Det har varit en del prat om DC-komponenter och halvvågslikriktning. Gjorde lite mätningar på ett vanligt eluttag med och utan belastning för att illustrera sambandet för den intresserade.   Spänning 233V och ström 4,24A mätt samtidigt med varmluftspistol på halvfart.   Lågpassfilter för att mäta DC med multimeter (filtrerar bort 50 Hz).   DC mätt med multimeter utan belastning. Igen som helst DC i detta uttag...   Övertoner mätt på spä