Jump to content

Från kablar till musikalitet


Anders65
 Share

Recommended Posts

För en tid sedan läste jag om Blue Jeans Cable. Ett litet företag i USA som bygger kablar till bra pris. Deras LC-1  (RCA) bygger på en kabel som Belden tillverkar exklusivt för Blue Jeans Cable. Den ska ha väldigt låg kapacitans 12,2pF/ft och låga förluster genom att den använder skummad PE som isolering. Den har fått mycket bra recensioner och är inte så dyr.  Så jag beställde ett par för en tid sedan då jag var nyfiken på hur den skulle låta. Kabeln kom idag :-) Den tog upp matchen direkt med Supra DAC XLR och spelar väldigt likt Supran direkt från påsen. Jag kan efter en initial lyssning växlande mellan kablarna inte skilja dem åt ljudmässigt. Det ska bli spännande och se om LC-1 blir ännu bättre efter inspelning. Återkommer med mätningar när jag uppdaterat mätriggen.

 

Jag har redan nu sett att förlustfaktorn hos både signalkablar och högtalarkablar påverkas av golvet de ligger på när jag mäter. Jag återkommer med mätningar på detta och annat när jag har än högre känslighet och högre tillförlitlighet i mätutrustningen. Det räcker att nudda "härvan" jag har nu så går kalibreringen åt skogen...

 

Det ser ut som om det jag inte trodde påverkade alls på för några månader sedan, visst påverkar och att det dessutom går att mäta. Hurvida man kan höra skillnaden om man lyfter kablarna från golvet lämnar jag gärna till andra att bedömma. Men ska man maxa systemet kanske det trots allt inte är fel att lyfta upp kablarna lite från golvet.

 

Hoppas kunna börja förberedande tester med den uppgraderade mätriggen i helgen - om allt går enligt planen.

 

Not: Ska tillägga att även Supra DAC XLR använder skummad PE som isolering.

Edited by Anders65
Komplettering
Link to comment
Share on other sites

Lite tidigare än planen - uppgraderad mätutrustning. Nu kan jag mäta riktigt noggrannt avseende R, L och C med fyrpolsmätning. Förutom R, L och C kan jag även göra mätningar på reaktans, ESR, fasvinkel och förlustfaktor. Förlustfaktorn och ESR är viktiga parametrar för kondensatorer när de används i olika typer av filter.

 

Jag började med att mäta hur högtalarkablar påverkas när de ligger direkt på parkettgolv jämfört med ca 5cm ovanför. Den påverkan vi kommer se har att göra med det elektriska fältet runt kabeln, och inte det magnetiska fältet (mäts på andra sätt). Kabelns konstruktion ser ut att vara helt avgörande för hur den påverkas. Märkligt nog minskar förlustfaktorn något för kablar med parallella ledningar när de ligger på golvet, medan förlusterna i Kimber-kabeln ökar förhållandevis mycket av golvet. Nu är förlusterna i Kimber mycket små, men slutsaten blir ändå att man vinner på att lyfta den lite från golvet. Man kan även notera att Excalibur inte påverkas av golvet om skärmen är inkopplad, vilket är logiskt.

 

  Cp 4kHz DF 4kHz Påverkan
Kimber 8VS (upplyft ca 5cm) 742,7 0,0002 100%
Kimber 8VS (80% på golv) 739,9 0,0013 650%
Supra Ply 3.4 (upplyft 5cm) 312,9 0,0841 100%
Supra Ply 3.4 (80% på golv) 312,9 0,0820 98%
Belden Pure AV (upplyft 5cm) 158 0,0851 100%
Belden Pure AV (80% på golv) 156 0,0818 96%
Sword Excalibur (upplyft 5cm) 271,2 0,0200 100%
Sword Excalibur (60% på golv) 266,8 0,0168 84%
Sword Excalibur Sk (upplyft 5cm) 472,9 0,0201 100%
Sword Excalibur Sk (60% på golv) 472,6 0,0198 99%

 

Not: Förlustfaktorn är mätt vid 4 kHz. Jag kommer fortsättningsvis mäta förlustfaktor vid den frekvensen eftersom vår hörsel är känsligast vid
2-5kHz.

 

Link to comment
Share on other sites

Nu även mätning på Ikea lampsladd :smile: Parallella ledare ger samma effekt som övriga kablar.

 

  Cp 4kHz DF 4kHz Påverkan
Kimber 8VS (upplyft ca 5cm) 742,7 0,0002 100%
Kimber 8VS (80% på golv) 739,9 0,0013 650%
Supra Ply 3.4 (upplyft 5cm) 312,9 0,0841 100%
Supra Ply 3.4 (80% på golv) 312,9 0,0820 98%
Belden Pure AV (upplyft 5cm) 158 0,0851 100%
Belden Pure AV (80% på golv) 156 0,0818 96%
Sword Excalibur (upplyft 5cm) 271,2 0,0200 100%
Sword Excalibur (60% på golv) 266,8 0,0168 84%
Sword Excalibur Sk (upplyft 5cm) 472,9 0,0201 100%
Sword Excalibur Sk (60% på golv) 472,6 0,0198 99%
Ikea Lampsladd (upplyft ca 5cm) 155,9 0,0730 100%
Ikea Lampsladd (70% på golv) 154,0 0,0706 97%
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, bigblue said:

Kul, vilket jobb du lägger ner.

Kan man omsätta detta i termer av "hörbarhet"?

Om inte, vilken förlustfaktor måste man upp i för att det ska bli en tydlig skillnad?

 

Tack!

Min erfarenhet är att förlustfaktorn absolut är hörbar. Men hur stor betydelse den har och var gränsen går för hörbarhet beror på systemet i övrigt och på inspelningen. Är det bra kvalitet på inspelningen så vill jag nog påstå att det är hörbart i de allra flesta fall antaget ett bra system i övrigt. Om vi tar ytterligheterna Belden Pure AV och Kimber 12TC är det verkligen riktigt stor skillnad i det små detaljerna som ger rymd, djup och närvaro till musiken och instrumenten. När jag lyssnat en tid på Kimber har jag fått svårt att gå tillbaka till någon av de andra kablarna jag har. Sen finns det andra skillnader mellan mina kablar, men jag vill ändå påstå att förlustfaktorn har en specifik påverkan på ljudet som inte är så svår att identifiera. Jag hade önskat jag kunde svara på när det blir en tydlig skillnad. När jag lyssnat ett tag med respektive kabel är det klar hörbar skillnad i detta avseende mellan Kimber och övriga kablar. Men det är även tydlig skillnad mellan Zavfino och Excalibur till Supras klara fördel. Jag har inte lyssnat på lampsladden än, men den ligger i nivå med Belden Pure AV, och den låter som man filtrerar bort mycket av alla fina detaljer som skapa rymden mm. Den är verkligen helttrist att ha i anläggningen. 

 

Jag köpte en rulle Belden Pure AV kabel på ebay för en tid sedan eftersom ledarna är av OCC (enkristallskoppar). OCC är en bra tanke i sig, men tyvärr har man gjort bort sig totalt när det gäller val av material till isoleringen. Det sänker verkligen kabeln - tyvärr. Utan att ha lyssnat kan jag tänka mig att Ikea lampsladd låter minst lika bra som den.

Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, Steelberry said:

Vad skulle hända vid 10cm jämfört med 5cm?

Värt att testa. Jag ligger dock på gränsen av vad jag kan mäta med Kimber där närheten till golvet gör förhållandevis stor skillnad. Det kan var så att förlusterna är så låga med Kimber att skillnader på den nivån är svåra att höra. Men jag ska provmäta med olika avstånd.

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Anders65 said:

Värt att testa. Jag ligger dock på gränsen av vad jag kan mäta med Kimber där närheten till golvet gör förhållandevis stor skillnad. Det kan var så att förlusterna är så låga med Kimber att skillnader på den nivån är svåra att höra. Men jag ska provmäta med olika avstånd.

Gjorde en snabb koll på detta. Det är bara när kabeln ligger platt mot golvet som förlusterna åker upp (Kimber).

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Bebop said:

Vilken typ av golv, cementplatta full med armeringsjärn eller regelgolv med traditionell trossbotten? 

Jag har cement under parketten och säkert finns armeringsjärn en bit ner. Men jag tror inte det elektriska fältet når så långt. Viktigt att hålla isär påverkan via det elektriska fältet och det magnetiska fältet. Armeringsjärn är mest relevant för magnetiska fält.  

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, Anders65 said:

förlusterna i Kimber-kabeln ökar förhållandevis mycket av golvet

 

Man kan tänka sig en betydande mekanisk/akustisk påverkan på förlustfaktorn om kabeln är avkopplad eller ligger mot golvet.

Det ser man i så fall tyvärr inte här eftersom du inte spelar.

 

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, calle_jr said:

Man kan tänka sig en betydande mekanisk/akustisk påverkan på förlustfaktorn om kabeln är avkopplad eller ligger mot golvet.

Det ser man i så fall tyvärr inte här eftersom du inte spelar.

Intressant tanke. Jag tror det är svårt att mäta akustisk/mekanisk påverkan på förslustfaktorn orsakad av vibrationer. Men risken för sådan påverkan minskar om man lyfter upp kabeln lite från golvet.

Link to comment
Share on other sites

Nu är den uppgraderade mätriggen för mätningar av högtalarkablar och signalkablar (RCA och XLR) helt klar!

 

Alla mätningar använder 4-polsmätning för att minimera risken för mätfel på grund av dålig kontaktering. Jag inser nu att 4-polsmätning och ett precisionsinstrument är väldigt viktigt vid uppmätning av kablar. Jag har nu tyvärr sätt större fel i den tidigare mätuppkopplingen för induktans. Beklagar verkligen detta. Nu använder jag detta instrument för alla typer av mätningar på passiva komponenter. Borta är alla mina specialkopplningar på grund av dess instabilitet och det faktum att de inte kommer i närheten av den noggrannhet och upplösning som behövs för att mäta exempelvis förluster i kablar.

 

Våga nog utlova en hel del intressanta mätresultat redan ikväll - går betydligt fortare att mäta numera :-)

 

Not: Jag håller samtidigt med allt annat på att göra tester med inbränning av kablar, men dessa tar ju av förklarliga skäl sin tid. Dessa resultat dröjer nog en tid till.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Double A said:

Vilket fantastiskt arbete du lägger ner och delar med dig av!

Jag röstar på att du borde få någon form av Euphonia pris för denna tråd! 

Jag gör det så gärna!

Att diskutera och försöka bidra på mitt sätt till vårt gemensamma intresse här är en väldigt lärorik resa. Det finns så mycket kunskap här och det inspirerar!

Link to comment
Share on other sites

Då var det dags för lite mätresultat för de högtalarkablar jag har. Första diagrammet visar induktans (uH/meter) och kapacitans (pF/meter) i samma diagram. Jag har sorterat på induktans eftersom jag tror det har störst betydelse för ljudet. Men jag tror ändå att det finns ett värde i att se båda i samma diagram eftersom det finns ett beroende mellan dem och det visar hur tillverkaren har konstruerat och kanske prioriterat.

image.png.5798097aa871a4fc4c5ee3788640e155.png

Kimber har fokuserat på minimal induktans. Min erfarenhet är att induktansen är av stor betydelse för ljudets upplösning. Men samtidigt bör man vara medveten om dess höga kapacitans. 

 

Nedanstående diagram visar i decibel nivån på förluster som isoleringen i kabeln orsakar avseende den del av energin som transporteras via det elektriska fältet längs en kabel (0db betyder att förlusterna är lika stora som energin som transporteras). Dessa förluster uppstår när polariseringen som uppstår i isoleringen inte riktigt hänger med det växlande elektriska fältet. Frekvensen och nivå på det växlande fältet motsvarar just den elektriska ljudsignalen i kabeln. Ju mer förluster via kabelns isolering desto mer av de små detaljerna tappar vi i ljudet genom kabeln. Hur hörbara förlusterna är beror på hur mycket av små nyanser och detaljer som ljudsystemet i övrigt och inte minst högtalarna förmår att presentera. Jag har valt att mäta förlusterna vid 4kHz eftersom vår hörsel är känsligast vid 2-5kHz. Denna typ av förluster finns i hela frekvensområdet för ljud, och självklart långt över detta. Det varierar vanligen inte så mycket inom 20-20kHz. Mätutrustningen kan mäta ner till -80dB. Men notera att dessa förluster bara har med det elektriska fältet att göra, och inte det magnetiska fältet.

image.png.86629ed2e3fbc38da916f751817336c1.png

Kimber har mycket låga förluster. Även om Excalibur "bara" ligger drygt 10dB bättre än Zavfino med flera så är den skillnaden klart hörbar här. Zavfino, Ikea lampsladd, Supra Ply och Belden har det gemensamma att de har mer eller mindre PVC i isoleringen. Kimber 8VS har endast PE och Kimber 12TC endast PTFE (Teflon). Båda Kimber ligger nära gränsen till var jag kan mäta men å andra sidan tror jag inte att förlusterna spelar så stor roll på dessa låga nivåer.

 

Jag mäter gärna dina kablar med. Om det finns intresse så kan vi hörs om det via meddelanden här på forumet.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, calle_jr said:

Jag har mentalt problem att hoppa till slutsatser.

Det behövs en teori

Tack för insikten!

Gjorde att jag började fundera i de banorna. Ett sätt att börja är att försöka bygga teorier som kopplar de typerna av förändring vi ser genom mätningar till vår hörselapparats förmåga att höra sådana skillnader. Men det behövs ett mellansteg först.

 

Nu när det går att kartlägga viktiga skillnader mellan olika kablar behöver jag se hur dessa påverkar hörbara egenskaper när de sitter mellan förstärkare och högtalare. Funderar på om mätningar eller simuleringar är bäst väg att gå? Problemet med mätningar är att byter jag kabel så ändrar sig flera parametrar samtidigt, så jag blir nog helt enkelt tvungen att simulera.

 

Sen blir det nog en del resonemang kopplat till vår hörsels olika förmågor att höra och tolka ljud.

 

Jag inser även att jag borde komplettera mätningarna med kabelresistans för att kunna karaktärisera en kabel mera komplett. Kommer.

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, bigblue said:

Kul att se de nya mätningarna. 

Det finns ju de som menar att en vanlig lampsladd är lika bra som dyr-kabel. Är det något i dina mätningar som hjälper eller stjälper dessa åsikter?

Tack!

Jag tycker det finns gott stöd i mätningarna för resonemang att en lampsladd inte låter lika bra som vissa sannolikt mycket dyrare kablar. Men först ska jag komplettera med mätningar av kabelresistanser.

Men för att underbygga sådana resonemang med fakta behövs ytterligare simuleringar i en verklighetsnärna miljö som påvisar potentiellt hörbara effekter av det vi mäter.

Link to comment
Share on other sites

44 minutes ago, Anders65 said:

Jag tycker det finns gott stöd i mätningarna för resonemang att en lampsladd inte låter lika bra som vissa sannolikt mycket dyrare kablar. Men först ska jag komplettera med mätningar av kabelresistanser.

Det blir bra att få med resistansen:) Det brukar väl förr i tiden vara det vanligaste argumentet varför en lampsladd inte håller måttet.

 

Intressant skulle kanske vara att ta samma kabel/ledare och jämföra i olika uppbyggnad, rak, tvinnad, flätad? Kunde man kombinera detta med "samma" ledare men med olika isolering borde man kunna bortse från det mesta av övrig påverkan?

En vanlig EKK är kanske en vettig kabel att utgå ifrån, för länge sedan tog jag kopparledarna från en EKK och tryckte in i teflonslangar som jag sedan tvinnade. Vill minnas att dom högtalarkablarna lät rätt bra.

Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, Vox said:

@Anders65 tack för det jobb du lägger ner på detta. Mycket intressant. 

Har du haft möjlighet att mäta din BJC LC-1?

Tack!

Jo jag har lite mätningar på signalkablar i pipen.. kommer nog upp imorgon.

 

För signalkablar tror jag att jag tar med resistans för skärmjord för RCA och pin 1 resistans för XLR. Speciellt skärmjord för RCA har ofta stor betydelse.

För högtalakablar blir det helt enkelt ledningsresistans.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...