calm

Kan nätdoktorn komma? En resa i ström och spänning.

Recommended Posts

Tack för klargörandet!

Att det hade med radiostörningar att göra hade jag koll på och likaså att kabeln kan verka som en antenn. Men att kablarna tog in olika frekvenser beroende på kabelns längd hade jag ingen tanke på tidigare, men det låter ju logiskt. Finns det en tabell som visar detta så man kan måttbeställa kablarna efter det man minst vill ha in? P2 skulle inte göra något iofs;)

 

Jag som precis i dagarna ska tillverka nya strömkablar får avvakta med att kapa till dom innan jag vet mera. 

 

/byZan

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2018-11-24 at 11:14, Taxmannen said:

Min "killgissning" är att jag varken kan, eller behöver filtrera bort några övertonsströmmar före stereon, i o m att de aldrig når den ändå. Slå gärna hål på denna teori och förklara för mig hur det egentligen fungerar :D 

 

Främsta anledningen att förbättra sin elkvalité är nog ”på förekommen anledning” t.ex. att man har påtagliga störningar eller ”dåligt ljud”.

 

Att elapparater genererar övertoner behöver, i normalfallet, varken ge påtagliga störningar eller ”dåligt ljud”.

 

Mäter man på övertonerna som genereras i elapparater i en elanläggning så passerar huvuddelen din elmätare på sin väg ”uppåt” i elnätet (mot kraftverkets trefastransformator) som erbjuder lägsta impedansen för att sluta övertonsströmmen.

 

Bara en liten del av övertonerna vandrar någon annan väg t.ex. till andra elapparater som själva alstrar övertoner (med samma frekvens men i i omvänt fasläge) och därmed ”återanvänder” övertonsfrekvensen.

 

Desto starkare elnät man har desto mindre av övertonerna i strömmen återfinns i spänningen och spänningen behåller då sin sinusform.

 

Tillverkaren är medveten om den eventuella THD som finns i strömmen och han har använt en sinusformad spänning när han testar och presenterar prestanda hos elapparaten.

 

Det är inte självklart att en apparat som har övertoner i strömmen fungerar bättre om man sätter en passiv PFC (impedans) i serie för att sänka THD i strömmen, bl.a. eftersom man då påverkar spänningens sinusform. Det kan t.o.m. vara så att övertonerna behövs för att nätdelen skall fungera som bäst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bebop said:

Jag träffade Peo i helgen och jag fick en förklaring till varför kabellängden har betydelse. Det är helt kopplat till radiostörningar där kabeln kan verka som antenn. Längdens betydelse har med vilket frekvensband man vill undvika. Som exempel nämnde han att 1,8 meter motsvarar 140 MHz-bandet (om jag minns rätt) som är oerhört tätt trafikerat för kommunikation och omger oss överallt. Om man då använder 2 meters längd så slipper man massor av radiovågor. 

 

Ju högre frekvensband desto kortare antennlängd. Han exemplifierade med mobiltelefoner där antennerna blivit så korta att de ryms innanför mobilernas skal vilket i sin tur beror på allt högre frekvensband. Vid två meter hamnar man helt enkelt på frekvensband som inte används så frekvent för radiotrafik. 

Låter som en rimlig förklaring. Kanske också ett skäl till att skärma eller till och med dubbelskärma  signalkablar. Kommer ihåg att Didrik de Geer pratade om "brustrumpeter" inducerade genom högfrekventa digitalsignaler i etern, som inverkade menligt på hans bandinspelningar. Han menade att dubbelskärm löste problemet. Men då pratar vi sannolikt längre kablar mht att han arbetar med mikrofoner i första hand.

När det gäller nätkablar är det rimligt att tro att motsvarande gäller.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, byZan said:

Finns det en tabell som visar detta så man kan måttbeställa kablarna efter det man minst vill ha in? P2 skulle inte göra något iofs;)

Det kanske det finns om man söker på nätet. Man kan också räkna ut det enligt följande formel jag hittade på Wikipedia. 

 

Våglängden beräknas som 298 dividerat med frekvens i MHz (ljusets, och radiovågornas, hastighet är ca 298 000 km/s). I praktiken inverkar antenntrådens tjocklek så att antennlängden blir totalt 5 procent kortare än ovanstående. För en viss våglängd bestäms alltså dipolens totala längd enligt (där λ är våglängden). 

 

För P2 som ligger på 93,4 MHz där jag bor skulle det innebära 0,95 x (298/93,4)/2 = 1,51 meter. Om man tar 149 MHz så ligger personsökarsystem, brandlarm och liknande där vilket motsvarar en antenn (kabel) på 1 meter med samma ekvation. Frekvenslistor hittar man här. Där kan man botanisera över de frekvenser man tror är känsligast i sitt område och räkna ut vilken längd man vill undvika. 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CommonMode said:

Det kan t.o.m. vara så att övertonerna behövs för att nätdelen skall fungera som bäst.

 

Tackar för klargörandet! Det är självklart så att "på förekommen anledning" låter enkelt, men i praktiken behöver man ju i så fall försöka identifiera en anomali i återgivningen som orsakad av "fel" i strömmen vilket gissningsvis inte alltid är så enkelt. Att testa själv som @calm är naturligtvis de enda rätta för att se vilken effekt det får. Noterade samtidigt att testan av Sterophile av P20 pratade om en funktion för att ändra vågformen - MultiWave. Jag vet inte exakt vad den gör, men det vore intressant att höra om @calm eller @byZan har testat och/eller hört någon skillnad.

 

Variable MultiWave Strength adjustment is available here. This feature can be enabled by pressing the MultiWave button on the Home screen. Variable MultiWave empowers users to vary the strength of the MultiWave output according to the needs of the equipment and the resulting performance benefits. To toggle this feature on and o simply press the Waveform Button in the Main screen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Taxmannen said:

 

Tackar för klargörandet! Det är självklart så att "på förekommen anledning" låter enkelt, men i praktiken behöver man ju i så fall försöka identifiera en anomali i återgivningen som orsakad av "fel" i strömmen vilket gissningsvis inte alltid är så enkelt. Att testa själv som @calm är naturligtvis de enda rätta för att se vilken effekt det får. Noterade samtidigt att testan av Sterophile av P20 pratade om en funktion för att ändra vågformen - MultiWave. Jag vet inte exakt vad den gör, men det vore intressant att höra om @calm eller @byZan har testat och/eller hört någon skillnad.

 

Variable MultiWave Strength adjustment is available here. This feature can be enabled by pressing the MultiWave button on the Home screen. Variable MultiWave empowers users to vary the strength of the MultiWave output according to the needs of the equipment and the resulting performance benefits. To toggle this feature on and o simply press the Waveform Button in the Main screen.

Lyssningsvis hörde jag ingen större skillnad. Men andra val ger helt andra THD-värden. Mht att min spänning är relativt konstant (varierar endast delar av volt) så har jag maxat låg distorsion och då en "perfekt" sinusform. Även lågt kapacitetsutnyttjande i burken har betydelse vad jag förstår och av samma skäl ingen ändring av vågformen. Utnyttjar max 40% av kapaciteten. 

Är kanske en funktion som jag senare skall labba mer med?

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, calm said:

Lyssningsvis hörde jag ingen större skillnad. Men andra val ger helt andra THD-värden. Mht att min spänning är relativt konstant (varierar endast delar av volt) så har jag maxat låg distorsion och då en "perfekt" sinusform. Även lågt kapacitetsutnyttjande i burken har betydelse vad jag förstår och av samma skäl ingen ändring av vågformen. Utnyttjar max 40% av kapaciteten. 

Är kanske en funktion som jag senare skall labba mer med?

 

Samma iakttagelser och inställningar både hemma och i stuga.

Kapacitetsutnyttjande i hemmet 85% (klass A i både slutsteg och försteg) och i stuga 20%

 

/byZan

Edited by byZan

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Taxmannen said:

Det är självklart så att "på förekommen anledning" låter enkelt, men i praktiken behöver man ju i så fall försöka identifiera en anomali i återgivningen som orsakad av "fel" i strömmen vilket gissningsvis inte alltid är så enkelt.

 

När jag skrev "på förekommen anledning" menade jag just det att har man en ” en anomali i återgivningen” så ingår elkvalitén som en del i felsökningen.

 

Men samtidigt så vill jag uppmärksamma svårigheten att ta en apparat (t.ex. en förstärkare i en ljudanläggning) som har hög övertonshalt (THD) i strömmen när den apparaten matas med en spänning med lågt THD. Sedan placera någonting framför apparaten som sänker THD i strömmen till apparaten utan att då samtidigt höja THD i spänningen in till apparaten.

 

Jag skrev tidigare ”Det verkar av översiktsbilden som Gordian mäter inkommande spänningen (och THD i den) sedan finns en PFC i kretsen som kan påverka övertonshalten i strömmen men du ser inte hur THD ser ut i spänningen som levereras till lasten eftersom Gordian inte mäter utgående spänningen (och THD i den).

 

För att veta THD i spänningen in till apparaten då Gordian är kopplad framför apparaten då behöver man ett instrument som mäter THD i spänningen efter Gordian och in till apparaten.

 

Jag känner inte till MultiWave. Men är inte det en enhet som sätts framför en apparat (t.ex. en förstärkare) och som sedan försöker leverera en spänning med låg THD i spänningen till apparaten.

 

Är det så, då kommer strömmens THD inte att minska (eller öka) nämnvärt. Apparaten kommer att ha den THD i strömmen som apparaten hade när tillverkaren testade den mot ett nät med låg THD i spänningen.

Edited by CommonMode

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då blir min fundering följande @CommonMode. Om Gordian mäter THD spänning på ingången och denna är ansluten till utgången på P10:an belastad med samtliga apparater i mitt system, så vore det rimligt att anta TDH både för ström och spänning är det som instrumentet avläser. Ingen påverkan av PFC som är på off.

 

Alternativt att jag kör Gordian efter P10:a och kopplar in hela systemet i Gordian. Jag tror inte att själva Gordian påverkar med egen last eller eget tillskott till THD, den borde vara ganska "neutral" i det avseendet.

Mitt intresse är främst P10:s effekt att sänka ingångsimpedansen och THD med hänsyn hur elnätet ser ut. Kan inte förutse hur t.ex. övertonsinnehållet kan påverka mina PSU:er som sannolikt är ganska välutvecklade i ASR:n och MSB:n, som lägger mycket innovationskraft på dessa.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, calm said:

Om Gordian mäter THD spänning på ingången och denna är ansluten till utgången på P10:an belastad med samtliga apparater i mitt system, så vore det rimligt att anta TDH både för ström och spänning är det som instrumentet avläser. Ingen påverkan av PFC som är på off.

 

Alternativt att jag kör Gordian efter P10:a och kopplar in hela systemet i Gordian. Jag tror inte att själva Gordian påverkar med egen last eller eget tillskott till THD, den borde vara ganska "neutral" i det avseendet.

Hej calm

 

Förstår inte säkert skillnaden i uppställning 

 

I första fallet: Går strömmen till "samtliga apparater" direkt från P10:an i och Gordian är kopplad i ett separat uttag parallellt med "samtliga apparater".

 

I andra fallet: Går strömmen direkt från P10:an in till Gordian och strömmen till "samtliga apparater" tas sedan från utgången på Gordian

 

Ät det så då mäter Gordian bara spänningen (och dess THD) i första fallet men inte strömmens THD till apparaterna.

 

Du måste nog förtydliga "din fundering"

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, CommonMode said:

Hej calm

 

Förstår inte säkert skillnaden i uppställning 

 

I första fallet: Går strömmen till "samtliga apparater" direkt från P10:an i och Gordian är kopplad i ett separat uttag parallellt med "samtliga apparater".

 

I andra fallet: Går strömmen direkt från P10:an in till Gordian och strömmen till "samtliga apparater" tas sedan från utgången på Gordian

 

Ät det så då mäter Gordian bara spänningen (och dess THD) i första fallet men inte strömmens THD till apparaterna.

 

Du måste nog förtydliga "din fundering"

Det kanske det som är lite konfunderande. Första fallet, likafullt visar Gordian en ström och ett THD utfall. Borde detta i sådant fall handla om utgående ström på P10:an oberoende av lasten + Gordians egengenererade ström och THD? Då är en sådan mätning missvisande eftersom den inte visar lastens påverkan på strömmätningen?

Det finns ett inbyggt instrument i P10:an som visar ett THD-värde, lite oklart om detta avser ström eller spänning, men sannolikt spänning eftersom värdet stämmer ungefär med Gordians.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, calm said:

Det kanske det som är lite konfunderande.

 

 

Spänning mäts ”parallellt” med källan och strömmen till lasten mäts ”i serie”, det som flyter i serie från källan till lasten. Du kan bara mäta hur stor ström som passerar strömmätdonet och levereras vidare, inte strömmen före strömmätdonet.

 

Om du tittar i Gordians översiktsbild så startar spänningsmätningen i 1: Main input som är kopplad parallellt med ingången till Gordian.  Strömmätningen sker vid 12: Current meas. Som ligger i serie med de två utgångarna.

 

Det är bara ström som passerar 12 som mäts, och det framgår inte var Gordian hämtar sin matning för att driva instrumentet för mätning, redovisning etc.

Gordian kan, i första fallet, bara tala om spänningens THD ut från P10:an och in i Gordian. Gordian kan inget säga om strömmen ut från P10:an eftersom mätkretsen (12) inte mäter den strömmen. Vad THD i strömmen mäter vet jag inte säkert. Av den information jag har hitintills hittat, men det är rimligen ”Gordians egengenererade ström och THD?

 

2 hours ago, calm said:

Då är en sådan mätning missvisande eftersom den inte visar lastens påverkan på strömmätningen?

 

Den är missvisande för ström ur P10:an men visar spänningens THD ur P10:an.

 

Om du har kopplat som jag beskriver i andra fallet då mäter du spänningens THD ur ur P10:an och strömmens THD till de anslutna lasterna efter Gordians men om du t.ex. kopplar in den  PFC som finns i Gordian  så mäter du inte spänningen (och dess THD) ut från Gordian och till lasterna, där har THD i spänningen troligtvis ökat. Spänningsmätningen i Gordian visar fortfarande THD i spänningen från P10:an

 

 

Edited by CommonMode

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi lämnar tekniken och ägnar oss åt det som egentligen var syftet med hela denna övning, nämligen på de små marginalerna och de små stegen förflytta oss närmare den utopiska hifi-nirvanan.

Jag nämnde tidigare i tråden att den första och mera slående förändringen var att jag upplever en breddning av ljudbilden, men också en fördjupning vid en längre test. En trolig orsak till detta är sannolikt en uppklarning i diskantområdet. Jag pratar nu enbart om effekten av PSAudios P10, eftersom jag nu har kopplat bort LAB 12 Gordian som mest tjänat som ett testinstrument för vidtagna åtgärder. En ny huvudkabel i form av en 3,6 kvmm Furutech FP-TCS31 i gjuten koppar, samt två kontakter SinnOxx® CR Carbon Rhodium. 

 

Lyssningstestet börjar som sig bör med:

 

Bobbo Stenson, War Orphans och Natt. CD

Det är min första och främsta testskiva alla kategorier. Det inledande bassolot med Anders Jormin ligger något mer till vänster om insidan av höger högtalare och stränganslaget är klart och något mer rappt än vad jag är van vid. Det märkliga är att tempot kan upplevas annorlunda vid olika presentationer mer snabbt än vid mer resonant och luddigt anslag. Anders andning hörs tydligt. När sedan Jon Christensens cymbaler klingar in i vänstra delen av ljudbilden så är de till början lite försiktigt trevande för att sedan pianot kommer öka i intensitet och krispighet. Bobbos piano är klart utan tendenser till överstyrning eller dissonanser som kan höras i vissa system. Inspelningen är på gränsen vilket gör den bra att skingra agnarna från vetet i fråga om kontroll och upplösning. När sedan crescendot kommer med tydliga rappa pukslag så är dessa tydliga och utan resonanser. Sammantaget en utmärkt presentation.

 

Nästa spår har blivit en ny favorit:

 

Olle Adolphson, Giv mig en dag och titelspåret med samma namn. CD

 

Olle tillsammans med Göteborgs Kammarkör (Österlensvisan) inspelad i Härlanda Kyrka 1983.

 

Olles röst med varm och mjuk timbre och ackompanjerad av en ensam akustisk gitarr. Den blandande kören med klart urskiljbara röster, klar röstbehandling och stämmor och olika röstlägen.  Tydligt framträder kyrkans akustik och reflexer. En utmärkt inspelning av både röster och gitarr.

 

Fortsättning följer.......

 

Calm

Edited by calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fick tag på Olle Adolphson på vinyl och jämförde den med CD:n. Trots att den på framsidan har en notering Digital, så klingar vinylen i jämförelse ändå bättre än CD:n. Genom att vinylen en smula tonar ned de enskilda rösterna i kören så blir körklangen tydligare och bättre. Ibland kan upplösningen bli lite för mycket i mina öron. tilläggas dock är att båda presentationerna ligger betydligt bättre till än genomsnittet både inspelningsmässigt och musikaliskt.  En höjdarplatta oavsett medie!

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, calm said:

Vi lämnar tekniken och ägnar oss åt det som egentligen var syftet med hela denna övning, nämligen på de små marginalerna och de små stegen förflytta oss närmare den utopiska hifi-nirvanan.

Jag nämnde tidigare i tråden att den första och mera slående förändringen var att jag upplever en breddning av ljudbilden, men också en fördjupning vid en längre test. En trolig orsak till detta är sannolikt en uppklarning i diskantområdet. Jag pratar nu enbart om effekten av PSAudios P10, eftersom jag nu har kopplat bort LAB 12 Gordian som mest tjänat som ett testinstrument för vidtagna åtgärder. En ny huvudkabel i form av en 3,6 kvmm Furutech FP-TCS31 i gjuten koppar, samt två kontakter SinnOxx® CR Carbon Rhodium. 

 

Lyssningstestet börjar som sig bör med:

 

Bobbo Stenson, War Orphans och Natt. CD

Det är min första och främsta testskiva alla kategorier. Det inledande bassolot med Anders Jormin ligger något mer till vänster om insidan av höger högtalare och stränganslaget är klart och något mer rappt än vad jag är van vid. Det märkliga är att tempot kan upplevas annorlunda vid olika presentationer mer snabbt än vid mer resonant och luddigt anslag. Anders andning hörs tydligt. När sedan Jon Christensens cymbaler klingar in i vänstra delen av ljudbilden så är de till början lite försiktigt trevande för att sedan pianot kommer öka i intensitet och krispighet. Bobbos piano är klart utan tendenser till överstyrning eller dissonanser som kan höras i vissa system. Inspelningen är på gränsen vilket gör den bra att skingra agnarna från vetet i fråga om kontroll och upplösning. När sedan crescendot kommer med tydliga rappa pukslag så är dessa tydliga och utan resonanser. Sammantaget en utmärkt presentation.

 

Nästa spår har blivit en ny favorit:

 

Olle Adolphson, Giv mig en dag och titelspåret med samma namn. CD

 

Olle tillsammans med Göteborgs Kammarkör (Österlensvisan) inspelad i Härlanda Kyrka 1983.

 

Olles röst med varm och mjuk timbre och ackompanjerad av en ensam akustisk gitarr. Den blandande kören med klart urskiljbara röster, klar röstbehandling och stämmor och olika röstlägen.  Tydligt framträder kyrkans akustik och reflexer. En utmärkt inspelning av både röster och gitarr.

 

Fortsättning följer.......

 

Calm

Uppskattar musiktipset:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Måste naturligtvis testa kvinnlig sång i den nya nätrenarkonstellationen.

 

En favorit som seglat upp på sistående är denna:

 

Monica Borrfors, Second Time Arround  och den klassiska låten Round Midnight.

 

Monica framför låten med stor inlevelse och ett djupmörkt anslag med lite Sarah Vaughnkänsla i rösten. Här kommer också blåset in med hela ensemblen, särskilt tenorsaxen och ett melodiöst och välartikulerat piano och Magnus Öströms vispar i bakgrunden mot snaredrumen och cymbalen. Allt välbalanserat med stor harmoni och klangfigurer som förstärker midnattsstämningen. Jag jämför med Absolaretestet som i min smak gled över till lite för upplösande och tappande de särskilda kvaliteten av att skapa just dessa harmonier. En känsla av otroligt lugn infinner sig hos Calm.:):app:

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aha! Den plattan med Borrfors fanns faktiskt på Qobuz @calm! (Men inte på Tidal)

Nu kan jag inte bedöma hur din CD(?) låter hos dig, men hos mig hade den här inspelningen ett relativt högt brusgolv, med ett lätt överskott av energi i toppen och en lätt nasal ton. Jag skall prova några fler varianter av uppspelning av denna dock.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, AlfaGTV said:

Aha! Den plattan med Borrfors fanns faktiskt på Qobuz @calm! (Men inte på Tidal)

Nu kan jag inte bedöma hur din CD(?) låter hos dig, men hos mig hade den här inspelningen ett relativt högt brusgolv, med ett lätt överskott av energi i toppen och en lätt nasal ton. Jag skall prova några fler varianter av uppspelning av denna dock.

Nej jag spelar den från en LP från 1990 inspelad i Sonets Studio 1, sannolikt digital master men ändå. Caprice Records pressad i Holland. Hör inget av de saker du nämner.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kör vidare med lite pianomusik.

 

Patricia Barber, Café Blue och Nardis från den remastrade återutgivningen 2011 på en dubbel  LP 180 grammare.

Pianot välartikulerat med en sällsynt bra balans mellan sträng och klangkropp. Men egentligen är det kombinationen cymbalspel, trummorna och pianot och basen i botten som ger ett extraordinärt bra ljud med detaljrikedom och dynamik. Finns ingen tillstymmelse till distortion eller annat som stör framställningen utan både trumkanten och cymbalerna är precisa och snärtiga och krispiga. Pianot sällsynt väl beskrivet i både tonbalans och kropp. Frågan är om den masterbandkopia som jag väntar in kan bli så mycket bättre?

Tycker att jag fått mer dynamisk bredd och djup som jag inte riktigt känner igen.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som ett sista test ljudmässigt för att detektera skillnader i återgivningen efter adderandet av PSAudio Powerplant P10, till systemet så körde jag en spelning på Studer A807. 

Bandet som är en masterkopia av en operainspelning av  RossiniBarberaren i Sevilla. Tre solister, två manliga och en kvinnlig framträder och musiken spelas av ett känt operakapell. Bandet är en nedkortad version av verket men är ett exempel på riktig dynamik utan kompression och ett rejält utstyrt band. Musiken  är stundtals stilla och stundtals kraftfull och i starkt crescendo. Sången är stark och artikulerad och sjungs på italienska, med ordentligt magstöd, särskilt de manliga sångarna. Den kvinnliga sopranen har ett högt vibrato som darrar utan att spricka i toppen. Allt detta återges med en i mitt tycke bättre upplösning och kontroll och jag upplever att den har blivit klarare efter tillskottet av strömrenaren. Djupet och framförallt bredden i ljudscenen har vidgats upplever jag. Ungefär samma intryck och ändring som de andra signalkällorna.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är dags att summera projektet som startade som en misstanke om strömmens bristande kvalitet och slutade i en investering i en regenererande nätreningsutrustning. PSAudio Powerplant P10. Diagnosen är viktig och har säkerställts genom mätningar med hjälp av Lab 12 Gordian. Den har konstaterat tillståndet före och efter nätreningsutrustningen. Slutsatsen om effekten av nätrenaren är mätmässigt klar och i de avslutande lyssningsproven bekräftar en möjlig förbättring. Det bör understrykas att på den redan höga nivån så blir stegen mindre för varje ändring.

Jag tackar för alla intressanta och professionella inlägg. De har i vart fall fört min kunskap vidare och förhoppningsvis lärt andra också.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diskussionen om växelström eller likström fortsätter än idag. Kan möjligen Edison haft rätt? 

 

Här ännu  ett inlägg i debatten av den outtröttlige Paul McGowan.

 

https://www.psaudio.com/askpaul/is-it-time-to-rethink-our-power-grid/

 

Det skulle nog dessvärre vara helt omöjligt att göra en ändring idag, mht att vi sitter  så fast i växelströmmen, även om LED-tekniken förutsätter likström och det mesta likriktas.

 

Det skulle nog vara lättare att få britterna att överge vänstertrafiken. Dvs helt omöjligt! :D:)

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Låter det inte bättre nu under helgen när förbrukningen från storkonsumenter som industri o dyl. inte är igång?

Eller beror de på ett mer avslappnat lyssnande?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, figge said:

Låter det inte bättre nu under helgen när förbrukningen från storkonsumenter som industri o dyl. inte är igång?

Eller beror de på ett mer avslappnat lyssnande?

Jag undrar vad som genererar mest problem? Närliggande störkällor eller sådana på distans? Konstaterade vid mina mätningar att det var sämst ström under kontorstid. Datorer? LED-belysning eller vad? När folk är hemma är en del störkällor igång som tvättmaskiner och torktumlare, hårtorkar, LED-belysning med dimmers, datorer och hifi.

Själv har jag numera inga som helst problem, det låter lika bra veckan och dygnet runt.:app:

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, calle_jr said:

Ett kompletterande avskilt 24V grid skulle vi klara oss långt med.

Jag antar att solpaneler genererar denna spänning eller 12 volt DC som måste omvandlas till AC för att kunna säljas vid överskott till nätet? Direkt avtappad från egna solpaneler bör det vara ren ström liksom den som tappas från laddade batterier.

 

Calm

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now