Sign in to follow this  
calle_jr

Illustration av delningsfilter och högtalarelement

Recommended Posts

Illustration av delningsfilter och högtalarelement

 

Bildresultat för high end crossover speaker

Bild: Troels

 

(Tråd skapad för att inte störa annan tråd)

 

Sätt tummen på ett membran som vibrerar, tex ett högtalarmembran eller ett grytlock - det ändrar klang direkt när man exciterar det.

Högre ordningens filter får liknande effekt, som jag ser det. Plus att fasen förskjuts stegvis med ändrad frekvens.

Det är nog alltså inte bara så att element drar ifrån varandra klangmässigt vid brant delning, de drar även iväg inom sitt eget register.

Enkelt uttryckt; så fort man påverkar output (med ett filter) så påverkar man också elementets klang och fasgång.

 

 

On 2019-01-23 at 07:28, Engelholm Audio said:

I din analogi måste du ju kompletteras med ett annat grytlock där du (med tårna?) filtrerar bort lågfrekvenser för att de två locken tillsammans ska summera till en helhet. :) Sen ska du jämföra olika branta delningar mot varandra - hur tydligt du hör skillnader i övergången mellan, låt oss säga borstad rostfritt lock mot lackat lock.

 

 

 

On 2019-01-23 at 07:49, calle_jr said:

Ja, precis :)

Grottmänskohifi. För att få lite mer hifi-touch kanske man kunde titta på det i en simulering eller mätning?

Man brukar se frekvens- eller fasgång likt den bilden du visade ovan, men det är lite svårt att se vad man hör utifrån det.

Hur skulle det se ut i tidsdomänen om man spelade en not på ett instrument där grundtonen ligger i närheten av delningsfrekvensen om:

Fall 1: 1:a ordningens filter uppåt och neråt?

Fall 2: 3:e ordningens filter uppåt och neråt?

 

 

On 2019-01-23 at 09:38, Engelholm Audio said:

För 99% av alla högtalare ser det illa ut...iaf för ögat! Stegsvar är ju en "liknande" mätning där ögat blir förvånad att vi ens känner igen vilken låt det är:

Input:

Lsfig10.jpg

 

Exempelbilder:

Lsfig12.jpgMl3fig5.jpgtanfig7.jpg

 

Med några få undantag:

99DAL4fig4.jpg

 

Mätningar från Stereophile.

 

 

 

Edited by calle_jr
kompletterat titel pga trådens utveckling

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Stegsvar blir tydligt, men man kan opponera sig mot det eftersom det finns väldigt få instrument som liknar ett stegsvar.

Förslag:


Säg att vi har två dynamiska polypropenelement i samma kabinett.
Det ena är en 11" bas som delas uppåt vid 150Hz 100Hz.
Det andra är ett 6" mellanregister som delas nedåt vid 150Hz 100Hz.

 

Hur skulle det då se ut när en cello spelar ett G på andrasträngen såhär...

 

image.png

 

 

...och detta spelas upp med denna högtalare som förberetts med två varianter på filter:
a) flackt filter
b) brant filter


Vi kan anta att cellotonen ser ut som den mörkröda linjen.
Den är uppbyggd av en 98Hz grundton (orange linje), plus 1:a överton som är 60% i styrka (grön linje), plus 2:a överton som är 30% i styrka (gul linje), plus 3:e överton som är 15% i styrka (blå linje).


Om vi kan reda ut hur detta låter med de båda lösningarna på filter (a och b), så kan vi till och med skapa en ljudfil och spela upp med en högtalare som inte är delad i regionen 80-200Hz.
Det vore intressant :)

 

 

Edited by calle_jr
Ändrat delningsfrekvens i exemplet

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-01-24 at 08:04, Engelholm Audio said:

That's a mouthful!

Ja, men då kan jag visa det principiellt. Det har ju ingen betydelse för den här övningen.

 

Här är den frekvensgång man kan anta för två kombinerade 1:a ordningens filter med delningsfrekvens 100Hz 150Hz. Det ena är lågpass och det andra högpass:

 

image.png

 

 

 

För 2:a ordningen ökar brantheten från 6 till 12dB/oktav.

 

Hur skulle då output se ut i tidsdomänen med ovan filter om input är en G celloton?

I'll be back...

 

:outdoor:

 

 

 

Edited by calle_jr
Ändrat figur att stämma med beräkning

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-01-24 at 16:45, calle_jr said:

I'll be back...

Sådär...

Om vi börjar med flackt delningsfilter av 1:a ordningen.

För att förenkla beräkningen ändrade jag mig och valde delningsfrekvensen lika med grundtonen för den exciterande tonen, dvs 98Hz.

Detta är som sagt bara en illustration för att beskriva fenomenen.

 

Flackt filter

 

Ett 1:a ordningens lågpassfilter:

 

image.png

 

Överföringsfunktion för detta filter kan skrivas:

 

image.png

 

Där image.png är delningsfrekvensen. Med image.png (där ω är den exciterande frekvensen) så blir magnitud och fas:

 

image.png

 

Om vi antar att input är cellotonen G och att den kan beskrivas som image.png

…så blir magnitud och fas för överföringen:

 

image.png

 

Med grundtonen image.png blir output:

 

image.png

 

Uppritat blir det såhär (där de tunna linjerna anger grund- och övertonerna var för sig):

 

image.png

 

 

 

Ett 1:a ordningens högpassfilter:

 

image.png

 

Överföringsfunktion för detta filter kan skrivas:

image.png

 

På motsvarande sätt som ovan blir då output för högpassfiltret:

 

image.png

 

Och uppritat ser det ut såhär (med deltonerna i tunna linjer):

 

image.png

 

 

 

 

1:a ordningens LP+HP-filter

 

Filterna tillsammans ser då ut såhär:

 

image.png

 

 

Kommentarer:

Det ser inte så illa ut. Man ser att vågformen inte bibehålls och man ser också en fasförskjutning. Detta är pga filtrens dämpande effekt, vilket de ju är till för att göra :)

Eftersom beteendet inte ser ut alls såhär för lägre bastoner och mellanregister så blir det en synlig avvikelse. Men frågan är om det hörs. Det vete tusan, avvikelsen är antagligen helt acceptabel. 

En annan reflektion är att lågpassfiltret ställer till det betydligt mer än högpass. Det beror såklart på att grundtonen råkar ligga precis vid delningsfrekvensen.

Ps. Det förvånar mig inte om det slunkit in fel i beräkningen. Jag är ingen filterbyggare. Vad jag vet är att filter aldrig blir rätt på första försöket :) Jag har ju inte tagit hänsyn till de verkliga elementens karaktär (oegentligheter), filterkomponenternas olinjäriteter eller om det ens är möjligt att bygga så bra filter till dem. Återigen, detta är en illustration.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Engelholm Audio said:

Läckert, men visst är bilderna på 2'a ordningens filter?

Nomenklaturen är kanske lite snårig eftersom olika filterkonstruktioner utvecklats efterhand som kanske flyter ihop. Du kan det där mycket bättre än mig.

Men jag avser åtminstone att 1:a ordn filter avtar med 6dB/oktav och har brytfrekvens vid -3dB.

Nästa pilsner är alltså ett 2:a ordn filter som avtar 12dB/oktav och har brytfrekvens vid -6dB.

 

Återkommer till det. Snart.

 

 

Edit:

On 2019-01-24 at 21:21, calle_jr said:

Det förvånar mig inte om det slunkit in fel i beräkningen.

Det hade det såklart :blackeye: Jag hade räknat fel på fasen vilket påverkar samtliga kurvor.

Fixat nu.

 

Edited by calle_jr
Räknefel

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Brant filter

 

2:a ordningens lågpassfilter

 

Jag hoppas att det är OK med sällskapet att jag antar två passiva kaskadkopplade 1:a ordningens filter för att skapa en 2:a ordningens krets. Det blir enklare att räkna.

 

image.png

 

För detta 2:a ordningens LP-filter blir överföringsfunktionen:

 

image.png

 

För dämpfaktor image.png och image.pngblir magnitud och fas:

 

image.png

 

...(besparar er mellanled)...

 

Då blir output för cellotonen:

 

image.png

 

image.png

 

 

 

 

2:a ordningens högpassfilter

 

image.png

 

På liknande sätt:

 

image.png

 

image.png

 

Och output för cellotonen:

 

image.png

 

 

image.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

2:a ordningens LP+HP-filter

 

Filterna tillsammans ser då ut såhär:

 

image.png

 

 

Kommentarer:

Låter detta som en cello? :dry:

Fasförskjutningen är dock förvånansvärt liten på det samlade resultatet jämfört med de enskilda deltonerna. Det enda fasförskjutningarna från deltonerna gör är att korrumpera vågformen. Om nu detta är rätt.

 

 

Slutsatser:

För tidigt.

Nu är det som skulle visas på plats. Nu gäller det att avbugga. Sannolikt har det smugits in fler fel. Fråga gärna, det kan hjälpa till med att hitta fel.

Är det av intresse att inte bara se utan att höra hur de olika tonerna låter?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-01-26 at 14:28, Engelholm Audio said:

Ja, se där.

Jag är absolut inte rätt person att klarlägga nomenklaturen.

Men i praktiken har man ju alltid en last för ett filter, i detta fallet en driver. Precis som Dr Krupp visar i länken.

Strikt tycker jag dock inte att ordningen bestäms av antalet komponenter utan av antalet poler i kretsen, dvs indirekt hur många reaktiva komponenter kretsen har. Drivern är ju också en komponent :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-01-26 at 13:02, calle_jr said:

Är det av intresse att inte bara se utan att höra hur de olika tonerna låter?


Hehe :D nu är jag ju inte Brian Eno, så ni får ha lite överseende med mina skills att skapa syntetiska ljud. Tonen vi utgår ifrån låter inte direkt som en cello. Jag kanske borde ha undersökt det lite noggrannare innan alla beräkningar.

 

Men här är det som bekant principerna som ska åskådliggöras, och jämför dessa tre som är skapade direkt från ovanstående diagram:

 

 

De tre spåren ser grafiskt ut såhär i Audacity. Jag valde 100Hz i stället för 98 eftersom det är enklare att arbeta med och kontrollera. Rådata är samplat med 44.1kHz:

 

 

image.png

 

Det är klara skillnader när man spelar ursprungstonen och jämför hur den förvanskas med delningsfilter.

Med det flacka filtret är det inte så stor skillnad, helt ok. Men med det branta filtret blir det en helt annan ton.

 

 

 

 

 

Edited by calle_jr
Korrigerade för att jag valt fel project rate i Audacity

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Här är ett G spelat med stråke på en cello (© Internet Cello Society):

 

 

 

image.png

 

 

Om man tittar på frekvensinnehållet för en sekund mitt i den tonen (ett par sekunder in där tonen är som renast),

 

image.png

 

...så ser man att den innehåller starka övertoner för 200, 300, 400, 500, 600 och 700Hz.

Det är mer och starkare innehåll av övertoner än vad jag antagit i tidigare inlägg.

300Hz är bara 3dB lägre och 600 och 700 är 6dB lägre än grundtonen 100Hz (eller om det nu är 98Hz).

200, 400 och 500Hz är ca 9dB lägre än grundtonen.

Högre övertoner finns där upp till 2,5kHz, men är minst 24dB svagare än grundtonen.

Övertonerna har mindre bandbredd än grundtonen, men man kan anta att Δf/f0=0,08 vid -3dB för samtliga 200-700Hz.

 

Edit:

Jag skapade en ny ton i Audacity utifrån följande samband:

image.png

 

Det låter faktiskt lite mer som en cello om man bortser från anslag och utklingning (jämför med filen "Gstringarco" ovan):

 

 

 

 

Edited by calle_jr
Ny syntetisk cello

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Apexorca said:

Ja det första funkar bra.

Ja, det är ju en direktlänk till cello.org :) 

Men de tre wav-filerna i inlägg #15?

Är det en mac/iPad/iPhone?

 

Ps. vår forummjukvara använder skript för dynamiskt innehåll till bilagor. Tyvärr, kan man ibland tycka när det strular på olika plattformar.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Ampalang said:

Ljudfilerna fungerar inte för mig varken på MacOS eller iOS.


Nu har jag hårdlänkat dem "old style", så nu borde det funka.

 

Ps. Man ska inte förvänta sig höra tydliga skillnader på en telefon eller platta. Det behövs liiite kvalitet och omfång.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, calle_jr said:

Här har vi som jämförelse den riktiga celloinspelningen, samt samma inspelning med 1:a resp 2:a ordningens 100Hz LP- och HP-filter:

Jag har svårt att höra skillnad mellan 1:an och 2:an. Om det är skillnad så är den i vart fall inte stor och om vi tänker oss att det skulle handla om t ex ljudet från två olika försteg så skulle jag kunna leva lycklig med båda. Däremot skiljer sig den sista rätt så ordentligt. Ljudet blir tunt och förlorar mycket av cellons karaktäristiska övertoner. Kurvan indikerar också det.

 

(Jag har lyssnat med lurar via paddan).

 

Jag har svårt att inse att detta skulle vara ett "bevis" på att 2:a ordningen skulle medföra sämre ljud. Den effekten som ges måste väl då kompenseras på annat sätt. Det finns ju "state of the art" - högtalare som praktiserar både 6, 12, 18 och 20dB-filter. Så vad säger det egentligen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Bebop said:

Så vad säger det egentligen?

Det säger att spontant vill man skära bort så fort som möjligt för att få en snygg frekvensgångsmätning och minimal distorsion.

Men branta filter ger oönskade eftergifter för musik. Ju fortare man skär bort desto större fel påförs musiksignalen.

Om vi bara spelade rena testtoner hade problemet inte funnits. Men eftersom instrument ger sammansatta toner som spänner över dekader så kommer branta filter att sabba de toner som ligger i närheten av filtrets delningsfrekvens.

 

Inläggen är tänkta att visa elektrotekniskt, grafiskt och med ljudfiler hur ett ljud som vi alla känner igen påverkas av filter. Jag kan inte se hur det kan åskådliggöras tydligare, men man blir lätt hemmablind.

 

Det du kallar "1:an" är den ofiltrerade inspelningen i inlägg #22, och det du kallar "2:an" är 1:a ordningens filter. Skillnaden mellan dessa är liten både grafiskt och hörbart. "Den sista" är 2:a ordningens filter och så vill man väl inte att en cello ska låta i ett hifisystem?

 

Filterkonstruktioner kan vara komplexa, enkla, geniala, idiotiska och allt möjligt, så det går inte (här heller) att vara kategorisk. Men som jag ser det vinner man tveklöst på att använda enkla, flacka filter som påverkar signalen minimalt. Även om frekvensgången inte blir spikrak. Gäller "bara" att använda drivers som inte distar för snabbt :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, calle_jr said:

Filterkonstruktioner kan vara komplexa, enkla, geniala, idiotiska och allt möjligt, så det går inte (här heller) att vara kategorisk. Men som jag ser det vinner man tveklöst på att använda enkla, flacka filter som påverkar signalen minimalt. Även om frekvensgången inte blir spikrak. Gäller "bara" att använda drivers som inte distar för snabbt :)

 

Håller med helt, jag har hört bra resultat med väldigt olika tekniker men den riktigt magiska realismen brukar vara lättare att få fram med enkla (eller inga) filter. Priset man får betala brukar vara sämre förmåga att spela högt. Det är mindre känsligt i vissa frekvensregister och placeringen av elementen påverkar mycket också hur det uppför sig vid delningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Jag vill undvika för många beräkningsexempel eftersom det förvirrar läsare, men säg att delningsfrekvensen i stället hade varit 300Hz. Då hade både 2:a ordn HP och LP haft stor inverkan på cellotonen, eftersom övertonerna hamnar i bandstoppzonen för båda filter.

 

Ännu värre :), om man har en trevägare med branta delningar vid tex 300Hz och 3kHz, och samma cello spelar G2 och sedan E6 :dead:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this