Jump to content

Det kan alltid bli bättre…


LPL
 Share

Recommended Posts

Lägger upp lite bilder på nya Hifi-matningen då den är på plats sedan ett tag. Det tog längre tid än jag tänkt från början då det blev ett större projekt än att bara koppla in en ny kabel, men det blev i alla fall lite dyrare än planerat:smile:

 

Resultat: Sänkt förimpedansen från ~1 Ω till <0,4 Ω, d.v.s. så nära samma förimpedans som jag har i mätarskåpet som jag kan komma. THD har nu legat stabilt mellan 1,2 - 1,5 % utan filtrering och påverkas i första hand av yttre faktorer med nya matningen som ligger parallellt med gruppcentralen och inte efter den. Viktigast av allt så är jag är nöjd med resultatet, både vad gäller implementationen som är väldigt flexibel och inte minst ljudförbättringen.

 

N1XV-R_2.png.97d7b79c03d356ddfe767e822c167822.png

NKT N1XV 5G10, är väl det närmaste man kan komma en solid kabel i 10 mm2 om den ska vara hanterbar, i princip 7 st 1,5 mm2 solida ledare omsluten av PEX-isolering.

 

Minicentral1.thumb.jpg.6a10b18e7432261d86c73f71a1cd5cd4.jpg

Kopplingsskåp IP66 i mörkret rakt ovanför mätarskåpet.

 

CrimpningA.thumb.jpg.d918fabf53d10de4ebe84883e7e83eb2.jpg

Lite crimpning och montering.

 

Minicentral7.thumb.jpg.9eeed7e15e1df2dcda20ceda8e6ec4ed.jpgNästan färdigt… Inkommande 3-Fas N1XV 10 mm2 och utgående 1-Fas N1XV 10 mm2.

 Minicentral10.jpg.00e6117d6b9cd4eee2b3e52387d85308.jpg

Från vänster till höger: Plint för inkommande 3-Fas och utgående 1-Fas – Klangmodul för inkoppling på bästa fas – Plintar för filterkomponenter (om behov finns) – Avsäkrat 3-Fas mätuttag för el kvalitet.

 

Koppliingsbox8.jpg.d9189f5dec4dbab7120e9bda59af4fdc.jpg

Kopplingsbox IP66 i mörkret vägg-i-vägg med stereon.

 

Kopplingsbox2.thumb.jpg.26a65d5a1df71577ee621b4efdfe27d2.jpgFrån vänster till höger: Plint för inkommande 1-Fas N1XV 3G10 och möjlighet till två utgående matningar – Plintar för filterkomponenter (om behov finns). För tillfället tvinnad RK 6 mm2 till vägguttag vid stereon.

 

Uttag.jpg.6c5d6b4adb3e9c27b6cbe088dfc6bc5d.jpg

Anslutning av vägguttag som temporär lösning.

 

CrimpningD.jpg.05b655f97ebacf5a40f167f74c519949.jpg

Furutechs minigafflar, hexcrimp.

 

Schema.jpg.f9f44d68c10461b7544e3a63f08f272d.jpg

Schema över matningen, kvarstår att prova ut vilken kabel jag ska använda från kopplingsboxen strömfördelningen. Blir troligtvis att skippa vägguttaget när jag har bestämt mig för vilken kabel jag ska välja. Överkurs skulle kanske vara att även byta ut huvudsäkringen mot en AHP smältpropp:grinsmilingeyes:

 

Stort tack för inspiration till @Peo, @calle_jr och inte minst @octavia rs.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, calle_jr said:

Snyggt!

Förutom att jag är mer än nöjd med resultatet kanske några bilder kan ge andra lite idéer hur man kan göra.

 

Även om man inte går hela vägen med omkopplingsbar fas, plintar för filterkompnenter, plintar för mätning av el kvalitet, möjlighet för inkoppling av två separata eluttag på samma matning så kanske bilderna kan underlätta om man ska försöka göra sig förstådd när man pratar med en elektriker:grinsmilingeyes:

Link to comment
Share on other sites

34 minutes ago, octavia rs said:

Det skulle vara överkurs att byta hela säkringselementet :cool:

Säg inte det, allt som ligger i serie bidrar... Det är väl dock lite svårt att få elbolaget att förstå att de måste bytas ut.

 

Lyckas man med det får man väl gå vidare och prata med grannarna att det även krävs vissa modifieringar i kabelskåpet:grinsmilingeyes:

Link to comment
Share on other sites

Det har varit en del prat om DC-komponenter och halvvågslikriktning. Gjorde lite mätningar på ett vanligt eluttag med och utan belastning för att illustrera sambandet för den intresserade.

 

824792073_Halvvgslikriktning_1.png.18887d561939bdf4d52f3e57ed586d04.png

Spänning 233V och ström 4,24A mätt samtidigt med varmluftspistol på halvfart.

 

DC.png.2f1440854fdb3cad98bf00cd531959aa.png

Lågpassfilter för att mäta DC med multimeter (filtrerar bort 50 Hz).

 

DC_av.png.a5a29b4b515b5f4d86f013451f81b111.png

DC mätt med multimeter utan belastning. Igen som helst DC i detta uttag...

 

DC_Varmluftspistol_av.png.24ea01e5c7d324d5f73cf248f06e99d9.png

Övertoner mätt på spänningen utan belastning. H3, H5, H7, H9 är dominerande här.

 

DC_varmluftspistol.png.64afd8191933214ad516a22b0c710735.png

DC mätt med multimeter, varmluftspistol på halvfart i samma eluttag.

 

Slutsats: Kom ihåg att slå av varmluftspistolen innan du ska lyssna på stereon eller dra på den på full effekt med risk för andra större problem:grinsmilingeyes:

 

2098345458_DC_Varmluftspistol_p.png.5a564404cf0edd932de36c31405b3f8d.png

Övertoner mätt på spänningen med varmluftspistol på halvfart. H3, H5, H7, H9 är oförändrade medans H2, H4, H6, H8 har ökat.

 

410202659_Halvvgslikriktning_2.png.48d18b5c82f72a62136730e2997ca431.png

Övertoner mätt på strömmen utan belastning.

 

724018589_Halvvgslikriktning_3.png.db8e263d094731cc29b925de4181328d.png

Övertoner mätt på strömmen med varmluftspistol på halvfart.

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, LPL said:

Även om man inte går hela vägen med omkopplingsbar fas, plintar för filterkompnenter, plintar för mätning av el kvalitet, möjlighet för inkoppling av två separata eluttag på samma matning så kanske bilderna kan underlätta om man ska försöka göra sig förstådd när man pratar med en elektriker:grinsmilingeyes:

Det var faktiskt precis vad som slog mig när jag såg ditt inlägg.

 

Link to comment
Share on other sites

19 minutes ago, Bebop said:

Det hade varit intressant att se hur nätet uppträder vid laddning av elbilar i 1- respektive 3-fas.

Eller hur, jag är dock lyckligt förskonad av elbilar i den omedelbara närheten och inte heller påläst hur detta område är reglerat. Bör väl finnas vissa krav bl.a. EMC som måste uppfyllas innan en elbil kommer ut på marknaden precis som för annan typ av elektronik. Bor man granne med ett parkeringshus fullt med laddstolpar eller har en egen elbil i garaget är det nog extra intressant att få uppmätt hur det förhåller sig med el kvaliteten.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker texten ifrån "det smutsiga nätet" är bra där man enkelt beskriver hur olika saker kan störa/samverka och att högfrekventa störningar söker ett ställe med låg impedans. Bara för att man har en störning på ett ställe i huset är de inte säkert den finns på ett annat ställe och produkters filter påverkar och samverkar med varandra.

 

"Jag har jobbat vidare en hel del med supratoner (eng. supraharmonics dvs störningar i frekvensområdet 2 till 150 kHz) sedan dokumentet som du hänvisar till. Dessa supratoner alstras och injiceras i nätet av apparater som har någon form av switchning (alltså nästan all ny utrustning, TV, datorer, växelriktare för solceller, elbilsladdare, spisar, mikrovågsugnar, LED lampor osv). Hur mycket som skickas in på nätet i form av en ström beror på vilken impedans apparaten ”ser” för den frekvensen. Den impedansen består inte bara utav nätimpedansen utan också den ingångsimpedans som finns hos andra anslutna apparater. Låt oss anta att du i ditt hus har en TV med ett EMC filter. Detta filter har en kondensator kopplat mellan fas och nolla. Bredvid din TV ansluter du en vanlig LED lampa bestående av en likriktardel med en kondensator på DC sidan. Din TV kommer att skicka in en högfrekvent ström till nätet på exempelvis 50 kHz och din lampa skickar in en ström på exempelvis 30 kHz. Om du mäter på ingången till din TV kommer du att se både 50 kHz och 30 kHz då kondensatorn i filtret erbjuder en lågimpedans väg för strömmen från lampan på 30 kHz. Störningen från lampan kommer alltså att i högre grad flyta till TVn än ut mot det mer induktiva nätet (som har högre impedans för dessa frekvenser). Så läge TVn (och filtret) är ansluten så kommer den att shunta störningen från lampan. På samma sätt kommer du att kunna se 50 kHz om du mäter vid lampan. Då likriktarbryggan är öppen och lampan drar 50 Hz ström kommer kondensatorn på DC sidan att kopplas mot nätet och lampan drar också till sig strömmen på 50 kHz (och eftersom lampan är olinjär kommer den också att skapa multiplar av denna 50 kHz signal, dvs övertoner på supratonen). Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och du kommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många laster anslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv. Huruvida dessa supratonsströmmar kan skada en apparat låter jag vara osagt men det kan medföra ökad stress på kondensatorn som utsätts för höga strömmar som den inte är avsedd för. Det finns också ett antal rapporterade fall då man misstänkt att supratoner ligger bakom att någon apparat inte fungerar som den ska.

Att begränsa eller filtrera dessa supratoner är såklart tekniskt möjligt men det skulle också innebära större och dyrare produkter samt ökade problem för elnätskommunikation. Det jobbas på att sätta rimliga och rättvisa standarder och gränsvärden men ännu återstår  en hel del arbete."

Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, LPL said:

Bör väl finnas vissa krav bl.a. EMC som måste uppfyllas

Det gör det säkert, men jag är inte säker på att de tar särskild höjd för våra höga krav. :monocle: Det har ju pratas mycket om switchade nätaggregat och den påverkan dessa har på nätet. Jag tvivlar på att det kommer att rekommenderas linjära nätdelar eller sofistikerade modeller av switchade laddaggregat. Det skrivs ju redan nu om märkliga effekter av laddaggregaten.

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, octavia rs said:

Jag tycker texten ifrån "det smutsiga nätet" är bra där man enkelt beskriver hur olika saker kan störa/samverka och att högfrekventa störningar söker ett ställe med låg impedans. Bara för att man har en störning på ett ställe i huset är de inte säkert den finns på ett annat ställe och produkters filter påverkar och samverkar med varandra.

Jo, det är mycket bra beskrivet av Sarah, jag har märkt detsamma att balansen mellan övertonerna påverkas när apparater slås av och slås på i huset, vissa går upp medans andra går ned. Jag fick positiva effekter bara genom att ansluta ett löst Schaffnerfilter i grenuttaget.

 

THD som mätmetod är lite trubbigt i det avseendet då det är summan av alla övertoner tillsammans vilket gör det svårt att lokalisera problem. Sedan är frågan hur mycket energi man ska lägga på detta? Jag kan konstatera att förbrukarna i vårt hus har väldigt liten påverkan på totala THD men det beror väl till stor del på att jag inte tar strömmen via gruppcentralen.

Link to comment
Share on other sites

Att bygga ett filter som fungerar perfekt i alla situationer i alla system är nog omöjligt med passiva lösningar och förutsättningarna ändras hela tiden beroende på vad som är inkopplat.

 

När jag hade hemma Megacon instrumentet låg jag mer eller mindre alltid mellan 0,7-1,1% dist om jag inte minns fel och det påverkades ingenting mer eller mindre av mina egna förbrukare (mängder med dimmers, ventagg. och en rätt stor 3fas värmepump med frekvensomformare).

Även ett vanligt uttag som går via min stora central hade låga värden.

 

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, octavia rs said:

Att bygga ett filter som fungerar perfekt i alla situationer i alla system är nog omöjligt med passiva lösningar och förutsättningarna ändras hela tiden beroende på vad som är inkopplat.

Instämmer.

 

9 minutes ago, octavia rs said:

När jag hade hemma Megacon instrumentet låg jag mer eller mindre alltid mellan 0,7-1,1% dist om jag inte minns fel och det påverkades ingenting mer eller mindre av mina egna förbrukare (mängder med dimmers, ventagg. och en rätt stor 3fas värmepump med frekvensomformare).

Även ett vanligt uttag som går via min stora central hade låga värden.

Det är bara att gratulera, nu är det nog inte alla som är lika lyckligt lottade som ligger på så lågt THD. Jag vill dock minnas att du nyss även hade installerat en egen transformatorstation, det kan ju bidra:grinsmilingeyes:

Resized_20201008_093846.jpg.284b0f4e468d616f25d57e0700610a74.jpg

Link to comment
Share on other sites

28 minutes ago, j_bloom said:

Tack för fina bilder! Vet ni om det finns någon på forummet som kör sin anläggning helt med egen strömförsörjning från batterier?

 

Nej inte helt men delvis. Min ASR har batteri i förstegsdel och riaa. Det fungerar utmärkt. Slutstegsdel med separata PSU:er och strömrening med PS Audios P10 powerplant går däremot mot nätet.

Sedan kan man alltid addera en https://audioconcept.se/product/stromtank-s5000-hp/ så får man batteridrift även i den delen.

 

Calm

'

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, calm said:

Nej inte helt men delvis. Min ASR har batteri i förstegsdel och riaa.

Den känner jag till, har dock aldrig lyssnat på en live! 

 

1 hour ago, calm said:

Sedan kan man alltid addera en https://audioconcept.se/product/stromtank-s5000-hp/ så får man batteridrift även i den delen.

 

Det var mer något sådant jag tänkte, måste gå och göra billigare i ett hemmabygge :)

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, j_bloom said:

Det var mer något sådant jag tänkte, måste gå och göra billigare i ett hemmabygge

 

En inverter för 12Vdc till 230Vac och ett gäng bilbatterier :)

 

Sen är frågan hur ren o fin 50Hz sinus våg får man ur en sådan lösning och utan artefakter av den switchade lösningen som genererar AC ur DC?

Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, octavia rs said:

En inverter för 12Vdc till 230Vac och ett gäng bilbatterier :)

 

Sen är frågan hur ren o fin 50Hz sinus våg får man ur en sådan lösning och utan artefakter av den switchade lösningen som genererar AC ur DC?

Ja men precis - kan tom använda finare batterier än så.

 

Tänker att här måste väl kanske finnas någon med solceller? Där hade en kunnat mäta hur det ser ut med växelriktaren.

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, j_bloom said:

strömförsörjning från batterier

Det är inte så enkelt... Batterier har egenbrus som vida överstiger moderna strömförsörjningars... Och har du delar av elektroniken som behöver andra spänningar kommer det med omvandlingar som i stort sett alltid innebär switchade spänningsomformare. Hur man än vänder sig har man rumpan bak... :D 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, AlfaGTV said:

Det är inte så enkelt...

Instämmer, fanns det en enkel väg med batterier och bättre ljud skulle nog många ha valt den vägen redan. Tänker jag batterier vill jag gärna tänka bort 50Hz och även otäcka switch-frekvenser😊

 

Känns inte som någon vidare lösning att gå från DC till 230 VAC via en växelriktare för att sedan transformera ner spänningen igen via en transformator och till DC via likriktning och reglering.

 

6 hours ago, j_bloom said:
8 hours ago, calm said:

Sedan kan man alltid addera en https://audioconcept.se/product/stromtank-s5000-hp/ så får man batteridrift även i den delen.

Det var mer något sådant jag tänkte, måste gå och göra billigare i ett hemmabygge :)

Känner mig lätt tveksam, blir även det lite tårta på tårta. Sedan är frågan vad det kan få för sidoeffekter, såg t.ex. att det stod Harmonic distortion < 2%, betyder det THD <2% så känns det tveksamt redan där att koppla in den om man har lägre THD i vägguttaget.

 

Tänker att det enda raka då är köra direkt på batterier och skippa trafo, likriktare o.s.v. om man ska vinna något:grinsmilingeyes: Det är inget "större" problem att testa detta förutom med slutstegen som ska svinga betydligt högre spänning.

 

Generellt bör man nog fråga sig hur det ser ut med el kvaliteten innan man fundera på vilken väg man ska välja eller testa. Har man stora problem med övertoner och/eller EMI. Har man inte fått till strömmen utan eller med passiva filter så får man kanske prova aktiva filter eller regenerering vad som nu funkar bäst i den egna stupen.

 

Funkar inget av ovanstående, då har man problem:grinsmilingeyes:

Link to comment
Share on other sites

Fortsätter på temat ström. Gjorde lite jämförande tester mellan Supra LoRad 2,5 SPC och en väldigt avancerad DIY-kabel eller då kan man se det som överblivet material från min Hifi-matning:smile: D.v.s. vanlig hårt tvinnad RK 6 mm² med vettiga kontakter.

 

1140998546_Strmkabel.png.23fcf7f64b60bb56db7e9db0c7018417.png

 

Utan att gå in på några detaljer så föredrar jag min enkla DIY-kabel utan skärm och utan silverplätering framför Supran som jag tycker ställer till det. Kan vara värt att notera att jag under testen körde med Supra LoRad 2,5 SPC till allting förutom 1 meter mellan vägguttag och grenuttag. Jag ser detta bara som en enkel test och drar inga slutsatser att min DIY-kabel skulle vara speciellt bra eller något annat än vanlig RK.

 

Det är väl många som har ett förhållningssätt till Supras LoRad och som även testat massor av strömsnokar, skulle vara intressant att höra vad andra kommit fram till.

Link to comment
Share on other sites

On 2020-12-19 at 16:44, octavia rs said:

Är det kontakter ifrån Audiophonics? Om inte är de väldigt lika de jag använder :)

Jepp, det är Elecaudio förmodligen samma modell som dina. Kikade ett bra tag på några vettig kontakter där man kan peta in i princip vad som helst. Suveräna för grov kabel då det går att peta in 15 mm² :smile: Blir inte så mycket enklare och rejälare med monteringen än så här på en Schuko och IEC kontakten sitter som berget.

image.png.39dcd7c102ff796be5fc61f13859a909.png
 

 

Link to comment
Share on other sites

On 2020-12-19 at 19:07, LPL said:

Suveräna för grov kabel då det går att peta in 15 mm² :smile: Blir inte så mycket enklare och rejälare med monteringen än så här på en Shucko och IEC kontakten sitter som berget.

:satisfied:

Ser mycket rejäl ut. Bra märkning.

Vilken kabelytterdiameter får plats i dragavlastningen?

Har de även IEC nätbrunn för samma kabeldim?

 

 

On 2020-12-19 at 15:53, LPL said:

då kan man se det som överblivet material från min Hifi-matning

Kanske inte så dumt att undvika införa en ny filtertyp :smile:

 

Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, calle_jr said:

Vilken kabelytterdiameter får plats i dragavlastningen?

Har de även IEC nätbrunn för samma kabeldim?

 

 

15mm med den dragavlastning som sitter i, jag använder dessa kontakter men har byggt om själva förskruvningen då jag tyckte den drog lite dåligt runt klenare kablar. 

De jag fick hem igår verka faktiskt ha en något bättre och mjukare plast i avlastningen så de kan ha ändrat sen sist.

IEC kontakten har en lite annorlunda klämma utformad som en tunnel där blecket är ett U man lägger ledaren i mycket bra och robust anslutning.

 

elecaudio-ri-24gb-hi-fi-iec-power-plug-24k-gold-plated-o15mm-black.jpg.db5fe0559bc6ea9eb0399168125ca9d0.jpg

 

Av flera olika kontakter jag provat så är dessa sett till priset riktigt bra.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, calle_jr said:

Vilken kabelytterdiameter får plats i dragavlastningen?

 

 

57 minutes ago, octavia rs said:

15mm med den dragavlastning som sitter i, jag använder dessa kontakter men har byggt om själva förskruvningen då jag tyckte den drog lite dåligt runt klenare kablar. 

Det är väl dragavlastningen som man får vara uppmärksam på om man har lite klenare kablar så att man anpassar diametern på något lämpligt sätt. Det finns även en förminskning som jag dock inte provat.

image.png.4716324f6bb5570d2e03ab2b565e728e.png

 

Det viktigaste att tänka på är att använda ändhylsor i alla fall i Schuko-kontakten som bara har en skruv och inget bleck, där tycker jag IEC kontakten är ännu bättre.

image.png.d0a5c34a08263e5ba5821a4d244a30c1.png

 

Ska man klaga på något är det att kontakterna kanske inte ser lika påkostade ut som vissa andra när de är monterade, men det är kanske en fråga om tycke och smak.

Link to comment
Share on other sites

 

1 minute ago, octavia rs said:

@LPL jag beställde de där förminskningarna men de passa inte i denna modell :zany:

Bra att veta:thumbsup: Blev inte riktigt klok på vilka modeller de passar till.

 

5 minutes ago, octavia rs said:

Visst de ser kanske inte så "flashiga" ut men jag föredrar nog att de är vettiga invändigt och sitter bra.

Det är väl frågan om man prioriterar utseende eller funktion:rolllaughing:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...