Jump to content

Tjocka handböcker för tysk rumskorrigering


calle_jr
 Share

Recommended Posts

Tjocka handböcker för tysk rumskorrigering

Audiodata Soutien 2

Text och foto: Calle_jr Malmö, Mars 2009
 

 

De flesta hifi-entusiaster får tampas med akustiska bekymmer i basområdet, och många lyssningsrum ger besvärande resonanser, knepig efterklang och tidsfel. Örat är förlåtande till viss del, men jag har en känsla av att det blir lättare att slappna av och ta till sig all musik om problemen är tämjda.

Men man måste tämja med försiktightet och på rätt sätt. Att ta bort basen är inte rätt sätt tycker jag. Jag tycker inte heller att det blir naturligt att överdämpa rummet.

Audiodata har mycket intressanta moduler för bashantering, och jag spelar nu med en av deras mindre - Audiodata Soutien 2.

 

DSC_1957-.JPG

Även musik som inte verkar ha någon nämnvärd bas påverkas negativt om lägre register inte finns representerade, med förlorad realism och rymd som följd. De lägre frekvenserna innehåller information om de akustiska förhållandena och villkoren i inspelningsrummet som tex rummets storlek, instrumentens placering, ambienta ljud och atmosfär.

Detta kan tyckas vara en märklig inledning på en artikel om en subwoofer, som passivt eller aktivt hanterar lägre frekvenser som vilken högtalare som helst och i kombination med vilka högtalare som helst. Men, ett stort MEN, Soutien är utrustad med teknik som hanterar en del av de problem man skapar när man försöker åtgärda andra. Den har aktiv reglering av utamplituden inbyggt i elementen!

 

DSC_2006-.JPG DSC_2005-.JPG

Det finns en hel del litteratur hur man kan bemästra basproblem, och som vanligt finns det olika vägval. Förmodligen är Helmholz (exvis V4/V6) det mest effektiva för hantering av både ljudtryck och efterklang, och det finns även andra metoder att ta till - allt från högtalarplacering till rumskorrigeringselektronik, kvartvågspipor mm. Soutien är framför allt avsedd att öka rumsinformation i basområdet, men utan att öka på problem pga uppspelningsrummets akustiska egenskaper. Det blir därför indirekt en hjälp att minska akustikproblem.

 

Sensor-.jpg

Bild: Audiodata

Det sitter en rörelsesensor (som Audiodata väljer att kalla linjär induktiv hastighetstransduktor) bakom dammskyddet i talspolen till baselementen. Sensorn producerar en elektrisk avbild av de momentana membranrörelserna som jämförs med insignalen i en kretskortsloop. Om det är avvikelser skickar förstärkaren en motverkande korrektionssignal.

Eftersom man rör sig i basområdet kan man i praktiken betrakta denna lösning som att korrektionen sker momentant. Sammantaget blir konstruktionen mer exakt än passiva eller aktiva subwoofers utan reglering. Tekniken är hämtad från Backes & Müller, som har så kallad DMC-styrning med AD- och DA-omvandling för rumskontroll i alla sina aktiva högtalare (Dynamic Movement Control). En aktivt kontrollerad teknik på detta sätt tillåter en lägre gränsfrekvens nedåt, åtminstone med såhär måttliga lådvolymer.

Link to comment
Share on other sites

Anslutning

Två stycken 150W-förstärkare driver varje baselement som förutom de integrerade rörelsesensorerna är utrustade med kevlarmembran. Lådan till Soutien är sluten och tillverkad i fanerad MDF-sandwich, där insidan försetts med ett rutnät av små kammare som är uppbyggda av stålkulor för resonansdämpning. De hundratusentals små stålkulorna rör sig med mikroskopiskt små rörelser mot varandra och friktionen tar på så vis bort resonanser i lådan.

kammare.jpg

Bild: Audiodata

Soutien ansluts antingen från ett par högtalarterminaler eller från ett förstegs lågnivåutgångar. Båda typer ansluts till XLR-ingångar.

Det medföljde ett par RCA-XLR, ett par XLR-XLR och ett par bananer-XLR och längden är väl tilltagen.

Bakstycket är försett med 15A IEC-nätbrunn, brytare och säkring. Det medföljde även en enkel nätkabel som förvisso hade en tydlig fasmarkering.

DSC_1936-.JPG
 
Link to comment
Share on other sites

Inställningar

I denna version av Soutien 2 ställs nästan allt via byglar på kretskorten. Det innebär att man måste koppla ur subben, skruva av bakstycket och lyfta ut elektroniken för att komma åt byglarna.

I den nyare versionen, Soutien 2+, styrs de flesta funktioner direkt på bakstycket.

DSC_1995-.JPG

DSC_1998-.JPG

DSC_2001-.JPG

DSC_1999-.JPG

DSC_2000-.JPG

Förstärkare, filter och styrning är placerade i form av tre kretskort och en stor trafo på bakstycket.

Anslutningar är försedda med en ordentlig mängd smältlim.

Övre gränsfrekvens kan ställas till 40, 50, 63, 80, 100 eller 125Hz.

Audiodatas rekommendation är att om dina ordinarie högtalare är bestyckade med 15, 18, 22 eller 25cm basar, så är det lämpligt att övre gränsfrekvens ställs till 80, 63, 50 respektive 40Hz.

Undre gränsfrekvens kan ställas till 16, 20, 25, 31 eller 40Hz.

För att utnyttja Soutien 2 optimalt rekommenderar Audiodata att ställa den undre gränsfrekvensen till 25 eller 31Hz vid användande av en enhet. Om dubbla Soutien 2 kopplas in väljer man 20 eller 25Hz.

Det finns även en modell Soutien 4 med fyra förstärkare och fyra basar, vilken gör det lämpligt att gå ner ytterligare ett steg i gränsfrekvens (1st Soutien 4 motsvarar 2st Soutien 2).

DSC_2003-.JPG

DSC_2002-.JPG

DSC_1937-.JPG

DSC_2004-.JPG

Volymen sitter tack och lov på utsidan av bakstycket och kan regleras mellan +10 och -10dB.

Fas kan ställas till 0 eller 180grader (JP12/JP13).

Det följer med 4st specialgjorda spikes, men sockeln möjliggör att sätta dit antingen tre eller fyra. Jag väljer tre för att få bästa möjliga koppling mot underlaget.

DSC_2008-.JPG

raccord-.gif

Foto: Audiodata

Eftersom det är en sluten låda blir det lite bökigt att prova sig fram. Man måste repetera proceduren med att koppla ur, skruva av bakstyckets 8 skruvar, flytta byglar, skruva tillbaks bakstycket och koppla in för varje ändring.

Men för denna modell finns det ett tillbehör (Audiodata Raccord) i form av en extern låda som gör att dessa inställningar kan utföras på reglage. Raccord innebär också att man kan ställa volym och att man får större spann för gränsfrekvenser uppåt, med brytning även vid 160 och 200Hz. Den ser också till att subben efter fem minuter utan musik växlar till standby-läge - och återuppväcks vid minsta tryckförändring.

Audiodata har också låtit utveckla simuleringsprogram för finjustering av gränsfrekvenser, exvis AkAbak och CARA. Men jag har inte testat dem än.

För den aktuella placeringen i mitt rum och med mitt system så har jag genom lyssning funnit det passa bäst med en undre gränsfrekvens ställd på 25Hz, övre på 80Hz och fas på "-".

 

DSC_1935-.JPG DSC_1932-.JPG
   
 
Link to comment
Share on other sites

Resultat på återgivningen

 
Mitt lyssningsrum är 7.3x3.6m och rumshöjden är 2.4m. Jag har vad jag kan höra inga våldsamma rumsproblem, men enligt mätning finns det pucklar vid 45 och 90Hz som jag tämjer en del med kvartvågspipor och en del andra mindre akustikåtgärder som tillkommit genom trial & error.

Både Ten new songs och From Gagarin's point of view innehåller långa, markanta bastoner och Soutien gör att det spelar starkare i botten, men framför allt vidgas djup och bredd. Jag som vant mig vid enbart huvudhögtalare märker såklart tillskottet, men om jag tänker bort det kan jag inte förnimma att Soutien lever sitt eget liv och spelar för sig själv. Det låter välintegrerat både i frekvensgång och klang. Men det förutsätter att volymen på Soutien i förhållande till huvudhögtalarna saxas in. Man hittar ett läge där ett live performance smyger sig på. Det taggar i huvudhögtalarna och tillför rymd och realism på ett bra sätt utan att Soutien sticker ut.

DSC_2007-.JPG
Jag växlar till snabbare och komplexare takter med Tribal music from Rajastahn och My life in the bush of ghosts (nyfunnen drömplatta) och Patricia Barbers suveräna version av Norwegian woods. Det spelar rent, dynamiskt och med ett bra klipp, och inte heller här uppfattar jag några tids- eller klangskillnader mellan Soutien och huvudhögtalare.

Detta är inte en subwoofer som man bara ställer in i rummet och rattar lite på volymen. Det är ett precisionsinstrument som kräver en del tålamod och övning för att få det rätt. Framför allt är det viktigt att placera subben rätt. Om man sitter i ett tryckmin och subben står i ett tryckmax, så blir det helt fel.Soutien är ingen DSP/PEQ i vanlig bemärkelse och den ersätter inte mätning. Se det som en åtgärd som får medelstora högtalare att växa utan att problemen växer. Med den nya modellen Soutien 2+ eller med tillbehöret Raccord görs inställningarna säkert betydligt lättare.

DSC_2241.JPGDSC_2240.JPGDSC_1925.JPGDSC_2211.JPG

I rum och system med för kraftiga resonanser störs man inte bara av basbummel, utan man förstör också rumsinformationen. På Cowboy Junkies' Trinity session finns det gott om sådan, och det gör musiken betydligt mer intressant. Ett gissel med vanliga subbar är att de förstärker dessa problem. Men, så som Soutien jämför ärvärden med börvärden och skickar ut en korrektionssignal tillför man inte rumsproblem, och korrektionen görs inom ett område som man själv bestämmer, exvis mellan 20 och 80Hz.

Det är svårt att identifiera exakt vad Soutien gör vid en kort lyssning. Det låter på ett sätt som en normal subwoofer av god kvalitet. Jag blir ofta inledningsvis charmad av subwoofers som kopplas in i ett system, för att efter ett tag tveka när jag inser att förstärkta rumsproblem kan härledas till subben. Det är ett dilemma av typen pest och kolera, och detsamma gäller ju såklart för baskapabla högtalare. Med Soutien är det annorlunda och jag vill därför hellre kalla den rumskorrigerare än sub.

Epilog; Artikelrubriken syftar på den omfattande handbok som medföljer Soutien. Den är dessutom på tyska och har tagit mig åtskilliga timmar att tränga in i och förstå. Jag kan ha missat eller missuppfattat nå't väsentligt. Men detta detektivarbete på amatörnivå har stundtals slukat mig, och intresset för Backes und Müller gör att jag ska anstränga mig för att få bekanta mig med tex deras BM-Line 2S eller 25. I'll be back...

 

soutien2.jpg

Bild: Audiodata

Tekniska data

Typ:

Bestyckning:

Elektronik:

Ingångar:

Undre gränsfrekvens:

Övre gränsfrekvens:

Vikt:

Finnish:

Pris:

Soutien 2

Aktiv bashögtalare i sluten låda med sensorreglerade element. MDF-konstruktion med stålkulefyllda kammare för dämpning av kabinett.

Dubbla sensorstyrda 205mm baselement med 38mm talspole och kevlarmembran.

Dubbla 150W slutsteg

2 symmetriska, 4-poliga XLR-ingångar, 0.775V/20kohm

2:a ordn Butterworthfilter (12dB/oktav) 16, 20, 25 och 31Hz. 3:e ordn Butterworthfilter (18dB/oktav) 40Hz

3:e ordn Butterworthfilter (18dB/oktav) 40, 50, 63, 80, 100 och 125Hz

28kg

Olika sorters träfanér eller lackering i Nextel mikrostrukturlack.

~3.800 EUR

 
Link to comment
Share on other sites

Mätkontroll

 
DSC_2370-.JPG XTZ Room Analyzer är behändigt precis just för mätningar i basområdet, med möjlighet till mätning av frekvensgång och efterklang.

Frekvensgången mäts vid ett stort antal tider från 0 till 250ms, och programmet kan därför åskådliggöra efterklangen i form av både momentana frekvensgångsdiagram och spektrogram som visar färgspektran med frekvens, nivå och tid i samma diagram.

För att illustrera visas frekvensgången från högupplösta mätningar, med 6 punkter per oktav och utan smoothing (ej att förväxla med de frekvensgångsmätningar som vi normalt ser).För att inte chockera läsare visas här samma mätning med smoothing.

Jag placerar XTZ-micken i min normala lyssningsposition och mäter först med Soutien 2 avstängd, och därefter är den påslagen med halv volym. Resultaten blir att;

- basen nomaliseras under 40Hz

- en dipp mellan problemresonanserna i mitt rum förstärks mer än dubbelt så mycket som resonansfrekvenserna själva

- efterklangen är förvisso starkare, men den är jämnare vilket jag föredrar

Jag får framhålla att jag mätmässigt inte är helt nöjd, men lyssningsmässigt har det i mitt tycke enbart positiva effekter. Och man får väl ändå säga att det illustrerar ganska bra hur Soutien 2 fungerar. Sedan är det en annan femma att jag kanske får fortsätta fintrimning med detta och annat.

 

Room_analyzer_2009-03-15--sub_norm_jmf_u Room_analyzer_2009-03-15--sub_efterklang Room_analyzer_2009-03-15--sub_efterklang
Frekvensgång efter 50ms mellan 16-250Hz med Soutien 2 avstängd (grön kurva) respektive på halv volym (blå kurva). Efterklang i basområdet med Soutien 2 avstängd. Efterklang i basområdet med Soutien 2 på halv volym.
 
Link to comment
Share on other sites

System vid lyssningstillfällen

DSC_2245-.JPG

Drivverk: Kuzma Stabi Reference

Tonarm: Kuzma 4Point

Pickup: Lyra Skala

Förstärkare: EAR864B & Cayin 860

Signalkablar: Nordost Valhalla rca

Högtalarkablar: Audioquest Volcano SB

Högtalare: Silverline Grandeur MkII

Nätkablar: Nordost Brahma, Signalcable Magic Power

Nätlist: Audio Agile Line 1 parallellt med PS Audio Noise Harvester

Bänk: DIY

Lyssningsrummet är 3.6x7.3x2.4m och uppbyggt av gipsregelväggar, gipstak på träbjälklag och parkettgolv på betong. Systemet står på kortsidan. Rummet är något akustiskt behandlat med 4st 800x1200 dacronplattor, 4st 600x600 Vicoustic diffusorer i tak, 4st kvartvågspipor och Michael Greens RoomTune TunePak i hörn och kanter. Möblering med soffa, fåtöljer, mattor, tavlor och bokhyllor.  
Vill du veta mer?

Hemsida: Audiodata

Återförsäljare:

Svensk återförsäljare saknas

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...