calm

Kan nätdoktorn komma? En resa i ström och spänning.

Recommended Posts

30 minutes ago, calle_jr said:

Ja, det går inte såga/skära med precision med handverktyg. Bandsåg är nog det bästa.

Skall testa med sticksågen med fintandat blad.:thumbsup:

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Testade att dela Sylomer-plattorna med elektrisk sticksåg med fintandat metallblad. Lite större precision.

 

P1130116.thumb.JPG.3c8f7d22aa43eabdf70d2e072f7bf5a7.JPG

 

Efter att testat lite olika hårdhetsgrader blev den hårdaste som valdes, vilket motsvarar 400 kg.

 

 

 

P1130121.jpg.6842c46127eed5630e44de01796a244c.jpg

 

P1130119.jpg.55fa7e606cc4cd1a96b50bbf45bcfc90.jpg

 

Då blev P10:an mer mobil och kan flyttas lätt vid förändringar av kablage och städning. Så slutresultatet blev tre Cerapuc under apparaten och sedan granitskivan och under den fyra Sylomer-kuddar som vilar på ca 38 mm MDF limmad 2x 19 mm och underst fyra hjul med gummibanor.

 

Calm

Edited by calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sista steget i processen är att försöka bringa lite ordning och reda vad gäller kabeldragning. Det blir hur man än gör ganska många nätkablar och även signal- och högtalarkablar.

 

P1130131.jpg.5713eb4dfd16f5f40cc74878f07f015f.jpg

 

Har efter bästa förmåga sökt att separera dessa kablar från varandra, men av naturliga skäl går det inte alltid. Nätkablarna som är ASR-orginal utgörs av skärmade kablar till PSU:erna från P10:an och de grova kablarna som går från desamma till "centralenheten" som består av ingångsväljare och volymkontroll i förstegsdelen. Alla dessa kablar är buntade med kardborrband. Likaså mina dubbla högtalarkablar från Yter och Audience som separerats i kabelkanaler, kardborrband och cablelifters i egen design. I den mån jag måste korsa kablar så försöker jag att göra detta vinkelrätt, något som jag läst någonstans skulle minska påverkan mellan dessa, men det är väl lite av hifi-nörderi eller rent nonsens. Men om det inte går att undvika korsvägar så varför inte? Jag upplever definitivt inte något nätbrum eller påtagligt förhöjt brus när jag vrider upp till maxvolym.

Nu har jag en sammanhängande nätkedja av bästa kvalitet som garanterar att jag har bästa grundförutsättningar för god strömförsörjning, från gruppcentral till apparaterna, men också via batteridrift ytterligare förbättring.

På digitala delen har jag mellan P10:an och MSB-stacken kopplat in min Quantum X4, även om Paul McGovan säger att man inte bör har någon ytterligare nätrening efter P10:an så kan jag förmärka en mycket marginell förbättring i den digitala återgivningen, något mindre "oro" i diskanten men det kan mycket väl vara mer av placeboeffekt. Mätning med LAB12 Gordian och @Taxmannen:s Megacon ger ingen skillnad i fråga mätvärden avseende THD. Lätt att testa genom att Quantum X4 har en switch som kopplar in och ut apparaten. Den har dock enligt min uppfattning sin viktigaste roll att den förhoppningsvis inte medger att digitalt skräp "backar" tillbaka in i systemet och bör att den därigenom också har en effekt på RFI. Vad som menas med "fieldgenerator" är väl lite oklart för mig i vart fall och jordningen kan man diskutera utifrån vad P10:an egentligen skapar, ett nytt jordplan eller inte?  https://www.nordost.com/qrt/qx-power-purifiers.php Jag har skippat min NordOst Thor eftersom jag menar att P10:an har samma funktion. Kan höra en möjlig och marginell förbättring vad gäller andra signalkällor som möjligen också kan upplevas som något bättre i fråga om diskantlugn . Men sammantaget så har de senaste förändringarna varit positiva och hörbara.

Vi får se vad som kan bli nästa steg i systemutbyggnad? Jag sitter mycket nöjd, men är nyfiken på streaming och nedladdning och därmed mer av DSD-inspelningar i högupplöst format som har mycket av "analoga" kvaliteter. 

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, calm said:

Vad som menas med "fieldgenerator" är väl lite oklart för mig i vart fall och jordningen kan man diskutera utifrån vad P10:an egentligen skapar, ett nytt jordplan eller inte

 

Inkommande jord är sammankopplad med utgående jordar i en Powerplant. 

 

The protective earth from the outputs is connected directly to the one from the input, as it would have to be for safety.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, octavia rs said:

 

Inkommande jord är sammankopplad med utgående jordar i en Powerplant. 

 

The protective earth from the outputs is connected directly to the one from the input, as it would have to be for safety.

Jo det misstänkte jag men var inte 100% säker, egentligen är det ganska logiskt. Vi pratar inte skiljetrafo här utan egentligen ett effektsteg modifierat för att lämna 100%-ig ackurat vågform i olika konfigurationer har jag förstått.

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2018-11-25 at 19:02, Bebop said:

Jag träffade Peo i helgen och jag fick en förklaring till varför kabellängden har betydelse. Det är helt kopplat till radiostörningar där kabeln kan verka som antenn. Längdens betydelse har med vilket frekvensband man vill undvika. Som exempel nämnde han att 1,8 meter motsvarar 140 MHz-bandet (om jag minns rätt) som är oerhört tätt trafikerat för kommunikation och omger oss överallt. Om man då använder 2 meters längd så slipper man massor av radiovågor. 

 

Ju högre frekvensband desto kortare antennlängd. Han exemplifierade med mobiltelefoner där antennerna blivit så korta att de ryms innanför mobilernas skal vilket i sin tur beror på allt högre frekvensband. Vid två meter hamnar man helt enkelt på frekvensband som inte används så frekvent för radiotrafik. 

 

On 2018-11-25 at 21:31, calm said:

Låter som en rimlig förklaring. Kanske också ett skäl till att skärma eller till och med dubbelskärma  signalkablar. Kommer ihåg att Didrik de Geer pratade om "brustrumpeter" inducerade genom högfrekventa digitalsignaler i etern, som inverkade menligt på hans bandinspelningar. Han menade att dubbelskärm löste problemet. Men då pratar vi sannolikt längre kablar mht att han arbetar med mikrofoner i första hand.

När det gäller nätkablar är det rimligt att tro att motsvarande gäller.

 

On 2018-11-25 at 21:41, Bebop said:

Det kanske det finns om man söker på nätet. Man kan också räkna ut det enligt följande formel jag hittade på Wikipedia. 

 

Våglängden beräknas som 298 dividerat med frekvens i MHz (ljusets, och radiovågornas, hastighet är ca 298 000 km/s). I praktiken inverkar antenntrådens tjocklek så att antennlängden blir totalt 5 procent kortare än ovanstående. För en viss våglängd bestäms alltså dipolens totala längd enligt {\displaystyle l_{tot}=0,\!95\cdot {\frac {\lambda }{2}}}(där λ är våglängden). 

 

För P2 som ligger på 93,4 MHz där jag bor skulle det innebära 0,95 x (298/93,4)/2 = 1,51 meter. Om man tar 149 MHz så ligger personsökarsystem, brandlarm och liknande där vilket motsvarar en antenn (kabel) på 1 meter med samma ekvation. Frekvenslistor hittar man här. Där kan man botanisera över de frekvenser man tror är känsligast i sitt område och räkna ut vilken längd man vill undvika. 

 

 

Sitter och funderar på nya kablar och kom att minnas denna diskussion om kabellängd kontra antennverkan är det någon här som gått in för det och köpt kablar eller byggt som håller en längd anpassad till diverse frekvensband där man bor?

 

Jag räknade på tex. 2m kabel och hamnar då runt 70MHz vilket här nere i Skåne ger följande under 69MHz är det väldigt tomt så längre än 2m kommer verkligen utanför allt.

 

Quote
69.43750 Dalby Skåne län Sydsten Övrigt K1
71.26250 Malmö Skåne län Swerock (mer ...) Övrigt K1
71.86250 Bjuv Skåne län Taxi Avant 83000 ÅKERI  
72.96250 Kristianstad Skåne län C4 Buss&taxi ÅKERI  

 

Är det nått att lägga energi på att anpassa kablar i mitt fall ström, analog XLR och digital XLR det blir ju en merkostnad och den ger kanske väldigt lite :39:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle väl kunna anta att det i normalfallet inte har någon som helst betydelse om man inte som jag bor i omedelbar närhet av en mobilmast, vi pratar om < 100 meter. Men ser skärmning mer som en extra säkerhetsåtgärd, nota bene att man skärmar på rätt sätt. Annars kan det få motsatt effekt, dvs just antenneffekten. Diskussionen om vilken ända som skärmen skall anslutas i är väl en sådan diskussion. I @triomio :s exempel handlar det om en kabel till en antennrotor vilket borde innebära att den går parallellt med sändar/mottagarens nedledning och dessutom exponeras direkt i luften. Då borde den vara extra utsatt för RFI. Men det är mer ett antagande som säkert går att verifiera med mätningar naturligtvis.

Själv gillar jag principen att köra både hängslen och livrem, hifi är ju många gånger en trosfråga som inte går att bevisa eller ens att sakligt motivera. :D:) Men varför inte gardera när man ändå håller på, merkostnaden torde vara marginell?

 

Calm

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, triomio said:

Om du oroar dig för radiostörningar så kan du alltid linda kablarna några varv och klämma på kraftiga avstörningsferriter .

 

Nej jag oroar mig inte direkt för detta och ser mig själv som rätt skeptisk till mycket på tillbehörsfronten.... 

Men om jag tex ska göra en egen kabel så om det är en fördel (om än marginel) att den är 2m istället för 1m så är det ju rätt enkelt att göra det...

 

32 minutes ago, calm said:

Diskussionen om vilken ända som skärmen skall anslutas i är väl en sådan diskussion.

 

Absolut är det så sen är det svårt att få nått klart besked allt som jag installerar som har med EMC krav att göra så är det tillverkarens instruktioner som gäller (nu är det ju iofs oftast trefas frekvensomformare så inte direkt en normal 230V anslutningskabel och att inte störa saker runtomkring inte att skärma ifrån störningar utifrån) men bi-ledaren i tex EKLK, EQLQ, EXLQ debiteras flitigt hur, var och vilken färg den ska ha där den ansluts under de 20år jag varit elektriker. 

Edited by octavia rs

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, octavia rs said:

 

Nej jag oroar mig inte direkt för detta och ser mig själv som rätt skeptisk till mycket på tillbehörsfronten.... 

Men om jag tex ska göra en egen kabel så om det är en fördel (om än marginel) att den är 2m istället för 1m så är det ju rätt enkelt att göra det...

Gör den så kort som möjligt. Då har du mindre yta som blir utsatt för störningar, alltså mindre risk att den agerar som antenn. Samtidigt som kabelns fysiska inverkan på ljudet minskar. Så skulle iaf jag göra. Dessutom ser det bättre ut rent estetiskt och man sparar några kronor på materialkostnaden. :thumbsup:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Apropå beräkningsmodellen ni hänvisar till ovan, så får vi inte glömma att det inte bara finns 1/2-dipoler. Även helvåg, 1/4-våg och 1/8-vågs varianter är vanliga för att t.ex. få olika strålningslober. Betänk också att när man ansluter kabeln till resten av elnätet och anläggningen så ändras plötsligt förhållanden som våglängder, impedans och kapacitans mm. Summan av allt elände är antagligen att våra kablar inte blir annat än bredbandiga antenner hur vi än dimensionerar dem.

Edited by triomio

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, triomio said:

Summan av allt elände är antagligen att våra kablar inte blir annat än bredbandiga antenner hur vi än dimensionerar dem.

 

Troligtvis har du rätt i det du skriver får se vad det blir av de framtida kabel planerna. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now