calm

Kan nätdoktorn komma? En resa i ström och spänning.

Recommended Posts

30 minutes ago, calle_jr said:

Ja, det går inte såga/skära med precision med handverktyg. Bandsåg är nog det bästa.

Skall testa med sticksågen med fintandat blad.:thumbsup:

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Testade att dela Sylomer-plattorna med elektrisk sticksåg med fintandat metallblad. Lite större precision.

 

P1130116.thumb.JPG.3c8f7d22aa43eabdf70d2e072f7bf5a7.JPG

 

Efter att testat lite olika hårdhetsgrader blev den hårdaste som valdes, vilket motsvarar 400 kg.

 

 

 

P1130121.jpg.6842c46127eed5630e44de01796a244c.jpg

 

P1130119.jpg.55fa7e606cc4cd1a96b50bbf45bcfc90.jpg

 

Då blev P10:an mer mobil och kan flyttas lätt vid förändringar av kablage och städning. Så slutresultatet blev tre Cerapuc under apparaten och sedan granitskivan och under den fyra Sylomer-kuddar som vilar på ca 38 mm MDF limmad 2x 19 mm och underst fyra hjul med gummibanor.

 

Calm

Edited by calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sista steget i processen är att försöka bringa lite ordning och reda vad gäller kabeldragning. Det blir hur man än gör ganska många nätkablar och även signal- och högtalarkablar.

 

P1130131.jpg.5713eb4dfd16f5f40cc74878f07f015f.jpg

 

Har efter bästa förmåga sökt att separera dessa kablar från varandra, men av naturliga skäl går det inte alltid. Nätkablarna som är ASR-orginal utgörs av skärmade kablar till PSU:erna från P10:an och de grova kablarna som går från desamma till "centralenheten" som består av ingångsväljare och volymkontroll i förstegsdelen. Alla dessa kablar är buntade med kardborrband. Likaså mina dubbla högtalarkablar från Yter och Audience som separerats i kabelkanaler, kardborrband och cablelifters i egen design. I den mån jag måste korsa kablar så försöker jag att göra detta vinkelrätt, något som jag läst någonstans skulle minska påverkan mellan dessa, men det är väl lite av hifi-nörderi eller rent nonsens. Men om det inte går att undvika korsvägar så varför inte? Jag upplever definitivt inte något nätbrum eller påtagligt förhöjt brus när jag vrider upp till maxvolym.

Nu har jag en sammanhängande nätkedja av bästa kvalitet som garanterar att jag har bästa grundförutsättningar för god strömförsörjning, från gruppcentral till apparaterna, men också via batteridrift ytterligare förbättring.

På digitala delen har jag mellan P10:an och MSB-stacken kopplat in min Quantum X4, även om Paul McGovan säger att man inte bör har någon ytterligare nätrening efter P10:an så kan jag förmärka en mycket marginell förbättring i den digitala återgivningen, något mindre "oro" i diskanten men det kan mycket väl vara mer av placeboeffekt. Mätning med LAB12 Gordian och @Taxmannen:s Megacon ger ingen skillnad i fråga mätvärden avseende THD. Lätt att testa genom att Quantum X4 har en switch som kopplar in och ut apparaten. Den har dock enligt min uppfattning sin viktigaste roll att den förhoppningsvis inte medger att digitalt skräp "backar" tillbaka in i systemet och bör att den därigenom också har en effekt på RFI. Vad som menas med "fieldgenerator" är väl lite oklart för mig i vart fall och jordningen kan man diskutera utifrån vad P10:an egentligen skapar, ett nytt jordplan eller inte?  https://www.nordost.com/qrt/qx-power-purifiers.php Jag har skippat min NordOst Thor eftersom jag menar att P10:an har samma funktion. Kan höra en möjlig och marginell förbättring vad gäller andra signalkällor som möjligen också kan upplevas som något bättre i fråga om diskantlugn . Men sammantaget så har de senaste förändringarna varit positiva och hörbara.

Vi får se vad som kan bli nästa steg i systemutbyggnad? Jag sitter mycket nöjd, men är nyfiken på streaming och nedladdning och därmed mer av DSD-inspelningar i högupplöst format som har mycket av "analoga" kvaliteter. 

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, calm said:

Vad som menas med "fieldgenerator" är väl lite oklart för mig i vart fall och jordningen kan man diskutera utifrån vad P10:an egentligen skapar, ett nytt jordplan eller inte

 

Inkommande jord är sammankopplad med utgående jordar i en Powerplant. 

 

The protective earth from the outputs is connected directly to the one from the input, as it would have to be for safety.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, octavia rs said:

 

Inkommande jord är sammankopplad med utgående jordar i en Powerplant. 

 

The protective earth from the outputs is connected directly to the one from the input, as it would have to be for safety.

Jo det misstänkte jag men var inte 100% säker, egentligen är det ganska logiskt. Vi pratar inte skiljetrafo här utan egentligen ett effektsteg modifierat för att lämna 100%-ig ackurat vågform i olika konfigurationer har jag förstått.

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now