Text o bilder: Peo + Bebop + calle_jr        Augusti 2018   Följande är en sammanfattning för uppställning av vinylspelare, med hänvisningar till relevanta avsnitt för praktiska tips och teoretisk bakgrund. Artikeln är ett komplement till huvudartikeln om Vinylspelare.         UPPSTÄLLNING OCH INSTÄLLNINGAR AV SKIVSPELARE   Skivspelare, tonarm, pickup, RIAA/transformator och kablar är betydande investeringar i våra anläggningar. Om vi utgår