Jump to content

Flac vs Wav


plind

Recommended Posts

Jag har förstått att många föredrar wav framför flac som format ljudmässigt. De flesta album jag har på min hårddiskspelare är i flac

Jag undrar om det blir någon skillnad om jag rippar om dem i wav eller bara konverterar de redan rippade från flac till wav?  Ser nämligen att hårddiskspelaren har den

funktionen(konvertera från flac till wav).

Link to comment
Share on other sites

Rippa om dem är onödigt arbete, men att konvertera några till WAV kan du väl göra? Problemet blir att de ev. förlorar sitt metadata och därmed inte blir flyttbara eller kompletta med artist, titel, omslagsbild etc

Ljudmässigt tyckte jag mig trivas bättre med WAV eller AIFF på min Bladelius Embla. Idag, med andra uppspelningsmekanismer, har jag valt att gå tillbaka till FLAC på min NAS-lagrade musik för att behålla metadata och öka flexibiliteten.

Okomprimerad FLAC var en god kompromiss som fungerade väl i alla mina uppspelare, men jag har komprimerat om det mesta igen.

 

Du får helt enkelt prova, vissa spelare låter bättre när de inte alls behöver packa upp materialet. Keep us posted!

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, AlfaGTV said:

Du får helt enkelt prova

Det är ju lite jobbigt att prova, eftersom man kanske får göra om alltihop igen om man skulle få för sig att byta uppspelare.
Okomprimerad Flac låter som det minst riskabla formatet för att behålla både audio och metadata intakt.

 

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, calle_jr said:

Okomprimerad Flac låter som det minst riskabla formatet för att behålla både audio och metadata intakt.

 

Finns det okomprimerad Flac? Jag trodde att Flac var/är ett komprimeringsformat att jämföra med t.ex. zip.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, calle_jr said:

Det är ju lite jobbigt att prova, eftersom man kanske får göra om alltihop igen om man skulle få för sig att byta uppspelare.
Okomprimerad Flac låter som det minst riskabla formatet för att behålla både audio och metadata intakt.

Givetvis! :) Jag uttrycker mig oklart! Jag menade att prova på några representativa album för att göra en jämförelse om man tycker det är värt det ljudmässigt! Men för all del, det är värt att poängtera att man riskerar att behöva tagga om rubbet om man byter spelarlösning. Inte helt angenämt! :black:

 

52 minutes ago, Vox said:

Finns det okomprimerad Flac? Jag trodde att Flac var/är ett komprimeringsformat att jämföra med t.ex. zip.

Yepp, många konverteringsprogram stödjer det numera och jag har hittills inte hittat någon spelare som har problem med det. Vare sig hårdvarubaserad som min Embla eller mjukvarulösningar.

FLAC är ett "containerformat" (likväl som en "codec"), det beskriver bara förpackning och hur du extraherar innehållet. Det kan innehålla musik i alla tänkbara format och upplösningar även om det vanligaste är PCM i olika upplösningar. Och, precis som du skriver, man kan komprimera PCM innehållet i olika grader.

 

Med XLD på MacOS kan man prova och även Easy CD Converter stödjer detta (bl.a. efter mina påtryckningar!). Problemet är givetvis att filerna blir stora, större än WAV, eftersom du utöver PCM-innehållet även lagrar metadata som omslag och liknande.

 

Och om du spelar upp en okomprimerad FLAC med inbäddat metadata så kan din uppspelare beskriva en strömhastighet som överskrider den egentliga. T.ex. en CD-rip i WAV blir 1.411kbps (kilobits per sekund) men om du konverterar den till en okomprimerad FLAC och bäddar in omslag och annat metadata, så kommer bitströmmen att beskriva den totala datamängden och kommer kanske att utläsas som 1.425kbps... Petitess, ja...

Edited by AlfaGTV
Link to comment
Share on other sites

57 minutes ago, Bebop said:

Jag svarar "nej" på den frågan. Det finns Flac i olika komprimeringsgrad där Flac0 är den lägsta och Flac8 är den högsta. Ni kan läsa om detta i följande länk

 

Som jag skrev finns det ett flertal applikationer som stödjer FLAC som container med okomprimerat innehåll, inklusive metadata. Oavsett vad du svarar @Bebop ;)

 

Audiostream.com

 

Edited by AlfaGTV
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, plind said:

När jag konverterar från flac till wav verkar det inte försvinna metadata. Skivomslag och artist är iallafall kvar:-)

Ja, absolut. Men, om du vid något tillfälle skulle vilja flytta filerna ifrån din AVA (?) så är risken överhängande att varken AVA'n eller någon annan spelare (hård- eller mjukvarubaserad) kommer hitta metadata. 

Link to comment
Share on other sites

När dbpoweramp kom med möjligheten att rippa i okomprimerad flac gjorde jag det. Det går också att konvertera hela mappar (med undermappar) om man har en annan  riplevel tidigare på filerna. Kan inte säga att jag gjort några jämförande studier men det "kändes" bra och diskplats är en billig hobby i detta sammanhang.  :)

Okomprimerad flac är kanske helt enkelt en wav i flac-kläder?

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Morello said:

FLAC är liksom WAV ett förlustfritt format, varför någon skillnad i den digitala dataströmmen inte föreligger.

Däremote tar det en viss tid att packa upp filerna, men det har ju inget med ljudkvalitet att göra.

Det är jag dock tveksam till att det stämmer. Det finns en hel del som tyder på att uppackning inkl sändning påverkar ljudkvaliteten.

Link to comment
Share on other sites

Vad är det som tyder på det?

Det är för övrigt oerhört lätt att undersöka saken genom att läsa in en FLAC resp. en WAV som rippats från CD i tex Cubase (eller liknande redigeringssystem) varpå filerna summeras i motfas. Blir summan noll är skillnaden per definition obefintlig.

Link to comment
Share on other sites

Skulle tro att @sprudel menar att själva uppackningens vara eller icke vara skulle kunna spela roll. Att slutresultatet efter uppackning är identiskt är ju tämligen klart. I en zippad wordfil kommer det ju förhoppningsvis stå samma sak skrivet men det tar ju lite tid att zippa upp. Mycket möjligt  att detta sköts av buffring innan uppspelning dock. Jag är asolut ingen teknisk expert på det hela.

Link to comment
Share on other sites

Med en asynkron USB-DAC (tex) så efterfrågar DAC data när datat behövs - antingen finns det data att tillgå i bufferten eller också finns det inte. Finns inte data att hämta blir det avbrott i musiken. Dvs antingen fungerar det eller så fungerar det inte. Jag har en mycket generös buffert pga mitt taffliga hemma-wifi och det kostar i form av att det dröjer lite innan musiken startar efter att man tryck på "play".

Link to comment
Share on other sites

Tror du missförstått vad asynkron avser i samband med USB Audio @Morello, eller så är det jag som missförstått. :blush

Det har ingenting med flödet att göra, bara var du tar klockpulserna ifrån. All USB (och SPDIF för den delen) bygger på en dataström som inte är korrigerbar utifrån något annat perspektiv än felkorrigering. Omsändningar existerar inte i detta sammanhang.

Det gör det dock så länge du bibehåller filerna som just filer, och transportera dem som sådana över TCP eller andra protokoll som stödjer omsändning och korrigering.

 

Har jag fel, rätta mig gärna? (referensmaterial?) :)

 

Edited by AlfaGTV
Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Morello said:

Vad är det som tyder på det?

Det är för övrigt oerhört lätt att undersöka saken genom att läsa in en FLAC resp. en WAV som rippats från CD i tex Cubase (eller liknande redigeringssystem) varpå filerna summeras i motfas. Blir summan noll är skillnaden per definition obefintlig.

Jag tycker du borde låna en streamer av god kvalitet, tex Aurender, köra den i ditt system och lyssna på Dire Straits från en välinspelad utgåva. Det hade varit himla roligt att ta del av din upplevelse. Perfect Sense har ju sagt i en annan tråd att de gärna lånar ut och ni hör ju hemma i samma stad så något geografiskt hinder föreligger ju inte.

Edited by sprudel
Link to comment
Share on other sites

Det handlar ju mer om användargränssnitt. Det är fullt möjligt att spela filer från en PC och få ut bitarna via USB-porten, MEN det krävs att mediaspelaren skickar datat direkt till ljudenhetens drivare, dvs utan att blanda in windowsmixern och dess pyramidalt sunkiga omsamplingsalgoritm.

Kanske har Microsoft förbättrat den men för itne så länge sedan var problemen stora.

Link to comment
Share on other sites

12 minutes ago, AlfaGTV said:

Tror du missförstått vad asynkron avser i samband med USB Audio @Morello, eller så är det jag som missförstått. :blush

Det har ingenting med flödet att göra, bara var du tar klockpulserna ifrån. All USB (och SPDIF för den delen) bygger på en dataström som inte är korrigerbar utifrån något annat perspektiv än felkorrigering. Omsändningar existerar inte i detta sammanhang.

Det gör det dock så länge du bibehåller filerna som just filer, och transportera dem som sådana över TCP eller andra protokoll som stödjer omsändning och korrigering.

 

Har jag fel, rätta mig gärna? (referensmaterial?) :)

 

USB har ingen separat klocka. Med aynkron menas att att det är slavenheten (dvs USB-ljudenheten) som efetrfrågar datat och därmed flödet. Enklare USB-ljudenheter har synkron anslutning vilket betyder att master-enheten dikterar flödet. Det senare kan kanske beskrivas som att "mastern klockar ut datat".

Den USB-DAC jag konstruerade för eget bruk har alltså asynkron USB-anslutning (kretsen kommer XMOS och är mycket populär idag). I USB_DAC sitter en klocka som klockar in datat till översamplingsfiltret i korrekt fart med lågt jitter.  Den asynkrona USB-tranceivern från XMOS tillser att bufferten är lagom fylld och fyller på (dvs efterfrågar) data från mastern (PC'n) i den takt som behövs. 

Är anslutningen synkron kommer datatflödet från USB-tranceivern till DAC att vara beroende av hur mastern/PC klockar ut datat i USB-porten - en sådan lösning är inte optimal för högklassig audio.  

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, Morello said:

som efetrfrågar datat och därmed flödet

Jag håller med om allt du skriver utom detta. Det skulle förutsätta möjlighet till flödesreglering i sändar-änden och det är min uppfattning att det inte är möjligt med USB Audio (oavsett 1.0/1.1 eller 2.0) :)

Som sagt, har du länkar till referenser som beskriver hur detta sker flödesmässigt?

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Morello said:

Vill du fördjupa dig i asynkron, seriell kommunikation kan du läsa på wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_serial_communication

 

 

Jag kontrar med en relevant artikel från ett företag som sysslar med USB audio istället för modemkommunikation! ;)

http://www.xmos.com/fundamentals-usb-audio

Det förekommer visserligen information åt båda håll, men jag saknar fortfarande tydliga uppgifter om flödeskontrollen oavsett synkron 

, asynkron eller adaptiv klockning...

Link to comment
Share on other sites

Det finns ingen motsägelse i dessa artiklar.

Jag vet inte riktigt vad du far efter faktiskt.

Asynkron, seriell kommunikation är oerhört vanligt så du kan säkert hitta miljoner med informationskällor i ämnet. För konceptet och förståelsen är det irrelevant om det sker inom ramen för USB-standard eller något annat, som tex. UART.

Link to comment
Share on other sites

Det kanske inte finns någon motsägelse, men artikeln från XMOS beskriver ändå det jag försökte få fram på ett avsevärt tydligare sätt.

Min poäng är att Audio data överförs "isocronous", utan flödes reglering annat än med de interrupt-paket som returneras från DAC som bara beskriver ett snittvärde på antal överförda paket under den senaste perioden. Det är inte flödesreglering på samma sätt som t.ex. vid TCP-kommunikation. Allt bygger dessutom på USB-pulsklockan som möjliggör datautbytet.

 

Ju mer man grottar desto mer förundrad blir man att det överhuvudtaget fungerar! :unsure:

 

Och i sak håller jag med dig, en asynkron USB-mottagare (inte DAC, den har inte ett skvatt med detta att göra) klockar datat vidare i en bättre kontrollerad miljö än om klockpulserna skulle deriveras från innehållet i USB-frames'en. Den har med andra ord bättre förutsättningar att göra ett korrekt och bra jobb.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

I alla mina ljudanläggningar har WAV alltid låtit bäst. Och jag har gjort blindtester också. FLAC ger mig huvudvärk för att ljudet blir ljust och kantigt. Med WAV låter det mjukare och renare. Skillnaden är ungefär lika stor som att uppgradera förstärkaren och det kostar inget heller. Att lyssna på WAV är nummer 1 på min lista för viktigaste tweaks!

 

Om man lyssnar på musik på datorn vill jag också rekommendera Puppy Linux vilket ger en liknande förbättring. Windows låter kantigt, ljust och blekt, Ubuntu låter mörkt med fler inre detaljer, men också grått och livlöst, Puppy Linux låter mjukt, klart och transparent som det riktiga livet. Det viktigaste man ska göra i Puppy Linux är att lyssna på musikfilerna direkt från skrivbordet, och inte från hårddisken. När man kopierar filerna till skrivbordet sparas dessa i din "Personal Storage" fil som laddas till RAM minnet när man startar datorn. Då spelas musiken upp från RAM i stället för från hårddisken. Detta ger en 10 gånger större förbättring av ljudet jämfört med skillnaden när man bytte från Windows till Puppy Linux.

Man kan prova olika hårddiskar som är partitionerade olika: NTFS, FAT, ext2, ext3, ext4 (jag provade alla formaten och de lät olika!), men inget var bättre än att spela upp musiken direkt från RAM minnet!

Ett annat tips är att koppla ur alla hårddiskar innan man lyssnar på musiken. Det är svårt om man använder SATA hårddiskar. Men SATA är fortfarande bättre än USB hårddiskar. USB hårddisken är mycket brusig och ger mig huvudvärk. Om du har USB hårddisk är det lätt att koppla ur den. En bra idé är att endast använda ett USB minne för att starta Puppy Linux, och kopiera albumet du ska lyssna på från en USB hårddisk, och när du har kopierat albumet till RAM minnet kopplar du ur hårddisken. Då finns det inga hårddiskar i dator vilket ger det bästa ljudet.

Ett annat tips är att underklocka datorn till lägre strömförbrukning och stänga av allt onödigt i BIOS. Man behöver ju bara kunna lyssna på musik, inte göra något annat på datorn.

 

Efter jag gjorde alla dessa tweaks fick jag bättre ljud från datorn än dCS källor som kostade över 300 000 kr. Jag hade dCS Elgar Plus DAC, dCS Verdi Encore SACD transport, dCS Purcell DSD upsampler. Jag har sparat mycket med pengar och får bättre ljud också!

Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, Patrick82 said:

Puppy Linux


Är verkligen Puppy Linux nog minimalistiskt för dig? Borde du inte få än bättre resultat om du bygger din egen linux dist eller använder någon färdig dist endast för musikuppspelning.

Coconux, du kan få använda det namnet, helt gratis!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...