Jump to content

Tape Head Preamp


calle_jr
 Share

Recommended Posts


Lite framsteg med huvudkortet till kanal 2;

 

DSC_5970.JPG

 

DSC_5969.JPG

 

 


Jag har haft lite dialog med @Peo i helgen, och jag velar hur jag ska göra med kalibreringskortet.
Det snyggaste är väl att mäta/lyssna och justera switcharna, och därefter byta ut kortet mot fasta komponenter med de uppmätta komponentvärdena. 
Nackdelen är om jag behöver byta tonhuvud, men i det läget är det väl inte en så stor sak att löda om :think: 
Jag kan ju spara kalibreringskortet.
Ett litet problem är att få plats, men jag får väl stacka på höjden då, eller montera på undersidan. Utan kalibreringskort blir det gott om plats på höjden i lådan.

 

Link to comment
Share on other sites

 

Nu är huvudkorten till båda kanaler i princip klara.

Måste snart bestämma mig angående kalibreringskorten :think:

Innan dess blir det inte helt klart.

 

 

DSC_5973.JPG

 

DSC_5974.JPG

 

DSC_5977.JPG

 

 

Det finns väldigt bra utvärderingar om kondensatorer för delningsfilter till passiva högtalare, exvis Humble Homemade Hifi, men som diskuterats tidigare i tråden är det inte så tillämpbart för lågnivå audiokrets (filter).

Tar gärna emot tips !

 

Link to comment
Share on other sitesJag känner mig fortfarande lite obekvämt famlande med de vitt skilda uppfattningar som råder kring kondensatorer inom hifi. En del tycker inte det gör någon skillnad medan det för andra inte finns några gränser i mångfalden av exotiska kondensatorer. Båda uppfattningar kan säkert vara rätt, och det rör sig nog ofta om att man pratar om olika saker. Men utöver det så är det inte alls osannolikt varken att en del av oss inte sett ljuset eller att det förekommer voodoo.

 

image.png :unsure: :flush: image.png :weary:image.png:flush: :think: image.png :steam: image.png

 

Den spontant bästa lösningen är kanske att helt undvika kopplingskondensatorer. Det kan man göra för ett rent linjesteg, men man kan ju inte göra det där man behöver filter eller eq, tex för riaa eller en högtalare, eller som i mitt fall en tape head preamp.

 

Jag försöker sortera fakta i famlandet, och rätta mig gärna i det följande om jag glömmer något avgörande eller skriver fel...

 

Som jag ser det är en kondensator antingen ett filter eller en oscillator.
Om vi koncentrerar oss på analog småsignal och passiva konstruktioner där kondensatorn utgör ett filter*), så kan den antingen kopplas parallellt eller i serie.
Om den kopplas parallellt så kommer den filtrera AC, och typiska tillämpningar är att hjälpa till att hålla matningsspänning konstant och fri från rippel och störningar genom att "dränera" dessa mot jord. Denna typ kallas för avkopplings- eller bypasskondensator.
Om den kopplas i serie så kommer den filtrera DC, och typiska tillämpningar är låg- och högpassfilter i audiokretsen. Sådana typer kallas kopplingskondensatorer.

 

 

Fall 1: Avkopplingskondensator, dvs parallellkoppling för att blockera AC

Parallellkopplade kondensatorer dämpar AC (höga frekvenser) eftersom de kortsluts mot jord. Ju högre frekvenser desto högre impedans mot jord vilket innebär att endast höga frekvenser kortsluts medan låga frekvenser passerar. 
 

image.png

 

 

 

 

 

Fall 2: Kopplingskondensator, dvs seriekoppling för att blockera DC

Seriekopplade kondensatorer dämpar DC (låga frekvenser) eftersom dämpning är detsamma som impedans, och en kondensators impedans är image.png, dvs ju lägre frekvens desto högre impedans och därför desto mer dämpning.
 

image.png

 

 

 

Dessa två fall är grunden till alla former av filterverkan. (Möjligen ska man även nämna resonanskretsar där LC- eller RLC-kretsar används för att boosta amplituden eller fasvrida signalen.)

 

Man ser att i Fall 1 där output tas över C kommer höga frekvenser dämpas (kortslutas mot jord) medan låga frekvenser passerar, dvs vi har ett 1:a ordningens lågpassfilter.

I Fall 2 tas output över R2 och höga frekvenser kommer passera medan låga frekvenser dämpas (eftersom C blockerar signalen efterhand som frekvenser i signalen minskar mot 0), dvs vi har ett 1:a ordningens högpassfilter.

 

 

 

Även om en ren matningsspänning är viktig, så bör det huvudsakliga klanginnehållet ligga i audiosignalen, varför kopplingskondensatorer bör prioriteras högst. Den viktigaste egenskapen är att kondensatorn kan ladda och urladda snabbt och linjärt i den miljön, så att den bevarar och inte kontaminerar audiosignalen. Jag menar det är en avgörande kravskillnad på en kondensator som i drift ska hålla sin kapacitans konstant i en i princip stationär miljö, jämfört med en kondensator som hela tiden ska arbeta mot en kraftigt modulerad signal.
Man kan också tänka sig att ju högre kapacitans desto trögare krets, men förmågan att anpassa rätt impedans i varje delkrets beror på produkten av resistans och kapacitans. Och att sänka kapacitans innebär att man behöver höja resistans, så trögheten blir densamma. Det finns dock andra fördelar med att välja så låga kapacitanser som möjligt.
 

Utöver detta tillkommer hygienfaktorer såsom märkspänning, tolerans, lågt esr, lågt esl och högt isoleringsmotstånd i dielektrikum. Elektrolyter är olämpliga som kopplingskondensatorer eftersom de behöver konstant DC för att fungera bra.

 

 

Om jag applicerar ovanstående på min krets så är det kondensatorer 100pF, 1nF, 1.5nF, 2.7nF, 150nF och 10µF som ska kollas upp.
Alla dessa utom 2.7nF är Vishay metalliserad polypropylen filmkondensatorer, som jag tror är mycket bra.
Då återstår Wima 2.7nF, som också är filmkondensator PP. Viktigt med snäv tolerans på dessa och de jag köpt håller sig inom 2.5%. Men jag antar att just dessa är viktiga i min krets, och vill gärna undersöka alternativ.

 

Jag har svårt att hitta alternativ, så vore tacksam för alla tips!

 

 

*) Jag tycker det är viktigt att avgränsa för det finns jättemånga andra tillämpningar exvis inom nätdelar, nätspänning, oscillering, digitala tillämpningar etc där man har helt andra kravmiljöer.

 

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, calle_jr said:

Då återstår Wima 2.7nF, som också är filmkondensator PP. Viktigt med snäv tolerans på dessa och de jag köpt håller sig inom 2.5%. Men jag antar att just dessa är viktiga i min krets, och vill gärna undersöka alternativ.

 

Jag har svårt att hitta alternativ, så vore tacksam för alla tips!

2,7nF är inte vanligast, enklare att hitta ett urval av standardvärden som 2,2nF, 3,3nF, 4,7nF o.s.v.

Du kan inte justera motståndet istället och köra med 2,2 eller 3,3nF?

Det kanske går att gräva upp Rifa PFE 225, men jag vet inte vad de har för tolerans eller om de finns som 2,7nF, men en trevlig kondensator.

Annars är det väl inget större fel på Wima i en filterlösning:) 

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, LPL said:

Du kan inte justera motståndet istället och köra med 2,2 eller 3,3nF?

Inte så enkelt tyvärr. Jag har testat. Det är en känslig del av filtret som rätar ut frekvensgången i området där både input och råförstärkning ändrar riktning.

Men det är ju inga problem att exvis parallellkoppla 2.2n och 500p.

 

 

6 hours ago, LPL said:

Annars är det väl inget större fel på Wima i en filterlösning:) 

Nej, och detta är den mest lämpliga typen från Wima för denna uppgiften.

Men det vore kul att prova något alternativ.

Jag tänker att om jag ska prova nånstans så är det här, alternativt 100pF som påverkar hela diskanten.

 

 

6 hours ago, LPL said:

Det kanske går att gräva upp Rifa PFE 225

Klart intressant!

Ska se hur det ser ut med 1.4nF och 3.8nF.

I praktiken vet jag inte detta förrän jag kan koppla kretsen till tonhuvudet.

 

Link to comment
Share on other sites

Kondingar är ju kondingar men visst finns det mer eller mindre inverkan av parasitelement i ledare och kondensatormaterial, men man måste inte välja det bästa för RF tillämpningar. De kanske är helt oanvändbara för audiospektrat, men sånt bryr sig ju inte hifiindustrin om. Är det gjort för flygplanstranspondrar så måste det ju vara allra bäst, eller hur?

 

Det jag kanske är mest orolig för i Din koppling är hur jordströmmar och matningar kontaminerar varandra på grund av överhörning i ledarna samt en del annat i filterdesignen som kanske har förbisetts ... men det är ju bara att lägga en impedans på ingången och koppla på en förstärkare på utgången samt mäta och röra på sladdarna för att se vilken påverkan som ev. finns. Man kan ju också öka/minska avkopplingarna på resp OP med parallellkoppling medan man lyssnar på bruset/brummet.

 

Link to comment
Share on other sites

On 2021-12-04 at 14:22, calle_jr said:

Men det är ju inga problem att exvis parallellkoppla 2.2n och 500p.

Det lär vara svårt att hitta 500pF om du inte ska parallellkoppla, 470pF finns det gott om:D

 

Dessa kan kanske vara ett alternativ, 1,27+1,43 = 2,7nF?

https://svalander.se/shoppen/komponenter/kondensatorer/search/vaerde/0-00127-f-1-27-nf

https://svalander.se/shoppen/komponenter/kondensatorer/search/vaerde/0-00143-f-1-43-nf

 

image.png.9a2aa0bfddbd63f241cfbe996b635fc0.pngimage.png.c85a119513a8672cf71611ce79ac3604.png

Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, conan said:

Kondingar är ju kondingar

Det finns en del som håller med om det, men de flesta håller inte med. Exvis Wima som väl får anses ha viss expertis. Det är därför de gör ganska många olika typer kopplat till tillämpning.

 

 

1 hour ago, conan said:

Det jag kanske är mest orolig för i Din koppling är hur jordströmmar och matningar kontaminerar varandra på grund av överhörning i ledarna samt en del annat i filterdesignen som kanske har förbisetts

Bra bra!

Ska jobba med detta.

Är det något du tänker på specifikt i filterdesignen?

 

 

1 hour ago, LPL said:

Det lät vara svårt att hitta 500pF om du inte ska parallellkoppla

Det är nästan på den nivån precisionsmässigt.

Ska fundera på 1.27+1.43 :think:

 

Link to comment
Share on other sites

 

Jag har felsökt och mätt idag, och det ser inte så illa ut som det brukar :grin: (i detta skede).

 

DSC_5994.JPG

 

 

Jag vill inte spänningsmata än, och jag har inte satt i opampar utan byglat socklarna.

Jag vet inte hur man bäst byglar en BalUn, men jag borde nog ha jordat ömsom ingång 3 ömsom ingång 2 :question:

Noderna jag mätt spänning i enligt följande:

 

image.png

 

 

 

Jag gjorde såhär för att få en referens, där grön är nod 1 och gul är någon av de andra tre noderna:

 

image.png

 

 

DSC_5995.JPG

 

 

Punkterna i följande diagram är mätning med 100, 1k och 10kHz sinus, och heldragna linjer är simulering när jag tagit bort opampar och med konstant insignal:

 

image.png

 

 

Det är väldigt svårt att läsa av nod 6 eftersom jag inte har någon förstärkning i kretsen, men jag ska som synes leta efter fel mellan nod 9 och 6.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
On 2021-12-03 at 18:16, calle_jr said:

Även om en ren matningsspänning är viktig, så bör det huvudsakliga klanginnehållet ligga i audiosignalen, varför kopplingskondensatorer bör prioriteras högst. Den viktigaste egenskapen är att kondensatorn kan ladda och urladda snabbt och linjärt i den miljön, så att den bevarar och inte kontaminerar audiosignalen. Jag menar det är en avgörande kravskillnad på en kondensator som i drift ska hålla sin kapacitans konstant i en i princip stationär miljö, jämfört med en kondensator som hela tiden ska arbeta mot en kraftigt modulerad signal.

Jag tycker man kan se några huvuddrag i när en kondensators egenskaper spelar roll och vad den behöver vara bra för genom att betrakta en simpel RC-krets.

 

Om man kopplar DC till en kondensator och därefter kopplar ur så kommer den ladda och ladda ur såhär:

 

image.png

 

Man säger att kondensatorn är fullt laddad efter 5T, och T beror på kondensatorn men också var den sitter i en krets.


Om man i stället kopplar AC (tex musik) till en kondensator så inser man att dessa växelvisa laddningar och urladdningar kommer påverka spänningen efter kondensatorn ganska drastiskt:

 

image.png

 

 


Men hur:question:

 

Vi kan fortsätta exemplifiera insignalen med en fyrkantvåg eftersom den innehåller hela audiobandets frekvenser. Om fyrkantvågen är insignalen till en RC-krets, så kommer utsignalen se ut antingen som en triangelvåg eller som spikar*):

 

image.png

 

 

Det första fallet är ett lågpassfilter och kallas också för en RC-integrator eftersom utspänningen är den integrerade spänningen över tiden t, och det andra fallet är ett högpassfilter och kallas också för en RC-differentiator eftersom utspänningen är derivatan av inspänningen med avseende på t. Filterverkan i frekvensdomänen till höger i denna figur:

 

 

image.png


 

 

 

 

*) Exemplet gäller när RC i LP-filtret är avsevärt större än periodtiden för insignalen, och för HP-filtret är RC avsevärt mindre än periodtiden.

Link to comment
Share on other sites

 

Studer A810 producerades fram till 1989, och den finns med en rad optioner; med/utan VU-mätare, fjärr, testtonsgenerator, tidkodsystem för synkning, mono/stereo-switch, LS- och HS-version, med/utan in-/utgångstrafos, monitorhögtalare, hörlursutgång, stativ-/konsolversion, träsidor+bärhandtag.

Denna är som syns med VU-mätare och det är HS-version med fyra hastigheter 3.75, 7.5, 15 och 30ips.

 

DSC_6042-panorama.JPG

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Kapstanen liksom bandföringen är processorstyrd med sensorer för tape tension och pulsbreddsmodulerade AC-motorer. Variabel spolningshastighet 10, 7, 4 och 1m/s.

I grundutförande är maskinen utrustad med bias för två val av bandformler (tex LPR90 och SM900) och två eq (tex NAB och CCIR). Man växlar mellan dessa genom att hålla inne stop-knappen och välja eq, bandformel och hastighet;

 

DSC_6026.JPG

 


Maskinen är väldigt fint vidgjord, den är putsad och trimmad och både kondensatorer och aktiva komponenter är utbytta nu i höst;

 

DSC_6006.JPG

 

DSC_6004.JPG

 

Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, AlfaGTV said:

Inte vilken liten "parameter" som helst, må jag säga! :) Grattis!

Tack.

Nej, och det finns nog ingen stark logik i att försöka kombinera denna med min pågående preamp :grin:

 

15 hours ago, Apexorca said:

Den ser ju riktigt fin ut. I bra ordning också. Kul.

Grattis @calle_jr

Ja.

Den är förvånande fint vidgjord.

Tack.

 

 

 

Även kalibreringen är processorstyrd, och för uppspelning och inspelning kan man kalibrera nivå, diskant, bas och eq. Kalibreringen har 256 stegs upplösning (8 bitar) och värdena visas på räkneverkets display.

 

Två skruvar på fronten öppnar åtkomsten till kalibrering, tidskodning och förstärkarkort för in- och avspelning.
 

DSC_6028.JPG

 

DSC_6009.JPG

 

DSC_6018.JPG

 

DSC_6012.JPG

 

DSC_6011.JPG

 

 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, calle_jr said:

Tack.

Nej, och det finns nog ingen stark logik i att försöka kombinera denna med min pågående preamp :grin:

 

Ja.

Den är förvånande fint vidgjord.

Tack.

 

 

 

Även kalibreringen är processorstyrd, och för uppspelning och inspelning kan man kalibrera nivå, diskant, bas och eq. Kalibreringen har 256 stegs upplösning och värdena visas på räkneverkets display.

 

Två skruvar på fronten öppnar åtkomsten till kalibrering, tidskodning och förstärkarkort för in- och avspelning.
 

DSC_6028.JPG

 

DSC_6009.JPG

 

DSC_6018.JPG

 

DSC_6012.JPG

 

DSC_6011.JPG

 

Ser ut som NOS.

Link to comment
Share on other sites

 

14 hours ago, Apexorca said:

Ser ut som NOS.

Det kan nog vara en mix.

Det viktigaste för mig just nu är mekaniken. Audiokomponenterna kan jag själv gå igenom i lugn och ro.

 

13 hours ago, triomio said:

Vilken fin rullmaskin. Grattis!

 

Tack.

Det borde väl egentligen heta bandrullemaskin? :smile::think:

 

 

DSC_6014.JPG

 

 

I korthet består audiodelen av;

  • en förförstärkare (reproduce preamplifier) som sitter mellan avspelningstonhuvudet och avspelningsförstärkaren. Denna buffert sitter direkt på huvudblocket och förstärker ca 30dB med NE5532 opamp.
  • ett avspelningskort (reproduce amplifier) som kopplas med skärmad tråd till förförstärkaren. Förstärkaren baseras på en inverterande dual opamp-krets och utförandet av de val man gjort för tidskonstant för aktuell eq, korrektion för skanningsförluster i diskanten samt kalibrering diskant och bas. Förstärkning med 4st NE5532.
  • ett inspelningskort (record amplifier) med en inverterande dual opamp-krets och inkluderar tidskonstant för aktuell eq samt korrektion för skanningsförluster i diskanten. Kretsen bygger på att en del av signalen mixas som positiv feedback.
  • ett linjeförstärkarkort (line amplifier) med in- och utgångstransformatorer och förstärker signalen med 0, 4, 8 eller 10dBm (0dBm <> 0.775V). Även här förekommer ett gäng NE5532.

 

Styrsignalerna för alla val och korrektioner samlas upp från respektive kort (motorstyrning, bandföring, audioinställningar, tidskodning) till processorenheten (MPU, Motorola MC6803) och bussas till audiokretsarna där de avkodas med 8-bitars DA-omvandlare från Analog Devices och Texas Instruments. DA-omvandlarna sitter företrädesvis på avspelnings- och inspelningskorten.
 

Det finns som nämnt några optioner även för audiodelen, men jag går inte in på dem nu.

 

DSC_6036.JPG

 

DSC_6035.JPG

 

DSC_6019.JPG

 

DSC_6003.JPG

 

DSC_6038.JPG

 

 

Det sitter störfilter (spole+kondensatorer) på både XLR-ingångar och -utgångar.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, lindome said:

Grattis till en fin maskin! Misstänker att vi köpt våra 810:or av samma säljare:sunglasses:

Tack!

Ja, jag lutar åt att detta delvis är ditt fel. Men det var ett tips från @Bebop, så det är nog mest hans fel.

 

 

Servicemanualen omfattar 465 sidor, och 200 av dessa sidor är kretsdiagram! :flush:

Jag skrev inte fel, det är 200 sidor scheman.

 

Här är huvuddelarna av de jag nämner ovan samt ett inledande blockdiagram;

 

image.png

 

Preamp:

 

image.png

 

 

Avspelningsförstärkare:

 

image.png

 

 

Inspelningsförstärkare:

 

image.png

 

 

 

Linjeförstärkare:

 

image.png

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, calm said:

Grattis till en ny maskin!

Förefaller vara full av spännande kretskortslösningar och något för den intresserade att bita rejält i manualen!:thumbsup:

Vad är de avgörande skillnaderna mellan 807:an och 810:an?

Tack!

Det är fascinerande med dessa sena modeller där man fulländat rullbandstekniken och tillämpar den ganska unga digitaltekniken i styrning, kalibrering och korrektioner.

Små skillnader. Om man jämför audiokretsarna tror jag att de är väldigt lika om inte identiska. Ska kolla.

Min gissning är att det är större skillnader mellan olika extrautrustning och tillval än mellan 807 och 810.

 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, calm said:

Vad är de avgörande skillnaderna mellan 807:an och 810:an?

Här är den korta versionen:

 

The B67 can be considered the compact version of the A80 just like the A810 can be considered the compact rack version of the A812. It was presented in 1982 and it has been produced until 1989; it launched the 800 Series, the latest generation of Studer recorders. Thanks to its great variety of optional and to its compact dimensions it became one of the most successful Studer. 
A807 was presented in 1986 as the younger sibling of the A810, it has been produced until 1995. It is therefore among the last and more recent projects of the glorious Studer family. 
Its characteristics are very similar to those of the A810 with few features added (selectable Mic-Line input, Jog and Shuffle, Vu Meters with peak indicator) and other features missing (just one tape tightener on the left side and settings for just one kind of tape) to adapt to other users of the time. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...