgång och ingång? Det fanns ett schema på 401:an på webben där jag kan se följande:

Om man kopplar en signalkälla till t ex AUX 1 och ett hörlurssteg till TAPE OUT så sitter det ett motstånd på XX ohm mellan ingången och utgången. Ifall det är "för högt" värde på motståndet så kan det skapas en passiv dämpning mellan motståndet och ingången på hörlurssteget.

Vad göra åt det? Tja, man kan kortsluta motståndet R56 och se till att man i framtiden inte kortsluter TAPE OUT. Om man nu skulle göra detta ingrepp och råka kortsluta utgången så kommer de olika källorna att bli kortslutna - vilket de normalt ska klara av.

... men egentligen tycker jag att detta känns som en felkonstruktion av antingen Copland eller Argon, naturligtvis givet de fakta du angivit ovan.

Link to comment
Share on other sites

En CD-skivan är alltid minst 6dB starkare utstyrd än vinyl. Sedan är det ju också så att Tape out har alltid är svagare signal jämfört med en linje out. Det brukar lätt skilja 10dB mellan dom. Jag har själv ställt min vinylrigg så att jag får ut vid 5cm/s =0.775volt

Link to comment
Share on other sites

En CD-skivan är alltid minst 6dB starkare utstyrd än vinyl. Sedan är det ju också så att Tape out har alltid är svagare signal jämfört med en linje out. Det brukar lätt skilja 10dB mellan dom. Jag har själv ställt min vinylrigg så att jag får ut vid 5cm/s =0.775volt

Beror på. Ofta är konstruktionen av "ingångssteget" trivial i en förstärkare så signalmässigt LINE OUT är samma som TAPE OUT, möjligen med omkopplingsmöjlighet för att kunna lyssna på en källa och spela in från en annan.

Copland har gjort så att TAPE OUT är "lika" som LINE till slutsteget. Det enda som skiljer är ett motstånd vilket normalt sett inte ska ställa till problem. Ett sådant utgångsmotstånd är till för att begränsa strömmen ifall man skulle råka kortsluta TAPE OUT.

Så här över nätet är det svårt att felsöka men med en färgbild på R56 i Copland skulle det kunna ge en idé om det är här problemet ligger.

Men - det är inte så enkelt att du råkat koppla RIAA:t till RIAA-ingången på Copland? I så fall kan du räkna med en del distortion och kanske underliga nivåer på spänningen ut. Koppla RIAA:t till AUX 1 eller 2.

Link to comment
Share on other sites

En CD-skivan är alltid minst 6dB starkare utstyrd än vinyl.

Beror på.

Delar conans syn här. För det första behöver inte ett CD-fonogram vara fullt utstyrt, det är helt möjligt med en toppnivå på till exempel -6 dB. För det andra beror utsignalen som sagt både på CD-spelarens utgångsnivå och förstegets känslighet och utgångsnivå.

Edited by Almen
Link to comment
Share on other sites

När jag nu säger så beror det på att jag har och kan digitalt mäta utstyrningen på en CD eller DVD. Min rigg är också kalibrerad så att jag kan mäta den exakta nivån på analoga medier. På vinyl har jag utgått från den nominella gravernivån vid 5cm/s = 0,775volt. För magnetband, alltså 1/4" och bredare gäller 519nVb= 1,55volt. Kassett band har en annan utstyrningsstandard som är lägre. De allra flesta CD-skivorna är tyvärr utstyrda till 0dBf eller en eller två tiondelar under. Det borde egentligen vara 1-3dB under så att man undviker överstyrning av DA. Allt enligt en rapport från AES/EBU. Jag har därför sänkt min input med 2dB till AD/DA.

Link to comment
Share on other sites

Så trevligt att se engagemanget! Ibland blir man nästan rörd till tårar att sådana här oaser finns - och till på köpet i cyberrymden där det brukar vara trångt och kortsiktigt.

Jag har inte kopplat riaa't där man kan koppla in en skivspelare på Copland. Detta är endast för MM-pickuper vad jag vet. Den har varit kopplad till AUX1.

Det finns nog möjligheter som Ni säger att modifiera diverse saker på förstärkaren ifrån Copland men jag föredrar att ha den intakt som original. Efter det Ni alla skrivit så kommer jag att har riaa't inkopplad direkt emot hörlursförstärkaren med PAD kablar. Den dagen det blir lyssning via mina högtalare så ligger Abbey Road kablarna klara att gå ifrån riaa't direkt in i Copland AUX1.

Om Ni har något bra matchningsförslag i min analoga rigg till ett ännu bättre riaa än Primare R20 så tages förslag tacksamt emot. Gärna rör riaa hade varit underbart.

Link to comment
Share on other sites

När jag nu säger så beror det på att jag har och kan digitalt mäta utstyrningen på en CD eller DVD.

---

De allra flesta CD-skivorna är tyvärr utstyrda till 0dBf eller en eller två tiondelar under. Det borde egentligen vara 1-3dB under så att man undviker överstyrning av DA. Allt enligt en rapport från AES/EBU. Jag har därför sänkt min input med 2dB till AD/DA.

Ah, då är jag med hur du menar. Jo, för moderna inspelningar och remastringar är det oftast så, tyvärr. Men det finns (i alla fall äldre) CD-skivor där max är 2-4 dB under nollan och inte minst klassiska inspelningar kan ligga 3 - 6 dB under (typiskt för inspelningar av till exempel soloviolin).

Man skulle kunna tänka sig att man hade specat enligt bionormen, så att 0 dB motsvarar max volym ut (kanske 105 dB) och producenten sedan får lägga nivåerna så att det blir som tänkt. Inte för att det hade funkat praktiskt, men mycket hade nog sett annorlunda ut då. :)

Link to comment
Share on other sites

Visst hade det varit bra om alla enats om en standard för ljudöverföring analogt, t ex att 0dB alltid motsvarar 0,775V. Givet att vinyl, rullband, kassett mm också har en given standard borde det funka - men är det inte så att distortionen ökar med ökande utstyrning för dessa analoga medier! Det vore i så fall lämpligt att utgå från de mest "känsliga" inspelningarna och sätta referensnivån 0dB därefter.

För CD finns det egentligen ingen anledning att styra ut till -1dB, -3dB eller liknande. Allra lägst distortion, givet en felfri analogdel, är att styra ut till max, dvs 0dB. När skivan ska graveras är det naturligtvis viktigt att ingen del av signalen klipper, och med datorns hjälp kan man automatiskt garantera detta via normering. Vill man inte förändra de digitala bitarna så att avrundningsfel introduceras kan man se till att normera i multipler av 2.

Link to comment
Share on other sites

Ah, då är jag med hur du menar. Jo, för moderna inspelningar och remastringar är det oftast så, tyvärr. Men det finns (i alla fall äldre) CD-skivor där max är 2-4 dB under nollan och inte minst klassiska inspelningar kan ligga 3 - 6 dB under (typiskt för inspelningar av till exempel soloviolin).

Man skulle kunna tänka sig att man hade specat enligt bionormen, så att 0 dB motsvarar max volym ut (kanske 105 dB) och producenten sedan får lägga nivåerna så att det blir som tänkt. Inte för att det hade funkat praktiskt, men mycket hade nog sett annorlunda ut då. :)

Jag tror att det fanns tre skäl till att äldre cd-skivor hade lägre nivå. Det första var att masterbanden som var analoga alltid har lägre utstyrning och man helt enkelt förde över banden som dom var med originalnivå till U-matic bandet där man sedan kompletterade med tidskod och PQ-kod. Därefter så gör man en glasmaster. Det andra skälet var att i digitalteknikens barndom så var AD/DA omvandlingen ganska bristfällig. Därför gjorde man så att införde en diskantförhöjning i den analogadomänen på CD-skivorna som sedan dekodades tillbaka när skivan spelades av analogt. Jag minns nu inte helt säkert om det är så att det inte händer något när man spelar av en sådan skiva digitalt, det måste finnas en avkodare i DA´n som alla inte har. Det samma gäller också för HDCD skivor. Det tredje och sista kan ha varit feghet att styra över. Jag vet att det var många som tyckte att det var lite läskigt eftersom det vid överstyrning blev en lavindistorsion.

Link to comment
Share on other sites

Jo, jag tror att man generellt lade sig ganska försiktigt i början när man digitalmastrade analoga inspelningar.

Jag tror du tänker på pre-emphasis/de-emphasis när du nämner diskanthöjningen, och det är ju bara en smart grej för att minska eventuellt ökat brus. Det ingår i CD-specen, men långt ifrån alla CD-spelare klarar det. John Atkinson testar det vid stereophiles mätningar på spelare.

HDCD-kodade skivor är ju en annan femma, ett märkligt sätt att flytta "upplösning" från LSB till MSB. Har inte fattat till 100% vad de gör, men onödigt känns det, speciellt med tanke på den fantastiska upplösning som vanlig CD har, inte minst med nämnda pre-emphasis och även ditheranpassning, översampling och brusformning. Nåväl. :)

Edited by Almen
Link to comment
Share on other sites

HDCD lägger till en extra signal (korrigeringsdata) i de lägsta bitarna så att en kompatibel spelare kan spela upp ljud+korrektion. Dessvärre kommer spelare utan HDCD att spela upp en "försämrad CD" som både har högre brus och kan ha mer kompression än som annars vore fallet. Jag vet inte exakt hur formatet ser ut men det borde vara nåt i stil med att knycka en eller två bitar från de 16 och lägga in "kommandon" som betyder "komprimera lite i detta musikavsnitt", "expandera lite här", förstärk signalen lite här" osv.

Elände med andra ord.

Men ganska smart egentligen. Vad gör man inte för att behålla bakåtkompatibilitet!!

Link to comment
Share on other sites

Det är så här att det med många utstyrningsinstrument visar instrumentet fel när det är mycket snabba förlopp och som kan skapa glitchar. Det är därför som AES/EBU rekommenderar att man lägger sig lite under 0dBf. Det är faktiskt en dansk undersökning som kommit fram till detta. Men det verkar ju inte som om alla som jobbar i branschen är medvetna om det.

När det gäller 0dB eller 0dBu=0,775volt som gäller i hela världen. Det är bara det att alla använder inte samma typ av hastighetsmätare. I USA har man hållit sig till VU instrument där 0VU=+4dBu och i Europa har man använt spegelgalvanometrar och senare NTP där 0=0,775volt. Sedan var det magnetbandsutvecklingen som går framåt tillåter att man kan styra ut mycket mera än 0dBu. Kräkpunkten för analoga studioband (ej kassett) kan ligga uppemot +16dBu. I studiovärlden styr man ut högre än i radio och TV världen. Det är t.o.m så att man inom radio och TV i Europa håller fast vid den nivå som man hade under den analoga tiden. Det betyder att topparna aldrig ska överstiga +12dBu. Kräkpunkten är den nivån då ett band är mättat och inte kan ta emot mera. Kräkpunkten är lägre vid högre frekvenser men det har inte hindrat att man utnyttjar det vid musikinspelning när man exempelvis vill ha ett fetare ljud på rocktrummor.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror du tänker på pre-emphasis/de-emphasis när du nämner diskanthöjningen, och det är ju bara en smart grej för att minska eventuellt ökat brus. Det ingår i CD-specen, men långt ifrån alla CD-spelare klarar det. John Atkinson testar det vid stereophiles mätningar på spelare.

Nej det hade inget med bruset att göra utan det handlar om dålig AD/DA omvandling.

Link to comment
Share on other sites

HDCD lägger till en extra signal (korrigeringsdata) i de lägsta bitarna så att en kompatibel spelare kan spela upp ljud+korrektion. Dessvärre kommer spelare utan HDCD att spela upp en "försämrad CD" som både har högre brus och kan ha mer kompression än som annars vore fallet. Jag vet inte exakt hur formatet ser ut men det borde vara nåt i stil med att knycka en eller två bitar från de 16 och lägga in "kommandon" som betyder "komprimera lite i detta musikavsnitt", "expandera lite här", förstärk signalen lite här" osv.

Elände med andra ord.

Men ganska smart egentligen. Vad gör man inte för att behålla bakåtkompatibilitet!!

Lite grann som en Dolby fast digitalt. Jag tror att det är så att man måste gå in med en analog signal encodern när man gör en CD-master.

Link to comment
Share on other sites

Trist att branschen inte känner till digitalteknikens begränsningar ... är det därför flertalet CD-plattor klipper (okunskap) ... eller är det loudness-wars (låta mest i bilradion) ??

Loudness war är egentligen något annat. För där limiterar man signalen så hårt att topparna klipps av. Detta gör man för att ljudet ska överrösta alla störande "avgrundsljud". Klippa av topparna kan man också gör på lägre nivåer utan att det blir någon direkt hörbar distorsion. Annat är det om man styr nivån upp över 0dBf.

Edited by gcs
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...