Jump to content

Chord M Scaler


Strmbrg
 Share

Recommended Posts

Jag har denna apparat och använder den ihop med Chords DAC Hugo2.

Det är en manick som enkelt formulerat samplar upp signalen och skickar den vidare i digital form till en DAC.

För 44 kHz samplar den upp till 705 kHz och för 48 till 768 kHz. Den har en miljon "tappar", vilket jag inte kan utveckla vidare, men extremt mycket är det.

Man kan via dess fjärr by-passa signalen samt i tre steg sampla upp den till maximalt 705/768 kHz.

Det råder ingen tvekan om att varje steg innebär en förändring ljudmässigt.

Enkelt uttryckt så ökar upplösningen i ljudet för varje steg, dvs detaljåtergivningen blir alltmer påtaglig.

 

Jag lyssnar nästan uteslutande på symfonisk musik. Sådan musik innehåller massor av instrument, massor av parallella stämmor och klangen från en stor lokal med instrumenten utspridda i bredd och djup. Klarheten och tredimensionaliteten blir nästan fånigt naturtrogen med den högsta uppsamplingen. Givetvis förutsatt att inspelningen är av hög kvalitet.

Några reservationer:

Den kan anslutas till andra DAC:ar än Chords. Dock kan inte alla DAC:ar hantera jättehöga samplingfrekvenser, vilket innebär att effekten av apparaten kan bli begränsad.
Den kostar ohemult mycket pengar (typ mellan 40 och 50 kkr) och jag skulle nog inte ha köpt den om jag inte kunnat tillgodogöra mig den högsta samplingfrekvensen.

Vill man ansluta den till Hugo2 så krävs att båda BNC-utgångarna används och därefter medelst adaptrar ansluts till Hugo2s 3,5mm digitalingång.

Lyssnar man främst på musik med betydligt mindre komplexitet avseende antal instrument, övertoner, lokalklang etc så ger den inte lika mycket av förståeliga skäl.

 

Frågor på det? :)

Edited by Strmbrg
Link to comment
Share on other sites

Det är en intressant produkt och jag har letat efter information om hur han gått tillväga och här är ett dokument som beskriver en del men inte allt.

 

The theory behind M-Scaler-technology

 

Ur texten:

Better results are obtained if the excerpted sinc function

is windowed, ie shaped, to avoid sudden truncation

at either end. Watt’s WTA (Watts Time Alignment)

windowing algorithm is a closely guarded secret, and

it has had to be refined as filter lengths have increased,

but its name indicates Watts’ principal design criterion:

the maintenance of accurate transient timing.

 

Just den lilla detaljen som visar hur han fuskar för att få ännu bättre upplösning på transienterna är mycket intressant och tyvärr hemligt. Jag får en känsla av att han gjort en kurvanpassning av något slag inom en begränsad del av filtrets tidsfönster men det är bara en gissning från min sida. Jag har sett någon mätning också som verkar visa att han uppnått det han skriver om när det gäller transientresponsen.

 

Mer ur texten:

What are the perceived sound quality

benefits? Watts says that the improved

transient accuracy of the longer filter

makes instrumental timbre clearer, tightens

bass and “dramatically” opens up the

soundstage. “After you’ve listened to the M

Scaler”, he says, “it’s very difficult to listen

to the Hugo TT2 or Dave.” And has his

thirst for more filter taps now been sated?

No: “My gut feeling is that we need to go

further.”

 

 

Link to comment
Share on other sites

Denna text från LTS kanske kan vara intressant för den som vill lära sig lite mer om sinc-funktionernas grund och hur de används för att hantera en digital signal:

http://www.lts.a.se/pub/artiklar/media/sincen.pdf

 

Det är en väldigt intressant produkt som Chord har och vore intressant att veta mer exakt hur den funkar och hur Watts får transienterna att hamna rätt i tiden mellan olika sample

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

På Faktiskt.io talas en hel del om hur det funkar (i flera olika trådar dessutom). Eller snarare talas det en hel del om varför det inte borde funka, om jag skall vara uppriktig. Så, jag nöjer mig för närvarande med att notera att det funkar.

 

Ofta är det väl så, att "finare anläggningar" särskiljer dåliga och bra inspelningar betydligt mer än "enklare anläggningar" gör. Jag är inte så säker på att det förhåller sig så med "Musikskalaren" i systemet.

Konkret så åstadkommer den ett betydligt klarare ljud. Lite mer "tekniskt uttryckt" kan man nog säga att den frilägger alla enskilda småsignaler från varandra. Det i sin tur leder till att de olika småsignaler/mikroljud - som normalt drunknar i varandra - friläggs, varvid en högst påtaglig effekt blir att man hör symfoniorkestrarnas instrument mycket tydligare åtskilda från varandra. En annan effekt blir att de många instrumenten därmed får en mer konkret placering i både bredd- och djupled. Konsertsalen hörs mycket tydligare. 
Man kan växla uppsamplingsnivå med fjärren. Det fungerar så att det bara är en knapp. För varje tryck så ändras uppsamplingen: By-pass=44 - 88 - 176 - 705 kHz (eller by-pass=48 - 96 - 192 - 768 kHz om man utgår från ett 48 kHz-material). Notera att det är en fördubbling mellan de första stegen och en fyrdubbling mellan det näst högsta och det högsta!

Det går bara att stega i en riktning, dvs ökning upp till max och sedan åter till by-pass. Dock kan man "knappa runt" hur många "varv" som helst. Orsaken till att de där "mellan-nivåerna" finns är att "Musikskalaren" skall kunna fungera även med DAC:ar som har en begränsning i maximal frekvenshantering. Jag har en Hugo2-DAC. Den klarar av att hantera 768 kHz, men för det stora flertalet spår på Tidal så är det 705 kHz som blir max, dvs en utgångspunkt i 44 kHz-material.

 

För eventuella spekulanter på apparaten vill jag betona att den där "riktigt påtagliga wow-effekten" uppstår vid 705/768 kHz. De tidigare stegen ger en del förvisso, men inte så mycket att jag skulle köpa apparaten om jag bara kunde uppnå 176/192 kHz. Den förbättring som uppnås vid 176/192 kHz tycker åtminstone inte jag motiveras av apparatens höga pris.

Jag vill dessutom gärna nämna att det jag lyssnar på till nästan 100% är symfonisk musik och annan "klassisk musik". Så, det är med sådan musik jag har skaffat mig erfarenhet av apparaten.

Edited by Strmbrg
Link to comment
Share on other sites

On 2020-07-15 at 14:48, MatsT said:

Jag får en känsla av att han gjort en kurvanpassning av något slag inom en begränsad del av filtrets tidsfönster men det är bara en gissning från min sida.

Ja. Man kan tänka sig att momentant testa hur funktionen bör se ut för att ge bästa möjliga sampelsträng.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Klarhet.

Om jag skulle begränsa mig till ett ord för att beskriva vad den här produkten åstadkommer - vad musikupplevelsen beträffar - så är det ordet just klarhet. Vad den åstadkommer tekniskt är en helt annan fråga. 

Dock har jag lite svårt att tänka mig att klarhetsupplevelsen har med tonkurvans form att göra. 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
On 2020-09-04 at 16:17, MatsT said:

Tonkurvan är säkert helt opåverkad.

Ja, såvitt jag kan lyssna mig till det så är tonkurvan inte påverkad. Jag tror att vi med en slik apparat är inne på helt andra aspekter av ljudhantering än tonkurva, distorsion och vad som mer skall nämnas av allmänt vedertagna påverkansfaktorer.

 

Några av de högt skolade personerna här och där i forumvärlden, vilka emellertid inte är särskilt öppna för att det kan finnas något nytt att upptäcka och komma till insikt om, är fullt klara över att det MÅSTE röra sig om någon form av lureri eller manipulation. Jag har läst tvärsäkra påståenden som att det där by-passläget i själva verket är ett läge där signalen försämras, så att lyssnaren skall förledas att tro att förbättring sker i de andra lägena. Andra menar att det är ren inbillning alltsammans och att ett seriöst blindtest skulle avslöja bluffen.

Annorlunda uttryckt: Eftersom deras kunskaper inte kan förklara funktion och resultat, samtidigt med övertygelsen om att "science is settled", så är det humbug.

Det är inte riktigt min grej att stångas med dem som från början tydligt visar att de inte kommer att ändra sig. Varför skulle det vara angeläget att övertyga någon överhuvudtaget? Jag ska ju inte sälja prylen till vederbörande. 😄 Så, vad är då syftet? 🤔

Nå, prylen har hursom rivit upp rejält med känslor av upprörd och irriterad art på vissa håll.

 

När jag stegar från högsta uppsampling tillbaks till by-pass är det som att hela sceneriet drar ihop sig till ett betydligt mindre panorama med ett avsevärt grumligare ljud avseende separation, klarhet och upplösning. Åtminstone på akustisk musik av hög inspelningsklass.

Det skall ju finnas något i musiken att frilägga så att säga. Med viss annan musik sker inte särskilt mycket, som jag uppfattar det.

Fascinerande är det dock med "rätt" musik.

Link to comment
Share on other sites

Rent teoretiskt går det inte att nå 100% överensstämmelse och därmed en exakt reproduktion av signalen innan den digitaliserades, men det M scaler gör är att approximera så nära man kan komma, dvs man använder miljoner tappar i sina filter. Själva grundproblemet handlar om att ett filter ska vara oändligt men det går ju inte, filtret har en början och ett slut och de "transienterna" försöker man snygga till med en viktning så att påverkan ska bli så liten som möjligt. Hur man gör viktningen är valfritt och leder troligen till olika bra resultat. 

 

En reflektion kring kurvanpassning som någon var inne på är att det bästa man kan göra är att lågpassfiltrera med ett oändligt långt filter. Allt annat missar målet om man nu är ute efter en exakt kopia.

 

Jag har inte lyssnat på M scaler men tror säkert att den är så nära man kan komma. Det förutsätter att man inte gjort digital efterbehandling med sämre filter innan filen/CDn producerades. Då är en miljon tappar 999950 tappar i onödan (eller nåt sånt).

 

Link to comment
Share on other sites

Frågan man bör ställa sig beträffande närheten till den exakta kopian tror jag är:

Hur nära det exakta behöver man komma innan ytterligare närhet blir ljudmässigt verkningslös? Det vet man nog inte men såvitt jag förstått Rob Watts så har hörbarhetsmässig påverkan skett ända upp till en miljon tappar. Om den ökar även upp till två, eller om hörbarhetspåverkan stannar vid cirka 1,5 det återstår att utröna.

Link to comment
Share on other sites

Man får väl hoppas att den här "bypass" inte innebär en undermålig implementation av lågpassfiltret ... man måste ju ändå göra ett sånt men om man vill visa på tydliga skillnader så ligger det nära till hands att välja enkla filter som fasvrider mer än man annars kan åstadkomma, för att ta ett exempel.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, conan said:

Man får väl hoppas att den här "bypass" inte innebär en undermålig implementation av lågpassfiltret ... man måste ju ändå göra ett sånt men om man vill visa på tydliga skillnader så ligger det nära till hands att välja enkla filter som fasvrider mer än man annars kan åstadkomma, för att ta ett exempel.

 

Ja, man kan ju undersöka den saken genom att ta samma digitalsignal från en och samma källa via M Scaler in i DAC och direkt till DAC. Men även det kan bli praktiskt bökigt om fysisk omkoppling behövs. Emellertid så är det en lyssningsmässig förändring även mellan de tre uppsamplings-stegen.

Om syftet med by-passen är att vilseleda lyssnaren, och därmed skapa försäljning. Ja, då känns hela metoden för just detta tämligen överarbetad. Vill man lura till sig försäljning så finns det avsevärt  enklare metoder.
Men det var nog inte den aspekten du hade i åtanke.
Jag har dock noterat slika konspirationsteorier tidigare. 👍

Link to comment
Share on other sites

Det här är en produkt som jag varit ytterligt intresserad av långt innan den fanns på marknaden som en separat produkt (först fanns den med som funktionalitet i deras Blu CD 2), och följde i princip allt konstruktören Rob Watts berättade om den. Tycker fortfarande den är hyperintressant och ligger väl inom ramen för vad jag ekonomiskt skulle kunna spendera, men det lär fortfarande dröja. Känner att jag har så många andra delar att optimera först, innan jag hänger mig åt dylikt finlir.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, shifts said:

Det här är en produkt som jag varit ytterligt intresserad av långt innan den fanns på marknaden som en separat produkt (först fanns den med som funktionalitet i deras Blu CD 2), och följde i princip allt konstruktören Rob Watts berättade om den. Tycker fortfarande den är hyperintressant och ligger väl inom ramen för vad jag ekonomiskt skulle kunna spendera, men det lär fortfarande dröja. Känner att jag har så många andra delar att optimera först, innan jag hänger mig åt dylikt finlir.

Ja han Watts själv snackar om att han hör dess verkan även i lurar på flyget. Med reservation för mina missförstånd om vad han skrivit. Det där om "flyget" har jag liite svårt att tro på, eller snarare förstå.

 

Själv har jag några enstaka gånger spelat annan slags musik än de evinnerliga symfonierna, stråkkvartetterna och pianokonserterna. 😄

Då kan exempelvis något vax av Yellowjackets ha avlyssnats.

Alltså, det som främst lyfts fram med den här grunkan är ju de ytterst små ljudkomponenterna, som eljest drunknar, minimala rumsljud, små-ljud från instrument, rumsklang och kanske allra främst djupupplevelsepåverkande ljudkomponenter.

Om slikt inte existerar i en inspelning, typ studioframförd och mixad musik eller helsyntetisk musik, så blir verkan inte så stor.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...