Jump to content

Från kablar till musikalitet


Anders65

Recommended Posts

Då var det dags igen - för ännu en musikalitetstråd. Denna gång adresseras kablars betydelse och framför allt mätningar på signalkablar för analoga signaler och högtalarkablar. Jag tänkte inte ta upp kablar eller fiber för digitala signaler här. Det är även det ett intressant område, men här håller jag mig till överföring av analoga audiosignaler i kablar och speciellt mätningar och data på kablar. 

 

För mig började det med att jag bytte från ett par Roland XLR till Supra DAC XLR som signalkablar och strax därefter från ett par Mogami högtalakablar till Supra Sword Excalibur. Senare testade jag även ett par fina Siltech XLR och Acoustic Zen Absolute högtalarkablar. Numera använder jag kablar från Zavfino. Den ljudmässiga skillnaden mellan kablar jag testat har varit stor - förvånansvärt stor i mitt tycke. Min setup innehåller Denafrips Pontus II DAC, Prototyp 3 förstärkare och TAD ME 1 högtalare. Under mina tester med olika högtalarkablar har jag även gjort lyssningstester med olika dämpfaktor hos förstärkaren (70, 150 resp. 3000). Dämpfaktorn har absolut betydelse och jag har nu landat på 150 som jag trivs bäst med. Jag kan tycka att kablar bör vara transparenta ljudmässigt och att transparensen borde vara ett mått på dess ljudmässiga kvalitet. Men inget är idealt. Det finns inga ideala kablar.  Vi måste alltid förhålla oss till de fysiska lagarna. 

 

Vanliga mätdata för kablar är resistans per meter, kapacitans per meter, induktans per meter, ledarmaterial, isolationsmaterial, lindningstypen, ledararea och eventuell skärms egenskaper. Så långt är allt bra - eller hur?

 

Min problem är att borde det inte vara bra med tanke på transparens att ha så låg resistans/kapacitans/induktans per meter som möjligt? Men även om jag har ganska begränsad erfarenhet av olika kablar så stämmer inte alltid det jag hör med denna typ av data. Det finns andra saker som vi inte brukar mäta och som påverkar ljudet markant. Det var då jag började fundera på om det finns sätt att mäta en kabelns egenskap som bättre motsvarar det jag hör. 

 

Jag skriver då och då eftersom det tyvärr är så mycket annat hela tiden... men det kommer mera. Mätningar, lite resonemang och bilder på resultat. Fyll gärna på med dina erfarenheter av kablar!

 

Speciellt intressant är det förstås om någon mer gjort mätningar på kablar som påvisat intressanta resultat.

Link to comment
Share on other sites

Det här ska bli riktigt spännande att få följa.

Vi får väl ta vacker sked i "örat" så vi inte kortsluter våra erfarenheter och blir osams nu bara :smile:

 

För att inleda lite med mina erfarenheter på kabelsidan så kan jag erkänna att det inte direkt är någon favoritsysselsättning inom ramen för att jaga välljud.

Har tyckt att det många gånger varit svårt att dektera skillnader, allra helst då det ska testas högtalarkablar.

Phono/tonarmskablar har varit lättare att skilja från varandra.

Mätvärden och andra mer fysiska mätdata har jag aldrig brytt mig om så det har varit mer av en "magkänsla" som fått styra mina val genom åren.

 

Men vem vet, innan den här tråden är till enda så kanske det rentutav kommer att stå ett anförskaffat oscilloskåp här hemma  :sunglasses:

Link to comment
Share on other sites

Jag inser att detta kan vara ett "hett" område. Det finns mångårig erfarenhet av kablar här på formumet. Många har mycket, mycket mer erfarenhet än jag. Det är dessutom ibland mycket pengar i kablar. När det gäller mätresultat borde jag kanske bara prata om kabel A, B och C?

 

Vi vet att vad som är bäst till stor del beror på synnergier även om jag personligen är tveksam till att använda en kabel för att mildra ett problem i en apparat. Samtidigt kan till exempel en högtalares egenskaper ställa en del krav på högtalarkabeln. I ett system kan en viss egenskap hos en kabel vara ovidkommande eftersom den inte kommer påverka ljudet så att det blir hörbart i just det systemet. Men jag tror ändå det kan bli lite känsligt för vissa om jag pratar för mycket om vilken kabel som har vilken egenskap på ett öppet forum som detta. Vad tycker ni?

Link to comment
Share on other sites

Jag är gärna med här. Antagligen är mitt slutsteg lite känsligt för höga kapacitanser eftersom jag får hörbara förändringar med kablar som har hög kapacitans. Har sedan länge nyttjat EKK, men tycker de låter lite introvert, saknar lite luft. Skrev i en annan tråd att SS Excalibur avhjälpte detta.

Lyssnade på en Kimber 12 TC och det blev för mycket av det goda, den är låginduktiv 0,09uH/m men har en kapacitans om 494pF/m.

SS Excalibur som jag gillade mer har en serieinduktans om 0,25uH/m. Kapacitans hittar jag ingen uppgift om.

Klipper in lite kunskap från Öhman:

 

Det är nämligen så, att det finns TVÅ saker som kabeln kan göra 
med signalen som beror av hur den drivs och hur den lastas. De 
tu beror på elektrisk respektive magnetisk växelverkan. Och de 
resulterar i två kabelegenskaper - kapacitans och induktans. Den 
ena är shuntande och den andra är seriell, det vill säga "i vägen 
för" signalen. 

När man för ledarna längre ifrån varandra så minskar den elektriska 
växelverkan och kapacitansen minskar också, vilket är bra om det är 
en interconnectkabel, eftersom den shuntande effekten av kapaci-
tansen oftast är det dominerande problemet i sådana kablar. 

Även den magnetiska växelverkan minskar när man drar isär kab-
larna, vilket ÖKAR dess induktans, eftersom den magnetiska växel-
verkan släcker ut de stora magnetiska energifälten runt kablarna, 
som bromsar diskant. I en interconnectkabel har det inte betydelse, 
eftersom knäfrekvensen med gällande induktans och last, hamnar 
ofantligt långt över audioområdet. 

Alltså: I en interconnectkabel är induktansen ett icke-problem, medan 
kapacitansen kan påverka ljudkvaliteten genom att den (ofta opera-
tionsförstärkare) utgång som driver den lastas och inte förmås att 
ljuda sitt bästa. 

I en högtalarkabel emellertid, är situationen den motsatta. Den lilla 
kapacitans som en (normal) högtalarkabel uppvisar är som ingenting 
för en effektförstärkare, men induktansen i kabeln hamnar i vägen 
för signalen och rullar av diskanten. Inte mycket, men i förekommande 
fall i varje fall på gränsen till hörbart. 

Drar man därifrån sen isär ledarnae, så ökar induktansen avsevärt. :( 


Kort sagt: magnetisk växelverkan är "nyttigt" eftersom det tar bort 
induktansen i kabeln! :) Elektrisk växelverkan är dåligt, eftersom den 
skapar en kapacitans som det som driver kabeln (förstärkaren) måste 
omladda i takt med musiksignalen. 

Tittar man på de fysikaliska egenskaperna så finner man att de flesta 
interconnectkablar (delvis på grund av att de behöver vara skärmade) 
har högre kapacitans än man kunde önska, men försumbara problem 
med induktansen. 

Högtalarkablar är tvärtom - de har högre induktans än man kanske 
skulle önska, men försumbara problem med kapacitansen*. 

- - -

Gör man lyssningstester på saken, så finner man precis samma sak, 
men om man inte förstår mekanismerna är det förstås lätt hänt att 
man dra fel slutsatser från fynden - och inkluderar man en otränad 
intuition (jag förutsätter nu att intuitionen kan tränas genom att man 
exponerar sig för kunskap + erfarenheter i kombination) i ekvationen 
så blir det ännu lättare att "tänka fel". :? 

Korrekt är alltså att påverkan av signalen faktiskt ÖKAR när man ökar 
avståndet mellan ledarna (när man kopplar ihop en normal förstärkare 
med en normal kabel och en normal högtalare). Men jag tror jag kan 
förstå både att och varför det för många kan kännas icke-intuitivt att 
det är så - och frestande att dra den motsatta slutsatsen, innan man 
förstått fysiken runt kablarna. 

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Anders65 said:

Men jag tror ändå det kan bli lite känsligt för vissa om jag pratar för mycket om vilken kabel som har vilken egenskap

Varför ska det bli känsligt? Alla har väl valt sina kablar efter hur de presterar i sin anläggning och inte enbart baserat reklam, vad andra säger eller vad de kostar.

 

Personligen tycker jag det är lite för mycket hokuspokus när det kommer till hifi och speciellt sådant som kablage. Går det att identifiera samband mellan tekniska egenskaper och motsvarande påverkan på ljudåtergivningen är det väl bara en fördel för alla konsumenter?

 

Om det vidare går att jämföra olika parametrar mellan olika, mer eller mindre, kända kablar kan det kanske vara ett hjälpmedel i urvalsprocessen. Min känsla är att det finns bra kablar som sållas bort till fördel för de stora omskrivna märkena. Jag är rätt övertygad om att man i slutändan ändå måste använda öronen för att avgöra vilken kabel som fungerar bäst just i den egna setupen, men lite hjälp på vägen eller alternativ att hitta bra kandidater skulle inte skada😊.

 

Link to comment
Share on other sites

Lite om mätuppkopplingen jag använt för uppmätning av kapacitans och induktans på kablar.

  • För kapacitansmätningar använder jag min multimeter som har en upplösning på 1pF (+/-4%).
  • För induktansmätning kör jag med en signalgenerator (Vgen) som jag sätter på 1,00 Vpp vid 20kHz sinus och öppen krets. Ansluter sedan induktansen L (kabeln). Ökar frekvensen (F) tills jag når 0,500 Vpp. L=4570/F i uH. För info om teorin bakom mätningen se: https://www.dos4ever.com/inductor/inductor.html (har inte granskat formlerna bakom denna metod)

1110654145_KopplingInduktansmtning.JPG.9910aca3959a0cc67573cc463eec2fbb.JPG

 

Link to comment
Share on other sites

Mätresultat för högtalarkablarna jag har hemma nu.

 

Settle time enligt nedan är gjord med en signalgenerator som har 50 ohm utimpedans dit kabeln ansluts. Kabelns andra ände avslutades sedan med 50 ohm där mätning gjordes med 100 MHz oscilloskop. Använder stegsvar på 10V med en stigtid på 50 ns. Syftet med mätningen att se hur kabeln hanterar snabba dynamiska förlopp. Genom att provocera kabeln förstärks dess egenskaper så att de blir enklare att mäta. Settle time är här tiden från att utsignalen nått ca 95% tills spänningen är helt stabil (tiden tills ringningen har klingat ut helt). Det är normalt med en insvängning på grund av induktanser/kapacitanser i kabeln.

 

Jorden på Excalibur är inte inkopplad i mätningen nedan. Provade med jord ansluten till kall ledare. Settle time påverkas inte nämnvärt, men insvängningen till rätt spänning har betydligt högre amplitud med jorden inkopplad. Jag måste självklart säga att jag är förbryllad över vad som händer i Excaliburkabeln. Visserligen kan man säkert säga att mätningen inte är relevant, men det är ändå ett mycket annorlunda beteende som nog har med skärmningen att göra. Det är den enda kabeln med skärm. 

 

      Uppmätt Uppmätt      
Kabel Längd (m) F (kHz@ 0.5Vpp) Induktans (uH) Kapacitans (pF) Induktans (uH/m) Kapacitans (pF/m) Settle time
               
Belden pureav OCC 2,03 2120 2,16 183 1,06 90 70ns
Supra Sword Excalibur 2,04 2450 1,87 313 0,91 153 1300ns
Zavfino Prima MkII 2,5 2090 2,19 564 0,87 226 80ns
Supra Ply 3.4 2 2750 1,66 351 0,83 176 90ns

 

Jag håller på att klura på en annan typ av mätning. Tanken är att göra en korrelationsmätning med brus genom kabeln. Om jag får till det kommer jag använda Multiinstrument som har inbyggt stöd för den typen av mätning. Vi får se om det går...

 

Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, Anders65 said:

Lite om mätuppkopplingen jag använt för uppmätning av kapacitans och induktans på kablar.

Jag använder en Peak LCR45 för mätning av kapacitans och induktans https://www.farnell.com/datasheets/2052914.pdf

Tycker den funkar bra, stort mätområde och bra precision och är framförallt smidig att använda.

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Anders65 said:

Mätresultat för högtalarkablarna jag har hemma nu.

Skulle vara intressant att jämföra med andra skilda konstruktioner som t.ex. Nordost och Tellurium, som låter klart annorlunda än andra kablar jag provat.

 

12 hours ago, Anders65 said:

Jag håller på att klura på en annan typ av mätning. Tanken är att göra en korrelationsmätning med brus genom kabeln. Om jag får till det kommer jag använda Multiinstrument som har inbyggt stöd för den typen av mätning. Vi får se om det går...

Brus känns som en intressant parameter att mäta:thumbsup:

Det skrivs mycket om renheten på metallen, solida ledare jämfört med fler och mångtrådiga ledare, val av isolation o.s.v.

 

Det kanske även är intressant att reda ut lite olika begrepp som  

Eddicurrent, att det finns en gyllene area på ledarna, uppbyggnad o.s.v.

Velocity of Propagation är en annan sak som vissa tillverkare trycker på.

Link to comment
Share on other sites

Resiultaten från första försöket med småsignal visade sig tyvärr vara felaktigt på grund av störningar. Använder nu mätkortet med 192 kHz sampling och 24 bitars upplösning både för mätningar och som signalgenerator. Mätningarna på THD+N visar bara hur mycket kabeln plockar upp i form av störningar med 50 ohms terminering på kabeln - i min miljö här. Det blir då bara en relativ mätning där Zavfino plockar upp mest. Vid högre nivå på signalen blir naturligtvis den relativa störnivån lägre.

 

Tyvärr lyckas jag inte påvisa isolationsmaterialens påverkan med denna mätning. Jag får klura vidare och se om detta går att mäta på annat sätt.

 

Skillnaderna i THDN visar påverkan av påstrålade störningar i mätmiljön. Skärmen på Excalibur har mycket bra skärmande effekt mot påstrålade fält i audioområdet. Men detta är till priset av förhållandevis hög amplitud och lång tid för insvängningen vid transienta förlopp.

 

                THD+N Range 200Hz - 19kHz
      Uppmätt Uppmätt       5mVpp (ref), 1kHz sinus
Kabel Längd (m) F (kHz@ 0.5Vpp) Induktans (uH) Kapacitans (pF) Induktans (uH/m) Kapacitans (pF/m) Settle time THDN kabel, 50 ohm terminerad
                 
Belden pureav OCC 2,03 2120 2,16 183 1,06 90 70ns 0,03%
Supra Sword Excalibur 2,04 2450 1,87 313 0,91 153 1300ns 0,07%
Supra Sword Excalibur Skärm till kall jord               0,01%
Zavfino Prima MkII 2,5 2090 2,19 564 0,87 226 80ns 0,10%
Supra Ply 3.4 2 2750 1,66 351 0,83 176 90ns 0,06%

 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, LPL said:

Skulle vara intressant att jämföra med andra skilda konstruktioner som t.ex. Nordost och Tellurium, som låter klart annorlunda än andra kablar jag provat.

När jag hittat några mätmetoder till för flera aspekter vore det mycket intressant att mäta på flera kablar och då speciellt de som låter lite annorlunda. Excalibur är ett bra exempel som jag tycker låter annorlunda och som har en unik konstruktion. Men gärna Nordost och Tellurium med :smile:

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, conan said:

Jag ser inte så ofta att man pratar om anslutningarna, dvs vilka material och egenskaper hos kontakten man valt och att man jämför med den delen inräknad också. Kabeln är kanske 1% och kontakten 99% för att spetsa till det lite 😉

Det pratas mycket om och finns teorier för till exempel att övergången mellan olika material påverkar signalens överföring. Precis som isolation, ledarmaterialets kristaller, utstruktur, renhet, isolatorns egenskaper och så vidare. Att det åtminstonne ibland finns hörbar påverkan på ljudet i detta teknikområde råder det inget tvivel om. Men att mäta det är en utmaning att försöka sig på... det kan vara så att den mätutrustning jag har inte räcker till, men om man kan provocera kabeln lite som det snabba stegsvaret ovan blir det mycket enklare att mäta skillnader som vi hör.

Link to comment
Share on other sites

Kontakter är ofta begränsat till standarder som bananer, RCA pluggar, spadar osv, men att löpa linan ut och använda professionella lösningar går ju inte så länge det inte finns lämpliga standarder så att kabeltillverkare vågar tillverka sådana kablar. Poängen är att kabeln i sig blir en suboptimering jämfört med en komplett lösning inklusive apparaternas mötande kontaktdon. 

 

Kanske en tillverkare kan ta på sig att byta ut kontakterna i apparaten till sin egen kontaktlösning. Priset är ju inte sällan mycket högt redan, så att lägga på kanske 5000kr extra för byte av kontakter i apparaten kan vara en affärsidé.

 

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, conan said:

Poängen är att kabeln i sig blir en suboptimering jämfört med en komplett lösning inklusive apparaternas mötande kontaktdon. 

Kabeln är en av många komponenter i signalkedjan. Kontaktdon, intert kablage i apparaten, interna kontakter, mönsterkort, lödningar, halvledare, kondensatorer, motstånd och så vidare. Ingen komponent i signalkedjan är perfekt, men på grund av kabelns längd så har den betydelse även om andra passiva komponenter som filterkomponenter mm kan ha ännu större betydelse. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Anders65 said:

Kabeln är en av många komponenter i signalkedjan. Kontaktdon, intert kablage i apparaten, interna kontakter, mönsterkort, lödningar, halvledare, kondensatorer, motstånd och så vidare. Ingen komponent i signalkedjan är perfekt, men på grund av kabelns längd så har den betydelse även om andra passiva komponenter som filterkomponenter mm kan ha ännu större betydelse. 

Vad är målet? Eller vad är ditt mål? För mig handlar det om att ”njuta” av hobbyn hifi och musik. Kablar är kul och de är som kryddor i matlagning. Givetvis behöver passa in i det system de används rent elektriskt men jag tror det är svårt/omöjligt att mätmässigt ”optimera” en kabel i ett system. Man får prova sig fram helt enkelt men givetvis gillar man välbyggda kablar och tillverkare som har en linje i sina sortiment. 

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Josaa said:

Vad är målet? Eller vad är ditt mål?

Så bra o viktig fråga. Jag njuter av musik. Ju närmare den tar mig till känslan av "verklighet" desto starkare berörs jag ofta av ett musikstycke. Viktigt att anläggningen inte märks. Det ska helst försvinna helt. Men sen har jag ett intresse av att förstå vad som ligger bakom det som gör denna upplevelse möjlig. Kablar tycker jag är ett bra exempel där det finns massor teorier men samtidigt stora brister i relevanta mätmetoder. Teoretiskt finns det väldigt mycket kunskaper men kopplingen därifrån till det vi upplever är ofta väldigt svag och ovetenskaplig. Då blir det lätt för vissa tillverkare att skapa snake oil- produkter. Det finns ju ändå inget sätt att mäta så vi är ju säkra... sånt gillar jag inte. 

Link to comment
Share on other sites

Började testa med korskorrelationsmätning. Först  med M-noise (brus i audioområdet med crestfaktor liknande musik). Jag får bara skillnader mellan kablarna när jag går ner så långt i nivå att påstrålade störningar börjar ha betydelse. Då blir det motsvarande resulat som THD+N mätningen med låg nivå. Så ingen mer info om kablarnas egenskaper med den mätningen

 

Nästa försök blir korskorrelation med brus med hög bandbredd istället.

Link to comment
Share on other sites

Intressanta undersökningar @Anders65! Jag är inte så övertygad att man kan hitta receptet för välljud i enbart mätresultat, men avvikelser som ger hörbara effekter är nog så spännade! :) 

Hade tidigare en jämförelse mellan tonarmskablar där jag tror Nordost var de som stack ut med mycket låg kapacitans, på bekostnad av en ökad induktans. Jag hittar tyvärr inte på den, men ska snoka i mitt arkiv!

Link to comment
Share on other sites

49 minutes ago, AlfaGTV said:

Jag är inte så övertygad att man kan hitta receptet för välljud i enbart mätresultat, men avvikelser som ger hörbara effekter är nog så spännade!

Det som @Anders65 är inne på som jag uppfattar det, är om man kan hitta några tydliga kopplingar mellan mätning och lyssning.

 

Återigen tror jag det blir helt avgörande att gruppera olika signalkabeltyper.

Huvudgrupper är kablar mellan slutsteg och högtalare, kablar mellan digitala källor eller försteg och slutsteg samt kablar mellan analoga källor och eq/stepup/försteg.

Men även inom varje sådan grupp skiljer det sig ganska avgörande för olika typer av källor och laster.

 

50 minutes ago, AlfaGTV said:

tonarmskablar

Där har man ett exempel.

Signalnivån skiljer en faktor 1000 och källimpedansen kan vara helt annorlunda jämfört med tex en dac.

 

Link to comment
Share on other sites

51 minutes ago, calle_jr said:

Det som @Anders65 är inne på som jag uppfattar det, är om man kan hitta några tydliga kopplingar mellan mätning och lyssning.

 

Återigen tror jag det blir helt avgörande att gruppera olika signalkabeltyper.

Huvudgrupper är kablar mellan slutsteg och högtalare, kablar mellan digitala källor eller försteg och slutsteg samt kablar mellan analoga källor och eq/stepup/försteg.

Men även inom varje sådan grupp skiljer det sig ganska avgörande för olika typer av källor och laster.

 

 

Precis, jag tänkte göra ett försök till att hitta några kopplingar mellan mätningar och lyssning. Jag ser redan nu att kompletterande mätningar kan avslöja egenskaper som man inte kan se med traditionella mätningar av resistans/kapacitans och induktans. Men en komplett bild av kopplingarna mellan mätningar och lyssning går givetvis inte att uppnå.

 

Delar helt åsikten om vikten av att gruppera kablar för olika signaltyper. Jag tänkte börja med högtalarkablar och sedan ta mig an signalkablar för analog audio av typen som ex sitter mellan DAC och försteg. Jag avgränsar mig till själva kabelns egenskaper även om det finns många andra faktorer som påverkar hur dessa egenskaper påverkar ljudet och upplevelsen.

Link to comment
Share on other sites

Att ta fram mätmetoder för att om möjligt identifiera förhållandevis mycket små nyanser som vi hör kräver ett lite annorlunda angreppsätt. Dessa små nyanser kan inte alltid mätas med mätutrustningen jag har på grund av dess begränsningar i distortion, upplösning i tid och nivå eller på grund av brus i tid (jitter) eller nivå. Så för att kunna detektera egenskaper som är för små för att mäta direkt så tar jag en hypotes. Jag "stretchar" sedan mätningen i tangentens riktning för att på så sätt multiplicera en egenskap som hypotesen säger borde finnas för att se om den kan stämma. Det finns naturligvis en risk att strechningen gör att jag ser andra egenskaper med som inte är relevanta i verligheten. Man får helt enkelt ta ett resonemang kring relevansen hos stretchningen för att minimera risken för felaktiga slutsatser. För att komma någonstans måste jag ofta förstora en potentiell egenskap med 10 eller ibland  än mer.

 

Exempel på stretchning är snabbare flanker än som finns i musik eller högre bandbredd på brus jag använder för mätningar än vad som motsvarar musik. 

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Anders65 said:

för att kunna detektera egenskaper som är för små för att mäta direkt så tar jag en hypotes. Jag "stretchar" sedan mätningen i tangentens riktning för att på så sätt multiplicera en egenskap som hypotesen säger borde finnas för att se om den kan stämma.

:clapping:

Mycket bra!

Hypoteser finns det gott om, men det är sällan de bestyrks på ett trovärdigt sätt.

Jag är kanske lite biaserad eftersom jag tänkte vi kunde gjort på liknande sätt med en nätdel. Men jag har inte kompetens att reda ut det själv.

 

Ser fram emot detta, och säg till om du behöver hjälp på nåt sätt.

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag kört korskorrelation med vitt brus på en bandbredd av 500 kHz. Skillnaderna i korrelation mot referensen (10 cm testkabel) ser vid diverse mätningar ut att vara i proportion med bandbredden på bruset. Vid 100 kHz bandbredd på bruset räcker inte mätutrustningen till för att mäta de då små skillnaderna. Eftersom jag begränsat bandbredden till 500 kHz så ser det inte ut som om Excalibur får det tidigare observerade problemet med ringningar. Med det i beaktande stämmer korskorrelations-mätningen bra överens med settle time. Något som kanske var väntat när man ser på det i efterhand. Men det styrker nog att resultaten är ganska trovärdiga. Två helt olika metoder för test av dynamiska egenskaper ger samma resultat (ungefär).

 

Tanken med korskorrelation och vitt brus är att se vilket fel en kabel introducerar med en dynamisk bandbreddsbegränsad signal. Musik är ju just en dynamisk bandbreddsbegränsad signal - om än med lägre bandbredd än jag testa med. Jag dock inte provat med käll- och last-impedanser som motsvarar verkligheten. Jag tror ändå att de relativa resultaten inte påverkas (i alla fall om impedanserna är resistiva - vilket dom inte är men ändå...). Man skulle kunna tycka att korskorrelation skulle kunna ge ett mått på kabelns transparens (eller transientegenskaper), även om jag än så länge inte vill dra för stora slutsatser. Resultaten säger inget om det ljudmässiga karaktären som kabeln kan bidra till. 

 

Ändrat "Felvärde" till Total Transient Distortion, TTD-500.

 

              50ns stigtid THD+N 200Hz - 19kHz Mät-BW 20 MHz
      Uppmätt Uppmätt     95% -> 100% 5mVpp (ref), 1kHz Vitt brus 500 kHz BW
Kabel Längd (m) F (kHz@ 0.5Vpp) Induktans (uH) Kapacitans (pF) uH/m pF/m Settle time THDN kabel, 50 ohm term Korrelation TTD-500
                     
Belden pureav OCC 2,03 2120 2,16 183 1,06 90 70ns 0,03% 99,961% −73,6 dB
Supra Sword Excalibur 2,04 2450 1,87 331 0,91 162 1300ns* 0,07% 99,912% −63,1 dB
Supra Sword Excalibur Skärm till kall jord 2,04 2450 1,87 540 0,91 265 1300ns* 0,01% 99,925% −64,9 dB
Zavfino Prima MkII 2,5 2090 2,19 564 0,87 226 80ns 0,10% 99,944% −68,4 dB
Supra Ply 3.4 2 2750 1,66 351 0,83 176 90ns 0,06% 99,914% −63,3 dB
                Referens 99,982% N/A
Link to comment
Share on other sites

Måste skriva ett par rader om Belden-kabeln som ser ut att vara väldigt bra enligt mätningarna. Kan Belden verkligen göra en bra kabel för audio? (tillverkas inte längre vad jag vet)

 

Det är en hybridkonstruktion med en solid isolerad mittledare av PCOCC med slät yta. Den är omgiven av 7st tunnare ledare av PCOCC varav en har slät yta och resterande har en yta liknande en gängad skruv. Mycket märkligt kan jag tycka. Isoleringen är av polyeten (ungefär samma elektriska isolationsegenskaper som PTFE, teflon). Manteln är av PVC.

 

Jag läste lite om kabeln på olika forum för något halvår sedan då flera tyckt att den lät väldigt bra. Jag hittade en rulle på ebay och gjorde ett par högtalarkablar. Tyvärr är ledararean väldigt underdimensionerad, men uppåt låter den riktigt bra. Ska ge den mer lyssningstid och jämföra den med Zavfino.

 

Belden PureAV PCOCC.pdf

Link to comment
Share on other sites

Hur ser dimensionerna ut mellan kablarna, t ex tjockleken på isolationen och minimum böjradie? Praktiskt blir man mer eller mindre begränsad i hur kabeln kan dras för att minimera störfälts inverkan. Det ser inte ut som så stora skillnader i traditionella parametrar som kapacitans och induktans. De kanske inte har någon meningsfull inverkan alls.

 

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, LPL said:

Väldigt intressant att följa även om det inte är solklart för mig hur du har kommit fram till "Korrelation" och "Felnivå".

Bra poäng - beskrivning saknas. Uppkopplingen för mätning av korskorrelation är väldigt enkel.  Man behöver en signalgenerator för vitt brus där man kan sätta bandbredden samt 2-kanals digitalt oscilloskop och tillhörande mjukvara för FFT och korskorrelation (Virtins Multiinstrument).

 

image.png.2eab7c8c73a5988f74211ecf4c476599.png

 

Metoden kan både användas för att mäta fördröjningen mellan två signaler och likheten mellan två signaler. Med vitt brus används cirkulär korskorrelation. Metoden använder FFT och är resultatet exakt lika får man teoretiskt värdet 1 eller 100% om man så vill. Säg att en kabel ger 99% vilket betyder en skillnad på 1% eller motsvarande -x dB där 0dB motsvarar ingen korrelation till referenssignalen. Skillnaden blir ett mått på hur mycket kabeln påverkar en specifik signal. Jag har valt att ange påverkan i dB. Precis som harmoniska övertoner anges i antal dB under en referensnivå så var min tanke att hitta något liknande sätt som går att relatera till avseende ljud och ex harmonisk distortion. Kallade det felvärde i brist på bättre namn. Transient-distortion kanske är bättre?

 

En tanke...

Ska man använda transient-distortion som ett mått på transparens måste man samtidigt veta över vilken bandbredd man mätt den. Tyvärr är den dock lite som THD. Man vet inte hur ljudet kommer att påverkas av en hög transient-distortion - precis samma sak gäller ju THD. Det beror ju på... Men när det gäller kablar borde man helt enkelt vilja ha en låg transient-distortion för så naturliga transienter som möjligt. Man skulle kunna kalla det Total Transient Distortion, TTD. Som mäts med korskorrelation med vitt brus över en viss bandbredd. Ex 500kHz eller 1MHz. Förhållandevis hög bandbredd behövs för att få tydliga skillnaden mellan olika mätobjekt/kablar med "standard instrument". En lösning på nödvändigheten att ange bandbredden är att kalla mätningen för TTD-500 för 500kHz bandbredd.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...