Jump to content

fo.Q


calle_jr
 Share

Recommended Posts

fo.Q

- japanska dämpmaterial

Text och foto: Calle_jr Malmö, November 2009
 

DSC_1274-.JPG

På Arkenmässan fick jag se materialet fo.Q. Det är en japansk produkt som tillverkas av KISO Industry Co., Ltd.

Grundmaterialet har utvecklats av KISO i samarbete med det japanska forskningsinstitutet JST och används i kommersiellt syfte i en rad tillämp-ningar för audiobruk där mekanisk dämpning kan komma ifråga.

De flesta av oss har erfarenhet av att mekaniska vibrationer påverkar elektriska signaler som medför att en bra uppställd apparat låter bättre än samma apparat dåligt uppställd.

Bra komponenter, bra apparatlådor och bra apparatfötter spelar in. Men optimering av massa, styvhet och dämpning i golv, rack, hyllor och mellanlägg är enligt min uppfattning lika viktig.

Charles Altmann menar att den tonala karaktären hos våra öron, the Mother of Tone, kommer av att dessa instrument består av kött och ben. De är inte gjorda av varken metall, plast eller keramik, och man skulle därför helst efterlikna den sammansättningen eftersom lika attraherar lika (lagen om attraktion, som säkert ingen av oss hört om på en fysiklektion). Men vi kan inte gärna tillverka hifiutrustning av kött och ben. Det bästa alternativet är därför, enligt Altmann, trä. Jag tycker Altman har en viss poäng, men håller inte med fullt ut.

fo.Q är en organisk polymerhybrid och har därmed inte ens nära släktskap med trä utan mer med våra LP-skivor, fast det är ett betydligt mjukare material och ganska eftergivligt. Det är ett absorbtionsmaterial som omvandlar vibrationsenergi som påförs från högtalare och andra vibrationskällor. Vibrationerna omvandlas till elektrisk energi i materialet och därefter till värme. Jag har testat en del av deras produkter, och vi ska illustrera produkterna och ett angreppssätt som många av oss tillämpar för att bemästra distorsion. Tillämpar medvetet eller omedvetet - you tell me!

 

Link to comment
Share on other sites

fo.Q SH-22 Dämpark

DSC_0613-.JPG DSC_0616-.JPG

fo.Q SH-22 innehåller 2st 2mm tjocka 145x210mm ark av det dämpande polymermaterialet. Det kan appliceras på högtalare, apparatlådor, kondensatorer, kablar mm för att dämpa vibrationer som uppkommer i och kring komponenten.

När jag tillverkade mitt rack bestämde jag mig för att dämpa kopplingen mellan hylla och hyllplan. Jag använde då Antiphon dämpmatta, vilket är ganska bra, men det har en tendens att krypa ut och blir efter ett tag alldeles platt. fo.Q är en produkt som sades dämpa snabbare och effektivare än konventinella dämpmaterial. Perfekt tänkte jag, det låter som det är något att testa i stället för Antiphon. 6st remsor placeras ut på översta stålramen i racket:

DSC_0618-.JPG DSC_0622-.JPG

När tyngden kom på blev anliggningen mellan stålram och limfogsplatta perfekt.

DSC_0625-.JPG

Försteget har fått utstå en del laborationer, och nu tillkom SH-22 mellan marmor och limfogsplatta, och även utanpå apparatlocket:

DSC_1315-.JPG

Link to comment
Share on other sites

fo.Q RS-912 Skivmattor

DSC_1271-.JPG

fo.Q RS-912 är ett kit med en 2mm homogen skivmatta och en 1mm matta med ovala hål. Diametern är 290mm, alltså något mindre än en vinyl-LP, vilket underlättar vid skivbyte. Det räcker med 1mm distans mellan tallrik och LP för att man ska få ett bra fingergrepp om LPn.

DSC_1262-.JPG DSC_1261-.JPG

Med de två mattorna har man fyra kombinationer att pröva ut; #1, #2, #1+2 och #2+1. Här ser vi det sistnämnda med den tjockaste underst:

DSC_1306-.JPG

RS-912 testades även på en Acoustic Solid Wood i kombination med och utan filtmatta och plexiskiva, och genast måste man avvika från vetenskaplig metodik för att reda ut vilka kombinationer som ska testas. Maggropskänsla får avgöra och vi testade bland annat filt+plexi+1mm-matta samt filt+2mm-matta+1mm-matta:

DSC_1357-.JPG DSC_1349-.JPG

Kitet innehåller även ett gäng självhäftande 0.5mm strips för att fästa på pickup, pickupskal och/eller tonarm.

Link to comment
Share on other sites

fo.Q RS-55 Skivpuck

DSC_1277-.JPG

fo.Q RS-55 är en lätt skivpuck tillverkad av kompositer med en keramisk legering och dämpande polymerskikt. Pucken är endast 5mm tjock, väger 36g. Den är löjligt behändig att hantera och kanten är koniskt skuren för att lätt lyftas bort även när skivtallriken roterar.

DSC_1270-.JPG

Link to comment
Share on other sites

fo.Q PA-01 Dämpfärg

DSC_1276-.JPG

PA-01 är en vattenbaserad färg som kan appliceras i högtalarlådor, frontskydd, apparathöljen, på kondingar, spolar mm för att dämpa vibrationer.

Den medföljande instruktionen är svårtolkad för oss skandinaver, men det finns utmärkt info på hemsidan för fo.Q

DSC_1290-.JPG

Här ser vi bilder från lite egna försök:

DSC_1358-.JPG DSC_1361-.JPG DSC_1364-.JPG
Målad metallprovbit Tre timmar i 100°C Efter ytterligare 1 timme med ökande temperatur upp till 250°C

Om man målar rikligt så tar färgen en stund att torka. Ett 2mm lager tar ett par timmar att torka i rumstemperatur.

Effektiviteten för PA-01 minskar vid temperaturer från 50°C och däröver. I mitt försök målade jag en metallbit och ställde den i en ugn. Jag lät provet ligga i ugnen vid 100°C i tre timmar, och det var till synes opåverkat förutom att det hade hårdnat något. Därmed bör det vara riskfritt att applicera i de flesta apparatlådor, på kondingar, runt trafos etc. Men enligt fo.Q sänks som sagt effektiviteten vid högre temperaturer, möjligen för att någon mjukgörare torkar ut mer än avsett. Inne i mitt försteg är det normalt under 50°C förutom direkt på rören.

Efter 3 timmar brassade jag på successivt, 150, 200, 250°C, och först vid 250°C började materialet rostas och ge ifrån sig synliga ångor.

Jag kommer ha det värmetestade provet liggande under uppsikt, och om några fenomen visar sig kommer jag rapportera det här.

Men det bör alltså åtminstone inte skada apparater även om temperaturen stiger uppåt 50°C, glöm dock inte se upp med obehandlade metallytor som kan korrodera eftersom färgen är vattenbaserad.

PA-01 appliceras på strategiska ställen i rörförsteget EAR864B

DSC_1366-.JPG DSC_1368-.JPG
Infästningsplåten till transformatorn målas Likaså delar av locket och skruvhålen
Link to comment
Share on other sites

fo.Q G-51 Dämpningsmellanlägg

DSC_1293-.JPG

fo.Q G-51 är ett dämpande mellanlägg för elektronik. Det är 50mm brickor med 1mm tjocklek som är uppbyggt av en dämpande polymer. Den ska placeras under apparater för att absorbera vibrationer.

Max belastning 10kg/st.

DSC_1283-.JPG

G-51 under de fyra apparatfötterna till försteget som står på en träplatta. Plattan står i sin tur på tre acetalkoner som är dämpade med häftmassa.

DSC_1372-.JPG

Link to comment
Share on other sites

fo.Q G-53F Hi-End Dämpningsmellanlägg

DSC_1284--.JPG

fo.Q G-53F är en tjockare heavy duty-variant av G-51, och ska också användas som dämpmellanlägg för elektronik. Det är 50mm brickor med 3mm tjocklek som är uppbyggt av tre olika slags dämpande polymerer och en förstärkning av glasfiber. Den ska placeras under apparater för att absorbera vibrationer.

Max belastning 20kg/st.

DSC_1284---.JPG

G-53F utvärderades under en Acoustic Solid Classic Wood Black som har fast koppling.

DSC_1356-.JPG DSC_1354-.JPG

Link to comment
Share on other sites

fo.Q DS-25 Diskstabilisator

DSC_1289-.JPG

fo.Q DS-25 är en 0.3mm tjock dämpring av polymermaterial. Ringen klistras på cd-skivor för att dämpa vibrationer vid avspelning.

Man tar den lilla medföljande spaden och pillar loss en ring:

DSC_1297-.JPG

Ringen läggs med den klistrande sidan uppåt i cd-asken:

DSC_1298-.JPG

CD-skivan trycks därefter fast med etikettsidan nedåt:

DSC_1302-.JPG

Klart!

DSC_1304-.JPG

DSC_1344-.JPG

Den runda lilla fo.Q-pricken i mitten som blir över ska inte kastas. Den går utmärkt att använda exvis mellan pickup och pickupskal. Jag provade att sätta dem på tonarmen:

DSC_1307-.JPG DSC_1348-.JPG

Link to comment
Share on other sites

Resonemang och omdömen

Jag tycker att KISO med fo.Q genomgående gör vettiga produkter för att eliminera vibrationer från alla tänkbara källor. Det finns lösningar för både vinyl och cd junkies. Har man ett störande apparathölje, ett litet egenljud i högtalarna eller vill testa någon form av avisolering kan man med allt från självhäftande strips till färg sätta igång och jaga distorsion och skrammel i anläggningen.

Det talas och skrivs ofta om dramatiska skillnader när något jämförs. Men vad är dramatiska skillnader? Det är aldrig lätt att kvantifiera vad som egentligen spelar roll inom vår hobby. Dramatiska skillnader kan man tala om när en sub kopplas in, eller om man flyttar till ett annat rum eller byter musik. För andra typer av jämförelser blir det alltid en fråga om vilken referens man har. Vad gäller fo.Q-produkter vill jag därför inte tala om dramatiska skillnader. Och så vill vi nog inte heller ha det!

fo.Q är bäst att använda för finjusteringar, och för sådana tillämpningar är det ett imponerande material som förpackats i en smart serie produkter.

Hur mycket ska man dämpa?

Jag är inställd på att det finns en teoretisk förklaring till vad som är bästa nivå av dämpning, och det handlar om att hitta det som kallas kritisk dämpning. Alltså den dämpning som gör att konstruktionsdelarna snabbast kommer till viloläge. Jag vill understryka att det är min personliga teori, och jag har inte hittat stöd för den inom akustikområdet. Möjligen har KISO haft denna utgångspunkt.

 

damping--.gif

Figur: från vänster underdämpat, överdämpat och kritiskt dämpat. Den bruna vätskan ska illustrera något med högre viskositet än den blå

Om det stämmer så finns det många vägar att nå kritisk dämpning, och inga enskilda supermaterial är mycket bättre än andra. Däremot är det lättast att "hitta rätt" om man utgår från hårda kopplingar och bygger på med dämpning och eftergivlighet (arbetar bort vibrationer) med exvis trä, fo.Q eller andra material. Om man utgår från ett självdämpande grundmaterial (tex trä) i hela konstruktionen, så har man liksom en färdig grunddämpning som kanske fungerar hyfsat i alla lägen. Men det är ju inte så lätt att justera tillbaka om man har överdämpat med en träkonstruktion. Jag upplever det som enklare att bygga på med dämpning, lyssna av, och jobba vidare.

Namnet fo.Q är en hopskrivning av egenfrekvensen i ett system, f0, och kvalitetsfaktorn, Q, som används vid beskrivningar av mekaniska system med massa, fjäder och dämpare.Som typisk tillämpning uttrycks bandbredden på en svängning, Δf=f0/Q. Bandbredden Δf i detta fall är då bredden på det frekvensspektra som har minst halva (vibrations)energin kvar efter dämpning.Överdämpade system har Q0.5. När Q=0.5 kommer systemet snabbast till vila och vi kallar det kritisk dämpning.

Normalt sett minskar prestandan hos dämpmaterial när töjningen är liten. Inom "fo.Q-projektet" har man gjort en del mätningar som visar motsatsen med det materialet. Det gör det speciellt intressant att placera på ytor såsom pickuper, tonarmar och högtalarlådor.

 

graf1_e--.gif graf2_e--.gif graf3_e--.gif

Diagram: Jämförelser av olika dämpningsegenskaper. Bilder lånade från fo.Q.

Dessa diagram visar på dramatiska skillnader mellan fo.Q och traditionella dämpningsmaterial. Man mäter acceleration respektive dämpning som funktion av tid, töjning och frekvens. fo.Q dämpar snabbare, effektivare vid lägre töjning och effektivare över hela audiobandet. Men det är ju mätmässigt. Hur detta transformeras lyssningsmässigt är en annan sak, och insatt i ett komplett system blir skalan på effekterna såklart annorlunda.

Så, jag har inte gett mig på att formulera vad var och en av produkterna har för resultat i min anläggning. Det skulle bli för specifikt för just den testmiljön. Men sammantaget märks en renare och klarare presentation med tydligare fokus. De tydligaste observationerna var vid test av skivmattan RS-912, där 1mm-mattan med ovala hål gav det bästa resultatet. Både utan matta och olika kombinationer av 2mm-mattan, 2+1 och 1+2 gav sämre resultat, varav 2+1 och 1+2-kombinationerna gav ett närmast träaktigt ljud där vissa nyanser i klanger försvann (observera att jag kan kompensera VTA momentant för ändrad mattjocklek). En dovhet som åtminstone inte jag gillar. Jag vill ha bettet i Marta Argerichs anslag och de finkänsliga nyanserna. De blev suveränt återgivna med 1mm-mattan. Samma tendenser med Adagio d'Albinoni, där Gary Karr och Harmon Lewis återger sorg, smärta och död och som åhörare släpper man varenda muskel, vilande i ett sirapsbad. Kontrabasen rinner sakta fram och i tonernas konturer finns en dynamisk precision. Det skulle inte fungera bra att lyssna på Karr och Lewis i varken ett för hårt eller ett för murrigt system. Detta adagio är heavy shit. Musiken passar alltså perfekt för den typ av finjusteringar som fo.Q kan bidra med. Och ur den synvinkeln kan man förvisso se skillnaderna som dramatiska. Har man väl hört dem, så vill man inte vara utan dem.

Aja brukar spelas när huset är tomt och då på hög volym. Jag spelar en 200g japanpress som har en härlig tyngd, och nu körde jag med de flesta av fo.Q-produkterna samtidigt; SH-22 mellan alla hyllor och rack, lite PA-01 i försteget, 1mm-mattan i RS-912 till skivtallriken, G-51 mellan försteg och träplatta samt RS-55 som puck. Det enda som inte fungerade bättre med fo.Q var skivpucken, där den fastskruvade originalpucken ger bättre stabilitet ihop med Kuzmas drivverk. Herbie Hancocks Joni Letters med gästspel av Leonard Cohen och Tina Turner är en helt annan (om än lika välinspelad) musikinspelning, men samma testuppsättningsresultat bekräftas och jag känner att jag hittat en välbalanserad dämpning.

De fo.Q-produkter jag visat här kan kombineras på 17 miljoner olika vis, och det kan ju uppröra en timid själ. Men jag gillar ett koncept där man utgår från hårda kopplingar och lugnt och metodiskt arbetar bort oegentligheter med små justeringar i form av dämpning eller avisolering. Precis så bör man använda produkterna från fo.Q. Det är alltså sammanfattningsvis två rekommendationer jag kan ge;

 


  • fo.Q lämpar sig för dämpning och avisolering i system som bygger på hårda kopplingar och kombinationer av olika material. Vi har olika ljudideal, föredrar olika sound, och därutöver ger oss apparaterna olika egenskaper. Med fo.Q kan man succesivt finjustera in ett sådant system utan risk för överdämpning.


  • fo.Q är lätt applicerbara på lokala vibrationsproblem där man inte blandar in tryck. Exvis på och i apparatlådor, högtalare, tonarmar mm.

japanese.gifNihongo de nan to iimasu ka - Arigatou gozaimasu.

Priser

SH-22 549:-
PA-01 308:-
G-53F 603:-
G-51 241:-
RS-912 1.179:-
RS-55 1.607:-
DS-25 214:-

Dessa cirkapriser är med förbehåll för vad som just nu händer i världsekonomin och hur den svenska kronan påverkas av det.

DSC_1319-.JPG DSC_1332-.JPG DSC_1321-.JPG DSC_1323-.JPG

Link to comment
Share on other sites

System vid lyssningstillfällen

DSC_9946-.JPG

Drivverk: Acoustic Solid Classic Wood Black och Kuzma Stabi Reference

Tonarm: Ichikawa och Kuzma 4Point

Pickup: Benz Ace L och Lyra Skala

CD: Denon DVD-3910 + North Star Model 192 DAC

Signalkablar: Nordost Valhalla rca

Förstärkare: EAR864B & Cayin 860

Signalkablar: Nordost Valhalla rca

Högtalarkablar: Audioquest Volcano SB

Högtalare: Silverline Grandeur MkII

Nätkablar: Nordost Brahma, Signalcable Magic Power

Nätlist: Audio Agile Line 1 parallellt med PS Audio Noise Harvester

Bänk: DIY

Lyssningsrummet är 3,6x7.3x2.4m och uppbyggt av gipsregelväggar, gipstak på träbjälklag och parkettgolv på betong. Systemet står på kortsidan. Rummet är något akustiskt behandlat med 4st 800x1200 dacronplattor, 4st 600x600 Vicoustic diffusorer i tak, 4st kvartvågspipor och Michael Greens RoomTune TunePak i hörn och kanter. Möblering med soffa, fåtöljer, mattor, tavlor och bokhyllor.

Tack till Jörgen för samråd, idéer och test även i hans system.

 
Vill du veta mer?

Hemsida: fo.Q

Återförsäljare:

Transient Design

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...