Jump to content

Hör du vad du hör eller är det bara som du tror?


Bebop
 Share

Recommended Posts

I många trådar genom åren har vi varit inne på produkter som drar igång diskussioner kring trovärdighet om deras påstådda "verkliga" nytta. Senaste exemplet är kring Nordost QPOINT.  Jag kan inte uttala mig om vad den gör eller om dess effekt är verklig eller om den endast bygger på perception baserad på kommunikation eller känt varumärke. Jag är dock lite skeptisk, framför allt på produkter som skapar den här typen av reaktioner, t ex "om man hör skillnader så är det skillnader". I någon mån är det ju sant men är det riktigt sant? Framför allt, är det ok om sanningen skapats genom utnyttjande av svagheter i våra beteenden, det som ibland brukar kallas bondfångeri?

 

Jag har inte alla svaren lika lite som @calle_jr har alla svar när han försöker förstå och sammanställa tekniska och logiska förklaringar kring vår hobby utifrån sin kunskapsbas.

 

Här gör jag ändå ett litet försök i en separat tråd att beskriva och exemplifiera utifrån min kunskap, examina och erfarenhet kring framför allt marknadskommunikation och konsumentbeteende om hur man faktisk kan påverka oss att ta irrationella beslut. De flesta eller i vart fall många av våra beslut är inte rationella dvs, de bygger inte på fakta utan snarare på känslor och inbillad rationalitet. I detta ligger också en försvarsmekanism typ "jag vet ju vad jag hör". Ingen eller väldigt få av oss vill bli uppfattade som irrationella. Med lite kunskap kring teknisk fakta och fakta kring mänskligt beteende kan man faktiskt minska det rent känslomässiga inflytandet över våra beteenden. En klassisk bild på hur känslor och logik är uppdelad i hjärnan  är den följande där högra hjärnhalvan står för det emotionella och kreativa och där den vänstra står för den faktabaserad och logisk information. De klokaste valen är förmodligen de där de båda halvorna har förhandlat med varandra och vägt de olika argumenten mot varandra.

 

959966.jpg

 

I grunden tycker jag att det är klädsamt med en skeptisk eller kritisk hållning till all marknadskommunikation - det finns ett syfte bakom den, vilket ibland kan vara nyttigt att fundera på. Samtidigt tycker jag att marknadsföring/-kommunikation har varit och är en viktig del i ett det kapitalistiska system vi lever i. Det har skapat välstånd och i huvudsak ett bra samhälle att leva i enligt majoritetens röster i samhället så som de representeras i riksdagen. 

 

Jag exemplifierar med text från Q-POINTS kommuniktion (mina understrykningar): "this unique, metronomic effect", "cost-effective""demonstrable improvements to any component in a sound system", "enhanced coherency and greater dynamic", "expanded space and ambiance". Hur påverkar detta inför en provlyssning? Hur påverkar varumärket vår perception? Jag har inte svaren annat än att det påverkar. Nedan försöker jag i någon mån beskriva hur ett företag, vilket som helst men av någorlunda storlek, arbetar med marknadskommunikation.

 

Ett framgångsrikt företag kännetecknas  oftast av att man har en klar vision om åt vilket håll man vill gå som sedan bryts ner i mål och delmål samt en strategi om hur man skall nå dem. Inte sällan ingår där att utveckla produkter och tjänster (ingenjörssidan med någon form av input från marknaden och ibland ren intuition) och en marknadsföringsstrategi som bryts ner i kommunikation och försäljningsplan. Utöver detta behövs HR, ekonomi, logistik och ibland även jurister samt ett nätverk till extern info. 

 

Produktvecklare behöver någon form av marknadsinflöde typ information samt kunskap om det de gör. Men för att 1+1 skall bli mer än 2 behövs också marknadföring, kommunikation och försäljning och för det behövs också kompetens. Exemplens makt är stark och de företag som brukar lyckas bäst är de som bäst kan förena dessa kompetenser till en stark enhet. Dessvärre förekommer det också exempel på det motsatta där det finns en stark misstro mot ingenjörer från marknadsfolk och omvänt. Det är oftast tecken på en svag ledning.

 

Marknadsföring och kommunikation är ingen naturvetenskap men dock en vetenskap inom ekonomi under en gren som brukar kallas Marketing Management eller Consumer Behaviour med kopplingar till mänskliga beteenden inom en samhällsram blandad med olika grad av juridik, sociologi (grupp), psykologi (individ, perception), statistik, politik och nationalekonomi (utbud/efterfrågan). En introduktion till Consumer Behaviour kan man läsa här.

 

Med tanke på vilka verktyg som finns, dess kraft och hur de används så tycker jag man skall vara vaksam. Ett vanligt exempel på hur perceptionens (samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord o.s.v.) betydelse och hur man bygger upp rätt budskap är att använda sig av konsument-/kundpaneler och kontrollgrupper för upprepning. Här ett exempel hur en sådan test kan läggas upp:

 

 1. Presentera en produkt inför en konsumentgrupp genom att visa/använda/koppla in och i efterhand fråga vad de upplevde.
 2. Presentera samma produkt inför en ny grupp på samma sätt men inleda med att presentera produkten hur den är uppbyggd och vilken nytta/effekter den skall göra utan överdrifter.
 3. Göra samma sak men lägga till mer värdeord/överdrifter
 4. Göra samma sak och koppla till vetenskapliga studier, "i samarbete med universitet" och forskningsvärlden
 5. Lägga till uttalande om hur kända personer inom ämnet har reagerat (i verkligheten/mot betalning).

 

Du kommer att få olika resultat  efter varje försök, men inte alltid. Ju mer "objektivt bra" produkten är desto mindre insats behövs av alla 5 stegen. I exemplet som @Peo  lyfte fram med hjulet så är dess objektiva fördel så stark att det förmodligen enbart krävdes steg 1. Ett annat exempel är Sonys Walkman. När jag läste detta i Lund brukade man använda ett dryckesexempel. När äppeldrycken Mer lanserades upplevdes den som "objektivt god" och här behövde man bara använda steg 1 i stort sett. Sedan skötte marknaden resten själv. Samma bolag lanserade även drycken Merry och där behövde man alla 5 stegen för att nå försäljningsframgång. När man slutade med den supporten dog produkten. Den var helt enkelt inte "objektivt god" eller översatt till vårt intresse; den hade inte den verkliga effekt som påstods.

 

Om ett företag gjort ovanstående hemläxa inför en lansering, har de underlag för en marknads- och kommunikationsplan. De stora drakarna har också sofistikerade programvaror för att göra olika konfidensanalyser om hur olika insatser påverkar och kan då skräddasy budskapet än mer för att "trycka på rätt knappar". Här ett exempel från Viscovery som analyserar köp utifrån olika konsumentgrupper. Det kan också användas för test av konsumentpaneler, budskap mm Det kan också ge input för produktutveckling.

 

MailOrderResponse.png

 

Ett visuellt exempel för att belysa kommunikationsmedlets kraft är med Ponzoillussionen där de utlagda spåren påverkar budskapet i de gula linjerna. Budskapet kan försvagas eller förstärkas genom att vinkla in/ut spåren, ändra avstånden mellan syllarna och de färger som används då olika färgfrekvens förstärker eller försvagar budskapet.

 

ponzolarge.jpg

 

Exemplet är visuellt men det är samma krafter som de skrivna orden i mer eller mindre twistade budskap kan skapa. Många hävdar trots allt att de inte påverkas av den typen av missriktning. Det är dessvärre inte sant. Vi går alla i samma fälla, inklusive jag själv, och inte någon är helt immun. Ett sätt att ändå försöka få en allsidig belysning är att försöka få "fakta i målet" typ vad är det för något? Hur funkar det? Vilka belägg finns? Är det hörbart eller enbart mätbart? Själv tror jag inte på att någon är så pass neutral att vi kan enbart hänföra allt till vad vi hör om vi skall försöka få fram "verkligheten".

 

Allt som marknadsförs och säljs är naturligtvis inte bluff & båg. Företag och handlare lever i en tuff verksamhet. Det är ingen dans på enbart rosor. De behöver tala för sin vara och sina tjänster. Man skall dock vara medveten om att allt är inte sant, komplett eller i vart fall inte utan överdrifter. En nyttig fundering kan då vara

 

 • Varför tilltalar produkten mig?
 • Var kan jag hitta mer neutral information?
 • Vilka belägg finns för dess funktion?
 • Behöver jag den och varför (är det något jag saknar idag)?
 • Vad händer om jag inte köper den?
 • Alternativa produkter?
 • Värde för pengar?

 

Företag arbetar med vad man brukar kalla en marknadsmix. Den mest kända och etablerade har sprits av amerikanen Philip Kotler vars läromedel används world wide sedan i vart fall 70-talet och än idag. När gamla Lundensare som läst marknadsföring/kommunikation träffas brukar vi presentera oss med namn och vilken edition av Kotlers "Marketing Management" vi läste, typ Arne Arnesson edition 5. Själv läste jag edition 3, en tegelsten på drygt 800 gram. Läste att nu är man inne på edition 15 och vikten har öka till det dubbla vilket är något slags kvitto på hur ämnet expanderat.

 

741px-Kotler-DSC_0510.jpg

Philip Kotler - Wikipedia

 

Kotler har inte uppfunnit de marknadsföringsmetoder som brukar användas men han har satt struktur på den och denna används i de flesta företag, skulle jag tro, mer eller mindre medvetet. Jag går inte in i detaljer här. Finns att läsa om på Wikipedia, men begrepp som 4P-modellen, marknadsmix och  promotion mix är välbekanta begrepp inom marknadsföring och marknadskommunikation. När man sedan gräver än djupare blandas även psykologiska verktyg in för hur individer påverkas och vad som styr deras val. På motsvarande sätt finns det sociologiska inslag, dvs hur gruppbetende verkar, t ex hur mode styrs. Marknadsföringsutbildning idag är mycket sofistikerad och tassar inom flera vetenskaper för att nå olika målgrupper

 

Det finns oerhört kraftfulla verktyg inom kommunikation. De är så pass starka att det finns lagar som begränsar de värsta avarterna gentemot konsumenter vilka bevakas av bl a KO. För medicin och mat är lagstiftningen kring vederhäftig information betydligt strängare (tack och lov). Men för hifi, schampo och hudkrämer finns det inte många lagrum att hämta om vederhäftighet i information. För hifi handlar det mer om produkt- och elsäkerhet, förbjudna material (typ bly). Var och en får dra sina egna slutsatser.

 

Ett bra exempel på kommuniktionens makt ser vi i de sociala medierna som på ca 10 år har ändrat världens pollitiska inriktning på både gott och ont; inte sällan genom lögn och skruvade versioner av utvalda sanningar. Företags kommunikationsavdelningar är inte imuna. De påverkas också liksom reklammakare och motsvarande. Den senaste trenden är arbeta med influencers som på kort tid blivit en miljardindustri. Här är ett exempel. Det är starka krafter igång om våra penningar. 

 

Ett problem, kan jag tycka, är att när det kommer ifrågasättande kring produkters verkliga kontra upplevda skillnader så möts det ofta med en kraftfull diskussion med för och emot, typ var och en får avgöra vad som är "dyrt eller billigt", eller "ifrågasätter du mina upplevelser?" De diskussionerna förs dessutom i en irriterad ton där det handlar om att vinna eller förlora i bästa Trump-anda. Så länge produkter prisas är det ok men helst utan ifrågasättande. Det tycker jag är lite synd då sanningen förmodligen ligger någonstans mitt emellan. Vårt område innehåller trots allt en hel del fakta och utgår från fysikalisk fakta. Vi kan säkert undvika en hel del felsteg genom att anamma delar av denna och överlåta beslutsprocessen till det som återstår kring subjektiva värden. Men var går gränsen? Det är väl det som är det svåra och som alla brottas med att hitta svaren på...

 

Min slutuppmaning: Fortsätt testa och var nyfiken, sök även fakta och var försiktig med att tolka kommunikationen. Det ligger starka krafter bakom och du är ofta i underläge från start. :)

Link to comment
Share on other sites

 

Mycket bra :app:

 

 

40 minutes ago, Bebop said:

Det tycker jag är lite synd då sanningen förmodligen ligger någonstans mitt emellan.

Problemet är kanske att det inte går att utgå från att det finns en sanning.

Tror det var Kirkegaard som myntade begreppet antingen-eller. Vadå antingen-eller?

"Antingen" kan innehålla 63% aspekter som gör att jag ångrar att jag inte valde "Eller", ändå föredrar jag "Antingen" eftersom det innebär ännu mer ånger om jag väljer "Eller" :)

Jag kan föredra ett sound inte bara för hur det låter utan även på grund av hur man gjort för att det ska låta så, medan andra fullständigt struntar i just den aspekten, men de har andra aspekter som jag kanske struntar i osv. Fastän "sanningen" kan vara densamma.

"Law of excluded middle" är djupt rotad sedan antiken, men den har ju överbevisats :)

 

Link to comment
Share on other sites

Detta är intressant. Bra sammanställning.

 

När jag läste psykologikurser vid Göteborgs Universitet var det en del marknadsföringsstudenter som tog dessa extra kurser eftersom det finns mycket att lära om människans psykologi i relation till marknadsföring.

Mycket av detta är inte bara i marknadsföring osv. Det är något som finns i det mesta vi gör när vi kommunicerar, är sociala och umgås. tex när man i familjen skall komma överens om nya möbler eller annat används så klart smart retorik av alla för att belysa sin åsikts förträfflighet. 

Religion är makalösa inom detta område. 

Att det blir mer kortsiktigt utstuderat när det gäller marknadsföring kan man ju förstå. 

 

Min gissning är att många är mycket medvetna om detta. De flesta jag träffar via denna hobby har en nykter syn och hälsosam skepticism till marknadsföring och information från producenter. Bara genom att testa själv kan man ju göra en bedömning om än alltid med viss bias. Men vet man detta är det nog lättare att minimera ovälkommen påverkan. 

Influenser på sociala medier har ett mer neutralt skimmer (Kanske falskt) som företag utnyttjar som en barriär mellan konsument och företag. Det blir mer trovärdigt med en människa av kött och blod tycker något. När denna infuenser dessutom har en karisma och personlighet och ett sätt som folk gillar så litar vi mer på det.

 

När produkter blir lite "konstiga" som tex QPOINT rynkar man gärna på näsan. Det gjorde jag med, till jag hörde om alla positiva upplevelser från en demo i München i våras. Tänkte av ren nyfikenhet det vore roligt att prova. 

 

Det viktiga är nog att man har en viss förståelse för detta när man fattar beslut om vad man vill köpa och vilka val man gör i livet. Då blir man mindre manipulerad. 

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, Apexorca said:

Min gissning är att många är mycket medvetna om detta. 

Jag tror att det är precis tvärtom om vi håller oss på ett allmänt plan och det är just därför att marknadskommunikation är en jätteindustri som företag och organisationer är beredda att satsa enorma summor på. Det ger bra utväxling på satsat kapital. Även organisationer och institutioner har insett detta och skickar idag fram proffs för att svara på frågor eller har en kommunikationsexpert på armlängds avstånd.

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Bebop said:

Jag tror att det är precis tvärtom om vi håller oss på ett allmänt plan och det är just därför att marknadskommunikation är en jätteindustri som företag och organisationer är beredda att satsa enorma summor på. Det ger bra utväxling på satsat kapital. Även organisationer och institutioner har insett detta och skickar idag fram proffs för att svara på frågor eller har en kommunikationsexpert på armlängds avstånd.

 

Julfirandets stoj och stim har nu tonat ut i en lugn avslappnad julnatt. Mer härlig skinka och släktingar väntar i morgon.

Men först detta.

 

 

VA? "Tvärt om"? Hur kan du tro något om vad mina kompisar jag träffar med denna hobby kan om reklam och hur det påverkar dem? Och att de inte är rustade att analysera detta läge?

Tror du missade min poäng. Jag tycker inte din slutsats av min text stämmer. Den verkar grundad i ett antagande om något jag inte skrivit. Men jag kanske var otydlig. Jag förtydligar eftersom jag tycker det är behov för det.

 

 Har jag skrivit om ett "allmänt plan", var det det jag skrev??? Men när du citerar delar av min text utan att ta med helheten så låter det möjligen som ditt svar är relevant. Läser du allt är det ju inte så. Jag skriver inte att tex de flesta eller alla är medvetna om detta. Jag skriver att det handlar om "många" och  "de flesta jag träffar inom denna hobby". Jag tror inte de flesta av dem är omedvetna om detta faktiskt. Jag citerar mig själv nedan. 

 

10 hours ago, Apexorca said:

 

Min gissning är att många är mycket medvetna om detta. De flesta jag träffar via denna hobby har en nykter syn och hälsosam skepticism till marknadsföring och information från producenter.

 

Jag tycker således att det inte sägs något om att detta är det allmänna förhållandet, utan handlar om de jag umgås med inom denna hobby. Vilket så klart är en liten del av alla som har HiFi-prylar. I detta nerdiga gäng pratar vi dessutom en hel del om just detta. Min uppfattning är att de har rimlig skepticism till reklam och kommunikationens innehåll från HiFi-industrin mm, men att en genuin nyfikenhet finns för att prova och bilda sig en egen uppfattning. Vi tar oss tid till detta, vilket de flesta inte gör. De bara köper och blir då säkert mer beroende av "kräng-säljsnacket" i processen. Flera av de jag träffar som har HiFi som intresse har stora kunskaper i området du tar upp och de arbetar tex framgångsrikt med reklam, försäljning och kommunikation.

Min uppfattning är att de är de som kan lite om HiFi som tex köper färdiga och ibland svindyra lösningar som tror att de köpt det bästa som finns för att det är ditt och datt i tekniken som framhålls och som de tycker är coolt.  

Men helt fri från påverkan är ingen och det är väl som det skall vara. Viktigt är att vara medveten om detta och acceptera att den påverkan finns, då tror jag man kan skala bort en stor del av den negativa påverkan man kanske utsätts för när man väljer att köpa något. Att man har öppna ögon, men utan kunskap om HiFi är det ju svårare.

 

Utan att veta helt säkert kan jag tänka mig att de jag umgås med med i denna hobby påverkar/inspirerar varandra fram och tillbaka mer än något annat påverkar oss. Jag kan nog säga att jag personligen inspirerats och på det sättets styrts in mina val både om musik och HiFi från många på hela detta forum och ffa från de som ungås en del här i Göteborgsområdet. Olika reklam osv påverkar nog mindre är min gissning. Det blir mest en källa för nyfikenhet och framtida tester. 

Jag tror detta gäller för fler på detta forum. 

Jag tror det generellt gör oss mer motståndskraftiga mot "bullshit" än de som inte lär sig av nätverk som detta. Vi blir på ett bra sätt "korrigerade" på olika vis i våra ideer och tankar i detta stora gäng. Erfarenhet och kunskap fungerar så. Det är dessa jag talar om i min text ovan och vi är en minoritet av totalen.

Som jag förstår det är den totalen du beskriver och då tycker jag din synpunkt stämmer, men den stämmer alltså inte med min text, tycker jag.

 

Hoppas du förstår vad jag menade nu eller är det jag som inte fattar?

Edited by Apexorca
Link to comment
Share on other sites

Min ”sanning" är att jag köper delar av det ni skriver ovan och om jag tolkar @calle_jr rätt så tycker jag att det är bra sammanfattat.

 

Här kommer mina tankar och funderingar kring detta:

Min erfarenhet som svensk (syftar på mentaliteten) och av livet som konsument (både vid vardagliga köp och tillika köp av speciella produkter) av olika produkter är att de (säljarna/marknadsförarna) ska försöka lura mig att köpa (värre nu för tiden än tidigare kan jag tycka eller så är jag mer skeptisk idag än tidigare) just detta erbjudande, här och nu! Men jag mig veterligen aldrig köpt något över telefon eller utan att ha testat först (gäller i princip allt) men har trots det ångrat mig, jag är ju inte mer än en vanlig människa. Jag/vi har den bästa produkten och allt och alla andra kan du glömma, t o m sådant försäljningssnack har jag hört, usch och fy! Tycker det luktar oseriös och manipulerande marknadsföring, men vänta! Det kanske är just det bästa och enda som presenterades i den trodda oseriösa marknadsföringen, det var ju precis det som passade mig skulle det visa sig och då var det ju inte verken oseriöst eller manipulerande, hmm, svårt detta?

Att vi alla är olika, är mer eller mindre påverkbara, tar rätt/fel beslut beroende på vem man frågar, gör vi nog alla tillmans tror jag. Ingen äro fullkomlig, eller! 

 

I mitt liv som företagare (säljer tjänster) har jag varit urusel som marknadsförare säger många av mina kompisar och inte minst de som vet hur man ska göra för att locka till sig fler kunder, tjäna mer pengar etc. Hur vet de vad jag vill och om hur jag vill driva företaget? De flesta av dessa känner jag inte ens, de vill bara sälja på mig något, något som alla andra har eller gör, vilket jag tycker är en tråkig väg även om jag har och gör sådant som är mainstream oxå. 

Så jag håller inte alls med om de som påstår att jag har varit usel i marknadsföring, utan jag vill nog påstå att jag lyckats väl med en beprövad typ av marknadsföring, den så kallade mun mot mun metoden, samt att alltid vara ärlig mot kunder eller vid förfrågningar med att t ex säga att någon annan branschkollega gör just detta arbete bättre, fortare, billigare etc. och det har visat sig vara en vägvinnande strategi då vi har många gamla kunder kvar, även om de har testat på andra i branschen utan att funnit någon bättre dagligdags eller i ett långsiktigt perspektiv. Så ärlighet varar längst är ett ordspråk som jag alltid återkommer till, tala om vad du tycker och varför, det ska inte betraktas fel utan som en åsikt, om man sedan ändrar sin åsikt efter att blivit insiktsfullare, överbevisad, påläst……….så må det också vara hänt, no probs!

 

Om vi återgår till vår hobby och för egen del så är jag glad när vederbörande har ett system/produkt som hen är nöjd med och det oavsett vad jag tycker själv. Om vederbörande frågar mig om tips eller råd för att kanske försöka förbättra sitt system så är det mina öron som bestämmer vad som blir sagt, ingen annans åsikter eller tanke på miljö, tjäna pengar, märke, handlare, kompis eller vad annat som tänkas kan. Så testa hemma och skriv ärligt vad du tyckte är helt rätt och ska också läsas som din sanning, så tycker jag.

 

Nog med svammel från mig i detta ämne och med hopp om att jag har försökt förmedla vad jag står för igår, idag och i morgon!

 

/byZan

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Apexorca said:

Har jag skrivit om ett "allmänt plan", var det det jag skrev???

Jag ville berätta om en verklighet som råder inom marknadsföring och kommunikation på ett rent allmänt plan och inte minst då den riktas till konsumenter. Kommunikationen till professionella kunder (företag) är oftast lite annorlunda eftersomn där finns andra krav som reglerar via policies och fler granskare inom olika områden. Det minskar det personliga inflytandet och därmed blir kommunikationen annorlunda.

 

Ditt svar @Apexorca får mig att tro att du fick en känsla av att jag adresserade dig personligen (?). Av den anledningen vill jag markera att mitt inlägg riktade in sig på marknadsföring och kommunikation på en allmän eller generell nivå och där hävdar jag att insikten eller kunskapen om det jag skriver och hur detta påverkar oss är låg

 

Jag vare sig vill eller kan bedömma vem av oss här på forumet som är mer eller mindre duktiga att "genomskåda" sofistikerad kommunikation och minska dess inflytande i sina beslut. Jag är definitivt inte specialist på det, framför allt inte för sådant jag brinner för. Det är bara att titta i min historiebok över allt jag köpt inom hifi och musik genom åren. Det har dock blivit bättre sedan jag öppnat upp mer för att lyssna på fakta. Inom min profession finns det dock områden där jag inbillar mig att jag är rätt så imun.

Edited by Bebop
Lagt till ett stycke
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, byZan said:

 jag håller inte alls med om de som påstår att jag har varit usel i marknadsföring, utan jag vill nog påstå att jag lyckats väl med en beprövad typ av marknadsföring, den så kallade mun mot mun metoden, samt att alltid vara ärlig mot kunder eller vid förfrågningar med att t ex säga att någon annan branschkollega gör just detta arbete bättre, fortare, billigare etc. och det har visat sig vara en vägvinnande strategi då vi har många gamla kunder kvar, även om de har testat på andra i branschen utan att funnit någon bättre dagligdags eller i ett långsiktigt perspektiv. 

 

:thumbsup:  Det är ett bra exempel på fall 1.) i min beskrivning. Du har en "objektivt bra" produkt/tjänst och behöver ingen speciell "twistad" kommunikation. Samma som äppel-MER i mitt exempel.

21 hours ago, Bebop said:

När äppeldrycken Mer lanserades upplevdes den som "objektivt god" och här behövde man bara använda steg 1 i stort sett. Sedan skötte marknaden resten själv.

 

Alla typer av lyckad marknadsföring blir "beprövad". Det finns inte enbart en väg och den "bästa" är den som ger bäst resultat för din tjänst/vara på en rådande marknad där det finns ett behov eller där ett behov kan "skapas". Det finns många andra parametrar man får ta hänsyn till förstås. Konkurrens, lagstiftning, pris, design, samhällstrend, timing, mode, moral/etik, tillväxt/recession... Att ge sig in på en helt ny marknad är en utmaning, likaså, med en helt ny produkt inom ett segment som är hårt konkurrensutsatt, gå in på en tillväxtmarknad eller en marknad i stagnation osv. Detta påverkar också kommunikationen och ju tuffare betingelse desto större risk för överord i det som skrivs/sägs.

 

Link to comment
Share on other sites

Mycket intressant ämne @Bebop och i princip outtömligt och enligt min uppfattning, som kopplar till så mycket i det mänsklig psyket som handlar om tillkortakommande och egentligen i faktorer om att vilja passa in eller söka kärlek. Människan är i grunden ett flockdjur och det kräver stor styrka och insikt att stå utanför och helt gå sin egen väg. De som gör så kan upplevas allt i från som udda till att bli utstötta ur gruppen, vilket kan få rent katastrofala följder. Allt utnyttjas till fullo i marknadsföringen som många gånger handlar om att lycka uppnås genom prylar och pengar. Den kanske senaste formen som visar på detta är marknadsföring av diverse nätbaserad spelverksamhet som släppts mer eller mindre fri, men med förbehåll om att marknadsföringen måste vara måttfull. Underförstått alla har chansen till ett annat liv. Ett exempel om hur mycket pengar som ligger i detta kan man förstå genom hur vd:n och ägaren till Bet 365 belönas.https://www.expressen.se/dinapengar/spel-vdns-lonerekord-tjanade-39-miljarder-i-ar/.

Min uppfattning är att alla är påverkad av marknadsföring mer eller mindre och kanske är det så, hemska tanke,  att i grunden är den som anser sig minst påverkad är den som i själva verket är den som är mest påverkad. Att motivera sina köpbeslut genom mycket objektiva fakta är ett exempel och motsatsen att det är ett känslomässigt beslut, men i själva verket är baserat på helt andra faktorer som t.ex. på brist eller överskott på pengar som är mer objektiva kriterier. Den mänskliga fåfängan är också ett tacksamt mål för skickliga marknadsförare. 

Omsatt till vår del av marknaden, nämligen utrustning för musiklyssning, så finns alla dessa varianter. I grunden säger sig alla ha intresset för musik som övergripande, men i realitet kanske intresset för teknik större? Provocerar medvetet en smula.:D:) Skulle vara roligt att veta hur många som har teknisk respektive musikalisk utbildning, här.:39: Bara en helt ovetenskaplig tanke.:) Utifrån detta borde marknadsförare anpassa sitt budskap.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, Bebop said:

mitt inlägg riktade in sig på marknadsföring och kommunikation på en allmän eller generell nivå och där hävdar jag att insikten eller kunskapen om det jag skriver och hur detta påverkar oss är låg. 

 

Säkert sant men visst är det märkligt?

Jag tror inte att jag själv är unik som tycker att väldigt mycket av den information jag får om en produkt är skitsnack och helt irrelevant för produkten. Jag känner mig nästan kränkt eller att de slösar med min tid. Kom till saken, cut the crap, save it...

Är det för att de inte har nåt bättre att komma med eller för att de tror att vad de visar är det vi vill höra?

Link to comment
Share on other sites

38 minutes ago, calle_jr said:

 Är det för att de inte har nåt bättre att komma med eller för att de tror att vad de visar är det vi vill höra?

 

39 minutes ago, calm said:

Människan är i grunden ett flockdjur och det kräver stor styrka och insikt att stå utanför och helt gå sin egen väg.

 

Ett av svaren @calle_jr ligger i @calm kommentar. Flocken följer det "goda exemplets makt". Detta gäller även klustret marknadsförare/kommunikatörer och t o m ingenjörer/konstruktörer. Man tittar på hur andra har gjort i sina branschtidningar, på mässor och liknande och de lyckade exemplen följer man. När exemplets makt sedan mättas försöker man utveckla nya metoder/tjänster/produkter för nå komparatibla fördelar eller hitta nya bra exempel. De dåliga eller mindre lyckade faller i glömska. Detta är ett av de största hotet mot familjeföretag. Många har inte förmåga att skaka av sig gamla meriter och lever kvar i "dåtidens romantik". Problemet är att om marknaden är intressant så blir detta "opportunities" för andra och så höjs ribban ännu en gång för ett nytt "följa John". Banken överger den som gått i stå och satsa på det nya osv.

 

Ett exempel som jag varit inne på innan är användande av influencers. Inom din och min bransch handlar om att knyta till sig grupper med t ex arkitekter, inredare, stylister, beslutsfattare och forskare. Detta är inget nytt i sig. Det nya är att man byggt upp system där man optimerar effekten tillsamman med social media som, rätt använt, harven oerhörd genomslagskraft. Det har skapat nya roller och nya funktioner/möjligheter för PR-byråer och "alla" hänger på... Det har på kort tid blivit en miljardverksamhet i Sverige och vi är ganska små i sammanhanget.

 

En del når du aldrig men marknadsföring och kommunikation riktar sig sällan till individnivå, den riktar sig till gruppnivå och då är det sociologiska faktorer man styr på. Även sådana kluster är normalfördelade och den svansen som inte svarar på det skiter man i (du exemplifierar en sådan "typ" i din fråga). Calm berör personer som hamnar i den andra 7%-svansen av normalfördelningen inom spel o lotterier. De har inte förmåga att säga nej. Då får psykologer, välgörenhetsorganisationer och lagstiftare rycka in. Kommunikation är i huvudsak en gren starkt på påverkad av sociologi dvs hur man kan påverka en större grupp.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Bebop said:

 

 

Ditt svar @Apexorca får mig att tro att du fick en känsla av att jag adresserade dig personligen (?). Av den anledningen vill jag markera att mitt inlägg riktade in sig på marknadsföring och kommunikation på en allmän eller generell nivå och där hävdar jag att insikten eller kunskapen om det jag skriver och hur detta påverkar oss är låg

 

 

 

Så är det inte. Inte från min sida.  Vill bara att du förstår vad jag menade eftersom du plockade ut ett kort citat från ett längre resonemang av mig och sedan skrev något som jag tycker inte alls hängde ihop  med vad jag skrev. Och det handlade ju inte om mig så personligt uppfattar jag det inte.

 

Följer gärna fortsatt detta. Det är intressant. 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det jag kan tycka känns tveksamt är när produkter innehåller "magiska" fördelar. Och när typ "allt går inte att mäta". Är övertygad om att allt går att mäta om man vet vad man skall mäta. Och det är i regel väsentligt lättare att mäta en sak än att tolka mätningar tyvärr. Objektiva sanningar om enskilda produkter är väldigt svåra att skapa och att översätta till vad som kommer hända när man kopplar in grunkan man köpt. Blev det bättre eller blev det sämre. Blev det "bättre" för att det blev bättre, eller blev det bättre för att apparaten kanske fokuserar ens uppmärksamhet lite extra på några detaljer som man inte hört på samma sätt. Eller blev det bättre för att den faktiskt döljer ett problem som finns med övrig utrustning. Eller kanske det låter bättre för att det ju borde göra det. Eller blev det bättre för att grunkan faktiskt är bättre. Eller blev det sämre för att grunkan man testar faktiskt är bättre och avslöjar andra favoriter i anläggningen som man inte kan tro något ont om. Så min uppfattning är att man skall aldrig underskatta kombinationseffekter. Riktiga tester som skulle passa mina yrkesmässiga erfarenheter och kännas bra moraliskt vore blindtester över en längre tid, men vem orkar hålla på med sånt. (Har faktiskt gjort det i mitt HiFi-liv 2.0, är inne på 3.0 nu) Och gör man det inte så ofta så att det inte känns som en test av lyssnaren utan naturlig test av utrustningen så kommer man kanske inte bort ifrån att man måste försöka "svara rätt". Och då känns blindtester besvärande och hör man inte skillnader så funkar inte testen. Fast det kanske inte finns någon skillnad heller just där och då. En test visar bara ett resultat ifrån testögonblicket. Fast man kan ju inte gå på särskilt många tidningars omdömen heller så senaste grunkan jag köpte in var en PSAudio P10 på grund av att Calm och Byzan har sådana. Och då har jag inte ens lyssnat på deras och vilken skillnad som den gav hos dom så man lever ju verkligen som man lär ibland. Tar man kablar och inte hör någon skillnad så ser inte jag det som ett nederlag, jag tar det som ett tecken på att kablarna är lika bra, dvs påverkar överföringen lika lite eller inte alls. Jag vill inte ha kablar som låter, jag vill ha kablar som inte tar upp störningar. Då känns det som att man kan ha kablarna till vilka apparater som helst i princip. Och det är en åsikt/erfarenhet som jag har med mig ifrån vårat elektroniklabb på jobbet. Vi kan inte ha kablar som påverkar mätningar utan de måste bete sig likadant hela tiden. Och gör de inte det så får man utreda varför, och alltid så brukar det mynna ut i att man jagar störningar i apparaters konstruktioner men kablarna brukar vara oskyldiga. Däremot så kan kontakter och kontaktövergångar vara skyldiga ganska ofta. Men kablar är lätta att byta och kanske också det är en undermedveten faktor som gör kablar lite extra intressanta om man i övrigt känner sig ganska nöjd med sina apparater. Så mitt stadie som konsument är väldigt ostrukturerat, jag vet hur man bör bete sig men orkar inte riktigt. Den enda jag försöker konsekvent göra med högst blandade framgångar är att lyssna hemma först innan jag köper något. Och jag hade också Kottler edition 3 en gång i tiden. 

Link to comment
Share on other sites

36 minutes ago, calle_jr said:

Är det för att de inte har nåt bättre att komma med eller för att de tror att vad de visar är det vi vill höra?

 

Jag tror det beror på att människan i grunden är lat. 

Det är anledningen till att mycket av marknadskommunikationen handlar om genvägar. 

 • Så blir du av med din dåliga hy på 20 sekunder!
 • Här är mirakelmaten du ska äta för bättre hälsa!
 • Knepen som löser dina ekonomiska problem. Klicka här!

Människan föredrar en snabbversion av den information som tas emot, oavsett om det handlar om marknadsföring eller nyheter. 

I det senare fallet leder det till snuttifiering. Dvs att man skummar rubrik och ingress - sedan vidare till nästa. Man noterar att det hänt - men kanske inte orkar/vill/hinner sätta sig in i "varför".

Här är SOME-plattformarna en oändlig källa till näringsfattig information. Dessa är samtidigt mycket smart uppbyggda. Allt för att stimulera hjärnan med en känsla av att vi gör något bra när vi tittar på en bild av kompisens "lunchlåda", en kattunge som snubblar på köksbordet eller bebis som skrattar. Vi slukar allt. 

 

Men detta konsumerar samtidigt bandbredd i vår hjärna. Det finns en gräns för hur mycket vi kan processa. Därav en minskning av det "djup" vi mäktar med i informationen. Så istället för att läsa en artikel i t ex National Geographic som tar 10-15 min, så konsumeras 150 inlägg och videos på YouTube, Instagram och Facebook. 

 

Denna lathet är så klart en "akilleshäl" som personer/organisationer/företag inte är sena att nyttja till sin fördel. 

Link to comment
Share on other sites

En annan form av marknadsföring som ter sig nästan lite obehaglig är bruket av cookies. Idag kan du inte gå in anonymt egentligen utan att godkänna ett villkor om användandet av cookies. Detta tillägg var egentligen med ett syfte att värna den personliga integriteten men har egentligen blivit tvärt om. Godkänner du inte villkoren så släpps du helt enkelt inte in. Om du godkänner har du vanligen givit mottagaren fritt att använda din data att säljas fritt till envar som är villig att betala för den. En nyligen  titt på ett hotell som jag gjorde, resulterade i ett formligen bombardemang av diverse hetsiga uppgifter om eventuella spekulerade prisuppgångar eller brist på rum just på mina datum. Eftersom man vid flera besök på t.ex. Hotels.com, Trivago eller Tripadvisor, har svårt att ha exakt koll på de erbjudna priserna, så är min uppfattning att de höjs vartefter mitt intresse ökar i  antal sökningar. Dessa aktörer får ju provision på förmedlade bokningar sannolikt i o/o av slutpriset och har därmed inget intresse av att hålla nere detta. 

Data om enskilda grupper och individer ökar i samhället och kan bearbetas med skrämmande precision. Gå in på t.ex. Hitta.se och se den information som finns där. mer går säkert att köpa för den intresserade och kan t.ex. användas i marknadsföring eller politisk påverkanskampanjer.

Huu!:dead:

 

Calm 

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, calm said:

En nyligen  titt på ett hotell som jag gjorde, resulterade i ett formligen bombardemang av diverse hetsiga uppgifter om eventuella spekulerade prisuppgångar eller brist på rum just på mina datum. Eftersom man vid flera besök på t.ex. Hotels.com, Trivago eller Tripadvisor, har svårt att ha exakt koll på de erbjudna priserna, så är min uppfattning att de höjs vartefter mitt intresse ökar i  antal sökningar.

 

Helt rätt. Mitt råd är att du Googlar på en dator - och använder en annan IP:adress/dator för att boka. 

Link to comment
Share on other sites

Det är bara att erkänna att jag som konsument är en del av allt som tas upp i denna tråd, mer eller mindre känns det så iaf, hmm? Bra att erkänna för sig själv så man vet var man står nästa gång man läser om eller hör om t ex en produkts förträfflighet etc.

 

Bra tips @bigblue för att slippa bli förföljd ute bland molnen, men hur byter man ip-adress om man bara har en dator och måste man göra det för andra exempel än hotels.com, då måste man jag ha många datorer;)

 

/byZan

 

 

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, byZan said:

...men hur byter man ip-adress om man bara har en dator och måste man göra det för andra exempel än hotels.com, då måste man jag ha många datorer;)

 

/byZan

 

 

 

Ett förslag är att använda sig av VPN. Mycket enkelt och praktiskt. Själv använder jag NordVPN. Men det finns givetvis fler alternativa VPN-leverantörer :-)

 

/shamrock

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, byZan said:

 

Jag får kolla…..jag får be någon åt mig att kolla på det:blush::thumbsup:

 

/byZan


Även att aktivera ”inkognitoläge” i din browser kan ha en positiv effekt vid prisjämförelser som tittar på tidigare cookies etc. Enkelt att testa för att göra direkta jämförelser i två olika fönster. 
 

 

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Harryup said:

Är övertygad om att allt går att mäta om man vet vad man skall mäta. Och det är i regel väsentligt lättare att mäta en sak än att tolka mätningar tyvärr. Objektiva sanningar om enskilda produkter är väldigt svåra att skapa och att översätta till vad som kommer hända när man kopplar in grunkan man köpt.

Precis!

Det är helt enkelt för svårt att väga samman till något vettigt. De mätningar som trots allt normalt utförs är ganska trubbiga att relatera till en slags allround lyssningsintryck. 

Man kan säkert mäta upplösningen i hörselhåren i örat och ta reda på ingångsimpedansen i hjärnan hos en individ osv. Men ska man spela svep och testtoner eller ska man spela musik? Tycker DUT om musiken eller apparaten?

 

image.png

 

Att mäta är viktigt ändå eftersom det utgör en pusselbit där andra objektiva och subjektiva pusselbitar kombineras till en personlig helhetsbild.

 

För övrigt mycket bra sammanfattande text!

 

Link to comment
Share on other sites

Intressant tråd som jag följer med intresse. Att vi är påverkbara som individer och grupp som i sin tur påverkar individer är helt klart och en diskussion om det skadar absolut inte.

 

När jag först såg tråden och dess ämne tänkte jag ge ett snabbt svar i stil med:

Vi hör det vi hör men det vi hör är inte verkligheten utan något som hjärnan mer eller mindre fantiserar ihop från fragmentariska sensoriska signaler och erfarenhet.

 

Det är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant och också fascinerande. Hur hjärnan fungerar och tolkar intryck utifrån givna förutsättningar och tidigare gjorda erfarenheter är i mångt och mycket vad återgivning av stereo med 2 kanaler är frågan om. Jag funderar ständigt på mina egna upplevelser och vad som gör att det upplevs så bara för att jag tycker det är så intressant.

 

49 minutes ago, calle_jr said:

image.png

 

Test av typen ovan vore intressant att se mer av. Olika anläggningar stimulerar hjärnan lite olika och mätningar av EEG skulle kunna ge lite kunskaper om vilka processer i hjärnan som är viktiga eller mindre viktiga beroende på musikval eller önskad presentation.

 

Jag har inte så mycket att komma med vad gäller trådens ämne just nu men följer dess utveckling intresserat.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, MatsT said:

Intressant tråd som jag följer med intresse. Att vi är påverkbara som individer och grupp som i sin tur påverkar individer är helt klart och en diskussion om det skadar absolut inte.

 

När jag först såg tråden och dess ämne tänkte jag ge ett snabbt svar i stil med:

Vi hör det vi hör men det vi hör är inte verkligheten utan något som hjärnan mer eller mindre fantiserar ihop från fragmentariska sensoriska signaler och erfarenhet.

 

Det är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant och också fascinerande. Hur hjärnan fungerar och tolkar intryck utifrån givna förutsättningar och tidigare gjorda erfarenheter är i mångt och mycket vad återgivning av stereo med 2 kanaler är frågan om. Jag funderar ständigt på mina egna upplevelser och vad som gör att det upplevs så bara för att jag tycker det är så intressant.

 

 

Test av typen ovan vore intressant att se mer av. Olika anläggningar stimulerar hjärnan lite olika och mätningar av EEG skulle kunna ge lite kunskaper om vilka processer i hjärnan som är viktiga eller mindre viktiga beroende på musikval eller önskad presentation.

 

Jag har inte så mycket att komma med vad gäller trådens ämne just nu men följer dess utveckling intresserat.

 

Det finns en komponent till som försvårar, nämligen de individuella preferenserna, och därmed olika EEG för olika individer.

Link to comment
Share on other sites

 Många på forumet har ju en mängd tweaks med allt från olika hyllor/stativ till fötter och stömrenare mm. Kanske borde man någon gång prova att köra plain och skippa alla tweaks, bara för att se vad som händer. Det är lätt att tweaka bort sig , något händer och så kompenserar man med något annat osv.

Edited by sprudel
Link to comment
Share on other sites

Just now, sprudel said:

 Många på forumet har ju en mängd tweaks med allt fån olika hyllor/stativ till fötter och stömrenare mm. Kanske borde man någon gång prova att köra plain och skippa alla tweaks, bara för att se vad som händer. Det är lätt att tweaka bort sig , något händer och så kompenserar man med något annat osv.

 

Den övningen skulle jag mycket väl kunna tänka mig att göra när jag är pensionär och samtidigt städa upp bland kablar, rengöra anslutningarna etc, tål att tänka på ett bra upplägg för genomförandet.

 

/byZan

Link to comment
Share on other sites

Jag kan ge ett exempel på hur jag själv anser att jag "trillat dit". Exakta svar om vad som hände i skallen vet jag inte men jag har min teori för vad det nu är värt.

 

Förr hade jag alltid Siltechs kablar. De konkurrerade ut mina tidigare Purist Audio Elementa som jag tyckte lät sträva på något sätt. När jag bodde i Kanada gick jag över till rör. Jag lyssnade på olika märken och modeller och fastnade för VTL som jag nu haft i ett antal modeller i 15 år. Jag ville prova nya kablar och testade Cardas, Nordost och Transparent. Jag valde Transparent därför jag tyckte de lät bäst. Men varför kom jag fram till det?

 • Cardas hade jag knappt hört talas om i något sammanhang. Säljare sa att de var utmärkta att balansera i ljust klingande system.
 • Nordost hade (då) rykte om sig att vara rätt "spetsiga" i sitt ljud och så upplevde jag de också.
 • Säljare (som jag såg upp till) ansåg att Siltech tyckte han gav ett litet "trattljud".
 • Transparent kostade ungefär drygt hälften av vad de kostade i Sverige, hade gott rykte, användes bl a av Wilson och VTL på mässor i Montreal och under ett test av VTL i Stereophile.

Jag är helt säker på att jag påverkades av dessa "vid sidan om"-faktorer men om någon frågat mig hade jag förmodligen förnekat detta. Jag tyckte jag hörde detaljer på Diana Kralls "The Girl In the Other Room". Jag var bombis på det.

 

Väl hemma i Sverige igen några år senare provade jag mina gamla Siltech igen. Det märkliga var att då kunde jag inte märka några som helst skillnader. Diana Krall lät lika med båda kablarna.

 

Min teori är att när jag köpte Transparent i Kanada så hade jag byggt upp en förväntan av skälen ovan. Jag byggde upp ett försvar för mitt beslut att byta. Den typen av förväntningar hade jag inte nu. Jag var lite mer nollställd. Några år senare blev jag tillfrågad om jag ville prova ett fullt sätt Kubala Sosna-kablar och skriva på Euphonia där jag berörde storyn ovan. För att göra en lång story lite kortare så hörde jag ingen skillnad mellan dessa heller. Sedan dess har jag lagt kabelintresset åt sidan. Jag förväntar mig ingen större skillnad och då hör jag det inte heller. Hyggliga kablar, vettigt bygda till bra pris och bra kontakter. That's enough för mig idag. 

 

Sen kan det säkert finnas kablar som agerar som ett filter/tonkontroll men är rätt ointressant kan jag tycka. Om anläggningen behöver tunas gör jag hellre det med en annan pickup, byter förstärkare eller ser över placering och liknande. Jag kanske är helt fel på det utifrån "verkligheten". Grejen är att jag tror inte att det var det jag hörde som gjorde att jag gick över till Transparent. Jag tror jag drevs mer av andra omständigheter plus en portion fåfänga.

 

Prylar där det lätt uppstår diskussioner om det är någon skillnad eller inte, där det ena hör skillnaden (framför allt köparen och inte de andra) ligger i riskgruppen för att man påverkats av något annat, tycker jag. Min dotter anser att hon inte påverkas av reklam/marknadsföring (bl a eftersom hon liksom jag valt den banan och är "insatt"). Hennes toalettskåps innehåll var som en blåkopia från TV4's reklampauser. Det nästan chockade henne när jag nämnde det. Nu handlar hon allt på apoteket och läser produktdatablad... :app:

Link to comment
Share on other sites

Bra tråd! Bra tankar och kåserier från många av er! Jag klurar på vad jag har för "influencers" men det är nog mestadels ni här på forat? :) @Audionet nämnde nåt intressant, som jag tror  @Apexorca var inne på också, i samband med visiten här uppe i Dalarna tidigare, och det var att det fanns "något" gemensamt i ljudet hos de anläggningar som avlyssnades. Och det tror jag är helt korrekt observerat. Det borde betyda att vi påverkar/påverkas av de vi regelbundet utbyter lyssningar med i förhållandevis stor utsträckning.

I övrigt är jag nog tämligen inkonsekvent och låter mig påverkas av egen fåfänga och varumärkens rykten likväl som jag tycker det är kul att leta fynd med hög SQ/Kr också. Och det är ändå bara de påverkansfaktorer jag är medveten om... ;)  

Link to comment
Share on other sites

Jo klart man har läst sig till bra ljud säkerligen flertal ggr. Men ganska längesen så fick man ju också besvikelser på både produkter och även uppgraderingar som skulle vara ”mkt” bättre. Allt eftersom åren går har jag läst mindre och mindre och känner mig då ganska nollad med förväntningar. Här på forumet läser jag ju ofta förstås. Kom ihåg att jag nästan ”sprang” till en butik och köpte en högtalare för att Stereophile/TAS hade fullkomligt sågat modellen. Ren nyfikenhet och levde med den några glada år. Likaså när man fått lånat hem kablar som kostat otroligt mkt pengar med att nu blir man skickad till himmlen. Bara för att bli såpass besviken att man funderar på allt man håller på med. Att börja om från noll ett antal ggr är inte så dumt. Tycker det är riktigt kul att ha totalt fel om gamla käpphästar och erfarenheter. Det är ju mer komplext än svart och vitt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...