Jump to content

Fritt från rumsresonanser, länge leve dipolen!


Recommended Posts

1 minute ago, conan said:

Klart det bullrar i lådan. Det sitter ju en högtalare och pumpar luft där inne. Resonanser i lådmaterialet kan man ju mäta också, eller bygga lådan i tjock betong.

Ja, okay, då är vi två (och förhoppningsvis fler) överens om att det bullrar där inne.

Så, hur hindrar membranet att bullret läcker ut genom detsamma?

Lådan fixar det ju hyfsat väl, men fixar membranet det lika effektivt?

Link to comment
Share on other sites

Vad jag förstår vill man skapa en återkoppling mellan lådans luftvolym och elementet så att det får det lite tuffare att flytta luften vid toppar i elementets frekvenskurva.

 

Ja, man får väl fixa högtalarkoner av extremt starkt, lätt och resonansfritt material. Har man inte koll på olinjäriteterna hos elementet är man illa ut och kommer introducera frekvenskomponenter vid andra frekvenser. Men jag är rätt säker på att detta är välkänt och mäts upp med spektrumanalys på den design man har valt.

 

Eller som Walker gjorde .. skicka in en perfekt fyrkantvåg. Den ska se perfekt ut vid lyssningsplatsen också. Gör man så är det inte bara frekvensgång man tar med sig utan också tidsaspekten.

Link to comment
Share on other sites

33 minutes ago, Strmbrg said:

Så, hur hindrar membranet att bullret läcker ut genom detsamma?

Jag förstår inte skillnaden mot andra typer av membran? Om du sätter dig bakom dina Maggiesar och slår på kastruller, kommer inte din hustru på lyssningsplats att höra detta då?

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, AlfaGTV said:

Jag förstår inte skillnaden mot andra typer av membran? Om du sätter dig bakom dina Maggiesar och slår på kastruller, kommer inte din hustru på lyssningsplats att höra detta då?

Membranet är ju lufttätt ? Inget läcker ut. Men membranet kommer göra sitt bästa att dämpa energin, särskilt när ljudvågorna i lådan går i motfas ... och förstärka i medfas.

 

Nu vet jag ju att mina ESL:er har några hål i membranen och där lär det läcka ut en del, några ppm kanske.

Link to comment
Share on other sites

Det går utmärkt att "prata igenom" elektrostatelement och det gör ingen skillnad som jag kan märka om man spelar musik samtidigt. Jag tror att "vanliga" högtalarelement kanske dämpar aningen mer men inte mycket.  Dämpningen av membranet sker normalt genom kortslutning av mot-emk men givet den låga verkningsgraden är det bara en bråkdel av rörelsen som dämpas. Utöver det så går nog mycket ljud rakt igenom konen också så klangen i lådan som kommer ut i försenad version lär inte vara försumbar.

 

Link to comment
Share on other sites

Håller med MatsT. Lagen om superposition gäller i den enklaste av modeller. Nu är ju en högtalare inte linjär utan bara mestadels linjär med olinjära inslag. Det betyder att signalenergi i luften som kommer tillbaka inifrån lådan blir förvanskad när den interagerar med elementet och transmitteras på andra sidan av konen.

 

Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Strmbrg said:

Mja, jag syftar inte på luftläckage.

Ok.

I så fall kan du kanske läsa den andra meningen i samma inlägg som jag har skrivit några gånger.

Det du kallar för "buller" klassas normalt som nyttosignal.

 

 

9 hours ago, MatsT said:

Utöver det så går nog mycket ljud rakt igenom konen också så klangen i lådan som kommer ut i försenad version lär inte vara försumbar.

 

9 hours ago, conan said:

Lagen om superposition gäller i den enklaste av modeller. Nu är ju en högtalare inte linjär utan bara mestadels linjär med olinjära inslag.

Javisst. För exemplet några inlägg upp är det tex den gröna kurvan minus motsvarande kurva för samma driver i öppen baffel.

 

Detta är mycket väl definierat. Om jag bara förstod mer precis vad som efterfrågas.

 

Om man skulle kalla allt som avviker från en punktkälla i det fria för buller så blir det ingen lätt diskussion.

Kan någon förklara frågeställningen?

Är frågan hur frekvensgång (magnitud och fas) ser ut för driver i öppen baffel kontra samma driver i kabinett (med och utan port)?

 

 

11 hours ago, conan said:

Resonanser i lådmaterialet kan man ju mäta också

Även detta är beräkningsbart med godtycklig noggrannhet idag.

Exempel från två alternativa kabinettväggar;

 

image.png

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag skrev tidigare att jag inte ämnar delta vidare i denna tråd. Det bröts med detta inlägg...

Vi har olika uppfattning och resonerar förmodligen inte riktigt om samma saker heller.

Det är inte jätteviktigt för mig att övertyga er andra. 🙂

 

Link to comment
Share on other sites

 

Jag har läst alla dina inlägg igen i denna tråd @Strmbrg.

Om man i stället för en mikrofon stoppar in en liten högtalare genom porten på en basreflex och spelar toner med den, så kommer man höra dessa toner från lyssningsplats.

Dessa toner låter inte likadant som om man spelar med den lilla högtalaren i det fria eftersom de ska fortplanta sig genom membranet och membranmaterialet kommer dämpa olika toner i olika grad.

 

Är det så du menar?

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, calle_jr said:

 

Jag har läst alla dina inlägg igen i denna tråd @Strmbrg.

Om man i stället för en mikrofon stoppar in en liten högtalare genom porten på en basreflex och spelar toner med den, så kommer man höra dessa toner från lyssningsplats.

Dessa toner låter inte likadant som om man spelar med den lilla högtalaren i det fria eftersom de ska fortplanta sig genom membranet och membranmaterialet kommer dämpa olika toner i olika grad.

 

Är det så du menar?

 

Fan, jag kan inte hålla mig borta från den här tråden... 😄

Jag har inte tänkt i de banorna du beskriver. Du skrev emellertid tidigare att det jag kallar "buller" är att betrakta som nyttosignal.

Om du med nyttosignal menar signal som man vill höra, så, varför försöker man i så fall dämpa bort den?

På sätt och vis funkar ju en lådhögtalare och en öppen baffel likadant. Alltså, ur vissa aspekter. Åtminstone ur aspekten att det i bägge fallen skickas en signal även bakåt från membranets baksida. I den öppna baffelns fall, så är löptid och diffusion betydligt större för bakåtsignalen än i lådans fall. Med diffusion här åsyftar jag att energin sprids över en ganska stor yta innan reflexion sker. Energin per ytenhet är liten och ytan stor samt "avlägsen".

Lyssnar man inne i en högtalarlåda så låter det avsevärt annorlunda än då man lyssnar utanför den. De många, polyriktade, tidiga och energirika reflexionerna inne i lådan renderar i en interfererad tonkurva. En del av inne-i-lådan-ljudet absorberas av dämpmaterial, en mycket liten del exciterar lådytorna i form av hel- och partialsvängningar. En annan del av inne-i-lådan-ljudet passerar ut tämligen odämpat genom membranet. Att ett membran är gott dämpat avser ju dess förmåga att inte bryta upp i partialsvängningar, återta kantreflexer etcetera. Detta är inte samma sak som att membranet är ljudtätt, även om dess egenskaper renderar i ytterligare en tonkurve-förändringsfaktor då inne-i-lådan-ljudet passerat membranet.

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Strmbrg said:

varför försöker man i så fall dämpa bort den?

Jag vet inte var du har fått det ifrån att man försöker dämpa bort den.

Om du menar de gram av dämpull man lägger i lådan så är det inte ett försök att dämpa bort ljudtrycket. Det är en finjustering av den akustiska impedansen för aktuellt membran och kabinett. Drivern har ju en komplians och luftmassan har en komplians, dessa samverkar. För att styra den totala impedansen kompletterar man med mer eller mindre ull så att kvarvarande luftvolym motsvarar en lämplig komplians. Man skulle faktiskt lika gärna kunna skruva på kompliansen i drivern.

 

 

9 hours ago, Strmbrg said:

På sätt och vis funkar ju en lådhögtalare och en öppen baffel likadant. Alltså, ur vissa aspekter. Åtminstone ur aspekten att det i bägge fallen skickas en signal även bakåt från membranets baksida. I den öppna baffelns fall, så är löptid och diffusion betydligt större för bakåtsignalen än i lådans fall. Med diffusion här åsyftar jag att energin sprids över en ganska stor yta innan reflexion sker. Energin per ytenhet är liten och ytan stor samt "avlägsen".

Ett membran sägs stråla när det pulserar längs sin axel. Likt en kolv i en motor trycks luftmolekylerna framför och bakom kolven ihop och skapar ljudvågor. Ju mindre luftkammare, desto högre tryck, men desto mer kraft erfodras för förflyttning.

 

 

 

9 hours ago, Strmbrg said:

Lyssnar man inne i en högtalarlåda så låter det avsevärt annorlunda än då man lyssnar utanför den. De många, polyriktade, tidiga och energirika reflexionerna inne i lådan renderar i en interfererad tonkurva. En del av inne-i-lådan-ljudet absorberas av dämpmaterial, en mycket liten del exciterar lådytorna i form av hel- och partialsvängningar. En annan del av inne-i-lådan-ljudet passerar ut tämligen odämpat genom membranet. Att ett membran är gott dämpat avser ju dess förmåga att inte bryta upp i partialsvängningar, återta kantreflexer etcetera. Detta är inte samma sak som att membranet är ljudtätt, även om dess egenskaper renderar i ytterligare en tonkurve-förändringsfaktor då inne-i-lådan-ljudet passerat membranet.

 

Det är så mycket konstigheter i den texten att den är nästan omöjlig att förstå. Det blir ännu svårare när du har en helt egen nomenklatur, som gör att man inte vet om du menar det du skriver eller du menar nåt annat.

"Ett gott dämpat membran" bryter inte upp "partialsvängningar". Membranets geometri, massa och styvhet är vad som ger beteendet och syftar till att skjuta upp membranresonanser i frekvens. Däremot finns en grundresonans i upphängningen som dämpas.

Strunt samma, ingen har sagt att membranet är "ljudtätt", men de egenskaper man gett membranet för att det ska bli optimalt som kolv gör att "inne-i-lådan-ljudet" dämpas som vilken skiljevägg som helst.

 

 

 

 

Edit:

Jag tolkar det som att du vill förmedla två saker;
 

  1. Luftljud i kabinettet strålar ut genom membranet och beroende på membranets beskaffenhet dämpas detta ljud i likhet med vilken luftljudsisolering som helst, dvs med ändrad tonkurva. 
  2. Utstrålning i kabinettet ("bakåtsignal" ger "inne-i-lådan-ljud") ger en annan tonkurva än utstrålning framåt. 


Båda dessa är korrekta slutsatser, men vad jag förstår är det fortfarande inte detta du menar :blackeye:

 

Edited by calle_jr
tillägg
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Strmbrg said:

I den öppna baffelns fall, så är löptid och diffusion betydligt större för bakåtsignalen än i lådans fall.

 

Löptiden för reflexerna på baksidan innan de tar sig ut är avgörande för hur stor påverkan de har på ljudet. Jag propagerar alltid för att ha stort avstånd bakom dipolhögtalare och förutom att det ger jämnare basrespons så blir också reflexerna mindre störande och lättare att ta hand om så att de rent av bara blir efterklang.

 

Jag byggde en del med transmission line i min ungdom och en egenskap som jag uppskattade var den relativa friheten från resonansljud inifrån lådan för lite högre frekvenser. Det är inte så lätt att se i mätningar och därför är det lätt att glömma bort att man kan få hörbar färgning av ljud inifrån lådan. Det är däremot lätt att höra om man plockar ut högtalarelementet och pratar nära öppningen.

 

Det som tråden handlade om initialt är något helt annat och det är däremot lätt att mäta upp att det blir stående vågor i mindre utsträckning från dipoler.

 

3 minutes ago, calle_jr said:

Om du menar de gram av dämpull man lägger i lådan så är det inte ett försök att dämpa bort ljudtrycket. Det är en finjustering av den akustiska impedansen för aktuellt membran och kabinett.

 

Det är 2 olika diskussioner. I basen fungerar det som ovan men om man även kör högre frekvenser i elementet får man andra fenomen i lådan som inte påverkar avstämning och mekaniskt beteende men däremot kan ge störande färgning. Det är när våglängderna blir kortare än låddimensionen som det uppträder och beror förstås en del på lådstorlek men det är normalt i kHz-området i alla fall.

 

 

Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, MatsT said:

Det är 2 olika diskussioner. I basen fungerar det som ovan men om man även kör högre frekvenser i elementet får man andra fenomen i lådan som inte påverkar avstämning och mekaniskt beteende men däremot kan ge störande färgning. Det är när våglängderna blir kortare än låddimensionen som det uppträder och beror förstås en del på lådstorlek men det är normalt i kHz-området i alla fall.

Ja, tack.

Jag vill minnas ett förhållande när våglängden blir mindre än 1/8 av kabinettmått.

Allt förekommer inom högtalare, men normalt delar man en driver över piston range, och man kan välja kabinettmått därefter.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kan tänka mig att vi som Calle nämner får ett kommunikationsbekymmer i resonemang som detta. Jag tar på mig en del av den skulden. Jag är nämligen inte alls särskilt djupt påläst kring högtalarkonstruktion, akustik och elektronik, vilket med stor sannolikhet framgår. Detta sagt i "absoluta tal" och inte enbart i relation till er som är djupt pålästa.

Det innebär tyvärr mer eller mindre märkliga och svårbegripliga formuleringar, enär jag är osäker på de vedertagna begrepp man kan läsa sig till.

 

Jag försöker emellertid kompensera den rudimentära kunskapen med ett kanske lite friare tänkande kring det hela än den djupt påläste möjligen gör. Det blir därför - på gott och ont - mycket "varför-och-men-resonerande" istället för "så-här-ligger-det-till-styrt" tänkande.

 

Såvitt jag kan bedöma av trådinläggen så är det väl egentligen bara Mats som är lite förstående och mottaglig för vad jag tänker på, av dem som deltar i diskussionen.

 

PS

En baksida av djup pålästhet kan ju vara att det blir lite väl mycket "copy-paste", dvs samma etablerade saker förs mer eller mindre bara vidare från individ till individ.

Det betyder självklart inte att pålästhet är fel. Pålästhet är rimligen till allra största delen mycket nödvändigt och bra!

Det betyder naturligtvis inte heller att det vedertagna och vetenskapliga som förs vidare är fel. 

Men det kanske betyder att nyfikenheten på andra aspekter, både galna och relevanta sådana inte uppstår.

Det blir snarare finslipning av etablerade sanningar än nytänkande och nya infallsvinklar.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Strmbrg said:

En baksida av djup pålästhet kan ju vara att det blir lite väl mycket "copy-paste", dvs samma etablerade saker förs mer eller mindre bara vidare från individ till individ.

Branschen som helhet innehåller mycket copy och paste liksom t ex bil- och byggbranschen. Utveckling bygger på tidigare landvinningar som förfinas hela tiden som ibland drar in på helt andra vägar som t ex Quads och dina högtalare. Ett annat exempel är plasmadiskanter. Rent allmänt sett är de bästa lösningarna konstruerade av pålästa personer. Jag tror också att de är de mest nyfikna på olika och bättre annorlunda lösningar. Bra exempel på sådana personer har vi flera av här på forumet varav MatsT och Calle_jr är två av dem. 
 

Det är nog vi ”vanliga opålästa” hifikonsumenter som främst går på traditionella lösningar och påverkas mest av marknadskommunikationens påståenden som för den initierade upplevs som mer tvivelaktiga och ifrågasätter gärna.

Link to comment
Share on other sites

Håller delvis med.

För min egen del är det dock fråga om grund och fragmentarisk pålästhet kombinerat med ett mått av ifrågasättande samt mer eller mindre lyckade försök att tänka i udda banor.

Link to comment
Share on other sites

Tankar i udda banor kan ju vara intressanta. Flera användare har startat egna trådar som nästan utvecklats till bloggar om allt möjligt. Och det är väl OK och ibland riktigt trevligt. När man förstått hur en sådan tråd utvecklats är det upp till en själv att avgöra om man vill följa den tråden/”bloggen”. 
 

Men detta är ju ett hifi/musikforum och där vill jag helst läsa trådar som avhandlar detta och är intressanta för mig. Kan ibland rent av göra inlägg. Dock undviker jag t ex helt forumet Nostalgi & Off topic. 
 

Mitt tips är att man startar trådar med udda tankar i forumet Nostalgi & Off topic eller håller sig i en egen tråd med alla udda tankar i stället för att starta massor av nya trådar som kanske inte går att förstå meningen med, alltid... Ironi och dubbeltydigheter kan leda till missförstånd och dålig stämning. Läsaren är ju nyfiken och tar för givet att en ny tråd innebär att något nytt, viktigt finns att förmedla eller fråga om. Då blir ju ambitionen av sakkunnig att lämna korrekta och utförliga svar och det blir inte kul om detta inte finns beredskap att ta till sig från trådskrivaren. Man seglar kanske i stället iväg i metadiskussioner.
 

.....mina tankar efter att försökt följa denna och vissa andra trådar...

 

/ Ulf 

Link to comment
Share on other sites

Håller delvis med här också. Både avsändare och mottagare påverkar resultatet av kommunikationen.

Både avsändare och mottagare har dessutom ett eget ansvar att inte fara med medvetna eller illvilliga osanningar respektive att inte ta allt som skrivs för givet.

Det kan bli knivigt om självcensuren - eller någon annan - skall avgöra om ens tråd skall placeras i den sakliga eller den ”flummigare” delen av forumet.

 

PS och möjligen lite bort från grundfrågan:

Jag har i andra diskussionssammanhang irriterat/stört andra, då de tycker att jag startar alldeles ”för många” trådar.

Undrar då vad som är ”lagom många”.

Link to comment
Share on other sites

 

För min del tycker jag att det är viktigt med balans.

 

Vem som helst får tycka hur som helst om vad som helst, men då får man också vara beredd på att få det ifrågasatt.

Om man tycker att hifikomponent XX är skit och underbygger det med argument som är obegripliga eller ogrundade så kommer man få kritik som ett brev på posten.

Om man anser att Beranek, Klippel, Leach, Thorborg och Thiele inte kunde tänka utanför boxen, så vill jag avkräva att man också tar ett steg innanför boxen stundtals. Jag gillar inte när man bagatelliserar vad som krävs för att vara på den nivån.

 

Jag störs inte av några trådars innehåll. Har det inte dröjt lite väl länge nu sedan förra kabeltråden?

 

En fråga som bekymrar mig mer än ni anar är de medlemmar som undviker skriva för att de inte vill få kritik.

Jag vet inte om det finns någon bra lösning på det.

Det bästa brukar vara att medlemmar hjälps åt, skilja på sak och person, och även här tror jag mycket på att skapa balans. 

 

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, ulfsan said:

Flera användare har startat egna trådar som nästan utvecklats till bloggar om allt möjligt. Och det är väl OK och ibland riktigt trevligt.

Känner mig lite träffad, kanske obefogat? Men om det är så så har jag inga problem med att personer inte tycker som jag. Hoppas att min tråd är lite åt det trevligare hållet och får fortsätta att leva vidare så som jag önskar få  berätta om vardagen och mina år på jorden, med eller utan hifi.

5 hours ago, ulfsan said:

När man förstått hur en sådan tråd utvecklats är det upp till en själv att avgöra om man vill följa den tråden

Precis så gör jag också

5 hours ago, ulfsan said:

Men detta är ju ett hifi/musikforum och där vill jag helst läsa trådar som avhandlar detta och är intressanta för mig

Det är ju bara att läsa där, ser inga problem med att man gör så

5 hours ago, ulfsan said:

Kan ibland rent av göra inlägg.

Trevligt och håller forumet vid liv

5 hours ago, ulfsan said:

Dock undviker jag t ex helt forumet Nostalgi & Off topic

Synd för där finns det bl a en hel del matnyttigt

5 hours ago, ulfsan said:

.....mina tankar efter att försökt följa denna och vissa andra trådar...

Bra inlägg som kanske får andra än jag att fundera på hur man tänker och gör.

 

Själv är jag för yttrandefriheten och så länge den hålls på den nivå som reglerna medger, moderatorerna här på Euphonia gör ett bra jobb och vi andra oxå.

@ulfsan detta är inget försvarstal eller en diss av ditt inlägg utan en reflektion från min sida. Kanske t o m OT, ber om ursäkt för det isf.

 

/byZan

 

 

Link to comment
Share on other sites

24 minutes ago, byZan said:

Känner mig lite träffad, kanske obefogat? Men om det är så så har jag inga problem med att personer inte tycker som jag. Hoppas att min tråd är lite åt det trevligare hållet och får fortsätta att leva vidare så som jag önskar få  berätta om vardagen och mina år på jorden, med eller utan hifi.

 


Din tråd är en sådan tråd som liknar en blogg, det stämmer... men jag följer den gärna, så känn dig inte ”träffad” 😉. Den funkar precis så som jag tycker känns bra. Jag läser när jag vill och går in med kommentarer ibland. Men den stora fördelen är att det är just i den tråden dina tankar kommer. Dessutom naturligtvis när du gör inlägg i andras trådar. Så ska det väl vara, menar jag! 
 

Det som kan bli jobbigt är när minsta tanke man har leder till EN NY tråd - det var vad jag ville få fram. Och det handlar inte om att jag tycker yttrandefriheten ska begränsas. Men ibland kan det vara bra att fundera själv....

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

On 2021-04-19 at 09:34, Hasse said:

Ja med rena dipolbasar blir det ju en annan sak.

Kan dock inte komma på någon 

”hel” dipol, förutom hybrider, som går så lågt.


Nej dom växer väll inte på träd precis. 
Mina är av egenkonstruktion. 😊

Link to comment
Share on other sites

Vi är som ett samhälle i stort. Vi tänker olika, reagerar olika och hänger upp oss på olika saker och prioriterar olika. @Strmbrg har lite kluriga och lite udda funderingar ibland. Det ser jag inga större bekymmer med. Kan vi bara hålla en god ton och skilja på sak och person och undvika peka finger så är det väl ok. Det går ju undvika läsa de sidor som inte tilltalar en.

 

Om något bekymrar mig så är det det @calle_jr är inne på, att det finns medlemmar som undviker att skriva för att vi är för mycket ”high-end”-fokuserade ibland. Det är en anledning till att jag kan reagera lite extra när den digitala tekniken dissas för hårt. Det kan bli som en käftsmäll mot de som knappt känner till något annat eller att man måste betala 50-60,000 eller mer för att få en bra skivspelare. Hur adekvat är då vårt forum för den med en budget på mindre än hälften?

 

Jag är av den åsikten att det finns optimeringar att göra inom alla prisklasser. Om man har 30,000 att spendera för en komplett anläggning så är det som gäller för den personen och även på den prisnivån hade det varit intressant att få igång konstruktiva trådar. Av den äldre skaran här på forumet startade vi på betydligt lägre prisnivåer än så, även efter justering av penningvärde. Så du som har funderingar på att köpa din första anläggning med begränsad budget är mycket välkommen med att starta en tråd i ämnet. Jag är helt säker på att det finns flera som läser vårt forum som står i samma situation. Jag får en del pm med såna frågor. Det hade varit roligare att ha diskussion om detta i våra trådar.

Link to comment
Share on other sites

Att lådhögtalare skulle vara skit är åtminstone inget jag påstår.

Så jag förmodar att Calle syftar på någon annans uttalanden om något annat.

Jag försöker föra resonemang och dela med mig av - emellanåt rätt udda och kanske galna - funderingar, men risken finns såklart att det miss- eller övertolkas. 

Jag har tyvärr erfarenheter från många olika forum, om vitt skilda saker, där det överreageras och feltolkas. 

Det ligger nog dessvärre i den här kommunikationsformens natur att sådant uppstår.

Link to comment
Share on other sites

On 2021-04-21 at 10:27, conan said:

Membranet är ju lufttätt ? Inget läcker ut.

Ja, det är nog mer eller mindre lufttätt. Vissa pappersmembran tex, kanske har ett visst mått av läckage, men i högtalarsammanhang har nog inte det läckaget någon betydelse. Det vill säga - membranet släpper knappast igenom gas (luft) under de omständigheter det befinner sig.

 

Frågor för eftertanke (snarare än reflexmässiga snabba svar):
Men är membranet ljudtätt? Är membranet lika ljudtätt som lådan i övrigt? Är membranet ens i närheten av att vara lika ljudtätt som lådan i övrigt? 
Hur högt upp i frekvens matar delningsfiltret elementet? Skapas det övertoner inuti lådan? Vad händer med dessa? Är membranet ljudtätt för dessa?


 

Link to comment
Share on other sites

On 2021-04-18 at 09:14, Strmbrg said:

Alltså, dipolerna jag har är inte saliggörande. De elimininerar inte rumsresonanser, men de minskar dem på ett enkelt sätt.

Hur mycket de minskar dem mätmässigt vet jag inte. Det bryr jag mig egentligen inte så mycket om heller.

Det väsentliga är att metoden fungerar i så måtto att det blir lätt att fokusera på musiken när distraktionen orsakad av rumspåverkan är låg.

Rubrikens "Fritt från rumsresonanser" är lite överdriven såklart. Däremot är det fritt från distraherande/störande resonanser. Det är det väsentliga i ett upplevelsebaserat perspektiv.

Som före detta dipolare håller jag med. Med mina maggisar upplevde jag att många saker normala högtalare är behäftade med, läs störningar bla aktivering av rumsnoder, var mycket mindre påtagliga. Dock fanns de där i mindre skala och andra problem. Men dessa är man inte riktigt medveten om när man själv lyssnar på dipoler. Som med alla principer blir man lite hemmablind för nackdelarna och hjärnan väljer/lär bort dessa tillkortakommanden. Det är ju iof trevligt.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Adagio said:

Som före detta dipolare håller jag med. Med mina maggisar upplevde jag att många saker normala högtalare är behäftade med, läs störningar bla aktivering av rumsnoder, var mycket mindre påtagliga. Dock fanns de där i mindre skala och andra problem. Men dessa är man inte riktigt medveten om när man själv lyssnar på dipoler. Som med alla principer blir man lite hemmablind för nackdelarna och hjärnan väljer/lär bort dessa tillkortakommanden. Det är ju iof trevligt.

Ja! Det mesta (allt kanske) är nog kompromisser. Inte minst då högtalarlösningar. Jag har alltid varit tvivlande inför påstådd kompromisslöshet.

En dipol är självklart inte kompromisslös. 
Så, vilka nackdelar upplever du med ditt "dipolande"?

Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Strmbrg said:

Ja! Det mesta (allt kanske) är nog kompromisser. Inte minst då högtalarlösningar. Jag har alltid varit tvivlande inför påstådd kompromisslöshet.

En dipol är självklart inte kompromisslös. 
Så, vilka nackdelar upplever du med ditt "dipolande"?

Så här i efterhand: en viss avsaknad av substans i alla register men framför allt i basen. De presterar ju en grym luftighet, de briljerar på anslag men de levererar ingen äkta tyngd efter anslaget. Om jag jämför med mina Avantgarder så är det som om Maggisarna känns som att daska till en badboll med handflatan eller handkanten. Dvs ett djäkla drag från ingenstans som sedan mattas av relativt snabbt. Oerhört lätt och snabbt. Mina avatgarder är mer som ett snytnävslag i en volleyboll. Dvs aningens trögare men ändå extremt snabbt o lätt , men den behåller momentum och kraft samt fart hela vägen. En vanlig högtalare är mer som i bästa fall en handboll ofta som en basketboll och i sämsta fall medicinboll, så upplever iaf jag anlaget och det momentum som uppstår. 

Sen är ju basen faktiskt endemisk hur man än vänder o vrider på detta. Det kan som i mitt fall åtgärdas med två st bra subwoofers, jag valde REL T7i med gott resultat. Förutom dettta? I min värld är ett par Maggies 3.7/3.7i det bästa valet under 100K, kan på många vis mäta sig med dubbelt så dyra högtalare. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...