Under de första åren på 2000-talet införde en del bolag olika typer av kopieringsskydd på sina CD-skivor. Framför allt har jag drabbats av detta med cd-album från Warner-koncernen och EMI pressade i Europa vid denna tid. Då tyckte jag inte att det var ett problem eftersom jag hade inget intresse av att kopiera mina cd-skivor. Det jag ville höra t ex i bilen körde jag över på kassettband som var mitt bilmedie då.   Sedan dess har några saker hänt som rört till det. Dedikerade CD-l