Jump to content

Analog ljudkorrigering utan hammare o spik


Bebop
 Share

Recommended Posts

Akustisk anpassning utan hammare och spik

Den elektriska vägen

Text och foto: Bebop Sölvesborg, Aug 2010
 

Under senare år har rummet lyfts fram som en del av anläggningen på ett mer påtagligt sätt än tidigare år. Varje decennium har sina kännetecken. 1990-talet blev kablarnas decennie och 2000-talets första decennium tycker jag tillhör vinylens stora comeback och/eller rörförstärkarnas återtåg.

Det finns tecken som går mot att 2010-talet blir akustikanpassningens årtionde. I vart fall om vi använder inläggen på Euphonia som indikator. Vi har sett det i reportage hemma hos A/Wing, Calm, calle_jr, Joacim, Audio Concept, Akkelis Audio, Calle B, Richard Andersson, Kent_n och många fler. I dessa trådar har det i huvudsak handlat om åtgärder där man använt sig av diffussörer, basfällor samt olika former av dämpning.

a-wing-.jpg

A/Wing

Källa

kent_n-.jpg

Kent_n

Källa

calm-.jpg

Calm

Källa

joacim-.jpg

Joacim

Källa

calle_b-.jpg

Calle B

Källa

richard_a-.jpg

Richard Andersson

Källa

A/Wing har lyckats integrera sin anpassning på ett utmärkt sätt. Jag är dock inte beredd att gå så långt av ett par skäl. Det ena är begränsade utrymmen och det andra är att jag har svårt att se en bra integrerad lösning hemma hos mig som passar vår livsstil. Så jag har sökt en annan väg, den elektriska...

Link to comment
Share on other sites

Problemet

För att uttrycka det kort så har jag en besvärlig basnod i mitt rum som ligger på 49 Hz. Den fanns där med mina Dynaudio C4 och den är där även med mina nya Dynaudio Evidence Temptation. Med mina nya högtalare har emellertid problemet accentuerats.

 

Radioschack dB meter XTZ Room Analyzer

Huvudproblemet är dock inte högtalarna, det är rummet. Med hjälp av Radioschacks dB-meter och med fasta frekvens-uppspelningar kunde jag konstatera att det var 50 Hz som spökade. Jag gjorde samma övning med XTZ eminenta Room Analyzer (som jag rekommenderar till varje intresserad audiofil). Eftersom XTZ arbetar med ett frekvenssvep kunde jag nu fastställa problemfrekvensen mer exakt, nämligen till 49 Hz.

Ett antal mätningar vid olika lyssningspositioner gav alla samma resultat med endast små avvikelser. Min sweetspot som jag kommit fram till enbart genom lyssning visade sig inte vara så väl vald. Så här såg första grafen ut.

xtz_49hz.jpg Den visar en kraftig rumsnod vid 49 Hz. Den visar också ett litet problem kring 100 Hz men den är en västanfläkt av den kraftiga 49 Hz-peaken. Så hur kan man plocka bort denna utan att behöva bygga in ett antal basfällor och diffusörer?

Jag valde att testa en elektronisk variant. Men först några allmänna råd innan vi skrider till verket.

Link to comment
Share on other sites

Förberedelser

Oavsett vilken metod som används så bör man först optimera rummet med de befintliga medel som står till buds, t ex:

- Absorbtion (i mitt fall finns det små möjligheter att tillämpa basfällor)
- Diffusering (denna artikel handlar i första hand om bashantering, men hantering av reflektioner förbättrar definitivt totalupplevelsen)
- Högtalarnas placering mot sidoväggar (och därmed avstånd mellan dom) samt mot bakre vägg
- Invinkling av högtalare
- Högtalarnas lutning
- Alternativa placeringar och rum (i mitt fall är det inte en parameter jag kan eller vill ändra på)
- Lyssningspositionen (avstånd, sitthöjd, avstånd totalt, avstånd till väggen bakom lyssningspositionen)
- Kombination av allt ovanstående.

Man skulle naturligtvis kunna lägga till kablar och elektronik men jag menar att det har trots allt mindre inverkan än ovanstående. I vart fall om riggen redan är kompetent, vilket är fallet hos mig.

De här övningarna är både svåra och tidskrävande. Att vara två rekommenderas. Det kan också vara svårt att avgöra vad som är bäst under några sekunders lyssning efter varje förändring. Att anpassa en lyssningsplats tar tid, men det finns några allmänna tips som jag vill gå igenom. Det har fungerat bra hos mig både här och i tidigare rum.

 

Placering av högtalare och lyssningsposition

Det finns flera metoder att hitta rätt position. Oavsett vilken man väljer så handlar det i hög grad att komma ifrån stående vågor och minska tidiga reflexer (att ljudet från högtalaren kommer fram till öronen innan reflexer). Jag gick först på någon form av intuition vilket visade sig vara helt fel när jag tog hjälp av XTZ Room Analyzer – alldeles för kraftig bas.

Den första mätningen såg ut så här:

Som ni ser är det en kraftig topp kring 47 Hz (som med nya programmet från XTZ justerats till 49 Hz). Jag valde att använda 1/5-metoden i kombination med en mix av andra erfarenheter och tips som jag anammat under åren:

Frstamtningen-.jpg

1. Mät upp rummets längdriktning.
2. Placera ut högtalarnas bafflar från bakre väggen motsvarande 1/5 av rummets längd. I mitt fall innebär det 1,4 meter.
3. Sätt avståndet mellan hötalarna till 2-2,5 meter (mätt mellan högtalarnas mitt).
4. Avstånd från membranytan till sweetspot bör vara 1,25 X avståndet mellan högtalarna. I mitt fall blir det 1,25 X 2,2 m = 2,75 meter.

Det visade sig bli en bra mix vilket jag fick bekräftat vid mätningar. Se här:

Nyhgtalarplacering-.jpg I första grafen innan jag maximerat placeringen föreslås en dämpning av 47 Hz med 18,5 dB. Efter ny placering med 1/5-metoden så är problemfrekvensen densamma men nu anbefalles en dämpning av ”endast” 4,5 dB. Man kan alltså nå väldigt långt enbart med att placera högtalarna rätt. Problemfrekvensen är lite värre att plocka bort så här eftersom den är knuten till rummet.

Men nu börjar det roliga…

Link to comment
Share on other sites

Rives P.A.R.C

Efter tips av Mikael 2 beställde jag hem ett demoex av Rives Parc (Parametric Adaptive Room Correction), eller mer populärt en parametrisk eq. Parametrisk innebär att man kan justera amplituden för en frekvens samt ett tillhörande omfång. Omfånget anges av det s k Q-värdet.

Följande illustration klargör Q-värdet:  129Instruktion-.jpg 

Vi ville ha en tydligare förståelse än så, dvs se Q-värdet i verkligheten. Calle_Jr satte upp mätmikrofonen 1 meter från baffeln och vi körde tonsvepet med max sänkning på 18dB vid 50 Hz och Q=1. Därefter ökade vi på Q-värdet till Rives Parc max, dvs 50Hz – 18dB – Q=11.

DSC_8077-.JPG 

Närfältsmätning

50Hz_18dB_Q1-.jpg

Max sänkning på 18dB vid 50 Hz och Q=1 

50Hz_18dB_Q11-.jpg 

Max sänkning på 18dB vid 50Hz och Q=11

Slutsatsen är alltså att ju högre Q-värde desto smalare bandbredd kring den inställda frekvensen. Man skulle ju också kunna uttrycka ett högt Q-värde som ett mer precist och kirurgiskt ingrepp som inte påverkar kroppen i övrigt. Ett lågt Q-värde ger mer ett resultat som en vanlig tonkontroll, dvs, pressar ner ”allt”.

Rives Parc (USA) är dessutom en analog equalizer, dvs den analoga signalen tas in från försteget och vidare ut till slutstegen. Den fungerar därmed till alla källor till skillnad från digitala korrigeringskretsar där t ex vinylavspelning först måste digitaliseras. Och hur kul är det …

130Instruktion-.jpg 
Här en bild från bruksanvisningen: 

 

Link to comment
Share on other sites

Genomförandet

När jag nu hittat den ”bästa” placeringen av högtalare och ”sweet spot” enligt ovan, så kommer nästa fas vilket för min del är att dämpa basmoden på 49 Hz. Dags att koppla in XTZ igen och köra ett svep.

Pentod_14m_Q11_54-.jpg

Återstår att lyssna … 

Link to comment
Share on other sites

Resultatet

Voilà!!!

Resultatet är kanon och det låter mycket övertygande. För att försöka få en något neutralare syn på det hela så bjuder jag in ”guldöronen” i Kristianstad. Dom säger samma sak – de spär t o m på med förbättringar jag inte noterat själv, t ex att mellanregistret låter nu mer avslappnat – jag var alltför fokuserad på basen. Calle_jr och Kilgore ryckte ut från Malmö och gav värdefulla tips både kring mätningsmetodik och högtalarplaceringarna.

Mitt rum låter nu mycket bra, inte perfekt, men utan besvärande peakar som stör och musiklyssningen har återigen blivit en njutning. Framför allt på basrika plattor som t ex Patricia Barber som nu låter väldigt bra.

Rives Parc har fått ett nytt hem och jag ett nytt lyssningsrum som jag är mycket nöjd med.

Vad kan jag mer göra?

Det skulle naturligtvis vara intressant att få en professionell uppmätning av rummet och se vad som ytterligare kan göras. Jag har ju målat in mig lite i ett hörn genom att inte släppa in stora basfällor och jag vill heller inte klä väggarna med diffussörer. Livet är fullt av kompromisser och så även här.

DSC_8072-.JPG

Calle_jr kom upp med en intressant idé som kanske kan vara något – att bygga om översta planet i mina hyllor till basfällor. Möjligen en kompromiss jag kan tänka mig, men vad gör jag av det som är i hyllorna …?

Kan också tänka mig att göra vissa ingrepp i taket om det på ett avgörande sätt förbättrar ljudklang och ljudbild.

Högtalarplaceringen kan möjligen optimeras ytterligare något? Textilier, gardiner. 

Kommentar av calle_jr: Det låter korrekt och välbalanserat, både över registren och i djupled, och det finns inget som tyder på fasfel. Det finns förmodligen ingen störande lång efterklang i rummet som sådant (utan Rives PARC), och de baspeakar som tidigare överskuggat återgivningen rensas bort på ett suveränt sätt med Rives PARC. Jag tycker det är en bra metod att först åtgärda så långt det går med placering och rumsakustiska åtgärder, och därefter använda en Rives PARC med måttliga justeringar. Vid mitt första besök efter installationen av Rives PARC var jag lite hifi-programmerad och lyssnade mest efter fel. Under andra besöket var jag mer avslappnad och gåshuden infann sig när Bebop spelade Hancocks v.s.o.p.

tempest.jpg pastorius.jpg hackett.jpg cafeblue.jpg

Link to comment
Share on other sites

Sammanfattning

Oavsett kvalitet på högtalare så minskar möjligheten att påverka återgivningen (att dölja rummet) från mellanregister och nedåt i frekvens. En bra/dålig diskant är en bra/dålig diskant. En bra/dålig bas beror oftare på rummet än på högtalaren. För mellanregistret är det fifty-fifty.Ju större högtalare och ju mindre rum, desto tydligare blir dessa dilemman.Det är en grannlaga uppgift att få ett par Dynaudio Temptation att spela som de har potential att göra i ett normalt lyssningsrum.

Mitt bästa råd är egentligen att först kontakta ett proffs som kan hjälpa till att mäta upp rummet men det går också att komma ganska långt själv. Mina övergripande råd är:

- Skaffa ett XTZ Room Analyzer (eller något motsvarande).
- Börja med att mäta upp rummet från sweet spot som det ser ut idag.
- Använd 1/5-delsmetoden (femtedelsmetoden) som jag beskrivit ovan som en första test (om du har stort rum så kan man också tillämpa samma metodik men byta femtedelen mot en tredjedel. Om Du har större förtroende för någon annan metod, kör den istället. Det finns många läror och utsagor om hur man placerar högtalare – men i slutändan handlar det om att komma undan stående vågor och undvika tidiga reflexer.
- Följ upp med mätningar och sök det läge som ger jämnast frekvensgång i basregistret.
- När det väl är gjort så är det dags att hitta eventuell basmode och justera denna.
- Fortsätt sen med att testa olika invinklingar av högtalarna för att få bästa djup och perspektiv.

Rives Parc är ett verktyg som kan användas. Ett annat sätt är att släcka ut baspucklar med en parametrisk subwoofer – se t ex calle_jr’s artikel. Det finns också digital rumskorrigering och det finns naturligtvis akustisk anpassning med diffussörer, basfällor med mera. Det är förmodligen den bästa metoden, men den passar inte alla.

Rives Parc är en elektronisk anpassning av den analoga signalen. Den är ett av flera olika verktyg för att nå målet.

Länkar: Test i Stereophile

" target="_blank">http://www.stereophile.com/roomtreatments/...a>

Rives Parc hemsida

" target="_blank">http://www.rivesaudio.com/PARC/PARCframe.h...a>

PL Audios hemsida

" target="_blank">http://www.plaudio.com/

Ca-pris: 40,000 SEK
 

System vid lyssningstillfällen:

Högtalare: Dynaudio Evidence Temptation

Skivspelare: Nottingham Spacedeck m. heavy duty kit och PSU, SME 309, Benz Ruby H

Phonosteg: Audio Research PH5 och ASR Mini Basis II

CD: Audio Research CD5

Hårddiskspelare: Yellowtec PUC2

Försteg: VTL TL 6.5

Slutsteg: VTL MB-185 II

Signalkablar: Transparent Ultra

Nätkablar: Transparent Power Link Plus / Power Link Super

Högtalarkablar: Transparent MusicWave Super

Rack: SolidTech Radius och A.R.T

DSC_8059-.JPG
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...