Sign in to follow this  
calle_jr

Illustration av delningsfilter och högtalarelement

Recommended Posts

Nu har jag äntligen kunnat lyssna på cellotonexemplen och via bredbandshögtalaren i min Blaupunkt rörradio på jobbet är det stor skillnad på 1.a och 2:a ordningens filtersummeringar. 1:a ordningen låter väldigt likt den ofiltrerade.

 

Jag kan tillägga att just den använda rörradion har en märklig förmåga att spela "musikaliskt" trots sin enkehelt och begränsning.

Edited by MatsT
Tillägg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dynaudio är vän av 1:a ordningen och brukar skriva 6 dB/oktav filter ger en helt tids- och fasperfekt återgivning. 

 

Men det hänger väl samman med hur konstruktionen är gjord, eller? Om man läser på Harbeths sidor där samma diskussion förts skriver Harbeth: 

This may be true and relevant when designing electronic filters in the lab, but is not relevant (or even true) when applying this theory to the design of the the crossover in a multi-drive unit loudspeaker. You have ignored physical offset of the drive units; the fact that the tweeter is physically closer to the listener than the woofer. That means that there is a time difference between the same note radiating from the tweeter and woofer, and in the crossover region where they are simultaneously pumping out sound, this phase difference will, if not corrected for, produce cancellation and/or addition of sound as the drive units fight each other: you'll hear that. 

 

En del högtalare har väl också olika branthet vid olika delningsfrekvenser. Jag tror det är för enkelt att fastslå att 1:a ordningens filter låter bättre än 3:e ordningen. Den korrelationen tror jag inte är så hög, dvs "alla bra" bra högtalare skulle hamna i 6 dB-klustret. För hemmabyggaren som vill hålla nere komplexiteten kanske det kan vara en poäng att börja med ett enklare filter. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Bebop said:

Dynaudio är vän av 1:a ordningen och brukar skriva 6 dB/oktav filter ger en helt tids- och fasperfekt återgivning. 

:app:

Det är bra, men det är ju inte sant.

 

 

7 hours ago, Bebop said:

Om man läser på Harbeths sidor där samma diskussion förts skriver Harbeth:

Precis.

Då kommer man in på högtalardimensionering.

Om man gör fysiska korrigeringar genom membranplacering i stället för att mickla elektriskt med det så gör man inga "förstörande" ingrepp.

 

 

7 hours ago, Bebop said:

En del högtalare har väl också olika branthet vid olika delningsfrekvenser.

Javisst. Och man kan ha olika branthet uppåt och neråt samt även förskjuta delningarna en bit mellan LP och HP.

 

 

7 hours ago, Bebop said:

Jag tror det är för enkelt att fastslå att 1:a ordningens filter låter bättre än 3:e ordningen.

Huvudsyftet var att illustrera vad det är som händer, inte vad som är bra och dåligt.

Helt enkelt att med exempel åskådliggöra något som många av oss har svårt att auralisera från stegsvarsmätningar.

Jag tror också att det spelar in vilken typ av element det handlar om, och att filtren påverkar (färgar) elementets klang, samt var i registret man gör delningen. Vi kan titta på ett högfrekvent exempel för där antar jag att det spelar mindre roll, åtminstone om man delar över högsta läge för grundtoner.

 

Men det som redovisas händer, ingen kan förneka det. Den som väljer branta filter gör det för att man prioriterar det som finns i andra vågskålen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var ett roligt experiment och det visar tydligt på vissa problem som finns men det finns fler problem som kan vara ännu större och det är förstås anledningen till att branta filter kan vara bra ibland. Det hade varit intressant att göra samma sak med digitala filter för att kunna avlyssna eventuella problem i sådana.

 

I det analoga fallet vet vi säkert att det knappast kan bli mycket bättre än det visade fallet med 1:a ordningens summering och det medför då att ingen högtalare med filter kan färga mindre än det fallet men definitivt mycket mer. Delning vid 100Hz är ändå relativt harmlös jämfört med delning lite högre upp i frekvens, speciellt som det i rum finns reflekterade vågor som stör väl så mycket som de som summeras från elementen. Från cirka 3.5kHz och uppåt använder inte öronen informationen för avståndsbestämning på samma sätt och då borde det bli mindre hörbart fel i summering efter delningsfilter men mellan cirka 300Hz och 3.5kHz borde det vara mer kritiskt än exemplet i den här tråden.

 

Jag har skruvat mycket med delningsfilter och alltid förvånats över hur små förändringar det krävs för subjektivt stora skillnader.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett problem med flacka filter typ 6dB/oktav är att elementen kommer att spela på stora områden där båda hörs samtidigt och då gäller det att elementen inte har några hörbara svagheter långt utanför det område som dom är tänkta att verka inom primärt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

7 hours ago, MatsT said:

Från cirka 3.5kHz och uppåt använder inte öronen informationen för avståndsbestämning på samma sätt och då borde det bli mindre hörbart fel 

Men tidsförhållandet mellan toner finns ju där ändå.

 

 

7 hours ago, MatsT said:

mellan cirka 300Hz och 3.5kHz borde det vara mer kritiskt än exemplet i den här tråden.

Precis. Dessutom finns det inga instrument (förutom syntar) som har grundtoner högre än 4kHz.

Jag ska konstruera fler exempel, men jag är just nu i de småländska skogarna :)

 

 

6 hours ago, Harryup said:

Ett problem med flacka filter typ 6dB/oktav är att elementen kommer att spela på stora områden där båda hörs samtidigt och då gäller det att elementen inte har några hörbara svagheter långt utanför det område som dom är tänkta att verka inom primärt. 

Bra poäng!

Frågan är om det är en värre konsekvens än att tonerna förvrängs i nivå och fas.

I första hand bör man ha marginal neråt/uppåt från delningsfrekvensen.

Som exempel, de flesta mellanregister spelar ju inte så trevligt kring 30-40Hz, men det borde gå att ha ett par oktaver flackt filter och därefter brant.

 

Det borde vara intressant att 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är inte så lätt att veta hur stor vikt man ska lägga vid kurvformsåterskapande men visst har det betydelse. Att det inte är helt avgörande kan lätt visas, gå ut ur lyssningsrummet bara. Då låter en cello fortfarande som en cello men kurvformen lär vara väldigt olik den som finns i lyssningsrummet (mätt med mikrofon).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Väldigt kul och intressant tråd/ämne. Jag har ju inte så stor kunskap/erfarenhet som många andra här, egentligen kan jag inte bidra med speciellt mycket annat än glada heja-rop. Samt att detta stämmer väl med mina erfarenheter. Jag föredrar att lyssna på högtalare med flacka eller inget delningsfilter. Avancerade branta filter låter i mina öron imponerande men artificiellt eller snarare mekaniskt. Har alltid haft svårt att förstå riktigt varför, men denna tråd bekräftar mina teorier. Vad händer då om man jobbar med aktiva digitala filter, där man kan justera för perfekt fas mm?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-01-30 at 15:38, calle_jr said:

Det borde vara intressant att 

:D

Det var antagligen radioskuggan i Emmaboda som strulade till detta inlägg. Nu har jag tyvärr glömt vad jag tänkte skriva :blackeye:

Den som är trött på allt vad telefoni och data heter kan flytta till Emmaboda. Jag garanterar en 100%-ig tillvaro med mete, älgjakt, hemkört och Risk på fredagskvällen.

 

Men här är till att börja med en altflöjt som jag normaliserat och pitchat en oktav så att grundtonen är 2150 Hz (ungefär C7):

 

AltoFlute-C7.wav

 

 

Såhär ser frekvensinnehållet ut för de knappa 3 sekunderna ton:

 

image.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-02-02 at 09:44, Adagio said:

Avancerade branta filter låter i mina öron imponerande men artificiellt eller snarare mekaniskt.

Jag har själv svårt att tänka mig örat rättar till den här typen av grova avvikelser.

I så fall skulle man inte höra skillnad på olika cellos eller flöjter.

Att avgöra vad som är godtagbart, pinpointa vad som är bra eller dåligt eller att höra detta för en aktuell högtalare är en helt annan sak. Det kräver ju ett idogt arbete och rigorösa tester. Men det kan säkert vara ett skäl till att många av oss tycker att något inte stämmer riktigt.

 

Nåväl. I ovanstående exempel med flöjt ser det ut som att man kan vara betydligt mer våldsam högfrekvent. Skillnaden blir inte alls så påtaglig med 2:a ordningens filter som det blir för lågfrekvent cello. Jag har ingen bra förklaring till varför, men alla övertoner ligger över 4kHz, och det kan vara så att var dessa ligger tidsmässigt i förhållande till grundtonen kanske spelar mindre roll. Alltså att örat slutar bry sig så mycket om avstånd (indirekt=tid) för frekvenser över 3.5kHz. Det var kanske så @MatsT menade. Det resonemanget håller ju om det är någotsånär konstanta (utdragna) toner, men tonerna måste ju rimligtvis komma i ordning efter varandra :)

 

 

Ps. I en del lägen är det inte så dumt med ett rejält delningsfilter;

 

ringo-cat.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, calle_jr said:

Alltså att örat slutar bry sig så mycket om avstånd (indirekt=tid) för frekvenser över 3.5kHz. Det var kanske så @MatsT menade. Det resonemanget håller ju om det är någotsånär konstanta (utdragna) toner, men tonerna måste ju rimligtvis komma i ordning efter varandra :)

 

Det var ungefär så jag menade, jag tror att klangpåverkan blir mindre men man ska nog skilja på långa och korta förlopp. För transienten kan det nog vara viktigt att det kommer lika i tid även för högre frekvenser.

 

Mitt exempel med ljud utanför rummet indikerar att klangpåverkan inte berörs så mycket av tidsskillnader men i sweet-spot händer det desto mer. Där misstänker jag att det är det bra om olika frekvenser anländer rätt i tid. En förstörd signal går inte rätta till så det skadar inte att försöka göra rätt från början.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sen skulle jag personligen inte säga att ett visst filter, flackt eller brant låter på ett visst sätt. De låter helt enkelt som de gör ihop med högtalaren. Så ibland går det att använda flacka filter ibland inte. Och högtalaren med flackaste delningen kanske inte har en chans mot den andra.

 

/Harryup

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-01-29 at 07:31, calle_jr said:

Inläggen är tänkta att visa elektrotekniskt, grafiskt och med ljudfiler hur ett ljud som vi alla känner igen påverkas av filter. Jag kan inte se hur det kan åskådliggöras tydligare, men man blir lätt hemmablind.

Jag kom på ett fjärde sätt som kanske kan vara pedagogiskt :)

Det är ju populärt att göra göra liknelser mellan hifi och bilar, så...

Vi tänker oss en bil med släp som motsvarar ett instrument där bilen är grundton och släpen är dess övertoner:

 

image.png

 

 

Tänk vidare att vi har en autostrada med ett långt koppel av sådana bilar med släp. Antalet släp till varje bil och vad de innehåller beror på vilket instrument det är. Nästan inga instrument saknar övertoner. Var övertonerna ligger, hur starka de är i förhållande till grundtonen och hur många de är avgör hur instrumentet låter.

Med ett brant filter kommer släpen att "släpa efter" i förhållande till sin bil (grundton), så mycket att instrumentet inte längre låter som man är van vid.

 

image.png

 

 

Vet inte om det förenklade eller försvårade :D

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, calle_jr said:

 Vet inte om det förenklade eller försvårade :D

Bilder är alltid bra. Fastnar bättre. Om vi då tänker oss att bilarna kör in i en tunnel så får väl det illustrera en högtalarlåda och då kanske effekten av avståndet minskar :question::39: Även klangen lär ju förändras.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bebop said:

då kanske effekten av avståndet minskar :question:

Ja, men felen är relativa (fel i tid/avstånd relativt grundtonen), så själva tonen från respektive instrument är redan korrumperad. Tunneln kan inte vrida tillbaka det felet. Bilen och släpen kommer i den ordning de gör, med eller utan tunnel.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, calle_jr said:

I ovanstående exempel med flöjt ser det ut som att man kan vara betydligt mer våldsam högfrekvent. Skillnaden blir inte alls så påtaglig med 2:a ordningens filter som det blir för lågfrekvent cello.

 

Nu har jag lyssnat på samma sätt i bredbandshögtalare som med förra exemplet och kan bara hålla med, det var en förvånansvärt liten skillnad i detta exemplet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-01-30 at 15:38, calle_jr said:

 

 

 

Bra poäng!

Frågan är om det är en värre konsekvens än att tonerna förvrängs i nivå och fas.

 

 

Är det inte så att det är hyfsat enkelt att få till filtrets konstruktion i förhållande till elementens egenskaper, men otroligt mycket svårare att få till nivå och fas? De flesta högtalarkonstruktörer jag diskuterat med pratar mest om de sistnämnda fenomenen. För det är där de ofta är tvungna att kompromissa. Om målet är att bygga en högtalare som återger den inkommande signalen så korrekt som möjligt vill säga. För det behöver ju inte alltid vara målet. :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressant tråd :)

Jag fick en fundering, om knappt inga instrument har grundtoner över ca 4000hz borde man inte då försöka dela till diskant över denna frekvens? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Daniel said:

Är det inte så att det är hyfsat enkelt att få till filtrets konstruktion i förhållande till elementens egenskaper, men otroligt mycket svårare att få till nivå och fas? De flesta högtalarkonstruktörer jag diskuterat med pratar mest om de sistnämnda fenomenen. För det är där de ofta är tvungna att kompromissa.

Instämmer.

Jag skulle vilja påstå (och det är syftet med tråden) att det inte går att "få till" fas med branta filter. Det man kan göra är att sänka nivån så att felen förhoppningsvis inte blir störande.

 

 

2 hours ago, Double A said:

Intressant tråd :)

Jag fick en fundering, om knappt inga instrument har grundtoner över ca 4000hz borde man inte då försöka dela till diskant över denna frekvens? 

Tack.

Jo. Kruxet är att det kräver en ganska häftig bandbredd för ett mellanregister eftersom man inte vill dela för tidigt neråt heller, helst inte högre än säg 200Hz. Visst finns det mellanregister som utan problem kan fås att spela 200-4000Hz, men det blir ju nästan en bredbandare :) En annan fördel är att man blir friare i valet av diskant.

 

 

On 2019-02-03 at 13:56, Harryup said:

Sen skulle jag personligen inte säga att ett visst filter, flackt eller brant låter på ett visst sätt.

Nä, men det har vissa egenskaper som inte går att trolla bort.

 

 

On 2019-02-03 at 13:56, Harryup said:

ibland går det att använda flacka filter ibland inte. Och högtalaren med flackaste delningen kanske inte har en chans mot den andra.

Japp. Bra att du noterar det.

Jag är medveten om att det generaliseras i tråden. Tex kan man inte lyssna på någon annans högtalare genom sina egna :) Men min tanke är att belysa grundförutsättningarna och vad de innebär. Om man måste dela vid X Hz och den ena drivern då spelar sämre med ett flackt filter, så är väl valet givet - dela brant eller byt driver. Men jag tycker det finns anledning att reda ut basic innan man går på advanced.

 

Man ska inte dra för stora växlar. De flesta här har enormt fina högtalare som är konstruerade av proffs som inte gjort annat i sitt liv. Det finns ingen anledning att ifrågasätta dessa konstruktioner. Det finns superhögtalare i miljonklassen med jättebranta filter där man i stället fokuserar på att få elementen superkorrekta exakt i delningen och fimpa output så fort det bara går, med filterkomponenter så man tappar hakan. Men man sticker inte under stolen att fenomenen som beskrivs här finns.

 

Detta är en diskussion, inget korståg :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sen finns det ju IIR och FIR filter också. Det vanliga är ju IIR medans FIR skall ha en god chans att kunna ge bättre prestanda. 

Skillnad FIR och IIR

 

Linn använder FIR filter i sitt EXAKT-system och som av en slump så råkar jag precis börja mixtra lite med deras lösning fast för mina egna högtalare.

Linn har för övrigt filter för en mängd andra leverantörers högtalare som dom endera gjort själva för Linn eller som Linn gjort till andras högtalare. I listan på färdiga filter till andra leverantörers högtalare finns en hel del ifrån B&W, KEF, JBL, Kudos, m.m. Sen kan man göra sitt eget filter och dela med sig så att man kan köra Linn Exaktbox med säkert mer än hundra andra högtalare direkt. Dock så krävs det ju då att man bypassar det interna filtret och kör aktivt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Jag tycker att väldigt mycket hänger på hur man hanterar mellanregistret.

  • Ska man se det som ett "hål" som behöver fyllas mellan bas och diskant?
  • Ska man tvärtom se bas och diskant som svansar och att mellanregistret har huvudrollen?
  • Eller är det tre likvärdiga komponenter?

Jag tycker detta har betydelse eftersom det avgör hur man kompromissar i nästa steg. Dels självklart hur man väljer drivers, men i hög grad även hur man utformar delningsfilter.

 

 

On 2019-01-29 at 17:55, calle_jr said:

Den som väljer branta filter gör det för att man prioriterar det som finns i andra vågskålen.

 

Vad finns det då i andra vågskålen?

Jag tror vi kan kalla det distorsion, om vi med distorsion avser allt som avviker från linjärt beteende.

 

Vi inser spontant att en driver bara kan generera output inom ett visst frekvensomfång. Så, frekvens- och fasgång för den råa drivern spelar såklart in.

I förlängningen är det elementets resonanser (indirekt Q-värde) och impedans i aktuell högtalare som avgör inom vilket frekvensomfång den kan användas.

Om drivern är överdämpad minskar output och den blir trög. Om den är underdämpad ökar ringningar och output blir olinjär.

 

Hur elementet beter sig med ringningar och beaming högfrekvent spelar också in. En 5" driver kommer ge beaming vid 3kHz. Liksom dess transienta beteende, dvs stigtid.

Utöver det måste man ta hänsyn till elementets effekttålighet. En driver ska ge 30dB mer output vid 1000W jämfört med 1W. Annars är den inte linjär.

 

För flacka filter behöver man alltså inte bara se till att elementen fungerar mellan sina delningsfrekvenser, utan en bra bit utanför också. Och ju flackare filter desto längre utanför måste elementet vara linjärt.

 

Det är såklart ännu viktigare hur högtalaren låter :), men det handlar inte denna tråden om. Den handlar om hur man gör så att den inte låter eller vad man ska säga.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Nu är det snart dags att vi fördjupar oss lite :)

Många av grundidéerna inom audio har hundra år på nacken, och även om en konstruktion har tillkortakommanden så överväger uppenbarligen fördelarna om konstruktionen har överlevt. I stället försöker man hitta metoder att minimera bristerna. Så även med filter, och med digital signalbehandling har möjligheterna exploderat.

 

De filter vi hittills studerat är passiva och involverade komponenter utgörs således av motstånd, kondensatorer och/eller spolar, där de senare är reaktiva (frekvensberoende) komponenter som tillsammans med en resistor ger en resonanskrets som filtrerar bort signaler över (lågpass) eller under (högpass) en viss frekvens. 

 

Aktiva filter har precis samma funktion, men man använder OP-förstärkare för att förbättra noggrannhet, ge speciella egenskaper i register, impedansanpassning mm. Exempel på 1:a ordningens aktiva filter, lågpass överst och högpass underst:

 

image.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-02-02 at 09:44, Adagio said:

Vad händer då om man jobbar med aktiva digitala filter, där man kan justera för perfekt fas mm?

 

 

8 hours ago, calle_jr said:

Nu är det snart dags att vi fördjupar oss lite :)

 

Digitala filter skiljer sig från elektroniska genom att man har en processor som beräknar hur signalen ska ändras. Dessutom, i elektroniska filter sker signalbehandlingen med en kontinuerlig (analog) signal, medan man i ett digitalt filter gör signalbehandlingen med en diskret samplad signal (ettor och nollor).

Båda typerna kan kombineras med passiva eller aktiva komponenter.

 

I praktiken är det programkod som styr i ett digitalt filter, medan det är komponentvärden som styr i ett analogt;

 

image.png

Verilog programkod. Bild: eetimes.com

 

 

On 2019-02-05 at 11:16, Harryup said:

Sen finns det ju IIR och FIR filter också.

 

Det som karakteriserar FIR-filter är att impulssvaret är noll utanför ett specifikt intervall (Finite Impulse Response), till skillnad från ett IIR-filter som aldrig riktigt trunkeras till noll (Infinite Impulse Response).
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Output i ett FIR-filter är summan av viktade värden från föregående input. För varje sampel tittar man på värdet av föregående sampel och beräknar nästa värde utifrån definierade konstanter. Output i ett IIR-filter är också summan av viktade värden från föregående input, men även från föregående output. FIR och IIR är alltså helt och hållet matematiska modeller som kan tillämpas på olika beteenden i naturen. Men de kan också användas för att bygga digitala filter inom audio :)

 

image.png

 

Fasförskjutning (delay) i ett FIR-filter är konstant och den råkar bli hälften av filtrets ordning. För filter av hög ordning är det inte acceptabelt.
Det är enkelt att visualisera fasförskjutning; man inser intuitivt att en tons svängningar mellan max och minvärde förskjuts i tiden. Men vad spelar det för roll?
För att beskriva konsekvensen av fasförskjutningars påverkan i filter behöver man titta på grupplöptid (group delay).
Jag tycker att exemplet med bilar i inlägg #46 är illustrativt. Vi kan säga att det fenomenet illustrerar en hög grupplöptid. Dvs att olika frekvenser förskjuts olika mycket i tid.
Om man tittar på tonen från ett instrument, eller en fyrkantvåg för den delen, så är den sammansatt av olika frekvenser (deltoner). Om inte alla ingående deltoner har samma fasförskjutning så kommer tonen förvrängas, och det är inte alls säkert att man uppfattar det som distorsion fastän det är det. Om man ritar upp fasgången för ett svep, så är grupplöptiden lutningen på linjen.

 

Fördelen med FIR-filter är att man kan beräkna grupplöptiden till ett minimum, så kallat minimum-phase FIR-filter. Kombinationen ger konstant fasförskjutning och kort grupplöptid. Minimum-phase karakteriseras av att alla systemets poler och nollställen ligger inom enhetscirkeln. Detta ger ett system med minsta möjliga fasförskjutning.

 

Det finns forskning som visar att grupplöptider som överstiger 1.5ms är hörbara för frekvenser över 1kHz. För lägre frekvenser är det mindre känsligt. Jag drar slutsatsen att för branta filter är det viktigt att tillämpa minimum-phase FIR-filter, speciellt för högfrekventa delningar.

 

 

Låg-, hög- och bandpass FIR- eller IIR-filter ingår normalt i en digital signalprocessor, DSP, ofta i kombination med andra typer av digital signalbehandling såsom tonkontroller/eq eller rumskorrigering;

 

image.png

 

 

Digitala filter är med andra ord gränslöst precisa. Det man kan ha betänkligheter kring, eller åtminstone jag, är om man verkligen vet vad man håller på med :)

En audiosignal är en extremt delikat sammansättning av ljud som innehåller komplexa klanger och rumsinformation. Att våldföra sig på den med tokoptimering av två parametrar (nivå och tid) i en samplad dataström gör mig allt annat än säker på om det är en förbättring. Enbart AD- och DA-omvandling i processen är en stor utmaning.
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Håller med dig Calle, att både blanda in tid, fas, ad och da omvandling kan nog bli en salig soppa...

 

Men det finns företag som verkar lyckas väldigt bra med uppgiften i alla fall. Jag är väldigt nyfiken på Deqx, som har jobbat länge

med tekniken. Här en rätt bra illustration i ämnet :)  (hoppas det är ok)

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Double A said:

Men det finns företag som verkar lyckas väldigt bra med uppgiften i alla fall.

Ja.

Bra att du påpekade det.

Jag avsåg lösningar där konsumenten ska skruva med detta själv hemma.

Vi konsumenter klarar ju knappt av gamla hederliga tonkontroller :D

 

7 hours ago, AlfaGTV said:

Vid orden "with absolutely no downside" tappade jag omedelbart förtroendet

:D

Håller med. Hela detta området är uppbyggt av kompromisser.

Jag tror inte det är nåt problem att superoptimera graferna så som de visar. Men vad innebär det i praktiken för klangen?

Att göra såhär alltså:

 

image.png

 

Jag vet inte, men jag tror faktiskt att det exemplet de visar där låter bättre utan korrigering.

Skulle vara intressant med en demo.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this