Jump to content

Regal Audio kablar med Zero-teknik, en utvärdering.


calm

Recommended Posts

Har sedan ett bra tag haft möjligheten att  testa Regals kablar i mitt system.

 

Kabeltestet har bestått av följande kablar:

 

- Nätkabel Momentun, version II, 2 meter

- Signalkabel Zero RCA Momentum Reference, 2 meter

- Högtalarkablar Regal Zero2 Speaker Reference 4  meter med spadar.

 

Samtliga kablar levereras väl förpackade i kartonger av styv papp med uppfällbart lock med kardborrlåsning. Inlägg i kartongerna av skummad plast utom högtalarkablarna som levereras i svarta påsar med "blixtlås". Allt prydligt och snyggt utan prål och lyx och funktionellt. 

Kablaget omslutes av en svart nätstrumpa av gängse typ som i sin tur omsluter en styv slang av något plastliknande material.

Kontaktdonen är av för mig okänt fabrikat men känns kvalitativt mycket goda med möjlighet till tighta anslutningar både vad gäller högtalarkontakter, nätkontakter och RCA-kontakter med skruvlåsning mot apparathona.

 

Mitt system i vilket testet gjordes består av följande komponenter:

 

Signalkällor:

 

Vinylspelare: Clearaudio Anniversary på Everest stand. 14" Unify-arm med Dynavector DV DRT XV-1s, 12" Universal tonarm med Clearaudio Da Vinci V2.

 

Bandspelare: Studer 807

 

Digitalrigg: Innuos Zen, Reclocker och Switch. MSB DAC IV+

 

Förstärkare: ASR Emitter II Exklusive samt Moonriver 404 Reference

 

Riaa-steg, stepup: ASR Basis Exclusive, Ear MC4 

 

Högtalare: Franco Serblin Ktêma

 

 Kablage: Analoga signalkablar, Wireworld, Jorma, Bibacord (tidig modell), Nordost Tyr

                Digitala kablar, Ansuz,

                Högtalarkablar Audience AU24, Yter

                Nätkablar, Wireworld, Nordost, Ansuz

 

 

Detta var utgångsläget för ett mer ingående test med Regals Zero-teknik-kablar

 

 

Calm

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • calm changed the title to Regal Audio kablar med Zero-teknik, en utvärdering.

Eftersom jag vill undersöka varje kabel för sig så blev det fyra genomgående test. Ett med enbart nätkabel, ett med signalkabeln, ett med högtalarkabeln och slutligen ett med samtliga kablar inkopplade. Testen har skett mot tidigare använda kablar.

 

Följande testmusik har använts i olika medieformat men samtliga i streaming, men där jag har haft alternativ har även dessa använts.

 

En spellista upprättades i Roon med avspelningar både i Tidal och Qubus.

 

Följande artister finns representerade:

 

* Ben Webster

* Jachinta

* Bobo Stenson Trio

* Charles Lloyd Quartet

* Patricia Barber

* Ida Sand

* Bill Evans & Monica Zetterlund

* Anna-Lotta Larsson

* Martin Tingvall

* Tomasz Stanko Quartet

* Suzanne Vega

* Fourplay

* Lee Ritenour

* Steely Dan

* Alborian Trio

* Jojje Wadenius

 

mfl. mfl.

 

Stor tonvikt vid framförallt piano som är mitt favoritinstrument, men också sång, gitarr, trä- och bleckblås. Mest jazzgengre men även opera och klassisk pianomusik men även symfonisk.

 

Calm

 

Link to comment
Share on other sites

Första testet var med Momentum nätkabel i sin första testvariant. Den kopplades in i min Moonriver 404 Reference och  sedermera till MSB IV+ DAC.

 

Lite av en besvikelse med lite instängt ljudbild i både soundstage och klarhet. Dialog med Anders på Regal som haft liknande reaktioner och erbjöd sig direkt att modifiera kabeln. Skickade in kabeln och fick den direkt uppgraderad till mk II-nivån. Här hände det helt klart hörbara förbättringarI Mk II blev en portöppnare i jämförelse med en balanserad, öppnare presentation och soundstage. Noterade inga, dynamiska, tonala eller andra begränsningar och med en klarhet på toppen utan att vara överbetonad.

 

Jämförelse Nordost Vishny,  och Shunyata Venon-X EF. Mycket god i jämförelse och en klart bra presentation i både dynamik, klang och soundstage. Väger man även in kostnad snarast ett fynd.

 

Calm 

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, P-pan said:

Använde du något testspår med något av en sämre inspelningskvalité ?

Egentligen inte, men några av mina testspår innehåller ljudmässiga "fällor" i form av gränsfall till överstyrning och distorsion. Ta mitt favoritspår Natt, War Orphans.

Där Bobos piano introduceras efter Anders Jormins bassolo, kan i alltför "tillspetsade" system pianot bli rent distat. Minns speciellt ett system på Arken för länge sedan där synergin i systemet gick mot det extremt upplösta och diskanthöjda, där det blev direkt onjutbart och distat och vi var tvungna att avbryta. Tillrest representant från ett världsledande högtalarmärke rynkade på näsan och undrade säkert vad vi sysslade med i Sverige. Hifi-uland?:grin:

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Som tillägg till nätkabeltestet bör tilläggas att nätkabeln i samtliga fall kopplades in i min PS Audio PowerPlant P10 och att Regal-kabeln inte var inkopplad i min ASR Emitter II. I den användes endast deras original-kablar som vid tidigare test befunnits bäst anpassade till förstärkaren.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, calm said:

Har sedan ett bra tag haft möjligheten att  testa Regals kablar i mitt system.

 

Kabeltestet har bestått av följande kablar:

 

- Nätkabel Momentun, version II, 2 meter

- Signalkabel Zero RCA Momentum Reference, 2 meter

- Högtalarkablar Regal Zero2 Speaker Reference 4  meter med spadar.

 

Samtliga kablar levereras väl förpackade i kartonger av styv papp med uppfällbart lock med kardborrlåsning. Inlägg i kartongerna av skummad plast utom högtalarkablarna som levereras i svarta påsar med "blixtlås". Allt prydligt och snyggt utan prål och lyx och funktionellt. 

Kablaget omslutes av en svart nätstrumpa av gängse typ som i sin tur omsluter en styv slang av något plastliknande material.

Kontaktdonen är av för mig okänt fabrikat men känns kvalitativt mycket goda med möjlighet till tighta anslutningar både vad gäller högtalarkontakter, nätkontakter och RCA-kontakter med skruvlåsning mot apparathona.

 

Mitt system i vilket testet gjordes består av följande komponenter:

 

Signalkällor:

 

Vinylspelare: Clearaudio Anniversary på Everest stand. 14" Unify-arm med Dynavector DV DRT XV-1s, 12" Universal tonarm med Clearaudio Da Vinci V2.

 

Bandspelare: Studer 807

 

Digitalrigg: Innuos Zen, Reclocker och Switch. MSB DAC IV+

 

Förstärkare: ASR Emitter II Exklusive samt Moonriver 404 Reference

 

Riaa-steg, stepup: ASR Basis Exclusive, Ear MC4 

 

Högtalare: Franco Serblin Ktêma

 

 Kablage: Analoga signalkablar, Wireworld, Jorma, Bibacord, Nordost 

                Digitala kablar, Ansuz,

                Högtalarkablar Audience AU24, Yter

                Nätkablar, Wireworld, Nordost, Ansuz

 

 

Detta var utgångsläget för ett mer ingående test med Regals Zero-teknik-kablar

 

 

Calm

 

 

 

 

Bilder.😉

Link to comment
Share on other sites

Angående @P-pans fråga kan jag lägga till ett relativt nytt spår i min testarsenal nämligen Jacintha ; Moonriver på Autumn Leaves.

 

Spåret börjar med acapella-sång av Jacintha som är känslosamt och varmt, men i mitten av spåret kommer ett dynamiskt och upplöst piano med bra resonansbotten och övertoner, men som är kritiskt i fråga om övertonsharmonier. Det faller lätt över på ett oskönt sätt i icke balanserade system. Dock inte i mitt,  och med Regal-kablarna inkopplade.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Vi går vidare i mitt test och går nu över till interconnect-kabeln Zero RCA Momentum. Den kunde kopplas in parallellt med ytterligare en interconnect från utgång i MSB IV+ som har två utgångar med samma potential. Dessa båda kablar kunde kopplas in för en direkt jämförelse i ASR:n och med fjärrkontrollen alterneras. Körde ett jämförande test mellan Bibacord och Regal-kabeln. I grundversionen av Regal kunde jag jämföra kablarna med en knapptryckning och konstaterade några några möjliga skillnader. Samma dynamiska egenskaper samma attack utan att vara överbetonade. Tycker möjligen att Bibacorden hade ett fylligare mellanregister och en något bättre klang. Men subtila skillnader som absolut inte sticker ut, tvärt om en hedersam jämförelse med en sannolikt mycket dyrare kabel. Min baspuckel i 48hz området fick samma något höjda profil i båda kablarna, men inget som ens går att justera med en kabel oavsett. Den tonala toppen har samma harmoniska behandling i fråga om klarhet och transparens och en något mot siden-silkes ton. Definitivt ingen hårdhet eller disharmoni vilken jag är överkänslig mot. Märks främst vid cymbalspel som återges verklighetstroget utan överbetoning, men med krispighet och frasighet.

I jämförelse om man väger in priset också så framstår Regalkabeln som ett fynd som inte utelämnar eller tillägger någon för musiken väsentlig information.

 

I nästa steg kommer Regalkabeln i Reference-versionen av RCA-kabeln att utvärderas.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Man kan tillägga att Regalkablarna mår bra ljudmässigt av ordentlig inbränning. I samtliga fall har jag låtit mer än de rekommenderade 40 timmarna genomströmma kablarna. En viss råhet i toppen som alla nya kablar upplevs ha, slipas lätt av sedan kabeln fått sin beskärda del av att verka antingen med brus eller reell musik. Förbättringen upplevs som fortsätta även efter och då i form av svärta och silkeslen men ändå detaljerad och transparent diskant. 

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Nu kommer vi till nästa test. Var naturligtvis nyfiken vad Reference-nivån skulle innebära på RCA signalkabeln. Bad därför @Anders65ta med sig min kabel hem efter HEM-mässan för en uppgradering till Reference-nivån.

 

Åter till mig och vederbörlig inbränning som påbörjats redan hos Regal så var jag rejält spänd på resultatet!

Jag lyssnade in kabeln först när den fått sina inbränningstimmar hos mig adderat till de hos hos Anders.

Måste säga att här får min Bibacord sig en ordentlig match om inte till och med se sig omsprungen. Mycket bättre, på dessa nivåer pratar vi aldrig om haksläppsstora skillnader, men tydlig transparens, dynamik och klarhet i diskantregistret. Det var till och med som jag hörde basregionen blev mer pregnant och mindre resonant. I Anders Jormins bassoli på Natt, War Orphans kan detta förnimmas nästan som en tempoväxling dvs är resonansen mer dominant mot strängljudet upplevs detta som mer långsamt och tvärt om. I detta fall framstår presentationen som mer detaljerad och dynamiskt rapp än motsatsen. Anders Jormins andning kan också förnimmas vid god upplösning och kontrabasen får också mer kropp med denna kabel än motsvarande Bibacord som annars är mycket bra på alla dessa parametrar. Upplevelsen håller i sig i de vidare testen. I synnerhet vid live-upptagningar känns också rummet som mer påtagligt oavsett om det handlar om en operascen eller en konsertsal eller för den skull en jazzklubb. En tydlig närvarokänsla!

 

Denna kabel upplever jag som en no brainer i alla de jämförelser och en naturlig musikförmedlare i alla relevanta sammanhang.

 

Grattis Regal och @Anders65!

 

Jag har dock sparat det bästa till sist, så stay in tune!:smile:

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Då var det dags för finalen på mitt test!

Jag fick mitt provexemplar av Regal Zero2 Speaker Reference 4 meter för ett bra tag sedan och hunnit att spela in dem ordentligt vid det här laget.

Anledningen till att de är så pass långa är att jag har min elektronik stående till höger,  bakom höger högtalare. Så minsta avstånd blir då tyvärr 4 meter vilket kanske inte ur alla synpunkter är idealiskt. Det vanliga kanske är att man i en sådan situation har två separata slutsteg med korta högtalarkablar till vardera högtalare och ansluter slutstegen med långa balanserade interconnects. Min ASR är en integrerad förstärkare med tre PSU:er, varav ett är ett batteri-PSU till förstegsdelen i förstärkaren. Mycket möda har just lagts vid strömmatningen och därför får man betrakta ASR:n som  utomordentligt välbyggd i denna del. Det skapar en närmast tyst och svart bakgrund till ljudscenen som är både bred och djup. Högtalarna står en bra bit ut i rummet och bidrar till detta.

 

Jag har haft olika högtalarkablar under åren och fastnade först för Audience AU 24 som harmoniserade med mina dåvarande Sonus faber Amati Anniversario.

För ett antal år sedan i samband med Franco Serblins avslut hos Sonus faber, blev det att jag följde honom ut med hans förstlingsverk Ktêma i egen regi. En i mitt tycke underbar musikförmedlare helt i min smak i linje med hans tidigare mästerverk som Stradivarin mfl. Tyckte då jag köpte mina Ktêmor att jag borde testa hans svärsons Yter-kabel. http://www.laboratorium-yter.com/en/soluzione.html Denna kabel användes som internkablage i Ktêman och i dåvarande Stradivari Hommage.

Efter ett långt tag tyckte jag att det blev skillnad mellan Audience AU24 och Yter såtillvida att Audiensen kändes bra i toppen men inte i botten och Ytern vice versa. Så jag fann den udda lösningen att kombinera dessa högtalarkablar till en, i form av double rounds till en polskruv på vardera förstärkare och högtalare.

Detta blev huvudet på spiken tyckte jag och haft denna koppling under många år. Testade lite andra kablar som Bibacord utan att tycka att det blev så mycket bättre. Men antingen hörseln eller utrustningen har åldrats och efter ett långt tag kändes det som det behövdes en förnyelse. Då dök Anders högtalare-kabel-projekt upp.

Fortsättning följer......

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

När jag fick mina lånekablar blev jag genast nyfiken på att testa dem med mitt senaste förstärkarförvärv Moonriver 404 Reference som är en underbar förstärkare som fastnade i mitt huvud vid första lyssningen på HEM för ett år sedan. Den var då försedd med Regals nätkabel och interconnect ansluten via MSB-dacen.

Den kombinationen mellan Moonrivern och Regal-högtalarkablar var inte optimal utifrån konstruktionsmässiga faktorer. Det uppstod ett litet ljud i toppen, som i och för sig rättade till sig med en impedansutjämnare. Kombinationen av motkopplad förstärkare och kabeln var inte optimal, men kunde ändå lösas enkelt.

 

Blev då naturligt att testa med ASR:n och det fungerade helt utan problem, men för säkerhets skull kopplades ändå impedansutjämnaren in.

 

I första leveransen var kabeln försedd med bananer som i min anläggning inte var helt optimal. Tycker att jag vill vrida till ordentligt med både polskruvarna på förstärkaren och högtalarna. Känns inte lika tight med bananer, dessutom vinner jag några cm i längd också.

 

Fortsättning följer.....

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Första inkopplingen i ASR:en blev ett annorlunda ljud. Samma bredd och djup i ljudbilden kanske, men vid en närmare analys kändes djupet större. Detaljorienteringen och transparensen var bättre utan att vara påträngande. Profileringen av instrumenten var något tydligare utan att vara skarp och framför allt inte som solitärer i ljudbilden, utan den för musiken så viktiga samklangen. Speciellt trio-jazz bygger i stor utsträckning på de klanger som bildas i pianots olika klanger harmoniserar med bas och trummor. Men också motpoler i musiken är viktiga för det musikalisk uttrycket. Spelet bygger mycket på call and recall, dvs någon musikalisk idé spelas och besvaras av ett annat instrument.

Om vi går det som känns specifikt för kabeln så är det den väl balanserade tonen, klangen men också detaljerna utan att vara överbetonade. Mitt hela system bygger på klang och inte detaljer i absurdum. Har egentligen ingen glädje av att höra detaljer som saknar musikalisk betydelse. Som att höra pedalernas ljud hos Diana Krall eller stolsknarren hos Bobo Stenson. En beskrivning som jag läste beskrev en produkt "som att tränga in i musikens mikrober" i jakt på musikens inre väsen. Tror nog inte att de kommer att finna svaret där utan när den ultimata samklangen uppstår, där detaljerna förlorar sig i helheten. Körklangen är väl ett tydligt exempel på detta med att inte söka enskilda röster i körklangen istället för helheten.

 

Fortsättning följer..........

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Vi kan ta ett konkret exempel på hur jag tycker att Regals högtalarkablar agerar i mitt system. I ett operastycke som spelades in av DG och som fångades både digitalt och analogt så kan man tydligt höra skillnad i hur scenen utvecklats i både bredd och djup.

 

RoonShareImage-638142484995414890.png.3217dd617fe610b17a2462d56706f944.png

 

En fantastisk inspelning med både orkestrala partier, körer, enskilda arior och recitativa "konversationer". Detta blir så verklighetstroget att man med slutna ögon kan snabbt förflytta sig till tiljan och höra rummets återklang som förstärker det konstnärliga uttrycket. När jag hör detta så längtar jag till sommaren och det årliga besöket på Confidencen, som i och för sig har en mindre scen, och  vars akustik är något torrare men förstärker rösterna på ett behagligt och melodiskt sätt, med fullt av harmonier och samklanger. Detta lyfts fram i Regals kabel i mitt system på ett skönt sätt.

Den tonala balansen med lite mer fyllighet i mellanregistret konstraherar mot diskantens unset mera betoning utan att faktiskt tippa över i hårdhet.

När det gäller basbehandling kan jag faktiskt förnimma en liten förbättring i min 48 Hz-puckel. 

Men helheten är definitivt åt det positiva hållet och jag är mycket nöjd med kabeln. Så nöjd att jag faktiskt har beslutat att den kommer permanentas i mitt system.

Helheten som kommer att redovisas senare med både nät-,signal- och högtalarkabel bildar en harmonisk enhet som helt överensstämmer med min ljudfilosofi som heter mörkholografisk presentation med betoning på helhet, harmoni och klang och inte på betonade enskildheter. Men med bibehållen fokus på musiken och dess samklanger. Bra gjort @Anders65! Cum laude! 

 

Calm

 

Link to comment
Share on other sites

Det bör betonas att andra kvaliteter som lätthet och luftighet där musiken är sådan inte på något sätt inte skulle framträda med tydlighet. På samma sätt lyfts auktoritet, självklarhet och pondus fram. Känslan är just självklarheten av musikalisk framtoning tror jag är det som kännetecknar framställningen mest. 

En annan uppsättning elektronik och högtalare skulle naturligtvis ge en något annan betoning på transparens, detaljer och upplösning. Men kabeln skulle inte hindra detta på något sätt. Den levererar det som den matas med på ett högkvalitativt sätt, utan att vara sig lägga till eller dra ifrån, utan just presentera musiken så som den är tänkt. Mot en svart bakgrund harmoniskt presenterad utan åthävor.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, calm said:

Den levererar det som den matas med på ett högkvalitativt sätt, utan att vara sig lägga till eller dra ifrån, utan just presentera musiken så som den är tänkt. Mot en svart bakgrund harmoniskt presenterad utan åthävor

Härligt att läsa! Texten berättar i sig självt om målet jag strävade efter under hela utvecklingen genom avancerade simuleringar av ideer, konstruktion o många timmars lyssningar. Kabeln ska påverka musikens hela spektrum av egenskaper så lite det bara är fysisk möjligt. 

Link to comment
Share on other sites

Då var det dags för det slutliga testet med alla kablar samtidigt inkopplade, dvs nätkabeln i den digitala delen, interconnekten mellan dag:en och högtalarkablarna mellan högtalare och ASR:n. Finns det någon ytterligare nivå som synergieffekt? Vi får se.

Mitt testande utgår bara från välkänd musik så som jag lyssnat på den under många år. Jag lyssnar på två nivåer en som jag kallar musiknivån eller helhetsnivån och en detaljnivån eller analysnivån. När det gäller ny utrustning så brukar det börja med en snabb översikt i helheten för att hitta ett omedelbart intryck för att sedan övergå till detaljnivån för att hitta skillnader i kända passager eller kritiska stycken, detaljer, musikinstrument och framförallt klanger. När detaljnivån är tillräckligt analyserad, vilket tar tid eftersom jag då kan alternera musikstycken för att lyssna på t.ex. hantering av olika tonområden, dynamikförmåga tonal balans etc. När analysfasen är avklarad så återgår jag till helhetsperspektivet för att där avgöra saker som harmoni, klang och naturtrogenhet etc. Är jag nöjd brukar det leda till att axlarna går ner och musiken tar över. Jag har ett ljudideal som kan sammanfattas som lugn och avslappat, inte att stå på tå inför en presentation. Live-musik är sällan hård eller extremt detaljorienterad så att trötthet uppstår. Så att sjunka in i musiken är mitt mål.

 

Calm

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om vi börjar på helhetsnivån så kan jag konstatera att något positivt har hänt med själva ljudbilden som kanske är svår att definiera utan att gå in på detaljer. Men framställningen har på något sätt blivit "roligare" eller mindre tråkig är väl kanske mer träffande beskrivning. Verkar som systemet fått ett totalt lyft mot mer engagemang. Har brottats med lite en liten känsla av att systemet eller min hörsel förändrats på senare tid, mer mot tråkighet. Jag har gått i tankar att antingen uppgradera den digitala delen, inte minst därför att min CD-drive ånyo börjat bråka och vägrar att läsa vissa plattor. Sådant teknikstrul är enbart enerverande. Samtidigt så har jag lekt med tanken att ytterligare vässa streamerdelen som jag hela tiden tyckt att den inte riktigt lever upp till övrig kvalitetsnivå. Samtidigt så har förstärkeridelen kanske ett behov av lyft. Men samtidigt köper jag inte dagens eller kanske var det gårdagens trend med extrem upplösning, transparens och dynamikkrav. Tekniken känns vara i fokus och en del av den musikaliska känslan går förlorad. Spetsighet och skarpa kanter i stället för mjukhet och harmoni som jag upplever live-musik har. Framförallt pianoframställningar går ibland till rena disharmonier. Balansen är svår mellan grundtoner och övertoner. Tillika balansen mellan sträng och resonansbotten. Klangen är bärare av den musikaliska känslan och budskap, inte detaljerna som en del hävdar, det är min bestämda uppfattning. Vad som är tekniskt möjligt är inte alltid musikaliskt önskvärt.

 

Jag kan med detta i resonemang i bagaget konstatera att Regals kablage lyfter det musikaliska uttrycket och känslan på ett allmänt bra sätt i mitt system. Sannolikt har det blivit snäppet mer luft och lätthet som har generellt åstadkommit detta, utan att för den skull betona någon specifik detalj. Det kan möjligen definieras som att klangen  och klangfärgen blivit bättre.

 

Fortsättning följer...

 

Calm

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om man börjar grotta i detaljerna så kan man börja i den övre oktaven.

 

Diskanten har blivit mer definierad utan att gå över i hårdhet. I och för sig så skall en saxofon och i synnerhet sopranen låta skapt, men aldrig gå över i rena disharmonier. En cymbal skall låta frasig i synnerhet om man her en sådan som har nitar hängande i ytterkant. En vibrafon skall låta klangrik ända upp i toppen. Vispar på en virveltrumma skall låta sprött. Ett piano skall bli hårdare i toppen men aldrig slå över......osv Här tycker jag att kablaget bidrar positivt. Mer tydlighet utan att allt för mycket förlora sig i detaljer.

Nedre diskanten och mot övre mellanregistret är för mig mycket kärnan i den musikaliska känslan. Kvinnliga röster gör sig mycket bra i systemet sopraner i synnerhet. Går man sedan neråt tonalt så blir munhålans framträdande resonans mer tydlig och rösten flyttas något bakåt. Tänker på mina favoriter Victoria Tolstoy, systrarna Gustavsson, Rigmor och Christina. Sibilianterna inte lika framträdande där de inte skall vara. Patricia Barbers mikrofonteknik kan nog tyvärr inte undvika väsljud och sibilianter. Har sett henne live ett antal gånger och hon kör extremt nära micken.

Mellanregisterklangen är central för mitt musiklyssnande, där diverse stränginstrument ligger rent tonalt, men där övertoner också spelar en stor roll i balansen mellan grundton och överton.  Resonansbottnar ger tyngd och klang till anrättningen. De upplevs som naturliga utan att alltför mycket betona eller skapa hårda gränser. Jag vill ha samklang och inte solitärer i ljudbilden, men så klart har detta också sina gränser. Instrumentens placering i rummet är viktiga. Alborian Trio har goda  pianoinspelningar där man tydligt kan höra var instrumenten är placerade i ljudbilden. 

 

Fortsättning följer.......

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

@calmFin genomgång av hur man kan genomföra ”testlyssning” av ett system (eller delar av det), tycker jag.
 

Jag deltar i lyssnarkurs på MalmöLive, där Lennart Stenkvist går igenom en massa aspekter av klassisk musik och hur man kan lyssna. En blandning av viktig faktakunskap om kompositörer mm och sättet att lyssna med tips på vad man kan haka upp sitt lyssnande på i musikstyckena för att inte helt gå vilse och bli överkörd. 

 

Jag tycker du ger mig någon liknande kunskap här vad gäller det ”musikanläggningstekniska”. Tänkte använda mig av ”din mall” när jag snart får hem en dyring till kabel som jag suktat efter i mer än ett år (dock ej Regal)….

 

/ Ulf

Link to comment
Share on other sites

Om vi går vidare i de olika frekvensområdena så står väl lägre mellanregistret eller övre basen för det nödvändiga stödet i röster och instrument. Utan ett rejält stöd här får man en tunn och karaktärslös framställning. Här tycker jag att en väsentlig skillnad i de system jag hört på sistone.Jag behöver värme för att gilla en framställning. Många magstödda sångare som de amerikanska soulsångorskorna hittar sin timbre i området och speciella röstkaraktärer. Även pianot har sitt stöd här och saknas det så får man en vattnig framställning utan tyngd. Här vill jag  gärna lägga på några dB för att det skall låta verklighetstroget i mina öron. Högtalarkabeln hjälper mig i den ansträngningen men soundet ligger naturligtvis främst i förstärkare/högtalarkombon. Dvs inget som kabeln lägger på. Mycket bra!

Går vi nedåt i skalan börjar vi alltmer närma oss den kritiska puckeln som mitt lyssningsrum framkallar i 48Hz-området. Här har jag lagt ner en del kraft för att lösa problemet men utan att fullt ut gå i mål. Men jag är ingen bas-älskare som strävar efter något för mig supertorrt. En fullständigt fullödig kontrabas resonerar en del i kroppen på instrumentet i synnerhet om man lägger med en stråke i sammanhanget. Så basen blir lite vad rummet ger men tycker ändå att kabeln inte förstärker problemet utan snarare reducerar det.

 

Fortsättning följer.............

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Nu har vi kommit till slutet där det är dags att sammanfatta och dra lite slutsatser.

 

Sammanfattning och konklusioner

 

 

Regals kablar sammantaget ger i mitt tycke en harmonisk och musikaliskt väg som sammanbinder olika enheter i systemet till en homogen enhet. De har en naturlig självklarhet i ansatsen utifrån att inga delar framträder som extremt betonade i framställningen. Transparensen, upplösningen, dynamiken och transientförmågan samt den klang som jag tycker att de framkallar, känns naturlig och otvungen. Ingen spetsighet eller hårda kanter men ändå detaljrik och klar.

I mitt system lyfte de nivån ett snäpp över mina tidigare kablar i fråga om klarhet, timbre och musikaliskt engagemang. De ligger utan tvekan i toppskiktet  vad gäller musikaliska transmission. Dock utan att överträda någon gräns för harmonisk framställning  En för mig utomordentligt viktig funktion att de kan återge en konsertflygel fullt ut i alla dess delar från sträng till resonansbotten och göra det på detta otvungna sätt.

Min starka rekommendation att testa i det egna systemet

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...