Sign in to follow this  
DrKlang

En ny digitalkabel

Recommended Posts

6 hours ago, calm said:

När det gäller just konstruktioner med kulor av olika slag stål eller keramikkulor så vore det roligt om någon kunde förklara varför dessa just används så mycket i dessa sammanhang?

Jag trodde först du frågade efter den gamla godingen spikes kontra mjuka fötter så jag skrev nedanstående för femtielfte gången :D

Nu kan jag lika gärna låta det stå kvar.

När det gäller kulor så är förklaringen enkel att man med en kula får en punktkontakt som endast överför kraft vinkelrätt mot tangenten mellan kulan och det andra objektet.

Den (horisontella) friktionskraften blir minimal jämfört med tex en spike, träklots eller kudde.

Med kulor måste man lösa den horisontella fixeringen på något annat sätt. Tex med en annan kula :)

 

 

Spikes eller stumma/stela/fixa/hårda kopplingar har mycket hög transmissibilitet.
Dvs vibrationer som alstras av apparaten eller högtalaren kommer att transporteras mycket distinkt rakt genom spiken.

Det innebär att de inte avisolerar (absorberar) vibrationer utan enbart transporterar bort dem.
Om man under spiken har massa och/eller avisolering, så kommer i stället denna att absorbera vibrationerna. Alternativt racket, golvet och bjälklaget.
Om man inte har något som absorberar så kommer vibrationer reflekteras tillbaka till apparaten/högtalaren vilket skapar distorsion.

Jag citerar ett stycke från vinyltråden:
 

Quote

 

SPIKES ELLER MJUKA FÖTTER?

I en systemmodell med vibrationskälla - transportväg - mottagare så kan man med ganska avancerade beräkningar (TPA, Transfer Path Analysis) optimera egenskaperna för kopplingarna mellan tex en vinylspelare och ett golv. Tex skulle man i en sådan modell kunna optimera varje koppling för att:

 

  • ge maximal dränering av vibrationer inom ett frekvensområde, eller
  • minimera specifika resonanser, eller
  • maximalt hindra utomstående vibrationskällor att fortplantas till andra sidan kopplingen, eller
  • ge mottagaren kritisk dämpning
  • osv...

Men, om man gör en sådan optimering och sedan ändrar något, exvis apparatens eller rackets vikt, placering eller styvhet, så kommer beräkningen inte stämma längre. Alla ingående delar beror av systemmodellens dynamiska beteende, och vad som är bra i en uppställning kan vara dåligt i en annan. Det är inte hokus-pokus, det är bara komplext :)


pic-13.jpg
Till vänster är en koppling placerad mellan vibrationskälla och mottagare, exvis musik som fortplantas i stommen. Till höger
är vibrationskälla och mottagare i samma apparat, exvis motor eller trafo. Kopplingens funktion är då att dränera vibrationer.


Vi anser därför att det inte finns någon universal koppling som är bäst i alla lägen. Det beror alldeles på vad problemet är, de ingående apparaternas/delarnas egenskaper och vad man vill optimera. Direktkoppling kan potentiellt ge feedback eller kraftigt reflekterande transienter. Elastisk koppling kan ge överdämpning eller oanade resonanser. Elastisk koppling kan även totalt ändra apparatens/rackets verkningssätt, och kräver därför större försiktighet än direktkoppling.
Även om man skulle ha möjlighet att göra denna typ av beräkningar (jo, vi har provat) så blir det svårt att genomföra med nödvändig precision. De flesta som tillverkar denna typ av kopplingar/fötter vill inte eller kan inte lämna ut de uppgifter som skulle behövas. Vi är alltså utlämnade till att prova oss fram.

pic-14.jpg

 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, calle_jr said:

Jag trodde först du frågade efter den gamla godingen spikes kontra mjuka fötter så jag skrev nedanstående för femtielfte gången :D

Nu kan jag lika gärna låta det stå kvar.

När det gäller kulor så är förklaringen enkel att man med en kula får en punktkontakt som endast överför kraft vinkelrätt mot tangenten mellan kulan och det andra objektet.

Den (horisontella) friktionskraften blir minimal jämfört med tex en spike, träklots eller kudde.

Med kulor måste man lösa den horisontella fixeringen på något annat sätt. Tex med en annan kula :)

 

 

Spikes eller stumma/stela/fixa/hårda kopplingar har mycket hög transmissibilitet.
Dvs vibrationer som alstras av apparaten eller högtalaren kommer att transporteras mycket distinkt rakt genom spiken.

Det innebär att de inte avisolerar (absorberar) vibrationer utan enbart transporterar bort dem.
Om man under spiken har massa och/eller avisolering, så kommer i stället denna att absorbera vibrationerna. Alternativt racket, golvet och bjälklaget.
Om man inte har något som absorberar så kommer vibrationer reflekteras tillbaka till apparaten/högtalaren vilket skapar distorsion.

Jag citerar ett stycke från vinyltråden:
 


 

Aldrig fel att referera till tidigare trådar!:thumbsup: Som det heter: "Repetition är kunskapens moder!" :).

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this