Jump to content

Pickuplast


calle_jr

Recommended Posts

Detta vet jag:

Pickup: Lyra Skala har en intern impedans på 5.5 ohm. Rekommenderad impedanslast är 100 ohm - 47 kohm direkt till riaa, eller <10 ohm via step-up.

Tonarmskabel: 1.25m Nordost tonarmskabel

Lyra (precis som andra MC) sägs vara ganska okänslig för kapacitans, men jag vete tusan. Vet ni?

Vad är den optimala ingångsimpedansen för riaa via step-up? (finns det en formel man kan tillämpa?)

När börjar man avvika från korrekt frekvensgång?

Link to comment
Share on other sites

Hej Calle jr.

Jag delar din uppfattning om att en MC pickup är mindre känslig mot kapacitiv belasning.

Specifikationen för en pickup bör egentligen innehålla rekommendationer för både belasningsimpedans och kapacitans.

Den låga interna impedansen på 5,5 ohm som din pickup har gör det relativt okritiskt med både belastningsimpedansen och belastande kapacitansen.

Det verkar som om Lyran skall belastas mellan 100ohm upp till 47kOhm och därför bör RIAA steget som pickupen kopplas till ha en ingångsimpedans inom detta spann.

Påverkan på frekvensgång på grund av kapacitans i kablar när man kör med en MC pickup är alltså begränsad. Däremot är signalnivån så låg att den lätt störs av yttre störkällor som nättransformatorer etc. Detta kan leda till brum. Av den anledningen kan det vara fördelaktigt att välja en lägre belastningsimpedans, kanske 100 ohm för att på så sätt få en lågohmigare slinga som därmed är mindre störkänslig. Av samma anledning är väl skärmade kablar också att föredra.

En betydligt större inverkan på fekvensgång när man lirar vinyl är RIAA korrigeringen. Många RIAA steg har en omkopplingsknapp för MC/MM och ofta blir det då kompromisser och inte optimal frekvensgång i något av fallen. Ofta är det basåtergivningen som man då märker skillnad på. Många tror därför att MC pickuper har sämre bas än MM pickuper men det beror alltså oftast på RIAA:t. Ett bättre val är då ett RIAA med separata ingångssteg för MC respektive MM som tex. Cambridge RIAA steg 640P. Det finns även avancerade RIAA steg där man kan välja både belastande impedans och kapacitans t.ex Har Johan Bernström fd. Sentec designern nyligen lanserat ett sådant.

MVH

Anders

Link to comment
Share on other sites

Tack för ett bra svar Alfa.

Lyran är en lågnivå-MC så det krävs step-up (extern eller inbyggd i riaat), vilket då skulle innebära max 10ohms last.

Jag förstår inte riktigt hur pickupen kan se om man använder step-up eller inte :black:

Hej Calle Jr.

En RIAA förstärkare avsedd för MC pickuper ska ha en förstärkning som är lämplig för den lägre utsignalen från en lågnivå MC och då kan MC pickupen kopplas direkt till RIAA steget. Så i dessa fall behövs inget separat step up steg.

Det kan var så att specifikationen på din pickup avser att en separat step-up transformator kan användas och att pickupen då kan belastas maximalt ner till 10 ohm. Det betyder i sig att inimpedansen till step up transformatorn skall ha ett värde på 10 ohm eller högre. Det finns egentligen inget i pickupen som känner av om det är en step up eller om den är direkt kopplad till en RIAA förstärkare men kanske är det så att när en step up transformator belastar pickupen är det inte ekvivalent till en resistor med ett lägsta värde på 10 ohm.

Med en step up transformator kan man koppla en lågnivå MC till en RIAA förstäkare för MM. Step up transformatorn transformerar då upp signalen från pickupen till en lämplig nivå för MM steget.

En step up transformator är passiv och har låg ingångsimpedans och högre utgångsimpedans. T.ex. 10-100 ohm in och 5.000-10.000 ohm i utimpedans. Den skall således själv inte belastas med lägre impedans än rekommenderat för den.

Vad som är bäst går att diskutera. En separat step up innebär att signalen passerar igenom en passiv transformator extra jämfört med ett aktivt RIAA steg anpassat för MC pickup.

Om man upplever att man får dra upp volymkontrollen mycket för att nå normal lyssningsnivå eller att brusnivån upplevs störande kan det vara värt att fundera över valet av RIAA förstärkare. Den skall belasta pickupen enligt pickupens specifikationer och kunna förstärka dess signal till lämplig nivå för det efterföljande förstärkarsteget förutom att den skall justera insignalen enligt själva RIAA korrigeringen.

MVH

Anders

Link to comment
Share on other sites

Hei,

Tenkte at jeg skulle bidra med litt hard info her:

Den impedansen som puen ser, er impedansen i RIAA- trinnet delt på kvadratet av forsterkningen i dB. Med andre ord, hvis RIAAen er innstilt på 47kOhm og forsterkningen i stepuptrafoen er 20 dB, vil puen se en impedans på 47000/20*20.

mvh

Link to comment
Share on other sites

Det kan var så att specifikationen på din pickup avser att en separat step-up transformator kan användas och att pickupen då kan belastas maximalt ner till 10 ohm. Det betyder i sig att inimpedansen till step up transformatorn skall ha ett värde på 10 ohm eller högre. Det finns egentligen inget i pickupen som känner av om det är en step up eller om den är direkt kopplad till en RIAA förstärkare men kanske är det så att när en step up transformator belastar pickupen är det inte ekvivalent till en resistor med ett lägsta värde på 10 ohm.

OK, då förstår jag.

Stort tack.

Link to comment
Share on other sites

Den impedansen som puen ser, er impedansen i RIAA- trinnet delt på kvadratet av forsterkningen i dB. Med andre ord, hvis RIAAen er innstilt på 47kOhm og forsterkningen i stepuptrafoen er 20 dB, vil puen se en impedans på 47000/20*20.

Det var bra tkr, men vad innebär det för frekvensgången med aktuell pickup (Skala)?

Borde RIAAen vara inställd så nära 2200ohm som möjligt för att matcha PUen (vid gain 20dB)?

Vissa påstår att mindre last (högre motstånd) ger mer avrullning i basen och mindre bandbredd. Andra menar att en MC pickup inte ger någon hörbar påverkan på bandbredden om den kopplas direkt till riaa. Lägsta last (47kohm) ger ett friare och mer öppet ljud, medan hög last (säg 100ohm) kan ge stramare ljud och torrare bas. Om man använder stepup blir förhållandet helt annorlunda, och stepup måste avpassas till varje enskild pickup. Annars kan man få en märkbart mindre bandbredd.

Väldigt många riaa kräver användning av stepup (antingen extern eller intern) för att få rätt gain, och av all den yviga information man lyckas gräva fram tycker jag man kan dra en av två slutsatser:

1. Matchning är superviktig, men det går inte att säga på förhand hur man ska matcha. Det finns inget elektriskt korrekt samband för matchning.

2. Det spelar ingen roll för lågohmiga mc-puppor.

Vilken slutsats är rätt, 1 eller 2 :?:

Eller finns det ett alt 3...

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Impedansspecifikationer för pickupper när det gäller uppkoppling mot step-up eller riaa har förvirrat mig men nu har jag fattat det så här:

När det står specat för pickuppen vilken impedans en step-up skall ha så menar man ”använd en step-up som är specad, dvs designad, till en pickup med X Ohms impedans”. I Skalas fall <10 Ohm. Dvs om en step-up är specad till X Ohm så betyder det att ”den här step-upen är designad för en pickup med en intern impedance på X Ohm”.

Impedanslast går ej att speca för en step-up eftersom den är helt passiv. Impedanslast får step-upen när den kopplats till ett riaa. Den impedansen beror på step-upens gain och impedansen hos riaat. Vanligast är ju 47kOhm hos riaat och step-upens impedanslast kan då räknas ut som tkr skriver.

En komponent med strömförsörjning, som ett MC-riaa kan man direkt speca impedanslast på.

Därför finns det ofta olika typer av impedansspecifikationer för pickupper.

Är detta rätt uppfattat?

På övriga frågor svara jag – vet ej.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...