calm

Kan nätdoktorn komma? En resa i ström och spänning.

Recommended Posts

Testade att dela Sylomer-plattorna med elektrisk sticksåg med fintandat metallblad. Lite större precision.

 

P1130116.thumb.JPG.3c8f7d22aa43eabdf70d2e072f7bf5a7.JPG

 

Efter att testat lite olika hårdhetsgrader blev den hårdaste som valdes, vilket motsvarar 400 kg.

 

 

 

P1130121.jpg.6842c46127eed5630e44de01796a244c.jpg

 

P1130119.jpg.55fa7e606cc4cd1a96b50bbf45bcfc90.jpg

 

Då blev P10:an mer mobil och kan flyttas lätt vid förändringar av kablage och städning. Så slutresultatet blev tre Cerapuc under apparaten och sedan granitskivan och under den fyra Sylomer-kuddar som vilar på ca 38 mm MDF limmad 2x 19 mm och underst fyra hjul med gummibanor.

 

Calm

Edited by calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sista steget i processen är att försöka bringa lite ordning och reda vad gäller kabeldragning. Det blir hur man än gör ganska många nätkablar och även signal- och högtalarkablar.

 

P1130131.jpg.5713eb4dfd16f5f40cc74878f07f015f.jpg

 

Har efter bästa förmåga sökt att separera dessa kablar från varandra, men av naturliga skäl går det inte alltid. Nätkablarna som är ASR-orginal utgörs av skärmade kablar till PSU:erna från P10:an och de grova kablarna som går från desamma till "centralenheten" som består av ingångsväljare och volymkontroll i förstegsdelen. Alla dessa kablar är buntade med kardborrband. Likaså mina dubbla högtalarkablar från Yter och Audience som separerats i kabelkanaler, kardborrband och cablelifters i egen design. I den mån jag måste korsa kablar så försöker jag att göra detta vinkelrätt, något som jag läst någonstans skulle minska påverkan mellan dessa, men det är väl lite av hifi-nörderi eller rent nonsens. Men om det inte går att undvika korsvägar så varför inte? Jag upplever definitivt inte något nätbrum eller påtagligt förhöjt brus när jag vrider upp till maxvolym.

Nu har jag en sammanhängande nätkedja av bästa kvalitet som garanterar att jag har bästa grundförutsättningar för god strömförsörjning, från gruppcentral till apparaterna, men också via batteridrift ytterligare förbättring.

På digitala delen har jag mellan P10:an och MSB-stacken kopplat in min Quantum X4, även om Paul McGovan säger att man inte bör har någon ytterligare nätrening efter P10:an så kan jag förmärka en mycket marginell förbättring i den digitala återgivningen, något mindre "oro" i diskanten men det kan mycket väl vara mer av placeboeffekt. Mätning med LAB12 Gordian och @Taxmannen:s Megacon ger ingen skillnad i fråga mätvärden avseende THD. Lätt att testa genom att Quantum X4 har en switch som kopplar in och ut apparaten. Den har dock enligt min uppfattning sin viktigaste roll att den förhoppningsvis inte medger att digitalt skräp "backar" tillbaka in i systemet och bör att den därigenom också har en effekt på RFI. Vad som menas med "fieldgenerator" är väl lite oklart för mig i vart fall och jordningen kan man diskutera utifrån vad P10:an egentligen skapar, ett nytt jordplan eller inte?  https://www.nordost.com/qrt/qx-power-purifiers.php Jag har skippat min NordOst Thor eftersom jag menar att P10:an har samma funktion. Kan höra en möjlig och marginell förbättring vad gäller andra signalkällor som möjligen också kan upplevas som något bättre i fråga om diskantlugn . Men sammantaget så har de senaste förändringarna varit positiva och hörbara.

Vi får se vad som kan bli nästa steg i systemutbyggnad? Jag sitter mycket nöjd, men är nyfiken på streaming och nedladdning och därmed mer av DSD-inspelningar i högupplöst format som har mycket av "analoga" kvaliteter. 

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, calm said:

Vad som menas med "fieldgenerator" är väl lite oklart för mig i vart fall och jordningen kan man diskutera utifrån vad P10:an egentligen skapar, ett nytt jordplan eller inte

 

Inkommande jord är sammankopplad med utgående jordar i en Powerplant. 

 

The protective earth from the outputs is connected directly to the one from the input, as it would have to be for safety.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, octavia rs said:

 

Inkommande jord är sammankopplad med utgående jordar i en Powerplant. 

 

The protective earth from the outputs is connected directly to the one from the input, as it would have to be for safety.

Jo det misstänkte jag men var inte 100% säker, egentligen är det ganska logiskt. Vi pratar inte skiljetrafo här utan egentligen ett effektsteg modifierat för att lämna 100%-ig ackurat vågform i olika konfigurationer har jag förstått.

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2018-11-25 at 19:02, Bebop said:

Jag träffade Peo i helgen och jag fick en förklaring till varför kabellängden har betydelse. Det är helt kopplat till radiostörningar där kabeln kan verka som antenn. Längdens betydelse har med vilket frekvensband man vill undvika. Som exempel nämnde han att 1,8 meter motsvarar 140 MHz-bandet (om jag minns rätt) som är oerhört tätt trafikerat för kommunikation och omger oss överallt. Om man då använder 2 meters längd så slipper man massor av radiovågor. 

 

Ju högre frekvensband desto kortare antennlängd. Han exemplifierade med mobiltelefoner där antennerna blivit så korta att de ryms innanför mobilernas skal vilket i sin tur beror på allt högre frekvensband. Vid två meter hamnar man helt enkelt på frekvensband som inte används så frekvent för radiotrafik. 

 

On 2018-11-25 at 21:31, calm said:

Låter som en rimlig förklaring. Kanske också ett skäl till att skärma eller till och med dubbelskärma  signalkablar. Kommer ihåg att Didrik de Geer pratade om "brustrumpeter" inducerade genom högfrekventa digitalsignaler i etern, som inverkade menligt på hans bandinspelningar. Han menade att dubbelskärm löste problemet. Men då pratar vi sannolikt längre kablar mht att han arbetar med mikrofoner i första hand.

När det gäller nätkablar är det rimligt att tro att motsvarande gäller.

 

On 2018-11-25 at 21:41, Bebop said:

Det kanske det finns om man söker på nätet. Man kan också räkna ut det enligt följande formel jag hittade på Wikipedia. 

 

Våglängden beräknas som 298 dividerat med frekvens i MHz (ljusets, och radiovågornas, hastighet är ca 298 000 km/s). I praktiken inverkar antenntrådens tjocklek så att antennlängden blir totalt 5 procent kortare än ovanstående. För en viss våglängd bestäms alltså dipolens totala längd enligt {\displaystyle l_{tot}=0,\!95\cdot {\frac {\lambda }{2}}}(där λ är våglängden). 

 

För P2 som ligger på 93,4 MHz där jag bor skulle det innebära 0,95 x (298/93,4)/2 = 1,51 meter. Om man tar 149 MHz så ligger personsökarsystem, brandlarm och liknande där vilket motsvarar en antenn (kabel) på 1 meter med samma ekvation. Frekvenslistor hittar man här. Där kan man botanisera över de frekvenser man tror är känsligast i sitt område och räkna ut vilken längd man vill undvika. 

 

 

Sitter och funderar på nya kablar och kom att minnas denna diskussion om kabellängd kontra antennverkan är det någon här som gått in för det och köpt kablar eller byggt som håller en längd anpassad till diverse frekvensband där man bor?

 

Jag räknade på tex. 2m kabel och hamnar då runt 70MHz vilket här nere i Skåne ger följande under 69MHz är det väldigt tomt så längre än 2m kommer verkligen utanför allt.

 

Quote
69.43750 Dalby Skåne län Sydsten Övrigt K1
71.26250 Malmö Skåne län Swerock (mer ...) Övrigt K1
71.86250 Bjuv Skåne län Taxi Avant 83000 ÅKERI  
72.96250 Kristianstad Skåne län C4 Buss&taxi ÅKERI  

 

Är det nått att lägga energi på att anpassa kablar i mitt fall ström, analog XLR och digital XLR det blir ju en merkostnad och den ger kanske väldigt lite :39:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle väl kunna anta att det i normalfallet inte har någon som helst betydelse om man inte som jag bor i omedelbar närhet av en mobilmast, vi pratar om < 100 meter. Men ser skärmning mer som en extra säkerhetsåtgärd, nota bene att man skärmar på rätt sätt. Annars kan det få motsatt effekt, dvs just antenneffekten. Diskussionen om vilken ända som skärmen skall anslutas i är väl en sådan diskussion. I @triomio :s exempel handlar det om en kabel till en antennrotor vilket borde innebära att den går parallellt med sändar/mottagarens nedledning och dessutom exponeras direkt i luften. Då borde den vara extra utsatt för RFI. Men det är mer ett antagande som säkert går att verifiera med mätningar naturligtvis.

Själv gillar jag principen att köra både hängslen och livrem, hifi är ju många gånger en trosfråga som inte går att bevisa eller ens att sakligt motivera. :D:) Men varför inte gardera när man ändå håller på, merkostnaden torde vara marginell?

 

Calm

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, triomio said:

Om du oroar dig för radiostörningar så kan du alltid linda kablarna några varv och klämma på kraftiga avstörningsferriter .

 

Nej jag oroar mig inte direkt för detta och ser mig själv som rätt skeptisk till mycket på tillbehörsfronten.... 

Men om jag tex ska göra en egen kabel så om det är en fördel (om än marginel) att den är 2m istället för 1m så är det ju rätt enkelt att göra det...

 

32 minutes ago, calm said:

Diskussionen om vilken ända som skärmen skall anslutas i är väl en sådan diskussion.

 

Absolut är det så sen är det svårt att få nått klart besked allt som jag installerar som har med EMC krav att göra så är det tillverkarens instruktioner som gäller (nu är det ju iofs oftast trefas frekvensomformare så inte direkt en normal 230V anslutningskabel och att inte störa saker runtomkring inte att skärma ifrån störningar utifrån) men bi-ledaren i tex EKLK, EQLQ, EXLQ debiteras flitigt hur, var och vilken färg den ska ha där den ansluts under de 20år jag varit elektriker. 

Edited by octavia rs

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, octavia rs said:

 

Nej jag oroar mig inte direkt för detta och ser mig själv som rätt skeptisk till mycket på tillbehörsfronten.... 

Men om jag tex ska göra en egen kabel så om det är en fördel (om än marginel) att den är 2m istället för 1m så är det ju rätt enkelt att göra det...

Gör den så kort som möjligt. Då har du mindre yta som blir utsatt för störningar, alltså mindre risk att den agerar som antenn. Samtidigt som kabelns fysiska inverkan på ljudet minskar. Så skulle iaf jag göra. Dessutom ser det bättre ut rent estetiskt och man sparar några kronor på materialkostnaden. :thumbsup:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Apropå beräkningsmodellen ni hänvisar till ovan, så får vi inte glömma att det inte bara finns 1/2-dipoler. Även helvåg, 1/4-våg och 1/8-vågs varianter är vanliga för att t.ex. få olika strålningslober. Betänk också att när man ansluter kabeln till resten av elnätet och anläggningen så ändras plötsligt förhållanden som våglängder, impedans och kapacitans mm. Summan av allt elände är antagligen att våra kablar inte blir annat än bredbandiga antenner hur vi än dimensionerar dem.

Edited by triomio

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, triomio said:

Summan av allt elände är antagligen att våra kablar inte blir annat än bredbandiga antenner hur vi än dimensionerar dem.

 

Troligtvis har du rätt i det du skriver får se vad det blir av de framtida kabel planerna. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ni som prenumererar på Paul McGowans och PS-Audios dagliga videos har säkert sett den här. 

https://www.psaudio.com/askpaul/should-power-cables-be-shielded/

 

PS-Audio var tidigt ute med anpassade nätkablar  som denna som jag tidigare hade i mitt system.

 

223681770_PSAudioStatementSC2.jpg.78fcd097496fc8b0d5693ef0de3d93ab.jpg

 

Xtreame Statement SC power cable.

 

Problemet som uppstod med denna var att den inte bara var grov som en dammsugarslang utan stel som en pinne och därför krävde mycket plats bakom apparater och inte lämpad för lättare apparater som lätt förflyttade sig om man försökte att böja den för hårt. Annars upplevde jag att den var såväl välbyggd som välklingande. Det intressanta var dess skärmning. som utgjordes vad jag minns av någon form av järn-pulver-material. Vad Paul tar upp i videon är frågan om skärmning eller ingen skärmning som jag tycker är intressant utifrån störningsperspektiv. Jag bytte i det sammanhanget till någon Nordostvariant med en helt annan teknologi, men frågan hur dessa var skärmade?

Mono- dual-filamentteknologin handlar väl i första hand om hur de olika kardelerna skiljs från varandra? Men skärmningen vari består den?  Genom jordledaren?

https://www.nordost.com/faqs-technology.php

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, calm said:

Men skärmningen vari består den?  Genom jordledaren?

 

Vad jag vet och sett i de Nordost nätkablar jag ägt en gång i tiden så är de inte skärmade på något sätt. Fas, neutral och jordledare är lika till utformning och endast tvinnade runt varandra. Själva tvinningen gör ju till viss del att den stör mindre och tar upp störningar mindre. 

En skärm kommer alltid att öka kabelns kapacitans om den ligger nära ledarna om detta sen påverkar en strömkabel det vet jag inte.

Om man tittar på tex Ansuz så är de oskärmade och jag har för mig jag läst att Börresen som designar Ansuz kablar tycker skärmen tillför negativa aspekter. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett bra instrument!

OBS att magnetiska fälten från transformatorer sprids i första hand vertikalt. Innebär att det inte är så bra att ställa apparater på varandra.

0.5m är ett ganska bra säkerhetsavstånd.... testa att mäta på strömkablar. En intressant övning :)

mvh

Kenneth

 

 

TrifieldMeter.gif.b628ac3920082c31f00d165bc87b3b04.gif

Edited by kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, kenneth said:

Ett bra instrument!

OBS att magnetiska fälten från transformatorer sprids i första hand vertikalt. Innebär att det inte är så bra att ställa apparater på varandra.

0.5m är ett ganska bra säkerhetsavstånd.... testa att mäta på strömkablar. En intressant övning :)

mvh

Kenneth

 

 

TrifieldMeter.gif.b628ac3920082c31f00d165bc87b3b04.gif

Ytterligare en aspekt i sammanhanget. Det är ibland svårt att rent utrymmesmässigt och praktiskt att skilja komponenterna från varandra och oftast ser man rackar där detta avstånd inte i närheten uppnås. En liten överkurstanke i mitt huvud har varit att konstruera hyllplan i sandwich-konstruktion med kopparplåt emellan. Såg en sådan för många år sedan som hade kopparplåten jordad. Men som sagt frågan om det löser just magnetiska problem den vägen? 

Mitt inlägg med hänvisning till Paul´s om skärmning av nätkablar handlade nog mer om RFI misstänker jag.

Men tack för tipset om mätaren som tycks även täcka in detta område!

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kul tråd om Gordian som jag faktiskt inte läst hela innan! Och jag får väl be om ursäkt för den "manual" till Gordian som jag slängde ihop. Jag lade väl inte jättemycket tid på den utan såg den mer som en grov förklaring av hur den fungerar. 10% DC på nätet ska visst vara lagligt men givetvis så skapar det enorma problem för oss med stora slutsteg och torroider med låga motstånd. Vi mätte vid ett tillfälle upp hos en kund att 10A gick rakt genom trafon. Den brummade som en motorcykel! 

 

PFC om jag minns rätt har ingen spole inbyggd utan är bara kondensatorer som ligger parallellt med nätet för att "räta upp" det vid komplexa laster. En mycket bra funktion tycker jag som är konstigt att inte fler bygger in?

 

Och med risk att jag säger fel här: vissa mätningar som Gordian gör, gör den genom att mäta över ett motstånd i serie med strömmen. Så den kommer på de filtrerade utgångarna att ha en högre impedans vilket inte är optimalt. Men troligen valde Stratos att lösa det så då dessa uttag mest ska vara till enheter som drar lite ström. 

 

Jag har bett Stratos att lägga till en funktion för att mäta nätets impedans men hittills har han inte velat göra det. Kanske det är för mycket besvär att ändra en befintlig konstruktion. 

 

Vad jag egentligen ville nämna här var att när jag jobbade med Black Rhodium så gjorde Graham Naulty ett antal tester med olika längder på nätkablar. Helt klart så är det ljudmässigt skillnad på längden. Om jag minns rätt så gjorde han dem i följande längd: 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 osv och satt och provlyssnade dem fram och tillbaka. En av längderna lät mycket bättre än de övriga. Så då ringde han mig och pratade. Vad vi då gissade oss till var att det måste vara 50 Hz som på vissa frekvenser / längder får nån typ av resonans eller anti-resonans för att när Graham provade samma sladdar med 60 Hz så fick han fram helt andra resultat! Han räknade och mätte en del på det där och det finns ett test av just detta i en brittisk hifi tidning som provade och jämförde och hade tankar kring detta efteråt. Annars håller jag med ovan talade: Logiskt så borde det vara bäst med jättekorta nätkablar! Fast "tyvärr" så är det inte alltid som enkla teorier är de som låter bäst... Öronen ljuger inte. Det svåra kan dock vara att hitta en teori som stämmer med vad man hör! :-) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Transient Design said:

Kul tråd om Gordian som jag faktiskt inte läst hela innan! Och jag får väl be om ursäkt för den "manual" till Gordian som jag slängde ihop. Jag lade väl inte jättemycket tid på den utan såg den mer som en grov förklaring av hur den fungerar. 10% DC på nätet ska visst vara lagligt men givetvis så skapar det enorma problem för oss med stora slutsteg och torroider med låga motstånd. Vi mätte vid ett tillfälle upp hos en kund att 10A gick rakt genom trafon. Den brummade som en motorcykel! 

 

PFC om jag minns rätt har ingen spole inbyggd utan är bara kondensatorer som ligger parallellt med nätet för att "räta upp" det vid komplexa laster. En mycket bra funktion tycker jag som är konstigt att inte fler bygger in?

 

Och med risk att jag säger fel här: vissa mätningar som Gordian gör, gör den genom att mäta över ett motstånd i serie med strömmen. Så den kommer på de filtrerade utgångarna att ha en högre impedans vilket inte är optimalt. Men troligen valde Stratos att lösa det så då dessa uttag mest ska vara till enheter som drar lite ström. 

 

Jag har bett Stratos att lägga till en funktion för att mäta nätets impedans men hittills har han inte velat göra det. Kanske det är för mycket besvär att ändra en befintlig konstruktion. 

 

Vad jag egentligen ville nämna här var att när jag jobbade med Black Rhodium så gjorde Graham Naulty ett antal tester med olika längder på nätkablar. Helt klart så är det ljudmässigt skillnad på längden. Om jag minns rätt så gjorde han dem i följande längd: 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 osv och satt och provlyssnade dem fram och tillbaka. En av längderna lät mycket bättre än de övriga. Så då ringde han mig och pratade. Vad vi då gissade oss till var att det måste vara 50 Hz som på vissa frekvenser / längder får nån typ av resonans eller anti-resonans för att när Graham provade samma sladdar med 60 Hz så fick han fram helt andra resultat! Han räknade och mätte en del på det där och det finns ett test av just detta i en brittisk hifi tidning som provade och jämförde och hade tankar kring detta efteråt. Annars håller jag med ovan talade: Logiskt så borde det vara bäst med jättekorta nätkablar! Fast "tyvärr" så är det inte alltid som enkla teorier är de som låter bäst... Öronen ljuger inte. Det svåra kan dock vara att hitta en teori som stämmer med vad man hör! :-) 

Ja impedansmätningen i nätet vore optimalt! Lånade ett Megacon instrument som komplettering. Annars använder jag mer Gordian som ett mätinstrument och inte filterfunktionen som jag generellt är skeptisk till. Det blev ju i slutändan en PS Audio Powerplant som regenererar strömmen istället, men tycker att Gordian fyllde en lucka i marknaden och därmed utmärkt apparat.

När du skriver om olika längder på nätkablar så är det sannolikt någon form av resonans eller anti-resonans i kabeln, som jag framfört tidigare som teori men tyvärr aldrig kunnat hitta någon som undersökt. Själv saknar jag tillräckligt teknisk kompetens i ämnet, men alla andra vågrörelser som inte helt absorberas i mottagarapparaten  borde ge en motgående våg som alla blir en utsläckning eller förstärkning beroende på längden. Men som sagt det är en amatörs fundering.

 

Calm

Edited by calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, jag tror vi är ganska överens i detta. Man ska vara försiktig med filter i serie med strömmen. Med det sagt så anser jag att Gordian gör det bättre än de flesta andra (med liknande princip, PS Audio gör nåt helt annat) då de inte "bara" mäter utan har provlyssnat sig fram till en lösning som de anser vara den bästa kompromiss de kunde göra. Och så erbjuder Gordian kunden att själv prova sig till vilken typ av filter som kunden önskar och det är värt mycket! 

 

Men Power Factor Correction tycker jag man alltid ska ha påslaget oavsett allt annat. Jag tror inte att den har några negativa effekter på strömmen / ljudet alls då den bara ligger parallellt med inkommande nät för att "vrida" fasen så rakt som den bara kan. Även din PS Audio som ligger parallellt bör ha nytta av den rent effektmässigt. Watt = Volt x Ström x cosinus Phi. Och det är denna lilla Phi som vi vill vrida till noll så mycket vi kan för att ge bra effekt till annat. Även för allt som ligger parallellt! 

 

Common Mode filter är ju en stor pulver-kärna med både fas och nolla lindad på samma "torroid". Så det som kommer in kommer tillbaka liksom. Dvs 50 Hz kan få magnetfältet i kärnan att rotera fram och tillbaka. Men höga frekvenser som bara ligger på en av trådarna kommer effektivt att stoppas / dämpas. Detta är hur de flesta filter för störningar är uppbyggda. Men i detta fall klart större kärna än många andra. Och alla kärnor som jag provat "låter" olika så man det är inte bara att räkna och mäta för att veta hur det sedan låter... 

 

Diffirential Mode Filter är två stycken separata kärnor som fas och nolla går lindad runt var sin egen torriod. Troligen samma typ av pulverkärna och kommer att stoppa vissa störningar mer effektivt och de kan inte "läcka" över till andra kabeln / fasen. Att använda både dessa filter inkopplade samtidigt är nog inget vidare till slutsteg och grejer som drar ström och heller inte tanken alls. 

 

Gordian har ju därför 2 st uttag som är helt ofiltrerade som är tänkta för de grejer som drar ström. 

 

Jag sålde PS Audio på Golden Age Music i Alingsås när jag flyttade till Alingsås år 2002 typ och jag tyckte att deras Power Plant var mycket bra. P600 och senare P1000 var jättebra. Men då de själva hade stora torroider på ingången så var de själva känsliga för störningar och dåligt nät! Jag minns ett år på Arken mässan när jag drev hela anläggningen via en PS1000 att inkommande spänning var nere och sniffade på under 150V... Och då låter inte ens en P1000 "perfekt". Kanske så har de switchad nätdel nu för tiden? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag är övertygad om Gordians förträfflighet och jag har den kvar just därför. Men sedan kan jag konstatera att PS Audion P10 gör en helt annan grej med sin regenerering av strömmen och det passar just mina behov bättre. Det mesta i mitt system på signalsidan är batteridrivet och därför har jag inget behov av nätfilter i den delen. Återstår DAC drive och streamer med ganska små effektbehov. ASR:ns effektsteg är måttligt "törstiga" och ligger under ca 40 o/o av total effektuttag av P10:ans kapacitet. Power Factor Correction funktionen är klart bra men frågan är om inte P10:n gör samma jobb? Men jag är inte tillräckligt tekniskt initierad för att avgöra skillnaden mellan teknikerna. Men för mig är lyssningen det viktiga och där kan jag inte höra någon avgörande skillnad.

Kommer att köra Gordian på landet så småningom där jag har motsvarande behov av strömrening.

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, calm said:

Kommer att köra Gordian på landet så småningom där jag har motsvarande behov av strömrening.

 

Va! har du ett system till?;)

 

Jag har min P10:a i stugan och den bidrar till välljudet där, så något bra gör väl dessa produkter och det utan att veta exakt på skillnaderna på liknande produkter:)

 

/byZan

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Transient Design said:

Jag sålde PS Audio på Golden Age Music i Alingsås när jag flyttade till Alingsås år 2002 typ och jag tyckte att deras Power Plant var mycket bra. P600 och senare P1000 var jättebra. Men då de själva hade stora torroider på ingången så var de själva känsliga för störningar och dåligt nät! Jag minns ett år på Arken mässan när jag drev hela anläggningen via en PS1000 att inkommande spänning var nere och sniffade på under 150V... Och då låter inte ens en P1000 "perfekt". Kanske så har de switchad nätdel nu för tiden? 


Intressant :). Det här har jag aldrig hört talas om. Samtidigt så är en inkommande spänning på så pass låg nivå något extremt och väldigt sällsynt.

Värt att nämna är också att dagens modeller är ännu mycket bättre, men också mer stabila och driftsäkra än de tidiga modellerna.

/ Marcus, www.perfect-sense.se

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, byZan said:

 

Va! har du ett system till?;)

 

Jag har min P10:a i stugan och den bidrar till välljudet där, så något bra gör väl dessa produkter och det utan att veta exakt på skillnaderna på liknande produkter:)

 

/byZan

 

 

Inte bara ett, utan minst tre!:D:) Kör landet som pensionärshem för diverse hifi-utrustning, så där står mina tidigare högtalare bl. Sonus faber Electa Amator II, just nu tysta pga av något fel. Men annars två par B&W högtalare och diverse elektronik, bl.a. Musical Fidelity, en Revox och lite annat plock.

 

Calm 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett inlägg i debatten från Paul McGowan rörande stora torroider kontra switchade.

 

 

Elementärt för en tekniker och tekniskt intresserade, men för alla andra kanske ett klargörande? Ni som är inne i matchen kan hålla för öronen! :D:)

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skillnaden (om minnet ännu håller...) på P600 och P1000 var att P600 hade E-transformatorer på in och utgången. Och jo, de har trafo på utgången (vilket inte de modeller hade som såldes i USA och därför var våra mycket dyrare och tyngre). Jag misstänker att elektroniken inuti var exakt samma och lämnade 120V eller nåt. Så hur fixar de en modell som lämnar 230V på utgången istället utan att behöva designa om hela steget (för en P600 / P1000 är egentligen "bara" ett slutsteg som lämnar endast 50 Hz på utgången men 230V sinusvåg). Jo man hänger enkelt och smidigt på en trafo på utgången för att transformera upp spänningen till vad vi vill ha. Är det en "perfekt" lösning? Knappast, då trafon är stor, tung och dyr och dessutom skapar problem rent effektmässigt / ljudmässigt men då de säkert ansåg att vi sålde så få av dessa i Europa var det en enklare och snabbare lösning än att börja tillverka / designa om hela konstruktionen till en mycket högre spänning. 

 

P1000 hade istället 2 st stora torroider, en på ingång (nätdel) och en på utgång (step-up) vilket gör den känsligare för DC på inkommande nätspänning. Men också "snabbare" och starkare då en sådan trafo har bättre "koppling" till lasten och ett klart mindre störfält. 

 

Sedan vet jag att PS gick över till switchade nätdelar / konstruktioner som de tillverkade i Kina som hade enorma problem med byggkvalitet så att de sedan tog hem produktionen till USA igen och troligen gjorde en helt ny konstruktion igen. Frågan (som jag inte vet svaret på, men borde gå att kunna utläsa från vikten) är om de ännu jobbar med switch-teknik i både nätdel och / eller utgångsteg? För rent tekniskt så är det ju mycket effektivare med mycket högre verkningsgrad och mindre effektförluster. Troligen så är det också mycket billigare att bygga. Frågan är bara om de får distorsionen låg nog att inte höras? Och de måste ha en massa filter på utgången för att undvika att sända ut switch-frekvensen till nästa enhet i kedjan. Men säkert har de en bra lösning på det idag. 

 

Och har du inte labbat och lyssnat på deras olika vågformer så är det mycket intressant! Min personliga favorit var (kanske för att jag gillar rör?) TubeWave som lät frekvensen variera lite fram och tillbaka för att undvika resonanser i rör osv. Fungerade toppen tyckte jag! Men man ska nog inte driva en synkron skivspelare med denna... :-)  

 

Det man lär sig av detta är att nästan alla enheter (kanske borträknat de med switchad nätdel?) är JÄTTE känsliga för nätet och dess störningar. Om någon tror att nätkablar eller nätfilter inte kan spela någon roll eftersom deras fina dyra hifi-anläggning är "filtrerad" inuti så har de nog aldrig provat. 

 

Som dansken Ole Christensson (eller nåt) sade för länge sedan: Bäst är nog att ha en stor generator (synkron) kopplad till ett tungt svänghjul och en motor (synkron) som driver den. Då bör man få en bra "hifi-spänning" efteråt. I annat fall så får man ha stora drosslar / spolar med järnkärna på alla DC-spänningar internt i sina enheter vilket många bättre rörförstärkare har. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om man lyssnar till vad Paul McGowan säger på videon i min förra post så motsäger det att de skulle använda switchade nätdelar i P10:an om detta inte utgör ett undantag från deras huvudspår. Om man bara sluta sig till den uppfattningen genom att väga apparaten så är det definitivt inte så. Jag har aldrig haft en tyngre burk i min ägo. Måste alltid be min son att hjälpa till att flytta den och därför har jag satt hjul under hela plattformen för att överhuvudtaget kunna rubba den. Det är heller inga "extrema" kylflänsar som skulle tynga ner lasten. Men jag är varken tillräckligt tekniskt initierad eller för den skull intresserad mer än vad den tillför ljudmässigt och där är den utan tvekan den produkt som levererat den bästa svärtan, djupet och bredden i soundsstage hittills i mitt system. Dessutom blir både bas och diskant mer utmejslad. Men den största skillnaden ligger i dynamik och transientförmåga. Har testat en hel del apparater med filterteknik och alltid funnit dem begränsande i den dimensionen. Detta är min erfarenhet och även om de jobbar utanför det hörbara området så låter det på något sätt instängt. I synnerhet sång som låter lite "burkigt" om man skulle överdriva effekten.

Så utifrån dessa erfarenheter så blir mitt val enklare, men som sagt så är det roligt att testa olika produkter för utvärdering. Det enda sättet för mig är lyssningsegenskaperna, allt annat är dolt under huven i en svart box och därmed ganska ointressant i min öron.:)

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now