Jump to content

Vilka strömkablar använder du i ditt primära system?


LPL
 Share

Recommended Posts

Hej

 

På denna tråd ställs frågan ”Vilka strömkablar använder du i ditt primära system?”

Sedan frågorna ”Vad var det som gjorde att du valde just den strömkabeln/kablarna?”  och ”Hur skulle du beskriva ljudkaraktären på strömkabeln?”

 

  1. Om ni matade er anläggning med en ”perfekt” sinusspänning utan någon kurvförvrängning skulle det då vara mindre eller ingen skillnad mellan vilka strömkablar som användes?
  2. Finns andra skäl än det som tas upp i punkten 1, som påverkar skillnaden mellan olika strömkablar, d.v.s. vilka strömkablar som man föredrar?
Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, CommonMode said:
  1. Om ni matade er anläggning med en ”perfekt” sinusspänning utan någon kurvförvrängning skulle det då vara mindre eller ingen skillnad mellan vilka strömkablar som användes?

@CommonMode Jag kan bara svara för min del och jag får mest effekt då jag byter ut kabeln mellan vägguttaget och strömrenare. Sedan kabeln mellan strömrenare och försteg. Personligen är jag rätt tveksam till att "perfekt" sinus på nätspänningen i sig löser alla problem. Jag har provat regenererare med perfekt sinus men inte testat olika kablar före och efter regenereraren. Kanske @byZan, @calm som har PowerPlants eller någon annan kan säga något om behovet av bra strömkablar minskade.

 

14 hours ago, CommonMode said:
  1. Finns andra skäl än det som tas upp i punkten 1, som påverkar skillnaden mellan olika strömkablar, d.v.s. vilka strömkablar som man föredrar?

Det finns väl många faktorer som påverkar oss i valet av olika produkter och urvalsprocessen kan nog se ganska olika ut.

 

Lite överdrivet kanske men en del vill ha samma fabrikat genomgående på alla kablar oavsett kabeltyp, någon prioriterar en mer följsam kabel som faktiskt går att klämma in i skåpet, någon vill ha en ordentlig skärm så den strålar så lite som möjligt, någon vill ha folieskärmad kabel som är mer immun mot EMI/RFI, vissa vill gärna ha solida ledare, vissa kanske går mer på andras rekommendationer, vissa ska ha det bästa oavsett pris och vissa är nöjd med vilken kabel som helst:)

Link to comment
Share on other sites

@LPL

Egentligen kände jag inget behov av att byta mina befintliga nätkablar i samband med att jag skaffade min Powerplant. Syftet var egentligen tre, att få ned THD och minsta inimpedansen som jag förstår har betydelse i sammanhanget, samt att skapa ett gemensamt jordplan i stjärnjordningen som  Powerplanten bidrar med.

På matningssidan har jag en dedikerad lina fram till ett Furutech-uttag som via en egenbyggd grov Furutech 6 mm2 kabel matar Powerplanten. Vill undvika allt som kan påverka  i fråga om effektbegränsningar. Efter Powerplanten har jag min tidigare uppsättning av nätkablar. ASR:s egna skärmade nätkablar, samt Nordost Vishny mestadels men också Wireworld, samt en egentillverkad kabel på Furutech-komponenter. Nästan genomgående har jag Furutech-kontakter i rodium. På det stora hela efter lång tids bruk av Powerplanten så är effekten en mindre diskant-nervositet, bättre klarhet, lugnare bakgrund och därmed en möjlig bättre 3-D känsla med svärta. Men ett är klart att strömmen inte varierar i kvalitet längre över dygnet eller mellan arbetsdagar och helger, då jag bor mitt i stan med allt vad det innebär av störningar. Det är väl den största vinsten som jag ser det.

Nu kan jag säga att vad gäller strömförsörjningen i stort i anläggningen så är den av mycket god kvalitet genom ASR:s separata nätdelar på slutstegsdelen och batteridrift på förstegsdel och Riaa. Samt att jag bytt till ett Paul Hynes LPSU till EE-switchen och det digitala nätverket. Funderar på att uppgradera spänningsmatningen till routern, då den digitala nätburna delen inte riktigt lever upp till övriga, MSB samt analoga källorna vinyl och band.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, LPL said:

Jag har provat regenererare med perfekt sinus men inte testat olika kablar före och efter regenereraren. Kanske @byZan, @calm som har PowerPlants eller någon annan kan säga något om behovet av bra strömkablar minskade.

Jag kommer ihåg att det var skillnad på kablar och kablar när jag testade dessa för många år sedan. Jag kör sedan lång tid tillbaka med Furutech’s ”bästa” strömkablar på lösmeter genomgående och det innan jag skaffade P10/P20. Efter det har jag inte testat ”bättre” strömkablar, så jag kan inte säga vad sker före eller efter P10/P20 med andra kablar. Jag är och har varit fullt nöjd med valet av kablar och vill inte heller gå vidare med att byta/testa, så det får bli någon annan som får svara på frågan vad som sker med andra kablar, om var en ”bättre" kabel skulle sitta eller om det inte är någon skillnad? Men PS Audio’s P10 och P20 gjorde iaf skillnad som för mig legaliserade ett införskaffande.

 

/byZan

Link to comment
Share on other sites

Jag kan lägga till att ASR:s originalkablar testades mot Nordost Vishny och de förstnämnda var mer anpassade till förstärkaren. Bedömer att ASR:s konstruktör Friedrich Schäfer lagt stor möda vid strömförsörjningen som blivit lite av ASR:s adelsmärke. Men kablarna är av två slag, men båda skärmade. En smalare typ förser batterierna med laddning och har alltså ingen direkt koppling till förstärkarens batteridrivna förstegsdelar. Sedan grövre skärmade kablar till effekstegens nätdelar, samt kontakthandske med grov kabel som sammankopplar förstärkardelen med respektive nätdel. Bedömer att kabelarean är minst 2,5 mm2 per singelkabel.

 

Har en liknande lösning i motordriften till min Clearaudio som tar in 240 V AC till en likriktare (medicinsk grad SMPSU) som omformar till 40 V DC som i sin tur regenererar 240 V AC till AC-motorn med touchometerstyrning för exakt varvtal.  Här är inga speciellt uppgraderade nätkablar involverade utan vanliga ÖL-flex-typ.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Det är klart att man höjer ribban med en bra kabel från vägguttag till fördelare/strömrenare men sedan är det fråga om anpassning eftersom elektroniken läser den kabel som är närmast. Min erfarenhet är att det är stor skillnad mellan digitalt och analogt, rör och transistorer, klass A eller A/B eller D. En ren sinustorn ersätter inte bättre kablar men den kan göra det lättare att hitta rätt anpassning. Vi kan påverka det som är närmast, näst närmast, näst näst närmast men inte vad som händer bortom elskåpet.....

Link to comment
Share on other sites

Ifall vi hade pratat om transmissionsledningar skulle en "bättre kabel" kunnat förstöra signalöverföringen helt. Nu är det ju inte RF det handlar om, men kabeltillverkare pratar gärna i sådana termer.

 

Man bör tänka tanken vad som sitter i väggarna (fysiskt) och inte av okunskap välja kablar som är i motsats till dessa EKK i VP-rör med viss dragning i vägg/tak eller vad det nu kan vara.

Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, conan said:

skulle en "bättre kabel" kunnat förstöra signalöverföringen helt.

eller kanske rättar till. EKK funkar till anläggningen om man nu skulle vara orolig 

 

19 hours ago, conan said:

och inte av okunskap välja kablar som är i motsats till dessa EKK

 

vore intressant om du kunde utveckla lite. I motsats till vad?

Link to comment
Share on other sites

Jag tänker på signaler i RF området som ofta dyker upp som argument för nätkablar för audio. Om man nu ska göra det korrekt är man ute efter impedansanpassning mellan en kabel (EKK) och en annan kabel (Special). Använder man en 100 ohm kabel till en 150 ohm kabel får man problem i RF-området. Det talas inte så mycket om det. Detta har kanske ingen betydelse?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
On 2021-06-01 at 11:51, conan said:

Jag tänker på signaler i RF området som ofta dyker upp som argument för nätkablar för audio. Om man nu ska göra det korrekt är man ute efter impedansanpassning mellan en kabel (EKK) och en annan kabel (Special). Använder man en 100 ohm kabel till en 150 ohm kabel får man problem i RF-området. Det talas inte så mycket om det. Detta har kanske ingen betydelse?

Hej conan

 

Kort svar på ett stort ämne

 

De EMC filter som sätts in i elapparater, anslutna till elnäten, har den funktionen att hindra att ledningsbundna störningar som alstras i elapparater, använder elnäten som antenner RF området (0.15–30 MHz).

 

Genom filtren försvårar man allså att signaler i RF området hamnar i ”nätkablar för audio” och förs vidare ut i elsystemen.

 

EMC-filtren är impedansmässigt anpassade för 50 ohm i ”nätimpedans” Hur man mäter EMC- filter kan vi tex läsa här; “How does the EMC Filter work?”

“The insertion loss is a measure of the efficiency of filter. The test procedure used to measure insertion loss was updated in the IEC publication CISPR 17 in 2011 and was published as the EN 55017 standard. Generator output impedance Z0 and filter load Z2 is 50 Ohm.”

https://www.soselectronic.com/articles/schurter/how-does-the-emc-filter-work-2164

 

Du skriver “Om man nu ska göra det korrekt är man ute efter impedansanpassning mellan en kabel (EKK) och en annan kabel (Special).

 

Vid EMC-mätningar finns tydliga beskrivningar om utförande av jordplan, jordning, kabellängder etc.  

 

I verkligheten finns ofta avvikelser från omständigheterna som krävs vid mätning, t.ex. så mäts bara en apparat per gång (man testar inte apparater tilsammans) och man har ett speciellt filter; ”Line Impedance Stabilization Network” (LISN) som bl.a. både hindrar störningar och håller impedansen på 50 ohm. https://en.wikipedia.org/wiki/Line_Impedance_Stabilization_Network

 

I videon ”Understanding LISNs” berättas att impedansen i elnätet avviker från 50 ohm och ca 4:30 in i videon finns exempel på nätimpedansen, 2 ohm till 450 ohm, hämtade från 36 mätningar i USA.

 

 

De som är hemma i EMC-arbete är medvetna om denna avvikelse. Men att kraven vid testtillfället är så noggrant reglerat även om verkligheten avviker från detta, beror på att man vill att alla EMC-mätningar i laboratorium skall ge samma resultat.

 

Det är ingen ”katastrof” att verkligheten avviker från omständigheterna i mätlabben. Men man måste vara medveten om att normerna (och att apparater uppfyller normerna) inte löser alla EMC-frågor

 

Men är man medveten (kunnig) i området har man naturligtvis lättare att se till att elanslutna utrustningar fungerar som avsett och inte stör varandra, EMC.

 

Uttrycket EMC innebär (står för) Elektromagnetisk förenlighet (kompatibilitet)

Link to comment
Share on other sites

Till ursprungsfrågan:

Standardkablar, avkortade så långt det går med kontakter från Kjelle. Avskyr härvor av kablar så separering av ström- och signalkablage är prio.

Ferriter på allt, i båda ändar också. I mitt system har jag en känslig komponent, försteget CJ Premier 17LS2, där jag känner mig tveksam till hur konstruktören tagit höjd för EMC. Har ju några switchade slutsteg i anläggningen som kanske skickar ut en del?

Link to comment
Share on other sites

22 minutes ago, sprudel said:

Avskyr härvor av kablar så separering av ström- och signalkablage är prio.

Samma här, "Cable Management" är viktigt även om det är svårt om man har kablar som inte går att kapa:)

Link to comment
Share on other sites

On 2021-06-23 at 16:17, CommonMode said:

Uttrycket EMC innebär (står för) Elektromagnetisk förenlighet (kompatibilitet)

:thumbsup:

Det verkar gå lite si sådär med upprätthållandet av det regelverket.

 

 

On 2021-06-23 at 16:17, CommonMode said:

De som är hemma i EMC-arbete är medvetna om denna avvikelse. Men att kraven vid testtillfället är så noggrant reglerat även om verkligheten avviker från detta, beror på att man vill att alla EMC-mätningar i laboratorium skall ge samma resultat.

Det är väl inte en avvikelse utan en variation?

EMC-mätningar i lab ger väl inte samma resultat utan EMC-mätningar sker med samma förutsättningar?

Jag vill inte märka ord men i vissa fall innebär ordval en helt annan betydelse.

 

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, calle_jr said:

Det verkar gå lite si sådär med upprätthållandet av det regelverket.

 

 

On 2021-06-23 at 16:17, CommonMode said:

De som är hemma i EMC-arbete är medvetna om denna avvikelse. Men att kraven vid testtillfället är så noggrant reglerat även om verkligheten avviker från detta, beror på att man vill att alla EMC-mätningar i laboratorium skall ge samma resultat.

Det är väl inte en avvikelse utan en variation?

EMC-mätningar i lab ger väl inte samma resultat utan EMC-mätningar sker med samma förutsättningar?

Jag vill inte märka ord men i vissa fall innebär ordval en helt annan betydelse.

 

Hej calle_jr

 

Tack för respons 

 

Jag inledde med orden ”Kort svar på ett stort ämne” och jag kan inte allt inom ämnet.

 

Du skrev ”EMC-mätningar i lab. ger väl inte samma resultat utan EMC-mätningar sker med samma förutsättningar?”

Normernas mål är att ge samma förutsättningar vid mätning i EMC-mätningar i lab., så att mätningarna ger samma resultat inom en tillåten variation för att godkänna apparaten enligt dess apparatnorm.

 

Det bedrivs forskning för att studera om normerna eventuellt behöver korrigeras och det finns återkoppling från EMC-mätningar om man upptäcker att det finns anledning att eventuellt genomföra revisioner av normerna.

 

Men allt sådant arbete tar tid och det finansieras av de som är involverade i normanvändning (tillämpning av normer). Det genomförs då och då revisioner av normerna men det är ofta inga snabba processer.

 

När jag skrev ”I verkligheten finns ofta avvikelser från omständigheterna som krävs vid mätning……..” menade jag inte variationen av resultat vid mätning i ett EMC-lab utan skillnaden (avvikelsen) i mätning i EMC-lab och när apparaten står på avsedd plats för avsedd användning.

 

Jag skrev vidare; ”…..t.ex. så mäts bara en apparat per gång….” eftersom vi inte i EMC-lab kan koppla upp och mäta med alla de möjliga apparatkombinationer som kan uppstå när ”apparaten står på avsedd plats för avsedd användning” så innebär det en ”avvikelse” från förutsättningarna (och resultatet) i EMC-lab.

 

Den avvikelsen är betydligt större än den variation som finns i mätresultat vid mätningar enligt norm i ett EMC-lab eller mellan mätningar genomförda i olika EMC-lab.

 

Jag gav ytterligare ett exempel på ”avvikelser från omständigheterna” vid mätning i EMC-lab och när apparaten står på avsedd plats för avsedd användning, eftersom ”man har ett speciellt filter; ”Line Impedance Stabilization Network” (LISN) som bl.a. både hindrar störningar och håller impedansen på 50 ohm”

 

När man testar apparaten (ensam) i ett EMC-lab. Har man alltså extra filter för att hindra ledningsbundna störningar från att nå apparaten och man har dessutom en nätimpedans på 50 ohm för EMC-filtret, i filtrets arbetsområde (0,15–30 MHz). Supraharmonics (2–150 kHz) ingår ännu inte i EMC-prov.

 

Det finns dessutom ytterligare ”avvikelser” från omständigheterna vid mätning i EMC-lab och när apparaten står på avsedd plats för avsedd användning, som alla innebär att resultaten blir olika.

 

 

Du skriver ” Det verkar gå lite si sådär med upprätthållandet av det regelverket.

 

Det finns ett stort bekymmer att det ibland ”fuskas” med CE-märkningen inom maskindirektivet.

 

Men det är även ett stort bekymmer att många inte förstår att EMC-mätning i lab, enligt apparatnormerna som ger ett godkännande, inte innebär att alla EMC-relaterade frågor är lösta.  

 

EMC-mätning i lab, enligt apparatnormerna ger en möjlighet att ”rensa ut” bl.a. grova ”störningsbekymmer” genom att ställa upp ett antal kriterier som måste uppfyllas och som ökar kompatibiliteten mellan apparater.

 

Man kan t.ex. oftast byta ut en nätdel till en laptop till ett annat fabrikat och datorn fungerar men det garanterar t.ex. inte frihet från alla bekymmer i en anläggning med fler apparater inkopplade.

 

När jag skriver om jordplan, skyddsjord, transformator med delad fas (balanserad spänningsmatning), stjärnjordning, etc. som råd hur man skall bygga sin elinstallationer,  så baseras det till stor del på erfarenheter att försöka efterlikna omständigheterna som finns t.ex. vid EMC-prov i lab.

 

Tyvärr går det inte att helt att efterlikna omständigheterna vid EMC-prov i lab. Men det går att förbättra likheten mellan betingelserna vid test och vid användning.

 

Det är en balansgång mellan frihetsgrad, kostnader, komplexitet, etc. att hantera EMC/EMI

 

Desto mer vi försöker att minska apparaternas storlek, vikt och energianvändning samt öka prestanda som dynamik, frekvensomfång, uteffekt etc. desto mer krav måste vi ställa på att elinstallationen anpassas efter behoven.

 

Med ökade krav på prestanda så ökar (tyvärr) samtidigt kraven på bl.a. elinstallationen.

 

Men är man medveten (kunnig) i området har man naturligtvis lättare att se till att elanslutna utrustningar fungerar som avsett och inte stör varandra, EMC.

Link to comment
Share on other sites

Okunnig inom området och köpte en beggad LessLoss Reference för några år sedan, kan inte säga om den är bättre eller sämre än andra kablar men hos mig så tyckte jag

att Harmonix som köptes något år senare är bättre. Har testat Ansuz, Vertere samt Isotek och där tyckte jag att Isotek gav det bästa resultatet. Numera så har jag en PSAudio P12 som matas via en Supra DC-blocker och LessLoss och Harmonix matar olika enheter från denna. Rätt nöjd men det finns säkert massor att förbättra även inom detta område. Har även en Entreq jordbox ansluten till skivspelare och RIAAt men där vet jag inte om det märks något alls.

 

Link to comment
Share on other sites

Inom bilindustrin gör man komponentprover (t ex navigation) m a p EMC med generaliserat kablage, men dessa prov är inte allena för att kvalificera komponenten inför ett produktgodkännande. Industrin kräver också helbilstest m a p EMC för att se hur hela bilen beter sig i EMC kammare. Utöver det kör man på väg och observerar via mätutrustning att man har läget under kontroll.

 

Link to comment
Share on other sites

Ju mindre man kan inom detta område desto mer inser man att man inte behöver veta så mycket om vad som händer bak kulisserna. :think:

 

Jag är inte med på vad ni egentligen är ute efter. Vad är det ni har för problem med era elkablar? 
 

 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Bebop said:

Vad är det ni har för problem med era elkablar? 

Ja, det kan men verkligen undra:D För egen del blev det tillfälligt avbrott i mitt testande av strömkablar då det visade sig att iFi Audio's Nova var felkopplad, det plus ett par andra saker som drar ut på tiden.

 

Det blir en del sidodiskussioner i denna tråd. Visst har det betydelse "rent elektriskt" hur immun en strömkabel är mot störningar och hur mycket kabeln själv stålar ut. Den intressanta frågan tycker jag dock är hur stor betydelse det har för ljudkvaliteten och framförallt i jämförelse med andra parametrar?

 

Låter det per automatik bättre om man optimerar sina strömkablar vad gäller EMI/RFI eller finns det andra viktigare parametrar? Jag är fortfarande nyfiken på om det går att dra paralleller mellan en kabels attribut och vad just detta attribut påverkar i ljudkaraktären. Hypotetiskt "En strömkabels isolering är det som har störst påverkan på dynamiken..."

Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, LPL said:

optimerar sina strömkablar vad gäller EMI/RFI eller finns det andra viktigare parametrar?

Väldigt bra frågeställningar. Jag är ju en "kättare" som nyligen bekänt min trohet till strömkablars påverkan! :D

Nä, det är inte sant, jag har hört deras påverkan redan för 10 år sedan (i egen anläggning) men jag har inte haft möjlighet eller kanske prioriterat dessa förrän de senaste veckorna.

Jag vet inte orsaken, det har dock gjort en påtaglig påverkan på den musikaliska upplevelsen för mig. Jag har "fuskat" med andra kablar på strömsidan tidigare och upplevt skillnader, men nu upplever jag en tydlig och på nåt vis homogen återgivning.

Kanske lite "Jorma"-färgat, om det nu finns en sådan kulör! ;) Nä, det blir missvisande, strömkablarna tycker jag påverkar nåt grundläggande, det ger musiken ett sammanhang och flyt och "tvättar" bort otydligheter.

 

Varför? Det är ju sista metern efter hundratals meter efter närmaste trafo med kabel för en femma metern. Tja, Där kan jag inte orda så mycket, men de här kablarna är ju av den skärmade typen. Det kan ju betyda att de inte påverkar signalöverföringar i närheten. Det kan ju givetvis betyda att de är mindre känsliga för inkommande störningar också. Funkar de som ett filter? Möjligt även detta, och kanske till och med troligt. Jag är iaf övertygad om deras påverkan, och som jag nämnt i egen tråd så kommer jag väldigt snart få prova en helt annan filosofi och tillämpning, vilket skall bli mycket spännande!

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, AlfaGTV said:

Nä, det blir missvisande, strömkablarna tycker jag påverkar nåt grundläggande, det ger musiken ett sammanhang och flyt och "tvättar" bort otydligheter.

Håller med, strömkablar på samma sätt som förgreningslister och strömrenare och inte att glömma matarkabeln från gruppcentral eller mätarskåp (om man har en dedikerad sådan) tycker jag sätter grunden för vad som är möjligt att få ut i form av välljud ur anläggningen. Sedan är det givetvis en massa andra saker som påverkar det resultat man får men min uppfattning är att det inte går att kompensera för brister i elkablar och dylik med andra åtgärder.

Link to comment
Share on other sites

När jag gjorde om mitt badrum för några år sen bad jag elektrikern dra in jordade uttag i vardagsrummet men fick besked att det inte skulle gå då kablarna inte låg i rör i väggarna vilket jag har svårt att tro då huset byggdes 1965, tror nog att rör användes även då fast kanske av "pansarrörs"-variant. Tanken var just att få en dedikerad lina till anläggningen men det blev inte så tyvärr. Upplevde att det blev bättre med en PSAudio P12 som matar hela anläggningen.

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, LPL said:

Det blir en del sidodiskussioner i denna tråd. Visst har det betydelse "rent elektriskt" hur immun en strömkabel är mot störningar och hur mycket kabeln själv stålar ut. Den intressanta frågan tycker jag dock är hur stor betydelse det har för ljudkvaliteten och framförallt i jämförelse med andra parametrar?

 

Låter det per automatik bättre om man optimerar sina strömkablar vad gäller EMI/RFI eller finns det andra viktigare parametrar? Jag är fortfarande nyfiken på om det går att dra paralleller mellan en kabels attribut och vad just detta attribut påverkar i ljudkaraktären. Hypotetiskt "En strömkabels isolering är det som har störst påverkan på dynamiken..."

Hej LPL

 

Det verkar som om EMI/RFI är viktiga parametrar, för tillverkarna av strömkablar, så viktiga att de påpekar detta när de talar om sina kablars egenskaper.

 

Kan det ha med ljudet att göra, eller är det andra orsaker?

 

När jag tittar på Nordost Vishnu, så står det; "The three mono-filament power conductors are wound in a special configuration, using very precise manufacturing techniques to keep the impedance, capacitance, and other electrical specifications within very tight tolerances and to eliminate external EMI/RF interference"

 

När jag tittar på Powerflux Power Cord, så står det; "Cable features a full α (Alpha) conductor shield to protect the signal from radiated noise"

 

När jag tittar på ODIN POWER CORD, så står det; " The result is a new level in efficiency of power transmission coupled with superb mechanical damping and rejection of external RFI/EM interference."

 

När jag tittar på Bibacord High End Audio Cables, så står det; "We have also abolished the use of metallic shielding since it has an adverse influence on the sound that outweighs the intended EMI/RFI protection."

 

När jag tittar på Supra LoRad SPC, 3 x 2,5 mm2 nätkabel, så står det; "Avgivande störfält minskas med två tekniker; dels skärmen som minskar både avgivna störningar så väl som omgivna samt kabelns ledare som spinns med brant stigning för att minska induktansen, vilket ger lågt både utåtriktat såväl som upptaget magnetfält. Särskilt RF (högfrekventa radiofrekvenser) har en benägenhet att leta sig in i ljudanläggningen vilket ger ett högre grundbrus (brusgolv)"

 

När jag tittar på WireWorld SILVER ELECTRA 7 SEP Power Cord, så står det; "To achieve that objective, they developed the Fluxfield Technology™, a unique internal structure incorporating Composilex® 2 insulation materials, which maximizes inductive and capacitive fi ltering to absorb power line noise and damp the electrical resonances that other cords and power conditioners cannot tame."

 

Alla 6 kablar jag tittade på påpekade speciellt kablarnas hantering av störningar. Varför det?

 

Hur det går till, att dessa sista metrar blir så betydelsefulla i hela elinstallationen, som förutom ledningar, består av en mängd störande och känsliga apparater?

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, CommonMode said:

Hur det går till, att dessa sista metrar blir så betydelsefulla i hela elinstallationen, som förutom ledningar, består av en mängd störande och känsliga apparater?

Det är en gåta även för mig. Utöver kablarna sitter det väl ofta någon typ av nätfilter även i förstärkare. Vad tillför de i sammanhanget? I mitt eget fall skriver VTL om försteget TI 6.5: 

The new version features an extensively revised power supply based on current-sourced shunt regulator technology that minimizes impact on the audio signal. Far more precise power regulation yields dramatically improved rejection of noise and AC fluctuation.

 

Om jag hajat det rätt så är det de fyra svarta tornen på rad i övre delen.

 

274536F1-F4A4-4842-97A0-EAB8CE813012.jpeg

 

Jag har inte testat massor av elkablar men ändock några stycken från framför allt Transparent, Chord, Kimber, Nordost, Siltech och Supra. Det är möjligt att de uppvisade några skillnader men inga avgörande som överlevde ljudminnet mellan kabelbytena. Så därför följde jag min ordinarie strategi att hålla mig till ett och samma märke som för övriga kablar och skaffade Transparent Premium Power. Undantagen är rullbandspelaren där jag har en 5-meters kabel Chord Shawline och till Lumïn U1 Mini där det sitter Supras senaste LoRad SPC. Den kommer att ersättas av Transparent, mest för ”sakens” skull.

 

Om jag skulle satsa på något nytt idag hade jag nog lagt slantarna på nya kontakter.

 

Jag är övertygad om att både el och nätkablar kan och gör skillnader men jag hör inte de ”enorma” skillnader som många ger uttryck för om jag jämför t ex med akustikbehandling, högtalarplacering, dubbeltrioder, lyssningsposition, stämning, pickuper och liknande. Det är där jag hittar de ”stora” skillnaderna.

Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, Bebop said:

Jag är övertygad om att både el och nätkablar kan och gör skillnader men jag hör inte de ”enorma” skillnader som många ger uttryck för om jag jämför t ex med akustikbehandling, högtalarplacering, dubbeltrioder, lyssningsposition, stämning, pickuper och liknande. Det är där jag hittar de ”stora” skillnaderna.

 

Det stämmer bra med min erfarenhet, det kan göra skillnad men det beror en hel del på anslutna apparater också hur det blir. Din VTL är säkert tämligen immun mot störningar och de flesta av mina apparater också. Vad som däremot kan göra en del skillnad är hanteringen av jordströmmar mellan apparater, det är ett ganska knepigt kapitel.

 

Jag har börjat dra sätta in lite skärmade nätkablar anslutna till så lika jordpunkt som möjligt och sedan kan jag låta vissa apparater "flyta" och i några fall får de sin anslutning via isolationstransformator. Jag är inte färdig med min installation eftersom det är så jobbigt att röja i kablagen i bruksanläggningen som i första hand är inkopplad för att brukas.

 

En stor trefas isolationstransformator som skapar ett eget "jorduniversum" för anläggningen skulle jag inte tacka nej till och helt omöjligt att bygga in en sådan är det inte så vi får se i framtiden hur det blir.

 

Link to comment
Share on other sites

Det enda man vet är att allt påverkar mer eller mindre.

 

Om någon har tillgång till EMC kammare skulle man kunna göra mätningar på både immunitet, utstrålat samt ledningsbundet men jag tror att vi i ett sådant test skulle se en mängd apparatproblem innan vi ens kommer till kablaget. Att skärma en kabel ligger långt ner på listan, men kan förstås bli aktuellt beroende på vilket problem man har.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att denna video från Ansuz förklarar en del (Obs reklam, men ger en del info):

 

https://www.youtube.com/watch?v=nv88BNHofds

 

Jag har personligen hört dramatiska skillnader när jag har växlat kablar men kanske framför allt lagt till komponenter som begränsar högfrekvent brus i elledningen. I mitt fall var det Furutech Clear. En billig grunka som man sätter i strömfördelaren som i mitt fall förändrade ljudbilden kolossalt. Det blev  tystare, frekvensomfånget kändes större och dynamiken bättre. Jag var uppriktigt sagt förvånad. Nu var min situation lite speciell, jag hade en högupplösande anläggning utan egentlig strömrening, så alla förbättringar slog igenom hårt. Jag hade avstått från strömrening för att jag vill ha maximal dynamik. Ansuz och även Furutech verkar vara inne på samma linje och undviker aktiv behandling av strömmen (kondensatorer, transformatorer etc).

 

Frågan om varför den sista metern betyder så mycket kan jag bara spekulera om. Det verkar som att likriktaren fungerar bättre om den slipper alltför mycket högfrekvent brus. Mycket högfrekventa signaler (RFI) överlever inte så länge i en vanlig kabel, det kan vara en faktor. Andra brusfaktorer som skapas nära förstärkaren/källan får troligen större genomslag, t.ex. impedance mismatch i kontakter.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, CommonMode said:

Det verkar som om EMI/RFI är viktiga parametrar, för tillverkarna av strömkablar, så viktiga att de påpekar detta när de talar om sina kablars egenskaper.

 

3 hours ago, CommonMode said:

Alla 6 kablar jag tittade på påpekade speciellt kablarnas hantering av störningar. Varför det?

Det skulle väl snarast vara konstig om inte tillverkarna framhöll i sin marknadsföring att de jobbat hårt med att undertrycka EMI/RFI i deras kablar.

 

3 hours ago, CommonMode said:

Hur det går till, att dessa sista metrar blir så betydelsefulla i hela elinstallationen, som förutom ledningar, består av en mängd störande och känsliga apparater?

Det kan man fråga sig. Jag har N1XV 10mmfrån mätarskåpet fram till anläggningen, det är samma kabeltyp som för förlagd mellan kabelskåp och mätarskåp. Jag provade därför att montera en apparatkabel med N1XV 10mm2 som jag kopplade mellan vägguttag och Nordost Qb8. Rent spontant tycker jag att det borde funka riktigt bra förutom att kabeln är styv och svår att hantera. Det visade sig dock att det nog är den kabeln som fungerat absolut sämst av de jag har testat.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, DrKlang said:

Jag har personligen hört dramatiska skillnader när jag har växlat kablar men kanske framför allt lagt till komponenter som begränsar högfrekvent brus i elledningen. I mitt fall var det Furutech Clear. En billig grunka som man sätter i strömfördelaren som i mitt fall förändrade ljudbilden kolossalt. Det blev  tystare, frekvensomfånget kändes större och dynamiken bättre. Jag var uppriktigt sagt förvånad. Nu var min situation lite speciell, jag hade en högupplösande anläggning utan egentlig strömrening, så alla förbättringar slog igenom hårt. Jag hade avstått från strömrening för att jag vill ha maximal dynamik. Ansuz och även Furutech verkar vara inne på samma linje och undviker aktiv behandling av strömmen (kondensatorer, transformatorer etc).

 

Frågan om varför den sista metern betyder så mycket kan jag bara spekulera om. Det verkar som att likriktaren fungerar bättre om den slipper alltför mycket högfrekvent brus. Mycket högfrekventa signaler (RFI) överlever inte så länge i en vanlig kabel, det kan vara en faktor. Andra brusfaktorer som skapas nära förstärkaren/källan får troligen större genomslag, t.ex. impedance mismatch i kontakter.

 

Hej DrKlang

 

När du talar om ” högfrekvent brus i elledningen” så antar jag att du menar rester av switchfrekvenser (2–150 kHz). Dessa kallas idag ”Supraharmonics” (ovanför övertonerna) och benämndes tidigare som ”HF-harmonics” eller ”högfrekvent brus” i elnätet.

 

Det är inget konstigt i att man kan minska ” högfrekvent brus i elledningen” genom att ansluta något i ett eluttag (i en grendosa).

 

I figur 2 sid 23 i dokumentet ” The zone concept” beskrivs hur ”HF-harmonics” sprids i elnätet.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:999206/FULLTEXT01.pdf

 

”HF-harmonics” som genereras i en apparat vandrar mot den punkt som erbjuder lägst impedans för den frekvensen. De ”HF-harmonics” som i figur 2 genereras i ”equipment C” hamnar främst i annan utrustning (t.ex. kondensatorer i nätdelen eller dess EMC-filter) ansluten i elnätet. I figuren åskådliggör pilarnas längd och riktning var ”HF-harmonics” vandrar i elnätet och in och ut ur anslutna apparater.  

 

Till motsats mot övertoner (harmonics) som främst vandrar mot matande lågspänningstransformator i elnätet (visas i figur 1, på sid 21) så hamnar ”HF-harmonics” från ”equipment C” främst i ”equipment B” och ”equipment A”  i figur 2.

 

En kondensator erbjuder en låg impedans för ”HF-harmonics”. Om du placerar en kondensator på platsen för ”equipment B” då kan den förhindra större delen av ”HF-harmonics” som genereras i ”equipment A” att vandra till ”equipment C”.

 

Jag tror att Furutech Clear innehåller en kondensator som kortsluter det ”högfrekventa brus” (HF-harmonics) i elnätet

 

Själv använder jag motorkondensatorer eller avstörningskondensatorer på några mikrofarad för att dämpa ”högfrekvent brus” i elnätet. Med ett oscilloskop kopplat via ett filter som dämpar 50 Hz kan jag se dämpningen av ”högfrekvent brus” i elnätet när jag ansluter kondensatorer

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, LPL said:

 

Det skulle väl snarast vara konstig om inte tillverkarna framhöll i sin marknadsföring att de jobbat hårt med att undertrycka EMI/RFI i deras kablar.

 

Det kan man fråga sig. Jag har N1XV 10mmfrån mätarskåpet fram till anläggningen, det är samma kabeltyp som för förlagd mellan kabelskåp och mätarskåp. Jag provade därför att montera en apparatkabel med N1XV 10mm2 som jag kopplade mellan vägguttag och Nordost Qb8. Rent spontant tycker jag att det borde funka riktigt bra förutom att kabeln är styv och svår att hantera. Det visade sig dock att det nog är den kabeln som fungerat absolut sämst av de jag har testat.

 

Kanhända är det något med förläggningen av en 10mm2 kabel eller svårigheter att ansluta den?

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, LPL said:

Ja, det kan men verkligen undra:D För egen del blev det tillfälligt avbrott i mitt testande av strömkablar då det visade sig att iFi Audio's Nova var felkopplad, det plus ett par andra saker som drar ut på tiden.

 

Det blir en del sidodiskussioner i denna tråd. Visst har det betydelse "rent elektriskt" hur immun en strömkabel är mot störningar och hur mycket kabeln själv stålar ut. Den intressanta frågan tycker jag dock är hur stor betydelse det har för ljudkvaliteten och framförallt i jämförelse med andra parametrar?

 

Låter det per automatik bättre om man optimerar sina strömkablar vad gäller EMI/RFI eller finns det andra viktigare parametrar? Jag är fortfarande nyfiken på om det går att dra paralleller mellan en kabels attribut och vad just detta attribut påverkar i ljudkaraktären. Hypotetiskt "En strömkabels isolering är det som har störst påverkan på dynamiken..."

Hej LPL

 

Jag kanske missförstod det du skrev.

 

Tråden handlar om våra val av strömkablar och du tycker att ”Det blir en del sidodiskussioner i denna tråd.” när diskusionen börjar handla om ”hur immun en strömkabel är mot störningar och hur mycket kabeln själv stålar ut.”

 

Det jag ville visa med mitt inlägg var att tillverkarna, av de strömkablar vi diskuterar, lägger en hel del focus på just ”elkvalitéfrågor, EMC/EMI, något som dessa tillverkare anser är viktigt för ljudkvaliteten, medan du betecknar detta för en ”sidodiskussioner i denna tråd” gällande valet av strömkablar

 

Har jag missförstått dig.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...