Jump to content

Våren började i moll och kanske slutar i sprittande dur till hösten.


calm
 Share

Recommended Posts

1 minute ago, P-pan said:

Köp en Mån-flod till istället...

 

https://hifitorget.se/visa_annons.php/moonriver_404_172272.htm

 

En på landet och en hemma i stan... inget konstigt alls :shrugging:

Jag behöver lite kraftigare grejer i stan tror jag. ASR:n räcker till,  men knappast Moonrivern i längden tror jag för att få ut full potential i Ktêman. Annars en utmärkt förstärkare och i synnerhet för de pengar som den utannonseras för. :smile: Ser dock ut som en äldre modell mht fjärrens utseende.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

En fundering som dök upp i mitt huvud rörande testet av Regals nya högtalarkablar. Hur kan jag på lämpligt sätt skall utforma  mitt test så att det kan ge en så rättvisande bild av kabeln som möjligt? Detta lite med koppling kring ämnet högtalartestning hos BBC som diskuteras i @MatsT:s tråd och koppling till mätvärden, labtest, vetenskaplig metodik och ren lyssning. Jag har varken tillgång till den vetenskapliga grunden för högtalarkabelns konstruktion i "Zero-tekniken" mer än av @Anders65publicerade inlägg och artiklar i frågan i olika trådar. Eller mätresultat för den delen heller. Zero-tekniken bör ju rimligen vara en väl förborgad företagshemlighet, i vart fall till ett eventuell patent beviljats.  Och frågan om det ens har någon betydelse för det ljudmässiga resultatet som blir baserat på en rent subjektiv uppfattning? Blindtest kan naturligtvis arrangeras men blir också en värdering mer för att detektera skillnader mellan olika kablar, utan att objektivt kunna utvärdera vilken som är bäst. Vilket skulle kunna vara  den kabel som påverkar och förvanskar minst, alltid är bäst. Men i relation till vad? Mätvärden är naturligtvis en parameter, men som enbart urvalskriterium så är den förenad med osäkerhet om detta får omedelbar koppling till det subjektiva ljudintrycket? De flesta tillverkare har nog insett att en sista "tuning" av produkten är nödvändig för att den skall gillas av de flesta slutanvändare. Är det produkten som mäter bäst den som är den bästa? Få tillverkare/konstruktörer använder bara lägsta mätvärde som det enda kriteriet för kvalitativ utvärdering. Men det finns naturligtvis sådana också, liksom slutanvändare som värderar detta högt.

Man skulle kunna förenkla för sig själv genom att bara ge ett generellt intetsägande omdöme typ "bra kabel" eller avstå helt från att ge något omdöme alls.

 

Vad tycker ni själva är ett bra test som kan ge en fingervisning om kvaliteter och vad skulle det innehålla? Jag är öppen för synpunkter.

 

Calm

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Som en konsument som provar är det svårt att komma runt den subjektiva utvärderingen där man under en längre tid använder något och blir mer eller mindre nöjd. Att sedan sätta ord på upplevelsen är inte det lättaste. Jag ser själv förstärkare och högtalare som en kombination som ska fungera optimalt ihop och i den ekvationen ingår också högtalarkabeln. Rent teoretiskt är det inte så svårt att komma fram till vad som är önskvärt för en högtalarkabel, den bör ge så låga förluster som möjligt men bortsett från så kallade "reaktiva" förluster som knappast kan vara önskvärda kvarstår resistiva förluster som inte nödvändigtvis är av ondo i vissa kombinationer förstärkare/högtalare och då beror det på att högtalarens egenskaper påverkas en aning och beroende på "voicing" av högtalarna kan det ge olika resultat.

 

Konstruktionen av Regals högtalarkablar med låg "förlustfaktor" känns för mig rimlig och riktig men hur det fungerar praktiskt kan nog bara slutanvändaren ta reda på. Som vanligt är jag för egna prov och att undvika för snabba växlingar mellan alternativen och att ta god tid på sig. Vid snabba växlingar kommer skillnader fram tydligare men inte så mycket hur skillnaderna egentligen påverkar totalupplevelsen. Då hävdar många att det bästa sättet att avgöra om skillnaden är av godo eller ej är jämförelse med en referens. I fallet med högtalarkabel och förstärkare/högtalare är det inte så enkelt att göra ett sådant test och då tycker jag att mätning av kabelns parametrar är vettigare. 

 

Jag tror inte att det finns någon metod för att avgöra om en kabel fungerar bra för många annat än prov av många användare men positivt resultat hos en användare väcker väl i alla fall lusten att prova själv. För mig som ser kabeln som en del av det som på engelska brukar kallas för "voicing" blir det tyvärr så här diffust när det kommer till bedömningen. Ta god tid på er för bedömningen och "glöm" prislappen, ger det en bra känsla är det bra.

 

Link to comment
Share on other sites

Utifrån mitt perspektiv så har jag byggt upp en kunskapsbank kring hur materialegenskaper, mätningar och simuleringsresultat hänger ihop med det jag hör när jag lyssnar på kablar. Det är en erfarenhet som jag använder för att kunna konstruera kablar för minimal påverkan på ljudsignalen. Det betyder även att jag tidigare använde reverse engineering för att få fram vilka material och geometrier andras konstruktioner använder. Detta är dock inget jag gör idag, utan det var till för att se vilken nivå andra ligger på utan att ta isär produkterna när jag började med kabelprojekten.

 

Lyssning efter små skillnader kan vara svårt. Min hörsel är till exempel känslig för om jag är mentalt trött eller stressad. Om jag sätter mig att lyssna då hör jag nästan direkt att det inte är någon idé alls. Jag har blivit väldigt känslig för detta vilket jag tror kan bero på två saker. Jag lever för stressigt liv eller så har jag tränat upp förmågan att höra små skillnader. Vissa kvällar är det bara att göra något annat :smile:

 

För mig tar det tid att lyssna-in en förändring. Efter ett tag växer känslan gradvis fram och den kan, trots en liten justering, göra att när jag byter tillbaka till den kabel jag har som lyssningsreferens så trivs jag inte alls med den gamla. Så var det ofta vid tidiga lyssningstester med högtalarkabeln. Kimber 12TC som jag lyssnat otroligt mycket på och gillade var min referens. Men när jag lyssnat på min ett tag hörde jag vad som fattades och vad som inte var bra när jag gick tillbaka till Kimber. Det jag vill säga är att det tar tid, att det är bra att ha en referens som bör ligga ungefär i nivå med testobjektet (funkar inte om den är mycket sämre) och som man känner extremt väl och att en positiv upplevelse när man testar en ny kabel kan bli uppenbar vid skifte åt ena eller andra hållet.

 

Håller även med @MatsT . Glöm prislappen då den kan ge bias. Det är ett bra exempel på bias som kan påverka upplevelsen. Men utan bias är en positivare musikupplevelse bättre.

 

Det finns inte så mycket underlag från externa tester med högtalarkabeln än, men om jag tittar på kommentarer på signalkablar med Zero-teknologi så pekar alla i samma riktning när det gäller musikupplevelsen. Och det oavsett i vilket system kabeln används. Med det vill jag säga att om man strävar efter att påverka ljudet så lite som möjligt så blir det inte alls samma behov av matchning som om att varje kabel har sin egen karaktär. Men det också så att har man lite färgning i ljudet av en komponent så kan det vara så att en neutral kabel inte är rätt, eftersom man kanske behöver kompensera bort/motverka egenskaper med en mindre neutral kabel. Sen är det mycket mera komplext att göra en riktigt bra högtalarkabel, så Zero-teknologi är där bara en av flera andra tekniker som tillsammans bidrar till upplevelsen.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, MatsT said:

Ta god tid på er för bedömningen och "glöm" prislappen, ger det en bra känsla är det bra.

Så tycker jag också men har under åren gått i prisfällan flera gånger eller styrts av fåfänga. Jag anser att jag skulle kunna uppnå precis samma höga upplevelse till betydligt lägre summor än vad jag lagt ut. Undantaget är möjligen högtalarna… Det hade varit kul att börja om men nu är prylarna här och de fungerar utmärkt.

 

Angående mätdata så är det ju väsensstor skillnad att vara konstruktör respektive konsument. Om jag skulle välja ny elektronik idag hade jag förmodligen först intresserat mig produkter med rör i kedjan därför att jag tror på det, framför allt i spänningssidan. Jag hade fokuserat på någon hybridlösning men det är inte helt säkert. Jag hade också sett till hur väl de kan matcha lite svårare a laster och att de kan leverera tillräckligt med effekt. Åtminstone ca 30/60 watt i 8/4 ohm i A-klass eller 150/250 watt AB i 8/4 ohm. Jag är övertygad om det räcker i mitt rum. Om jag då hade varit nöjd med det jag testat är jag osäker på om jag hade fortsatt. Möjligen ett eller två alternativ till och varför inte testa någon vintage-produkt som är möjlig att renovera till nyskick, t ex en Kenwood? Sådan ”djävulsk” skillnad är det inte mellan välbyggda seriösa förstärkare. Jag hade också försökt hålla mig till etablerade märken pga av service, förtroende och som finns en levande dialog kring. Helst också produkter som går att uppgradera. Med kablar är det mindre känsligt för mig i det avseendet. De går ju normalt inte sönder.

Men allt detta säger ju inget om hur det låter hemma hos mig. För det måste man provlyssna så att mitt rum och övriga utrustning spelar med. Oavsett vad tillverkare skriver och hifipressen skriver så kan de omöjligen veta hur det kommer att låta hos mig och om mina preferenser. Däremot kan det ge ledtrådar och uppslag. Framför allt om man läser vad de upplever och med vilka övriga prylar de spelat med och vilken musik. Att bedöma en test av skivspelare utan att få reda på vilken pickup och riaa de använt är som ett skott i natten. Samma sak när de testar olika spelare med olika pickuper. Vad är t ex en jämförande test mellan skivspelare A från t ex Thorens med en Ortofon Red 2M (mm) mot en Avid med Lyra Delos värd? Och ännu värre… om de använder olika riaa?


 

Link to comment
Share on other sites

Mycket bra input @MatsT!

 

Jag tror inte heller på snabba kabelväxlingar som metod, då precis som du säger så kommer många gånger intrycken vartefter och påverkan på helheten. Jag är kritisk till wow-effekten som brukar lugna ner sig efter tag när man kommer ner mer på egenskaper som betyder något för den musikalisk upplevelsen. Detaljrikedom i all ära, men det är i vart fall för mig inget som nödvändigtvis är utslagsgivande, men som jag ibland upplever som lite av en trend idag. Ned to have or  nice to have är snarast frågan. Klangliga egenskaper kan jag tycka känns viktigare och bygger musikaliska samband.

Efter en rejäl period av inbränning kommer jag försöka göra en bedömning på en lite längre  period, har i vart fall fått löfte om lån i ett par-tre veckor vilket borde vara tillräckligt. Ser fram emot detta test, skall bli kul att få möjlighet att prova en ny svensk produkt, framtagen med lite nya infallsvinklar.

 

Fortsättning följer...........

 

 

Calm

 

 

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, calm said:

Jag tror inte heller på snabba kabelväxlingar som metod, då precis som du säger så kommer många gånger intrycken vartefter och påverkan på helheten. Jag är kritisk till wow-effekten som brukar lugna ner sig efter tag när man kommer ner mer på egenskaper som betyder något för den musikalisk upplevelsen.

Instämmer helt och hållet.

När jag t.ex. testar kablar tänker jag att det enda som är viktigt i förlängningen är slutresultatet över tid. Har det blivit ännu lite roligare att lyssna på musik?

 

Det är ganska lätt att fastna i någon form av analys av detaljer och egenskaper, basen är tightare med denna kabel inkopplad, eller med denna kabel så hör jag liiite mer detaljer. Frågan för mig är om det överlag påverkar ljudupplevelsen på ett sådant sätt att jag njuter mer av musiken eller sitter jag bara och lyssnar efter dessa skillnader.

 

Ett bra exempel är en högtalarkabel som jag har haft på lån vid ett flertal olika tillfällen. Det låter bra men det klickar inte fullt ut i min setup och med mina preferenser vilket inte var så tydligt första gången jag lånade kabeln, men har blivit tydligare och tydligare.

Link to comment
Share on other sites

Jag har i min systemuppbyggnad utgått från några "konstanter" som förstärkaren, högtalarna och rummet. Dessa har varit med under mycket lång tid. Signalkällorna är de yngsta i systemet och har fått tillskott under senare tid. Senast streamingdelen som jag tillfört de senaste åren. Men också bandspelare och ny pickup. Kablage och nätanslutning i form av ny "dedikated line" och strömrening har funnits med men förfinats. Tweakar har t.ex. varit fötter och underlag. mer som förfining och optimering

Om man har detta i botten så är det den bra och välkänd grund för tillägg i form annorlunda kablage ett i taget. Där har jag tidigare haft möjlighet att testa och implementera @Anders65kablar som har på ett bra sätt inlemmats i ett välkänt system. Jag försöker att undvika att ändra flera komponenter samtidigt för då blir det svårt att avgöra vilken påverkan som påverkat vad. Samtidigt så ser jag systemet som en helhet som egentligen utmynnar i en slutlig ljudupplevelse genom högtalarna. Så det blir startpunkten i testet.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Hans-Tommy said:

Jag lyssnade på 866 samtidigt som Pass int 250 och Accuphase E800. Där och då föredrog jag Pass:en som jag upplevde ”spelade ut” bättre men 866 var nog mer korrekt i sin presentation. E800 var lite för artig och snäll men på den här nivån är skillnaderna förhållandevis små och alla tre håller hög klass precis som andra alternativ som nämnts.

Tyvärr föll varken 866 eller E800 mig i smaken utseendemässigt. Den ena alltför lik ett dragspel medan den andra har alltför mycket knappar, rattar och 

mätare. En smaksak precis som ljudet.

Link to comment
Share on other sites

On 2023-01-25 at 20:24, Hasse said:

Jag lyssnade på 866 samtidigt som Pass int 250 och Accuphase E800. Där och då föredrog jag Pass:en som jag upplevde ”spelade ut” bättre men 866 var nog mer korrekt i sin presentation. E800 var lite för artig och snäll men på den här nivån är skillnaderna förhållandevis små och alla tre håller hög klass precis som andra alternativ som nämnts.

Tyvärr föll varken 866 eller E800 mig i smaken utseendemässigt. Den ena alltför lik ett dragspel medan den andra har alltför mycket knappar, rattar och 

mätare. En smaksak precis som ljudet.

Möjligen att designen har någon inverkan, men mer utifrån att funktion och form samverkar. Är lite svag för modern rätlinjig och stram design. Men helt avgörande är den ljudmässiga prestationen. Kan hellre stå ut med något mer laidback ljud än motsatsen, som att gå mer mot det kyliga och analytiska. Jag kommer i nästa steg testa Accuphase och Pilium. Pass Lab kan jag också tänka mig. I dagsläget är Moonriver det närmaste man kommer ASR, men räcker inte riktigt till kraftmässigt. 

På testlistan står också Gryphon. Kanske också andra som Audiaflight som verkar spännande. Det finns naturligtvis en annan aspekt och det som kan påverka andrahandsvärdet är möjligheten till representation och service i Sverige. Av det skälet kan jag tänka mig en del går bort.

 

Calm

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Skulle vara intressant att få dina intryck på Regals Integrerade förstärkare :smile: Den går inte att köpa då det är en prototyp. Men vem vet. Jag kanske gör en produkt av den så småningom. Det kommer säkert dröja något år om projektet blir av, men det finns tankar både mot en riktigt seriös DAC och integrerad förstärkare av bättre klass (med många av koncepten som finns i prototypen).

Link to comment
Share on other sites

23 hours ago, calm said:

Möjligen att designen har någon inverkan, men mer utifrån att funktion och form samverkar. Är lite svag för modern rätlinjig och stram design. Men helt avgörande är den ljudmässiga prestationen. Kan hellre stå ut med något mer laidback ljud än motsatsen, som att gå mer mot det kyliga och analytiska. Jag kommer i nästa steg testa Accuphase och Pilum. Pass Lab kan jag också tänka mig. I dagsläget är Moonriver det närmaste man kommer ASR, men räcker inte riktigt till kraftmässigt. 

På testlistan står också Gryphon. Kanske också andra som Audiaflight som verkar spännande. Det finns naturligtvis en annan aspekt och det som kan påverka andrahandsvärdet är möjligheten till representation och service i Sverige. Av det skälet kan jag tänka mig en del går bort.

 

Calm

 

 

 

 

Vilka är på startlinjen imorgon?🤔

Link to comment
Share on other sites

26 minutes ago, VoicesInMyHead said:

 

jag blev ju påhoppad av språkpolisen @figge nyligen så jag vill bara flika in att rätta ska vara rätt....

 

Pil-i-um.... :winking:

 

mums mumset ska inte heller underskattas....

Var där igår med Linkan, men då med fokus på högtalare, Fink Borg.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, calm said:

Pilum kanske inte var så långsökt ändå mht att det betecknar ett romerskt kastspjut. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pilum Men å andra sidan är ju Pilium ett grekiskt varumärke utan annan betydelse än namnet vad jag förstår. Sedan att det betecknar  spjutspetsprodukter är naturligtvis en helt  annan historia....:grin::smile:

 

Calm

Pilium

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...