calm

Kan nätdoktorn komma? En resa i ström och spänning.

Recommended Posts

3 hours ago, octavia rs said:

 

Jag menade mer den matningen till din hifi den är utan JFB?

 

 

Nä så är det ju sen är det mer frågan var man ska dra gränsen för att JFB ska monteras om det inte finns.

 

 

Hela processen med all installation finns beskriven med text och bilder i min tråd :)

 

Jag använder ingen gummikabel har samma sorts kabel ifrån kapsling till list som jag använder till mina övriga prylar (det är DIY men ingen vanlig gummikabel så att säga). Jag har kabel och kontakter köpa hos Audiophonics, kabeln är ifrån W&M heter Tornado och kontakterna är ifrån Elecaudio (de är stora OEM tillverkare av kontakter).

 

wm-audio-tornado-double-shielded-cable-3x4mm-o-129mm.jpg.d514db833a0f02aef0cf8708d25e9995.jpg

 

Dragavlastningen är riktigt bra då den klämmer runt hela kabeln och får inte den att flytta sig ur centrum.

 

elecaudio-ri-24gb-hi-fi-iec-power-plug-24k-gold-plated-black-o-15mm.jpg.0dd96656d61fd3903a9dd421811b5470.jpg

 

elecaudio-rs-24gb-schuko-power-plug-fiber-glass-24k-gold-plated-.jpg.4b38c059f68de8e56f96f2fd3d44be53.jpg

 

Anslutningarna klarar upp till 16kvmm och är lätta att spänna ordentligt med insex.

 

elecaudio-rs-24gb-schuko-power-plug-fiber-glass-24k-gold-plated-2.jpg.01b9c0c6c286b184ff33d0ba948951c8.jpg

 

Blev kanske lite OT här i din tråd @calm ber om ursäkt för det :blush:

 

Helt ok jag suger i mig erfarenheter till mitt eget system. Så kör!

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, calm said:

Nu kan man fråga sig om dessa redovisade värden är högt eller lågt?

Hej,

Om ni tittar på sidan 4-7 i dokumentet ”Det smutsiga nätet” så ser ni strömövertonerna från ett antal olika ”normala” laster som kan finnas i ett hem.

 

Det är lasterna som i huvudsak bestämmer kurvformen på strömmen och därmed övertonshalten (THD) i strömmen. Det är för övrigt i huvudsak lasterna som introducerar de övertoner som finns i våra elnät.

 

Av de laster som Peo redovisat på sidorna 4-7 så är inte de redovisade THD siffrorna i strömmen, som Calm pekar på, speciellt höga.

 

Övertonshalten i spänningen bestäms dels av alla andra laster anslutna på elnätet samt den nätåterverkan som elanvändarens egna laster introducerar på elnätet genom övertoner.

 

Om man ansluter en komponent före lasterna i elnätet t.ex en transformator är det inte säkert att THD i strömmen minskar. THD i strömmen kan lika gärna bli det samma. Beroende på impedansen vid lasten påverkas spänningen olika mycket av övertoner i strömmen från anslutna laster.

 

Ansluter man olika typer av laster tillsammans på elnätet så kan övertonerna i strömmen delvis ”ta ut varandra”. Detta sker om övertonerna i lasterna har olika fasläge gentemot varandra.

 

Om man ansluter en komponent före lasterna i elnätet t.ex en transformator kan däremot lasternas påverkan av spänningen för övriga elnätskunder minska.

 

Det är svårt att veta hur en specifik ”strömrenare” påverkar THD i ström och spänning om man inte vet hur den är konstruerad.

 

Har man en apparat som ger ifrån sig mycket strömövertoner då tål apparaten rimligen den övertonshalten och fungerar som avsett trots övertoner i ström.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, octavia rs said:

Hela processen med all installation finns beskriven med text och bilder i min tråd :)

Jag har naturligtvis följt det, men jag måste ha missat inlägg om beskrivning hur du gjort från mätarskåp till garderob.

 

Jag tror att du har rätt angående JFB. Jag försöker minnas hur det blir om fas och nolla är frånskilda, men det är de ju uppenbarligen inte på plinten :)

Det är nog inget krav att hela anläggningen ska bli strömlös vid jordfel, men det kan ge en falsk trygghet.

Jag hade först tänkt sätta JFB i samma kapsling som klangmodulen, men av någon anledning blev det inte så :39:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om vi kikar vidare i LAB 12 Gordians funktioner så kan en översiktsbild vara på sin plats.

 

464571958_Gordian_block.jpg.7bf73e352285c344aad1792d310296ad.jpg

 

Siffrorna refererar till motsvarande i denna uppställning:

 

Kontroll-sidan: 
1. Ingång för 230V nätspänning med 20 A kontakt (liggande stift, kräver speciell kabel).
2. Säkring (på insidan) för överspänning och för kontroll-elektroniken.
3. Visar om polariteten i vägguttaget är rätt eller fel.
4. Visar om Gordian är anslutet till ett jordat uttag. 
5. Visar inkommande spänning på nätet med stor exakthet. 
6. Mäter om det finns likström (DC) på inkommande växelström. Upp till 10% är "lagligt" men redan 1% kan ge betydande trafo-brum och andra problem. Detta problem är även kopplat till PFC. 
7. Mäter frekvensen på inkommande växelström. 
8. Visar hur mycket EMI (höga frekvenser, typ radio-störningar) som finns på inkommande växelström. 
9. Mäter THD (Total Harmonisk Distortion) på både spänning och ström (ofta helt olika värden)
10. Processorn som styr allt.
 
Filtreringen: 
11. Säkring mot överbelastning (flera tusen W)
12. Mätning av strömmen som anslutna enheter drar totalt. Med detta värde så kan sedan totala effekten räknas ut exakt. 
13. PFC - Power Factor Correction är en mycket bra funktion och tyvärr ofta bortglömd sådan. Spänningen i vägguttaget är inte alltid faslinjär med strömmen utan det finns en kapacitiv eller induktiv belastning som påverkar ljudet negativt. Detta går till stor del att kompensera bort med hjälp av kraftfulla kondensatorer och spolar som kopplas in eller ur (inbyggda i Gordian). Hur mycket som krävs kan ändras momentant under dygnet och gordian ligger hela tiden och mäter detta och justerar vid behov. 
14, 15 och 19. Det finns två grundtyper av filter (induktans / spolar med kärna) vid nätspänningsfilter: Common mode och differential mode: 
- Diff mode (14+19) har en spole per sida (fas och nolla) och dämpar oberoende av varandra lika mycket. 
- Common mode (15) är en spole/ induktans (med kärna) där man låter både fas och nolla gå gemensamt genom en och samma spole /kärna. Detta gör att störningar som är symmetriska (lika på båda sidor) bromsas mycket effektivt medans 50 Hz släpps igenom relativt obehindrat. 
Gordian låter kunden själv välja vilken typ av filter som föredras (ljudmässigt) eller använda båda samtidigt. Det går också att välja läge "AUTO" där Gordian själv analyserar inkommande spänning och väljer den kombination som passar bäst. 
16 och 20. EMI filter är ett filter som endast stoppar de högsta frekvenserna typ MHz-området (radio och mobilsignaler).
17 och 21. Skydd mot överspänning typ spik (blixt) på nätet, inkommande eller utgående. 
18. 4 st filtrerade lågeffekts spänningsuttag.
22. 2 st mindre filtrerade högeffektsuttag. 
 
 
Ganska omfattande funktioner som ni ser.
 
Calm

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kikar vi på analys av ingående spänning och ström i relation till FFT så ser det ut så här:

 

P1110626.thumb.JPG.eea86a218a18f0c2b03d6fd2d96bbc44.JPGP1110635.jpg.a1d9e01467ba038ff3e0fd09d6332857.jpg

 

Som i tidigare redovisade mätningar så ser övertonsbilden olika ut för spänning och ström och där strömmen uppvisar de största avvikelserna.

Det går sedan att fördjupa varje delområde motsvarande en stapel i bilden.

 

Calm

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En funktion som jag möjligen skulle kunna sakna är att ansluta Gordian till en dator för att kunna göra grafik av mätresultaten och kanske kunna göra långa mätningsserier över tid. Dessa funktioner brukar finnas i de professionella nätövervakningsinstrumenten. Men å andra sidan finns filterfunktioner som inte finns kombinerat i andra instrument.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, calm said:

6. Mäter om det finns likström (DC) på inkommande växelström. Upp till 10% är "lagligt" men redan 1% kan ge betydande trafo-brum och andra problem. Detta problem är även kopplat till PFC. 

Kan det verkligen stämma? 10% DC på vår nätspänning innebär 23V DC, det kan jag nästan lova skulle få våra grunkor med toroidtrafosar att vandra ut ur hemmen som leksakerna i Tomtens Verkstad på julafton.. :) Min DC-fälla fångar upp ca 0,45V DC vilket hindrar missljud från just mitt slutsteg då det annars skulle brumma tydligt hörbart.

Edited by AlfaGTV

Share this post


Link to post
Share on other sites

10% DC på AC nätet hade aldrig fungerat. Man brukar kunna mäta upp lite DC men då rör det sig oftast under 0,5V.

 

10% känns mer som de kommer ifrån tillåten variation på AC spänningen. 

 

SS-EN 50160 - Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution, utgåva 4
4.2.2 Variationer i matningsspänningen
4.2.2.1 Fordringar

Under normala driftförhållanden, undantaget perioder med spänningsavbrott, bör spänningsvariationerna inte överstiga ±10 % av den nominella spänningen Un.

Vid elförsörjning av områden som inte är förbundna med stora sammanhängande elnät eller för elnätanvändare i särskilt avlägsna områden bör spänningsvariationerna inte överstiga +10%/-15% av Un. Elnätanvändarna bör då informeras om detta.
ANM 1 – Den verkliga elförbrukningen hos enskilda elnätanvändare är inte helt förutsägbar, vad gäller omfattning och samtidighet. Följaktligen är nät normalt dimensionerande utifrån statistiska underlag. Om mätningar som utförs efter klagomål och enligt avsnitt 4.2.2.2 indikerar att matningsspänningens storlek kraftigt avviker från de gränser som anges i avsnitt 4.2.2.2 och medför negativa följdverkningar för elnätanvändaren, bör elnätsoperatören i samarbete med elnätanvändaren vidta avhjälpande åtgärder, baserade på en riskbedömning. Under den tid som behövs för att lösa problemen, bör spänningsvariationerna tillfälligtvis vara inom intervallet +10%/-15% av Un, om inte annat överenskommits med elnätanvändarna.
ANM 2 – Enligt tillämpliga produkt- och installationsstandarder och tillämpning av IEC 60038 är elnätanvändarnas apparater vanligen konstruerade för att klara matningsspänningar på ±10% av den nominella systemspänningen, vilket är tillräckligt för att täcka den överväldigande delen av matningsförhållanden. Apparater behöver i allmänhet inte konstrueras för att klara större spänningsvariationer.
ANM 3 – Identifiering av vad som är ”elnätanvändare i särskilt avlägsna områden” kan variera från land till land, med hänsyn till de nationella elnätens egenskaper, t ex begränsningar av effektuttag eller av effektfaktorn.


4.2.2.2 Provningsmetod
Under normala driftförhållanden ska:
– under varje period om en vecka 95% av antalet 10-minuters medelvärden av effektivvärdet hos matningsspänningen vara inom Un ±10%, och
– varje 10-minuters effektivvärde hos matningsspänningen Un vara inom intervallet +10%/-15%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

När det gäller "punktlistan" 1-23 så är den direkt kopierad från den svenska bruksanvisningen så inga garantier från min sida om dess riktighet. Det finns bara omnämnt i den  och inte i den engelska versionen. Ni kan säkert detta bättre än undertecknad. Om jag tittar på mitt eget DC-innehåll så är det endast 0,03 V så 23V verkar helt orimligt möjligen har en 0:a för mycket smugit sig in. Dvs 1% =2,3 V.

 

För er som fördjupa er i tekniken finns den mest omfattande beskrivningen och testet i   http://www.6moons.com/audioreviews2/lab12_2/4.html

inklusive hifi-porriga nakenbilder.:blush:

 

Calm

Edited by calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Idag testade jag att koppla in den tidigare strömreningsutrustningen i form av NO Quantum före Gordian för att mäta eventuell förändring i mätningen.

 

P1110645.thumb.JPG.dee6680e69d92ee8a4d1fd0a6961bde6.JPG

 

I princip oförändrad THD V/C. Det visar samma mönster som tidigare kvällsmätningar.

 

P1110646.thumb.JPG.a958a76aacbfcf0335181b5075a8f133.JPG

 

Ser ut som tidigare.

 

P1110647.jpg.9e362d9229bba0aa4227e27963aae507.jpg

 

Upplever snarare en försämring jämfört med tidigare mätning. Eller i vart fall en utjämning av övertonerna.

 

Lite märkligt kan jag tycka!?

 

Om varken THD eller övertoner påverkas, vad påverkas då? Kan ändå lyssningsvis konstatera en skillnad. Före och efter NO Quantum.

 

Calm

Edited by calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, calle_jr said:

Du får göra ett alexanderhugg på QX4 och koppla in den parallellt i stället för i serie.

 

Eller kanske efter Gordian om jag nu bara kommer att nyttja så lite som möjligt i filterdelen. Att koppla den parallellt innebär, om det ens överhuvudtaget skall övervägas, en risk för jordströmmar och skräp uppstår. Skall testa även min ursprungliga konstellation med både QX4:an och Thoren. Vi får se vad det landar.:39: I vart fall kan jag nu mäta effekten av förändringarna. Sedan får lyssningen avgöra.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, calm said:

Att koppla den parallellt innebär, om det ens överhuvudtaget skall övervägas, en risk för jordströmmar och skräp uppstår

Nej, jag menar inte så.

Koppla QX4 ensam som ett bihang på ett ledigt uttag i Gordian.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, calle_jr said:

Nej, jag menar inte så.

Koppla QX4 ensam som ett bihang på ett ledigt uttag i Gordian.

 

Jo, det var i sådant fall min idé också. Att mäta före och efter strömreningsutrustning och dess inverkan kan också ge lite oväntade resultat. Vill minnas att det fanns en kommentar kring frågan i "Det smutsiga nätet".

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, calm said:

Jo, det var i sådant fall min idé också. Att mäta före och efter strömreningsutrustning och dess inverkan kan också ge lite oväntade resultat. Vill minnas att det fanns en kommentar kring frågan i "Det smutsiga nätet". Men jag kan minnas fel.

 

Calm

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

När det gäller FFT och ström så är det kanske inte så lyckat alla gånger, det säger inte så mycket om problemen.

 

När t.ex ett slutsteg laddar sina kondensatorer sker det bara under en mycket kort period då nätspänningen är högre än den som kondensatorerna har. Det gör att strömmen som dras ser ut som en impuls och en impuls har väldigt mycket övertoner så hög THD lär man få på strömmen även om allt fungerar precis som tänkt.

 

Det som är själva problemet med strömspikarna på nätet är att de orsakar förluster på grund av serieimpedanser och då påverkas spänningen så att kurvformen blir annorlunda och då kan problemet sprida sig till andra apparater.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag kan också konstatera att ytterligare tillägg med Thoren inte förändrar vare sig THD eller RMI-input. Alltså så som jag hade QX4:an och Thoren uppkopplade tidigare.

 

Möjligen är effekten den att "återledande" skräp inte tillåts smitta övriga produkter i systemet. Thoren har i vart fall en funktion att isolera inkopplade produkter från varandra t.ex. digitalt skräp från dac inte tillåts smitta övriga. Samma sak med trafo-störningar från slutsteg. Men strömreningsfunktionen är i vart fall inte konstaterad i denna mätning.

Samma separation mellan produkter tillkopplade till Gordian finns. Så här finns en funktion som kan ersätta Thoren. Sedan kan man diskutera vilken som är bäst. Lite haltande är dock jämförelsen eftersom det ligger en filterfunktion i Gordian.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, MatsT said:

När det gäller FFT och ström så är det kanske inte så lyckat alla gånger, det säger inte så mycket om problemen.

 

När t.ex ett slutsteg laddar sina kondensatorer sker det bara under en mycket kort period då nätspänningen är högre än den som kondensatorerna har. Det gör att strömmen som dras ser ut som en impuls och en impuls har väldigt mycket övertoner så hög THD lär man få på strömmen även om allt fungerar precis som tänkt.

 

Det som är själva problemet med strömspikarna på nätet är att de orsakar förluster på grund av serieimpedanser och då påverkas spänningen så att kurvformen blir annorlunda och då kan problemet sprida sig till andra apparater.

Med tanke på att mina mätningar sträcker sig över flera dygn och olika tider så kan jag nog dra slutsatsen att momentana störningsproblem kanske inte påverkat resultatet så mycket. Jag har flera mätpunkter än de som är redovisade. Den hittillsvarande slutsatsen är att det ligger en sanning i att det låter bättre på natten. Sedan kan man fundera på varför? Bättre strömförhållande,  lugnare och tystare omgivning eller t.o.m. lugnare sinnesstämning? Jag drar nog slutsatsen att strömkvalitet har betydelse. När husets kontorsdel är igång så sjunker kvaliteten, medan den övriga delen har mindre påverkan. 

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som konstaterades i tråden "Det smutsiga nätet" så kan högt THD vara ett symptom på något annat problem t.ex. förimpedansen.  Om jag förstått det hela rätt. Men samtidigt kan man undra om denna förändras över tid eller är mer eller mindre är "konstant". Variationerna i THD är ändå ganska små i sammanhanget?

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, calm said:

Som konstaterades i tråden "Det smutsiga nätet" så kan högt THD vara ett symptom på något annat problem t.ex. förimpedansen.  Om jag förstått det hela rätt. Men samtidigt kan man undra om denna förändras över tid eller är mer eller mindre är "konstant".

 

Förimpedansen är mer eller mindre konstant, ändrar sig något beroende på hur belastat nätet då impedansen ökar ju varmare kablarna blir.

De program man använder för att göra kabelberäkningar tar höjd för belastningen i nätet när man räknar fram förimpedansen. 

Förimpedansen kan ändras om elverket byter transformator eller kablar i nätet.

 

Här är ett exempel på hur man räknar ut förimpedansen. 

 

2088311591_UtlsningsvillkorZfrC.jpg.78b551c35b4178d9be0257a744f974d7.jpg

 

Man kan rätt enkelt räkna ut sin förimpedans med en resistiv last, volt och ampere mätare.

 

Värdet på förimpedansen kan uppmättas genom att mäta spänningen U1 och sedan ansluta en rent resistiv last såsom t.ex. en vattenkokare. Därefter läses spänning U2 och strömmen I av. Denna procedur upprepas 3-6 gånger för att medelvärdesbilda U1 och U2. Förimpedansen räknas sedan ut med Zför = (U1 - U2) / I = Ω.

Edited by octavia rs

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, calm said:

Som konstaterades i tråden "Det smutsiga nätet" så kan högt THD vara ett symptom på något annat problem t.ex. förimpedansen.

 

Det är det som är det intressantaste, om spänningens kurvform avviker lite grann från en ren sinus är egentligen inget större problem.

 

Jag vill gärna förtydliga att när jag skrev att FFT på strömmen inte är så lämplig menar jag strömmen, dvs inte spänningen. Det är väldigt vanligt att man blandar ihop begreppen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, MatsT said:

 

Det är det som är det intressantaste, om spänningens kurvform avviker lite grann från en ren sinus är egentligen inget större problem.

 

Jag vill gärna förtydliga att när jag skrev att FFT på strömmen inte är så lämplig menar jag strömmen, dvs inte spänningen. Det är väldigt vanligt att man blandar ihop begreppen.

Jo det begriper jag mht mina mätningar så är FFT på strömmen den riktiga avvikaren. Jag kanske mer resonerar utifrån helheten dvs båda. Misstänker att de båda påverkar, min i olika grad.

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, octavia rs said:

 

Förimpedansen är mer eller mindre konstant, ändrar sig något beroende på hur belastat nätet då impedansen ökar ju varmare kablarna blir.

De program man använder för att göra kabelberäkningar tar höjd för belastningen i nätet när man räknar fram förimpedansen. 

Förimpedansen kan ändras om elverket byter transformator eller kablar i nätet.

 

Här är ett exempel på hur man räknar ut förimpedansen. 

 

2088311591_UtlsningsvillkorZfrC.jpg.78b551c35b4178d9be0257a744f974d7.jpg

 

Man kan rätt enkelt räkna ut sin förimpedans med en resistiv last, volt och ampere mätare.

 

Värdet på förimpedansen kan uppmättas genom att mäta spänningen U1 och sedan ansluta en rent resistiv last såsom t.ex. en vattenkokare. Därefter läses spänning U2 och strömmen I av. Denna procedur upprepas 3-6 gånger för att medelvärdesbilda U1 och U2. Förimpedansen räknas sedan ut med Zför = (U1 - U2) / I = Ω.

Jag skall givetvis prova detta!:thumbsup: Tack för tipset!

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

THD är ju summan av all harmonisk distorsion. Mer intressant kan ju vara att titta lite på dess deltoner (3, 5, 7 osv). När Peo mätte hos mig steg THD något när han kopplade in sig på min "nätrenare" (Isotek Sigmas G2). Däremot fördelades grundtonerna något annorlunda. Om jag minns rätt höjdes 3:e och 5:e grundton något (150 o 250 Hz) medan 7:e och uppåt sänktes. Talen var dock så små både före och efter Sigman så Peo menade att den knappast bidrog något till mitt ljud. Det var också så det började. Jag kunde inte höra någon skillnad med eller utan min Isotek. Den har dock få stannat kvar och agera som någon form av säkring.

 

I Peo's "Smutsiga nättråd" är jag hushåll "D" och har bra värden. Jag tror att det finns tre anledningar till detta:

  • Eon grävde ner helt nya kablar i kommunen mellan ställverk och nätstationer för 4-5 år sedan.
  • Vi fick en ny nätstation i mitt område i samma veva, ca 200 meter från vårt hus.
  • Fördelat faserna så att jag har hifin tillsammans med de resistiva lasterna (typ spis) så lång som möjligt plus de vitvaror som går mer sällan typ tvätt. Frys, kyl, diskmaskin, vägg- och takuttag ligger definitivt inte på "hififasen". Det är ju där lampor, tyristorer, väggbulor, tv och datorer är kopplade. De ör min hifi-lina befriade ifrån. Jag har två vägguttag till hifin som inte går på samma fas som de övriga.

Idag är den här typen av förändringar lätta att göra. Det tar inte särskilt lång tid för en elektriker att stuva om bakom säkringsskåpet. Det svåraste var att övertyga honom om varför. Jag gjorde det i samband med nybygge och har som sagt en egen "hifi-lina" från säkringsskåpet men det går ju lägga en kabel längs golvet eller bakom sockellister.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bebop said:

THD är ju summan av all harmonisk distorsion. Mer intressant kan ju vara att titta lite på dess deltoner (3, 5, 7 osv). När Peo mätte hos mig steg THD något när han kopplade in sig på min "nätrenare" (Isotek Sigmas G2). Däremot fördelades grundtonerna något annorlunda. Om jag minns rätt höjdes 3:e och 5:e grundton något (150 o 250 Hz) medan 7:e och uppåt sänktes. Talen var dock så små både före och efter Sigman så Peo menade att den knappast bidrog något till mitt ljud. Det var också så det började. Jag kunde inte höra någon skillnad med eller utan min Isotek. Den har dock få stannat kvar och agera som någon form av säkring.

 

I Peo's "Smutsiga nättråd" är jag hushåll "D" och har bra värden. Jag tror att det finns tre anledningar till detta:

  • Eon grävde ner helt nya kablar i kommunen mellan ställverk och nätstationer för 4-5 år sedan.
  • Vi fick en ny nätstation i mitt område i samma veva, ca 200 meter från vårt hus.
  • Fördelat faserna så att jag har hifin tillsammans med de resistiva lasterna (typ spis) så lång som möjligt plus de vitvaror som går mer sällan typ tvätt. Frys, kyl, diskmaskin, vägg- och takuttag ligger definitivt inte på "hififasen". Det är ju där lampor, tyristorer, väggbulor, tv och datorer är kopplade. De ör min hifi-lina befriade ifrån. Jag har två vägguttag till hifin som inte går på samma fas som de övriga.

Idag är den här typen av förändringar lätta att göra. Det tar inte särskilt lång tid för en elektriker att stuva om bakom säkringsskåpet. Det svåraste var att övertyga honom om varför. Jag gjorde det i samband med nybygge och har som sagt en egen "hifi-lina" från säkringsskåpet men det går ju lägga en kabel längs golvet eller bakom sockellister.

@Bebop Misstänkte D..et:D:thumbsup:. Bor man lite lantligt och relativt nybyggt så har man onekligen ett försteg. Ser mycket bra ut, så man blir lite avundsjuk.:cool:

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, calm said:

//...man blir lite avundsjuk.:cool:

Ni har ju skivaffärer, konsertutbud, Systembolag runt varje hörn, krogar... och skitig el.

 

Vi har stormande hav, mörkt och blåsigt, ett systembolag med bassortering var 3:e mil, tomma gator och 50 % tomma hus (på vintern), inga butiker i närområdet, restauranger öppna endast under sommaren... men mycket bra el.

 

Jag är också avundsjuk... :diss:

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, calm said:

 

Lite märkligt kan jag tycka!?

 

Om varken THD eller övertoner påverkas, vad påverkas då? Kan ändå lyssningsvis konstatera en skillnad. Före och efter NO Quantum.

 

Calm

 

Vad gäller tex EMI så mäts ju den vid input men hur är det med övriga värden... om man tex slår på PF Correction så ändras värdena för THD, PF samt DC har jag märkt vilket ju tyder på att mätningen snarare sker på utgången... vet inte om det på något vis ”slätar ut” betydelsen av din mätning, om Gordian är där och petar innan avläsning? Eller tänker jag galet nu...?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now