Jump to content

Recommended Posts

Jag har denna apparat och använder den ihop med Chords DAC Hugo2.

Det är en manick som enkelt formulerat samplar upp signalen och skickar den vidare i digital form till en DAC.

För 44 kHz samplar den upp till 705 kHz och för 48 till 768 kHz. Den har en miljon "tappar", vilket jag inte kan utveckla vidare, men extremt mycket är det.

Man kan via dess fjärr by-passa signalen samt i tre steg sampla upp den till maximalt 705/768 kHz.

Det råder ingen tvekan om att varje steg innebär en förändring ljudmässigt.

Enkelt uttryckt så ökar upplösningen i ljudet för varje steg, dvs detaljåtergivningen blir alltmer påtaglig.

 

Jag lyssnar nästan uteslutande på symfonisk musik. Sådan musik innehåller massor av instrument, massor av parallella stämmor och klangen från en stor lokal med instrumenten utspridda i bredd och djup. Klarheten och tredimensionaliteten blir nästan fånigt naturtrogen med den högsta uppsamplingen. Givetvis förutsatt att inspelningen är av hög kvalitet.

Några reservationer:

Den kan anslutas till andra DAC:ar än Chords. Dock kan inte alla DAC:ar hantera jättehöga samplingfrekvenser, vilket innebär att effekten av apparaten kan bli begränsad.
Den kostar ohemult mycket pengar (typ mellan 40 och 50 kkr) och jag skulle nog inte ha köpt den om jag inte kunnat tillgodogöra mig den högsta samplingfrekvensen.

Vill man ansluta den till Hugo2 så krävs att båda BNC-utgångarna används och därefter medelst adaptrar ansluts till Hugo2s 3,5mm digitalingång.

Lyssnar man främst på musik med betydligt mindre komplexitet avseende antal instrument, övertoner, lokalklang etc så ger den inte lika mycket av förståeliga skäl.

 

Frågor på det? :)

Edited by Strmbrg
Link to post
Share on other sites

Det är en intressant produkt och jag har letat efter information om hur han gått tillväga och här är ett dokument som beskriver en del men inte allt.

 

The theory behind M-Scaler-technology

 

Ur texten:

Better results are obtained if the excerpted sinc function

is windowed, ie shaped, to avoid sudden truncation

at either end. Watt’s WTA (Watts Time Alignment)

windowing algorithm is a closely guarded secret, and

it has had to be refined as filter lengths have increased,

but its name indicates Watts’ principal design criterion:

the maintenance of accurate transient timing.

 

Just den lilla detaljen som visar hur han fuskar för att få ännu bättre upplösning på transienterna är mycket intressant och tyvärr hemligt. Jag får en känsla av att han gjort en kurvanpassning av något slag inom en begränsad del av filtrets tidsfönster men det är bara en gissning från min sida. Jag har sett någon mätning också som verkar visa att han uppnått det han skriver om när det gäller transientresponsen.

 

Mer ur texten:

What are the perceived sound quality

benefits? Watts says that the improved

transient accuracy of the longer filter

makes instrumental timbre clearer, tightens

bass and “dramatically” opens up the

soundstage. “After you’ve listened to the M

Scaler”, he says, “it’s very difficult to listen

to the Hugo TT2 or Dave.” And has his

thirst for more filter taps now been sated?

No: “My gut feeling is that we need to go

further.”

 

 

Link to post
Share on other sites

Denna text från LTS kanske kan vara intressant för den som vill lära sig lite mer om sinc-funktionernas grund och hur de används för att hantera en digital signal:

http://www.lts.a.se/pub/artiklar/media/sincen.pdf

 

Det är en väldigt intressant produkt som Chord har och vore intressant att veta mer exakt hur den funkar och hur Watts får transienterna att hamna rätt i tiden mellan olika sample

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Posted (edited)

På Faktiskt.io talas en hel del om hur det funkar (i flera olika trådar dessutom). Eller snarare talas det en hel del om varför det inte borde funka, om jag skall vara uppriktig. Så, jag nöjer mig för närvarande med att notera att det funkar.

 

Ofta är det väl så, att "finare anläggningar" särskiljer dåliga och bra inspelningar betydligt mer än "enklare anläggningar" gör. Jag är inte så säker på att det förhåller sig så med "Musikskalaren" i systemet.

Konkret så åstadkommer den ett betydligt klarare ljud. Lite mer "tekniskt uttryckt" kan man nog säga att den frilägger alla enskilda småsignaler från varandra. Det i sin tur leder till att de olika småsignaler/mikroljud - som normalt drunknar i varandra - friläggs, varvid en högst påtaglig effekt blir att man hör symfoniorkestrarnas instrument mycket tydligare åtskilda från varandra. En annan effekt blir att de många instrumenten därmed får en mer konkret placering i både bredd- och djupled. Konsertsalen hörs mycket tydligare. 
Man kan växla uppsamplingsnivå med fjärren. Det fungerar så att det bara är en knapp. För varje tryck så ändras uppsamplingen: By-pass=44 - 88 - 176 - 705 kHz (eller by-pass=48 - 96 - 192 - 768 kHz om man utgår från ett 48 kHz-material). Notera att det är en fördubbling mellan de första stegen och en fyrdubbling mellan det näst högsta och det högsta!

Det går bara att stega i en riktning, dvs ökning upp till max och sedan åter till by-pass. Dock kan man "knappa runt" hur många "varv" som helst. Orsaken till att de där "mellan-nivåerna" finns är att "Musikskalaren" skall kunna fungera även med DAC:ar som har en begränsning i maximal frekvenshantering. Jag har en Hugo2-DAC. Den klarar av att hantera 768 kHz, men för det stora flertalet spår på Tidal så är det 705 kHz som blir max, dvs en utgångspunkt i 44 kHz-material.

 

För eventuella spekulanter på apparaten vill jag betona att den där "riktigt påtagliga wow-effekten" uppstår vid 705/768 kHz. De tidigare stegen ger en del förvisso, men inte så mycket att jag skulle köpa apparaten om jag bara kunde uppnå 176/192 kHz. Den förbättring som uppnås vid 176/192 kHz tycker åtminstone inte jag motiveras av apparatens höga pris.

Jag vill dessutom gärna nämna att det jag lyssnar på till nästan 100% är symfonisk musik och annan "klassisk musik". Så, det är med sådan musik jag har skaffat mig erfarenhet av apparaten.

Edited by Strmbrg
Link to post
Share on other sites
On 2020-07-15 at 14:48, MatsT said:

Jag får en känsla av att han gjort en kurvanpassning av något slag inom en begränsad del av filtrets tidsfönster men det är bara en gissning från min sida.

Ja. Man kan tänka sig att momentant testa hur funktionen bör se ut för att ge bästa möjliga sampelsträng.

Link to post
Share on other sites
  • 5 weeks later...

Klarhet.

Om jag skulle begränsa mig till ett ord för att beskriva vad den här produkten åstadkommer - vad musikupplevelsen beträffar - så är det ordet just klarhet. Vad den åstadkommer tekniskt är en helt annan fråga. 

Dock har jag lite svårt att tänka mig att klarhetsupplevelsen har med tonkurvans form att göra. 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...