Sommaren och hösten har inneburit en del nytändningar vad gäller gammal och beprövad analog teknik som bärare av musikaliska upplevelser av högsta klass. Gamla analoga rävar kan nog aldrig riktigt släppa minnet av musikaliska upplevelser i tidigare tekniska former trots den digitala världens mycket tydliga och ljudliga framsteg, så ligger det  kanske en liten gnagande känsla att det ändå kunde varit bättre förr. Denna tråd kommer att handla om en helg i detta tecken. Vad månde detta sluta i.....